2. VYCHÁZKA NA HRADČANY

Hradčany jako poddanské městečko byly založeny 1321 královským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. Měly 3 brány a sahaly k dnešní zahradě Lorety, kde u hradeb končily. Později za Karla IV bylo založeno předmostí Pohořelec a hradčanský špitál. To už existovalo Staré Město a Malá Strana. 1598 za císaře Rudolfa II. byly Hradčany povýšeny na město královské. Tehdy byla postavena také hradčanská radnice. 

HRADČANSKÁ RADNICE

1602 - 9 původně zde stojící dům přestavěn v reprezentační radnici. Fresky na fasádě vytvořil Marian de Mariani. Budova je větší, než se zdá na první pohled. Součástí radnice je i část s restaurací a křídlo nad radnickými schody. Obchůdky v křídle jsou pozůstatkem masných krámů. V boční části hned u schodů nahoře bývala později ženská věznice. 

Radnice je unikátní svým umístěním, protože nestojí na hlavním náměstí, tam už zabraly místo paláce a domy šlechticů a církve. Radní odtud spravovali Hradčany do 1784, do sjednocení pražských měst za Josefa II..V 1.patře byla hlavní radniční síň, kde zasedala městská rada, a městská kancelář. Radnice měla i svou kapli.

Po zrušení radnice byla budova prodána soukromníkům za 2000 zlatých a přestavěna na byty. Majitelé bytů se zde střídali, významnou osobností byl Viktor Hoppe, jezdecký důstojník a pozdější generál a ceremoniář TGM (po Guthu Jarkovském) , jezdil s ním na koni a připravoval jeho oficiální cesty. Radnici na Hradčanech koupil ve velmi zanedbaném stavu a začal s okamžitou rekonstrukcí. Zavedl elektřinu, byty měly salony a veškeré zázemí. Po Únoru 1948 musel Hoppe odevzdávat nájmy státu a přitom ze svého platit opravy. V 60.letech stejně o dům přišel. V restituci zruinovaný dům dostali zpět vnuci.

Mj. zde měl ateliér restaurátor Bohuslav Slánský, zde restauroval všechna díla Mistra Teodorika z Karlštejna, z kaple sv. Kříže. Je zakladatelem ateliéru restaurování na AVU, se svými žáky pracoval přímo v terénu (Emauzy aj.) Dnes je tu ateliér  malíře Adolfa Absolona, povoláním geologa (autor mnoha čs.známek - hrady, Panská skála, Pravčická brána..). Také maluje skutečné i fantaskní krajiny.

Na vratech domu se zachovala délková míra, pražský loket - 57,27 cm. Kupující z vedlejšího trhu si mohli ověřit správnost délky koupeného sukna. Šidí se teď, šidilo se dřív. Proč by asi jinak vzniklo přísloví Měří každému jiným metrem?

Hradčany s Malou Stranou spojuje schodiště

HRADČANSKÉ NÁMĚSTÍ

Náměstí lemují šlechtické paláce a kanovnické domy, je zde sídlo arcibiskupa i obrazárny Národní galerie. Osmiramenný plynový kandelábr byl vyroben 1868 v komárovských železárnách, památkově chráněný spolu s kandelábrem v Loretánské ulici, stejně je chráněná i litinová pumpa z 19.st 

Klášter Bosých karmelitek s kostelem sv. Benedikta byl vystavěn 1660 v místech starších renesančních domů z 2. poloviny 16. století. Areál s kostelem svatého Benedikta se rozprostírá na nepravidelné ploše mezi Hradčanským náměstím a Radničními schody. Též známo pod názvem kolej barnabitů. V současné době zde působí Otevřený dům Fortna, který vedou karmelitáni.

