TOSCANA - TOSKÁNSKO
                                   

 

Carlo Goldoni  - je-li Itálie zahradou Evropy, Toskánsko je zahradou Itálie 

jeden z nejnavštěvovanějších italských krajů, rozmanitá krajina, zahrada Itálie, velké kulturní dědictví, osobitá gastronomie, kolébka italského jazyka  - Dante, Petrarca, Boccacio

rozloha: 22 991 km  - 9 provincií: Arezzo, Firenze, Grosetto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Siena  

43% území pokrývají lesy, 2 národní parky, 3 chráněné krajinné oblasti, 36 státních reservací + množství koňských farem .Provincie Arezzo – val di Chiana -  Valdarno, Casentino, val Tiberina, piana di Arezzo, Valdarno, Valtiberina – hraniční území, kontakty Umbrů + Etrusků, Byzantinců + Longobardů, sousedi – Romagna, Marche, Umbria. Celým krajem protéká Tibera – pramení na monte Fumaiolo 

ráz kraje : 330 km pobřeží, pátý největší kraj - přechod mezi S + J  - převážně hornatý kraj - Apeniny emiliane + toscane, kopce i rovina, vápencové skály, bukové lesy, Maremma - dlouho chudoba, malárie, bažiny - od 18.st. zúrodněna. Colline metalifere - naleziště nerostů-PB, Cu, Zn - těžba již za Etrusků  - val di Cecina - geotermální sopouchy. Řeky: Arno, Ombrone, Saturnia-sirné léčivé prameny  - doly na mramor: Alpi Apuane, Versilia, Massa, Carrara. Příroda - macchia mediterranea = křovinový porost, typický pro Středomoří -  velmi hustý a skoro neprostupný. Obsahuje mnoho  cenného materiálu- ‑ třísloviny, tanin, barviva,gumu, pryskyřici...  cypřiše. pinie, jalovce, moruše, korkové duby. Památky - od Etrusků přes středověk, gotiku až k renesanci, románské umění - Pisa + Lucca, gotika + renesance - Florencie 

dějiny

Etruskové - Etruria mezi Arno + Tevere  -  vyspělá civilizace, na vrcholu v 7.st.př. - Vetullonia, Populonia, Arezzo, Volterra, Římané - podél cest via Clodia, Aurelia, Cassia vojenské tábory - půdorys castra  Firenze, Pistoia, Lucca, Pisa.

Středověk - městské komuny - Firenze za Medici, Pisa - námořní republika, účast na kříž. výpravách 

Vláda rodu Medici

Nejslavnější osobností je Lorenzo il Magnifico, Lorenzo Nádherný. Nadaný, inteligentní, cílevědomý. Po vzoru dědečka Cosima podporuje umělce, do svého domu přijal i mladého Michelangela. Palazzo Medici Riccardi postavil architekt Michelozzo, soukromá zahrada oddělena z ulice středověkou zdí. R.1874 palác zakoupilo město. V zahradě byla vystavena umělecká díla sloužící jako inspirace generaci po Donatellovi. Vedle Michelangela sem přicházeli další umělci jako Andrea Sansovino, Baccio da Montelupo, Giuliano Bugiardini... Právě zde došlo k bitce, v níž Michelangelovi soupeř zlomil nos, umělec tím trpěl celý život. Zahrada uzavřena po Lorenzově smrti r.1495.

BUSTA LORENZA MEDICEJSKÉHO, PRAHA, ŠTERNBERSKÝ PALÁC 

Vláda rodu habsbursko lotrinského

Petr Leopold 1747 - 1792

1786  - Velkovévodství toskánské zrušilo definitivně jako 1.na světě trest smrti 

1737 - vymírá rod Medici - Gian Gastone, sestra Anna odkazuje rodinný majetek městus výhradou - vše musí zůstat ve Florencii, v rámci Pragmatické sankce rod Habsbursko Lotrinský získává Toskánsko výměnou za vévodství lotrinské, zpočátku zde tzv.regentská rada

1765-  Pietro Leopoldo - reformy soudnictví, policie,  zdravotnictví, státní správy, florentských archivů.  Reformy na zkoušku v menších městech - pak na území celého státu. Nový trestní zákoník - zákaz mučení a trestu smrti. Modernizace špitálu - pacienti umyti, oholeni, čisté noční košile, lepší stravu než doma. Chudí   gratis.   Stavba kanálů a zavodňovacích zařízení, moderní metody v zemědělství. Toskánsko považováno za vzorový stát evropského osvícenství. Leopold  zde vládne 25 let.. Jediný H., který byl pro konst. monarchii 

1798 intermezzo za Napoleona - království Etruria, po Vídeňském kongresu Toscana vrácena Habsburkům - Ferdinand III., Leopold II - rozkvět umění a věd. Krátký exil v revolučním roce 1848, poté zpět. Vláda až do 1859, poté Habsburkové z Toskánska odcházejí, připojení k Sardinskému království  - 1870 - Toskánsko připojeno k italskému státu 

cíle turistů: Firenze, Pisa, Siena, + 126 menších středisek - San Gimi, Volterra...Ellba, Capraia, Giglio. řemesla: Volterra -alabastr, Firenze - gobelíny, ručně dělaný papír, kůže, restaurátorství, Sovana -  vlněné koberce, Siena -    keramika 

kuchyně - vyhlášená ve světě (medičejské francouzské královny Kateřina a Marie Medicejská...) finocchiona = salsiccia s fenyklem, papardelle, fagioli, kurzy vaření  - pasta + burro + salvia + basilico + parmiggiano, minestrone, bistecca alla fiorentina, mandlové sušenky namáčené v desertním vínu. Chianti - jedno z nejznámějších italských slov (mamma, amore, pizza, chianti) 

přísloví: slunce prochází i blátem a neumaže se. Svátky: palio-Siena, karneval Viareggio, luminara-Pisa,

scoppio del carro - Fi

VYDEJTE SE LETOS DO TOSKÁNSKA S NÁMI 

fotografický průvodce zájezdu CK GEOPS  

FLORENCIE, SAN GIMIGNANO, PISA, LUCCA  více zde

První den ve Florencii a prohlídka s průvodcem. Společně navštívíme tradiční místa jako náměstí Piazza della Signoria, most zlatníků, dómské náměstí s jedinečnou trojicí staveb - krome katedrály s ohromující kupolí zde stojí i Giottova půvabná zvonice a osmiboká křtěcí kaple zdobená vzácným mramorem. Druhý den nás čeká středověký Manhattan, městečko věží San Gimignano, poté se přesuneme do Pisy. palác  Dalším navštíveným místem bude Lucca, město s nejzachovalejšími hradbami v celé Itálii. Však se díky nim dostala dokonce do Guinessovy knihy rekordů. Lucca je rodištěm slavného italského skladatele Pucciniho. 

Nechybí ani pobyt u moře, kdo se nechce slunit, může se procházet po promenádě nebo svézt na ruském kole ve VIAREGGIU.

Poslední část pobytu strávíme opět ve FLORENCII. Čas bud ei na prohlídku galerie Uffizi nebo Pitti.

 TOSKÁNSKO a MYSTICKÁ UMBRIE odkaz

Začínáme Sienou s překrásnou románsko gotickou katedrálou obloženou převážně bílým mramorem

foto: zip42

V září bývá ještě příjemně teplo, počasí většinou vychází. Někdy se dešti nevyhneme, těsně předtím  se však skvěle fotí - kdo to umí jako pan Hájek z mého zájezdu v září 2015, může mít takovéhle fotky:

Ze Sieny se přesouváme do Orvieta a Chiusi s etruským muzeem... 

a zajímavou katedrálou

Toskánsko je typické kopcovitou krajinou, někdy je to docela námaha vyšplhat se do měst, jako je Cortona nebo Montepulciano, ale ta odměna!. Do městečka Montepulciano se vždycky těším na degustaci výborného červeného vína DOCG Vino nobile di Montepulciano  a doufám, že budu jezdit i nadále. 

