TOSCANA - TOSKÁNSKO

 poznávací zájezdy do Toskánska v sezoně 2023 zde

  - je-li Itálie zahradou Evropy, Toskánsko je zahradou Itálie  Carlo Goldoni

jeden ze symbolů Itálie tvořící průřez toho nejlepšího, co země může nabídnout. Přechodná kraj mezi S + J ve všech směrech. Rozmanitá krajina - na severu horská příroda, ve vnitrozemí typická pahorkatina s olivovníky, vinicemi a cypřiši, na západě Apuánské Alpy s mramorovými doly, na jihozápadě osobitý kraj Maremma se stády dobytka jako na Divokém Západě.  Toskánsko je  zahradou Itálie, krajem s ohromným kulturním dědictvím, výraznou gastronomií, současně je to kolébka italského jazyka, která dala literatuře notoricky známá jména  - Dante, Petrarca, Boccacio

rozloha: 22 991 km  - 5. největší kraj,  ostrovy Giglio, Elba,  9 provincií:

Arezzo, Firenze, Grosetto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Siena  

330 km pobřeží, na hranici s Ligurií  moře Ligurské, na hranici s Laziem moře Tyrhénské. Národní park Arcipelago toscano - největší mořský park Evropy, hlavní ostrovy Elba, Giglio, Carpaia - jediná je vulkanického původu.

Severní hranici mezi Toskánském a Romagnou tvoří Apeniny emiliane  a toscane zasahující až k Arezzu. Vrcholy sahají až do  2 000 m, v údolí smíšené lesy, háje kaštanovníků

Jižní Toskánsko - méně lesů, pozůstatky dávné sopečné činnosti. Čtvrtohorní sopka Monte Amiata 1738 m, druhá nejvyšší v Itálii po Etně.  Termální prameny  Saturnia, geotermální soupouchy ve Val di Cecina. Velký potenciál geotermální energie. První uplatnění této energie v průmyslu - město Larderello podle francouzského vědce. 1904 první geotermální elektrárna

Maremma - nejrozsáhlejší toskánská nížina, dlouho chudobný kraj, malárie, bažiny - od 18.st. postupně zúrodněna.

Colline metalifere - západní Toskánsko - naleziště nerostů - PB, Cu, Zn - těžba již za Etrusků , těžila se železná ruda i další polymetalické rudy do konce 19.st. Toskánský důlní park  - zpřístupněny doly, vystaveny technické památky, důlní zařízení 

Řeky: Arno, Ombrone, Saturnia-sirné léčivé prameny. Celým krajem protéká Tibera – pramení na monte Fumaiolo  

Mramorové doly Alpi Apuane, Versilia, Massa, Carrara.

Příroda a krajina  3 národní parky3 chráněné krajinné oblasti, 36 přírodních reservací

Macchia mediterranea křovinový porost, typický pro Středomoří -  velmi hustý a skoro neprostupný. Obsahuje mnoho cenného materiálu- ‑ třísloviny, tanin, barviva,gumu, pryskyřici...  cypřiše. pinie, jalovce, moruše, korkové duby.

Památky - od Etrusků přes středověk, gotiku až k renesanci, románské umění - Pisa + Lucca, gotika + renesance - Florencie 

Dějiny

Etruskové - Etruria mezi Arno + Tevere  -  vyspělá civilizace, na vrcholu v 7.st.př. - Vetullonia, Populonia, Arezzo, Volterra, Římané - podél cest via Clodia, Aurelia, Cassia vojenské tábory - půdorys castra  Firenze, Pistoia, Lucca, Pisa.

Středověk - městské komuny - Firenze za Medici, Pisa - námořní republika, účast na kříž. výpravách 

Poč.14.st mají velké obchodnické rodiny i vliv politický: Peruzzi, Strozzi, Bardi...Jejich podnikání založeno na zupracování  vlny z Anglie a NIzozemí, Stoletá válka zkomplikovala dopravu do Florencie, filiálky v Bruggách nestačily. Florencie ztratila monopol na výrobu vlněných látek. Zmatky i v politice, boj o moc. Urozené rodiny (Strozzi) do konfliktu s řemeslnéky,

1375 - povstání ciompi. Šlo o nejnižší společenskou vrstvu, zpracovatelů vlny bez vlastního cechu a nulových práv v politice města. Povstání mělo krátký úspěch, ale slabého půdce. Brzy se věci vrátily do starých kolejí  

Rod Medici 1434 - 1737

Z tohoto rodu vzešli 3 papeži a 2 francouzské královny. Ve znaku 8 červených koulí na zlatém poli. Později 6, nakonec 5 + 1 modrá s liliemi, kterou Medičejským věnoval francouzský král Ludvík XI. 1465. Původ koulí nejasný. Lékaři doloženi nejsou, snas byzantské mince solidy, odkaz na obchod.

Medici přišli do Firenze z Mugella koncem 13.st., u vzestupu rodu stál Giovanni de Bicci, bankéř a obchodník. Největší úspěch - bankéř papeže Jana XXIII, kterému zůstal věrný i po jeho sesazení za schizmatu. To posílilo pověst Giovanniho  jako loajální osoby. Už Giovanni investuje do umění začínající renesance, podporuje Brunelleschiho.

Syn Giovanniho Cosimo il Vecchio - "dědeček Cosimo" se nenápadně, prostřednictvím kontaktů a přátel ujímá vlády ve městě. Uklidnil situaci po povstání ciompi. Formálně je Florencie nadále republikou, Cosimo má podporu malých cechů i obecného lidu. Jeho popularita se obrátila proti němu v roce 1433, kdy byl odsouzen na základě vykonstruovaného obvinění k smrti. Obratným postupem a tučnými obálkami změnil trest na vyhnanství, v Benátkách, za rok byl zpět v plné slávě.

1434 Rok nástupu Medici k moci, Cosimo si vysloužil titul pater patriae. Doba vrcholné renesance, Cosimo zavádí nový typ dvorského života, kdy politickou moc doplňuje hlubokým zájmem o umění. Umělci a intelektuálové ho pravidelně navštěvují, mnozí jsou jeho blízkými přáteli. Nadějné mladé umělce Cosimo sponzoruje. Rodinný palác Medici Riccardi postavil architekt Michelozzo, původní honosný návrh Brunelleschiho Cosimo il Vecchio odmítl, nechtěl pobuřovat, ale splynout. První skutečně renesanční palác ve městě.

1444 založena Biblioteca Laurenziana, 1. veřejná knihovna v Evropě

Piero Gottoso vládne jen 5 let, pak nastupuje jeho syn, nejslavnější osobnost rodu Lorenzo il Magnifico, Lorenzo Nádherný. 1449 - 1492 Nadaný, inteligentní, cílevědomý. Po vzoru dědečka Cosima podporuje umělce, do svého domu přijal i mladého Michelangela.. Soukromá zahrada oddělena z ulice středověkou zdí. R.1874 palác zakoupilo město. Další zahrady sloužily k vystavení uměleckých děl sloužící jako inspirace generaci po Donatellovi. Vedle Michelangela sem přicházeli další umělci jako Andrea Sansovino, Baccio da Montelupo, Giuliano Bugiardini... Právě zde došlo k bitce, v níž Michelangelovi soupeř zlomil nos, umělec tím trpěl celý život. Zahrada uzavřena po Lorenzově smrti r.1495.

BUSTA LORENZA MEDICEJSKÉHO, PRAHA 

Sňatkem s Clarice Orsini rod povyšuje mezi modrou krev.

1494 - 1512 druhé vyhnání Medičejských. 1.syn Lorenza Piero je pod drobnohledem (Karel IV - Václav IV), jako slabý syn silného otce otvírá město francouzským vojákům Karla VIII. a je vyhnán z města. Vzniká teokratická republika v režii Savonaroly

1512 po smrti Piera se vrací do Firenze ujímá moci 2.syn Lorenza Giovanni, o rok později zvolen papežem - Lev XFlorencii vládne syn Piera (vnuk Magnifica) Lorenzo. Papež Lev protežuje své příbuzné jak to jde - Lorenzo se stává vévodou z Urbina, strýc Giuliano  (bratr papeže Lva ) vévodou z  Nemours. Oba zahynuli mladí, Michelangelo pověřen zhotovit jim náhrobky.

1523 další medičejský papež, nemanželský a navíc pohrobek Giuliana Medici, bratra Magnifica - Giulio, Klement VII. Sem spadá Sacco di Roma, na tuto tragickou zprávu Florenťané reagují 3.vyhnáním Medici z města...Doba zmatků, Klement podporoval Francouze, po sacco vyjednával s císařem Karlem V.. Uklidnění přineslo až zvolení přímého potomka v linii Magnifica

1537 se ujímá vlády 18 letý Cosimo I - úspěšně přes své mládí vede zemi rozvrácenou válkami, vypořádal se s republikány v čele s rodinou Strozzi. Jeho ideálem byl římský císař Augustus, Cosimem I. začíná dědičná monarchie. První Medici, co získal od papeže 1570 titul velkovévody toskánského a společenský vzestup mezi aristokracii si pojistil sňatkem s Eleonorou z Toleda, dcerou španělského místokrále v Neapoli. Uvedl do města triumfální průvody a okázalé slavnosti s bohatými dekoracemi, ohňostroji a vodními hříčkami. Nákladně přestavěl palazzo Pitti i palazzo Vecchio, kde se usídlil s rodinou. Velkoryse podporoval umělce. Eleonora spřízněna s rodem Aragon - velmi energická, schopná, samostatná – to se místním nelíbilo, neměli ji rádi – přitom se starala o chudé, podporovala kláštery, milovala psy, kočky, květiny, manželé se velmi milovali - prožili spolu 23 let a měli 11 dětí 

Cosimo vytvořil stálou florentslkou flotilu (Lepanto), zřídil universitu v Pise, 1569 – zisk dědičného titulu velkovévoda toskánský 

Francesco I, syn Cosima, svatba s Johanou Rakouskou, sestrou císaře Maxmiliána II. Francesco měl osudový vztah s Biancou Capello, kterou si poté, co oba ovdověli, konečně mohl vzít (princ Charles a Camilla)......

Gian Gastone a poslední velkovévoda toskánský  nesplnil úkol, pořídit potomka pro pokračování rodu. Jednak byl homosexuál, jednak si s manželkou vůbec nerozuměli. Anna Maria Francesca Sasko- Lauenburská byla raději ve stáji se svými koňmi než s manželem. Po svatbě krátký pobyt v Ploskovicích a v Zákupech.  Pak Gastone pobývá v Praze, kde manželce patřil Toskánský palác. Rozestavěný ho koupila od Thunů 1718 a dala dostavět, odtud název. Projektoval J.B.Matehy a provedl stavbu Giovanni Canevalli. 

Po smrti Gian Gastona 1737  sestra Anna Maria Luisa  odkazuje rodinný majetek městu Florencii  s výhradou - vše musí zůstat ve Florencii, v rámci Pragmatické sankce rod Habsbursko Lotrinský získává Toskánsko výměnou za vévodství lotrinské, zpočátku zde tzv.regentská rada 

Vláda rodu habsbursko lotrinského

V té době se Toskánsko rozkládá na 20 000 km2, na S hraničí s velkovévodstvím Parma a Modena, na J s církevním státem. Přístavy v kraji Maremma jsou malé, hlavní přístav je Livorno. Od 13. do 17.st. bylo Toskánsko jedním z vedoucích států Evropy v politické, ekonomické i kulturní oblasti. Za vlády posledních Medici se nepodařil přechod k modernímu monarchisticko absolutistickému státu, klesla ekonomická úroveň, výroba látek a hedvábí je minulostí, převažuje zemědělství. Zastaralý a omezující systém daní a vnitřních poplatků. což brání ekonomickému rozvoji. Za Habsburků zpočátku totální závislost na Vídni, kam také směřují zisky. Toskánci vnímají regenství jako anexi země k habsburské říši. To se ovšem mění příjezdem Petra Leopolda do Florencie. Země znovu získala autonomii. 

TOSKÁNSKO ZA PETRA LEOPOLDA 1747 - 1792 

1765   mladičký (18) velkovévoda s chotí Marií Luisou uvítán vdovou po posledním Medici v Palazzo Pitti. Oslavy odloženy po období smutku za zesnulého Františka Štěpána. Druhorozený syn Marie Terezie Pietro Leopoldo  je zprvu pro Toskánce urozeným cizincem, ale brzi si ho zamilují. Přestože skončilo období nákladných slavností a plesů a začalo období "josefinské", období osvícenství. Leopold se vážně zajímal o blaho svých občanů a ti mu opláceli náklonností. Hodně cestoval po Toskánsku, živě diskutoval o problémech s místními hodnostáři, ti se cítili poctěni jeho návštěvou...Když Leopold potřeboval klid, trávil čas na venkově ve vile Petraia, což mu bratr Josef dobromyslně záviděl. Bratři vedli čilou korispondenci, dobové sms.

1766 na svátek patrona sv.Jana Křtitele  průvod hodnostářů z vily Poggio do centra. Zvoní zvony, střílí se salvy z kanonů, celé město je na nohou. A to ještě neví, že začíná jedno z nejlepších dějinných období Florencie. Leopold pronese řeč z Loggie lanzi, průvod pokračuje k baptisteriu a pak do Pitti, kde se koná oficiální banket.

