SICILSKÁ MOZAIKA
TRÍNAKRIÁ

Narazíte na ni na každém rohu – ve formě  upomínkových předmětů z terakoty, keramiky i tepaného železa, zlatnictví nabízejí zlaté přívěsky, trinákriá je vyobrazena i na sicilské vlajce. O co jde?  O sicilský symbol, připomínající trochu znak cechu obuvníků – tři nožky ohnuté v koleni, spojené uprostřed okřídlenou hlavou Medusy. Při troše dobré vůle má znak tvar trojúhelníku, řecky …trinákriá, trojrohá. Jeho tři vrcholy se vysvětlují různě. Zeměpisně jde o tři nejvýznamnější sicilská města 

Palermo na SZ - Messinu na SV - Syrakusy na JV.

Z duchovního hlediska se uvádí, že se jedná o tři různá náboženství

křesťanství - judaismus  - islám

Světe div se, byly doby, kdy lidé různého vyznání žili vedle sebe pokojně a nesnažili se jeden druhého zabít pro víru. Hodně jistě záleželo na panovníkovi, který šel zářným příkladem. 13. století jednoho takového zažilo – císař Svaté říše římské Fridrich II. vládl Palermu  kostelů, mešit i synagog. Měl na koho navazovat. Traduje se, že jednou za velké  bouřky na dvoře normanského krále Viléma Dobrého se služky, považované za křesťanky, v hrůze začaly modlit k Alláhovi. Když bouře skončila, byly předvedeny před krále. Čekaly přísný trest, moudrý Vilém jim však řekl:

“ Ženy, jděte v míru a modlete se k tomu Bohu, v kterého věříte“.  Škoda, že časy tolerance jsou dávno tytam….

FATA MORGANA, ZKOUŠENÁ MESSINA A ODYSSEUS NA CESTÁCH

Jak praví wikipedie: Fata morgana je optický jev v atmosféře, kdy lze vidět obraz vzdáleného objektu zrcadlící se ve vzduchu díky díky teplotní inverzi. Jméno je odvozeno od Morany Le Fay, mýtické sestry neméně mýtického krále Artuše, neboť zrcadlené předměty se zdají být neskutečné, volně se vznášející ve vzduchu, jakési vzdušné zámky

Svou fatu morganu má také Sicílie v oblasti Messinské úžiny a ostrova Favignana. Někdy v létě se zdá, že na březích messinské úžiny ve vzduchu tancují domy, paláce, věže, mění  místa a tvary. Dříve se věřilo, že jde o kouzla vládkyně úžiny, Faty Morgany (!), která tak mátla plavce.Ti se domnívali, že už už připlouvají do přístavu Messiny nebo Reggio Calabria, místo suchou nohou na břehu končili v hlubokých místních vodách.

Messinská úžina mezi Kalábrií a Sicílií má tvar trychtýře, je dlouhá 38 km a široká od 3 do 8 km. Mísí se v ní vody dvou moří – Tyrhénského a Jónského. Úžina leží v místě, kde se na dně Středozemního moře podsouvá Africká litosférická deska pod desku Eurasijskou. To způsobuje vznik nebezpečných proudů a bohužel také občasná zemětřesení. To nejstrašnější, doprovázené vlnou tsunami vysokou až 12 metrů, Messinu postihlo v roce 1908. Odhady obětí se pohybují mezi 70 a 120 000. Ve městě se zhroutilo 90% domů.  Zmírnění následků zemětřesení lze považovat za jeden z prvních příkladů mezinárodní pomoci po velké přírodní katastrofě. Když se o tom, co se stalo, dověděla americká flotila válečných lodí, která se blížila k Suezskému průplavu z Dálného východu, okamžitě připěchala na pomoc trpícím lidem na jihu Itálie. Američané přivezli velké zásoby potravin, přikrývek, provizorních přístřešků a zdravotnického materiálu. Námořní specialisté také pomohli při výstavbě domů, známých později jako „americké vesnice“. Do mezinárodní pomoci se zapojilo také Rusko, Anglie a další státy.

Že jsou spodní proudy v úžině nebezpečné, věděli už námořníci ve starověku. Ne náhodou sem Homér umístil jedno z Odysseových dobrodružství. Na cestě do rodné Ithaky musí proplout úžinou, kterou hlídají mořské nestvůry Skylla a Charybda. Charybdis třikrát za den pohlcuje obrovské množství vody,  až je vidět mořské dno, a třikrát denně vodu zase chrlí ven. Skylla je nestvůra s šesti krky. Odysseus tu přišel o loď i své druhy, sám se jako zázrakem (nebo spíš z vůle olympských bohů) zachránil. Legendu dnes připomíná už jen vesnička Scilla v Kalábrii pár kilometrů severně od Villa san Giovanni, odkud vyplouvají trajekty na Sicílii.

SLAVNOST MANDLONÍ V AGRIGENTU

Mandloň obecná (Amygdalus communis L.) je strom z rozsáhlého rodu Prunus, kam patří také broskvoň, třešeň nebo švestka. Dosahuje výšky až 5 metrů. Pochází ze severní Afriky a západní Asie. Pěstuje se v teplých oblastech Evropy, v okolí Středozemního moře zplaňuje. Na Sicílii se mandloň dostala s Féničany a zdomácněla v řeckých koloniích. Sladké mandle se používaly (a dosud v sicilské gastronomii používají) na výrobu dezertů, mandlového mléka a marcipánového ovoce. Od středověku se ze semen získával také mandlový olej, nahrazující dražší olej olivový.