fotografie laskavě poskytl účastník zájezdu, pan Laštovička

arezzo

obl  V Toskánsko, na rozhraní 3 údolí – S -casentino + SZ – horní valdarno + J-val di chiana. Provincie Arezzo -  296 m.n.m, obyv. 100 000. Odvěký rival Firenze (65 km), působivé středověké památky1289 rozhodná bitva, starostové se usmířili po 700 letech. Ve znaku       koník. Cittá dell´oro - výroba zlatých šperků - 1500 dílen – 10 000 zaměstnanců. Trh se starožitnostmi,   1 víkend v měsíci 

filmografie Arezza: Anglický pacient,La vita é bella – Benigni -    3 oskary 

dějiny - území osídleno již v paleolitu, později zde kmen Umbrů. 9.st.př  - 1 z 12 etruských měst  -jméno neznáme,   po porážce pobřežních „ měst – dlouho významné.  311 přporaženo Římany, kolonie  Arretium Vetus,  boj X Galům. 1. - 2. akvadukt, anfiteátr, lázně – 100 000 obyv – po Římu + Neapoli třetí největší. Maecenatus – později za Caesara – 30 000. keramika „sigillata“. Později - nájezdy barbaů – Gótové, Longobardi...hraniční území Ravenna X Góti. Obyvatelé - ústup na kopce, komuna,  Pieve SM, nové hradby, piazza grande – mnohem větší než dnes. 4 městské čtvrti, první dláždění, case-torri. Ghibellini – jako SI

1289    bitva u Campaldina – guelfská FI – X ghib.Arezzu  - -účast i Dante. Územní ztráty, Arezzo pod vládu Medici

1434 - 1737 - vláda Medici – la fortezza + granducato

1560velkovévoda Cosimo – nový územní plán, dal zbourat středověké paláce  - nová fortezza + hradby + loggia del Vasari, při stavebních pracích nalezena Minerva + Chiméra, klesá počet obyv – jen 4500 !!! 

1737 – 1859 - habsbursko – lotrinský rod,  meliorace Valdichiany, nové komunikace, investice do zemědělství      

osobnosti Arezza 

Guido Monaco -   10.st hudebník a hudební teoretik, vytvořil 4 linkovou notovou osnovu písmo

Pietro Aretino - 1492-1556   spisovatel + satirik –portrét od Tiziana

Gaius Maecenatus - 1.st př  mecenáš umělců, rádce + přítel císaře Augusta

Masaccio

Francesco Petrarca

Giorgio Vasari 

římský anfiteátr - konec 1. / 2.st , kamenných bloků z travertinu, pískovce a mramoru, dochováno jeviště, 2 řady sedadel 

piazza  san Francesco - café dei Costanti z filmu  La vita é bella - osobitý interiér chiuso lunedí 

Corso Italia - spojnice horního + dolního města 

chiesa san Francesco - 14.st - umbro-toskánská gotika – typický františkánský kostel. Kříž – současník Cimabua - vitráže –Marcillat. Podzemí – dříve krypta, dnes výstavní prostory – IN HOC SIGNO VINCES, 1700 let od bitvy 

legenda o pravém kříži -  zadavatel místní bohatá rodina Bacci,  donátoři často přítomni na obraze. Téma: 13.st – legenda aurea – Jacopo da Varagine – oblíbené františkány, Pravý kříž = ze dřeva  Stromu poznání rostoucím na Adamově hrobu později postaven most do paláce krále Šalamouna. U mostu klečí královna ze Sáby - má vizi Krista na kříži. Obsah komplikovaný  – mnoho postav od Adama po císaře Konstantina, scény nejsou řazeny chronologicky, ale dle důležitosti. 12 scén – 3 řady nad sebou 

L hore – klanění kříži

P  hore – smrt Adama

L střed – nalezení pravého kříže

P střed -  setkání Š + S

L dole – bitva K + M u Milvijského mostu

P dole – vítězství Konstantina

drobné scény – sen Konstantina, zvěstování 

legenda o nalezení... také:zámek Kynžvart, 4 pozdně gotické deskové obrazy od německého malíře Bernarda Strigela  

pieve S.Maria - 12.st - cihlová zvonice, 5 pater  -  zdvojená okna -  „věž 100 děr“, 1 z nejvýznamnějších románských kostelů v Toskánsku. pisánsko-lucký styl, trojitý sloupový řád průčelí, pozdně románský portál, vrcholné dílo středověké plastiky v Tosk  - madona v lunetě hl.lodi - práce podle měsíců – vždy po 3– vrácena polychromie,  ve středověku má téma práce zvlášť velký význam – činnosti na stavbách církevních i veřejných kostelech, baptisteriích, fontánách. Listopad - sběr řepy, prosinec -porážka maiale cinta senese       

1320oltář: Pietro Lorenzetti -  polyptych Madona s děťátkem + světci (kopie), S Jan Křtitel + Evangelista, san Donato,s.Matouš

1346 - relikviář-zlacená busta san Donato – v kryptě, malovaný kříž – místní umělec   

Piazza Grande –Vasari - 1 z nejmalebnějších v Itálii, pův.středověký půdorys – hl.úpravy 16.st - palazzo delle loggie. 1573 .- Vasari - dvorní architekt Medicejských     

giostra del saracino - 1535  1.pís. zpráva - 8 jezdců  - cíl: zasáhnout kopím  7 cm kroužek na  dřevěné figuře saracéna, zásah - figura se otočí, 1 zásah = 1 bod. Den giostry – 5 výstřelů z moždíře. Praha, Staroměstské nám – „honění ke kroužku“ – zábava šlechticů – něco podobného – vítěz v plném trysku navlékl na kopí malý kroužek zavěšený na sloupku       

palazzo confraternita dei laici - přízemí gotika, patro renesance +  hodinová věž 1552

palazzo del Tribunale - baroko, se schodištěm 

casa di Petrarca

fortezza medicea -  vrch san Donato16.st - vojenská obranná architektura  - tvar 5 úhelníku, Antonio  Sangallo -  pro Cosima I.   přistavěny bastiony + obranný příkop. Dnes park + výhledy– S -casentino + SZ – horní valdarno + J-Valdichiana 

dóm s.Pietro e Donato - san Donato = biskup Arezza – působil v Římě, doba odklonu od křesťanství za Giulia Costanza– bratra Konstantina362popraven - patron města. 7.8. – svátek, ohňostroje. Dóm 1277, dokončen v 16.st,1914 - průčelí, často romanizující vzhled gotických staveb. Trojlodní stavba. půdorys T, bohatě zdobený kamenný oltář – výjevy ze života s.Donata. Uvnitř oltáře ostatky

L loď - Piero della Francesca – Maří Magdalena – zelený šat. Vitraje  - 16.st Guillaume de Marcillat (marsila) – malíř skla Julia II, křtitelnice - 15.st

casa del Vasari -  umělec ho koupil 1541 sám si navrhl a maloval výzdobu

kostel san Domenico - 1275 - sálový, 1 lodní kostel1260 - malovaný krucifix – Cimabue-největší malíř před Giottem,  malba temperou  

cortona  

23 000 obyv., 50 - 650 m.n.m. Poloha města  na rozhraní Umbria// Toscana  , Z od lago Trasimeno, na úpatí hory san Egidio = Jiljí –  1057 m + rovinatá  Valdichiana -  vysušený močál -  na horizontu sienské pahorky. Za řř  etruská obilnice,  dnes pastviny - dobytek - bistecca toscana. Výhledy do kraje -  středověké centrum +  dochované hradby, pískovec,  ideální pro zdatné chodce - strmé výstupy. Pův. hradby  etruské -  úpravy – 7 bran, úzké uličky -  balkóny s dřevěnou oporou   -- kamenná schodiště - porte dei morti - via Roma- palazzo Cinaglia, via Guelfa + Ghibellina, centrum -  via Nazionale  

dějiny - legenda – zal. Dardanos, potomek Trójanů, pův. snad umberská pevnost,  jedno z 12 etruských měst. 450 římská kolonie, 6.st gótové – chybí písemné zprávy. ve středověku komuna,  vlastní mince, platí v Toskánsku, Umbrii a Markách do 16.st. Vládne rod Casali – půtky s Arezzem + Perugiou1411  pod vládou Firenze – Medici, Lorena. 1728    Accademia etrusca.   

