KRAJ  BENÁTSKO - VENETO
                                                                                                                     

Území 18.378 km, 7 provincií: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza,  obyv. 4,5 mil.  Nejsevernější část Itálie – SV pádské nížiny,, smíšená ekonomika: zemědělství + průmysl + turismus. Rozmanitá krajina - lago di Garda, rybářské vesnice na pobřeží, Dolomity. Architektonické skvosty: Verona, Vicenza, Padova, benátské vily Palladio.

Benátská nížina se táhne od delty Pádu na JZ k horám na hranicíchm se  Slovinskem. Řeky + kanály - do Jadranu  naplaveniny vytvořily benátskou lagunu. Brentský kanál - PA-VE vybudován v 16.st - délka 36 km, podél toku  villy architekta Andrey Palladio. Colli Euganei - kuželovité kopce, pozůstatky vyhaslých sopek, horké prameny - Abano + Montegrotta Terme. Monte Baldo - nad V břehem Lago di Garda - náhorní plošina Monti Lessini      

Vinařské oblastiSoave,Bardolino, Valpolicella + vedle svahy malých Dolomit

Dolomity - pohoří ve V Alpách mezi Adige + Piave. silná erozivní činnost -   štíty, věže, strmé stěny, hluboké doliny. Nejvyšší pohoří = Marmolada -    3 342 m. Dolomit = nerost, uhličitan vápenato-hořečnatý, žlutě /narůžověle zbarvený. Použití ve sklářství, keram.průmyslu, v metalurgii + stavebnictví. Název  dle dr.Dolomeua - r.1789 určil geologické složení

Ekonomika

1494 - v Benátkách vydána ekonomická příručka o podvojném účetnictví (zvané i Benátské). Na tak malou rozlohu Veneto neobyčejně produktivní. Hl.závody Benetton, Jacuzzi, Zanussi, Olivetti, Iveco Ford...Veneto + Piemont + Lombardie = mezi 10 nejbohatších států světa.  Nakonec 1815 - 66 si to Veneti s Lombarďany vyzkoušeli v politickém celku Benátsko Lombardského království, ovšem pod taktovkou habsburské říše. Hutnictví – Marghera, prům.textilní, dřevařský, sklářský. Plodiny -  kukuřice, rýže, ovoce + tabák + cukrová řepa

Dějiny Benátska

Pův.obyv – kmen Venetů, Římané zakládají města – římské právo a administrativa. Po pádu římské říše zesilují útoky barbarů ze severu, 452 Hunové pod vedením Attily  cestou na jih ohrožují i tuto oblast. Část obyvatel se stahuje do lagun, odtud snad Attilův trůn na Torcellu?

Za vlády Longobardů je území děleno na dóžectví (Vicenza, Verona., Venezia..) za Franků se začíná psát historie vlastních Benátek, stává se hlavním městem benátského dóžectví po přenesení sídla z ostrova Malamocco (dnes jedna ze čtvrtí Burana) 

Jinde v Benátsku vznikají svobodné marky, moc v rukou nejsilnějších a nejbohatších  rodů Scaligeri ve Veroně, Este v Modeně a Mantově. 1222 založena universita v Padově

14 - 15.st - hlavní roli v ekonomice i politice hrají Benátky, jejich vliv se neomezuje na Středozemní moře, ale obládají rozsáhlé území na pevnině (terraferma), benátského lva najdeme v mnoha městech - 1388 získaly Treviso, 1404 se podrobilo Belluno, Feltro, Bassano ,1405 i Verona a poslední Padova. Tato města získala od benátské republiky ovšem i široké autonomie a výhody, dnes bychom to nazvali smlouvou o vzájemné spolupráci - pod taktovkou Venezie. Do místních vlád byli dosazeni benátští radní...1428 je na řadě Brescia, Bergamo a Crema, 1484 Ferrara

Když však benátští sáhli na papežská území Julia II.a rakouský Terst a Gorici, bylo zle. Nepřátelé republiky se spojili, vytvořili ligu z Cambrai a vyhlásili válku. 1508 začala, 1516 skončila - typický příklad války, která v podstatě nic nezměnila, Benátkám zůstalo skoro všechno předešlé území, co vlastnily, v průběhu války navíc papež otočil o 180 stupňů a s Benátkami se naopak spojil proti Francii. která v Izálii získávala stále větší vliv..

1797 - konec Benátské republiky, Napoleon v Benátkách. Je to episoda v pětileté válce francouzsko rakouské. Byl podepsán mír v Campoformio,  Rakousko uznalo ztrátu svého vlivu v Itálii a vzdalo se ve prospěch Francie území Lombardie a Belgie, získalo naopak Benátsko, Istrii, Dalmacii. Francie získala navíc  Jónské ostrovy

1814 po Vídeňském kongresu restaurace poměrů pod taktovkou kancléře Metternicha. Benátsko na půlstoletí připadlo spolu s Lombardií Rakousku. Kterých celků se to konkrétně týkalo: Lombardská část se skládala z provincií Milán, Como, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lodi, Sondrio. Benátská část: Benátky, Verona, Padova, Vicenza, Treviso, Rovigo, Belluno, Udine. 1866 pak připojen tento politický celek k Italskému království

Svátky a slavnosti - Venezia-karneval, Regata storica, la Sensa...

Verona - baccanal de gnocchi, Chioggia-sagra del pesce. Marostica - šachy v lidské podobě

Gastronomie

na 40 způsobů přípravy rýže - s hráškem-risi bisi, i s jinou zeleninou, s dary moře (sépie, pesce misto, humr). Vino  soave, valpolicella, bardolino  (pije se mladé) – aperol spritz, prosecco  Conegliano. Bassano del grappa

VENEZIA - BENÁTKY 

Jedinečné město od 1987 v UNESCO- svérázný vodní svět  s bohatou historií. Po staletí byly Benátky ekonomickou a námořní velmocí, která ovládala námořní obchod především s Orientem. Jedna ze čtyř námořních republik, královna Jadranu, zvaná nejjasnější - Serenissima. . V 11.st – ústava-  1.republika Z světa – kombinace demokracie + monarchie, osobitý umělecký styl Z + V umění - město gondol +  turistů +  holubů +  karnevalu. Benátky + Mestre = kráska + zvíře.  

oblast                         Veneto

m.n.m.                       1

obyv.              s Mestre a Margher 260 000 - centrum 60 000 + 80 000 turistů denně 

poloha            SZ část Jadranu v benátské laguně 4 km od pevniny.

podnebí          zima 3, léto 24, málo sněží, mohou zamrzat laguny-vysoká vlhkost  = mlhy

po Římu 2.nejnavštěvovanější město země, ročně přes 20 000 000 turistů.  400 mostů  118 ostrovů  176 kanálů. Canal  grande 3 800 m, šířka  30 - 70 m, 5 m hl., obvod laguny 13 km, rozloha centra 7 km, délka 4,2 km, šířka od 1,3 do 2,7 km - 15 000 domů  105 kostelů  84 zvonic – 3 z nich pěkně šikmé 900 paláců - z nich 200 na Canale Grande6 sestieri

DĚJINY BENÁTEK

Co zde bylo původně?  Ze slané vody se nořily pusté bahnité ostrůvky, porostlé rákosím. Dodnes tak laguna vypadá, usazují se tu sedimenty přinášené z řek, voda je v pohybu za přílivu a odlivu. Mělčiny jsou na povrchu, pod lagunou jsou ale také hlubší místa.

První souvislé oslídlení benátské laguny od 6.st. Původní obyvatelé illyrští Veneti.  5. a  6.stolnájezdy Hunů (Attilův trůn na Torcellu)  + Longobardů  Místo nemá spojení s pevninou mostem až do 1846, nepotřebuje po celý středověk hradby.

810 - dóže Angelo Participazio přeložil své sídlo na Rivus Altus, v místě dnešního Rialta. Výstavba paláců podél Canale grande, tržnice. Ryby a sůl - vzácný obchodní artikl 

Námořní republiky 

Amalfi + Pisa + Janov + Benátky - vznik kolem r.1000, doba komun. Konkurenční boj o výnosný obchod s Orientem. Pisa soupeří s Amalfi, Benátky s Janovem o výnosné zahraniční trhy. Znaky 4 republik dnes na státní vlajce italského námořnictva. 

CK Venezia

V době náboženských poutí od 11.stol. do Svaté země Benátčané poskytovali stejné služby jako novodobé cestovní kanceláře. Zajistili obousměrnou dopravu, stravování po cestě, ubytování, pojištění, tlumočníky a průvodce, záleželo jen na finančních možnostech poutníka, kterou nabídku služeb zvolí. Galéry Serenissimy vyplouvaly do Jaffy každoročně po Nanebevstoupení a vracely se na podzim. Při velké poptávce se uskutečnila další cesta (březen - září). Tyto cesty velice populární díky renomé Benátčanů jako zkušených  mořeplavců i morální autoritě, které se těšili kupci.

Anonym 1345: kdo by se býval svěřil sicilanům nebo janovským veslařům, spal by už věčným spánkem na dně mořském Janované byli podezíráni, že prodávali poutníky Arabům jako otroky. 

V ceně byla zpáteční cesta, jídlo na celou dobu, poplatky, které pak na místě za všechny platil kapitán, poplatky za tažná zvířata, placené prohlídky Jeruzaléma a fakultativní exkurze k řece Jordán. Před cestou se uzavíraly podrobné cestovní smlouvy obsahující práva i povinnosti poskytovatele služeb i poutníka. 

Jak se postupně zhoršovaly vztahy mezi Západem a muslimy, rostly stížnosti na "CK", protože některé body smlouvy nemohla splnit - kvalitu jídla, některé exkurze apod. Pravidelné každoroční cesty lodí z Benátek byly zrušeny .1437, republice už se to nevyplácelo, naopak prodělávala na vyplácení odškodnění. 

1440 se sice cesty obnovily, ale až po výběrovém řízení, byznys byl svěřen soukromé společnosti veslařů s nejlepší pověstí, patřící rodině Loredan. Pak převálcováni konkurencí, nesmírně schopnými bratry Contarini. Na 30 let měli na dopravu poutníků nepsaný monopol... 

Vláda městského státu

V době feudálního zřízení, kdy je moc založena na vlastnictví půdy, je Venezia republikou, kde stav šlechtický a měšťanský je propojen. Šlechtici jsou obchodníky, obchodníci jsou šlechtici. Nejvyšším úředníkem republiky je  dóže. 697 - 1797 - vládlo 120 dóžatDóže - dux – původně má skoro neomezenou moc – jedná s vyslanci, císařem, papežem. Postupně kontrolován a jeho pravomoci omezovány. Funkce není dědičná, velmi komplikovaná (několika kolový systém) volba 287 šlechtici zapsanými ve Zlaté knize. Po zvolení dóže nesměl opustit město, podnikat, jednat soukromě s vyslanci - volen doživotně. Jeho postavení lze srovnat s funkcí prezidenta. Neexistuje kult osobnosti - dóže oslavován až po smrti, aby nezpychl. Benátky byly kosmopolitní město - své čtvrti tu měli  Italové, Němci, Angličané, Peršané, Arméni, Turci. židé, v očích státu jsou si všichni rovni, pomníky se nestavěly zaživa nikomu

Velká rada

 je vládou benátské republiky, vydává zákony a dohlíží na jejich dodržování. Zájem členů Rady je totožný se zájmem státu - aktivní a prospěšný obchod. Radu tvoří šlechtici, zapsaní ve Zlaté knize republiky a měšťané – zapsaní ve Stříbrné knize republiky. Celkem 2000 osob. 

Malá rada

senát, kontrolní orgán nad dóžaty, nicméně kontrolován Radou deseti, tvořeno 10 senátory pod 40 let.

Rada deseti

nejobávanější „ministerstvo vnitra“ – ochrana státní bezpečnosti, dobrých mravů, hospodářská kriminalita, Rada má skoro neomezenou moc. Projednávala udání ze tří zdrojů - 3 „pomocných  složek“ - tajná policie, udavačské lví tlamy, kupci na cestách - info. Existoval tajný archiv.

Prigioni

Viník zatčen v noci, bez udání důvodu. Odveden do vězení, kde zůstal až do procesu. Cely byly přeplněné, plné hmyzu. Hygiena nulová, potřebu vykonávali všichni do jednoho malého sudu, obsah vynášen jednou za týden. Chléb nebyl k jídlu, pekaři ho namáčeli, aby byl těžší - prodával se na váhu. Víno maximálně ředěné. Po zdech nalezeny nápisy a karikatury. Před propuštěním bylo nutno zaplatit za "byt a stravu" a za proces, často pomáhala charita, když vězeň neměl, z čeho zaplatit..

13.st

město má cca 100 000 obyvatel, obchodní a námořní velmoc. 1198 papež Inocenc III. vyhlásil 4.kruciádu, Benátčané se nabídli s lodní dopravou, za odměnu samozřejmě.  Loďstvo vybudoval především dóže Enrico Dandolo. Ten si před odjezdem křižáků všiml, že odměna je příliž nízká a město by vynaložené náklady nikdy nezhodnotilo. Proslul elegantním řešením - odkloněním kruciády - křižáci dobyli pro Benátky křesťanský Zadar, o který dříve přišli. Město bylo vydrancováno, papež dal všechny do klatby. Dóže na to nedbal a akci zopakoval v Byzanci.

1204 - křižáci dobyli Konstantinopol, pro město dovezena bohatá kořist. Postupně Benátky ovládnou Istrii, Dalmácii, pobřeží Řecka a Malé Asie – Kréta, Kypr, Korfu, Peloponés. Ekonomický + kulturní rozkvět. Konkurence – námořní republiky Amalfi, Pisa, Janov. 

14.st

Ve vrcholném středověku byli Benátčané tak bohatí, že městská rada vydala zákon proti přehnanému luxusu v oblékání a zdobení gondol...1348    mor – zemřely 2/3 obyv = 60 – 80 000 lidí. 1380 bitva u Chioggie, poražen rival Janov. 

15.st

vrchol moci, Serenissima ovládá celou V část středomoří i terra ferma ‑ Brescia, Bergamo,Verona  -1453 Turci  dobyli Konstantinopol – použití děl, ostřelují hradby, ztráta Kréty, Kypru, Pelopponesu. Přes Gibraltar se benátské obhcodní galéry dostaly do Atlantiku a tudy do Flander a Anglie. Byly to dlouhé a dobrodružné plavby bez záruky. Neexistovaly komunikační systémy jako máme nyní, stejně jako přesná předpověď počasí. Odměnou za úspěšnou plavbu bylo ohromné bohatství. Postupně otvírány nové námořní trasy, ale Benátky byly první ve Středomoří, měly arsenál a schopné obchodníky. Vytvořily hustou obchodní síť.

klíč k úspěchu - rychlé a stabilní lodi, zkušení kapitáni,obchodníci, kteří financují plavby 

16.st 

ústup ze slávy, období dekadence. Po objevení nových cest kolem Afriky do Indie Portugalcem Vasco de Gama  a do Ameriky  začíná hrát hlavní roli Atlantik. Benátští hodnostáři s obavami hledí do budoucna, jejich obchodní zájmy v Orientu jsou silně ohroženy. Poprvé se konvoj vrátil poloprázdný, ceny v Orientu rostou, v Evropě padají. To je výsledek konkurence. Mají  Benátky změnit obchodní strategii?  Vydat se na nové nevyzkoušené námořní trasy? Ale to by znamenalo vybudovat nové loďstvo schopné mnohem delších a nebezpečnějších plaveb jako má Španělsko a Portugalsko, a navíc jít s nimi do otevřeného konfliktu. Nakonec rozhodnuto zůstat u starých osvědčených kontaktů s Orientem.