Přes své mládí se Leopold úspěšně pouští do reforem, může spoléhat na zkušené rádce i na své právnické vzdělání. Krom toho si udržuje povědomí o různých evropských ekonomických teoriích. Leopold  zde vládne 25 let.. Jediný Habsburk, který byl pro konstituční monarchii. Ústava měla být korunovací celé řady reforem.  Reformy na zkoušku v menších městech - pak na území celého státu. Toskánsko považováno za vzorový stát evropského osvícenství. Leopold neuznával absolutistickou vládu bratra Josefa.

Návrh ústavy

Leopol na ní se svými rádci pracoval dlouho, první návrhy již 1779. Zůstávalo dynastické nástupnictví, ale nový vládce musel přísahat na ústavu. Omezena práva panovníka, inspirace myšlenkami francouzské revoluce i ústavou USA. Stát měl dodržovat politiku neutrality.Panovník měl právo jmenovat ministry a soudce, biskupy a arcibiskupybýt vrchním velitelem ozbrojených sil, udílet milost, udělovat čestné tituly...Poslanci měli být zákonnými poradci panovníka s právem a povinností navrhovat zákony, kontrolovat a spravovat státní finance, , ekonomickou politiku a soudní moc. Stát nepatřil monarchovi, ale monarcha náležel státu. Myšlenky na svou dobu nesmírně pokrokové

Reformy státní správy, florentských archivů  

Reformy ekonomické

Zrušení vnitřních poplatků, zavedení přímých a nepřímých dané, sjednocení systému cel, uvolnění obchodu s moukou, péct chleba může každý. 1767 snad nejvýznamnější zákon přijatý za Leopolda v Toskánsku - zrušení dovozní a vývozní daně na obilí Uvolnění cen, konkurence, výsledky jsou brzy patrné. Rušení státních monopolů na tabák, výrobu oceli aj. Za Leopolda začíná v Toskánsku poprvé systematická transformace zemědělské půdy, ubylo polí s obilím, přibyly vinice, ovocné sady, háje olivovníků, brzy přináší zisk pěstování tabáku

Reformy soudnictví, policie

Nový trestní zákoník - zákaz mučení a jako 1.na světě 1786 zrušen trest smrti  Místo něj doživotí. Ve dvoře Bargella veřejněspáleny šibenice a mučící nástroje. V každé městské čtvrti zřízeno policejní komisařství, komisař musel být k zastižení 24 hodin denně, mít přehled o hříšných lidech své čtvrti, řešit drobné spory a šarvátky, pořizovat zápisy aj. Typ Rada Vacátko.   

Reformy vojenské

Leopold nebyl militarista, neviděl smysl v držení armády, na udržení pořádku mu stačila policie a četnictvo. Z mládí měl špatné vzpomínky na Sedmiletou válku a v rámci iluministických teorií byl přesvědčen, že obyvatelé chtějí od svého vládce mír, a ne válku. Jako vládce malého státu se neměl čeho obávat od svých sousedů...Byl pro zřízemí městských milic a rozpuštění vojenské posádky. 1781 zrušen Vojenský výbor, rozpuštěna armáda a zřízeny v celém Toskánsku městské milice. Livorno prohlášeno za neutrální přístav.

Reformy zdravotnictví

každé čtvrti přidělen 1 lékař a 1 porodní asistentka, placeni státem, k poskytnutí pomoci zdrama při porodu chudých žen, při nějakém neštěstí apod.. V 18.st konečně leckde věda konečně prosazuje nutnost důrazně dbát  na hygienu. 1778 ve Florencii otevřeny veřejné lázně gratis, v Montecatini již 1773, to ale spíš pro bohaté. Ujala se i myšlenka, že na lékařskou péči má nárok každý, nezávisle na svůj sociální původ.  Modernizace špitálu Santa Maria Nova, nová oddělení ve zrušeném klášteře oblátek. Pacienti při příjmu umyti, oholeni, všichni dostanou čisté noční košile a  lepší stravu než doma. Chudí   gratis.  Nově se pohlíží na psychicky nemocné, je ošetřeno zákonem. 1785 ve Florencii otevřena psychiatrická klinika, kde se klade důraz na nové metody léčby - rozhovory, budování vztahu důvěry mezi nemocným a lékařem.. Péče o sirotky a nalezence. Buď se postarali sourozenci nad 18 let, nebo stát. Ve věku 3 - 10 let děti ve státních sociálních ústavech s výukou, do 3 let věku se hledala náhradní rodina, ideálně venkovská. Pěstouni dostali i státní dávky. Chodily ovšem kontroly, zda je dítě řádně vedeno.

Stavba kanálů a zavodňovacích zařízení

moderní metody v zemědělství. Přestože problém Maremmy se vyřešil až s těžkou mechanizací v 19.st, Leopold dílčí úspěchy měl. Toskánsko považováno za vzorový stát evropského osvícenství. 

Stavba silnic

Leopol hodně cestoval a byl si vědom nutnosti rychlého spojení mezi jednotlivými městy.Zahájil stavbu spojnice Pistoia Modena přes Appeniny, pro případný rychlý přesun vojs z Lombardie do Toskánska, aby se vyhnul nutnosti vést je přes území Papežského státu. Případné námitky majitelů pozemků umlčel obratem, v některých případech i dost ostře. (srovnej se stavbou D1)

Věda a kultura za Leopolda

Leopold podporoval vědecké studie termálních pramenů a budování lázní. Terme Leopoldine v Montecattini, architekt Gasparone Poletti. Na Torre del Mangia v Sieně instalován hromosvod (dar přítele Franklina)

Toskánsko se otevřelo Evropě, přitahuje intelektuály čerstvými reformami i bohatou střední třídu. Šikovní florenští podnikatelé si nedají ujít příležitost,kterou nově přináší rozvoj cestovního ruchu. Otvírají se zájezdní hostince i nové hotely, tisknou se dvojjazyčné průvodce a místní biflují jazyky, hlavně francouzštinu. Své hosty rozmazlují dováženými lahůdkami, 1790 otevřena 1.gelateria se zmrzlinou podle sicilského receptu.

1798 intermezzo za Napoleona - království Etruria, po Vídeňském kongresu Toscana vrácena Habsburkům - Ferdinand III., Leopold II - rozkvět umění a věd. Krátký exil v revolučním roce 1848, poté zpět. Vláda až do 1859, poté Habsburkové z Toskánska odcházejí, připojení k Sardinskému království  - 1870 - Toskánsko připojeno k italskému státu 

Cestovní ruch

Firenze, Pisa, Siena, + 126 menších středisek - San Gimi, Volterra...Ellba, Capraia, Giglio. řemesla: Volterra -alabastr, Firenze - gobelíny, ručně dělaný papír, kůže, restaurátorství, Sovana -  vlněné koberce, Siena - keramika. Svátky: palio-Siena, karneval Viareggio, luminara-Pisa 

Gastronomie

kuchyně - vyhlášená ve světě (medičejské francouzské královny Kateřina a Marie Medicejská...) finocchiona = salsiccia s fenyklem, papardelle, fagioli, kurzy vaření  - pasta + burro + salvia + basilico + parmiggiano, minestrone, bistecca alla fiorentina, mandlové sušenky namáčené v desertním vínu. Chianti - jedno z nejznámějších italských slov (mamma, amore, pizza, chianti) 

bistecca fiorentina - maso z plemene Chianina. T-bone steak cca 5 cm, 1strana svíčková, 2.strana roštěnec, váha skoro 1 gk. Připravuje se na grilu n adřevěné uhlí (dubové, olivové) velmi krátce, 3 - 4 minuty. Je tedy rare, maximálně medium rare. Má být ovšem krvavý... 

trippa alla Fiorentina -  dršťky z hovězích předžaludků - bachor, čepec, kniha - vařené s rajčaty, chilli, parmezánem

lampredotto - z vlastního žaludku -  slezu. Uvaří se v zeleninovém vývaru s kořením, nakrájí na malé kousky, ochutí chilli nebo salsa verde

Arista in porchetta - v troubě pečená vepřová roláda s tymiánem, česnekem, fenyklem, rozmarýnem

Přísloví

slunce prochází i blátem a neumaže se 

scoppio del carro - Fi

VYDEJTE SE  DO TOSKÁNSKA S NÁMI 

fotografický průvodce ze zájezdů CK GEOPS  

FLORENCIE, kolébka renesance
+ SAN GIMIGNANO, PISA, LUCCA 

Během pětidenního zájezdu věnujeme dva dny Florencii a jeden menším městům. První den ve Florencii si projdeme historické centrum s místním průvodcem tak, abyste si udělali představu, co případně navštívit samostatně ve volném čase. Počítá se s prohlídkou galeir Uffizi (je třeba objednat předem v CK). Florencie není těžká na orientaci, navíc jedinečná Brunelleschiho kopule dómu Santa Maria del Fiore je vidět skoro odevšad. Od ní je to na místo srazu kousek. 

 

Ubytování bývá v lázeňském městečku Montecatini Terme,  kde není nouze zajít si po návratu z výletů na večeři nebo na skleničku. Komu po náročném dni zbydou síly, může  si ještě vyjet lanovkou do středověké části Montecatini Alto, odkud je nádherný výhled do okolí. Odtud vyrážíme druhý den do vnitrozemí Toskánska. Čeká nás středověký Manhattan, město věží San Gimignano, kde jakoby se zastavil čas. Některé věže lze navštívit, jiné si lze i pronajmout. Kdo nemá problém dát 200 euro za noc, může přespat  ve středověké věži s terasou, odkud pohled na západ slunce za toskánskými vrchy opravdu za tu částku stojí.  

Odpoledne se přesuneme do Pisy. Ty nejdůležitější památky jsou soustředěny pěkně vedle sebe na Náměstí zázraků. I když jste určitě viděli spoustu snímků šikmé věže, pokaždé za zády slyším obdivné vzdechy ve chvíli, kdy vstupuji se skupinou na náměstí.

Posledním místem na programu je Lucca, město s nejzachovalejšími hradbami v celé Itálii. Však se díky nim dostala dokonce do Guinessovy knihy rekordů. Lucca na stránkách kroniky města vzpomíná na pana Karla z Čech, který jí za určitou částku potvrdil práva nezávislého městského státu - libero comune. Ano, Karel IV tu strávil nějakou dobu a pár kilometrů odtud dal dokonce vybudovat pevnost Montecarlo. Lucca je také rodištěm slavného italského skladatele Pucciniho. 

Poslední den v Itálii strávíme opět ve Florencii. Projdu s vámi jinou trasu až k paláci Pitti, odpoledne je vyhrazeno na prohlídku galerie Uffizi nebo jiných muzeí podle vlastního výběru.

TOSKÁNSKO a MYSTICKÁ UMBRIE

podrobně zde

Začínáme Sienou s překrásnou románsko gotickou katedrálou obloženou převážně bílým mramorem

foto: zip42

V září bývá ještě příjemně teplo, počasí většinou vychází. Někdy se dešti nevyhneme, těsně předtím  se však skvěle fotí - kdo to umí jako pan Hájek z mého zájezdu v září 2015, může mít takovéhle fotky:

Ze Sieny se přesouváme na ubytování do lázeňského města Chianciano Terme, kde strávíme všechny 4 noci, takže na výlety se odjížní "nalehko" . Další den se vydáme po stopách předchůdce Římanů, bájného národa Etrusků. Na ty v Toskánsku narazíte na každém kroku, vždyť i místní hypermarket je nazván Centro Etrusco a kino Clevs, původní název městečka ChiusiTam si prohlédneme vysoce hodnocené muzeum, které za svou expozici dostalo několik mezinárodních cen. Bližší vhled do života Etrusků se bude hodit i v příštích dnech. 

Naproti muzeu stojí románská katedrála

Z Toskánska míříme do Umbrie, hranice mezi oběma kraji leží od Chianciana pár kilometrů. Orvieto na vysokém skalním ostrohu bylo po dlouhá dstaletí tak dobře chráněno před nájezdy nepřátel, že je vyhledávali v případě nejisté situace v Římě i papeži. Ostatně papežský palác spojí hned vedle nádherné gotické katedrály

Toskánsko je typické kopcovitou krajinou, někdy je to docela námaha vyšplhat se do měst, jako je Arezzo nebo Cortona. Dopoledne strávíme v městě Petrarky a Pietra Aretina, z hlavního náměstí Piazza grande je to sice do kopce, ale jen kousek.

To Cortona se zvedá do výšky 500 m.n.m. a je zajímavé sledovat, jak místní parkují v příkrých uličkách svá auta. Ovšem výhled až Trasimenskému jezeru je úžasný.

Do třetice všeho do - kopce, protože i Montepulciano leží ve výšce 605 m.n.m a je vidět už z dálky, Každý rok se  těším na degustaci výborného červeného vína DOCG Vino nobile di Montepulciano  a jak je vidět na snímcích, spokojeni jsou i naši klienti. 

fotografie laskavě poskytl účastník zájezdu, pan Laštovička

Putování po Toskánsku a Umbrii pokračuje. Nejdřív se zastavíme v etruské nekropoli a sestoupíme pod zem, kam byli před mnoha staletími pohřbeni příslušníci bohaté rodiny Volumni.  

Další zastávkou je hlavní město kraje Umbrie Perugia. Město postavené z kamene dýchá historií a navíc voní čokoládou, sídlí tu totiž slavná výrobna čokolády Perugina. Co na tom, že dnes ji vlastní gigant Nestle, kopečky z hořké čokolády s lískovými oříšky chutnají pořád skvěle.