Plod mandloně našel své uplatnění i v umění a symbologii. Nejznámější je asi tradiční středověké pojetí svatozáře madlového tvaru, která často obklopuje tělo Krista a Panny Marie. (Však také měli pražští jezuité v Římě u papeže co vysvětlovat, když ozdobili „mandorlou“ sochu sv.Ignáce z Loyoly na špici stejnojmenného kostela na Karlově náměstí v Praze. Nakonec jim byla udělena vyjímka a sv.Ignác se skví ve svatozáři mandlového tvaru dodnes.) A co toto zpodobnění vlastně znamená? Božská podstata je obsažena uvnitř podstaty lidské… Na stejné pojetí navázalo později renesanční malířství.

Na začátku 20.století byl kraj Agrigento největším světovým výrobcem mandlí a pochopitelně hlavním zdrojem obživy místních obyvatel. Pěstovalo se tu na 752 odrůd. V šedesátých letech bylo osázeno mandlovými háji přibližně 200 000 hektarů. Agrigento sice už přišlo o světový primát, snaží se nicméně o návrat k bývalé slávě. Každoročně v únoru se zde Unescem chráněném VALLE DEI TEMPLI (Údolí chrámů) koná SLAVNOST KVETOUCÍCH MANDLONÍ. V roce 2019 to byl už 74.ročník. V poznávacích zájezdech většiny CK na Sicílii, Agrigento nesmí chybět. Místní průvodce turistům kromě více či méně dochovaných řeckých chrámů ukazuje také mandloně. Nikdy neopomene poznamenat, že plody na nich nenajdeme, všechny je vždycky otrhají turisté s očima ve tvaru mandle. Kteří to jsou, není těžké uhodnout...

AGRIGENTO

J ostrova + ostrovy Linosa + Lampedusa = 215 km – od Tuniska 113 km. obyv    55 000. Světově proslulé Valle dei templi UNESCO 1998  + chaotická moderní zástavba

dějiny - Pindáros  - „ nejkrásnější město smrtelníků.“ 581 př. řekové  -  Akragas -  1 z posledních  dórských kolonií Rhodu. Akragas =  vysoká země - pro ty, kdo přicházel z moře,  vláda    tyranů ‑ Falaris - nepřátele zavíral do bronzové rozžhavené sochy býka – lid ho nakonec ukamenoval.            480 př. –agri porazilo kart u Himery = období rozkvětu, stavby chrámů-zajatci –cca 25 000. Teron – zlatý věk, nejvyšší úroveň životního stylu z řeckých ostrovních měst, rozvoj vědy, poezie, filosofie, umění - 300 000 obyv   městské hradby + 9 bran. Empedoklés s svých současnících:   žijí a jedí jako by měli  zemřít pozítří a staví, jako by měli žít věčně. 406 př.Agrigento podlehlo kartágu – Diův chrám nedostavěn.  210 př. 5oo let Řím.  – Agrigentum – povinnost odvádět 20% všech produktů. 828 -  Arabové - Girgenti – centrum arabsko berberských osad na ostrově -rival Palerma. 1086  Normané – koexistence s araby -zal  dóm + biskupství =  nejbohatší  na Sicílii..                    Španělé +  1734 Bourboni.1860   pochod Mille.  1927   Agrigento  

město filosofa Empedocla - filosof, básník, politik  Empedoklés, eklektik – spojuje v systém myšlenky svých předchůdců. Základ světa =  4 živly ‑ oheň, vodu, vzduch, země. Vše vzniká + zaniká láskou +  svárem. Věřil, že je bohem – skočil do Etny, aby po něm nic nezbylo = víra v nadpřirozený konec

město  L. Pirandella 1867‑1936 - dramatik+prozaik, ve 20.l cestuje s vlastní divadelní spol. po světě, byl i v Praze. Dílo: 6 postav hledá autora - ruší hranici mezi jevištěm+hledištěm, vtahuje diváky do  děje.  Nebožtík Matyáš Pascal. Velmi ovlivnil vývoj světového dramatu, jeho prózy zfilmovány. 1934  Nobelovau cena - rodný dům i hrob – 8 km od města.     Týden Pirandella - literární vědci o jeho tvorbě - prosinec                 

patron: san Gerlando, biskup. San Calogero, černý mnich z 16.st - v době moru poustevník žádal  chléb pro chudé, lidé ho házeli z oken = festa di san Calogero - 1. – 2 srpnová neděle, městem se nosí těžká konstrukce  se sochou světce        

festa di mandorle -       únor. + folklórní festival     

řemeslné výrobky - koberce, intarzie, proutěné zboží, předměty z korku 

gastronomie ryby + zelenina, caponata di verdure - vařená + frit zelenina+olivy+ančovičky+kapari, gril mečoun + fritto misto, pasta se sardinkami, pasta s ricotou, pizza s tomaty,šunkou, mozzarelou, artyčoky.   zákusky - cassata + kremrole,  víno nerello, verdello, torre salsa, marsala, zibibbo, cerasuolo, vini locali 

piazzale Aldo Moro - porta di ponte -  Via Atenea 

piazza del purgatorio - chiesa san Lorenzo barokní průčelí  

convento dei domenicani - jeden z nejzachovalejších +největších na Sicílii, dnes  museum + radnice 

dóm - v  11.st zal. Normané , 16.-18.st - úpravy. 15.st - mohutná nedokončená zvonice v arabsko-normanském stylu. Interiér 3lodní - trámový strop. Výzdoba - erby šlechtických rodů+biskupové+světci 

Santo spirito - opatství cisterciaček - konec 13.st 

Museo archeologico regionale na místě eklesiasterionu – místu pro veřejná shromáždění. Vzácná  mramorová socha eféba - v  Řecku muž- plnoletý + vykonával vojenskou službu. Vázy,    sarkofágy, mince.