Politika carpe diem - lidové zábavy, štvanice na býky - psi na šňůrách štváni x býkům, zábava + luxus -  sklo + krajky. Kurtizány – důležitý přínos pro ekonomiku města – 1509 – při sčítání lidu = 11.164. Zákaz činnosti o svátcích, jinak trest 15 ran bičem, jako znamení musí nosit  žlutý šátek. Ty sofistikovanější se tomu často vyhnuly, byly pod ochranou svých zákazníků, členů Rady…vyzývavá barva vlasů  uchvátila i Tiziana

1571 - bitva u Lepanta. Proti Turkům Ali Paši stojí flotila papežská, španělská a benátská. Benátské galeazy vyzbrojeny každá 50 kanony, je to masakr. Křesťané mají lepší technologii a bojový výcvik, turecké loďstvo po 4 hodinách boje poraženo. Turci ztratili 40 000 mužů včetně Ali paši.  Poslední velký úspěch benátského loďstva, když na poli obchodu už je vytlačeno konkurencí Portugalů a Španělů

1575-77 - mor -  zemřelo 50 000 osob, také Tizian. 

1797  Napoleon v Benátkách1815   Poslední dóže se vzdává úřadu. Rakouské Lombardo Veneto. 1866   k it. král.

MĚSTO NA VODĚ

Jak to postavili?

Hloubka kanálů cca  8 m, dno tvoří vrstvy kompaktních jílů, tzv. caranto. Na něm izolující vrstva bahna,  Do dna zatlučeny těsně vedle sebe  kůly z dubů a borovic, na nich dřevěné rošty, které rovnoměrně rozkládají tlak. Na roštech cihy a mramor nebo  istrijský kámen. V boji o půdu se na dno kanálů a na zpevnění břehů dávalo všechno - písek, štěrk, střepy rozbitých nádob, odpad ze skláren.zvířecí kosti, pecky - tříděný odpad už ve 13.st.

Základové zdi cihlové – obklad mramor, omítka – viditelná strana. 
Fasády domů – z lehkých růžových cihel. Přízemí – vjezdy do domů na lodích – doprava  obyvatel + zboží. Piano nobile – soukromé + hostinské pokoje-podkroví – byty pro služebnictvo. Zdobené fasády – směrem k vodě – 13.-17.st – styl byz.got-renes-barokní

Inženýrské sítě +  kanalizace

kde jsou všechny kabely a trubky? Hned pod dlážděním – oprava dláždění – současně s tím revize inž sítí, ty běží po mostech – jako lidi musí přecházet mosty. Dřív všechny splašky do moře - voda 2 x denně vtéká do laguny / vytéká ven. Historický systém – trubky z domů – se často ucpe, hladina stoupá, dochází k porušení statiky zdí, mnoho budov má septické nádrže. Odpadní voda se čistí a přečerpává zpět do kanálů. Opravy staletých cihlových zdí paláců – slaná voda nahlodává cihly + drolí maltu. Voda se vypařuje, sůl krystalizuje, zvětší objem  až 12 X – rozrušuje cihlové zdivo. Řešení – nejdřív se kanál uzavře + vyčerpá se voda, provede se injektáž spojovacího materiálu, malta + různé zpevňovací  příměsi na bázi pryskyřice,  voděodolné membrány mezi zdivo     

Benátské paláce - symbol obchodního úspěchu

Republika nechávala svým občanům svobodu podnikání, ale za jasně daných pravidel. Šlo o obecné blaho státu, tudíž se omezovalo přílišné riziko, podvodné obchody. Existoval kontrolní systém, který chránil občany i stát. Obchodní flotila patřila republice, ta organizovala pravidelné obchodní plavby. Před vyplutím se v sále Senátu uzavřely před notářem smlouvy mezi obchodníky a státem. To vedlo ke vzájemné spolupráci mezi investory a rozdělení rizika. Podíl ze zisku se určoval v závislosti na objemu vložených investic. 

Výsledkem úspěšných investic pak byla stavba městských paláců, kde bylo vše podřízeno obchodu. V přízemí byly sklady,dovnitř se zajíždělo na lodi. 1.+ 2.patro – piano nobile obytné, půdní prostory – komůrky pro služebnictvo, v domech dvojí schodiště ze dvou vchodů – panstvo + služebnictvo. Na bocích paláců jsou patrné komíny, po celé délce fasády, domy vytápěné. Mnoho domů poskytlo v zájmu lepší průchodnosti  městem část soukromých prostor - odtud sottoporteghi. 

6 BENÁTSKÝCH SESTRIERI

Každá čtvrť má svou charakteristiku, své svátky a svaté patrony.

SESTRIER DORSODURO

universitní čtvrť, kavárny otevřené dlouho do noci. Před kostelem san Trovaso jedno z posledních squero - dílen na výrobu gondol. Gondoly měly původně i kabinku se zatahovacím okénkem. Povolená rychlost na Canale Grande je 7 km, vaporetti max. 11 km.

Zajímavá místa: 

Campo Santa Margherita, Ca’ Rezzonico, Gallerie dell’Accademia, Zattere - nejdelší benátská promenáda, u kostela Santa Maria delle Visitazione je bocca di leone

 Chiesa della Salute, Museo di Punta della Dogana

SESTRIER SANTA CROCE

První čtvrť na trase od vlakového nádraží Santa Lucia a od Piazzale Roma, kam se dá dojet autem a zaparkovat v ohromném parkovacím domě. Případně sem jezdí jednokolejka z hlavního benátského parkoviště Tronchetto. Jméno čtvrti je odvozeno od ženského konventu, v němž se po staletí uchovávala cenná relikvie - hřeb z Kristovy trnové koruny. Podle legendy roku  jedné noci roku 1262 zabušil na vrata neznámý muž (templář?) a sestrám odevzal skřínku a prsten. Skřínku měly vydat jen tomu, kdo se prokáže stejným prstenem. Ale roky běžely a nikdo nepřicházel. Uběhlo 300 let, až se tehdejší abatyše rozhodla schránu otevřít. Spatřila hřeb a vzkaz na pergamenu, že ho získal za kruciády francouzský král Ludvík IX..Relikvie je dnes v kostel san Pantalon v Dorsoduro, protože santa Croce ani klášter už neexistují. Zbytky zdiva dnes součástí hotelu santa Chiara...

Zajímavá místa

Chiesa di San Nicolò di Tolentino, Campo San Giacomo dall’Orio, Ca’ Pesaro (Museo di Arte Moderna), Chiesa di San Stae

SESTRIER CANAREGGIO

severní část města, dlouhá ulice Strada nova vede od nádraží až ke kostelu ss.Apostoli, dá se bez přecházení Rialta obejít zadem až na san Marco.

Zajímavá místa:

nejužší ulička města

židovské ghetto 

promenáda Lista di Spagna a Strada Nova, chiesa di Madonna dell’Orto,

Ca’ D'Oro

Campo Santi Apostoli, Chiesa di Santa Maria dei Miracoli. Nádraží santa Lucia

SESTRIER SAN  MARCO

epicentrum Benátek, největší koncentrace turistů, nejvíce zaplavované místo při acqua alta....

Zajímavá místa

Piazza San Marco, Campanile, Basilica di San Marco, Palazzo Ducale,

Ponte dei Sospiri, Teatro La Fenice, Campo Santo Stefano, Museo Correr

SAN POLO

nejmenší čtvrť, ovšem s největším campo.Nechybí pítko, lavičky, přes campo se dá dojít na Fondamenta Nove, odkud jezdí lodi na Murano i na hřbitovní ostrov San Michele.

Zajímavá místa 

Chiesa san Aponal 

na průčelí zajímavý bílý kříž, v podloubí sottoportego della Madonna ve výklenku socha spícího papeže - připomínka půlročního pobytu Alexandra II, který z Říma prchl před Fridrichem Barbarossou. Další maltézský kříž v oválu.  

Ponte di Rialto

l’Erbarìa, la Pescarìa e la Beccarìa, Scuola Grande di San Rocco, Chiesa di Santa Maria Gloriosa dei Frari, Campo di San Polo. Přívozem na druhou stranu se dostanete na Strada Nova, širokou přímou ulici vedoucí až k nádraží a dál na Piazzale Roma. Přívoz stojí 2 eura a svezete se v gondole...

SESTRIER CASTELLO

největší čtvrť města. Jediná, která neleží u Canal Grande. Doporučeno všem, kteří chtějí uniknout davům.

Zajímavá místa

san Zaccaria,  Biennale di Venezia, i Giardini della Biennale, Riva degli Schiavoni  - dlouhá procházka podél moře, Arsenale, Campo Santi Giovanni e Paolo. Castello je ovšem ideální ve chvíli, kdy máte dost davů v centru města, protože zde bývá přes den minimum turistů. Mezi domy povlává vyprané prádlo, všude ticho a klid. balzám na duši. U zastávky vaporetta SAN ELENA je stinný park, posaďte se na lavičku pod pinie a nechte čas běžet...

OHROŽENÉ MĚSTO

Benátky postaveny na ostrovech v bažinatém terénu, domy na dřevěných podpěrách  +  vrstvě istrijského kamene. Zanášení laguny,  eroze  písečných prahů, exhalace a odpadní vody,  za posledních 100 let – propad o 23 cm. Acqua alta od 110 cm výš,  vyhlašován poplach.  80 cm  voda na  sv.Marka - obyvatelé info sms + sirény. 1501  Vodní rada - trest za ničení břehů - ztráta oka nebo ruky, 1966   katastrofální Acqua alta 194 cm.  Příčina – vítr shirocco a atmosférický tlak na mořskou vodu.2019 - acqua alta 187 cm. Chodníčky slouží do 120 cm,pak se odstraňují, nemají smysl. Každých 5 hod 40 min. je v Benátkách příliv / odliv. V zimě se voda o něco zvedá.

2003 projekt MOSE - 2020 stále není v provozu...

modulo sperimentale elletromeccanico – mobilní  zábrany. Všechny pod hladinou - nejsou vidět – zvednou se do 30 minut. Stálý monitoring – reakce na skutečnou situaci - ne na předpovědi. Zábrany ovládány hydraulicky - udrží až 2 m vysoký příliv. Laguna  s mořem spojena 3 ústími – chráněny bariérami  - celkem 78 zábran. U ústí u ostrova Lido -  2 bariéry – u Treporti 21 zábran, u san Nicoló 20 2.ústí u Malamocco – 19, stí u Gioggia –  18. Projekt čekal na schválení 10 let! -  vyřeší situaci  v horizontu 50-100 let. Holandsko -   větrné  mlýny na vysoušení polderů  dnes mobilní bariéry  na řece Šelda.  Londýn -  od 1982 – 520 m dlouhá + 30 m vysoká bariéra na Temži

BENÁTSKÉ SLAVNOSTI 

Novoroční koncert

1.1.   La Fenice, 

Festa san Marco

25.4. Závod gondol, zamilovaní věnují partnerce poupě růže - bocoló.

La Sensa

9.květen, svátek Kristova nanebevstoupení po 40 denním pobytu s apoštoli  - památka dobytí Dalmácie 997slavnost zasnoubení s mořem. desonsamus te, mare, in signum perpetuiique dominii        

Festa del Redentore

od 1575 dík za ukončení moru – postavil A Palladio, 3.týden v  červenci - mše v Redentore, pontonový most přes  Giudecu, vyzdobí se bárky – piknik na vodě – ohňostroj – východ slunce na Lidu

Regata storica

koná se 1.neděli v září, od 1315 zahájena tradice každoroční slavnosti. Výraz Regata  - lodní závody - pochází odtud. Slavnostní plavba připomíná rok 1489, kdy vdova po kyperském králi Caterina Cornaro věnovala Kypr Benátkám. Po kanálu se plaví 10 bissoni, poté začíná vlastní závod v kategoriích podle věku. Mládež - puparini, ženy - mascarette . 6 veslice caorline a nejprestižnější dvojka - gondolini. Trasa vede od Giardini ke kostelu santa Chiara - otočka kolem kůlu, cíl u Ca Foscari.  Ceny : barevné praporce: .červený, .zelený, . modrý. .žlutý a živé selátko.

Regata námořních republik

trasa závodu dlouhá 2 km - Amalfi + Genova + Pisa + Venezia. Lodě musí vážit min760 kg+ barvu svého města. Materiál – dnes sklolaminát. Amalfi – modrá  - okřídlený kůň  - Genova – bílá - drak - Pisa – červená - orel - Venezia – zelená - lev

Vogalonga

pořádá se od 1975 – v květnu, nesoutěžní veslařský maraton, otevřený pro všechny veslice –32 km z Benátek na Burano a zpět, start i cíl u sv.Marka. Účast až 4 000 lodí starých i moderních.

Su e zo per i ponti

konec března – pochod městem – vždy jiná trasa. Za tento elegantní, ovšem kluzký ponte delle Costituzione  čelí jeho autor architekt Calatrava trestnímu řízení a má zaplatit vysokou pokutu.

Festa della Salute 

na památku konce moru 1630 kdy za rok a půl zemřelo 80 000 obyv.  – 21.11. B Longhena – vysvěcen 1687

Filmový festival na Lidu

Biennále

koná se každý lichý rok, světová výstava současného umění     

 

Ostrovy v benátské laguně

LIDO

Lido - 12 km dlouhá písečná kosa, tvoří hranici mezi lagunou a otevřeným mořem. 19.st ‑ vznikají zde první veřejné pláže, dnes oblíbené letovisko. Od 1932  mezinárodní filmový festival. Sportoviště: tenisové kurty, golfové hřiště, střelnice na asfaltové holuby. Kasíno ..       

             

htl Excelsior - 1907, jedno z největších evropských golfových hřišť, nejdražší pokoj tu stojí 2000 eur na noc. Soukromá pláž + převlékárny´, takový domeček na celé léto stojí cca 10 000 eur

SAN MICHELE

od 19.st benátský hřbitov, místa je málo, hrob je k dispozici 12 let, pak kosti do spol. hrobu a místo dostane další zájemce. Význ.osobnosti: Igor Stravinskij, Sergej Ďagilev, kněžna Bagrationová

MURANO

souostroví  - 7 ostrůvků, z toho 2 umělé. Celková rozloha 1,17 km², cca 5 000 obyv.

5.st - Ostrov osídlen uprchlíky z Altina, hledali tu bezpečí před nájezdy Hunů. sloužil jako přístav, byly tu vodní mlýny a těžila se sůl. 

1291 povinný přesun všech skláren z Benátek - kde hrozí na stísněném prostoru požáry. Přísně střežené  kow how. Za jeho vyzrazení sklářům hrozily přísné a kruté tresty - useknutí paží...Nápodoba drahých kamenů ze skla přinesla obyvatelům velké uznání a bohatství (perle vitree). Patron Murana - ochránce sklářů sv.Mikuláš

14. - 17.st - největší rozkvět. Administrativně patřilo Murano pod správu Benátek, ale mělo široké pravomoci. Ražba vlastních mincí, vlastní legislativa, správu vykonává Velká rada. Bohatí Benátčané tu staví rozlehlé vily se zahradami. 

Hlavní památka - kostel S.Maria e Donato s krásnou mozaikovou podlahou z r.1140 . V 15.st sklárnám konkurují čeští výrobcí a výroba se dostává do krize. Ta je překonána specializací na barevné  foukané sklo a lustry. V 16.st se Murano zalidňuje benátskou aristokracií, která si tu staví paláce se zahradami. Znak – černý kohout,držící v zobáku hada. Na zádech mu sedí liška.

Nejvýznamnější místa Murana:

Dóm Panny Marie a sv.Donata

1140 - ukázka byzantského stavitelství s jednoduchou fasádou a zdobenou apsidou se sloupovými arkádami. Interiér trojlodní se sloupy z řeckého mramoru s překrásnými hlavicemi. V apsidě mozaika Panny Marie na zlatém pozadí ze 13.st. MOzaikou vykládaná podlaha.