Luca Signorelli 1450 – 1523          

Pietro Berettini-da Cortona 1596-1669       

patronka - sv.Markéta z Cortony1247-97  

sagra della bistecca –  14.+15.8 

národní výstava starožitností –      5.8. – 9.9.    

via Roma - PALAZZO QUINTANI č. 26 typický příklad domu konce 13.st, PALAZZO UCCELLI  č. 38  -17.st – spojeny 2 case-torri  

duomo SM Assunta - od 1825 katedrála města, pův. pohanský chrám, dnes renes. -  portál  16.st,       vitrína vedle oltáře = kousek pravého Kristova kříže – srv.honba za ostatky

diecézní museum  - ex chiesa  Gesú – stavební úpravy + fresky Vasari, Beato Angelico 1395-1455 Zvěstování, Luca Signorelli – Narození Páně...Pietro Lorenzetti... 

piazza della repubblica 

palazzo comunale -   12.st.Na místě fora romana – cardo // decumano. 16.st - čtyřboká zvonice s cimbuřím „vlaštovčí ocasy“ + la scala, 1508 - Medici lev marzocco  

palazzo del Capitano del Popolo + pescheria  - naproti     

piazza Signorelli -  via Dardano – stavby z 12.+ 13.st –č.15 – porta dei morti 

palazzo Casali - 13.st, rod Casali. Od 1411 – sídlo zastupitelů floretské vlády – kamenné erby, 1727 museo dell´Accademia etrusca zal. skupinou místních vzdělanců -   svícen horní město - via Dardano  

chiesa s.M.Nova 

chiesa san Francesco místo zvané Bagno della Regina - pův zde římské lázně, později benediktini – nejstarší řehole. 1245 - františkáni  -  2.kostel po Asissi  - bratr Eliáš, nástupce sv.Františka1253 zemřel, pohřben zde

chiesa san Nicoló elegantní malý kostelík z 15.st, fresky L.Signorelliho

fortezza Medicea  - 1556 -  Cosimo Medici, dědeček Lorenza.  651 m.n.m  - trojúhelníkový půdorys, 4 mocné bastiony. Dnes   centrum pro výzkum+dokumentaci rolnického obyvatelstva ve Valdichianě 

santuario s.Margarita - 1856 v neo románsko-gotickém slohu, tělo světice 

le contesse - 13.st klarisky, pak benedektinky – přijímaly dívky z urozených rodin = contesse. Později redemptoristé – čes.biskup - misionář  ve Filadelfii kněžský seminář do 1967 - 1972 – přestavba – dnes kongres.centrum

chiesa del calcinaio1485 - 1513 - nejhezčí renes. stavba města, půdorys lat. kříže  +   centrální kupole,   calce = vápno -  cech obuvníků k úpravě kůží

eremo delle Celle - 1211  zal.snad sv.František  na kopci porostlém cypřiši - 3, 5 km od města. Dnes poutní místo – cela sv.Františka – mystická atmosféra – srv.eremo v Assisi 

FLORENCIE 

piazza della signoria

Ve 13.st se staví nové hradby, Dnešní náměstí hustě zastavěno, během 14.st domy zbořeny, místo vydlážděno, zákaz jízdy těžkých vozů. 1498 zde upálen Savonarola. Městská vláda- cechy si volí zástupce -  9 priori + 1 golfaloniere = městská samospráva, signoria. 1.sídlo v Bargellu, později se staví 

palazzo vecchio

1299 - Arnolfo di Cambio, věž 94 m, zákaz stavět jinde ve městě vyšší. Od 1540 sídlo vládců města, Medici. 1569 se Cosimo stává velkovévodou toskánským, stěhuje se do Pitti, odtud název "vecchio". 700 let je symbolem vlády a politické moci města. 1865-71 tu sídlí ministerstvo zahraničí it.království. Dnes radnice + muzeum. Sál pětiset - republika zadává výmalbu Leonardo - bitva u Anghiari + Michelangelo - bitva u Cascine, nedokončeno, odjíždí do Říma. Leonardo zhotovil kartony, chtěl použít techniku enkaustiky, barvy se roztekly. 

loggia dei lanzi

1380 - Simone Talenti. Název od "lancknechti, lanzi" - švýcarští žoldnéři ve službách toskánských vládců. Informační kanál - oznamování vyhláček, výnosů, oslava svátků, uvedení priorů do úřadu. Dnes galerie soch.

Perseus s hlavou medůzy - Cellini

Únos Sabinek - Giambologna

Herkules bojuje s Kentaurem - Giambologna

chiesa santa Maria Novella

1278 - 1350 - základní stavba v gotickém slohu, zvonice Jacopo Talenti. Průčelí Leon Battista Alberti. Průčelí zdobeno mramorem, portál už renesance.  Kostel dominikánský. Znak rodu Rucellai -lodní plachty a jméno ve vlysu - mecenáši stavby. Hřbitov s výklenky "avelli" Zde pohřbívány významné patricijské rodiny. Součástí komplexu je

chiostro verde - fresky 14.st, Paolo Ucello

chiostrino dei morti - pohřebiště rodiny Strozzi

Chiostro grande - dnes policejní škola

cappellone degli Spagnoli - freska Církev bojující a triumfující

Interiér - půdorys T, trojlodí s křížovou klenbou, délka hl.lodi 99 m, šířka v transeptu 60 m.Cenná umělecká díla - restaurovaná freska Nejsvětější trojice - pozdní práce Massaccia - dokonalý příklad nově objevených základů perspektivy, patrné úběžníky. Capella Strozzi - fresky F.Lippi - zázraky apoštolů Filipa a Jana. Capella maggiore a Tornabuoni - fresky Ghirlandaio.1485 - 60. Zde s učil mladý Michelangelo.

chiesa santa Croce

1295 - 1440 - dle návrhu Arnolfa di Cambio. Fasáda dokončena až v 19.st. - Giovanni Dupré                                                    Františkánské kostely -  vysoké tenké zdi, dřevěná střecha, výška – dokonalá akustika. Strop s odhaleným dřevěným krovem -  fresková výzdoba – mozaika zdlouhavá a nákladná, částečně se dochovaly fresky v kaplích transeptu.      Půdorys T, délka hlavní lodi 115 m.  Kostel - hrobka významných florentských patricijských rodin, na 280 náhrobků. Hroby v podlaze – znak pokory + symbol návratu prachu do země – do 18.st, pak monumentální náhrobky na hřbitovech - Ikonické desky – s postavou, jinak s erbem - 1348 – rytíř se sepnutýma rukama, gotický ornament    významné památky v kostele Santa Croce    Michelangelo - náhrobek vytvořil Vasari                                                                                                                                          Alfieri - náhrobek vytvořil Canova                                                                                                                                                    Macchiaveli - 1469 - 1527, zastánce republiky a Medicejských, dílo Vladař                                                                                Rossini - nar. Pesaro, zemřel v Paříži, zde od 1886                                                                                                                        Ugo Foscolo - básník                                                                                                                                                                        Galileo Galilei                                                                                                                                                                                    Lorenzo Ghiberti                                                                                                                                                                              pískovcový tabernákl Zvěstování - Donatello

Čtvrť Santa Croce -  blízko řeky, žili tu chudí barvíři látek, zde se usadili františkáni.                                                                      Rodný dům Michelangela, dnes zajímavé muzeum, v kostele bylo vystaveno jeho tělo. 

chiesa Ognissanti

kaple Vespucci - fresky Ghirlandaio, vedle Madony L je mladý Amerigo. Přesídlil do Sevilly, kde řídil filiálku medičejské banky. Ve službách španělského královského páru Isabelly a Ferdinanda uskutečnil 4 cesty do Západné Indie, jako první odvodil, že se jedná o nový kontinent. 

chiesa san Lorenzo

káže zde Savonarola - často cituje Husa, 1539 – svatba dcery dona Pedra Eleonory z Toleda + Cosima I Medici, tím Medici získali královskou krev – Eleonora spřízněna s rodem Aragon - velmi energická, schopná, samostatná – to se místním nelíbilo, neměli ji rádi – přitom se starala o chudé, podporovala kláštery, milovala psy, kočky, květiny

Cosimo vytvořil stálou florentslkou flotilu (Lepanto), zřídil universitu v Pise1569 zisk dědičného titulu velkovévoda toskánský, manželé se velmi milovali – 23 let spolu11 dětí - rodinné sídlo: Pitti 

chiesa santa Trinitá

Konkurent Medicejských, Palla Strozzi, pověřil stavbou zákristie v renesančním duchu Lorenza Ghibertiho. Oltářní obraz Klanění tří králů - Gentile da Fabriano. Kaple Sassetti - Francesco S.mecenáš, zvolil jako téma výzdoby Zázraky sv.Františka. Autor fresek i olejomalby Ghirlandaio. Na freskách je topografie města, původní vzhled náměstí Santa Trinitá, románská fasáda kostela (dnes retrofacciata) a původní most.

capelle medicee

knížecí kaple 1604 - 1640 - Dal postavit velkovévoda Cosimo I.Kupole vysoká 59 m, 2. po katedrále- Buontalenti. Půdorys osmiboký, výzdoba takřka barokní. Nákladná mramorová výzdoba a intarzie – porfyr, lapislazuli, perleť, korál…. Celkem 50 ostatků, v dřevěných schránkách, honosné sarkofágy jsou prázdné. Je tu Cosimo I, Francesco, Cosimo III, i poslední Medici Anna Maria Luisa 1743. Uprostřed měl být Svatý hrob – ale koupit ani ukrást ho v Jeruzalémě se nepodařilo…  

Stará zákristie - Brunelleschi, Donatello, pro Cosima st. Už nevyhovovala. 