Umbrie bývá krom jiného nazývána také "svatá", proto je čas vypravit se za svatým Františkem do Assisi. Davy turistů sice trochu ubírají na mystické atmosféře, ale když vstoupíte do baziliky s Giottovými freskami a pak dolů k vlastnímu hrobu "nejsvětějšího ze všech Italů", třeba to kouzlo věčnosti osloví i vás. 

Náš zájezd se chýlí ke konci, ale ještě si najdeme chvíli na zastávku u Trasimenského jezera, někdo se půjde projít na molo, jiní si popovídají s novými přáteli u kávy nebo sklenky prosecca. A pro neúnavné máme variantu vyběhnout si mezi olivovníky na pěší zónu malého městečka Castiglione del lago. To lago - jezero ve tvaru srdce - mohou tam odtud obdivovat z výšky.

Začali jsme gotickou Sienou, uzavřeme renesanční Florencií. Strávíme v ní sice jen jeden den, ale věrní účastníci našich zájezdů s Geopsem tam už byli určitě několikrát na samostatných zájezdech. Často si pak volí vlastní program, nicméně pro ty, kteří jedou poprvé, máme připravenou procházku centrem se zastávkami u hlavních památek. Tolik ve zkratce popis jednoho z nejoblíbenějších zájezdů CK Geops. Pojedete příště s námi?

TOSKÁNSKO OD A DO Z
arezzo

obl  V Toskánsko, na rozhraní 3 údolí – S -casentino + SZ – horní valdarno + J-val di chiana. Provincie Arezzo -  296 m.n.m, obyv. 100 000. Odvěký rival Firenze (65 km), působivé středověké památky1289 rozhodná bitva, starostové se usmířili po 700 letech. Ve znaku       koník. Cittá dell´oro - výroba zlatých šperků - 1500 dílen – 10 000 zaměstnanců. Trh se starožitnostmi,   1 víkend v měsíci 

filmografie Arezza: Anglický pacient,La vita é bella – Benigni -    3 oskary 

dějiny - území osídleno již v paleolitu, později zde kmen Umbrů. 9.st.př  - 1 z 12 etruských měst  -jméno neznáme,   po porážce pobřežních „ měst – dlouho významné.  311 přporaženo Římany, kolonie  Arretium Vetus,  boj X Galům. 1. - 2. akvadukt, anfiteátr, lázně – 100 000 obyv – po Římu + Neapoli třetí největší. Maecenatus – později za Caesara – 30 000. keramika „sigillata“. Později - nájezdy barbaů – Gótové, Longobardi...hraniční území Ravenna X Góti. Obyvatelé - ústup na kopce, komuna,  Pieve SM, nové hradby, piazza grande – mnohem větší než dnes. 4 městské čtvrti, první dláždění, case-torri. Ghibellini – jako SI

1289    bitva u Campaldina – guelfská FI – X ghib.Arezzu  - -účast i Dante. Územní ztráty, Arezzo pod vládu Medici

1434 - 1737 - vláda Medici – la fortezza + granducato

1560velkovévoda Cosimo – nový územní plán, dal zbourat středověké paláce  - nová fortezza + hradby + loggia del Vasari, při stavebních pracích nalezena Minerva + Chiméra, klesá počet obyv – jen 4500 !!! 

1737 – 1859 - habsbursko – lotrinský rod,  meliorace Valdichiany, nové komunikace, investice do zemědělství      

osobnosti Arezza 

Guido Monaco -   10.st hudebník a hudební teoretik, vytvořil 4 linkovou notovou osnovu písmo

Pietro Aretino - 1492-1556   spisovatel + satirik –portrét od Tiziana

Gaius Maecenatus - 1.st př  mecenáš umělců, rádce + přítel císaře Augusta

Masaccio

Francesco Petrarca

Giorgio Vasari 

římský anfiteátr - konec 1. / 2.st , kamenných bloků z travertinu, pískovce a mramoru, dochováno jeviště, 2 řady sedadel 

piazza  san Francesco - café dei Costanti z filmu  La vita é bella - osobitý interiér chiuso lunedí 

Corso Italia - spojnice horního + dolního města 

chiesa san Francesco - 14.st - umbro-toskánská gotika – typický františkánský kostel. Kříž – současník Cimabua - vitráže –Marcillat. Podzemí – dříve krypta, dnes výstavní prostory – IN HOC SIGNO VINCES, 1700 let od bitvy 

legenda o pravém kříži -  zadavatel místní bohatá rodina Bacci,  donátoři často přítomni na obraze. Téma: 13.st – legenda aurea – Jacopo da Varagine – oblíbené františkány, Pravý kříž = ze dřeva  Stromu poznání rostoucím na Adamově hrobu později postaven most do paláce krále Šalamouna. U mostu klečí královna ze Sáby - má vizi Krista na kříži. Obsah komplikovaný  – mnoho postav od Adama po císaře Konstantina, scény nejsou řazeny chronologicky, ale dle důležitosti. 12 scén – 3 řady nad sebou 

L hore – klanění kříži

P  hore – smrt Adama

L střed – nalezení pravého kříže

P střed -  setkání Š + S

L dole – bitva K + M u Milvijského mostu

P dole – vítězství Konstantina

drobné scény – sen Konstantina, zvěstování 

legenda o nalezení... také:zámek Kynžvart, 4 pozdně gotické deskové obrazy od německého malíře Bernarda Strigela  

Také ve Frýdlantě se nachází barokní kostel, původně ze 14.st, Nalezení svatého kříže 

pieve S.Maria - 12.st - cihlová zvonice, 5 pater  -  zdvojená okna -  „věž 100 děr“, 1 z nejvýznamnějších románských kostelů v Toskánsku. pisánsko-lucký styl, trojitý sloupový řád průčelí, pozdně románský portál, vrcholné dílo středověké plastiky v Tosk  - madona v lunetě hl.lodi - práce podle měsíců – vždy po 3– vrácena polychromie,  ve středověku má téma práce zvlášť velký význam – činnosti na stavbách církevních i veřejných kostelech, baptisteriích, fontánách. Listopad - sběr řepy, prosinec -porážka maiale cinta senese     

 

1320oltář: Pietro Lorenzetti -  polyptych Madona s děťátkem + světci (kopie), S Jan Křtitel + Evangelista, san Donato,s.Matouš

1346 - relikviář-zlacená busta san Donato – v kryptě, malovaný kříž – místní umělec   

Piazza Grande –Vasari - 1 z nejmalebnějších v Itálii, pův.středověký půdorys – hl.úpravy 16.st - palazzo delle loggie. 1573 .- Vasari - dvorní architekt Medicejských     

giostra del saracino - 1535  1.pís. zpráva - 8 jezdců  - cíl: zasáhnout kopím  7 cm kroužek na  dřevěné figuře saracéna, zásah - figura se otočí, 1 zásah = 1 bod. Den giostry – 5 výstřelů z moždíře. Praha, Staroměstské nám – „honění ke kroužku“ – zábava šlechticů – něco podobného – vítěz v plném trysku navlékl na kopí malý kroužek zavěšený na sloupku       

palazzo confraternita dei laici - přízemí gotika, patro renesance +  hodinová věž 1552

palazzo del Tribunale - baroko, se schodištěm 

casa di Petrarca

fortezza medicea -  vrch san Donato16.st - vojenská obranná architektura  - tvar 5 úhelníku, Antonio  Sangallo -  pro Cosima I.   přistavěny bastiony + obranný příkop. Dnes park + výhledy– S -casentino + SZ – horní valdarno + J-Valdichiana 

dóm s.Pietro e Donato - san Donato = biskup Arezza – působil v Římě, doba odklonu od křesťanství za Giulia Costanza– bratra Konstantina362popraven - patron města. 7.8. – svátek, ohňostroje. Dóm 1277, dokončen v 16.st,1914 - průčelí, často romanizující vzhled gotických staveb. Trojlodní stavba. půdorys T, bohatě zdobený kamenný oltář – výjevy ze života s.Donata. Uvnitř oltáře ostatky

L loď - Piero della Francesca – Maří Magdalena – zelený šat. Vitraje  - 16.st Guillaume de Marcillat (marsila) – malíř skla Julia II, křtitelnice - 15.st

casa del Vasari -  umělec ho koupil 1541 sám si navrhl a maloval výzdobu

kostel san Domenico - 1275 - sálový, 1 lodní kostel1260 - malovaný krucifix – Cimabue-největší malíř před Giottem,  malba temperou  

cortona  

23 000 obyv., 50 - 650 m.n.m. 

Poloha města  na rozhraní Umbria // Toscana, Z od lago Trasimeno, na úpatí hory san Egidio = Jiljí –  1057 m + rovinatá Valdichiana -  vysušený močál -  na horizontu sienské pahorky. Za řř  etruská obilnice,  dnes pastviny - dobytek - bistecca toscana. Výhledy do kraje -  středověké centrum +  dochované hradby, pískovec,  ideální pro zdatné chodce - strmé výstupy. Pův. hradby  etruské -  úpravy – 7 bran 

úzké uličky -  balkóny s dřevěnou oporou   -- kamenná schodiště - porte dei morti - via Roma- palazzo Cinaglia, via Guelfa + Ghibellina, centrum -  via Nazionale  

dějiny - legenda – zal. Dardanos, potomek Trójanů, pův. snad umberská pevnost,  jedno z 12 etruských měst. 450 římská kolonie, 6.st gótové – chybí písemné zprávy. ve středověku komuna,  vlastní mince, platí v Toskánsku, Umbrii a Markách do 16.st. Vládne rod Casali – půtky s Arezzem + Perugiou1411  pod vládou Firenze – Medici, Lorena. 1728    Accademia etrusca.   

Luca Signorelli 1450 – 1523          

Pietro Berettini-da Cortona 1596-1669       

patronka - sv.Markéta z Cortony1247-97  

sagra della bistecca –  14.+15.8 

národní výstava starožitností –      5.8. – 9.9.    

via Roma - PALAZZO QUINTANI č. 26 typický příklad domu konce 13.st, PALAZZO UCCELLI  č. 38  -17.st – spojeny 2 case-torri  

duomo SM Assunta - od 1825 katedrála města, pův. pohanský chrám, dnes renes. -  portál  16.st,       vitrína vedle oltáře = kousek pravého Kristova kříže – srv.honba za ostatky

diecézní museum  - ex chiesa  Gesú – stavební úpravy + fresky Vasari, Beato Angelico 1395-1455 Zvěstování, Luca Signorelli – Narození Páně...Pietro Lorenzetti... 

piazza della repubblica 

palazzo comunale -   12.st.Na místě fora romana – cardo // decumano. 16.st - čtyřboká zvonice s cimbuřím „vlaštovčí ocasy“ + la scala, 1508 - Medici lev marzocco  

palazzo del Capitano del Popolo + pescheria  - naproti     

piazza Signorelli -  via Dardano – stavby z 12.+ 13.st –č.15 – porta dei morti 

palazzo Casali - 13.st, rod Casali. Od 1411 – sídlo zastupitelů floretské vlády – kamenné erby, 1727 museo dell´Accademia etrusca zal. skupinou místních vzdělanců -   svícen 

horní město - via Dardano  

chiesa s.M.Nova 

chiesa san Francesco místo zvané Bagno della Regina - pův zde římské lázně, později benediktini – nejstarší řehole. 1245 - františkáni  -  2.kostel po Asissi  - bratr Eliáš, nástupce sv.Františka1253 zemřel, pohřben zde

chiesa san Nicoló elegantní malý kostelík z 15.st, fresky L.Signorelliho

fortezza Medicea  - 1556 -  Cosimo Medici, dědeček Lorenza.  651 m.n.m  - trojúhelníkový půdorys, 4 mocné bastiony. Dnes   centrum pro výzkum+dokumentaci rolnického obyvatelstva ve Valdichianě 

santuario s.Margarita - 1856 v neo románsko-gotickém slohu, tělo světice 

le contesse - 13.st klarisky, pak benedektinky – přijímaly dívky z urozených rodin = contesse. Později redemptoristé – čes.biskup - misionář  ve Filadelfii kněžský seminář do 1967 - 1972 – přestavba – dnes kongres.centrum

chiesa del calcinaio1485 - 1513 - nejhezčí renes. stavba města, půdorys lat. kříže  +   centrální kupole,   calce = vápno -  cech obuvníků k úpravě kůží

eremo delle Celle - 1211  zal.snad sv.František  na kopci porostlém cypřiši - 3, 5 km od města. Dnes poutní místo – cela sv.Františka – mystická atmosféra – srv.eremo v Assisi 

FLORENCIE 

4 městské čtvrti - Santa Maria Novella, San Giovanni, santa Croce, Santo Spirito

Cechovní sdružení

sdružení profesionálů podle povolání - pro oblast obchodu, financí, řemesel. Vznik od konce 12.st. Dělí se na Větší a Menší: 1  notář i a právníci - nejprestižnější cech, jeho příslušníci nosili dlouhý červený plášť s čapkou obšitou kožešinou. Soudci používali titul dominus, notáři a advokáti ser. Symbol - osmicípá zlatá hvězda na modrém pozadí. Ochránce sv.Likáš.