Palác Giustiniani

1680, dnes Muzeum sklářského umění. Oddělení antického skla a ukázky různého zpracování skla od 15.st do současnosti. Pohár Barovier + Toso 

Palác Trevisani    

1557, pozdní renesance , fresky P. Veronese

Palác Soranzo                                                                                                                                               

Kostel sv.Petra

1348 pro domenikány (sv.Petr, dominikánský mučedník z Verony) po požáru přestavěna. Jednoduchý trojlodní prostor.  G.Bellini - Nanebevzetí PM, Madona s děťátkem, cenné lustry. Tintoretto - Křest Krista

Palác da mula dnes sídlo místní radnice

san Francesco nel deserto

dle tradice se zde zastavil sv.František při návratu ze Svaté země. Minoritský klášter, 10 bratří

BURANO

Nejpestřejší ostrov v laguně s vysokou, šikmou kostelní věží a s barevnými domy podél kanálů (pověstný je Casa Bepi).Barevné fasády byly lépe rozeznatelné pro rybáře, vracející se v mlze domů. Druhá verze: zářivé barvy měly odhánět démony a neštěstí od ostrova

Casa Bepi Suá

Majitel domek vyzdobil barevnými geometrickými motivy. Zemřel 2002, dům stále přitahuje pozornost, je jedním ze symbolů Burana. Stojí zato zaměřit se na detaily, protože vyniknout foceny hodně zblízka. 

chiesa di san Martino

šikmá kostelní věž, v interiéru obraz Ukřižování,1725, G.B.Tiepolo

Via Baldassare Galuppi

nese jméno místního rodáka, originálního hudebního skladatele  1706 - 1785. V 16 letech se přestěhoval do Benátek, kde si vydělával hrou na varhany v místních kostelích. Jeho první komická opera totáně propadla a mladík byl náležitě zdrcen, chtěl hudby zcela nechat. Naštěstí ho jiný skladatel přemluvil ke studiu hudby a talent Galuppiho se plně projevil. Zkomponoval řadu oper, úspěšný byl i jeho pobyt v Londýně. 1762 se stal hlavním kapelníkem v chrámu sv.Marka. Řadu libret pro Galuppiho napsal Carlo Goldoni. 1766 ho do Petrohradu pozvala carevna Kateřina II. Strávil zde tři roky, uvedl do Ruska italskou komickou operu a byl velice úspěšný. Jako dárek dostal od carevny krabičku na tabák posázenou diamanty. Po návratu do Benátek se věnoval hlavně komponování komorní a chrámové hudby.

Ostrov je domovem rybářů, krajkářek a cukrářů. Muže opravující loďky nebo sítě tu zahlédnete dodnes.

Krajky z Burana

1537 - tradiční počátek výroby krajek. V 15. a 16. století místní krajkářky zásobují celou Evropu. Krajka byla tak jemná, že se jí začalo říkat punto in aria (očka ve vzduchu). Podle legendy vyplul jeden místní rybář, který měl před svatbou, na moře. Sirény se ho krásným zpěvem snažily zmámit, ale on myslel jen na svou nevěstu. Královna moře mu za jeho věrnost věnovala pro dívku svatební korunu z mořské pěny. Všechny dívky chtěly mít něco podobného a daly se do háčkování....

Po krizi v 18. století se tento průmysl vzchopil a v roce 1872 byla založena krajkářská škola Scuola dei Merletti. Dnes už se krajkářství věnují jen starší paní... Dečka na obrázku vzniká 3 měsíce, cena v obchodě je kolem 500 euro, tuto částku však krajkářka nedostane...

TORCELLO

První osídlení laguny zde, mezi 5. a 6. století, dodnes se dochovala katedrála Santa Maria dell’Assunta z roku 639. Ukrývá jedny z nejkrásnějších mozaik. Další památkou je čistě byzantský kostel Santa Fosca. Dříve než jej zastínily Benátky, žilo na ostrově 20 tisíc obyvatel. - Postupně zanášené kanály a malárie jen uspíšily úpadek ostrova. Dnes tu žije pár desítek stálých obyvatel. Zajímavosti: Ďáblův most - dle legendy stavitel uzavřel smlouvu s ďáblem, aby stihl dílo za jedinou noc. Na náměstí kamenný stolec nazvaný Attilův trůn, (král Hunů) asi pro místního podestu nebo biskupa. Vypadá to, že Torcello není nic moc, ale právě pro svůj klid a minimum turistů je vyhledávaným místem odpočinku VIP a místem pořádání banketů a svateb v podniku Locanda Cipriani, který patří k nejoceňovanějším kulinářským rájům laguny.

GIUDECCA

Ostrov Giudecca s dalším Palladiovým chrámem Redentore ze 16. století. Na ostrově se odehrává známá slavnost Festa del Redentore-Slavnost Spasitele vždy třetí sobotu v červenci.

SAN GIORGIO MAGGIORE

Stejnojmenný kostel s klášterem zde byl už v 10.st. Poničen zemětřesením. Přestavba v   16.st., Palladio, dnes  Mezinárodní středisko umění a kultury, .Chrámové průčelí a dokonalá harmonická vyváženost a chladná krása prostorného interiéru jsou typicky palladiovské. V interiéru malbyi od Tintoretta - Poslední večeři a Sbírání many. V kapli mrtvých jeho poslední obraz Kladení do hrobu, který dokončil jeho syn Domenico. Administrativně patří ostrov pod sestiere san Marco. 

POVEGLIA

Ostrov Poveglia někteří lidé považují za nejstrašidelnější místo na Zemi. Jinak neobydlený ostrov ležící v laguně mezi Benátkami a ostrovem Lido byl v roce 1348 místem karantény při morové epidemii. Na obrovských hranicích bylo spáleno množství mrtvých. Smutnému účelu posloužila Poveglia znovu roku 1630, kdy černá smrt znovu udeřila. Místo se stalo jakousi čekárnou na smrt. Po celém ostrově se tak nacházejí morové jámy, do kterých se zakopávaly oběti, na ostrov byli zároveň přiváženi i všichni s příznaky nemoci, kde je často ještě zaživa házeli do velkých jam společně s mrtvými. Podle historických kronik bylo obětí přes 100 000. V roce 1922 se na Poveglii postavilo sanatorium pro duševně nemocné. Z pacientů se tu ale stali doslova lidské trosky. Neustále si stěžovali, že se jim v ústavu i mimo něj zjevují hnijící mrtvoly a všude na ně mluví tajemné hlasy. Nikdo jim nevěřil, vždyť to byli blázni.  Izolovanosti místa začali využívat lékáři, kteří na pacientech prováděli drastické pokusy včetně lobotomie .Později se to ale otočilo proti jednomu z nich, když i on začal vídat různé přízraky a duchy jako jeho pacienti. Nakonec spáchal sebevraždu skokem ze zvonice sanatoria. V roce 1968 bylo sanatorium zrušeno. V současnosti je ostrov Poveglia neobydlený a přístup na něj přísně zakázaný. Stále je plný lidských ostatků, které příroda postupně odkrývá.  Jelikož na ostrově stále dochází k množství paranormálních jevů, stal se vyhledávaným místem lovců záhad.v zachovalém stavu je dnes kostel, zvonice z dvanáctého století, nemocnice a administrativní budovy personálu.Italská vláda se dlouho snažilaprodat zpustlý ostrov v aukci, kupce chtěla přilákat i tím, že se tu daří vinné révě, která produkuje výtečné víno.Jenomže bez úspěchu. Strašidelná pověst odradila dokonce investory, co tu chtěli postavit luxusní hotel. Obávali se toho, že nebojácných hostů nebude tolik, aby se uživil. V roce 2014 úřady v nouzi vsadily na mládí. Vypsaly architektonickou soutěž, podle které by se ostrov Poveglia měl spojit mostem s pevninou a zároveň by zde vyrostl univerzitní kampus…  

BENÁTKY KŘÍŽEM KRÁŽEM

Accademia

Jedna z nejznámějších obrazáren Itálie existuje od r. 1811.  Průřez benátským malířstvím od 14. do 18.st. . Za Napoleona obrazárna obohacena díly ze zrušených klášterů a uzavřených veřejných paláců. Měla fungovat jako škola se vzory pro budoucí malíře. Postupně sbírky obohaceny o odkazy soukromníků i nákupy. Pro všechny, kdo mají rádi obrazy Tiziana a Tintoretta. Zastoupeni také Giovanni Bellini, Mantegna, Piero della Francesca, Carpaccio, Giorgione, Lotto, Veronese...

Arsenale - nejslavnější loděnice

Triumfální brána – 1.renesanční stavba ve městě. Lvi dovezeni z řeckého Peloponésu

Mimo Biennale zůstává stranou zájmu turistů, nejsou tu mozaiky ani fresky, působí až přísně. Ve své době středisko vojenské i obchodní síly města. Právě zde je ukryto tajemství úspěchu Benátek, jejich rozmachu a vlády nad Středomořím. Republika potřebovala množství rychlých a kvalitních lodí. Zde se projektovaly, stavěly i vyzbrojovaly. Původně se lodi stavěly v malých loděnicích zvaných squeri.

Kolem 1200 padlo rozhodnutí výrobu soustředit na jedno místo. Arsenál z arabského darsina = dům průmyslu. Přísně střežené know how. Jediné opevněné místo v Benátkách. Pracují tu tesaři, truhláři,  kováři, zbrojaři, výrobci lan a plachet, Velká spotřeba  dřeva - státní ochrana + kontrola lesů. Vybrané stromy razítkovány znakem Benátek - nejlepší dřevo na vesla. Řemeslo se dědí  - tajemství výroby sdělovali otci synům, když sem nastoupili - arsenál má vlastní školu.. V přístavech Serenissimy -  náhradní díly, velká spotřeba  dřeva - státní ochrana + kontrola lesů.   

15.st -17.st moderní podnik  - 1 ze zázraků Itálie, v době největšího rozmachu  16 000 dělníků . Největší + nejvýkonnější na světě - fungoval do 1.sv.války. Haly, slévárny, pásová výroba, . Jednotlivá oddělení mají  přesně dané úkoly, existuje vstupní a výstupní kontrola, standartizace náhradních dílů...  Za špatnou manévrovatelnost lodi nebo špatné těsnění (koudel a smola) dostali odpovědní pracovníci výpověď.

 1797 – Napoleon zničil doky, z Bucintora sebral výzdobu

Benátské loďstvo - 3000 malých, 300 středních lodí45 galér s posádkou 11 000 námořníků. 

Slavnostní lodi - Bucintoro dóžat pokryt zlatem. Triéry – vesla ve 3 řadách nad sebou, dobře ovladatelná.

Galéry - délka 35- 40 m - šířka max.5 m. Připomínají svým tvarem dlouhé kánoe, hladký pohyb na vodě, délka vesla 10 m, váha 55 kg, 180   250 veslařů - málo nákladního prostoru. Výhoda pohybu vesel i za bezvětří, tudíž dodržení termínů. Lodě byly bezpečné, veslaři měli zbraně a bylo jich hodně. V posádce byli i veslaři-lukostřelci.

Co se dováželo  látky + koření + parfémy + drahokamy + ptačí peří -  vše co zabere málo místa.

Co se vyváželo - žel ruda +  dřevo  - stavba lodí a výroba zbraní pro boj  x křesťanům

Každoročně z Benátek vyplouvaly  4  obchodní flotily  státních galér - do Orientu, do S Afriky, Černého moře, přes Gibraltar do Atlantského oceánu - do Flander a do Anglie. Plavby dlouhé a nejisté - žádná předpověď bouří, žádné SOS. Riziko vyváženo ohromnými zisky. Před plavbou se v senátu uzavíraly smlouvy na podíl ze zisku podle toho, kolik jednotliví kupci investovali do výpravy. Rozdělením investic se minimalizovaly ztráty v případě potopení nebo poškození nákladu.

Později se stavěly i galeony a galeasy - těžkopádná válečná plavidla vybavená děly. 

Veslaři 

byli to svobodní občané s jistotou platu, byli pečlivě vybíráni městskými úředníky. Museli být silní a zdraví. Při odjezdu  dostávali plat na 4 měsíce dopředu. Jedli i  spali v lodi, osobní věci složeny pod lavicí. Prostor pouze  60 cm  / na 1 osobu dovolen menší výhodný nákup v cizině bez cla. Veslaři seděli po třech na každé straně. Každé veslo má různou délku, ale všichni zabírají stejně. Velmi efektivní způsob.  Veslovalo se po skupinách - na zádi, uprostřed, na přídi, ostatní skupiny odpočívaly. Strava = pancotto - tvrdý chléb máčený ve víně s vodou + čerstvé potraviny na častých zastávkách. Jak spali? Jeden pod lavicí, druhý na lavici, třetí na třech veslech vedle sebe. V posádce kartograf, astrolog, astronom a lodní lékař.

UMĚNÍ A OSOBNOSTI BENÁTEK

byzantská gotika 14.st, obchodní i kulturní kontakty s Konstantinopolí-hl.m.Byzance –mozaiky na zlatém podkladě, daná ikonografie, barevnost, vzory.

Paolo Veneziano

1300 - 1365 zakladatel benátského malířství , spojovací můstek od maniera greca k Giottovi, maluje hlavně Madony s děťátkem

Jacopo Bellíni

1396 - 1470 žák a spolupracovník Gentile da Fabriano, období přechodu od pozdní gotiky k renesanci   

Gentile Bellini

1429 - 1507 - oficiální portrétista benátských dóžat. Vyslán republikou jako kulturní atašé s poselstvím k Turkům s cílem naladit přátelské vztahy. Gentile portrétuje sultána Mehmeda II.

Giovanni Bellini

1433 - 1516  syn Jacopa, významný renesanční malíř, ovlivněn švagrem Andreou Mantegnou (vliv florentské malby). Dokázal přijímat postupně různé vlivy, přes 50 let zůstává jednou z vedoucích postav benátské malby. Most k Giorgionemu.  Kontakty s Durerem. Obrazy v Accademii.                                                                                                                           

Vittore Carpaccio

1465 - 1525 záliba v antice – měl nápad rozebrat anfiteátr v Pule a přenést na nám sv Marka. Věrni tradici X od novátorské FI. vrcholná renesance – 15,16.st, olejové barvy, plynulejší přechody. Benátská škola. Zázrak relikvie sv.kříže na mostě Rialto

Po malíři pojmenoval majitel Harry´s baru Giovanni Cipriani v r.1950 pokrm - na plátky nakrájené syrové maso - barva mu připomínala malířovy obrazy, zrovna se v Dóžecím paláci konala výstava věnovaná Carpacciovi. Podobně se Cipriani inspiroval u Belliniho - šat světce na jednom obraze - coctail Bellini, lososová růžová                                   

Giorgione

1477 - 1510 - představitel vrcholné renesance, obrazy typické barevností v souvislých plochách a tlumené světlo. Ze skromných poměrů. Přátelský, oblíbený, výborně hrál na loutnu. Zemřel na mor. Svá díla často nedatoval, potíže s určením autorství. Venuše urbinská, Bouře, Stařena

Paolo Veronese

1528 - 1588 velkorysé kompozice, dekorativní detaily – exotická zvířata, mouřeníni..malíř radosti ze života . Triumf Benátek - nástropní malba v Palazzo ducale. Nenechal se omezovat v tvůrčí volnosti - na obraze Poslední večeře měl cenzorům po Tridentu co vysvětlovat - dva německé halapartníky, šaška s papouškem...Veronese chytře změnil název obrazu - Hostina v domě Léviho. Jako mnoho dalších renensančních malířů i on maluje Zvěstování, archanděl Gabriel je ovšem poměrně barokní:) 

Tintoretto

barvířská dílna‑tintore, velmi činorodý – bblická témata. Svatba v káni galilejské ‑ v Salute, portrét Tiziana. Pohřben v Madonna dell´Oro, zde je i jeho Poslední soud.úchvatný obraz pekla a ďáblů                                    

Tiziano Vecellio  1477 - 1576 - podrobně zde

Givanni Battista Tiepolo

1696 - 1770 jeden z nejvýznamnějších benátských malířů pozdního baroka. Iluzionismus - iluzivní krajina, otevřené nebe, suverénně zvládnuté kompozice a perspektiva postav ve zkratce, malba z podhledu. Jasné, teplé, příjemné bary. Malíř fresek a olejomaleb. Později odchod do Madridu na pozvání královského dvora. Působil tam až do smrti. Accademia: Nalezení sv.Kříže a sv.Helena, Únos Evropy

Canaletto

1697 - 1768 pův.malíř kulis, studia v Římě, veduty a ideální pohledy na města, pobyt v Anglii – 2 největší plátna  koupil Ferdinand Filip, 6.kníže Lobkowicz, dnes vystavena v Lobkowiczském.paláci na Pražském hradě.