San Nicola - 13. st – postavili cisterciáci. Uvnitř  antický sarkofág báje o Faedře + Hippolitovi. Faedra= symbol vášnivé neopětované lásky. Hypolit ji odmítl , raději jezdil na lov. Me too - Faedra ho nařkla  ze znásilnění - mladík potrestán, ač nevinen. F. pak si vzala život.

chrám Dia Olympského - 5. st. př., 113 x 56 m - nejdelší síň starověku. 2. chrám G v     Selinunte.  2 x větší než Diův chrám v Olympii, než Parthenon v Athénách. Snaha dohnat a předehnat (Řeky doma) 38  telamonů = atlantů-   nosníky. Zde NEMAJÍ nosnou fci – jsou z více kusů. Oslava vítězství Řeků x  Kartagincům u Himery  480 př..stavěli zajatí Kartaginci - chrám zničen zemětřesením.

svatyně Koré + Deméter - rozsáhlý komplex sakrálních budov. 6. st. př. Kultovní místo bohyň podsvětí, asi  Demeter a Cory. Zbytky 12 oltářů a 8 malých chrámů ve tvaru klenotnic. Koré ‑ dcera Demeter a Dia. Stala se královnou podsvětí, nazývána   Persefona.

Tempio di Castor e Polluce    = dioskurů, symbol Agrigenta.  4 sloupy + materiál z jiných staveb + restaurováno  v 19.st. Dioskurové = synové Dia alias labutě  + Lédy,  Tinoretto, Veronese, Rubens...oblíbený námět. S Diem měla dvojčata Castora + Polydeuka. S manželem Tyndarem, králem Sparty   dvojčata Helenu + Klytaimnéstru. Tipičtí řečtí hrdinové ‑ s Jásónem +  Agronauty za zlatým rounem atd.

valle dei templi  místní vápencový tuf + barevný štuk 

tomba di Terone - příklad heroónu - římský náhrobek zemřelým – padlým hrdinům z 2.punské války. Podle tradice hrob tyrana Terona – dórsko-jónská architektura. Výška 9 m. 

Aeskulapův chrám - mimo hlavní část areálu, pův na zdech ex voti. Bůh lékařství, syn Apollona

Herkulův chrám  - 510.př. snad nejstarší z místních staveb, archaický sloh. Uvnitř bronzová Herkulova socha -  Myrón (mj.Diskobolos). 15 sloupů na delší straně, dnes stojí 8 - postaveny 1928      4 mají hlavici. Ruiny cely - zničen zemětřesením - původně výška 16 m. Na V straně zbytky oltáře +  vyhloubené koleje, kudy se dopravoval stavební materiál. Technika stavby – architekt dodal přesný plán – jedn.díly označeny písmeny – na ně odpovídající díly. Stavba na sucho předem zhotovených dílů, výzdoba až na místě. Zdvihání kamenných bloků – dřev jeřáby uzvedly 6 tun – rumpál + kladky.

Herkules  uctíván řeky jako polobůh - matka krásná  Alkméné + otec záletný Zeus. Héra zuřila a Hérakla pronásledovala celý život.  12 prací - Augiášův chlév, zlatá jablka Hesperidek atd. Vázy, mozaiky, kašny   

       

villa Aurea =   sídlo památkového střediska 

helénisticko-římská čtvrť -  6.-2.st př – zachované mozaikové podlahy

chrám Concordia   430 př. Theseon v Aténách  + tento  =  nejzachovalejší řecké chrámy. Jednoduchost stavby, vyváženost proporcí. Název   dle nápisu odhaleného v 16.st. =  svornost  místních obyvatel. Bohyni Svornosti není X je   bohyně  sváru - Eris, podstrčila Paridovi jablko pro nejkrásnější bohyni. Architektura     běžného typu v Řecku = stylobat - 4 schody. Peripteris - blízko u sebe, působí harmoničtěji  +  odolá zemětřesení. Sloupy  6 x 11 - hexastyl. 4 prstence - výška 6,72 m - 20 žlábků, zeštíhlují se - opticky vyšší + štíhlejší. Pronaos + naos + prostor pro chrámový poklad. Pův.vzhled – šikmá střecha pokrytá terakotovými deskami, natřen bíle, hlavice  -  barevný štuk. Ve štítu slunce-symbol nebe + po stranách 2 hadi-symbol země. Okapy končily lvími hlavami - srv.Siracusa duomo. Středověk =  3 lodní kostel - do zdí cely proraženy oblouky + zrušen naos. Katedrála Agrigenta. 1748 vrácena stavbě původní podoba

chrám Giunone Lacinia  450-440 Hera - Juno. Mj.ochránkyně nevěst + těhotných žen –zde se oddávalo – VENKU. Patrná snaha po umělecké dokonalosti,  dórský sloh. Zachováno 30 sloupů – 16 s hlavicemi.   406 požár -  zdi cely osmahlé. Později zničen zemětřesením.   Rekonstrukce - sloupy vysoké 6,50 m - obvod 1,60 m. 1748 národní památka 

řecká svatba - vdané ženy sem chodily s nářkem na nevěrné manžely. Očistná koupel v říčce Akragas  + obětování ovce. Nevěsta obléká  dlouhou bílou tuniku bez ozdob, ženich  pevně utáhl nevěstě pás kolem těla – symbol panenství – po otěhotnění pás do chrámu jako dar. Kněz spojil ruce snoubenců = vrchol obřadu. Hosté házeli obilí + melograne = symbol plodnosti. Vůz tažený 2 koňmi odvezl dvojici do nového domu. Oj vozu zapálena – není návratu.  