Nová zákristie - 1520 -1534  Michelangelo, musel opustit práce na fasádě san Lorenzo. Důvod výstavby: zemřeli krátce po sobě bratr a synovec papeže Lva X.Medici – zajistil jim první knížecí tituly v rodě. Pův. měly zde být i hrobky Lva X. a Klementa VII, oba v Římě. SM s.Minerva. 1527 Intermezzo - sacco di Roma, vyhnání Medici z města, sochař se přidal na stranu republiky. Po potlačení povstání je stíhán jako zrádce, vydá se osobně spravedlnosti, Kliment VII mu promíjí. Má ale hned pokračovat v práci. 

Pilastry, festony, falešné dveře, římsy, výklenky, voluty. Kupole má kazetovou výzdobu, jako Pantheon. K tématu se vrací po 30 letech na sv.Petru. Maskulinní ženské figury, typické. Rodinné pexeso - syn Lorenza se jmenova Giuliano, syn Giuliana (pohrobek) se jmenoval Lorenzo.

Náhrobek Giuliana a Lorenza Magnifica - sochy Kosmy a Damiána - M.žáci. Michelangelo je autorem Madony s děťátkem. Nedokončená, ale nevadí to.

Náhrobek Giuliana, vévody z Neymour, syna Lorenza. Ve vojenském, stojící. Pohledem připomíná Davida. Alegorie Noc a Den. Dva různě barevné mramory. Tvář dne nedokončena - záměrně? Noc se symboly - mák, sýček..Maska - ráno spadne, zlý sen byl jen noční můrou...

Náhrobek Lorenza, vévody z Urbina. Sedí o zamyšlený, melancholický. Tváře idealizované. Alegorie Soumrak + Svítání. Starý muž je unavený, opouštějí ho síly. Svítání možná není svítání, ale poledne. 21.6. dopadá slunce přesně na sochu a umělec často provozoval tyto hrátky se světlem (Mojžíš) 

Palác Davanzati

Florentská mozaika 

výtvarná technika, vznikla ve Florencii v 16. st a vyrábí se tam dodnes. PIETRE DURE z tvrdých kamenů ( achát, jaspis, chalcedon, zkamenělé dřevo, někdy též sklo ) a PIETRE TENERE ( vápenec, mramor, hadec apod. ).

kameny se rozřežou na tenké destičky. Z destiček se vybrousí jednotlivé díly mozaiky a sesadí k sobě tak, že spáry jsou téměř nebo zcela neviditelné. Pro dosažení výtvarného efektu se využívá barva a kresba přírodního kamene. Florentinská mozaika se tímto odlišuje od starších mozaik antických skládaných z kostiček, mezi který jsou ponechány spáry vyplněné barevným tmelem. Díly florentské mozaiky jsou natmeleny na podložku z kamene, skla, keramiky apod. Povrch je následně zbroušen do roviny a vyleštěn. Florentská mozaika se užívá na výzdobu interiérů jako obrazy. Široké použití nachází také na desky stolů, obrázky vkládané do nábytku atd

        První záznamy o mozaikách z Florencie jsou z poloviny 16. století. Zprvu byly ztvárňovány převážně geometrické vzory. Atmosféra na dvoře florentinských vladařů dala vzniknout skutečně propracovaným mozaikám, které jsou porovnatelné s dřevěnými intarziemi. Inspirací byly antické mramorové mozaiky dochované z doby římského impéria. Rozvoj mozaikářských technik byl možný díky zájmu o památky antiky mezi umělci a vzdělanci v 16. století.

        Ve Florencii začala první fáze produkce mozaik z tvrdých kamenů PIETRE DURE v roce 1568, kdy Ferdinand Medici uznal oficiálně řemeslo mozaikářů svým patentem a jmenoval Emília du Cavallieri správcem jejich cechu. Souběžně s Florencií probíhala výroba mozaik též v Římě. Zde bylo užíváno jak antických vzorů, tak i surovinové základny barevných kamenů, získaných při vykopávkách antických památek. Přínos mozaikářů z Florencie byl v tom, že opustili rovné linie římského stylu a začali spolupracovat s malíři. To se projevilo intenzivním hledáním nových nalezišť co nejširší palety barevných kamenů. Dodnes jsou zachovány podrobné zprávy o nalezištích, jaké kameny a v jakých barvách tam lze nalézt. Tím se výtvarné možnosti mozaikářů co nejvíce přiblížily malířům a umožnily ztvárňovat květiny, ptáky, krajiny, lidské postavy apod.

        Florentské mozaiky v průběhu 17. a 18. století pronikly do celé Evropy jako výrobky a také zakládáním dílen řízených italskými mistry. Rudolf II pozval z Florencie do Prahy mozaikáře bratry Castrucci a jejich mozaiky vytvořené za hojného využití kozákovských jaspisů jsou k vidění v UMPRUM Praha, na zámku Nelahozeves i jinde. V dnešní době je výroba florentských mozaik zachována zejména v Itálii a Rusku. Obě tyto země příroda obdarovala velkým bohatstvím barevných leštitelných kamenů. Do mozaik lze použít kromě kamenů také mušle, korály, perleť, barevné kovy a sklo. Záleží na výtvarném záměru. Na starých pracích je obdivuhodné, že tvrdé i měkké kameny jsou v jedné mozaice vyleštěny současně do vysokého lesku a dokonalé roviny. Jakým způsobem toho staří mistři dosáhli není známo.

        Bohatství kamenů v Čechách neuniklo v 17. a 18. století pozornosti italských prospektorů, kteří hledali suroviny po celé Evropě. Známé jsou barvitě zveličené zprávy zapsané vlašskými hledači drahokamů v tzv. vlašských knihách. Naleziště ametystů Ciboušov u Klášterce nad Ohří bylo na konci 18. století těženo italskými prospektory. Zpráva o tom je v archivu zdejšího kláštera. Doslova se tam píše, že Italové nacházeli ametysty velké jako sloupy, zatloukali je do beden a posílali do Norimberka.

 FLORENTSKÝ KALEIDOSKOP

dóm Santa Maria del Fiore

463 schodů.Kupole s lucernou 114 m, Vnitřní kupole má 2.20 m šířku, vnější 80 cm, Průměr u cilindru 46 m, Váha 25 000 t – zaoceánská lod cca 30 000. Na kupoli vypsána soutěž, zvítězil návrh vyučeného zlatníka... Brunelleschi cestuje s přítelem Donatellem do Říma, studuje stavební techniky Římanů. Kupole není kruh, ale 8 stěn, to ještě ztížilo vyřešení samonosnosti. 

Chtěl stavět bez lešení, postavit kupoli bude prý jednoduché, ale nechtěl říct jak to udělá. Přestože komise na něj naléhala, choval se drze, až ho nakonec vynesli ze sálu ven a vyhodili z paláce na náměstí. Nicméně zakázku dostal, jeho supervisor Ghiberti ovšem postupu nerozuměl a jen stavitele obtěžoval. Brunelleschi se hodil marod..a Ghiberti sám stavět nemohl. To já bych bez něj klidně stavěl, nechal se slyšet architekt. 