2 - obchodníci (Calimala - calle maya - cardo maximus) - dováželi surovou vlnu a zpracovávali a barvili látky a sukno. Symbol - orel držící v drápech balík vlny (torsello). Ochránce sv.Jan Křtitel

3 - směnárníci - Symbol - zlaté florény na rudém pozadí. Ochránce sv.Matouš

4 - vlnaři - zpracovávali vlnu od prvního do posledního kroku. Symbol - beránek. Ochránce sv.Štěpán, ochránce sv.Jan evangelista

5 - hedvábníci - největší rozkvět poč.15.st, výroba brokátů vyšívaných stříbrem a zlatem. Symbol - rudé dveře na bílém pozadí

6 - lékaři, lékárníci, malíři - symbol Pana Maria na trůně s ježíškem jako záchranou, tedy i zdraví.

7 - kožešníci - zpracovávali surové kožešiny ze severní Evropy i z Orientu. Symbol - kožišina 

Piazza del Duomo

Cattedrale santa Maria del Fiore

Původně zde kostel santa Reparata (vedle sv.Zenobia a sv.Jana Křtitele spolupatronka města , koncem 13.st. už nestačil potřebám města. V podzemí dómu si lze prohlédnout základy kostela. Stavbou pověřen architekt  Arnolfo di Cambio 1296. Ten záhy zemřel, stejně tak Giotto, který navrhl zvonici a barevné mramorové obložení. Stavbu zpomalil na několik desetiletí mor, hotovo 1415, ovšem bez kopule. Řešení jak překlenout šířku 45 metrů navrhl až Brunelleschi. Dóm vysvětil 1436 papež Evžen IV., zrovna v té době pobýval ve městě. Délka hlavní lodi 153 metrů, uvádí se jako 5.největší chrám světa. 

Původní gotické západní průčelí strženo v 16.st, ale plány na nové se odkládaly. U příležitosti svatby Ferdinanda I. s Kristýnou Lotrinskou bylo průčelí hliněné, i sochy naoko. 1689 průčelí dokonce namalované na ohromné plátno, tak to vydrželo 200 let.

Kupole dómu

1420 - 36 největší cihlová kupole na světě, výška s lucernou 107 m. Inovativní technické řešení, nešlo použít klasické pomocí ramenátů / nosníků a dřevěného bednění, neuneslo by celkovou váhu. Už Giotto počítal s kupolí, ale s plnými oblouky (freska v Capellone degli Spagnoli). Veřejné výběrové zřízení skončilo jemnováním Brunelleschiho a Ghibertiho za stavbyvedoucí. Ghiberti byl pojmem v tehdejší Florencii, ale s kupolí si rady nevěděl. Brunelleschi dodal jasný a přehledný postup s detaily typu železných kruhů do kupole. Ty měly držet lešení pro malíře budoucích fresek. Ghiberti byl později odvolán, práce vedl geniální Filippo.Dvouplášťová osmiboká kupole - zázrak stavební techniky. Pozlacenou kouli na lucerně vytvořil Verocchio v dílně, kde se tehdy učil mladá Leonardo. Díky jeho zápiskům a nákresům známe stavební stroje, které byly k vyzvednutí koule použity.

Baptisterium

zasvěceno sv.Janu Křtiteli, titul basilica minor. Vysvěceno 1059, v minulosti sloužilo i jako katedrála města. probíhalo tu pasování na rytíře, udělovaly se církevní tituly. Osmiboký půdorys - osmý den Stvoření, den Zmrtvýchvstání. Vnější výzdoba typická pro románské stavby v Toskánsku, obložení zeleným a bílým mramorem. Interiér klenby vyložen mozaikou byzantského typu. Bronzové dveře  naproti dómu jsou dílem Lorenza Ghibertiho, 1425 - 52 (27 let). Jižní brána - Andrea Pisano. Severní a východní brána - Ghiberti.

Museo del duomo

Nad vchodem busta Cosima I.Nenápadná budova s ohromnou expozicí, s býborným osvětlením a umístěním exponátů. 25 místností. Sala del Paradiso představuje původní gotické průčelí dómu, výška odpovídá, šířka o něco zmenšena. Před rozebráním v 16.st byla pořízena kresba, což umožnilo rekonstrukci.Naproti jsou originální dveře do baptisteria. Sochy: Donatello - Maří Magdalena, Michelangelo - Pieta, připomínající spíš Snímání z kříže.

Piazza della signoria

Ve 13.st se staví nové hradby, Dnešní náměstí hustě zastavěno, během 14.st domy zbořeny, místo vydlážděno, zákaz jízdy těžkých vozů. 1498 zde upálen Savonarola. Městská vláda- cechy si volí zástupce -  9 priori + 1 golfaloniere = městská samospráva, signoria. 1.sídlo v Bargellu, později se staví 

Palazzo vecchio

1299 - Arnolfo di Cambio, věž 94 m, zákaz stavět jinde ve městě vyšší. Od 1540 sídlo vládců města, Medici. 1569 se Cosimo stává velkovévodou toskánským, stěhuje se do Pitti, odtud název "vecchio". 700 let je symbolem vlády a politické moci města. 1865-71 tu sídlí ministerstvo zahraničí it.království. Dnes radnice + muzeum. Sál pětiset - republika zadává výmalbu Leonardo - bitva u Anghiari + Michelangelo - bitva u Cascine, nedokončeno, odjíždí do Říma. Leonardo zhotovil kartony, chtěl použít techniku enkaustiky, barvy se roztekly. 

Loggia dei lanzi

1380 - Simone Talenti. Název od "lancknechti, lanzi" - švýcarští žoldnéři ve službách toskánských vládců. Informační kanál - oznamování vyhláček, výnosů, oslava svátků, uvedení priorů do úřadu. Dnes galerie soch.

Perseus s hlavou medůzy - Cellini

Únos Sabinek - Giambologna

Herkules bojuje s Kentaurem - Giambologna

Galerie Uffizi

1559 postaven palác pro ministerstva - úřady velkovévody toskánského Cosima I. Nebyly tu jen kanceláře, ale i dvorní divadlo a dílny řezbářů, zlatníků, brusičů drahokamů, voňavkářů i výrobců jedů a protijedů...Uffizi postavil Giorgio Vasari včetně spojovací chodby přes most zlatníků.

1581 vévodův syn Franceslco dal zasklít otevřenou lodži v horním patře a vystavil část uměleckých sbírek. Odtud spojení slova Galleria - chodba s novým významem

Leopold II. sbírky zpřístupnil veřejnosti.Galerie má přes 50 místností, soustředí se dnes hlavně na malířství, které doplňuje asi 40 sochařských děl od antiky po renesanci.

Malířská díla jsou průřezem toho nejlepšího, co Itálie dala světu od gotiky po manýrismus. Giotto, Lorenzo Monaco, Gentile da Fabriano, Fra Angelico, Masaccio, Piero della Francesca, Paolo Ucello, otec a syn Lippi, Boticelli, Raffael, Leonardo, Bronzino. Sbírky doplňuje vlámské a holanské baroko s díly Rembrandta a Rubense, ale naprostá většina děl je domácího původu. Tím se může pochlubit málokterá země.

Chiesa santa Maria Novella

1278 - 1350 - základní stavba v gotickém slohu, zvonice Jacopo Talenti. Průčelí Leon Battista Alberti. Průčelí zdobeno mramorem, portál už renesance.  Kostel dominikánský. Znak rodu Rucellai -lodní plachty a jméno ve vlysu - mecenáši stavby. Hřbitov s výklenky "avelli" Zde pohřbívány významné patricijské rodiny. Součástí komplexu je

chiostro verde - fresky 14.st, Paolo Ucello

chiostrino dei morti - pohřebiště rodiny Strozzi

Chiostro grande - dnes policejní škola

cappellone degli Spagnoli - freska Církev bojující a triumfující

Interiér je trojlodí s křížovou klenbou, délka hl.lodi 99 m, šířka v transeptu 60 m.Cenná umělecká díla - restaurovaná freska Nejsvětější trojice - pozdní práce Massaccia - dokonalý příklad nově objevených základů perspektivy, patrné úběžníky. Cappella Strozzi - fresky F.Lippi - zázraky apoštolů Filipa a Jana. Kapli Cappella maggiore rodu Tornabuoni  freskami vyzdobil Ghirlandaio.1488 - 90. Zde se umění fresky učil mladý Michelangelo. Z rodu Tornabuoni pocházela matka Lorenza Lucrezia, její bratr Giovanni řídil strategickou pobočku medičejské banky v Římě.

Chiesa santa Croce

1295 - 1440 - dle návrhu Arnolfa di Cambio. Fasáda dokončena až v pol. 19.st. - Giovanni Dupré

Autor Božské komedie Dante Alighieri má na náměstí aspoň sochu - do velké povodně 1966 stála uprostřed náměstí - když jeho ostatky odmítají vydat občané Ravenny...Tam se Dante uchýlil z politických důvodů, když strana, ke které patřil, prohrála a strana vítězná se rozhodla zbavit konkurentů. Dante se stal vyhnancem ve vlastní zemi, protože ve Florencii mu hrozil trest smrti.

Františkáni přišli do Florencie velmi brzy, snad tu kázal sám sv.František.

1296 zahájena stavba kostela na tomto místě, 1444 kostel vysvětil papež Evžen IV. Dnes je to největší františkánský chrám na světě o délce hlavní lodi 135 m.

Františkánské kostely mají vysoké tenké zdi, dřevěnou střechu, jsou vysoké – dokonalá akustika. Strop s odhaleným dřevěným krovem, výzdoba mozaika zdlouhavá a nákladná,  proto se volily fresky - učebnice Bible. pro negramotné. Po 1560 v duchu kontrareformace kostel vybílen, částečně se dochovaly fresky v kaplích transeptu.

Kostel italské slávy s hrobkami významných osobností i bohatých florentských patricijských rodin, na 280 náhrobků. Hroby v podlaze – znak pokory + symbol návratu prachu do země – do 18.st, pak monumentální náhrobky na hřbitovech - Ikonické desky – s postavou, jinak s erbem - 1348 – rytíř se sepnutýma rukama, gotický ornament   

Michelangelo Buonarotti - náhrobek vytvořil Vasari                                                                                                              Vittorio Alfieri - dramatik a básník, náhrobek vytvořil Canova                                                                                                    Nicoló Macchiaveli - 1469 - 1527, zastánce republiky a Medici, dílo Vladař   věnoval Lorenzovi, vnuku Magnifica  GIacomo  Rossini - nar. Pesaro, zemřel v Paříži, zde od 1886                                                                                              Ugo Foscolo - básník                                                                                                                                                                Galileo Galilei  - žil pod ochranou Ferdinanda II.Medici, až 1737 církev povolila hrobku zde                                          Lorenzo Ghiberti - L loď, náhrobní deska                                                                                                                                  pískovcový tabernákl Zvěstování - Donatello 

kaple Bardi -  Giotto 1320  - život sv.Františka

kaple Peruzzi - Giotto - život sv.Jana Křtitele a Evangelisty

kaple Baroncelli - Taddeo Gaddi

oltářní polyptych je dílo složené z více různých panelů

1966 - interiér těžce poškozen povodní 

1429 Rodinná kaple Pazziů, měla být pohřební. Autor Brunelleschi. Po porážce spiknutí Pazziů  1478 rodina přišla o veškerý majetek a upadla v nemilost. Kapli používali mniši jako kapitulní síň. Před ní se pak nachází rozlehlý rajský dvůr.

Chiesa Ognissanti

kaple Vespucci - fresky Ghirlandaio, vedle Madony L je mladý Amerigo. Přesídlil do Sevilly, kde řídil filiálku medičejské banky. Ve službách španělského královského páru Isabelly a Ferdinanda uskutečnil 4 cesty do Západné Indie, jako první odvodil, že se jedná o nový kontinent. 

Chiesa santa Trinitá

Konkurent Medicejských, Palla Strozzi, pověřil stavbou zákristie v renesančním duchu Lorenza Ghibertiho. Oltářní obraz Klanění tří králů - Gentile da Fabriano. Kaple Sassetti - Francesco Sassetti .mecenáš, zvolil jako téma výzdoby Zázraky sv.Františka. Autor fresek i olejomalby Domenico Ghirlandaio. Na freskách je topografie města, původní vzhled náměstí Santa Trinitá, románská fasáda kostela (dnes retrofacciata) a původní most.

V kostele se dochovala zajímavá románská krypta

Chiesa san Lorenzo

"rodinný kostel"  rodu Medici je jen jednou z částí rozsáhlého komplexu, kam patří i medičejská kaple ( = Nová zákristie + knížecí kaple), křížová chodba a knihovna. Typicky italský guláš - 4 různé vchody, 3 různé vstupenky.

393 první kostel zde vysvětil biskup milánský, sv.Ambrož. Přestavba v 11.st, další počátkem 15.st - začíná vzestup rodu Medici. Giovanni di Bicci dal postavit starou zákristii, kostel po něm financoval Cosimo il Vecchio. Stará zákristie  a vůbec interiér kostela je dílem Brunelleschiho a sloužila jako pohřební kaple rodu. Je zde pohřben Giovanni di Bicci s manželkou, Cosimo il Vecchio a  jeho synové Piero Gottuso a Giovanni. Výzdobu provedl Cosimův oblíbenec Donatello. Cenné jsou jeho bronzové kazatelny

Dnešní šedobílý vyvážený interiér podle vzoru klasické římské baziliky je vzorem raně renesančních staveb tohoto typu. Nedokončené průčelí mělo být obloženo mramorem, ale nikdy se to neuskutečnilo. Projekty předložil Raffael, Sangallo i Michelangelo, který zakázku dostal. V muzeu Casa buonarotti je vystaven dřevěný model fasády.

