Trentino Alto Adige

TRENTINO - ALTO ADIGE - SUD TIROL
                                                  

svérázný kraj - vzájemné ovlivňování německého a italského živlu, hrady, jablka, koňské plemeno Hafling, ledový muž  Ötzi 

dějiny kraje

Od pradávna přechodné území, pro Ŕímany brána na S, pro římské krále brána na J. Tyrolskem procházeli obchodníci, poutníci, šlechtici se svými družinami, vojáci i dobrodruzi. Platili místním pánům mýtné i clo.

1271 - 1.zmínka o Tyrolsku

1330 - zájem o dědičku Markétu Maultasch mají Wittelsbachové, Habsburkové, Lucemburkové. Ti vítězí, ale mladší Jan Jindřich je Markétou zapuzen. Území pak patří přes 500 let Habsburkům. 

1919 - smlouva v Saint Germaine, území připojeno k Itálii

1922 - těžká doba, nástup fašismu, zákaz všeho německého včetně jazyka, 75 000 německy mluvících Tyrolanů odchází, další exodus přerušila 2.sv.válka.

1972 - 2.statut autonomie, příklad soužití menšin

JAZYK LADINO

Ladinsky mluví 18 000 obyvatel v údolí Groden / Val Gardena a Gadertal. Příchod Římanů, lidová latina vytlačila místní rétštinu. Příchod Germánů, místní se stáhli do horských údolí, jazyk přežil.

1951 - uznán jako samostatná jazyková skupina, jedna z nejmenších na světě.

BOLZANO

obyv 105 000 kraj – Trentino Alto Adige / Sud Tirol – obyvatelé hovoří 73 % italsky, 26 % německy a 0,7 % ladinsky.  - 2 provincie – Bolzano + Trento, poloha – mezi údolími Isarco +   Adige, řeky Isarco + Talvera / Talfer 

dějiny - řř -vedle silniční stanice Pons Drusi doloženo sídliště,  v okolí dnešního dómu, kde byl nalezen raně křesťanský kostel. Vojenská stanice asi u mostu přes řeku Isarco. V období stěhování národů sídla v údolí opuštěna a přemístěna na vyvýšená místa.  Spol dějiny s Trentem – od 13 st význ obchodní středisko na trase S-J,4 x ročně kupecké trhy.  1381 Bolzano od vévody Leopolda III.získalo  městský znak. 1635 založen obchodní soud. Pak město patří pod Kraňsko Habsburkům – do 1918 - znak: tyrolský orel s vavřínovým věncem. 1948 vyhlášena autonomie

charakteristika význ zem, prům, obch  centrum + CR, hl m kraje Alto Adige – italsko-německý ráz - odraz upravenosti města, v architektuře (arkýře – erker)  gastronomii – štrůdl i tiramisů, špekové knedlíky + špagety,  pláště loden + šaty Armani ,  TV, rozhlas + noviny – bilingvní – bezproblémové soužití N + It. Obchodní a průmyslové centrum oblasti, hutnický prům –ocel, hliník, autosoučástky.

tradice  festa dei fiori – 30.4. – 1.5, ochutnávky tradičních specialit – jaro,  mezinárodní klavírní soutěž – září, „země živitelka“ – konec září, vánoční trhy, od 1990, festa dello Speck - v půlce května, to špek má za sebou 6 měsíců zrání, festa della zucca

gastronomietypicky tyrolská – knodel – špekové knedlíky, fritatensuppe – polévka s vajíčkem, hovězí guláš, vařené maso s bramborem + zelím = hausplatte, jelita + klobásy, štrůdl, zelten - vánoční pečivo s fíky, rozinkami, mandlemi + dorty vídeňského typu s krémem, bretzel, domácí chleba s sýrovým fondue a špekem . Místní vína - Lagrein a Santa Maddalena,    

čtvrti za řekou Talveraukázka racionalistické architektury, architekt Marcello Piacentini. 1928 - postaven Památník vítězství, na oslavu italianizace oblasti a ponížení poraženého Rakouska

Tyto čtvrti byly postaveny pro úředníky v administrativě a dělníky v nových průmyslových podnicích na periferii Bolzana. 

historické centrum

dobře zachovalé – kolem via dei portici, Typická architektura: prampouchy (rozpěrné oblouky) + arkýře (výstupky na krakorcích-nosnících nebo na trámech stropu nad přízemím) .Fasády zdobeé výpravnými freskami.    