Pracovat na lešení bylo riskantní – dělnící padali... Bruneleschi nařídil co nejvíc ředit víno, nicméně zabití měli státem placený pohřeb a dřevěnou rakev – luxus!  1478 Spiknutí Pazzi – schváleno papežem Sixtem IV. Mše v dómu – napadeni při modlitbě. Mezinárodní akce – zapleteni i Federico Montefeltro a re di napoli Ferdinando Aragonský

Baptisterium - bronzové dveře, Lorenzo Ghiberti

Šlechtické paláce

Zahájení stavby mělo svůj rituál - astrolog vybral vhodný den i hodinu, základní kámen posvěcen, do základů se kladly mince, rodinné cennosti apod. Důraz na soukromí - vnitřní dvory, okna z ulice vysoko. V oknech navoskovaná plátna- poměrně přítmí, málo nábytku, obrazy = dřevěné intarzie. Co se ukazovalo hostům? –vyšívané drahé ubrusy, cenné nádobí – vystaveno na kredenci. V renesanci se neužívaly šatní skříně, ale truhly na oděvy i dokumenty. Jiné truhly na zakázku – zdobené svatební – erby, vyřezávané...Vidlička pochází z Benátek, v pol. 14 st se rozšířila do Firenze – dvojzubá, jen na nabodnutí pěkného kousku a přenosu na talíř, pak stejně rukama – používaly ženy

Spedale degli innocenti

i archiv – info o nalezencích, dětem dávány půlky – mincí, knoflíků, mušlí – matka si mohla přijít po letech...řemesla – holiči pracovali na ulici, kolem dómu 70 tavern -

calcio fiorentino27 hráčů – 15 útočníků, 5 obránců, 4 + 3 záložníci, vážná zranění běžná 

tradiční řemeslo zlatnické a klenotnické – do celé Evropy. Práce v dílně – drtit + míchat barvy, napínat plátna na rámy, vařit lepidlo -7 – 13

povodeň 1966 výška vody 5, 20 m, voda vzala i nádrže s naftou na topení v zimě – bahno a nafta zničilo i památky – trvalo to 9 hodin...pak voda opadla. Zničen kostel Santa Croce i dveře Baptisteria. 

lampredotto - florentský hamburger

LIVORNO

Obyv   157 000 

Poloha na pobřeží Mar Ligure 

Dějiny - Pův.rybářská vesnice, z vůle Medicejských vybudován přístav (Pisa – zanášení pískem).Od 16.st, multietnické město. Porto franco – osvobozeno od poplatků a cel za zboží, bouřlivý rozvoj 

1593 – costituzione livornina – velmi benevolentní zákony umožňující pobyt jinověrcům, velká židovská komunita, holanďané, angličané, němci…proto ve městě kostely a hřbitovy pro různá vyznání. Architekt Bernardo BUontalenti – návrh města na půdorysu 5 úhelníku s bastiony + kanály, zůstalo dodnes. 

2002 – UNESCO. Za války město velmi poškozeno bombardováním 

Slovní hříčka: mare + more + mori + mura 

LEGENDA - Tunel pod  Fortezza nuova - Měl umožnit případný útěk velkovévody z Fortezza Vecchia. Za války tu bydleli lidé, kterým bombardování zničilo dům. Pod tunelem jsou další chodby ústící u Piazza Garibaldi. Z domu č.37 na náměstí se vchází do podzemí… 

Osobnosti      

Leopold II 

Amedeo Modigliani - Via Roma 38– rodný dům 

Luigi Orlando - Svobodný zednář, patriot, lodní inženýr, projektant livornského přístavu 

Zajímavá místa – architektura 

TERASA MASCAGNI – Námořní akademie

 Most sv.J.Nepomuckého

PIAZZA GRANDE – duomo san Francesco 

PIAZZA GARIBALDI 

PIAZZA REPUBBLICA - pomník Leopolda II + Ferdinanda III, Fosso reale – pův.obranný vodní příkop před hradbami, po jejich zboření ztratil význam 

Kostel sv.Kateřiny – 8 boká střecha

Via dei Bagnetti – „vespasiano“ 

Maják – stál 600 let, Němci ho na ústupu vyhodili do vzduchu, postaven znovu 1956 

Santuario dei Montenero  zde Madona delle Grazie –patronka Toskánska 

čtvrť Nuova Venezia

Gastronomie 

Cacciucco livornese – co moře dá

LUCCA 

obl  Toscana,  80 000 obyv. Poloha: SZ Toscana na březích řeky Serchia,  S – Alpi Apuane, J – colli Pisani. Název města - luk – ligursko-keltský výraz = bažinaté místo. Jedinečný tvar – ovál obehnaný zachovalými hradbami, město 100 kostelů –románský – lucko – pisánský  sloh. Elegantní  + starobylé centrum – botanická zahrada. Vysoká životní  úroveň obyvatel – činorodí + pracovití 

hospodářství - bankovnictví, zpracování hedvábí, výroba a obchod s látkami: 

výroba látek dovoz červeného barviva v prášku- rozmíchán ve vodě s kamencem - dovoz hedvábí z Orientu, bavlněné pytle se surovým  hedvábím označeny značkou  obchodní spol. (několik bohatých luckých rodin), pokuty  i trest smrti za padělání značky. Obchodní dvůr – sídlo v chiesa san Christoforo na Filungo. Pobočky v Lyonu-Paříži-Londýně – musí respektovat pravidla a zákony. Látky vyšívány zlatem i stříbrem – může si dovolit jen šlechta + klérus. Význam do pol.14.st – pak převaha Pisy + mor – tkalci do Milána, Coma, Benátek, Torina. Čištění surového hedvábí – bělení v horké vodě s koňskou močí – za hradbami – odér...     Od 16.st – zemědělství – víno, olivy, 1865zal.rodinná fi Bertolli. Významný papírenský průmysl a výroba doutníků Toscani, pěstování okrasných rostlin – skleníky, školky

Domenico Martinelli  - 1650 - 1718. Barokní architekt + kněz  činný v It, Rak, Čechách + Moravě. Otec matematik, bratr kněz. Pobyt v Římě – žák Carla  Fontany – nadšen starou architekturou. Pobyt v Prusku + Rak – množství zakázek, ale trpí klimatem. Pracuje pro Kaunice a Harrachy - Vídeň – Lichtenštejnský palác, Morava – Valtice, Bzenec, Rousínov, Uh Brod – Panský dům, kostel PM, Praha – zámek Koloděje – 1710 – dřív jednání vlády, dnes vrácen rodině Kumberů  

Giacomo Puccini -  1858-  1924 Brusel,  z rodiny hudebníků, stal se varhaníkem, studia v Miláně2008 – výročí 150 let – výstavy, koncerty v kostelích – skládal i sakrální hudbu. Delikatesy - torta puccini, rumové čokoládky, lysky s omáčkou a rizotem... Výrazně melodické opery 

Bohéma - Praha  říjen 2008 – režie O.Havelka. Manon Lescaut - libreto anonym, lyrická opera – 4 dějství – velký úspěch – dědic Verdiho.       1893 - premiréra  Torino – vyvolán 30 x na scénu. Tosca,  Turandot,  Madame Butterfly. Puccini - vášnivý automobilista –za 35 000 lir  jeep od Lancia – na lovy + do terénu. Pohřben - Torre del lago

Matteo Cividali 1436 – 1501 sochař 

Marco Cipollini - cyklista

patron města - san Paolino1.biskup poslaný sv.Petrem, umučen v 1.st, ve 12.st – nalezeny jeho ostatky v místním kostele 

akce festa della santa croce – 13 – 14. 9,  mezinárodní výstava komiksů – podzim, výstava květin – s.zita 

dějiny - FI - renesance SI – gotika Lucca románská . Pův.obyv.Ligurové + Etruskové – vysušování bažin. 3.st – římská kolonie – důl.bod na via Francigena. Góti, byzantinci – 6.st langobardi, frankové  - dóžectví. – 1.kruh hradeb – pův. opevněny kostely. Ekonomický vzestup – obchod s hedvábím + vlnou – obchodní styky s Flandry. Výstavná architektura, vily bohatých kupců v okolí města. Rody Castracani   X  Guinigi 

1331 – 3 Karel IV zde    - zástupce lucemburských zájmů v S it.1369svobodu od Karla IV – Cesta zpět – Karel navštívil oblíbenou Luccu, za 100 000 zlatých jí umožnil vymanit se z područí Pisy.. Za 300 000 fiorinů – vyhlášena republika, libro comune. Zápisy o jeho pobytu v místní kronice + na zdech torre Guinigi. Karel zde založil universitu