V kostele se odehrály různé důležité události, mimo jiné tu káže dominikánský Savonarola, který často cituje Husa, 1539 se zde koná svatba dcery dona Pedra Eleonory z Toleda + Cosima I  Medici.

Cappelle medicee

Knížecí kaple

1604 - 1640 - Dal postavit velkovévoda Cosimo I.Kupole vysoká 59 m, 2. po katedrále- Buontalenti.  Dokončena až 1821! Půdorys osmiboký, výzdoba takřka barokní. Nákladná mramorová výzdoba a intarzie – porfyr, lapislazuli, perleť, korál…. Celkem 50 ostatků, v dřevěných schránkách, honosné sarkofágy jsou prázdné. Je tu Cosimo I, Francesco, Cosimo III, i poslední Medici Anna Maria Luisa 1743. Uprostřed měl být Svatý hrob – ale koupit ani ukrást ho v Jeruzalémě se nepodařilo…  

Nová zákristie

1520 -1534 musí Michelangelo  opustit práce na fasádě san Lorenzo a na pokyn papeže Lva X., . postavit důstojné místo pro příbuzné. Krátce po sobě zemřeli papežem protežovaní jeho bratr Giuliano  a Lorenzo, synovec. i Původně  zde měly být i hrobky Lva X. a Klementa VII, oba pohřbeni v Římě. SM s.Minerva. 1527 po vyhnání Medici z města se sochař přidal na stranu republiky a po potlačení povstání je stíhán jako zrádce, několik měsíců se skrývá. Nakonec se osobně vydá spravedlnosti, Kliment VII mu promíjí. Má ale hned pokračovat v práci. Kapli zdobí pilastry, festony, přidává falešné dveře, římsy, výklenky, voluty. Kupole má kazetovou výzdobu, jako Pantheon. K tématu se vrací po 30 letech na sv.Petru

Na každém náhrobku je sedící postava zemřelého a 2 alegorie. Nejslavnější představitelé rodu Medici paradoxně výstavné náhrobky nemají, umělec odvolán do Říma.

Náhrobek Lorenza, vévody urbinského

vnuk Magnifica řečený Lorenzino. Sedí  zamyšlený, melancholický.  Alegorie Svítání a Soumraku Starý muž je unavený, opouštějí ho síly. Svítání možná není svítání, ale poledne. 21.6. dopadá slunce přesně na sochu a umělec často provozoval tyto hrátky se světlem (Mojžíš) 

Náhrobek Giuliana, vévody z Neymour 

syn Magnifica, zemřel v 37 letech.  Stojící postava se zbroji, připomíná sochu Davida. Alegorie Noc a Den .  Dva různě barevné mramory. Tvář Dne nedokončena - záměrně? Noc doplňují symboly máku a sýčka.. Maska - ráno spadne, zlý sen byl jen noční můrou...

Pohřební urna Lorenza Magnifica a Giuliana

naproti oltáři. Zdobí ji sochy Kosmy a Damiána, autory jsou  Michelangelovi žáci. Mistr sám je autorem nedokončené, ale působivé Madony s děťátkem. 

Biblioteca Laurenziana

 

Accademia

1563 založena Accademia del disegno, počin umělců, kolegů  -Vasari, Bronzino, Ammanati 

1784 založena Accademia di Belle Arti, umělecká škola. Důraz na kresbu na základě kultu popisného vnímání skutečnosti. Ostatně až do 19.st. se na uměleckých školách trvalo na dokonale zvládnuté kresbě, podle toho se hodnotil i talent žáka. Petr Leopold soustředil výuku do dnešní budovy, ke škole patřila i výuka hudby a mozaikářská dílna - opificio di pietre dure.

K výuce složila sbírka odlitků slavných antických soch a originálů doby renesance a manýrismu. Sbírka se rozrostla o dva roky později, když velkovévoda Leopold začal rušit církevní instituce. Dnes jsou tu zastoupena i malířská díla od Giotta dál. včetně sbírky ruských ikon. Od 1873 originál  Michelangelova Davida 

klášter san Marco

Financoval Cosimo il Vecchio pro dominikány 1437. Investoval ohromujících 40 000 florénů. Archtekt Michelozzo di Bartolomeo měl postavit jednoduchou funkční budovu podle vzoru Brunelleschiho, člen řádu Fra Angelico  byl požádán o výzdobu cel mnichů.

Palác Medici-Riccardi

1444 začíná stavět Michelozzo, projekt Brunelleschiho byl příliš okázalý.

Palác Davanzati

Palác Bargello

dnes muzeum sochařských děl, kromě Davida od Donatella, prvního renesančního aktu, je tu i bronzová bysta Piera Guttusa od Mina da Fiesole.

Florentská mozaika 

výtvarná technika, vznikla ve Florencii v 16. st a vyrábí se tam dodnes. PIETRE DURE z tvrdých kamenů ( achát, jaspis, chalcedon, zkamenělé dřevo, někdy též sklo ) a PIETRE TENERE ( vápenec, mramor, hadec apod. ).

kameny se rozřežou na tenké destičky. Z destiček se vybrousí jednotlivé díly mozaiky a sesadí k sobě tak, že spáry jsou téměř nebo zcela neviditelné. Pro dosažení výtvarného efektu se využívá barva a kresba přírodního kamene. Florentinská mozaika se tímto odlišuje od starších mozaik antických skládaných z kostiček, mezi který jsou ponechány spáry vyplněné barevným tmelem. Díly florentské mozaiky jsou natmeleny na podložku z kamene, skla, keramiky apod. Povrch je následně zbroušen do roviny a vyleštěn. Florentská mozaika se užívá na výzdobu interiérů jako obrazy. Široké použití nachází také na desky stolů, obrázky vkládané do nábytku atd

        První záznamy o mozaikách z Florencie jsou z poloviny 16. století. Zprvu byly ztvárňovány převážně geometrické vzory. Atmosféra na dvoře florentinských vladařů dala vzniknout skutečně propracovaným mozaikám, které jsou porovnatelné s dřevěnými intarziemi. Inspirací byly antické mramorové mozaiky dochované z doby římského impéria. Rozvoj mozaikářských technik byl možný díky zájmu o památky antiky mezi umělci a vzdělanci v 16. století.

        Ve Florencii začala první fáze produkce mozaik z tvrdých kamenů PIETRE DURE v roce 1568, kdy Ferdinand Medici uznal oficiálně řemeslo mozaikářů svým patentem a jmenoval Emília du Cavallieri správcem jejich cechu. Souběžně s Florencií probíhala výroba mozaik též v Římě. Zde bylo užíváno jak antických vzorů, tak i surovinové základny barevných kamenů, získaných při vykopávkách antických památek. Přínos mozaikářů z Florencie byl v tom, že opustili rovné linie římského stylu a začali spolupracovat s malíři. To se projevilo intenzivním hledáním nových nalezišť co nejširší palety barevných kamenů. Dodnes jsou zachovány podrobné zprávy o nalezištích, jaké kameny a v jakých barvách tam lze nalézt. Tím se výtvarné možnosti mozaikářů co nejvíce přiblížily malířům a umožnily ztvárňovat květiny, ptáky, krajiny, lidské postavy apod.

        Florentské mozaiky v průběhu 17. a 18. století pronikly do celé Evropy jako výrobky a také zakládáním dílen řízených italskými mistry. Rudolf II pozval z Florencie do Prahy mozaikáře bratry Castrucci a jejich mozaiky vytvořené za hojného využití kozákovských jaspisů jsou k vidění v UMPRUM Praha, na zámku Nelahozeves i jinde. V dnešní době je výroba florentských mozaik zachována zejména v Itálii a Rusku. Obě tyto země příroda obdarovala velkým bohatstvím barevných leštitelných kamenů. Do mozaik lze použít kromě kamenů také mušle, korály, perleť, barevné kovy a sklo. Záleží na výtvarném záměru. Na starých pracích je obdivuhodné, že tvrdé i měkké kameny jsou v jedné mozaice vyleštěny současně do vysokého lesku a dokonalé roviny. Jakým způsobem toho staří mistři dosáhli není známo.

Bohatství kamenů v Čechách neuniklo v 17. a 18. století pozornosti italských prospektorů, kteří hledali suroviny po celé Evropě. Známé jsou barvitě zveličené zprávy zapsané vlašskými hledači drahokamů v tzv. vlašských knihách. Naleziště ametystů Ciboušov u Klášterce nad Ohří bylo na konci 18. století těženo italskými prospektory. Zpráva o tom je v archivu zdejšího kláštera. Doslova se tam píše, že Italové nacházeli ametysty velké jako sloupy, zatloukali je do beden a posílali do Norimberka.

 FLORENTSKÝ KALEIDOSKOP

dóm Santa Maria del Fiore

463 schodů.Kupole s lucernou 114 m, Vnitřní kupole má 2.20 m šířku, vnější 80 cm, Průměr u cilindru 46 m, Váha 25 000 t – zaoceánská lod cca 30 000. Na kupoli vypsána soutěž, zvítězil návrh vyučeného zlatníka... Brunelleschi cestuje s přítelem Donatellem do Říma, studuje stavební techniky Římanů. Kupole není kruh, ale 8 stěn, to ještě ztížilo vyřešení samonosnosti. 

Chtěl stavět bez lešení, postavit kupoli bude prý jednoduché, ale nechtěl říct jak to udělá. Přestože komise na něj naléhala, choval se drze, až ho nakonec vynesli ze sálu ven a vyhodili z paláce na náměstí. Nicméně zakázku dostal, jeho supervisor Ghiberti ovšem postupu nerozuměl a jen stavitele obtěžoval. Brunelleschi se hodil marod..a Ghiberti sám stavět nemohl. To já bych bez něj klidně stavěl, nechal se slyšet architekt. 

Pracovat na lešení bylo riskantní – dělnící padali... Bruneleschi nařídil co nejvíc ředit víno, nicméně zabití měli státem placený pohřeb a dřevěnou rakev – luxus!  1478 Spiknutí Pazzi – schváleno papežem Sixtem IV. Mše v dómu – napadeni při modlitbě. Mezinárodní akce – zapleteni i Federico Montefeltro a re di napoli Ferdinando Aragonský

Baptisterium - bronzové dveře, Lorenzo Ghiberti

Šlechtické paláce

Zahájení stavby mělo svůj rituál - astrolog vybral vhodný den i hodinu, základní kámen posvěcen, do základů se kladly mince, rodinné cennosti apod. Důraz na soukromí - vnitřní dvory

 

okna z ulice vysoko. V oknech navoskovaná plátna- poměrně přítmí, málo nábytku, obrazy = dřevěné intarzie. Co se ukazovalo hostům? –vyšívané drahé ubrusy, cenné nádobí – vystaveno na kredenci. V renesanci se neužívaly šatní skříně, ale truhly na oděvy i dokumenty. Jiné truhly na zakázku – zdobené svatební – erby, vyřezávané...Vidlička pochází z Benátek, v pol. 14 st se rozšířila do Firenze – dvojzubá, jen na nabodnutí pěkného kousku a přenosu na talíř, pak stejně rukama – používaly ženy

Palazzo Pitti

1457 stavbu zahájil pro Lucu Pittiho Brunelleschi.  Stavbu zvětšil Ammannati asi o 100 let později. Keopold nechal oživit zanedbané zahrady Boboli a vybudovat pavilon Kaffeehaus, Palác Pitti se stal nejprve sídlem Medici a později oficiální rezidencí toskánských Habsburků.

Spedale degli innocenti

i archiv – info o nalezencích, dětem dávány půlky – mincí, knoflíků, mušlí – matka si mohla přijít po letech...řemesla – holiči pracovali na ulici, kolem dómu 70 tavern -

Calcio fiorentino27 hráčů – 15 útočníků, 5 obránců, 4 + 3 záložníci, vážná zranění běžná 

tradiční řemeslo zlatnické a klenotnické – do celé Evropy. Práce v dílně – drtit + míchat barvy, napínat plátna na rámy, vařit lepidlo -7 – 13

povodeň 1966 výška vody 5, 20 m, voda vzala i nádrže s naftou na topení v zimě – bahno a nafta zničilo i památky – trvalo to 9 hodin...pak voda opadla. Zničen kostel Santa Croce i dveře Baptisteria. 

lampredotto - florentský hamburger

LIVORNO

Obyv   157 000 

Poloha na pobřeží Mar Ligure 

DějinyPův.rybářská vesnice, z vůle Medicejských vybudován přístav (Pisa – zanášení pískem).Od 16.st, multietnické město. Porto franco – osvobozeno od poplatků a cel za zboží, bouřlivý rozvoj 

1593 – costituzione livornina – velmi benevolentní zákony umožňující pobyt jinověrcům, velká židovská komunita, holanďané, angličané, němci…proto ve městě kostely a hřbitovy pro různá vyznání. Architekt Bernardo BUontalenti – návrh města na půdorysu 5 úhelníku s bastiony + kanály, zůstalo dodnes. 