Tiskárny - do 1500 zde tisk  poloviny knih celé Itálie, i spisy jinde zakázané - traktáty o alchymii, spisy Macchiaveliho...

Jacopo Sansovino

1486 - 1570příchod z Firenze, mnoho staveb, 15 kostelů, knihovna sv.Marka, loggetta                    

Pietro Longhi

Caterina Cornaro

1474 - 89 kyperská královna, po smrti manžela pod lehkým nátlakem postoupila své "dědictví", ostrov Kypr, Benátské republice. Získala za to hrad Asolo, slušnou roční rentu 8 000 dukátů a směla si ponechat tituly (králvna jeruzalémská  - asi neměl tehdy už zrovna velký význam, ale zněmo to honosně). Manžel Giacomo měl sice blíže k Neaposlému království, ale po zesílení tureckého nebezpečí dodržel svatební smlouvy.  Kypr pod ochranou Benátčanů. 1510 Caterina zemřela v Benátkách, pohřbena nejdřív a Santi Apostoli, později hrob přenesen do san Salvador, kde je dodnes.

Marco Polo  

1295  Marco Polo, otec Nicoló a strýc Matteo se vracejí do Benátek po 26 letech z obchodních cest. Vypadají jako Tataři. Dopadli jako Odysseus. Nepoznali je ani členové vlastní rodiny. Dům Polů je večtvrti San Marco, ve farnosti S.Giovanni Chrisostomo. Dům se nedochoval. Dochovala se Marcova závěť, psaná latinsky, dnes v Biblioteca Marciana. Majetek odkázán manželce a třem dcerám.  

1250 bratři Polo (otec a strýc Marca) se vydali na první cestu do Číny. Odjezd z Konstantinopole, kde měli vzkvétající byznys s drahými kameny. Ty šlo lehce přepravovat a naví o ně měli zájem mongolští panovníci. Cesta směr Krym, odtud na jih Kazaně, kde se setkali s Berke, nástupcem Batua. Další etapa - Buchara v Uzbekistánu Tam setrvali 3 roky Z obchodní cesty se stala politická mise, chán je pověřil diplomatickou misí k papeži. Během té doby dochází k výměně na papežském stolci a Polo se vrací do Benátek.

1271 Po zvolení nového papeže se opět vydávají na cestu, to už s nimi cestuje  15 letý Marco. Trasa vede přes Arménii, Tabriz a Hormuz (Perský záliv), přes Afghanistán a náhorní plošiny Pamíru, Turkestán. Cestují po jižní části Hedvábné stezky. 1275 dorazili do letního sídla chána Clemenfu.

Tady začíná Marcovo životní dobrodružství, chán ho jmenuje ambasadorem s provilegii cestovat po celé říši s ozbrojeným doprovodem a se vším, co potřebovat. Tak mohl navštívit místa, kam by se jiný obyvatel Západu těžko mohl dostat. A Marco píše o všem co vidí. S otcem a strýcem dostali za úkol přivézt nevěstu perskému králi, čehož se zhostili s úspěchem.Plavili se po Ćínském moři, jen na Sumatře pobyli 5 měsíců. Z 600 členů výpravy přežilo 18...Po několikaměsíčním pobytu v Persii se přes Konstantinopol vrátili do Benátek

Marco napsal Il Milione - první bestseller své doby - cestopisnou knihu pro své potomky s detailním popisem trasy včetně Hedvábné stezky. Podrobně popisuje navštívená místa, způsob života, co vyrábějí, s čím by se dalo obchodovat  apod.

Existuje přes 100 verzí, knihy se tehdy přepisovaly ručně. Je obtížné spojit si tehdejší místopisný název s tím současným. 

Acra (starobylé město ptolemaios, zal. před 4 000 lety) - dnes v Izraeli.První zastávka Polových na asijské půdě. Zde setkání s papežským vyslancem. Město mělo 40 000 obyvatel, dochoval se křižácký hrad. Tehdy poslední výspa křesťanství, křižáci ztratili Jeruzalém. Muselo tam být velmi rušno - křižáci, poutníci, obchodníci z Pisy, Amalfi, Janova, Benátek...1291 město padlo.

Jeruzalém. Otec Polo na žádost čínského císaře měl přivézt z Jeruzaléma trochu svatého oleje z chrámu Božího hrobu.

Aleppo. Dochovaná pevnost, nejdéle fungující krytý bazar na světě. 

Kniha informací o vzdálených civilizacích Milion. Přes Arménii, Mezopotámii a Persii  do střed. Asie, do Mongolska. Pro chána Kublaje cesty - Čína, Vietnam, Mongolsko.. Co se tehdy nosilo na cesty? Dlouhé přepásané košile a dlouhé teplé vlněné pláště s předním a zadním rozparkem - pro pohodlnou jízdu na koni. Na nohy se oblékaly samostatné punčochy, ty se přivazovaly z boku na pásek.

Turecko, Iumartanic -(dříve Laias). Hlavní přístav křesťanské enklávy obklopené muslimskými Seldžuky. Nejzápadnější konečná stanice Hedvábné stezky. Marco tu strávil několik měsíců.

Erzinkan, Erzurum - touto oblastí procházeli v zimě, Marco se zmiňuje o velkém chladu, ale město se mu líbilo. Zde se zajímal o drahé kameny, rodina s nimi obchodovala.

Ani - opuštěné a zničené hlavní město Arménie. Kdysi 100 000 obyv., významné město na Hedvábné stezce. Za Polovy cesty už zničeno, ale Irán tehdy součástí Velké Arménie, o které Marco hodně píše.

Ararat - Polo věřil, že na vrcholu je Noemova archa.

Později Marco vězněn Janovany -  ve věžení diktuje co viděl - nikdo mu nevěří =  Milionový Marco. 1324 umírá.  1485 kniha vyšla znovu v latině     

Giacomo Casanova

1725 - 1793  - kněz,spisovatel, intrikán, svůdce,špión a diplomat. Zanechal všestranné literární dílo  - převážně psané francouzsky. Storia della mia vita 4545 stran…napsal je na sklonku života v Duchcově. Cenný pramen informací o životě šlechty a měšťanstva v 18.st.

Rodiče byli herci.  Jeho biologickým otcem je přítel matky šlechtic Grimani? Casanova studoval práva na universitě  v Padově , podnikl cesty na Korfu a do Istambulu, do Francie, kde studuje jazyk vzdělanců své doby. Cesty do Drážďan, Vídně, Prahy. Vztahy s vdanými ženami tehdy běžné, a Casanova není výjimkou. K jeho cti je třeba dodat, že ve svých denících uvádí jen iniciály..

V Benátkách roku  1755 zatčen, vsazen do Piombi, důvod tradičně nejprve nesdělen. Žalobu se dověděl díky svým stykům -  zhýralost, zneuctění církve, podvody,  Tak žila většina šlechticů, ale neveřejně. Ne tak Casanova, který je i soustem pro tajnou policii . 

Z Piombi se mu podařilo uniknout. Odjíždí do Paříže, zde je  ministrem jeho známý, tudíž  je pod ochranou a vyráží bavit společnost. Odtud další cesty po Evropě -  Londýn, Berlín, Moskva, v Polsku zraněn v souboji     - důvod vznešený - (bránil čest benátské tanečnice, nazvané „benátská matrace") . Návrat do Benátek – dostává milost po 18 letech.  

V 59 letech se stal tajemníkem benátského vyslance ve Vídni, kde se seznámil s hrabětem Josefem Karlem Valdštejnem. A přijal místo správce jeho knihovny.Měl tak dostatek času i příležitostí sepsat své Paměti, ale také proto, že to bylo jeho první stále místo s pevným platem, bytem a teplou stravou. Ovšem i zde,  ve svém věku nepřestal myslet na ženy, vždyť mu v žilách kolovala italská krev. Podle některých zpráv se dvořil dvacetileté dceři zámeckého vrátného Dorotce. A když otěhotněla, musela rychle s pravdou ven, že totiž dítě je jejího milence malíře Františka X. Schröttnera, kterého si také nakonec vzala. Casanova byl však také proslulý svým nekompromisním a hašteřivým postojem k ostatním obyvatelům zámku, takže nebyl zrovna oblíbený. Zemřel prakticky osamocen v 72 letech a byl pochován na místním hřbitově nedaleko kaple. Železný kříž na hrobě se po letech zlomil, a jeho ostré úlomky trhaly ženám šaty. Od té doby se o Casanovovi povídalo, že nenechá ženské na pokoji ani po smrti.

Carlo Goldoni

1707 – pocházel ze san Polo, dnes Muzeum. Spisovatel + dramatik, otec italské komedie

Antonio Vivaldi

1678 – 1741vynikající houslista, kapelník, skladatel- na 600 skladeb prete rosso, studia hudby + teologie, vyšel z baroka, skladby melodické  skládal pro  nejširší vrstvy   - populární dodnes 

Peggy Guggenheim

1898 - 1979 excentrická milionářka židovského původu, sběratelka moderního umění. Kariéru zahájila s pomocí Samuela Becketta v Londýně, kde otevřela galerii výstavou Jeana Cocteau. Otec se utopil na Titaniku. 1947 přesídlila do Benátek, koupila dům Casa Venier, dnes muzeum. Sbírá surrealisty a modernisty (Kandinskij, Piccaso, Braque, Malevich, Kupka, Miró De Chirico.Chagal, Klee..) ila poměrně nevázaně, 3 x vdaná, na otázku novináře kolik měla manželů - myslíte vlastních nebo cizích? (1000...?) Pohřbena v zahradě se svými lhasa Apso

PĚŠÍ PROHLÍDKA MĚSTA

jedinečnost Benátek

Město nemá hradby, opevněn jen arsenál - ochranou je voda, městská brána, 2 žulové sloupy z Konstantinopole, sv. Teodorik +  lev - etruská/ asyrská/ čínská práce? 3 t, 3 m. Za „branou“ končí město -    do pol. 18.st. -  popravy. Místní nechodí mezi =  smůla. Ulice veškerá doprava na rio - kanálech. Domy  - paláce –zdobené fasády = znak moci + bohatství. Praktické přízemí – pro  obchod - nezakrýváno. 

Riva degli schiavoni

Název podle kupců z Dalmácie – Schiavonie 

Město 150 kostelů

papež  daleko, republika nestrpěla  vměšování do svých záležitostí, NE inkvizice         

Chiesa della Pietá

Stavba z 15.st několikrát upravena, klasicistní průčelí, 1755nástropní freska Triumf víry – G.Tiepolopův.nalezinec – z boku deska rodiče co odloží děti budou věčně zatraceni  

Ospedale della Pietà

výchova a vzdělání sirotků a opuštěných dětí, financuje benátská republika. Chlapci – řemeslo, dívky  - domácí práce, hudba , 1703 - 40  hudební sbor řídí Vivaldi. Autor mnoho houslových koncertů, kantát, oper, duchovních skladeb ,  žádaný hudebník v celé Evropě  

Pomník Viktora Emanuela II 

Hotel Danieli

14.st - pův.palác, 1822 otevřen luxusní hotel – hosté Balzac, Dickens, Wagner. Na sv.Valentýna pobyt v Benátkách – 650 – 800. Singl  se spol.koupelnou, nevrací se peníze…průměr 240 – 350  E. Luna Baglioni – 2563 E , Bauer – 1800

Ponte dei sospiri

1603 Antonio Da Ponte - vedl do Pozzi a Piombi, ale také v protisměru přes několik místností do mučírny, kde probíhaly výslechy před procesem.... Slavní vězni - Casanova, S.Pellico..   

DÓŽECÍ PALÁC 

od počátku plní 3 funkce: sídlo dóžete, sídlo vlády, jističní palác města. Z patra dóže přihlížel popravám za sloupy. Těch ovšem nebylo tolik, město se zbavovalo svých nepohodlných spoluobčanů často ve skrytu, v noci, dýkou najatého vraha...

Plastiky na nárožích - Noemovo opilství,  Adam + Eva

Jediný palazzo– ostatní jsou case.  Zde se psaly dějiny, odehrávaly se tu nejdůležitější události a přijímala zásadní  rozhodnutí. V 9.st. palác vypadal zcela jinak. Byl to hrad se 4 vysokými strážními věžemi. Požáry, přestavby...14./15.st – dnešní vzhled - benátská gotika + raná renesance. Obrácená architektura ‑ arkády nesou váhu budovy. Arkády z istrijského kamene, zdi z růžového mramoru z okolí Verony. Palác má 3 patra.

plastiky na nárožích - Noemovo opilství,  Adam + Eva

Scala dei giganti

sochy boha Neptuna, vládce moří a boha Marta, vládce pevnin, autor  Sansovino, na schodech se předávala moc. Nově zvolený dóže vystoupal nahoru kde byl korunován čapkou 

Scala d´oro

hlavní palácové schodiště, Sansovino - vede do předpokojů slavnostních přijímacích sálů. Strop zdoben zlatým štukem.

Pokoje dóžete

přepychově zdobeny, dochovaly se stropy a krby, nábytek si vesměs odvezl Napoleon. Obrazy - Tiziano, Tintoretto, Veronese.  

Sál Velké rady 

53 m délka24  m šířka12 m výška. Přibližné rozměry Vladislavského sálu na Pražském hradě. Sál měl ohromit každého, kdo vešel, hosty, velvyslance. Obrazy podél stěn - portréty 76 dóžat. Místo jednoho je čený prapor - popraven za zradu. (Marin Falieri) Olejomalba  na zdi Ráj ‑ Tintoretto  - 350 postav – 1 z největších  na světě.   Nástropní malba - Veronese -  Venezia - vládkyni středomoří  korunuje anděl. Zde se vyhlašovaly zákony, řešila zahraniční politika, účastnili se významní občané města zapsáni ve Zlaté knize, cca 1000 osob. 

Sál Senátu

zde se dóže setkával se stovkou senátorů, tehdy se jim říkalo pregadi (byli "pregati di partecipare") probíhala zasedání a přijímala se politická rozhodnutí, jmenováni noví velvyslanci 

V paláci mnoho tajných chodeb a dveří, vedou do Sálu rady deseti, do tajných archivů apod.

Bocca della veritá

udavačská schránka, udání + anonymní stížnosti  +  2 svědci 

SANTA MARIA DELLA SALUTE

1630 – 87 - čtvrť Dorsoduro - na památku 50 000 obětem posledního moru 1630. Dóže slíbil, že až mor ustane, dá postavit kostel.  Byl vybrán mladý architekt Baldassare Longhena, strávil tu celý život.  120 soch.Osmiboký půdorys. Stavbu podpírá ohromný rošt, který nese 110 000 kmenů. Obrovské vnější voluty = neobvyklý opěrný systém - na kupoli – socha PM. Ikona tmavé Panny Marie, velmi uctívaná. Slavnost  Madonna della Salute, je Benátčany nejoblíbenější. Slaví se každoročně 21.11. Ke kostelu vede pontonový most 

Výzdoba

Tizian: hl.oltář1512sv.Marek a svatí, nástropní malby  - Kain a Ábel, David a Goliáš, Oběť Izáka,

Tintoretto:  Svatba v káni galilejské

Piazzetta

původně zde záliv, zasypán až ve 12.st.

Mincovna - zecca

stavba dnes součástí knihovny, postavil Sansoviny. Zde se razily stžíbrné a zlaté mince, s použitím ohně, nic nesmělo být ze dřeva, pouze z kamene.

BIBLIOTECA MARCIANA

jedna z největších knihoven v Itálii, cca 1 000 000 knih.  Od rukopisů na pergamenu a ovčí kůži do současnosti. 1468  patriarcha Konstantinopole kardinál Bessarione vnímá nebezpečí turecké invaze, svou cennou knihovnu,  cca 1000  řeckých a latinských rukopisů věnoval městu. Velmi vzdělaný, na církevním koncilu ve Firenze 1439 se snaží smířit V + Z církve.  