16.st - 3.okruh hradeb, výška 12 metrů.  1801 – Napoleonovy šachy 1– dosazen vévoda parmský Lodovico – „král Etrurie“ Brzy umírá, vládne vdova Marie Luisa (vdala se ve 13 letech).1807Napoleonovy šachy 2 – dosazena jeho sestra. Nazýval Luccu „trpasličí republikou“ Elisa Bonaparte neoblíbená – snahy zavést francouzské způsoby. Později vévodkyně celé Toscany – útěk, pohřbena v Bologni. 1817Maria Luisa Bourbon – Parma. Osvícená panovnice – modernizace st.správy, podpora hospodářství. 1847 – pod velkovévodství toskánské

hradby - 1500 – 1645 – 4 400 m 5 bran + 11 strážních věží + 350 m volný prostor za nimi 1993 – objalo je 6 000 lidí - guiness.       mi ci vuole il giro di mura per calmarmi. Legenda :místní kráska Lucida Mansi – smlouva s ďáblem za věčné mládí – mnoho milenců – tryskem po hradbách   = věčně mladé i ony  

PROHLÍDKA LUCCY

porta san Pietro -  jediná pro vstup cizinců do města – někde je tam Volto Santo

dóm san Martino 6.st – základy, 8.st – titul  katedrála  (pův. san Giovanni ), 11 – 13.st  -  úpravy + přestavby = dnešní vzhled - největší kostel města. Průčelí -1204 - původní -  románské – lucko-pisánský sloh, arkádové galerie se sloupky a půlkruhovými oblouky, chybí růžice + tympanon. Asymetrie – P oblouk menší. Centrální luneta    Nanebevstoupení, L luneta  Ukládání do hrobu – N.Pisano. Architráv  PM s anděli. Zvonice. Čtvercový půdorys + cimbuří. Nartex -  krytá předsíň – již u raně křesť. bazilik. 12 měsíců se symboly + vzory luckých látek. Ve středov. zde směnárna – pro poutníky po via Francigena. Interiér: trojlodní půdorys. originál sochy sv.Martina,  románská plastika – 13.st – nic moc se neví, kůň extrémně statický 

tempietto1484  M.Cividali  -carr mramor – poutní místo - dřevěný krucifix, vedle kříže – žezlo z 19.st + 4 stříbrné klíče patronů městských bran. Volto Santo  - Cristus Triumphans - Kristus je živý, s vousy, v přepásané tunice „colobium“ – středověký oděv klerika. Původ.barva tuniky – červená, symbol mučednictví, otevřené oči – skelný prach a stříbrné plíšky – zrak nás sleduje. Výška – 2, 45 m + šířka – 2,65 m – důvod – kříže se zavěšovaly, viděny odspoda. Nohy světlé – věřící se jich dotýkají – tváře + rukou NE 

legenda - po zmrtvýchvstání Krista Nikodém vytesal kříž z dubu + tělo z cedru, tvář přes noc dokončili andělé. Po  útoku muslimů kříž poslán z Haify nazdařbůh po moři…do Luni. Biskup z Luccy měl sen- má spěchat do Luni – dohoda s místními. Lucca kříž +  Luni  ampule s krví Krista. Ve skutečnosti  asi syrská práce – 13.st, dřevo není cedr, ale ořech. Jeden z mála relikviářů tohoto typu – dovoz z Palestiny. Symbol města – na pečetích + mincích. Po hrobech apoštolů + santa casa = 3.nejdůl.poutní místo. Prestiž města velmi vzrostla. 

svátky - mříž s koudelí  zapaluje se o slavnostních mších –prastaré privilegium má jen papež ve sv.Petru + lucký  biskup 

M.Cividali - náhrobky místních mecenášů, kazatelna, tempietto

sarkofág Illarie del Carretto    1406 J.della Guercia – pes-symbol věrnosti

další díla: Tintoretto – Poslední večeře,  Ghirlandaio – madona s ježíškem, Giambologna – Vzkříšení 

piazza grande – Napoleone - palazzo ducale1577 - 86  Ammanati – dnes radnice. Pův.palazzo degli anziani – poč.16.st –labyrint chodeb, přemostění – budovy z různých období. Požár – rozhodnuto mít důstojné sídlo.  Ammanati – návrh velkolepé stavby. 1817 Maria Luisa Bourbon Parma. Bohatá vnitřní výzdoba, obrazy slavných malířů.  20.st – za války německá okupace, ušetřena bombardování 

piazza san Michele - decum – cardus – forum. Ve střed – prodej obilí –zákaz držet v okolních domech vepře. Palazzo pretorio – renesance,  socha  v podloubí – Cividali 

casa natale G Puccini - 13.9.2011 – znovu otevřeno

chiesa  san Michele in foro - 12.st – románský sloh – vysoké průčelí jako v Pise – vápenec.          4 m mramorová socha arch Michaela – vede boží vojska – drží globus s křížem.  Michael – vyhnal A + E,  Ariel – strážce kristova hrobu,  Gabriel – zvěstování - lilie, Rafael – ochránce poutníků – hůl + brašna

zvonice – pův vyšší – dóže z Pisy ji dal snížit – zvon byl slyšet tam, vchod – ve střed – přes most + vodní příkop. Krucifix – lucká škola – 12.st - malované k. – typické pro italii – Cimabue + Giotto. Od 14.st – sochařská díla – Donatello + Brunelleschi

chiesa san Frediano - Frediano = irský mnich-biskup v Lucce, zachránil město před povodní . Ostatky sv.Zity. 3.st – mozaika byzantského typu – v Toskánsku jen Miniato  

via fillungo - starý cardus S-J, hl městská pěší zóna – šlechtické paláce. Chiesa san cristoforo + zvonice,  dochovaná středověká via Barletti. Pův.dřevěné balkony + ochozy – na chodce vůbec nepršelo – časem shořely 

středověká Lucca - staví se ze dřeva, cihel i kamene. Přízemí domů – otevřené lodžie – obchody + dílny -  později zastavěno – byty. Čvercové dvory – uprostřed studna – kolem seníky, stáj, stodola, sýpka –na noc se zavíraly. Komíny – odvod kouře – dle vzoru Flander – ve stěně otvor – okulus – lepší tah. Dřevěné nástavby – ochozy, balkóny, terasy 

via dei fossi - zde tekoucí voda – barvení hedvábí na červeno,  svedena sem částečně voda z řeky Serchio 

anfiteatro romano -   2.st – pův. za hradbami – pro 10 000 diváků, zničeno za barbarů – zdroj materiálu. S  středověk – grotte – kobky na bydlení i vězení. Dnes 54 oblouků – obchůdky + v patře byty 

torre guinigi duby cesmínové – 44 m 230 schodů

BAGNI DI LUCCA  

prameny známé už za řř, rozkvět lázeňství za Bourbonů – 19.st. 1 z prvních kasín v Evropě – místo setkávání evr aristokracie. 19 siřičito-uhličitých pramenů – obezita, metabolismus, dýchací obtíže…

GARFAGNANA 

Krajem protéká řeka Serchio – 3.největší v Toskánsku. Malá města + vesnice + pievi. Hlavní centrum – Castelnuovo di Garfagnana. Přírodní park Alpi apuane – rokle, údolí. Národní park Orecchiella – jeleni, mifloni, divoké kozy, svišti. Mramorové lomy.

Grotta  del vento - zpřístupněna 1967. Stálá  teplota 10,5 stupně.  4 km chodeb

MONTECARLO

165 m.n.m – panoramatická poloha na kopci Valdinieve / Piana di Lucca.  4 000 obyv. 1333 – F vypálili ves  Vivinaia – její obyv – útočiště na kopci - borgo x guelfské  JAN LUC + Karel na jeho počest -  mons karoli. Karel IV – dohlížel na stavbu hradeb. 1437 pod vládou Medici.  1555Medici staví  pevnost – Cosimo I. Vojenský význam –  Lucca  X FI + PI. 1775pevnost ztratila význam, prodána soukromníkům, dnes opravena.     Dochované centrum – dnes agroturistika – letní byty. 2003 –   partnerství s Karlštejnem. Návrh na partnerství s monackým jmenovcem – ani jim neodpověděli. Víno DOC – montecarlo bianco – 40-60% trebbiano,  montecarlo rosso – 50-75 % san giovese