dóm S.M.Assunta

1964 - diecéze Bolzano-Bressanone, pův. bolzanský děkanát patřil do trentinské diecéze, románsko-gotická stavba, obložení červený a Žlutý mramor – zvonice na čtvercovém románském základě, 1517. Krásný gotiký portál - porticina del vino, 2 ze soch představují vinaře v typickém oděvu  - také zvaný vchod pro nevěsty, porticina delle spose. Freska – 15.st, poutník ze Santiaga (má na krku lasturu) zasažen zvonem         interiér –  množství dřevěných oltářů + fresky 14. – 16.st, hlavní oltář barokní

býv. dominikánský kostel + klášter -  Řád zde od 1272, konvent zrušen za Josefa II 1785.obraz Guercina, fresky 13.st, GIottova škola – kaple san Giovanni. podobné v Cappella degli Scrovegni. Legenda o sv.Starostě, něm. Kümmernis. Lidová verze, spojeno s Volto santo v Lucce, u nás v Loretě. Řád zde od 1272, konvent zrušen za Josefa II 1785. Rajský dvůr – freska 'Annunciazione a Maria, na klíně ochočený jednorožec, symbolické zdůraznění mystického početí a narození syna z Panny. Maestro di san Corbiniano (dílna Friedricha Pachera) Ukřižování, Obětování Izáka, král Śalamoun a další fresky. Kapitulní síň – model kláštera. Dochovaná kaple sv.Kateřiny -  dnes svatby, sv.Kateřina pro dominikány významná světice.

via Mostra - zde vystavováno zboží větších rozměrů, co se nevešlo do Palazzo mercantile. V 18.st domy bohatých rodin přestavěny podle nové barokní módy. Po 1.sv.válce domy postupně prodány městu nebo soukromým institucím, jako palác Pock - Kaiserkrone. Dal ho postavit 1759 bohatý obchodník Franz Anton Pock, měl zde i divadlo pro 200 diváků. Na fasádě znak rodiny- kozel ve skoku a pamětní desky, připomínající pobyt vzácných hostů: Josef II, papež Pius VI, císař František I, Franz Josef I. 1928 palác koupila Riunione Adriatica di Sigurtà (RAS).

palazzo mercantile – 18.st, barokní – č.39 via dei portici

piazza Walter - Salotto buono, od 1808 na pokyn knížete Maxmiliána Bavorského upraveno do dnešní podoby. Socha německého básníka Waltera von den Wogelweide 1170 – 1230, minesenger, trubadůr, za fašismu na jiném místě, 1985 opět sem. Sochy i jinde, u nás v Duchcově

via Argentieri

- název od domu Silberhaus, víc se neví. Nebydleli zde stříbrníci. Dům s nárožní věžičkou, casa Troilo, pozdně středověký půdorys, v 16.st. rozšířen. Průchod do Lauben. Ulice je na místě, kde v 11.st. byly jižní hradby města. Na průčelí fresky.

piazza del Grano

nejstarší část města, obilný trh, 1634 - Casa della pesa s freskami, do 1780 zde byla obecní váha. Pův.románský půdorys.  

Via bottai - dostatečně široká, průjezd vozů se zbožím. Mnoho hostinců, kupci zde jedli a odpočívali před obchodním jednáním v Lauben. historický hotel Luna Mondschein, mnoho vývěsních štítů z tepaného železa, historické domy s freskami a arkýři 

via Streiter - Josef Streiter – starosta města v pol.19.st. Č.25 – stará radnice, dnes Archiv  - průchod ANTON MUSS  

do VIa dei portici -  Lauben

1180 – založeno město Bolzano, hlavní ulice Lauben – Z-V, chráněna před větrem ze S. Délka 300 m. Kupecké domy – typické úzké fasády 4 m, stavělo se do hloubky 50 m za fasádou, vnitřní otevřené dvory, v suterénu sklad, v přízemí  obchod, v  patře byt. Patro pův.dřevěné- časté požáry, později zděné. Domy těsně vedle sebe, meziprostor  30 cm, statická funkce románských zdí. Většina domů měla svou studnu 

 Č.17 – farmacia Madonna 

 č.50 – Seibstock - lahůdky 

Č.51 - za Palazzo Mercantile v průchodu Casa Troilo (1603 ) s nárožní věžičkou (portál se znaky) a vnitřním průchodem spolujícím Via dei Portici s dómem. Úzká protipožární ulička – dochovaná část románské zdi. Krátké shcody na konci vedou do via Argentieri. 