Vulkánův chrám - dochovány 2 sloupy z původních 34,   5.st.př.

poušť makalube – okolí města, vnitrozemí. Měsíční krajina, miniaturní sopky – malé kužely – probublává voda a bahno. Orchideje

CATANIA 

Catania + Etna, čtyřbarevné baroko - černobílá kombinace – lávový kámen + světlý místní  kámen

symboly města - slon dle legendy vyhnal všechny škůdce z města. Hstorický základ – nalezeny lebky trpasličích slonů z prehist dob. Fénix město 9x zničeno. Nápis na 1 z bran města - melior de cinere surgo.

obyv. 300 000  + pendolari + studenti. Poloha na břehu Mar Ionio, na JV úpatí Etny. Provincie: CA - 58 comuni + riviera di CA – 70 km. 

ekonomika - do 19.st Sicílie-monopol na těžbu síry – CA-zpracování.  60.l la Milano del Sud – bouřlivý rozvoj. 1999 metro – 1.na Sicílii, + A18 – ME-CA dnes –obchod, CR, malovýroba, chemie, farmacie, zemědělství. Sídlo Wind Jet –krach 2012, CC Etnapolis. LetištěV.Bellini - Fonatanrossa 

bratrská města -  Grenoble, Phoenix, Ottawa, Osvětim 

2002 - UNESCO barokní přestavba  po 1693 , Catania  - vzhled 18.st                                                                                        Le città del Val di Noto - Nicolosi, Pedara, Trecastagni, Acireale, Misterbianco, Palagonia, Scordia, Militello, Mineo, Caltagirone, Grammichele, Vizzini, Licodia Eubea                                                                                   

kiosky s nápoji  - hranaté stavbičky s výdejovými okny. 1896 – kiosek Costa – p.zza Stesicoro + Vezzosi na p.zza Duomo, dříve podomní prodavači s nápoji. Příchutě: zammú – anýz, mandarinetto-limone. Ciospu ovocný sirup + sodovka + citr.šťáva+ sůl – hasí žízeň    

dějiny - 729 př. město   založili  řečtí kolonisté z Naxu, 476 př   město dobyl syrakuský tyran Hierón II a nazval ho Etna, po několika letech ho dobyli kolonisté zpět. Římská správa – výstavba – forum, amfiteátr, odeon, terme, akvadukt. CA tehdy patří k 20 nejvýzn.městům ve středomoří Vandalové, góti, ostrogóti, byzantinci – na 400 let. 974    Arabové - nové plodiny - citrony + hořké pomeranče,  sladké přivezeny až o 500 let později Portugalci. Nové techniky zavlažování 1091  Normané – robert guiscard – rozkvět zastavilo ničivé zemětřesení 1169. 1232  CA zničil Fridrich II. – trest za podporu guelfů – papežské strany. Castello Ursino  +1.městský znak-slona. 1266 Anjouovci  - epizoda. 1282 - Pietro III d’Aragona. 1434  universita. Španělská nadvláda trvá 400 let –viceré. Důsledky: povahové vlastnosti místních obyv –lhostejnost, konzervativismus, pompéznost oslav, vášnivost. Zájem Španělů o Sicílii –strategický (poloha-kontrola oblasti na moři) + ekonomický -obilí. 1571porážka Turků u Lepanta –nájezdy ale pokračují (sicilané přeběhlíci do S Afriky –to vysvětluje přesné zacílení pirátských lodí)

1669  erupce Etny, láva až k moři - do příkopu u castello Ursino

1693  ničivé zemětřesení – přežil Castello Ursino + absida dómu

obnova města: správce města Duca di Camastra, architekti Vaccarini, Battaglia a Palazzotto - dnešní vzhled CA - široké přímé ulice  budovy zpola zřícené strženy – terén zvýšen o několik m .                                                        

1818  zemětřesení – jen materiální škody                                                                                                

1943 město poškozeno za války. Vylodění spojenců  22.7. amer.v PA – 5.8. angli. v CA. Museo dello sbarco in Sicilia    - dokumentární filmy získané z Imperial War musem z Londýna  - simulace leteckého útoku  – sicilská města před + po  

Vincenzo Bellini 1801-35 - jeden z prvních velkých romantických skladatelů , cigno di Catania. Představitel bel canta – velmi melodická tvorba. Hudební rodina - zázračné dítě. hudební teorii se učí ve 2 letech, na klavír ve 3 a v 5 letech již hrál i náročné klavírní skladby. Studia v Neapoli na konzervatoři. Učitelé i Haydn + Mozart. Jeho 2. opera Bianca e Gernando -velký úspěch  v  Teatro San Carlo. I král porušil dvorní etiketu a tleskal ve stoje. Pro La Scala - opera Il Pirato. Vrcholná díla: La sonnambula  a Norma. Odchod do Paříže, předčasně zemřel v pouhých 33 letech. akutní zánět tlustého střeva. Pohřben  na Père Lachaise, později  ostatky  do CA –dóm                       

Maria Paternó  1808 baronka– 1.rozvod v Itálii. Napoleonský zákoník umožňoval rozvody -vzala si advokáta, co ji rozvedl 

Giovanni Verga 1840 – 1922 - vedle Manzoniho nejvýzn ital dramatik. Píše v duchu realismu X v 70.l 19.st – romant-sentiment próza. Téma – život obyčejných lidí – rybářů + pastýřů. Tehdejší kritikou neoceněn, navazuje na něj L.Pirandello. Malavoglia = Dům u mišpule, osud staré sicilské rybářské rodiny z malé vesničky. Nejstarší syn se vzepře okrádání ze strany obchodníků z rybami, přemluví rodinu ,   zastavit dům + získat kapitál – ve vzpouře zůstane osamocen + pohroma na sebe nenechá čekat...–film natočil 

Luchino Visconti

1942 debut Posedlost- dle románu Pošťák zvoní vždycky 2x -  v Itálii  skandál, film se mohl promítat až po válce, režisér nesměl filmovat. Rocco a jeho bratři – uzavírá tak kapitolu neorealismu. Věnuje se operní + divadelní režii