PISA

pistoia 

Toscana, obyv: 92 000. Nejsevernější část Toskánska, na J svazích Apenin. Působivé centrum s románskou + gotickou architekturou. Důležitá oblast zemědělské výroby, pěstování okrasných rostlin – plantáže, skleníky

dějiny - snad i Etruskové – stéla nadnešní  p.zza duomo.  2.st př. -  řř – pistoria = oppidum – opevněné středisko x Ligurům, snad úkol zásobovat legie – pistoria = pec na chleba. 5.st –   sídlo biskupa. 6. – 8.st – Longobardi,Frankové  – právo razit zlaté mince. 1105 – libero comune.             1140 přivezena relikvie sv.Jakuba st. z Compostely - poutní místo – příchod poutníků po via Francigena. Středověk – guelfi x ghibellini,  střety s FI + Luccou. 1348 mor, 1530 definitivně pod vládu Firenze.  18.st Petr Leopold rozkvět města – modernizace silnic přes Alpy.     napoleonovské intermezzo – 1815 návrat Habsburků 1861 – it.král. 

architektura - množství románských + gotických staveb, geometrický střed města – p.zza del duomo. Starší stavby – 12., 13.st – pisánský sloh,  později vlv Firenze  

zajímavosti - rodák – architekt Giovanni Michelucci,  tradiční výroba konfet,  cittá dei musei.  25.7. – giostra dell´orso – historický průvod + soutěž 4 čtvrtí – jezdci se strefují  do „medvěda“ – terče na piazza del duomo. Luglio pistoiese – hudební festival – Pistoia blues , od 1980  

patron města San Jacopo - dlouhá tradice. V 9 st – prosby o pomoc – ušetřit město před Saracény – postavili kostelík. 1145  Pistoia získala relikvii – kousek lebeční kosti apoštola – kaple cílem poutníků. Odtud začínala pouť do Santiaga – po návratu zde díkůvzdání.    

typické výrobky -  salámy, víno, pecorino z čerstvého mléka , kaštanový med, panforte – oříšky,mandle,  cedrátová + pomer.kandovaná kůra, třešně, v hořké   čokoládě,  brigidini di Lamporecchio – mouka, cukr, vejce, anýz

fortezza s.barbara - 16.st – za Cosima I Medici. Zrušena za P.Leopolda 1773

piazza del duomo -  dějiny evr měst = dějiny jejich náměstí - 3 důležité fce –1 =  demonstrace moci světské + církevní,  městská správa = zástupce panovníka  + sídlo biskupa, často dóm + palazzo civico vedle sebe.  2 = obchodní + informační, trhy, – novinky, módní vlny, na vědomost se dává...3 = kulturní - dílny, školy, slavnosti, lidové svátky - průvody

duomo s.zeno   + jacopo - 12.st - románská stavba  - 2 požáry, 14.st - odlehčení elegantní loggií. Interiér – pův.14.st – 3lodní – trámový strop. 16. + 17.st – zbarokizovaný interiér, – návrat k románskému slohu,  absida zůstala barokní. Předsín -  reliéf madona + andělé – Andrea della Robbia. Kaple – stříbrný gotický oltář  - život sv. Jakuba, S + N zákon. 1287-1456 – i Brunelleschi – vynikající zlatnická práce. Pod presbytářem – zbytky římské vily z obd.cís. + základy staré stavby. Kampanila, pův strážní věž longobardů – románská přestavba.  14.st - přidány pisánské sloupky, 16.st – dnešní vzhled  - 1 z nejhezčích v Itálii,  výška – 67 m.Věž oddděluje prostor světský + duchovní

baptisterium gotika, 14.st, dveře, raně renesanční   kupole – botega A.Pisana. Jen skrze křest lze dojít spasení – život věčný 

biskupský palác -  1000postaven jako opevněné sídlo biskupa. 12. st  -přestavba na výstavný palác – sídlo biskupa 800 let. 1981restaurován. Úžasné podzemí – odhaleno několik vrstev- etruská – stéla,       římská –  pec  + části hradeb staré Pistoriae

palazzo del podestá - sídlo městského tribunálu, gotická fasáda celkem původní – interiéry – 19.st.   krásný vnitřní dvůr – erby soudců

palazzo del comune - gotika, radnice, dnes museo civico  + sekce Michelucci. Fasáda – zdvojená + ztrojená okna +   znak Medici – papeže Lva X1513. 16.st - renesanční portál schovaný pod loggií, nezvyklé u profánních budov v Toscaně. Spojovací můstek s katedrálou. Černá  hlava = asi Musetto, král Maiorky, poražen kapitánem pistojeké rep. Grandonem - –dobytí Baleár 1114

san Bartolomeo in pantano - 12.st – sloupová bazilika, románský sloh toskánského typu, na místě starého kostela z doby longobardů 

ospedale del ceppo - městská nemocnice, realistické terakotové  polychromované medailony, ,7 skutků milosrdenství– Giovanni della Robbia + žáci, 1.pol.16.st. L- nahé odívati, pomáhat vdovám + sirotkům,         střed – ubytovat pocestné, pomáhat invalidům, navštěvovat vězněné,  pohřbívat mrtvé, sytit hladové, napojit žíznící. Scény oddělují světské + teologické ctnosti. Iinspirace= ospedale degli innocenti – FI, Brunelleschi

chiesa san Andrea - 12.st, pisánský sloh, kazatelna – vrcholná gotika – G.Pisano - 1300. Kazatelnu podpírají sloupy z porfyru   na lvech, postavě (Adam přemožený hříchem) 

chiesa san Francesco - gotický klášterní kostel1294  

chiesa di S. Domenico - gotický kostel, dostavěn ve 14.st, jednolodní, 1 z nejdůl.kostelů města, náhrobky významných měšťanů, v konventu  zemřel  Benozzo Gozzoli 

SAN GIMIGNANO  

Toscana. Val di Elsa. Obyv  8 000. Město krásných věží = Manhattan středověku – ze 72 věží dnes 14. Rychlý vzestup  rychlý pád  - zachován středověký ráz. Flmy + reklamy. Bratr slunce, sestra měsíc o sv.Františkovi  - Franco Zefirelli, Čaj s Mussolinim - 1999  - 1.památka v Toskánsku na seznam UNESCO.

patronka města - sv. Fína,   zemřela 1253  15 letech – péče o nemocné + chudé. Fresky v dómu -  na lůžku, vedle  matka, ostatní odhánějí krysy,v rukou  model města.

san Gimignano – biskup z Modeny – 10.st – údajně před hradbami zastavil barbary  

dějiny - Etruskové -  osídlení  na kopcích – nalezena keramika aj. Římané –     osídlují údolí. 10.st –  zemědělská osada  - pod správou volterského biskupství, oloha na  via Francigena,  spojnice S (Anglie, Francie) – J (Roma), stezku vybudovali Longobardi, později  tudy jdou poutníci.  1199 iibero comune – soupeří s Volterrou,   starosta vždy přespolní – na 6 měsíců!! - nestrannost. 13- 14.st. - nejslavnější doba – 13 000 obyv. Šafrán + vernaccia + obchod s vlnou + finančnictví.  1348   mor – umírají 2/3 obyvatelstva 1353 město pod vládu Firenze  - Medici posunuli trasu via Francigena do údolí, kontrolují veškeré podnikání. Soupeření 2 rodů - Ardhingelli X Salvucci. 15.st – ústup ze slávy – mor + hladomor – 3 000 obyv, nejsou prostředky na renesanční výstavbu – zůstává gotika. Umělci - Gozzoli, Ghirlandaiood 18.st vzestup zemědělství, zájem o středověk, oprava paláců    

šafrán - ve středověku základ ekonomiky, koření i barvení látek – od 1276 – daň za vývoz. Místní platí  šafránem i dluhy. Dnes - žádná chemie – jen přírodní prostředky – DOP, sází se koncem srpna – sbírá v září

vernaccia - nejznámější toskánské bílé víno,  zmiňuje ho Dante v Divina commedia,  dodávky medičejským – oblíbené víno papežů. 1966 – 1.DOC v Itálii, 1993DOCG. Barva bílá až slámově žlutá – bohatý buket, vůně planých jablek, v závěru mandlí. Chuť  - suchá, jemná, čistá, příjemně nakyslá. Vhodné  k mořs plodům, rybám, bílému masu, toskánské šunce, lehkým letním jídlům – na 10 st. – riserva na 14. Výroba -min.90% révy vernaccia + 10% jiné bílé odrůdy. Sběr konec září – pak zraje v ocelových tancích nebo malých dubových sudech, riserva rok   

SG vin santo DOC - dezertní , typ slámového vína – výroba z vysušovaných bobulí, odrůdy – trebbiano + malvasia, zde i vernaccia  + cantuccini