1537 knihovnu začal stavět Sansovino - uvedl do Benátek římskou renesanci - sochy, vlysy, ghirlandy - kombinuje architekturu se sochařstvím. Na atice sochy antických božstev Inspirace pro AV na Národní. 1545  původně klenutý  sál – klenba se zřítila. Architekt uvězněn, po propuštění musí hradit škody. 1588  stavbu dokončilVincenzo Scamozzi 

Prohlídka - chodí se přes Museo Correr a sály Nových prokurácií - archeologické muzeum..

Porta della carta

hlavní vstup do paláce -   vedle Ca´d´oro  nejhezčí benátská gotika, zde umisťovány vyhlášky a nařízení, pulty nájemných písařů. Výzdoba: - dóže klečí před lvem (=republikou)– oba na stejné úrovni. Socha spravedlnosti s mečem + vahami 

Tetrarchové

vláda čtyř - Dioklecián +  Galerio, Massimiliano e Costanzo – konec 3.st, z porfyru, ukradeni v Byzanci během křížových výprav. Lidová verze – 4 zloději chyceni při krádeži v bazilice-zkameněli

Pilastry - 12044

křížová výprava, Benátky financují francouzské rytíře, cestou dobytí křesťanského Zadaru, papež dal křižáky i Benátky do klatby, dóže Dandolo to neřeší – odklonil výpravu do Konstantinopole. Vše pro Benátky! Výzdoba pilastrů   - rostliny, vinné hrozny, palmové listy, pávi, ukázka orientálního umění, postupně vliv i Z umění  

BAZILIKA SV.MARKA

1.mešita na cestě  do Orientu., orientální loď pod křesťanskou vlajkou

Nejslavnější benátský kostel. Od 1807 katedrála, kde pouze biskup slouží mši. Stavba "na šířku". San Marco je jedinečný svou typicky benátskou kombinací slohů - V byzantského (půdorys, 5 kupolí, mozaiky, ikonostas) a  Z (románské reliéfy a sochy a gotické fiály)

Kupole

mají jméno (Nanebevstoupení, letnic, sv,Jana Evangelisty, sv.Leonarda. sv.Emanuela). Bazilika postaven podle baziliky 12 apoštolů v Konstantinopoli. Tím chtělo město naznačit, že přebírá roli obchodního a kulturního centra po Byzanci. Lupole byly později zvýšeny, uvnitř je komplikované trámoví jako u lodních kýlů, zevně kupole pokryty olovem.

Mozaiky 

L luneta – jediná pův.mozaika z 1260 , převoz ostatků sv.Marka a vzhled původní baziliky už s kvadrigou - dobová fotografie...,  Ve střední lunetě  Poslední soud – typicky středověké téma 

Kvadriga

z Konstantinopole, přivezena ze 4.křížové výpravy. Pobyla v Paříži za Napoleona, po Waterllo vrácena. Originál uvnitř.

Figurální románská plastika

13.st - jedny z nejcennějších v Itálii - výzdoba kolem středního portálu. Ve vnitřním pásu zvířata, alegorie, v prostředním měsíce, ve vnějším řemesla. Ve štítu baziliky  socha sv. Marka s anděly. 

Dějiny stavby

828  přivezeny z Alexandrie ostatky sv.Marka, uloženy v kryptě. Dnešní stavba je třetí z 11.st, původní zničeny požárem. Stavba nejdříve cihlová, postupně "obalena" vzácnými mramory. Výzdoba průčelí  - mozaiky, reliéfy, umělecké řemeslo. Od 1075 každá loď z Orientu podle zákona přivezla něco cenného . Pův základy 1,5 m.n.m, dnes 18 cm pod!voda v kryptě stále odčerpávána, zničující zaplavení 2019

Nartex

atrium -  typické pro řeckokatolické kostely, vliv Byzance, funkce vlastní baziliku stabilizovat. Podpírá terasu s kvadrigou. starozákonní postavy, Noe, Abrahám, Mojžíš   

  

Pala d´oro

na zadní straně hl.oltáře -  3,5 x 1,4 m velká deska, zlato + email. Pochází z 10. - 13 st z Byzance. 1 526 perel, 330 granátů, 255 safírů, 320 smaragdů, 75 rubínů, 183 ametystů 175 achátů...Deska odolala Napoleonovi spíš omylem, nebyla považována za drahocennou. Vstupné 2 E

Ikonostas

ve V křesťanství odděluje presbytář od transeptu, 14 mramor soch P.M, Sv.Jana +  apoštolů – vrcholné dílo benátské  gotiky 1394 

Baldachýn

nad oltářem = zelený mramor + alabastrové sloupy

Klenotnice

sbírka zlata, stříbra a skla, 11 byzantských  relikviářů, liturgické náčiní, ikony. Vstup 3 E  

Mozaiky v interiéru

9 000 m2,  částečně původní, od 9.st + část.restaurované, téma – Bible – SZ + NZ. Starozákonní proroci, geneze, život Krista, P.M., světců, apoštolů, alegorické postavy, zvířata, bajky. Skleněné destičky jsou pokryty tenkým plátkem 24 karátového zlata a jsou vkládány do omítky pod různými úhly kvůli odrazu světla.. 

Museo di San Marco

V 1.patře baziliky je vystaven originál čtyřspřeží, které Benátčané odvezli z hypodromu z Konstantinopole. Vstupné 5 E, do 18 let 2,50 E. 

PIAZZA SAN MARCO

jediná piazza ve městě – ostatní campo. Napoleon: nejkrásnější salon Evropy, nad nímž stropem zaslouží si být jen nebe. Původně  zde byl kanál Batario a tržiště. Vedle zelinářská zahrada konventu san Zaccaria. Po přivezení ostatků sv.Marka  kanál zasypán, vzniká velké centrum města, procesí – turnaje- slavnosti - trhy  

1529 republika pověřila Jacopa Sansovina velkolepou úpravou prostoru. 30 let práce - přestavěn kostel s.Geminiano, mincovna,  nově Biblioteca, lodžie u zvonice a prokurácie...Po smrti Sansovina dokončil knihovnu a vystavěl prokuratie nuove Vincenzo Scamozzi

Prokurácie  staré 1514 - 1536

Prokurátoři byli nejvyšší úředníci Benátské republiky,členové vládyi. Zde měli všichni stejně velké byty a kanceláře. Dokončil Sansovino. Dnes kanceláře + obchody + bary + pošta

Prokurácie nové 1582 – 1640

Scamozzi, Longhena – později jako Královský palác,  dnes Archiologické muzeum, m. Risorgimenta, café Florian

Ala Napoleonica

 Napoleon dal zbořit 1 z nejstarších kostelů města san Geminiano z 11.st. a vybudovat taneční sál pro Královský palác, od 1922 muzeo Correr . Celek nepůsobí rušivě, křídlo spojilo obě budovy úředníků Prokurácie. 

CAMPANILE

El parón de casa. 12.st. první varianta, několikrát poškozena zásahem blesku i zemětřesením, na věži v kleci občas viseli provinilci, až do 19.st. u paty věže dřevěné boudy - taverny a obchůdky1609  Galileo tu předváděl svůj dalekohled, 1902 věž se pomalu zřítila  -  zničena i lodžie,  1912 dove  era e come era. Nevyužité kameny pietně odvezeny a pohřbeny na Punta Sabbione. Na špici třímetrový pozlacený archanděl Gabriel, funguje jako korouhvička. Když směřuje k bazilice, fouká shirocco, bude acqua alta.  5 zvonů – každý zvonil k jinému účelu. Výška 96 metrů

Café Florian

pův. U slavného města B. -1720nejstarší kavárna v Itálii. Hosté - Casanova, Goldoni, Byron, Dickens, Goethe. V nabídce: snídaně Casanova, dóžecí...café al banco 3 E,  čokoláda  + musica 16 E, croissant + sklenka vína + ovocný dortík 85 E 

TORRE DELL´OROLOGIO

1499  renesance, zlatomodrý emailový orloj ukazuje hodinu, den, znak zvěrokruhu a měsíční fáze.  2 bronzoví mouřeníni, starý = minulost,  mladý = budoucnost. Zvonkohra funguje jen na Epifania a na Nanebevstoupení.   Takže jediná možnost je být v Benátkách na Tři krále 6.ledna, nebo 40 dní po Velikonocích....Nebo se spokojit s fotografií. Odpoledne na Tři krále se pak koná Regata dlle Befane, kdy jsou gondoliéři převlečeni za staré čarodejnice, z jiných gondol jim sekundují Santa Clausové...no, zvažte to.

Stojí zato podejít pod věží a zvednout hlavu. Je tu plastika Paní s moždířem. Připomíná nepovedené spiknutí proti dóžeti roku 1310. Ve chvíli, kdy vzbouřenci s velkým hlukem přicházejí k hodinové věži, paní  Giustina zvědavě otevřela okno a shodila těžký mramorový moždíř. Ten zabil vůdce rebelů, ti ve zmatku řeší co dál, a městská garda je lehce přemůže. Signora dostala za odměnu za záchranu Republiky celý blok domů do časově neomezeného užívání a právo vyvěsit vlajku republiky každý rok na den zmaření povstání 15.6.  

Piazza dei leoncini

Biskupský palác - rohová stavba

Bacino Orseolo - o gondolách a gondoliérech

V 16.st bylo v Benátkách na 10 000 gondol, jednodušších protáhlejších s přístřeškem. Dnes 450. Termín pochází odsud. Asociace gondoliérů má 425 členů. Velmi pretižní povolání, uzavřená společnost, gondoliér se rodí s plovacími blánami... jen Benátčan, dědí se, výsada mužů. Plavecké zk, řidičský průkaz, jazyk zk, topografie města. Gondoliérka Alexandra Hai 3 x vyhozena od zkoušek, vyhrála soud. Jezdí pro 3 hotely.. Jezdí se celoročně. Výdělek – v létě i 800 E denně. Když zemře gondoliér – vyndají se lavice, rakev se převáží na san Michele,  fialová výzdoba – pův.smuteční barva, doprovod 4 gondoly.

Gondola má asymetrický tvar  - L část o 24 cm širší než P, trvalý náklon doprava. To vyrovnává otáčení doleva při záběru vesla a také váhu gondoliérja stojícího nalevo. Od 1609 mohou být gondoly jen černé. Ruční výroba – 280 dílů  7 vrstev černé barvy– složení je tajné8 dřevin - modřín, jedle, dub,  jilm, ořešák, lípa, mahagon, třešeň. 600 hodin práce  - od půl milionu Kč  - dnes 3 - 4 nové ročně11 m délka, 1,5 m šířka, váha 600 kg. Ozdoba na přídi – Giudecca + sestrieri, horní část = dóžecí čapka, oblouk= Rialto, S = Canal Grande. Gondola v Praze – Pražské Benátky + sv.Jan Nepomucký

Mosty v Benátkách

dnes 448 mostů – do konce 18.st – mnohem míň, vše po vodě. Když se stavěly nové, často uliční systém už existoval, proto jsou některé mosty stavěny nakřivo i zděné mosty  - maltu, omítku, zdivo – nahlodává slaný vzduch a vlhko. Přes Canal grande 4 mosty

1588 -  ponte Rialto 

1854 - ponte dell´Accademia pův.železný, nahrazen dřevěným, posledné oprava 2019 

1934 - ponte degli Scalzi u nádraží 

2008 - ponte Calatrava ,  arch. Santiago Calatrava. Kvůli kluzkému povrchu čelí soudní žalobě... 

PONTE RIALTO

na tomto místě  pár dřevěných zvedacích předchůdců, jsou zachyceny na obrazech Carpaccia. Platilo se mýtné. 1444 pád mostu pod davem lidí, přihlížejících svatbě markraběnky z Ferrary.Soutěž na nový most se táhla dlouho, účastnil se i Michelangelo. Vyhrál inženýr vodních staveb Antonio da Ponte.1588 . Délka   48 m, šířka  – 22 m, výška -  7,5 - propluly i galéry 

PIAZZA SAN GIACOMETTO

malé náměstí za Rialtem před tržnicí. Hodiny na kostele mají římské číslice – 1 ručička – 24 hodin. Je zde socha hrbáče - ve skutečnosti  postava klečícího muže, který podpírá několik schodů. Nahoře se vyhlašovala různá nařízení, vyhlášky i rozsudky, aby všichni dobře slyšeli. Poté se písemnost upevnila na sochu. Zde také končila ulička hanby, kterou procházeli odsouzenci za lehčí provinění od sloupů přes Mercerie a Rialto až sem, cestou bičováni.

FONDACO DEI TEDESCHI

Benátky byly od počátku městem obchodníků, zboží  sem bylo přiváženo karavanami a galérami  po moři nebo po souši po Hedvábné stezce dlouhé 8 000 km z východní Asie přes střední Asii do Středomoří. Tedeschi - výraz pro kupce ze severní Evropy, nejen Němce. Tato komunita byla v Benátkách velmi početná, dnes bychom mluvili o obhcodním zastoupení.

Fondaco, arabsky funduk znamená burza,  ve městě byly 3dei Turchi (přírodovědné muzeum) + dei Persiani (zničeno)1228  dei tedeschi první záznamy – „němci“ – i Uhři, Poláci, Češi. Výhodná poloha na hl.tepně města. 1505 požár, město financuje přestavbu 1508 znovu otevřeno. Fasády byly zdobeny freskami, jsou ještě patrné na canaletových obrazech. Palác měl 5 pater, byly tu sklady i ubytování pro kupce, 200 pokojů.  dnes  hlavní pošta a luxusní nákupní centrum

stavba s otevřeným dvorem160 místností, v přízemí – obchody + sklady -v patrech - kuchyň, jídelna, vinný šenk. 200 pokojů  - hotelový řetězec. Kupce kontrolovali 3 benátští úředníci x únik daní. Fondaco zrušeno za Napoleona. Vedle byl kostel san Bartolomeo s oltářním obrazem od Durera Růžencová slavnost, dnes v Praze... 

2008 rodina Benetton  palác koupila za 54 milionů euro a dalších  40 milionů investovali do rekonstrukce. 60 butiků, Food Mall, ve 4.patře prestižní soukromé akce.

CA´D´ORO

1440 - dům postaven pro úředníka republiky Marina Contarini. Průčelí původně zdobeno zlatem, odtud název. Z boku jsou vidět na zdi cihlové komíny, typický prvek benátského stavitelství.Poslední majitel baron Franchetti palác i s vlastními sbírkami odkázal městu.

chiesa san Pantalon

jednoduchý gotický kostel, skrývá relikvii - sv.hřeb -  a překvapení na stropě. Malba není freska, ale ohromné plátno, zobrazuje Utrpení světce. Malíř ho podle legendy dokončil a s posledním dotekem štětce  klesl mrtev k zemi (ze štaflí). Je tu i jedno z posledních děl Paola Veronese Sv.Pantalon uzdravuje chlapce

Piazza san Polo

od pradávna místo pořádání různých akcí –církevní i světské slavnosti, štvanice psů na býka. Palazzo Soranzo – benátská gotika, a stále patří rodině 

Chiesa san Polo

pův. zde pozdně gotický kostel, dnešní vzhled  -  19. st. ‑ neoklasicismus. Zvonice  -  14. st., u ní renesanční lvi – s hadem + useknutou hlavou. Apsida –zvenku deska z 1611 – zákaz her a prodeje na nám + případné tresty. Obrazy - Tiepolo  křížová cesta, P.M. a J. Nepomucký-patron gondolierů  Tintoretto     Poslední večeře.

CHIESA DEI FRARI   

 

1250 ‑1338 + 1444 přestavba, 3 lodní gotická františkánská bazilika z cihel + istrijského kamene, dnes největší benátský kostel, 1926   - titul  basilica minor. V Praze Nanebevzení PM Strahov, sv.Jakub, břevnovská  sv.Markéta, Velehrad, sv.Hora, Hostýn, sv.Kopeček u Olomouce.

1518 - Tizian -  Assunzione    1.skutečně renesanční obraz v Benátkách.

