ŘÍM JE VĚČNÝ...

Doufejme! Protože toto jsou slova benediktýna Bedy Ctihodného z 8.století:

Dokud bude stát Koloseum, bude stát i Řím.

Když padne Koloseum, padne i Řím.

Když padne Řím, padne i svět“ 

ŘÍM ZNÁMÝ NEZNÁMÝ

Řím  a Praha jsou moje nejmilejší města a troufám si tvrdit, že je znám opravdu dost dobře. A přesto, nebo právě proto, se do Říma vždy znovu a znovu těším, abych mohla nové skupině ukázat nejen notoricky známá místa jako  Hadriánovo mauzoleum nebo amfiteátr Flaviovců. Že to nejsou notoricky známá místa? Aha, měla bych tedy říct Andělský hrad a Koloseum, abychom si rozuměli. A která jsou ta méně známá? Třeba mluvící socha Pasquina, kam ještě dnes i po dvou tisíci letech Římané umisťují stížnosti na rozhodnutí mocných. Těmito slovy kdysi kritizovali výstavbu drahých mramorových fontán na náměstích:  Obelisků a fontán není nám třeba, to co chceme je chleba, jen chleba! 

Co dál? Jediný gotický kostel v Římě mezi vší tou barokní nádherou. Antická garsonka 1 + 0. Středověký baby box. Je toho tam tolik, že je třeba pečlivě vybírat, protože jinak vás město pohltí. Už Karel Čapek mluvil o tom, že i vnímání krásy má své hranice. Jistě, program zájezdu je třeba splnit, ale cílem není padnout vyčerpáním. S trochou dobré organizace se dá zvládnout hodně, přitom v rámci procházky městem nezapomínám na "zdravotní přestávky". Jen je třeba vědět kdy a kde.  Stejně jako umět poradit, kde si dát nejlepší zmrzlinu a kam si chodí kupovat zrnkovou kávu z celého světa i místní. 

V KAŽDÉM Z NÁS JE KUS ŘÍMANA

S trochou nadsázky lze říct, že kus Římana je v každém z nás, Bez antického Říma, kolébky západoevropské civilizace,  bychom dnes nežili v moderní Evropě, .Toto antické dědictví si dnes už ani neuvědomujeme. Přitom používáme latinskou abecedu, římské číslice, zkratky, odbornou terminologii, vycházíme z římského právního systému, výtvarné umění ovlivnilo mj.románskou a renesanční architekturu i klasicismus. Podoba našich měst vyšla z těch římských, v římské říši se zrodilo křesťanství.

PĚT ŘÍMŮ V JEDNOM

V žádném jiném městě nenajdete symbiózu několika dobře patrných vrstev nebo chcete-li, časových období. V dnešním Římě je zkrátka Římů několik. Lze je odkrývat jeden po druhém. Některé jsou patrné na první pohled jako Řím antický, jiné laikovi mohou zůstat skryty, protože ne každý ví, jak vypadají raně křesťanské stavby. Nicméně během klasické prohlídky města to bude pět v jednom.

aktuální zájezdy zde

JEDNA Z MNOHA KOPIÍ ŘÍMSKÉ VLČICE NA KAPITOLSKÉM PAHORKU

 TAHLE JE TAKÉ NA KOPCI, ALE V ŘÍMĚ TO NENÍ