2002 – UNESCO. Za války město velmi poškozeno bombardováním 

mare + more + mori + mura 

LEGENDA - Tunel pod  Fortezza nuova - Měl umožnit případný útěk velkovévody z Fortezza Vecchia. Za války tu bydleli lidé, kterým bombardování zničilo dům. Pod tunelem jsou další chodby ústící u Piazza Garibaldi. Z domu č.37 na náměstí se vchází do podzemí… 

Osobnosti      

Leopold II 

Amedeo Modigliani - Via Roma 38– rodný dům 

Luigi Orlando - Svobodný zednář, patriot, lodní inženýr, projektant livornského přístavu 

Zajímavá místa – architektura 

TERASA MASCAGNI – Námořní akademie

 Most sv.J.Nepomuckého

PIAZZA GRANDE – duomo san Francesco 

PIAZZA GARIBALDI 

PIAZZA REPUBBLICA - pomník Leopolda II + Ferdinanda III, Fosso reale – pův.obranný vodní příkop před hradbami, po jejich zboření ztratil význam 

Kostel sv.Kateřiny – 8 boká střecha

Via dei Bagnetti – „vespasiano“ dobový pouliční pisoár

Maják – stál 600 let, Němci ho na ústupu vyhodili do vzduchu, postaven znovu 1956 

Santuario dei Montenero  zde Madona delle Grazie –patronka Toskánska 

čtvrť Nuova Venezia

Gastronomie 

Cacciucco livornese – co moře dá

LUCCA 

obl  Toscana,  80 000 obyv. Poloha: SZ Toscana na březích řeky Serchia,  S – Alpi Apuane, J – colli Pisani. Název města - luk – ligursko-keltský výraz = bažinaté místo. Jedinečný tvar – ovál obehnaný zachovalými hradbami, město 100 kostelů –románský – lucko – pisánský  sloh. Elegantní  + starobylé centrum – botanická zahrada. Vysoká životní  úroveň obyvatel – činorodí + pracovití 

hospodářství - bankovnictví, zpracování hedvábí, výroba a obchod s látkami: 

výroba látek dovoz červeného barviva v prášku- rozmíchán ve vodě s kamencem - dovoz hedvábí z Orientu, bavlněné pytle se surovým  hedvábím označeny značkou  obchodní spol. (několik bohatých luckých rodin), pokuty  i trest smrti za padělání značky. Obchodní dvůr – sídlo v chiesa san Christoforo na Filungo. Pobočky v Lyonu-Paříži-Londýně – musí respektovat pravidla a zákony. Látky vyšívány zlatem i stříbrem – může si dovolit jen šlechta + klérus. Význam do pol.14.st – pak převaha Pisy + mor – tkalci do Milána, Coma, Benátek, Torina. Čištění surového hedvábí – bělení v horké vodě s koňskou močí – za hradbami – odér...     Od 16.st – zemědělství – víno, olivy, 1865zal.rodinná fi Bertolli. Významný papírenský průmysl a výroba doutníků Toscani, pěstování okrasných rostlin – skleníky, školky

Domenico Martinelli  - 1650 - 1718. Barokní architekt + kněz  činný v It, Rak, Čechách + Moravě. Otec matematik, bratr kněz. Pobyt v Římě – žák Carla  Fontany – nadšen starou architekturou. Pobyt v Prusku + Rak – množství zakázek, ale trpí klimatem. Pracuje pro Kaunice a Harrachy - Vídeň – Lichtenštejnský palác, Morava – Valtice, Bzenec, Rousínov, Uh Brod – Panský dům, kostel PM, Praha – zámek Koloděje – 1710 – dřív jednání vlády, dnes vrácen rodině Kumberů  

Giacomo Puccini -  1858-  1924 Brusel,  z rodiny hudebníků, stal se varhaníkem, studia v Miláně2008 – výročí 150 let – výstavy, koncerty v kostelích – skládal i sakrální hudbu. Delikatesy - torta puccini, rumové čokoládky, lysky s omáčkou a rizotem... Výrazně melodické opery 

Bohéma - Praha  říjen 2008 – režie O.Havelka. Manon Lescaut - libreto anonym, lyrická opera – 4 dějství – velký úspěch – dědic Verdiho.       1893 - premiréra  Torino – vyvolán 30 x na scénu. Tosca,  Turandot,  Madame Butterfly. Puccini - vášnivý automobilista –za 35 000 lir  jeep od Lancia – na lovy + do terénu. Pohřben - Torre del lago

Matteo Cividali 1436 – 1501 sochař 

Marco Cipollini - cyklista

patron města - san Paolino1.biskup poslaný sv.Petrem, umučen v 1.st, ve 12.st – nalezeny jeho ostatky v místním kostele 

akce festa della santa croce – 13 – 14. 9,  mezinárodní výstava komiksů – podzim, výstava květin – s.zita 

dějiny - FI - renesance SI – gotika Lucca románská . Pův.obyv.Ligurové + Etruskové – vysušování bažin. 3.st – římská kolonie – důl.bod na via Francigena. Góti, byzantinci – 6.st langobardi, frankové  - dóžectví. – 1.kruh hradeb – pův. opevněny kostely. Ekonomický vzestup – obchod s hedvábím + vlnou – obchodní styky s Flandry. Výstavná architektura, vily bohatých kupců v okolí města. Rody Castracani   X  Guinigi 

1331 – 3 Karel IV zde    - zástupce lucemburských zájmů v S it.1369svobodu od Karla IV – Cesta zpět – Karel navštívil oblíbenou Luccu, za 100 000 zlatých jí umožnil vymanit se z područí Pisy.. Za 300 000 fiorinů – vyhlášena republika, libro comune. Zápisy o jeho pobytu v místní kronice + na zdech torre Guinigi. Karel zde založil universitu

16.st - 3.okruh hradeb, výška 12 metrů.  1801 – Napoleonovy šachy 1– dosazen vévoda parmský Lodovico – „král Etrurie“ Brzy umírá, vládne vdova Marie Luisa (vdala se ve 13 letech).1807Napoleonovy šachy 2 – dosazena jeho sestra. Nazýval Luccu „trpasličí republikou“ Elisa Bonaparte neoblíbená – snahy zavést francouzské způsoby. Později vévodkyně celé Toscany – útěk, pohřbena v Bologni. 1817Maria Luisa Bourbon – Parma. Osvícená panovnice – modernizace st.správy, podpora hospodářství. 1847 – pod velkovévodství toskánské

hradby - 1500 – 1645 – 4 400 m 5 bran + 11 strážních věží + 350 m volný prostor za nimi 1993 – objalo je 6 000 lidí - guiness.       mi ci vuole il giro di mura per calmarmi. Legenda :místní kráska Lucida Mansi – smlouva s ďáblem za věčné mládí – mnoho milenců – tryskem po hradbách   = věčně mladé i ony  

PROHLÍDKA LUCCY

porta san Pietro -  jediná pro vstup cizinců do města – někde je tam Volto Santo

dóm san Martino 6.st – základy, 8.st – titul  katedrála  (pův. san Giovanni ), 11 – 13.st  -  úpravy + přestavby = dnešní vzhled - největší kostel města. Průčelí -1204 - původní -  románské – lucko-pisánský sloh, arkádové galerie se sloupky a půlkruhovými oblouky, chybí růžice + tympanon. Asymetrie – P oblouk menší. Centrální luneta    Nanebevstoupení, L luneta  Ukládání do hrobu – N.Pisano. Architráv  PM s anděli. Zvonice. Čtvercový půdorys + cimbuří. Nartex -  krytá předsíň – již u raně křesť. bazilik. 12 měsíců se symboly + vzory luckých látek. Ve středov. zde směnárna – pro poutníky po via Francigena. Interiér: trojlodní půdorys. originál sochy sv.Martina,  románská plastika – 13.st – nic moc se neví, kůň extrémně statický 

tempietto1484  M.Cividali  -carr mramor – poutní místo - dřevěný krucifix, vedle kříže – žezlo z 19.st + 4 stříbrné klíče patronů městských bran. Volto Santo  - Cristus Triumphans - Kristus je živý, s vousy, v přepásané tunice „colobium“ – středověký oděv klerika. Původ.barva tuniky – červená, symbol mučednictví, otevřené oči – skelný prach a stříbrné plíšky – zrak nás sleduje. Výška – 2, 45 m + šířka – 2,65 m – důvod – kříže se zavěšovaly, viděny odspoda. Nohy světlé – věřící se jich dotýkají – tváře + rukou NE 

legenda - po zmrtvýchvstání Krista Nikodém vytesal kříž z dubu + tělo z cedru, tvář přes noc dokončili andělé. Po  útoku muslimů kříž poslán z Haify nazdařbůh po moři…do Luni. Biskup z Luccy měl sen- má spěchat do Luni – dohoda s místními. Lucca kříž +  Luni  ampule s krví Krista. Ve skutečnosti  asi syrská práce – 13.st, dřevo není cedr, ale ořech. Jeden z mála relikviářů tohoto typu – dovoz z Palestiny. Symbol města – na pečetích + mincích. Po hrobech apoštolů + santa casa = 3.nejdůl.poutní místo. Prestiž města velmi vzrostla. 

svátky - mříž s koudelí  zapaluje se o slavnostních mších –prastaré privilegium má jen papež ve sv.Petru + lucký  biskup 

M.Cividali - náhrobky místních mecenášů, kazatelna, tempietto

sarkofág Illarie del Carretto    1406 J.della Guercia – pes-symbol věrnosti

další díla: Tintoretto – Poslední večeře,  Ghirlandaio – madona s ježíškem, Giambologna – Vzkříšení 

piazza grande – Napoleone - palazzo ducale1577 - 86  Ammanati – dnes radnice. Pův.palazzo degli anziani – poč.16.st –labyrint chodeb, přemostění – budovy z různých období. Požár – rozhodnuto mít důstojné sídlo.  Ammanati – návrh velkolepé stavby. 1817 Maria Luisa Bourbon Parma. Bohatá vnitřní výzdoba, obrazy slavných malířů.  20.st – za války německá okupace, ušetřena bombardování 

piazza san Michele - decum – cardus – forum. Ve střed – prodej obilí –zákaz držet v okolních domech vepře. Palazzo pretorio – renesance,  socha  v podloubí – Cividali 

casa natale G Puccini - 13.9.2011 – znovu otevřeno

chiesa  san Michele in foro - 12.st – románský sloh – vysoké průčelí jako v Pise – vápenec.          4 m mramorová socha arch Michaela – vede boží vojska – drží globus s křížem.  Michael – vyhnal A + E,  Ariel – strážce kristova hrobu,  Gabriel – zvěstování - lilie, Rafael – ochránce poutníků – hůl + brašna

zvonice – pův vyšší – dóže z Pisy ji dal snížit – zvon byl slyšet tam, vchod – ve střed – přes most + vodní příkop. Krucifix – lucká škola – 12.st - malované k. – typické pro italii – Cimabue + Giotto. Od 14.st – sochařská díla – Donatello + Brunelleschi

chiesa san Frediano - Frediano = irský mnich-biskup v Lucce, zachránil město před povodní . Ostatky sv.Zity. 3.st – mozaika byzantského typu – v Toskánsku jen Miniato  

via fillungo - starý cardus S-J, hl městská pěší zóna – šlechtické paláce. Chiesa san cristoforo + zvonice,  dochovaná středověká via Barletti. Pův.dřevěné balkony + ochozy – na chodce vůbec nepršelo – časem shořely 

středověká Lucca - staví se ze dřeva, cihel i kamene. Přízemí domů – otevřené lodžie – obchody + dílny -  později zastavěno – byty. Čvercové dvory – uprostřed studna – kolem seníky, stáj, stodola, sýpka –na noc se zavíraly. Komíny – odvod kouře – dle vzoru Flander – ve stěně otvor – okulus – lepší tah. Dřevěné nástavby – ochozy, balkóny, terasy 

via dei fossi - zde tekoucí voda – barvení hedvábí na červeno,  svedena sem částečně voda z řeky Serchio 

anfiteatro romano -   2.st – pův. za hradbami – pro 10 000 diváků, zničeno za barbarů – zdroj materiálu. S  středověk – grotte – kobky na bydlení i vězení. Dnes 54 oblouků – obchůdky + v patře byty 

torre guinigi duby cesmínové – 44 m 230 schodů

BAGNI DI LUCCA  

prameny známé už za řř, rozkvět lázeňství za Bourbonů – 19.st. 1 z prvních kasín v Evropě – místo setkávání evr aristokracie. 19 siřičito-uhličitých pramenů – obezita, metabolismus, dýchací obtíže…

GARFAGNANA 

Krajem protéká řeka Serchio – 3.největší v Toskánsku. Malá města + vesnice + pievi. Hlavní centrum – Castelnuovo di Garfagnana. Přírodní park Alpi apuane – rokle, údolí. Národní park Orecchiella – jeleni, mifloni, divoké kozy, svišti. Mramorové lomy.