La terra trema -1948Leone d´oro. Pečlivé přípravy na natáčení – několik měsíců. Denní práce nikdy neshlédl, byl si jist, že vše je natočeno jak chtěl. Neherci = vesničané hrají sama sebe, mluví v dialektu, komentář italsky. Exravagantní, otevřený bisexuál, šlechtic + levičák silný kuřák – 120/ denně. Pověstný smyslem pro detail. Filmovat začal po třicítce, vzdělaný, z milánské vyšší spol. Rodinní přátelé – Toscanini, Puccini, D´annunzio. 1936 do Paříže, setkání s filmem - přítelkyně Coco Chanel. Dalí o něm řekl:  komunista milující luxus. 1963 - Gepards Delonem. Smrt v Benátkách. 1976 – zemřel v Římě

typické výrobky - Carretto siciliano, Pupi Siciliani, keramika + terracotta, lavori in cotto siciliano, výrobky z  pietra lavica,umělecké sklo, práce ze dřeva, krajky 

Gastronomie - cucina tradizionale catanese, come la celeberrima “Pasta alla Norma” condita con salsa di pomodoro, melanzane fritte, basilico e ricotta salata; le “Scacciate” torte di pane farcite di formaggi locali e verdure, le “Crespelle” frittelle ripiene di ricotta o acciughe.Pasta alla Norma těstoviny s plátky smažených lilků, caponata, arancini, pizza po sicilsku – s tuňákem + ančovičkami, tomaty a ricottou-slaným tvarohem,     risoto se sépiemi, zuzo - vepřová huspenina s citronem, sardinky se strouhaným sýrem, česnekem+petrželí, lasagna s cibulí, ančovičkami, tomaty, sýrem

sladkosti - Minne di Sant'Agata", Cassate Siciliane, Cannoli, Olivette di Sant'Agata, Granita alle Mandorle torrone, pasta reale, marcipán

 ERICE         

ETNA 

největší evropský činný vulkán, původně podmořská sopka.  Aktivita  sopky je vysvětlitelná podsouváním africké litosférické desky pod desku euroasijskou.Etna je stratovulkán (navrstvená sopka, jeden z nejběžnějších typů sopek) a tvoří ji čtyři krátery, které se zdvihají z vrcholové plošiny Torre del Filosofo ve výši kolem 2900 m.n.m. Největší a současně nejmladší = Bocca Nuova, 1964 + u Voragine, SV + JV kráter.

Obvod elipsovité základny asi 150 km, obvod kráteru 65 km, průměr kráteru 45 km, výška 3329 m, povrch 1200 km2

Pod sopkou stovky tunelů, magma teče ve spodní vrstvě – občas vyvře na povrch – koryto se upraví náložemi. Tok lávy = 1 m/ 5 min. Tok typu AA – láva teče pomalu, dotykem s povrchem se rychle ochlazuje a praská = měsíční krajinaMagma vyvěrá z vrstvy těsně pod zemskou kůrou. Etna vystavena větrům, není chráněna jako hory v Alpách, rychlost větru až 150 km. 

přírodní rezervace - 19871.přírodní park na ostrově. Současně čerstvé lávové proudy = sciarre + staleté se stromy –borovice, buky, břízy. 4 zóny -  "A", 19.000 ha – bez zástavby, výskyt orla královského.   "B", 26.000 ha, částečně soukromá obdělávaná půda, staré zemědělské   stavby, "C" + "D": 14.000 ha –možná výstavba pod dohledem ochránců přírody

kužely - Na Etně je více než 250 kuželů, od malých až po 250 m vysoké Monti Rossi 

vznik  sopečná aktivita před 300 000 lety podmořskými erupcemi čediče 

Valle del Bove. Toto rozlehlé údolí vzniklo před 30 - 50 000 lety při zhroucení  stávajícího vulkánu. Vytvořila se mohutná lavina z kamení – sesunula se  východním směrem. Vzniklo tak 7 km dlouhé a až 5 km široké údolí ohraničené po bocích až 1000 m vysokými skalami. Údolí se neustále vyplňuje novou a novou lávou, protože právě sem směřuje v posledních desetiletích většina erupcí.  novou a novou lávou, protože právě sem směřuje v posledních desetiletích většina erupcí.

zaznamenané erupce:  135.   479 př.n.l. - nejstarší záznam o Etně  -  básník Pindaros. 1669 láva zničila 12 vesnic a část Katánie. Při tomto výbuchu se vylilo z kráteru asi 1,5 miliardy m3 lávy.  3 dny zemětřesení a láva vytvořila další kopce jako např. Monti Rossi.

1910 se vytvořilo 23 nových kráterů 1983 pomocí náloží odkloněn proud lávy mimo obydlenou oblast.   2001 erupce vesuvského typu – propadl se kužel a vznikl kráter, na Etně                             

zajímavosti: Sikulové: sídlo boha Adranona, postavili mu chrám uprostřed bujné vegetace a ten hlídalo 1000 posvátných psů, chrtů. Měl tu být svět zemřelých Tartar. Arabové – Mongibello. Sicilané – signor vulcano.  Dante :Sicílie = ostrov ohně

typy kráterů  1 – finale / konečný – Etna má 4, magma z komory za zvýšeného tlaku stoupá sopouchem – výbuch až do výšky 2 km – ochladí se , tuhne, na zem dopadá sopečný  popel, pumy – velké balvany (mají oválný tvar, uvnitř tekuté magma) 2 – laterale / boční krátery – magma vyvře na povrch skrz pukliny v zemské kůře. 3 – eccentrico / mimo střed sopky – Monti Rossi 1669 – vznikne paralelní sopouch 

jeskyně - vedle  jeskyň v Irsku jediné vulkanické jeskyně v Evropě. Asi 30 - vznikly jako otvory pro proudy magmatu, během erupce 1614 vznik Ledové jeskyně - jediný příklad fosilního ledovce.Led  zelené barvy má tloušťku 2 m. - ledovcová jezírka