1526  Tizian - madona rodiny Pesarů 

Novum - Madona je po straně obrazu, pod ní sv.Petr v modrém plášti a svrchním žlutém - rodové barvy Pesarů. Představuje Madoně klečícího Jacopa Pesaro, který velel papežskému loďstvu ve vítězné  bitvě proti Turkům 1503. Chlapec napravo sleduje diváka kamkoliv se hne...

Délka hlavní lodi 102 m  Věž  -  83 m, 2. nejvyšší po campanile.

Hrobky dóžat

Enrica Dandolo a Francesca Foscariho,  vládl  34 let. 

Hrobky umělců

Claudio Monteverdi, kapelník od sv.Marka a hudební skladatel

Tizian - vyjímečně za morové epidemie nepohřben v masovém hrobě, ale zde

Donatello   1386 -1466 - socha sv.Jana Křtitele, pomník Canovy 1822 - Tizianův pomník – 1853   

Chiesa san Rocco 1503

kostel vysvěcen - obrazy Tintoretta

Benátčané -  zloději ostatků 

9.st –    ukradli v Alexandrii ostatky sv Marka, 15.st -   ukradli v Montpelliere ostatky sv.Rocha  -  založili scuola grande,  ? –ukradli v Syrakusách ostatky sv.Lucie

Scuola grande di san Rocco

Termín se používal pro laické bratrstvo, které se věnovalo dobročinnosti. Výuka řemeslu, péče o nemocné, vdovy a sirotky. Každá škola má svého světce - patrona. Bratrstva většinou sdružovala příslušníky stejného řemesla, bylo jich mnoho. Starala se hlavně o své členy, 6 velkých sdružení zámožných občanů- Scuole grandi

spolkkonomicky silné, nezávislé = Grandi. Scuole  + církevní řády zrušil Napoleon– dnes fungují jako muzea. Výmalba  Tintoretto. Díla význ. malířů 17.+18.st – Tizian, Palma il Giovane. Scuola di san Rocco vyhlašuje  konkurz na výzdobu - Tintoretto namísto skic posílá a věnuje scuole  - velké hotové plátno – podle regulí škola dar musí přijmout, tak se Tintoretto vyhne konkurzu. Malíř touží mít nějaký svůj obraz v každém kostele v Benátkách...

Chiesa san Simeone piccolo

čtvrť santa croce, existuje i s.S.Grande – ale po přestavbě je větší tenhle!. 1 z prvních novoklasicistních staveb v Itálii, neobvyklý kruhový půdorys – vzor Pantheon

ŽIDOVSKÉ GHETTO

židé mohli do Benátek za obchodem, ale nesměli se ve městě usazovat. Poprvé získali souhlas 1385 za války proti Chiogge, Benátčané potřebovali finanční půjčku...

1516 Rada Deseti  aškenázské židy stěhuje do Canareggio, do prostor bývalé slévárny - Teren del geto. Ta se přestěhovala do Arsenalu už roku 1390. .Gettare - vyhazovat, měděný odpad při slévání.Němečtí aškenazi vyslovují GHETTO. 

1580 přišli do Benátek sefardi ze Španělska a Orientu - ghetto vecchio, původnímu se naopak říká Nuovo. Prostor ohrazen, přesto životní podmínky benátských židů mnohem lepší, než jinde v Evropě. Židé obchodují s použitým textilem, půjčují peníze a léčí. Jako lékaři velmi vyhledávaní. Mnoho jich mluví arabsky a může studovat staré arabské lékařské texty. Lékařům povoleny návštěvy pacienta i v noci, kdy zavřeny brány. Povoleno studovat na padovské universitě .Za dne mohou getto opustit, na levém rameni našité žluté O,žlutá či  červená čapka, ženy nosí žlutý šátek.  Na noc zavírány brány. Opatření zrušil až Napoleon.

Málo prostoru-staví se do výšky - domy původně patrové později až  9 poschoďí.  Dodnes jsou tu nejvyšší domy ve městě. Řeznické krámky + pekárny - pro jidiš kuchyň.    

Založeno postupně 5 synagog. Podle židovských zákonů mezi synagogou a nebem nesmí nic být, proto zařízeny v nejvyšších patrech již stávajících domů. 

Scola Grande Tedesca 1529  

Scola Canton 1532 

Scola italiana nejmenší, pro 25 osob, prostá výzdoba. Má kupoli, ale není vidět 

Scola levantina rohová budova v ghetto vecchio - interiér velmi zdobný, bohatě zdobená mramorová aron ha kodéš.  

Scola spagnola 

1650 - nejvíc obyvatel, 4 000

1797 - zrovnoprávnění za Napoleona

Za války tu žilo  1300 obyvatel, deportováno 289, vrátilo se 7

2016 - dokončeny opravy k 500. výročí vzniku nejstaršího ghetta v Evropě

2020 – cca 500 osob. Živá čtvrť, je tu pekárna, prodejna košer, muzeum, kulturní centrum, synagogy, dům pro seniory i školka a škola.Restaurace gam gam. 

někde dochovány mezuzy

SAN GIOVANNI E PAOLO - ZANIPOLO

Mohutná cihlová stavba s mramorovým portálem, kostel deminikánů na druhé straně města ve čtvrti Castello, aby si s františkány nekonkurovali při výběru almužen.

Hrobky 12 benátských dóžat. Zajímavá socha v jedné boční kapli - sedící mladá žena zamyšleně hledí do zrcadla...na svou smrt. Ve skleněné schráně relikvie - noha sv.Kateřiny Sienská (hlava a palec v Sieně, tělo v Římě, ve středověku běžné). Venkovní kaple madonna Addolorata. Na náměstí socha kondotiéra Benátské republiky Bartolomea Colleoniho. Pocházel z Bergama, v benátských službách vybojoval mnohá vítězství, Majetek odkázal městu s podmínkou, že mu postaví sochu u san Marco. Což se stalo, ale před Scuolou...Autorem Verocchio.

Scuola grande di san Marco

Bratrstvo obchodníků s hedvábím a zlatníků. Mohli si dovolit výstavné sídlo. Zrušeno za Napoleona, dnes městská nemocnice, lze se  projít přízemím. V patře krásné sály, knihovna.

Chiesa di santa Maria Formosa

podle legendy se zde zjevila Panna Maria kyprých tvarů. Zvláštnost - dvě fasády. Pozdně renesanční sloh. Dle tradice sem 1 x ročně zavítal dóže a přijal od výrobců truhel darem slamák. Právě tito řemeslníci jednou zachránili před únosem benátské dívky, návštěva dóžete za odměnu.Kupole kostela byzantská, interiér už renesanční

Chiesa san Zaccaria

Nejvýznamnější stavba benátské renesance, ovšem zvonice ještě byzantská a chór gotický. Bellini - olejomalba Madonna a světci  - sv.Petr, sv.Kateřina, sv.Lucie, sv.Jeroným

České stopy v Benátkách

chiesa san Polo - obraz Tiepola - sv.Jan Nepomucký - patron Benátek a lidí od vody..Socha sv.Jana Nepomuckého poblíž ghetta,

2019 Benátky půjčily  Praze loď bissone jménem Praga, po ozdobení se vrací do Itálie a bude vyplouvat vždy na historickou regatu.

KURIOZITY 

Benátský dialekt - Venesja

Canalasso Canal Grande

Calle, Callesella, Calletta: dlouhé a úzké uličky - Ruga - z franc.rue

Campo: náměstí, jediná piazza je san Marco -  Campiello: náměstíčko -  Corte: dvůr 

Fondamenta: ulice podél kanálu 

Fondaci: kupecké domy zahraničních společností, Němců, Turků, Peršanů...arab funduk – sklad – otevřené podloubí v přízemí,  i k bydlení kupců 

Nizioleti: cca 4000 uličních ukazatelů malovaných černě přímo na omítku

Rio: malý vodní kanál - Rio Terá - ulice vzniklá zasypáním kanálu 

Sotoportego: -barbakán – průchody, podchody. 

Salizzada – od selciato, 1.dlážděné ulice,   dláždění – trachytové desky – kámen vulkanického původu z Colli Euganei.

Ramo – často slepá ulička.

Canareggio – od canne – rákosí   

Lvi v Benátkách 

častá trojkombinace lev+ meč + váhy – síla+ moc + spravedlnost, lev stojící + ležící.        2 tlapy ve vodě, 2 na souši – symbolická vláda Benátek, lev s knihou – mír s tebou. Lev s hlavou popraveného dóžete Marina Faliera za zradu  

Ponte de le tette

Jak to kulantně přeložit? Nabízí se Kozí most, ovšem s kozami ve smyslu hospodářských zvířat to nemá nic společného. Snad Most kurtizán? To se mi zdá nejlepší, nakonec právě na něm a kolem něj dámičky postávaly s rozhalenkami a vábily kunčofty.... 

Ponte santa Fosca

 - na dlažbě stopy - označují hranice dvou historických čtvrtí - Castello, tam bydleli hlavně dělníci z doků, a Canareggio. Most měl právo bojové - mohly tu probíhat šarvátky a pěstní souboje. 

corte de le pizzocchere

Od  1499 existovala v Benátkách charitativní organizace. Tvořily ji hlavně ženy různého věku a původu, mohly to být zchudlé šlechtičny, vdovy, napravené kurtizány apod. Byly to terciářky, laické členky církevních řádů - uršulinek, augustiniánek, dominikánek, karmelitánek apod. Název byl odvozen od hrubé vlněné látky, kterou zpracovávaly. Tyto ženy podporovaly bohaté rodiny, u kterých buď přímo bydlely, nebo jim ubytování platily, případně bydlely ve špitálech (ospedali - zařízení, kde se poskytovalo i ubytování a strava, nejen zdravotní péče) 

Co bylo jejich úkolem? Vystupovaly při svatbách jako animátorky:), při pohřbech jako plačky, staraly se o oltáře v benátských kostelích, kterých je ve městě cca 200

 

Sklárny

každá čtvrť měla svou sklárnu, málo místa = požáry – 1291 – na Murano. Pol.16.st – největší rozkvět x česká konkurence, zde specializace na barevné foukané sklo, skleněné perly, nádoby z emailového skla, skleněné tabule a zrcadla. Budoucnost – moderní design -vzory navrhoval i Versace. Barovier + Tasso – nejstarší sklárna – dnes orientace na svítidla. Muranské lustry - Konopiště

Studny

říkalo se Benátky jsou na vodě bez vody. Studny postaveny nad sběrnými cisternami, kam se přes mříže sváděla dešťová voda. Těsnění  z  jílu  a písku muselo být perfektní, jinak se dovnitř dostala slaná voda. Hlídala se její čistota, platil přísný zákaz přiblížit se se špinavýma rukama nebo vědry a také bylo zakázáno nápajet ze studen zvířata. Uzavírány na zámek, v určený čas zazněl "studniční zvon" a 2 x denně studny otvíral městský úředník.

Dříve přes 6 000 studen- dnes se dochovalo cca  600. Materiál – bílý, červený mramor z Verony, istrijský kámen. Horní ozdobná část studny se nazývá vera  Někde byly recyklovány hlavice antických sloupů, ty nejkrásnější jsou ovšem ve dvorech soukromých domů a paláců.

1886 – veřejný vodovod – voda z řeky Sile a Brenta. Particijské rodiny věnovaly studnu veřejnosti děkovný nápis, šlechtický erb....V určitou denní dobu přístupné i klášterní studny

BENÁTSKÝ KARNEVAL

Světově proslulý karneval v Benátkách má dlouhou tradici, poprvé se konal již rok1296. Původně trval od října do popeleční středy před velikonocemi, dnes 10 dní. Ve středověku byl karneval plný nemravností, ale církev na pár dní zavřela oči a několikadenní oslavy mlčky tolerovala. 

Navzdory tomu, že benátský karneval ohlašuje začátek půstu, nemá žádnou přímou spojitost s náboženstvím a je tradičně pouze nočním hýřením, pitím a díky bujarému veselí v kostýmech a maskách býval „rozmazáním“ sociálního postavení. Přísloví totiž praví, že: „Pod maskou se král stane žebrákem a žebrák králem“. 

V centru Benátek se již v minulosti u příležitosti karnevalu odpalovaly velkolepé ohňostroje. Skupiny mladistvých vesele tančily a stavěly na konci kanálu úžasné lidské pyramidy. Mezi oblíbená představení patřilo loutkové divadlo. Na benátských náměstích byla v minulosti vystavována i divoká a exotická zvířata. V roce 1548 byl poprvé předveden v té době nevídaný let anděla, kdy vyšplhal na Markově náměstí na dvojitém laně akrobat až na vrchol zvonice a z ní shazoval mezi publikum květiny, poté neuvěřitelně „doletěl“ až k tribuně dóžecího paláce.

V roce 1797 do Itálie dorazila Napoleonova armáda a tradice karnevalu byla přerušena kvůli obavám z výtržnictví a jiných rebelských skutků. Až o 182 let později byla tradice karnevalu během benátského Biennale znovu obnovena a stala se z něj unikátní turistická atrakce. Od té doby se karneval koná vždy po deset dní před popeleční středou. První novodobý karneval v takové podobě, jak ho známe dnes, se v Benátkách konal v 70. letech minulého století. 

Na závěr karnevalu se vždy vyhlásí nejlepší maska a na Náměstí svatého Marka se koná slavný ples. Nejstarší masky dokonce pocházejí ze 17. století, jejich hodnota je nevyčíslitelná a dědí se z generace na generaci. Masky se v Benátkách prodávají po celý rok, ale v době karnevalu jsou stánky s těmito suvenýry úplně všude. Seženete převleky všech velikostí, druhů, barev i cen. Na ulici si dokonce můžete od místních umělců nechat masku ve tvaru květovaných ornamentů namalovat přímo na obličej. 

Tradice a etymologie

carne vale, carrus navalis, carmen levare,  = zpívat a veselit se. Slovo karneval nejspíše pochází z latinského carrus navalis (vůz – loď). Historie karnevalů kupodivu sahá až do starověkého Řecka, kde se konaly průvody na počest boha vína a veselí Dionýsa. Římané pak řecký zvyk převzali, jen bůh se jmenoval Bakchus a v průběhu slavností, kterým se říkalo Saturnálie, si páni a otroci vyměňovali role. Jiná teorie se přiklání k tomu, že slovo karneval pochází z latinského carnavale (loučení s masem), protože karneval předchází půstu. 

Tučný čtvrtek – poslední den před masopustní nedělí – lze jíst masitá jídla, tučné úterý – před popeleční středou - po karnevalu začíná 40 denní půstMasopust –fašank -  3denní lidový svátek – nemá nic společného s liturgií- bohoslužbou, ale podřízen církevnímu kalendáři. Průvod masek vesnicí – tradičně medvěd, koníček, bába s nůší…mužovský bál – jen pro sezdané, chasa nemá přístup +pochování basy – konec muziky.

Benátské karnevalové masky

maska – arabs maskara = šašek, šprýmař,   longobardské – duše zemřelého. Kurz výroby masky – HD, 350 E. Benátské masky se vyráběly z kůží či původní sklářskou technikou, mnoho z nich je zdobeno zlatem, drahokamy a přírodním peřím. Bohatě zdobené jsou i jejich róby připomínající časy renesance či baroka a téměř všechny z nich doplňují klobouky s honosnými pery. Tradiční masky drží zrcadlo, v němž si svou novou tvář prohlížejí. Ve středověku byla výroba masek prosperující řemeslo. Jejich výrobci měli tehdy dokonce vlastní cech a pro výrobu masek používali kůže, papír nebo porcelán. Mnohé masky mají neosobní, velmi lhostejný výraz, který symbolizuje smrt. Za maskou však někteří schovávali svůj dvojí život, šlechtična se stala na chvíli pouliční courou a naopak služka měla jedinečnou příležitost hrát si ve skvostné róbě na dámičku. V období karnevalu bylo vše dovoleno, včetně flirtování a sexuálních anonymních dobrodružství. Po Benátkách se v  době karnevalu procházejí nejen klasické masky (bautta, moretta, volto) a nejrůznější historické kostýmy, ale i zvláštní fantaskní masky a převleky, které si vymýšlí stále  obyvatel i turisté. 