šafrán setý    (Crocus sativus)nízká rostlina z čeledi kosatcovitých, vytváří cibulovitou hlízu v zemi.     příbuzná s okrasnými krokusy. Původem z Přední Asie,roste hlavně ve středomoří, Indii, Číně.              Obsahuje žluté barvivo  rozpustné ve vodě, nejkvalitnější šafrán má bordó barvu 

kurkuma - neboli indický šafrán je až 1 m vysoká víceletá  travnatá rostlina, květy podobné lotosu a oválné listy jako zázvor. Čeleď zázvorovitých. Obsahuje žluté barvivo žluté kurkumin 

koření šafrán - tvoří celé nebo mleté sušené blizny, kvete 6 týdnů – ruční stříhání blizen, rychlé sušení – ztratí 80% pův.váhy.  ½ kg sušeného šafránu se z cca 300 000 květů. Patří k nejdražším kořením na světě. Použití v kuchyni  franc, špan, arabské, indické a čínské. v pokrmech s rýží -paella risotto alla milanese.  K drůbeži a rybě ,  pro barvení pokrmů – na počátku vaření , pro chuť a vůni – později kořeňte střídmě, při jeho nadměrném použití může jídlo chutnat hořce a po lécích    ...jako šafránu....dříve   i jako lék - nervy,  křeče, astma, Po větších dávkách bolí hlava 

žlutá  barva - samostatně neoblíbená (židi), šafrán, kurkuma, rmen barvířský – výluh s kamencem, nať vratiče

porta san Giovanni -  2 km hradeb + 5 bran,  materiál - cihly  +  místní šedý kámen 

ex chiesa san francesco - bývalý františkánský kostel i útulek pro poutníky,  travertin + tmavý serpentin = lucko pisánský sloh

casa di Fina  de´Ciardi - patronka města  – domek přístupný  jen 12.3. Církev ji nikdy neuznala, je svatou jen pro místní 

piazza della Cisterna -  původní dláždění ve tvaru rybí kosti, 1350 osmiboká studna - travertin, žlábky po řetězech , zde  bývaly taverny, ústily sem uličky s dílnami řemeslníků 

case-torri - kdysi 72 dnes 14 – jsou patrné v základech některých domů, hlavní rozvoj e středověku – guelfové X ghibellini.  Nájezdy barbarů, vylidnění vesnic – staví se opevněné  fattorie se strážní věží, kol.r.1000 – klidnější období – case torri – původně stojí o samotě. Funkce obranná + obytná + prestižní + ekonomická. Staví si je  šlechta, bohatí obchodníci s vlnou a finančníci. Drahé, nutno dopravit sem materiál….později – bohatí obchodníci v klidnějších dobách  kupují více věží vedle sebe a staví do šířky, do pol.14.st – pak městské paláce.            čtvercová základna, uvnitř ohrazeného prostoru studna + dvůr + stodola/stáj, přízemí – široký vchod – nad ním erb rodu, je tu dílna nebo  obchod . 1.patro – obytné místnosti 1 x 2 m – od 13.st –větší prostory, 2.parto -  kuchyně. Masivní zdi silné až 2 m – v zimě teplo, v létě chladno. Boční úniková dvířka – v nebezpečí zavřen hl.vchod. Únik – po „lešení“ mezi věžemi spřátelených rodů

palazzo comunale - 1288 - torre grossa, 54 m - výhled. Novátorská technika - vnitřek cihly, obložení travertin, dnes radnice + pinacoteca civica  - Gozzoli, Lippi, Pinturicchio. Na fasádě oficiální kamenné míry – loket – 68 cm  

palazzo del podestá - starosta města, vždy přespolní kvůli nestrannosti 

torre rognosa - s orlojem-51 m – max výška soukr věží. Vězení 

duomo SM Assunta patří k  nejcennějším románským stavbám Toskánska. Ostatky s.Gimi (prst)+ sv.Fíny. 3lodní románská stavba  -    půdorys latinského kříže, bohatá fresková výzdoba – škola Simone Martini.  P loď -fresky Nový zákon .1475Domenico Ghirlandaio.   Výpravný styl, starší  než v Novella. Sv Fína + papež Řehoř veliký - sv Fína na smrtelném loži.  L loď  -fresky Starý zákon - 14.st - Bartolo di Fredi      Stvoření světa + Adam + Eva, Přechod Rudého moře + Mojžíš na Sinaji, Vyvolení a Zatracení – inspirace Dantovým Peklem, čelní stěna - freska - Umučení sv.Šebestiána 1465. 2 dřevěné sochy Zvěstování  - 1420- Jacopo della Guercia 

SIENA
 
VINCI 

Z od FI, 10 km S od empoli, na úpatí monte Albano, kraj Leonarda13 700 obyv.

dějiny - pův. etruskové, řř-castrum, 10.- 13.st – knížata Guidi, 1254   pod správu FI - comune, 15.st   vzniká osídlení vně hradeb, časté šarvátky s nepřáteli flor.republiky – vinci = hraničním územím na Z X pisánští a různí dobrodruzi 

castello dei conti Guidi - zal.v 1.pol.12.st, dnes  majetek města1953 vznik muzea Leonardiano. Tvar lodě – věž = stěžeň, vyhlídka za hradem – dřevěný model uomo vitruviano  - Vitruvius Marcus – římský architekt a vojenský stavitel, napsal 10 knih o architektuře,  ovlivnil renesanční architekty – Palladio. Člověk podle Vitruvia -  1490 - Leonardova kresba, origoš v Accademia di Venezia. Dokonalé geometr tvary – kruh + čtverec – promítá do lidského těla.                     

chiesa di santa croce -  farní kostel spjat s historií městečka, pův. románský – křest Leonarda? 

piazza della libertá -  moderní socha koně dle Leonarda1997

akce -  květen – celebrazioni leonardiane – setkání vědců + badatelů 

Anchiano stálá expozice 

Leonardův znak - pluh v oválku s heslem Impedimento non mi piega 

Leonardův deník - pův. jméno Kodex LEICESTER, psáno pozpátku v renesanční italštině -  vědecká pozorování,  poznámky+ilustrace předběhly svou dobu. Kodex Hammer   -  1994 koupil Bill Gates za 30 milionů dolarů od Hammerova institutu v Kalifornii,  reklama pro  Microsoft – leonarda představil ve virtuální galerii 

Leonardova knihovna - faksimile – tiskové nápodoby – všech jeho děl, cca 300 publikací o Leonardovi od 1910, 1928 – založení knihovny  +   2007 – digitální archiv                                           

Museo Leonardiano přízemí

otočný jeřáb -  šroubový zvedák -  3rychlostní rumpál – inspirován Brunelleschim -   křídlo s pružinou -  létací stroj – pilon ho má na zádech, nohama ovládá pohyb křídel - vrtulník – plátěná spirála, chybí popis na jakém principu rotuje -   hodinový strojek -  minomet – ve tvaru vějíře, 11 hlavní střílí současně -  parnídělo – nádrž na vodu, vařící voda přes žhavé uhlí – pára vystřelí náboj - tank – kruhová základna, kónický plášťuvnitř ozubená kola - výsuvný žebřík - pontonové mosty – mnoho návrhů, pro vojenské účely -  zdymadlo -  kolo na navíjení, stav, lis na olivy - stroj na opracování zrcadel – leští je -  stroj na válcování plechů – 2 válečky -  slévárenská pec -  dirkovačka -   zařízení na usměrnění střídavého pohybu -  ložiska -  měřič náklonu - vlhkoměr, větroměr, měřič rychlosti větru -   reflektor, ekvalizér – vyrovnávač energie -   střílecí stroj - kladívkový rumpál -    ventilátor 

první patro -  projekty + schémata strojů dle Bruneleschiho – na stavbu SM del Fiore -  tkalcovské stroje -  vůz – motor s listovými pružinami, nedokončeno,, 3 kola -  členité křídlo – systém úchytek -  kolo – řetězový převod - různé vozíky - převodovka – 3 převody -  pastorek – ozubené kolečko s malým počtem zubů -  šroubové řízení – podobné v moderních autech -  omezovač rychlosti -  plováky pro chůzi po vodě – rovnováha udržována pomocí hůlek  -  dýchací systém pro potapěče - šnorchl - ploutev -  záchranný kruh -   padák

druhé patro -  sezónní  výstavy

Castello di conti guidi -  60 modelů strojů dle Leonarda – výkresy + poznámky - panely s životopisem -  létací + jezdící stroje -    jeřáb pro kupoli dómu, křídlo...videoprojekce