 

sport - od 2004 - SuperMaratona dell'Etna, jediný maraton na světě s převýšením 3000 m. lyžování prosinec- duben, 2 lyž.střediska S + J – 1800 – 2400 m 

lidské oběti -  údajně do kráteru skočil filosof Empedoklés. 1979 – zahynulo 9 turistů – šli až ke kráteru na vl.nebezpečí 

vegetace - velice úrodná půda, právě odtud pochází přibližně 90 % produkce citrusových plodů. Do 500 m  se pěstují pomeranče a citrony, vynikající. Do 800 m pistácie  - přinesli do Itálie Římané, ve středověku je pěstovali zde Arabové. -  FUSTUG, zde FRASTUCA, rusky FISTAŠKI. Rostlinka dosahuje výše od pár cm do 5-6 m, sběr každé 2 roky – srpen + září, rostlinka se uchytí na každém svahu – světle zelené lístky, kvete růžově. Nenáročné na pěstování – netřeba hnojit + zavlažovat. Sběr = akrobatický výkon – vše ručně – jen stroj na otvírání plodů. Za 1 den / 20 kg – celkem 30 000 metráků, 2x dražší než dovážené, ale 100% BIO – ochranná známka DOP. Zákusky z pistácie, penne al pesto di pistacchio

80% národní produkce – vesnice Bronte – národní park ETNA, většina z 20 000 obyvatel se zabývá pěstováním, sběrem, přípravou a výrobou desertů, krémů, pistáciové pasty – oro verde – plody jsou zelené. Proč zde? – nedaří se tu ničemu jinému. Dle znalců nejlepší pistácie na světě – neobsahují rakovinotvorný alfatoxin.  3 500 ha rozdělených na malé pozemky.  

třešně IGP – indicazione geografica protetta, houby suchohřiby. Do 1300 m olivy a vinná réva, zelenina a jedlé kaštany. Do 2100 m pásmo lesa a trnitých keřů, janovec metlatý-kručinkakozinec-astragál. Vrchol -černošedá pustina. V zimě  pokrytý sněhem      

Kaštanovník setý (Castanea sativa Mill.) též kaštanovník jedlý (jedlý kaštan) je opadavý listnatý strom z čeledi bukovitých, ýška až 25 m, stáří až 1000 let. Kvete v květnu /červnu. Semena = kaštany / maroni – v září – pečou se / vaří. Obsahují hodně škrobu, cukru + bílkovin. Obvykle se tepelně upravují naříznutím na špičce do kříže a krátkým opečením na horké plotně / rozemelou se na mouku - zákusky. Dřevo těžké, pevné, tvrdé, pružné a houževnaté. Nevýhodou kaštanovníku  = silný alergen

fauna - před 150 lety – vlci, divoká prasata, srnci, daňci. Dnes – králík, zajíc, liška, dikobraz, divoká kočka, lasice, ježek, plch, desítky druhů ptáků, zmijí přibývá jak ubývá jejich predátorů

včelařství - Zafferana Etnea – hl. Město medu, celkem 800 rodinných včelařství, 15% národní produkce medu

CR -  od pol.19.st – malíře láká osobitá krajina – svými díly propagují sopku – roste zájem, od 60.let 20.st – organizovaná turistika 

výstavba v okolí Etny - dřív se tu stavělo dost nevkusně, výrok  Vittoria Sgarbi : doufejme v lávu!  zpracování basaltu. Materiál – zvětralá láva. Místní obyvatelé  = fatalisté, mají víru, že je svatí ochrání – desítky oltáříků s PM. Zídky z bazaltu  – mají zadržovat vodu, která se jinak rychle vsakuje, hora je velmi propustná 

LIPARSKÉ OSTROVY  

rozloha 117 km2, 13 000 obyv. 

legenda: název ostrovům dal  Aiolius ‑ řecký bůh větru.

Příjemné klima, nádherná příroda, pláže, sopky a jeskyně.   7  větších a 10 malých neobydlených ostrovů. Vrcholky podmořských sopek – obloukem až k pobřeží Kalábrie.    od nejmenšího : Panarea, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Vulcano, Salina, Lipari. Na ostrovech NENÍ voda - a nikdy nebyla, vše se dováží, odpadky se odváží. Ostrovy  vulkanického původu, pobřeží  proto většinou     tvořena ostrými  skalisky,        břehy  vysoké a členité. Všechny projevy vulkanické činnosti - sopky činné stále, činné v klidové fázi, vyhaslé druhotnou     vulk.činnost. Činné sopky na Vulcano a Stromboli. Max. výška 960 m.n.m. 

průmysl:  turistický ruch, rybolov, zemědělství. Pěstuje se vinná réva (Malvasia di Lipari),   olivy,  mandle, kapary = květní poupata, jedí se naložená ve slaném nálevu. Těžba pemzy = silně pórovité sopečné sklo kyselých láv. Kusy pemzy mají velikost   1 ‑ 15 cm. Vyvrhovány ze sopečných kráterů a ukládají se v jejich   blízkosti.   Vývoz do celého světa. 

dějiny: první osídlení již v neolitu  před 4000 lety, obyvatelé zde zpracovávali sopečné sklo obsidián a dělai z něj ostří nožů a zbraní. Obsidián  velmi odolný. V potocích lávy vytékal z liparských kráterů. Řecká kolonizace. Obyvatelé společně s Řeky bojovali x Kartagincům. Římané zde vybudovali námořní základnu i letoviska. Dál stejný vývoj jako Sicílie 