Pochmurné masky Volto. Název tohoto typu masek se česky překládá jako „tvář“, někdy se lze setkat i s italským pojmenováním „Larva“, což v překladu znamená „maska“ nebo „duch“. Masky Volto bývají většinou bílé a nejvíce ze všech masek symbolizují Benátský karneval, jejich nositelé si je obvykle nasadí v kombinaci s dlouhým pláštěm a třírohým kloboukem. Tvar masek Volto bývá pravidelně oválný a nositelé na něm oceňují, že jim umožňuje dýchat a dokonce i pohodlně jíst a pít. Masku není potřeba sundávat, takže někteří (hlavně v dobách minulých) na ní oceňují, že zajišťuje opravdovou anonymitu, která byla v průběhu benátského karnevalu nejedenkrát využita muži i ženami při tanci či flirtování.  Dokonce se traduje, že v období Benátské republiky tento převlek použil nejeden vrah. V minulosti se tyto masky vyráběly z voskového plátna, které mělo podobnou vlastnost jako dnešní papírmašé, které je extrémně lehoučké.  

Bautta  pokrývají celý obličej. Bílé nebo černé masky mají zvláštní linku v oblasti brady a nemají otvor pro ústa, bývají velmi bohatě zdobené zejména zlatou barvou. Masky se dále obvykle doplňují černou pelerínou s kapucí nebo hedvábným závojem a třírohým kloboukem. Název Bautta pravděpodobně pochází z germánského slova, které znamená chránit nositele. Existuje však i výklad, že název pochází ze slova bau-bao, což bylo strašidlo, kterým rodiče strašili své zlobivé děti. V 18. století sloužily masky Bautta a Moretta ke skrytí identity při hraní hazardních her.  

V Benátkách se můžete setkat i s maskami, které obsahují pouze část od čela k nosu a lícní části. Nositel této masky škraboškového typu během karnevalu může sice také skrýt svou identitu, ale hlavně u toho snadno mluvit, jíst a pít. Není tedy divu, že se jedná o nejčastěji používaný typ masky na karnevalu.  Leckdy se pod maskou ukrývaly i ty nejdůležitější osoby města, protože v Benátkách nedotknutelnou masku chránily zvláštní zákony.   Bylo dokonce povinné nosit masky Bautta na různé hlasování,  kdy všichni občané museli jednat anonymně.  

Jolly jsou typy masek, které již svým názvem symbolizují veselí a hravost. Září barvami a cinkají na metry daleko. Vyrábí se jednak celoobličejové rozesmáté masky Jolly, a to jak s čepicí a rolničkami, ale také například menší masky Jolly s velkým límcem. Jolly masky v Benátkách spatříte i v provedení zakrývajícím pouze oči, tyto typy jsou inspirované maskami Colombina z Komedie dell'arte. Každá karnevalová maska je opatřena hedvábnými stuhami pro připevnění k obličeji. Každá pravá maska Jolly je originální výrobek italských tvůrců masek, jejichž umění se dědí z generace na generaci a udržují toto unikátní prastaré řemeslo stále živé. Masky Jolly bývají zdobeny nejrůznějšími materiály. Ty nejjednoduší jsou ručně malované nebo zlacené, vzácnější modely jsou zdobeny štrasy, peřím, některé dokonce kameny Swarovski, perlami, saténem či kovem.

Zanni - z bergamského dialektu Giovanni, stěžejní postava vzniku Commedia dell´arte, z chudého kraje – do Veneta, dělá nosiče aj. Živí se i veřejnou prezentací – zákl témata c.d.a – láska, nerovné manželství. Vztah sluha-pán, venkov-město, prototyp ostatních postav, obecný název – z něj vývoj dalších, fritellino, burattino, truffaldino    

Harlekýn - postava vzniká kol.roku 1500 v Bergamu, je to věčně hladový sluha. Přestože je zmatkář,   důvěřivec, působí sympaticky. Rychlá gesta, vysoký hlas. Kostým původně černošedý, přišel jako neohrabaný venkovan do města, snaží se pořídit si lepší  oděv – kousky barevné látky   zašívá díry – pův červená, později drahé látky, vždy má černou polomasku

Balanzone - dottore - původ – Bologna, bodrý korpulentní doktor, znalec boloňské kuchyně, předstírá vědomosti, celý v černém, bílé manžety, černý klobouk

Gianduia - typická postava Piemontu, stejnojmenné cukrovinky

Meneghino - původ - Milano

Pulcinella - typická postava commedia dll´arte di Napoli

Pantalone -  představitel benátského  kupce, etymologie 1. od světce Pantaleona, ochránce města, 2. Benátčané na dobytém útemí „piantano leone“, 3. od „pantaloni“. Zahnutý nos + bradka, mluvka      

 


,  

 

Capitano - vysloužilý voják, rezavý meč, kostým vojáka španělské armády 

Innamorati  - jediná dvojice bez masek, šaty vyšších společ tříd, mladí a pohlední 

Colombina - služka, důvěrnice, bez masky, první ženská figura, dříve mladí muži   

GASTRONOMIE  

La frittella je typická  smažená sladkost v době karnevalu. Bývá plněná krémem zabaione, ricottou, vanilkovým krémem. Traduje se, že je měl v oblibě už Marco Polo....Nejstarší recept je ze 14.století. Podle zákona Benátské republiky prodavači fritelí se mohli volně pohybovat po městě a nabízet své zboží, pouze nesměli hlasitě křičet, aby přilákali kupující. Tomuto řemeslu se věnovalo asi 70 osob  asvé umění předávali potomkům. Cech existoval až do zániku Republiky.

Jedno z nejznámějších míst v Benátkách, kde můžete fritelle ochutnat, je pasticceria Tonolo in Crosera S.Pantalon

 Bàcaro: typická benátská osterie, lidová jídelna - Beccarie: masny Cicchetti: typické malé chody, které servírují v masnách, s čerstvým křupavým chlebem + sklenka vína: Ombra de vin  - Fegato alla veneziana:  vepřová játra, ochucená bílou cibulkou Chioggia a zjemněná octovou zálivkou  - Risi e bisi: risoto s hráškem, první jarní jídlo. Na svátek sv.Marka, 25.4. dóže zdravil lid z paláce s talířem risi bisi.  - Risotto del Doge: podle tradice oblíbené jídlo Casanovy -  risotto s ústřicemi a bílým vínem -  Sarde in saor: předkrm ze smažených sardelek se sladkými cibulkami, piniovými oříšky a rozinkami 

Koktejl Bellini 1948

název podle barvy šatu jedné z postav na Belliniho obraze, šťáva ze zralých bílých broskví +  prosecco, v nabídce   od 20. 5. do 30.6. Varianta se šampaňským = Bellini Royal

Prosecco

Spritz

aperitiv - nejznámější nápoj v Benátkách 1/3 - bílé víno prosecco, 1/3 - perlivá voda, 1/3 - sladký nebo hořký lehce alkoholický likér + plátek citrónu nebo 1 zelená oliva. (rebarbora + pomeranč). 

Brazilskýspritz

suché bílé + campari + pomeranč + led, 

Aperol spritz

aperol (campari, marsala…) + prosecco + soda + pomeranč (oliva)  

Vína

červené víno: Valpolicella, Bardolino, Merlot, bílé Soave 

LAGO DI GARDA

 A22 od Brenneru - uscita casello di Affi                                                                                                                                            A 22 – jedna z prvních horských dálnic na světě – 60.léta

 poloha : Lombardie + Veneto + Trentino

údaje          rozloha 370 km2, délka 52 km, šířka max. na s - 17 km, min.2,5 km.,max.hloubka 346 m – min 4 m,          největší italské jezero - ledovcového původu

přítoky       Sarco u Torbole, Mincio – vytéká u Peschiera do Pádu

popis

         S část fjordovitě úzká, směrem na J se rozšiřuje (morénový kruh ledovce)

                   do r.1918 tato část patřila Rakousku Uhersku

         V – 80 km dlouhý vápencový hřeben Monte Baldo 2200 m.n.m

         Z – riviera bresciana

název - okolí jezera osídleno již v prehistorii -  ze starogerm Warda = guardia = vysoké místo vhodné pro pozorování        

podnebí -  mírné, málokdy sněží, v zimě + na jaře polední studený vítr Ora,  leden – 3, červenec – 23 stupně,  prům teplota                   vody –   12 stupňů

flora -  bohaté středomořská – olivy, palmy, cypřiše, cedry, magnolie, agáve, oleandry – až do 300 m n m

fauna - 25 druhů ryb – úhoř, lín, parma, lín, okoun, kapr, jelec tloušť, koljuška, maréna, vodní ptactvo, racci, vlaštovky, labutě

zajímavosti - za římanů – lacus bernacus, veronský břeh  =  Olivová riviera

Limone sul garda

         vesničané mají v krvi protein, který odstraňuje z cév cholesterol,  geneticky  (srpen 2004) vyšetřováni           všichni vesničané, 40% obyvatel žije velmi dlouho - snaha uměle z jejich krve protein vyrobit

         gardesana – 144 km

         nejkratší řeka světa = Aril – Rí – 175 m, 3 mosty, 1 vodopád

gardaland

největší zábavní park v zemi, vstup 27 E, sezóna od konce března, nově i od vánoc do 3 králů – vánoční výzdoba, bruslení, lední show

sport

         windsurfing - stálý vítr -vlny na jaře, pozdním létě 1,5-2 m. Dopol. fouká S vítr pro začát, odpol. se obrací o 180 s. - J, pro profíky. Torbole-několik w.škol, patří k nejlepším na světě,  startovací stimulátor, výuka v 6 jazycích

 

         horská kola - lze vyvézt lanovkou nebo busem - lze vyjet až do 2,5 km, dá se objet celé jezero, vyjede se na horu Tremalso a dál, je vidět až do Toskánska

kaňonování

jízda na koni

paragliding

oblast Arco - 3 km od Riva – horolezectví

spousta kempů – cca 30 E / noc 

RIVA DEL GARDA

Kraj Trentino

Svincolo Rovereto Sud-L. Di Garda Nord  - po Ravazzone, Marco – sjet

Tierno – Loppio - Nago – Torbole  - Riva

Pak zpět na A22 – sjet Affi – SR 450 – Sirmione – do Verony po A44

Riva del Garda leží na severním břehu (Lago di Garda), 65 m nad hladinou moře. U města jsou vinice a olivové háje. Oblast leží ve V Alpách, nejyšší hory Monte Cadria (2 254 m) a Monte Baldo (2 218 m). 

V Rivě a okolí jsou četné nálezy z dob Ŕímské říše. Po pádu Římské říše následovala nadvláda Gótů, Langobardů a Franků. Později se město dostalo do sféry vlivu biskupa tridentského Za této vlády bylo samostatnou obcí s vlastními stanovami. Následovalo střídání vlivů Scaliů z  Verony Viscontiů z  MIlána, Benátské republiky a opět biskupa z Trenta. Od 17.st bylo město Riva del Garda součástí provincie  Trento. Po napoleonských válkách náleželo Rakouskému císařství, respektive Rakousku-Uhersku. Od 3. listopadu 1918 je součástí Italského království a následně Italské republiky. Historická část města Riva del Garda má středověký ráz s původními ulicemi a náměstími, z nichž některé mají domy s arkádami. Středem města je náměstí Piazza 3 Novembre. Na východní straně náměstí stojí středověká kamenná věž Torre Apponale, poprvé zmiňovaná v roce 1273, stavba je však staršího data. Je 34 m vysoká. V západní části náměstí se nachází Palazzo Pretorio z roku 1375 a Palazzo del Proveditore z konce 15. století. Obě budovy slouží jako radnice.

Východně od Piazza 3 Novembre najdeme o něco větší náměstí Piazza Garibaldi. Pod náměstím leží vodní tvrz Rocca di Riva, vystavěná již ve 12. století. V opevnění se nachází městské muzeum Museo Civico se sbírkami o historii města a oblasti. Jsou zde rovněž sály, které se využívají k přednáškám a pořádání kongresů. Tvrz je obehnána vodním příkopem a vybavena padacím mostem.

Severně od tvrze leží náměstí Piazza Cavour s hlavním kostelem ve městě S. Maria Assunta. Původní románsko-gotický kostel ze 14. století byl v roce 1728 barokně přestavěn. Severně od kostela najdeme městskou bránu Porta San Michele ze 13. století. Původně byla součástí městských hradeb. Za branou se nachází pěší zóna a jedna z hlavních ulic Viale Dante Alighieri s obchody, restauracemi a penzióny. Západním směrem pak leží druhá z městských bran Porta San Marco z 11.st.

Západně nad městem, ve spodní části hory Monte Rocchetta se nachází menší hrad Bastione, ještě nad ním je malá kapleSanta Barbara. Na úpatí hory Monte Rocchetta byla v letech 1928-1931 postavena velká budova centrály vodní elektrárny, která je poháněna vodou z Ledrenského jezera, přiváděnou potrubím. Architektem této monumentální budovy byl Giancarlo Maroni

Riva del Garda je oblíbeným místem pro horskou cyklistiku, vede odtud několik cyklistických tras. Díky větru Ora, který fouká každý den odpoledne, je Riva ideálním místem pro windsurfing. Oblíbená je také turistika a  horolezectví. 

Scarico via FILZI 

Giro:

Z parkingu směr voda – po vi a liberazione na piazza Brolio – naproti středověký hrad, dnes museo –

piazza Garibaldi – fontána s bronzovou dívkou na žulovém šutru – sirenetta

Dál podle vody – kolem albergo Sole – k torre Aponale – na piazza 3 novembre 

hodinová věž 13 st – strážní věž pro přístav a okolí, nahoře plechový anděl  - na googl maps není

u vody – socha Nepomuka

pod věží zpět – via Gazzoletti – 1.doleva – via Florida – nám. S lékárnou – po G.Lipella (nebo další vprava – via s.Maria – ke kostelu 

kostel SM Assunta (oranž.fasáda) na místě kostelíka z 12.st, dnešní stavba zahájena 1728 – trvala 20 let. Jednolodní, barokní interiér.