 Č.60 – Rizzoli – tyroláčky a filcové pantofle 

Piazza delle Erbe - Přes týden trhy – ovoce, zelenina, Neptunova fontána, na místě býval pranýř  

Museo archeologico - Ötzi 

ledovcový muž, homo sapiens sapiens, nejstarší mumie světa, stáří určeno radiokarbonovou metodou, 5 000 let, zemřel  v cca 46 letech, na neolit úctyhodný věk. Doba měděná, závěr doby kamenné. Výška 160 cm, váha 50 kg (dnes 13 kg). Klinický obraz - opotřebení kloubů a zubů, střevní a kožní paraziti (blechy), zahojená zlomenina žeber. Zraněn šípem, prošel lopatkou, nezasáhl životně důležité orgány, ale způsobil masivní krvácení a pravděpodobně znehybnění pravé paže.Hluboká řezná rána na paži. 60 vpichů podél páteře, tetování není rituální, ale léčivé - akupunktura, mělo ulevit od chronické bolesti. Podle nalezeného pylu Otzi zemřel počátkem léta. Poslední strava: špaldový chléb nebo kaše, maso z jelena nebo kamzíka, zelenina, cereálie. Skvělé outdoorové vybavení - boty z jelení kůže vycpané senem proti chladu, č.38. spodky, kabát s kožešinou, čepice z medvědí kožešiny. Vyspělá technika šití a vázání, úzce specializovanná činnost. Zbraně: nehotový luk 182 cm, stačil na zasažení jelena ve vzdálenosti 30 m, nůž z pazourku, toulec a šípy, pouzdro z březové kůry. Nejcennější měděná sekera - jediná takto dochovaná neolitická sekera na světě. 

19.9.1991  manželé Simonovi z Norimberk na horské tůře při sestupu z hory Similaun objevili tělo. Trvalo 4 dny, než se ho podařilo vyprostit, odvezeno do Insbrucku, zde výzkum, po 6 letech vystaven v Bolzanu. Sterilní prostředí, mínus 6 stupňů, 98 % vlhkosti. Autonomní systém chlazení a dekontaminace, vzduchové filtry.Tělo roseno sterilní vodou, na povrchu se tvoří tenká vrstva ledu. Jméno podle místa nálezu v Otztalerských Alpách, poblíž italsko-rakouské hranice3210 m.n.m. v úzké průrvě. Led tělo výborně zakonzervoval. 

okolí - na okraji města u řeky sportoviště

11 hradů         CASTEL MARECCIO- jediný v rovině, dnes kongress centrum

Lanovka 1909, převýšení 840 m

Díky předvídavosti místního majitele restaurace Josefa Staffera získalo město první lanovku na světě, z roviny na kopec, kde měl Staffer restauraci. Délka jízdy 7 minut. Od horní stanice vychází stezky, č.5 vede od Bodamského jezera v Německu do Benátek. Původní kabina byla otevřená, courala dno po zemi, i tak pokrok.

Lanovka do Ritten-Renon

Messnerovy hrady

Reinhold Messner (*17.9.1944), horolezec, cestovatel, spisovatel. 1.horolezec, který zdolal všech 14 osmitisícovek, jako první zdolal Mount Everest bez použití kyslíkového přístroje a jako první provedl na Mount Everest kompletní sólový výstup bez lan. Pěší výpravy – prošel napříč Antarktidou, Grónskem, pouštěmi Taklamakan a Gobi. Neúspěšně se pokoušel přejít Arktidu  ze Sibiře do Kanady. Autor mnoha desítek knih, asi 30 přeloženo do češtiny. 1999 -2004 byl poslancem Evropského parlamentu za italské zelené. 2003 začal pracovat na svém projektu „Messner Mountain Museum“.  5 muzeí zaměřených na hory.

MMM Firmian - vztah člověka a hor, hrad Sigmundskron nad Bolzanem, 800 m průměr, jeden  z největších hradů v kraji

MMM Ortles -věnováno ledu, Suldes

MMM Dolomites -  skály a vertikální svět,

MMM Juval na Messnerově hradě  - mýty a religiózní dimenze hor

MMM Ripa  -horské národy, hrad Bruneck

VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ  V BOLZANU

ATMOSFÉRA VÁNOČNÍCH TRHŮ

 TRENTO
MONTE BONDONE