1949   film Stromboli – Rosellini, I.Bergmann – vlna zájmu, film Vulcano – Anna Magnani 

zajímavosti:  na ostrovech žil Ludvík Salvátor Habsburský (syn Leopolda II. a vnuk M.T.). Napsal 8 svazkové dílo o Liparech ‑ 1 díl povšechný a jednotlivě pro každý ostrov. Horečný cestovatel ‑ Mallorca, Baleáry. Nikdy se neoženil, jeho životní láska Matylda uhořela v 18 letech. Zemřel v Brandýse nad Labem 

podnebí - teplota v zimě nad 10, v létě 27-31 

vegetace - přes velké sucho palmy, vřes, opuncie, kapari, rohovník, kapradí fauna - langusty, mořští ježci, ježdíci , delfíni 

MESSINA 

obyv   262 000

legenda   jedna z nejstarších legend Západu:  úžinu hlídá z Kalábrie Skylla  + ze Sicílie Charibda.    Iliada: Skylla = krásná nymfa, žárlivá Kirké ji přeměnila  =   12 noh bez lýtek,štěká, 6 dlouhých  krků sežralo 6 Odyseových druhů. Charybda nabírá a vypouští vodu 

messinská úžina - reálný základ – nebezpečné proudy – mísení vod Tyrh + jóns moře -   ztroskotání. Za teplých + vlhkých dní – fata morgana = domy na sicilském břehu se zdají větší než jsou  jako zdobné paláce + břehy se přibližují. Jaro – tah tuňáků – lodi spadare s vysokými stěžni s pozorovatelnou

most? - 1870 první plány. 958 americké firma  most postaví zdarma +  39 let výběr poplatků – it vláda NE  1968 vyhlášeno výběrové řízení. 1981 založena a.s. Stretto di Messina,  1992 – 2002 výpočty, plány, zkoušky – NE ponte di Archimede – podmořský tubus  .   1998 – Mitsubishi.  2010 – má být hotovo  fondy EU - stavba je prioritou Berlusconiho vlády2012 – leden – Montiho vláda projekt pohřbila 

délka 1 obloukového mostu SF –golden gate –     1280,  Jap. – akashi kaiko –   1990, Messina –   3360 – 12 silničních pruhů + 2 železniční. Lana o průměru 1,5 m = 44 000 ocelových vláken uvnitř. Sloupy – na sicílii – 750 000 tun, v kalábrii – 650 000 tun

poloha -  SV cíp ostrova - vrchy Nebrodi, hory Peloritani totální změny krajiny, vystěhování obyvatel, nové nádraží v Messině

přístav -    největší přístav ostrova - pro lodi jakékoli tonáže -  "žehnáme vám a vašemu městu"

dějiny -  podobná historie jako Palermo. Vždy s ním soupeřila730 př zal. na místě sikulského města. Pův. název Zancle - srp493 př  obsazena řeckými utečenci  - název Messana. Pak Kartagiňané, Římané, Saracéni, Normani. 12.-13.st      rozkvět, roste význam přístavu.  1548    zal.universita. 1740  mor  1783 + 1908 velká zemětřesení - 60 000 obětí, zničeno 90% domů.  1943   - těžké bombardování 

gastronomie -  typická kuchyně námořníků, hl.chod je mečoun  100 x jinak. Dary moře, plněné lilky s parmezánem +         arancini +      macchu - pyré z bobů. Sladkosti - pignolata - sladké těsto zdobené napůl cukrovou polevou napůl čokoládou. Víno doc - Faro di Messina

svátky -  procesí na Madonna lattera - patronka města - 3.6., pochod obrů - 12-15.8, mezinárodní vzorkový veletrh - v létě 

osobnosti - Antonello da Messina1430-79

studie v Neapoli –+ cesty -  poznal vlámské mistry -pobyt v benátkách – přinesl sem techniku malby olejovými barvami -   dokázal spojit italský styl s vlámským. Maloval – oltářní cykly + portréty – annunziata – Palermo 

MONREALE   

29 000 obyv., JZ 8 km od Palerma v Conca d´oro + údolí řeky Oreto. Vápencové vrchy. 

dějiny místa - 12.st – příchod Normanů + benediktini – kolonizace. Pův benedikt špitál – na kopci nad městem = castellaccio. Pův benedikt opatství – san Martino delle scale. 1183 bisk povýšeno na arcibis + mnoho král privilegií  = MONS REGALIS =  MONREALE. Benediktýni spravují kostel + vlastní pozemky, mlýny, loviště tuňáků. 16.st – příchod dalších řádů. Dnes ospalé městečko žijící z CR -  katedrála =    nejvýznamější památka normanské architektury na Sicílii. Listopad – týden sakrální hudby – 1 z nejvýzn tohoto typu na světě 1965zal. Akademie umění mozaiky – jediná v Itálii – studia 3 + 5 let  

legenda - normanský vládce Vilém II ve snu uviděl PM s modelem dómu v rukou. Dante o V. v Božské komedii -  "spravedlivý vládce". Jednou se při  zemětřesení  ženy na jeho dvoře, považovány za křesťanky,  začaly modlit k Alláhovi. Král je uslyšel a řekl jim - "ženy jděte v míru a každá se modlete k tomu bohu v něhož věříte." 