Grotta  del vento - zpřístupněna 1967. Stálá  teplota 10,5 stupně.  4 km chodeb

MONTECARLO

165 m.n.m – panoramatická poloha na kopci Valdinieve / Piana di Lucca.  4 000 obyv. 1333 – F vypálili ves  Vivinaia – její obyv – útočiště na kopci - borgo x guelfské  JAN LUC + Karel na jeho počest -  mons karoli. Karel IV – dohlížel na stavbu hradeb. 1437 pod vládou Medici.  1555Medici staví  pevnost – Cosimo I. Vojenský význam –  Lucca  X FI + PI. 1775pevnost ztratila význam, prodána soukromníkům, dnes opravena.     Dochované centrum – dnes agroturistika – letní byty. 2003 –   partnerství s Karlštejnem. Návrh na partnerství s monackým jmenovcem – ani jim neodpověděli. Víno DOC – montecarlo bianco – 40-60% trebbiano,  montecarlo rosso – 50-75 % san giovese

PISA

Šikmá věž - Galileo 1564 - 1642 - námořní republika

Poloha na řece Arno

Obyv: 88 000

Dějiny

etruské obchodní centrum, ve 2.st. př. římská kolonie, 5.+ 6.st - vpády Langobardů + Franků. 11.st. námořní republika, mocné loďstvo. 1066 - spolu s Normany vyhnali Araby ze Sicílie, z kořisti stavba katedrály. 1409 církevní koncil řeší papežské schisma, odvolal 2 vzdoropapeže, zvolil Alexandra V. Ti dva se postavili proti třetímu, tragikomedie pokračuje do 1414, do koncilu v Kostnici. Lorenzo Medici tu podporoval právnickou fakultu, kde studoval i jeho syn. 1506 - vláda Cosima Medici, v 17.st upadá význam přístava x Livornu.

1738 - Pisa v rámci Velkovévodství toskánského pod vládu Lotrinských. Petr Leopold nechal vysušit bažiny a přeměnit je na úrodnou půdu. 

1944 - ničivé bombardování, poškozeny fresky v Camposanto

Náměstí zázraků - ojedinělý stavební komplex obehnaný městskými hradbami

Campo santo - hřbitov založený biskupem Ubaldem. 1203 - z Jeruzaléma přivezlo 53 korábů svatou zem. Křížové chodby, kaple, galerie - ve slohu toskánské gotiky 1283.

S chodba - Benozzo Gozzoli, fresky - 23 příběhů z Nového zákona + Peklo +  očistec,

J chodba - Buonamico Buffalmaco - Triumf smrti

Baptisterium - románsko gotická stavba, skvělá akustika. 1260 - kazatelna - Nicola Pisano

Katedrála SM Assunta

románská bazilika z carrarského mramoru. Pisánsko-lucký sloh. Silný vliv Orientu - geometrické motivy, užší oblouky než v gotice. 4 sloupkové galerie na průčelí. Ve štítu Madona s dítětem.

Interiér - pětilodní stavba, půdorys latinského kříže, žulové + porfyrové sloupy z Elby.Výzdoba již gotická - kazatelna - Giovani Pisano - 9 výjevů z NZ

Pravý transept - hrobka sv.Rainiera a císaře Jindřicha VII (děda Karla IV)

Zvonice - první dáma mezi věžemi - campanila - torre pendente

 

pistoia 

Toscana, obyv: 92 000. Nejsevernější část Toskánska, na J svazích Apenin. Působivé centrum s románskou + gotickou architekturou. Důležitá oblast zemědělské výroby, pěstování okrasných rostlin – plantáže, skleníky

dějiny - snad i Etruskové – stéla nadnešní  p.zza duomo.  2.st př. -  řř – pistoria = oppidum – opevněné středisko x Ligurům, snad úkol zásobovat legie – pistoria = pec na chleba. 5.st –   sídlo biskupa. 6. – 8.st – Longobardi,Frankové  – právo razit zlaté mince. 

1105 – libero comune. Město spravoval podestá (starosta) volený na 6 měsíců, musel pocházet odjinud, aby byl neúplatný a nestranný. Moc výkonná a soudní, vojesnou správu měl na starosti Capitano del popolo.

1140 přivezena relikvie sv.Jakuba st. z Compostely - poutní místo – příchod poutníků po via Francigena. Středověk – guelfi x ghibellini,  střety s FI + Luccou. 1348 mor, 1530 definitivně pod vládu Firenze.  18.st Petr Leopold rozkvět města – modernizace silnic přes Alpy.     napoleonovské intermezzo – 1815 návrat Habsburků 1861 – it.král. 

architektura - množství románských + gotických staveb, geometrický střed města – p.zza del duomo. Starší stavby – 12., 13.st – pisánský sloh,  později vlv Firenze  

zajímavosti - rodák – architekt Giovanni Michelucci,  tradiční výroba konfet,  cittá dei musei.  25.7. – giostra dell´orso – historický průvod + soutěž 4 čtvrtí – jezdci se strefují  do „medvěda“ – terče na piazza del duomo. Luglio pistoiese – hudební festival – Pistoia blues , od 1980  

patron města San Jacopo - dlouhá tradice. V 9 st – prosby o pomoc – ušetřit město před Saracény – postavili kostelík. 1145  Pistoia získala relikvii – kousek lebeční kosti apoštola – kaple cílem poutníků. Odtud začínala pouť do Santiaga – po návratu zde díkůvzdání.    

typické výrobky -  salámy, víno, pecorino z čerstvého mléka , kaštanový med, panforte – oříšky,mandle,  cedrátová + pomer.kandovaná kůra, třešně, v hořké   čokoládě,  brigidini di Lamporecchio – mouka, cukr, vejce, anýz

fortezza s.Barbara - 16.st – za Cosima I Medici. Zrušena za P.Leopolda 1773

piazza del duomo -  dějiny evr měst = dějiny jejich náměstí - 3 důležité fce –1 =  demonstrace moci světské + církevní,  městská správa = zástupce panovníka  + sídlo biskupa, často dóm + palazzo civico vedle sebe.  2 = obchodní + informační, trhy, – novinky, módní vlny, na vědomost se dává...3 = kulturní - dílny, školy, slavnosti, lidové svátky - průvody

duomo s.Zeno   + Jacopo - 12.st - románská stavba  - 2 požáry, 14.st - odlehčení elegantní loggií. Interiér – pův.14.st – 3lodní – trámový strop. 16. + 17.st – zbarokizovaný interiér, – návrat k románskému slohu,  absida zůstala barokní. Předsín -  reliéf madona + andělé – Andrea della Robbia. Kaple – stříbrný gotický oltář  - život sv. Jakuba, S + N zákon. 1287-1456 – i Brunelleschi – vynikající zlatnická práce. Pod presbytářem – zbytky římské vily z obd.cís. + základy staré stavby. Kampanila, pův strážní věž longobardů – románská přestavba.  14.st - přidány pisánské sloupky, 16.st – dnešní vzhled  - 1 z nejhezčích v Itálii,  výška – 67 m.Věž oddděluje prostor světský + duchovní

baptisterium gotika, 14.st, dveře, raně renesanční   kupole – botega A.Pisana. Jen skrze křest lze dojít spasení – život věčný 

biskupský palác -  1000postaven jako opevněné sídlo biskupa. 12. st  -přestavba na výstavný palác – sídlo biskupa 800 let. 1981restaurován. Úžasné podzemí – odhaleno několik vrstev- etruská – stéla,       římská –  pec  + části hradeb staré Pistoriae

palazzo del podestá - sídlo městského tribunálu, gotická fasáda celkem původní – interiéry – 19.st.   krásný vnitřní dvůr – erby soudců

palazzo del comune - gotika, radnice, dnes museo civico  + sekce Michelucci. Fasáda – zdvojená + ztrojená okna +   znak Medici – papeže Lva X1513. 16.st - renesanční portál schovaný pod loggií, nezvyklé u profánních budov v Toscaně. Spojovací můstek s katedrálou. Černá  hlava = asi Musetto, král Maiorky, poražen kapitánem pistojeké rep. Grandonem - –dobytí Baleár 1114

san Bartolomeo in pantano - 12.st – sloupová bazilika, románský sloh toskánského typu, na místě starého kostela z doby longobardů 

ospedale del ceppo - městská nemocnice, realistické terakotové  polychromované medailony, ,7 skutků milosrdenství– Giovanni della Robbia + žáci, 1.pol.16.st. L- nahé odívati, pomáhat vdovám + sirotkům,         střed – ubytovat pocestné, pomáhat invalidům, navštěvovat vězněné,  pohřbívat mrtvé, sytit hladové, napojit žíznící. Scény oddělují světské + teologické ctnosti. Iinspirace= ospedale degli innocenti – FI, Brunelleschi

chiesa san Andrea - 12.st, pisánský sloh, kazatelna – vrcholná gotika – G.Pisano - 1300. Kazatelnu podpírají sloupy z porfyru   na lvech, postavě (Adam přemožený hříchem) 

chiesa san Francesco - gotický klášterní kostel1294  

chiesa di S. Domenico - gotický kostel, dostavěn ve 14.st, jednolodní, 1 z nejdůl.kostelů města, náhrobky významných měšťanů, v konventu  zemřel  Benozzo Gozzoli 

SAN GIMIGNANO  

Toscana. Val di Elsa. Obyv  8 000. Město krásných věží,  Manhattan středověku

Rychlý vzestup  rychlý pád  - zachován středověký ráz. Filmy + reklamy. Bratr slunce, sestra měsíc o sv.Františkovi  - Franco Zefirelli, Čaj s Mussolinim - 1999  - 1.památka v Toskánsku na seznam UNESCO.

patronka města - sv. Fína,   nar. 1238, od 10 letech paralyzovaná, i tak myslela na potřebné a trpící, kteří ji navštěvovali - pomáhala modlitbou, údajná uzdravení. Zemřela 1253  15 letech. 

Geminianus byl uctívaný biskup z Modeny – 4.st, konal různé zázraky, před Modenou zastavil barbary,město ukryl v mlze.  929 Na jeho počest  osada nazvána SG

Dějiny

5. - 2.st.př - Etruskové -  osídlení  na kopcích – nalezena keramika aj. Římané osídlují údolí. 10.st –  zemědělská osada  - pod správou volterského biskupství, poloha na  via Francigena, z Francie přes Alpy do Říma, stezku vybudovali Longobardi, později  tudy jdou poutníci. 

10.st - staví se  hradby a první věže, v pol.12.st má mělsto souvislý okruh hradeb. 

1199 iibero comune – soupeří s Volterrou,   starosta vždy přespolní – na 6 měsíců!! - nestrannost. 13- 14.st. - nejslavnější doba – 13 000 obyv. Šafrán se vyváží do zahraničí, výroba vína Vernaccia, obchod s látkami, servis poutníkům a  finančnictví. 

1348 mor, umírá polovina obyvatelstva,1353 město pod vládu Firenze  - Medici posunuli trasu via Francigena do údolí, kontrolují veškeré podnikání. Soupeření 2 rodů - Ardhingelli X Salvucci. 15.st – ústup ze slávy – mor + hladomor – 3 000 obyv, nejsou prostředky na renesanční výstavbu – zůstává gotika. Umělci - Gozzoli, Ghirlandaiood 18.st vzestup zemědělství, zájem o středověk, oprava paláců  

Vernaccia

nejznámější toskánské bílé víno,  zmiňuje ho Dante v Divina commedia,  dodávky medičejským – oblíbené víno papežů. 1966 – 1.DOC v Itálii, 1993DOCG. Barva bílá až slámově žlutá – bohatý buket, vůně planých jablek, v závěru mandlí. Chuť  - suchá, jemná, čistá, příjemně nakyslá. Vhodné  k mořs plodům, rybám, bílému masu, toskánské šunce, lehkým letním jídlům – na 10 st. – riserva na 14. Výroba -min.90% révy vernaccia + 10% jiné bílé odrůdy. Sběr konec září – pak zraje v ocelových tancích nebo malých dubových sudech, riserva rok   

SG vin santo DOC - dezertní , typ slámového vína – výroba z vysušovaných bobulí, odrůdy – trebbiano + malvasia, zde i vernaccia  + cantuccini 

Šafrán

červené zlato -  ve středověku základ místní ekonomiky, koření i barvení látek – od 1276 daň za vývoz. Místní platí  šafránem i dluhy. Dnes - žádná chemie – jen přírodní prostředky – DOP, sází se koncem srpna – sbírá v září

Šafrán setý 

Crocus sativus - nízká rostlina z čeledi kosatcovitých, vytváří cibulovitou hlízu v zemi.     příbuzná s okrasnými krokusy. Původem z Přední Asie,roste hlavně ve středomoří, Indii, Číně.  Obsahuje žluté barvivo  rozpustné ve vodě, nejkvalitnější šafrán má bordó barvu 

kurkuma - neboli indický šafrán je až 1 m vysoká víceletá  travnatá rostlina, květy podobné lotosu a oválné listy jako zázvor. Čeleď zázvorovitých. Obsahuje žluté barvivo žluté kurkumin 

koření šafrán - tvoří celé nebo mleté sušené blizny, kvete 6 týdnů – ruční stříhání blizen, rychlé sušení – ztratí 80% pův.váhy.  ½ kg sušeného šafránu se z cca 300 000 květů. Patří k nejdražším kořením na světě. Použití v kuchyni  franc, špan, arabské, indické a čínské. v pokrmech s rýží -paella risotto alla milanese.  K drůbeži a rybě ,  pro barvení pokrmů – na počátku vaření , pro chuť a vůni – později kořeňte střídmě, při jeho nadměrném použití může jídlo chutnat hořce a po lécích    ...jako šafránu....dříve   i jako lék - nervy,  křeče, astma, Po větších dávkách bolí hlava 