Z kostela vpravo –

Piazza Cavour

Porta san Michele

-      Projít a vpravo – viale dante  - k busu 

Dál podle vody – kolem albergo Sole

Dějiny

Jedno z nejvýznamnějších středisek u jezera – politicky i hospodářsky

centrum

fontána středověký hrad, dnes museo

200 m nad městem -  zbytky  pevnosti z místního kamene – 16.st, doba vlády Benátčanů

vysoko nad městem – kaple sv.Barbory

Porta san Michele 

Kostel Inviolata – jeden z nejvýznamnějších barokních kostelů v Trentinu, 1603, 8 boký půdorys 

SIRMIONE

 obyv  6 500

poloha

         kraj Lombardie, prov Brescia

         poloostrov na J břehu Gardy

popis

         1250 dl, 750 š

         3 kopce – Cortine  + San Pietro + Grotte di Catullo

                                               = nejdůl dochovaný příklad obytné soukromé vily na S it – 2 ha

                                      za renesance grotta = stará stavba zarostlá vegetací, vchod jako do jeskyně

dějiny

         do řř – chybí dokumenty

         vhodná poloha, krásná příroda – vily bohatých římanů – Valeriové z Verony – Catullus

                   S = zastávka na via gallica Bergamo – Brescia – Verona

         longobardi – 6.st – hl m Pavia, S má pro ně strategický význam

                   místní názvy – lido delle bionde = biunde – opevněné místo

                   774 – porazil je Karel Veliký

         středověk – libero comune, přímo závis na císaři

                   1220 - Fridrich II – potvrdil různá práva, mj. na rybolov v celé oblasti

         scaligeri

                   1197 – pod vládu Verony – hrad – posádka

         benátčané – 1405 – 1797

                   kontrola oblasti – capitano del lago – sídlo v Malcesine

         1896 – rozvoj lázeňství – dnes 2 lázeňské domy – catullo + virgillio

lázně

choroby dýchací, kožní, ženské, revmatické-      2003 termální bazén

 

Gaius Valerius Catullus – římský básník – 84 – 54

         není činný v politice, studie v římě, osudová žena Clodie – krásná, méně již ctnostná =  odio et amo 

MALCESINE 

po A 4 Milano-Venezia - casello di Peschiera, pak po Gardesana Orientale

za řř -  přístav 

zajímavosti pevnost tak zaujala, že ji kreslil a  místní karabiníci ho považovali za špeha a zatkli

Zachránila ho jedna místní žena a její známý, co uměl německy. Pak mu darovali ovoce a poradili, kde může povečeřet a přespat

je považován za 1.slavného hosta městečka

začal tu psát Ifigenii v Tauridě

         srv. 3 města, kde bych žil trvale - Výmar, Řím, KV

byl tu i Gustav Klimt na delším pobytu 1913 - představitel vídeňské secese 

rocca

budovy různých stylů a epoch

základ z 13-14.st, později upraven rakouskými a benátskými vojenskými staviteli na pevnost

         dnes musea - přírody a krajiny oblasti Baldo a Gardy

                            rybaření

         místní knihovna

         goethova knihovna - na 200 svazků

         jsou tu i jeho kresby, který tu vytvořil 

gardesana – V +Z se 74 tunely

okolí        

Torbole – ráj surfařů

obce Casone + Navene, pláže - nejlepší val di Sogno

         vítr stálého směru - ideální pro surfaře

         monte Baldo 1.800 m - lanovka

léto 2003 - lanovka s otočnou kabinou - o 360 stupňů 

srv. tak měl rotovat i Ještěd - novátorské pojetí architekta Karla Hubáčka, dostal za něj cenu

monte Baldo nazývána Botanická zahrada Evropy 

VERONA 

obl     veneto

obyv.  260 000

poloha

na řece Adige, v předhůří Alp, monti Lessini, v S ital nížině

         v okolí vinařské obl – Valpolicella + Soave + Bardolino

         centrum – na poloostr, přes řeku 9 mostů

popis

na seznamu UNESCO

město Romea + Julie

         2000 let dějin – zal.římany.

aréna – opera, směs vlivu ital + něm– zachovalá architektura

         bohatý kulturní život - knihovny, muzea, universita, výstavy, koncerty

         zeměd centrum – ovoce + zel, umělé zavlaž

         péče o životní prostředí – podpora cyklistiky 

gastronomie

peperata = pepřovo sýrová omáčka, tagliatelle s hráškem nebo fazolemi

bollito – hovězí s hustou omáčkou ze sýra, morku, strouhanky, černého pepře.

ryby z Gardy, česnekový salám – červené víno, česnek, sůl, pepř

risi bisi, polenta z kukuřičné mouky s fazolemi

kuřecí řízky se šunkou – pův recept Scaliů,

pastissada del caval - nákyp z koňského masa – dle tradice recept z 489 r. Po bitvě krále    Teodoricha s Barbary zůstaly na bojišti stovky zabitých koní – hladoví veroňané maso naložili do vína Valpolicella s kořením a zeleninou, pak ho vařili na mírném ohni

nadalin a pandoro – mouka, vejce, cukr, máslo

vína - Valpolicella, Bardolino,Bianco di Custozza, Soave

akce         operní festival, Shakespearův festival, divadelní léto, baccanale del gnocco 

dějiny         1.osídlení – colle san Pietro, místní kmeny, chatrče        římané -Via Postumia (Genova-Aquileia)

49 př.          Město se stává municipio romano, dochovala se jména konzulů na jedné z městských bran, dochovaly se brány Porta dei leoni a dei Borsari

87 př.          Gaius Valerius Cattulus - básník              období klidu -Teodorich staví opevnění, akvadukt, lázně, paláce,

1136 - jedna z prvních  svobodná komuna

1194 - 1234 staví se nové  městské hradby. Opěrný bod sřřnn -  na konci brennerské cesty

1262  začíná se prosazovat rod Scaligerů –Mastino I- zvolen podestou. Oblíbený, nevyvyšuje se, pracuje pro lid Verony. Doba klidu a obchodní prosperity, založen Domus mercatorum

Skaligeri vždy podporovali císaře, především Jindřicha VII. Ten je 1311 korunován v Asti, ve Veroně velká slavnost.

Po něm vládne Cangrande I - 

Cangrande II -

1350 oženil se s dcerou Ludvíka Bavora

1359 - umírá, moc přechází do rukou rodu de Carrara

hradby, hrad na břehu řeky, opevněný most =  technický zázrak

 gotické náhrobky arche scaligere, velké trojlodní kostely

výroba vlněných látek

1404 –  1796

pod vládou Benátek

pevnost s bastiony na obranu před dělostřelbou

renesanční městské paláce -malířská škola – mj Pisanello + Veronese

1630 – mor – z 53 000 přežilo 20 000 obyvatel

1797 - Napoleon – Verona = hranice mezi Italským král + Rak

1815 - Rakušané  -  bastiony, pevnosti - dnes parky

1866 - Verona k ital král

            2.sv.válka těžké bombardování, Němci vyhodili do vzduchu mosty

prohlídka Verony

piazza Bra

         ex forum boarium

         bra = pratum-louka / breit –široký

         jezdecký pomník VE II +     klasicistní radnice 

aréna 1183 – 72 vnitřních oblouků – 140 x 110 m            45 řad 30 000 diváků , za hradbami města, růžový vápenec z dolů u Valpolicelly a mramor z dolů v okolí. Až po vybudování nových hradeb za císaře Galliena roku 265 na ochranu před barbary se aréna dostala do centra města.

Číslice nad vchody – vstupenky z kosti s čísly     Postupně je aréna místem gladiátorských zápasů,  turnajů a zábav, rytířských klání,  divadelních představení (Goldoni) , ve středověku také místo výkonu trestu. Do 1183 aréna zůstala celistvá. 

od 1913 – operní festival 

via anfiteatro –via stella – via cappello 

casa di Giulietta - via Cappello 23 vstupní brána s mříží – erb rodu Dal Cappello dvůr – socha Julie  - hladí se ňadro.      deska s verší Shakespeara - inspirován novelou z r 1531 – Luigi da Porto, Benátky

rivalitu rodů zmiňuje i Dante

            juliina pošta

     balkon                                                                                                                                                            14.2. se zde čte jméno vítěze literární soutěže Cara Giulietta

 v jaký to jas halí se ze stínu balkon na straně východní? 

Vychází slunce, má Julie, paní a láska mých dní 

Juliin hrob - krypta –sarkofág z červeného mramoru                                                                                 sebevrazi nesměli být pohřbeni na církevní půdě- zde vyjímka                                                        16.st – roste popularita místa-církev hrob zrušila (= nádrž na vodu v zahradě)                                            poutníci přicházejí dál – Byron, Dickens,                                                                                                  Marie Luisa, vévodkyně parmská – šperky z úlomků sarkofágu                                                1937 – důstojnější umístění v kryptě

piazza delle erbe

za řř - forum – Kapitol, chrámy, lázně, obchody...úroveň dlažby o 4 m níž

dochovaný povrch decumano minore – bílý kámen di valpolicella

         římská socha Madona Verona      nádrž fontány také římská – z římských lázní

         sloup sv Marka - 1503

 

palazzo Maffei        17.st – rané baroko   - 6 soch z mytologie     

domus mercatorum – cihlový s podloubím, pův.dřevěný, za Scaliů cihlový     

dům č.23 – fresky – 4 evangelisté, PM s děťátkem, sv.Josef, sv.Jan křtitel 

mramorový baldachýn - = tribuna / sloup, starosta uváděn do úřadu, četba veřejných oznámení, vystavené hlavy,           místní míry – taška, cihla, otýpka dříví           

casa Mazzanti - patří k nejstarším palácům města  - za Scaliů sýpky   Verona je URBS PICTA–

fresky Opatrnost + Nevědomost + Prozřetelnost + Boj gigantů

torre Lamberti                                                                                                               

1172 několikrát zvyšována, dnes nejvyšší ve městě  - výtah / 378 schodů        

piazza dei signori / Dante

nám. „aristokratické“ – vyváženost, harmonie, paláce -  zde byla sídla veřejných institucí

1865 - pomník Danta – píše vděčně o Scaliích v Divina commedia, socha 3 m - mramor

P - palazzo della Ragione - stará radnice, původně 4 věže-pevnostní architektura Po staletí sídlo politické  a ekon.moci města (kolegium notářů, cech hedvábníků, daňový úřad, prefektura)       několik požárů, částečně dochován veronsko románský vzhled –cihly + kámen

scala della Ragione     červený veronský mramor, pozdní gotika – odtud na věž

loggia del consiglio 

1492 -čistá renesance – typická místní kombinace –barevné mramory + fresky na balustrádě  osobnosti řř. –Vitruvio, Catullo, Plinio il Vecchio, Emilio Macro Cornelio Nipote. Oděv není římský – vypadají jako svatí!

kostel SM antica                románská stavba, oblíbený kostel Scaliů

arche scaligere 4.st   Výjimečné umělecké dílo, propojení architektury a sochařství, přechod od gotiky k renesanci

Cangrande I 1291 - 1329

Nejvýznamnější a nejváženější představitel Scaligerů.Proč CANgrande? – doba Marca Pola, píše o velkém chánovi – can, mocný muž. Druhá verze je důvěryhodnost – psí věrnost

1311 dal postavit Palazzo di podestá. POvažován za skutečného vládce Verony. Rozšířil území státu, získal Treviso. Po jeho dobytí však náhle zemřel, 2002 výzkum, otráven látkou z náprstníku... Jeho tělo oděno do nádherného orientálního šatu, na pohřeb přišlo celé město. Na koni v plné zbroji, s úsměvem...Zmiňuje ho Dante v 13.zpěvu

Mastino II

Mastino si dal hrobku postavit ještě za života, zdobí ji biblické scény – opilý Noe

Cansignorio

nejzdobnější pomník -4 andělé, basreliéfy – život Krista

Dal hrobku postavit ještě za života, cestou k moci vraždil – bratra Cangranda II.

Kombinace architektury + plastiky, pozdní gotika

Náhrobky zdobí sochy jezdců – tak si je má lid pamatovat 

Sant Anastasia

torre Gardello 1360 - 44 m,  dal postavit Cansignorio, orloj patří k nejstarším v Evropě                          

dóm SM Assunta - pův.zde dva raně křesť.kostely, poničeny ve 12.st.zemětřesením. Kombinace stylů - vzhled románsko - gotický. Luneta nad vchodem – madona s dítětem, vedle pastýři + 3králové. Latinský nápis –dvojí podoba Krista – lev + beránek. Interiér pozdně gotický + renesanční

L loď – Tizián – Assunta 1535-40

s Anastasia

1290 největší veronský gotický  kostel  - inspirace SS Giannipolo – Venezia. Dominikáni 

ponte scaligero

skvělý příklad vojenské architektury 13.st

Cangrande iI – pro případný útěk, směr na S, do Tyrol, k příbuzným manželky

zničen nacisty – po 1945 obnoven z pův.kamenů a cihel, sebraných z řeky 

vlaštovčí ocasy-cittá ghibellina, do Německa je blíž než do Říma

 castelvecchio  

původně castello di  San Martino in Aquaro, za Benátčanů postaveny 2 hrady na kopcích, ujal se název „vecchio“.

Impozantní stavba, 14.st, za vlády Cangrande II. N ajeho ochranu, nakonec ho zabil vlastní bratr

Za Benátčanů zde vojenská posádka a arzenál – zbrojnice     Za Rakušanů      kasárna, dnes městské muzeum + bohatá obrazárna 

Quadrilatero   

čtyřlístek obranných měst v Lombardo-Veneto

Mantova, Verona, Peschiera, Legnago

Z Lombardsko-Benátska má Rakousko 25% všech svých zdrojů

Verona tak dobře opevněna, že války o nezávislost za městem

hradby - 11 km

věží - 14

pevností - 30

ojedinělé v Evropě 

san Fermo  

2 kostely, spodní románský, horní gotický. Pův.zde kostel raně křesť už v 5.st., v 11. – 12.st přestavěli benediktini – spodní kostel-ostatky san Fermo, horní pro slavnostní mše (srv.Assisi)

1260 –františkáni – přestavěli horní kostel goticky, 1 lodní

Fasáda – spíš románská– ustupující portál, hrobky – L – fra Castoro, lékař Scaligerů, zemřel 1368

Dveřní panely moderní, 80.léta, scény ze života světců

Strop – obrácený lodní kýl, přes 400 panelů s výjevy svatých – původní!!

1426 mausoleo Brenzoni – 3 polo ležící postavy vojáků, Cristo risorto – velmi emotivní, freska Zvěstování

Pod hl.oltářem ostatky světců

Po schodech dolů – 3 lodní románský kostel, 5 apsid, zbytky originálních fresek 12.-14.st, bílý kámen, u něhož popraveni s.Fermo + s.Rustico 304

Freska Křest Krista – ještě byzantský styl

Madona krmící ježíška + s.Helena s křížem 

ponte di pietra2 oblouky z bílého kamene římské, malá soška-vodní božstvo, otvor v mostě slouží při acqua alta 

santo Stefano - nápisy na fasádě – o povodních, návštěvě Federica II se slonem + 5 pantery 1245

porta borsari z římské doby        

lunety – zbytky fresek ze 14.st – sv.Trojice + příchod dominikánů do Verony                                                                              cappella pellegrini – freska Pisanella – sv.jiří + princezna – pozdní gotika 

san Zeno

pův.za hradbami, vedla zde konzulská silnice Torino-Milano – Verona,  zal v 9.st, románská přestavba - nejčistší románská stavba v it

Zeno

 8.veronský .biskup, tmavé pleti, 4.st – ostatky v kryptě, patron opožděných dětí a pomocník x povodním. Silné zdi, věž = pevnost X strach z nečistých sil.  Zvonice – 13.st

luneta nad hl.vchodem - san Zeno šlape na démona (donutil ho přinést do kostela porfyrovou nádobu na svěcenou vodu, démon ve zlobě nádobu poškrábal…

na piazza erbe je identická)

kolem veronský lid, realistické barevné plastiky

výjevy ze života, práce a řemesla

výjevy z Geneze – od stvoření Adama l Evě kojící kaina + Abela

u vchodu lvi – často symbol Krista, podpírá církev 

bronzová vrata – 48 panelů – Nový zákon – od Zvěstování, Stará zákon, výjevy ze života san Zeno, min.3 autoři

věž opatství – uvnitř krásná freska  -Federico II

rajský dvůr – románsko-gotický 

interiér

románský, presbytář gotické úpravy

fresky do + pogiottovké (pozadí, krajina)

grafitti na freskách – cenné info – o zemětřeseních

hl oltář – 1459 - A Mantegna – pala di san Zeno -Madona + světci, 1. renesanč dílo zde  - velký úspěch. Sloupy skutečné i malované, girlandy s ovocem, odkaz na pohanství

         část dnes v Louvru (napoleon…)

sedící socha sv.Zena – disproporce, pův.pro pohled zdola

Verona picta

Fresková výzdoba interiérů byla pro renesanci typická (Giulio Romano, Mantova, palazzo Te), ve Veroně se z 15. a 16.st dochovaly do pozdního 19.st i fresky na fasádách paláců. Ślechta a bohatí kupci tak glorifikují svůj rod a dosažené společenské postavení. Přesně v duchu epochy, která se ráda přdvádí zevněTémata různá, většinou antická mytologie. Je to poměrně výjimečné, v té době převládá názor, že prvotní je architektura. Proto i ta malovaná tematicky  převládá  - tymanony, sloupy, lodžie skutečné se prolínají s malovanými v efektu trompe-l´oeil. V 80.l.20.století některé paláce opravedny a fresky zrestaurovány.

Casa Pasquini - Mars, Merkur a další bozi

casa Trevisani.Lonardi

casa Montanari - Herkules zabíjí hydru, objeveo při restauraci 1991

palazzo Marogna - postavy ctností a neřestí na balkonech a vyklánějící se z falešných namalovaných oken

Příklad za všechny - piazza delle Erbe. - casa Mazzanti