Normané na Sicílii - 1061    oslaben vliv Arabů – Byzantinci-snaha o znovuovládnutí země   s podporou Normanů – za peníze – rekonkvista  Robert il Guiscard + jeho bratr Ruggero – dávní potomci Vikingů. 1071 dobyli Catánii 1072  dobyli Palermo s pomocí pisánské flotily – srv.řetězy, mají podporu Urbana II–  šíří za to křesť – ojedinělý vztah. Mozaika Kristus korunuje panovníka - jediná  tohoto typu na Z,  to mohl jen papež = znak nezávislosti   - srv.investitura. Muslimové + jiná nekřes.vyznání – NE polit.práva, nosit zbraně + musí platit za půdu, zvýhodněni křest.přistěhovalci – pokřesťanštění ostrova (řeckokatol.ritus).  1130 – Roger II – zvolen králem Sicílie . Soužití různých etnik + vyznání + 1.parlament + katastr.   Vilém Zlý + Vilém Dobrý – konflikty s Barbarosou. 1185 Konstancie z Altavilly + Jindřich VI Štauf. Štaufové 

architekt komplex - 1174 – 84          katedrála + konvent + král palác (dnes = arcibisk palác)12.sthl. portál ‑ Bonanno Pisano  bronzová brána - 42 reliéfů s bibl výjevy + lvi + gryfi =   znak Normanů. 16.st boční vstup – arkády  18.st portikus 1811 – jediná větší oprava. Syntéza V + Z stylů + forem. Průčelí –2  věže  =  pevnosti =   styl normanský. Půdorys 3 lodní baziliky  sloh románský. Koncová část – čtvercový presbytář + 3 apsidy  + mozaiky –     styl byzantský. Výrazně lomené oblouky –  styl arabský, maurský.   + další údobí – renes + barokní oltáře + náhrobky. Inspirace -    velké baziliky v Konstant + Římě. Materiál -  černý lávový tuf + žlutý pískovec  = působivá barevnost – lomené oblouky se prostupují

interiér - půdorys trojlodní basiliky 102 x 40 m.- Sloupy žulové, většinou římské  -18. Podlaha – porfyr + žula – část. původní / část 16.st. Strop  19.st, původní zničen 1811  požárem. Stěny - spodní část -  mramor, horní část - mozaika na zlatém pozadí. Oltář - 1770 - stříbrný 

mozaiky - 6 340 m2    největší na Sicílii.  – 2.největší , 1 = Hagia Sofia v Istanbulu12.- 13.st maestri byzan + venez + locali. Neměnná ikonografie = pevný výtvarný řád – Kristus, archandělé + 4 evangelisté,  PM –  svatí  P apsida: život sv. Pavla, L apsida: život sv. Petra. Nad královským trůnem:   Kristus korunuje Viléma II – vyjímečné. Nad biskupským trůnem:  Vilém II. nabízí chrám P.M.  L loď: Nový zákon. P loď: Starý zákon – genesis – 42 výjevů - stavba Noemovy archy, potopa...

hrobky   P transept – bílý mramor –    Vilém II Dobrý, červený porfyr – Vilém I. transept    ‑hrobky Rogera, Jindřicha a  Markéty Navarské.

rajský dvůr -  býv dvůr benediktinského kláštera -  228 sloupů.  rozměry 50 x 50 m.. Hlavice – vliv isláms + románs umění. Kašna -L ruka - manžela - P ruka - milence

NOTO

Obyv 21 600

poloha na JV, na úpatí monti Iblei, Val di Noto dnes o 8 km dál oproti pův.městu zničenému zemětřesením

2002UNESCO, Noto = hl.m. baroka + dalších 6 měst

dějiny                                                                                                                          

pův. obyv Sicílie    Sikulové                                                                                           

Klasické střídání vlád – Řekové, Římané, Arabové, Normané…do 1693 bohaté město   

legenda                                                                                                     

přistál tu  Daidalos po svém letu přes Jónské moře, syn Ikaros se vytahoval, dopadl špatně… 

Baroko                                                                                                                           

z měkkého tufového kamene,na světle typický medový odstín. Bohužel se jim to dost drolí..1996 se zřítil kus kupole dómu.

Zajímavosti                                                                                                       

3.týden v květnu  -  festival květin Infiorata – po celém korzu, od 1980

Památky – architektura                                                                             

přehledný urbanismus – 2 hl.ulice – corso V E II. + souběžná via Cavour, cestou 3 náměstí + 3 kostely.

porta Reale +  giardini pubblici

1 - piazza Immacolata - široké schodiště k san Francesco

1755 -  chiesa santa Chiara s terasou a schodištěm, interiér jednolodní, půdorys elipsy,  + konvent benediktinek  - dnes městské muzeum, život v klášteře

2 – piazza del Municipio

Palazzo Ducezio (radnice) - Katedrála san Nicoló  1703 – od 2002 basilica minor (Sv.Kopeček, sv.P+P, vyšehrad…) pozdně barokní průčelí – sochy 4 evangelistů,     interiér 3 lodní      

Via + palazzo Nicolaci Viladorata

Balkony podpírají veselí lvi, groteskní hlavy aj. 3 patra – v přízemí stáje a hospodářské zázemi, v 1.patře bydlel baron, ve 2.jeho rodina, ve 3.služebnictvo

3 – piazza XVI maggio

san Domenico 

Noto Alta 

PIAZZA ARMERINA
 
 TRAPANI

 

 ZLATÁ BULA SICILSKÁ

1212, kdo by si tenhle letopočet nepamatoval... Jedna ze tří listin, které bulu tvoří, potvrzuje dědičný titul českých králů. Text je na pergamenu psán železito dubinkovým inkoustek, samotná bula je zavěšena na barvené hedvábné šňůrce. Pečeti jsou z pozlaceného plechu, uvnitř duté a vyplněné voskem. Buly jsou dobře zachované, patřily ke královskému pokladu.  A jak bula souvisí se Sicílií? Listiny nechal sepsat a pečetěmi opatřit Stupor Mundí, takto král sicilský a císař římský Fridrich II. Mimochodem jeden z nápadníků sv. Anežky české. Nevyšlo to, ale zase bychom neměli českou svatou, Anežský klášter ani říd křižovníků s červenou hvězdou.