žlutá  barva - samostatně neoblíbená (židi), šafrán, kurkuma, rmen barvířský – výluh s kamencem, nať vratiče

porta san Giovanni -  2 km hradeb + 5 bran,  materiál - cihly  +  místní šedý kámen 

ex chiesa san francesco - bývalý františkánský kostel i útulek pro poutníky,  travertin + tmavý serpentin = lucko pisánský sloh

casa di Fina  de´Ciardi - patronka města  – domek přístupný  jen 12.3. Církev ji nikdy neuznala, je svatou jen pro místní 

piazza della Cisterna -  původní dláždění ve tvaru rybí kosti, 1350 osmiboká studna - travertin, žlábky po řetězech , zde  bývaly taverny, ústily sem uličky s dílnami řemeslníků 

case-torri

poznávací znamení italského středověku  ve Firenze 150, v Boloni 200. V malém Gimignanu  72, dnes 14

Věže mají funkci obytnou, obrannou, prestižní. Staví se na čtvercové základně, zdi dvojité, mezi nimi hlína, lépe odolávají ohni. Masivní zdi silné až 2 m – v zimě teplo, v létě chladno. Vyvýšený vchod, zatahovací žebřík. otvory zbyly po dřevěných balkonech a konstrukcích na sešení barvených látek i na ústup přes můstky. Nad vchodem rodový erb. Věže spřátelených rodů tvoří celý blok, uvnitř ohrazeného prostoru dvůr se studnou, stodola, stáj 

Palazzo comunale 

1288 - torre grossa, 54 m - výhled. Novátorská technika - vnitřek cihly, obložení travertin, dnes radnice + pinacoteca civica  - Gozzoli, Lippi, Pinturicchio. Sala di Dante - připomínka jeho pobytu ve městě, kdy se SG připojilo k Lize guelfských měst. Fresky - Karel II z Anjou (připomínka jeho cesty do Rieti na korunovaci neapolským králem, ve Florencii oslavy. Styl Cimabua.) Maestá - Lippo Memmi.1317 

1306 - obydlí podesty v Torre grossa - fresky , tzv. exempla -  měl se vystříhat světských svodů a korupce, zde personifikováno ženou.  Aristoteles káral svého žáka Alexandra, že podlehl ženským svodům, ten ho poslechl a odjel bojovat, kurtizána se pomstila - Aristotela osedlala a pohání karabáčem. Koupel v kádi a pokračování na loži...

Na fasádě oficiální kamenné míry – loket – 68 cm. Vnitřní dvůr zdoben znaky starostů, fresky ( s.Ivo, patron právníků pomáhá radou chudým, za zdí marně čekají bohatí s úplatky)  - Sodoma - 1507  

Palazzo del podestá - starosta města, vždy přespolní kvůli nestrannosti 

Torre rognosa - s orlojem-52 m – max výška soukromých věží. Vězení 

Torri Salvucci - obešli nařízení o výšce tím, že věže postavili jako dvojčata.

Duomo SM Assunta - collegiata 

patří k  nejcennějším románským stavbám Toskánska. 3 lodní, půdorys latinského kříže, bohatá fresková výzdoba.        Dnešní fasáda - 13.st, materiál travertin. Z původní stavby zůstala absida, změnila se orientace stavby o 180 st. Proto má průčelí dvoje dveře do bočních lodí, ale žádný hlavní vchod  Vstup je z levé strany přes malý románský rajský dvůr a turnikety z 20.stol..

1379 - malá čtyřboká křtitelnice s výjevem křtu Krista.

Interiér kompletně vyzdoben freskami

 1482 - Zvěstování -  Sebastiano Meinati, zeť Ghirlandaia a jeho spolupracovník                                                                 1465 - sv.Šebestián -retrofasáda Benozzo Gozzoli           

1426 - 2 dřevěné sochy Zvěstování  - Jacopo della Guercia 

Inferno - Taddeo di Bartolo, pozdně gotický styl, Siena. Satan v tlamě drží Jidáše, inspirace Dantem, hříšníci pykají za své hříchy (obžerství, lakota, lichva...)                           

1475Domenico Ghirlandaio.   Výpravný styl, starší  než v Novella. Sv Fína + papež Řehoř veliký - sv Fína na smrtelném loži. 

1367 - výjevy ze Starého  zákona (Genesis, Stoření Adama, stavba archy, spící Josef a jeho sny, přechod přes Rudé moře - Bartolo di Fredi   

1345 - výjevy z Nového zákona (Křest Krista, Ukřižování - na kříži zloděje čekají dva démoni na jeho duši...) Lippo Menni, zeť a žák Simona Martini

renesanční kaple sv.Fíny - Benedetto a Giuliano da Maiano, fresky Ghirlandaio

SIENA

Muzeum italské gotiky pod širým nebem, od 1995 na seznamu UNESCO. Siena pálená - zdejší jílovité hlíny obsahují limonit - hnědel, chemicky vodnatý oxid železnatý. Za války díky poloze ve vnitrozemí nebylo bombardováno. Siena = palio, město celoročně žije koňským dostihem, který odráží rivalitu  kontrád.

Slavní ze Sieny

sv.Kateřina sienská - patronka Itálie a Evropy, doktor církve, mystička

sv.Bernardin sienský - kazatel

Lorenzo Maitani, architekt, autor katedrály v Orvietu

Gianna Nannini  zpěvačka

Oblast osídlena Etrusky 900 až 400 před K. Za Římanů kolonie Saena Julia. Ve znaku vlčice - podle legendy město založil Saenius a Aschius, z Říma uprchlí synové Rema.

Siena na trase důležitých obchodních  a poutních cest ze severu do Říma.  V první polovině 12. st. město prosperovalo, vlastnilo stříbrné doly v Montieri a stalo se centrem obchodu a bankovnictví. 1472 založena banka Monte dei Paschi - nejstarší stále fungující na světě. Obchodní soud vyhlášený nestranností, uzavíraly se tu smlouvy a řešily soudní případy z širokého okolí. Dobré vztahy s Papežským státem, naopak odvěké soupeření s Florencií, včetně příběhu o bílém kohoutovi - podle oblasti Gallo nero, je jasné, že Sieňané zvolili špatně.

Siena republikou do 1559, poté pod vládu Medici, součást Velkovévodství toskánského

Siena leží na 3 kopcích - 3 terzi (Cittá, Camollia, san Martino) + 17 kontrád. Jediná místa, patřící všem - piazza del Campo a

Chiesa san Domenico

Katedrála Santa Maria Assunta

komplikované stavební dějiny, od pol.12.st různí architekti. Románsko gotický sloh. 1339 stavba nového průčelí a hlavní lodi přerušil mor, zůstala Facciatone. 

Podlahu zdobí 52 mozaikových panelů, 200 let práce desítek mozaikářů.

Libreria Piccolomini

zamýšlená knihovna papeže Pia II. knihy nikdy neobsahovala, sou tu církevní zpěvníky. Výzdoba Pinturicchio a žáci.

Kazatelna - Nicola Pisano 1266

Kaple Chigi - pozdní díla Berniniho - sv.Jeroným, sv.Maria Magdalena

Santa Maria della Scala - ohromný komplex budov, několik pater, rozloha Louvru. Základy jsou z 9.st. a ještě 1970 tu fungovala pohotovost. Dnes komplex muzeí - kaple s freskami Taddea di Bartolo, krásné chórové lavice, sál poutníků  s freskami Domenica di Bartolo, sala di Balía - fresky s tématy ze života papeže Alexandra III, který pocházel ze Sieny. Stará zákristie, špitální kostel, podzemí s pokladnicí a archeologickým muzeem.

Baptisterium sv.Jana - z druhé strany dómu, slouží i jako podpěra v nestabilním písčitém terénu. Nejcennější je bronzová křtitelnice,  kolektivní práce - Donatello, Guercia, Ghiberti

Piazza del campo

Torre del Mangia - zvonice, 400 schodů

Petr Leopold na Torre del Mangia dal instalovat hromosvod (dar přítele Franklina)

Palazzo pubblico

stará radnice s nádhernou freskovou výzdobou.  Sala del Mappamondo - zde zasedala městská rada, 9 úředníků voleno na 2 měsíce. Nesměli opustit palazzo, k procházkám využívali otevřenou lodžii v patře.

Slavná freska Ambrogia Lorenzettiho - 1338 Alegorie dobré a špatné vlády.

Špatná vláda  - na trůně sedí Tyranie, nad ní Lakomství, Pýcha, Marnivost, město se hroutí, lidé schovaní v domech, vládne násilí, bída, strach.

Výsledky špatné vlády - město se hroutí, lidé schovaní v domech, vládne násilí, bída, strach.

Dobrá vláda - na trůně sedí Božská prozřetelnost, nad ní Víra, Naděje, Láska. Spravedlnost na vahách váží dobré a špatné občany. 

Výsledky dobré vlády ve městě: domy upravené s květinami za okny, lidé v klidu pracují, staví střechu, nakupují, tančí ve svatebním průvodu nevěsty, ve škole se žáčci učí, šťastný Kdovíkov

Výsledky dobré vlády na venkově: věrně znázorněna krajina kolem Sieny. Personifikace Bezpečí drží šibenici s oběšencem, který nerespektoval zákon.Je nahý, což je novum na středověkých malbách, nahé zobrazovány pouze duše.  Lidé pracují na polích (zobrazen celý zemědělský rok) , bez strachu cestují. Nicméně zachovány společenské třídy. Šlechtici na koních, zemědělci pěšky, ženou cintu senese:)

VINCI 

Z od FI, 10 km S od empoli, na úpatí monte Albano, kraj Leonarda13 700 obyv.

dějiny - pův. etruskové, řř-castrum, 10.- 13.st – knížata Guidi, 1254   pod správu FI - comune, 15.st   vzniká osídlení vně hradeb, časté šarvátky s nepřáteli flor.republiky – vinci = hraničním územím na Z X pisánští a různí dobrodruzi 

castello dei conti Guidi - zal.v 1.pol.12.st, dnes  majetek města1953 vznik muzea Leonardiano. Tvar lodě – věž = stěžeň, vyhlídka za hradem – dřevěný model uomo vitruviano  - Vitruvius Marcus – římský architekt a vojenský stavitel, napsal 10 knih o architektuře,  ovlivnil renesanční architekty – Palladio. Člověk podle Vitruvia -  1490 - Leonardova kresba, origoš v Accademia di Venezia. Dokonalé geometr tvary – kruh + čtverec – promítá do lidského těla.                     

chiesa di santa croce -  farní kostel spjat s historií městečka, pův. románský – křest Leonarda? 

piazza della libertá -  moderní socha koně dle Leonarda1997

akce -  květen – celebrazioni leonardiane – setkání vědců + badatelů 

Anchiano stálá expozice 

Leonardův znak - pluh v oválku s heslem Impedimento non mi piega 

Leonardův deník - pův. jméno Kodex LEICESTER, psáno pozpátku v renesanční italštině -  vědecká pozorování,  poznámky+ilustrace předběhly svou dobu. Kodex Hammer   -  1994 koupil Bill Gates za 30 milionů dolarů od Hammerova institutu v Kalifornii,  reklama pro  Microsoft – leonarda představil ve virtuální galerii 

Leonardova knihovna - faksimile – tiskové nápodoby – všech jeho děl, cca 300 publikací o Leonardovi od 1910, 1928 – založení knihovny  +   2007 – digitální archiv                                           

Museo Leonardiano přízemí

otočný jeřáb -  šroubový zvedák -  3rychlostní rumpál – inspirován Brunelleschim -   křídlo s pružinou -  létací stroj – pilon ho má na zádech, nohama ovládá pohyb křídel - vrtulník – plátěná spirála, chybí popis na jakém principu rotuje -   hodinový strojek -  minomet – ve tvaru vějíře, 11 hlavní střílí současně -  parnídělo – nádrž na vodu, vařící voda přes žhavé uhlí – pára vystřelí náboj - tank – kruhová základna, kónický plášťuvnitř ozubená kola - výsuvný žebřík - pontonové mosty – mnoho návrhů, pro vojenské účely -  zdymadlo -  kolo na navíjení, stav, lis na olivy - stroj na opracování zrcadel – leští je -  stroj na válcování plechů – 2 válečky -  slévárenská pec -  dirkovačka -   zařízení na usměrnění střídavého pohybu -  ložiska -  měřič náklonu - vlhkoměr, větroměr, měřič rychlosti větru -   reflektor, ekvalizér – vyrovnávač energie -   střílecí stroj - kladívkový rumpál -    ventilátor 

první patro -  projekty + schémata strojů dle Bruneleschiho – na stavbu SM del Fiore -  tkalcovské stroje -  vůz – motor s listovými pružinami, nedokončeno,, 3 kola -  členité křídlo – systém úchytek -  kolo – řetězový převod - různé vozíky - převodovka – 3 převody -  pastorek – ozubené kolečko s malým počtem zubů -  šroubové řízení – podobné v moderních autech -  omezovač rychlosti -  plováky pro chůzi po vodě – rovnováha udržována pomocí hůlek  -  dýchací systém pro potapěče - šnorchl - ploutev -  záchranný kruh -   padák

druhé patro -  sezónní  výstavy

Castello di conti guidi 60 modelů strojů dle Leonarda – výkresy + poznámky - panely s životopisem -  létací + jezdící stroje -    jeřáb pro kupoli dómu, křídlo...videoprojekce