 Č.5 - TOSKÁNSKÝ PALÁC

1691 podle návrhu Jeana Baptisty Matheye stavbu provedl Giovanni Antonio Canevalle  na místě staršího renesančního domu, jehož konstrukce je  doposud dochována v dnešní budově. Čtyřkřídlý objekt s ústředním obdélným dvorem. 1718 odkoupila rozestavěný palác od Thunů Anna Maria Francesca Sasko-Lauenburská, po svatbě s GianGastone Medici vévodkyně toskánská, odtud název paláce. Manželství bylo jednou velkou katastrofou, více v kapitole o dějinách rodu Medici.    

č. 1 - kapitulní rezidence

Domek si zahrál v oskarovém filmu Amadeus, bydlel v něm slavný skladatel. Stejně tak se v záběru často objevovala vedlejší Kanovnická ulice i Hradčanské náměstí.

č. 6 - kapitulní rezidence

Vedle Toskánského paláce se nachází také dům s valbovou střechou, do dnešní podoby dochovaný z pol. 18.st. Žil zde syn malíře Alfonse Muchy Jiří s manželkou Geraldinou. Dnes dům patří hradčanské kapitule.

mariánský sloup

1724 dostal zakázku Ferdinand Maxmilián Brokoff2018 kopie 5 soch,  5 originálů zůstalo, byly jen očištěny.

ARCIBISKUPSKÝ PALÁC

SALMOVSKÝ PALÁC
LETOHRÁDEK KRÁLOVNY ANNY - BELVEDÉR 

Ve 14.st se v Itálii začíná šířit nový umělecký sloh, renesance, objevuje se nový typ stavby - venkovská vila. Bohatí urození lidé postupně mění způsob života a bydlení, víc se dbá na sepětí s přírodou. Symbolicky jsou to otevřené přízemní arkády. 

1534 vykoupil král Ferdinand I. část polí a zahrad a nechal postavil po vzoru Poseidonova chrámu v Paestu pavilon pro svou manželku Annu. Předobraz antického chrámu prosvětskou stavbu nemá obdoby ani v Itálii. 1.patro stavěl Bonifác Wohlmut, po obvodu běží půvabný hravý ornament. Na stavbě se podílel také Paolo della Stella32 reliéfů a 40 reliféfů na soklech.Vlys nade dveřmi inspirován reliéfem na stavbě  ve Spoletu. Biblické setkání Esaua a Jákoba. 

Vnitřní výzdoba - na stěnách malby, 6 fresek zamítnuto z ideových důvodů, měla tam být kompaktáta, Hus před koncilem apod. K renesanci se ovšem výzdoba tematicky nehodí, to kritizoval třeba Pavel Janák

BÍLKOVA VILA

První pražský dům s plochou střechou. Postavena za rok - 1911František Bílek byl hlavně sochař a grafik, ale prosazoval celistvost umění, proto s troufl i na projekt vlastního domu včetně inventáře a dekorativních předmětů. V zahradě stojí sousoší Komenský se loučí s vlastí.  Režné zdivo připomíná viktoriánskou Anglii. Půdorys je segment prstence, balkóny podpírají egyptské sloupy..1941 Bílek zemřel v Táboře, poté zde bydlela jeho manželka a dcera Berta. Za komunismu musely "darovat" vilu městu, protože neměly prostředky na údržbu.

PÍSECKÁ BRÁNA

Ulice K brusce, Praha 6, Hradčany. Jediná dochovaná součást barokního fortifikačního systému, tzv. Mariánských hradeb. Postavena za dva roky, slavnostní otevření 1721. Bránu navrhl Gianbattista Alliprandi, dvorní architekt. 2014 velmi náročná rekonstrukce, hydroizolace. Objevena tajná chodba vysoká 120 cm. Mohla umožnit nepozorovaný ústup obránců nebo napadení nepřítele z boku. Je ale až z 19.st., nebyla součástí Mariánských hradeb. 

 MICKIEWITZOVA ULICE

V domě č. 13 žila Charlotte Masaryková v době, kdy Masaryk byl s dcerou Olgou v zahraničním odboji, dcera Alice byla rok vězněna ve Vídni, syn Jan v lednu 1915 narukoval a syn Herbert tragicky zemřel na infekční onemocnění. Věru těžká doba.