SEZNAM STUDIJNÍ LITERATURY

aneb ČTU, TEDY JSEM

OBECNÉ DĚJINY A DĚJINY UMĚNÍ 

Architektura, lexikon - Ondřej Šefců

Barokní člověk a jeho svět - R.Villari

Caravaggio, život umělce - R.Papa

Cestou necestou českou krajinou  V.Větvička 

Cestování ve středověku - N.Ohler 

Cestování v éře dostavníku - M.Hlavačka 

Česká architektura v proměnách dvou staletí - M.Benešová

Da Vinciho kuchyně - D.De Witt

Dcery Eviny -  K.Utrio

Dějiny sochařství - W.Stadler

Dějiny evropských objevů a vynálezů - I.Kraus

Dějiny legendárních zemí a míst U.Eco

Dějiny ňadra - M.Yalomová

Dějiny krásy U.Eco

Dějiny ošklivosti - U.Eco

Dějiny smrti I.- II. - P.Ariés 

Estetický slovník - W.Henckmann

Encyklopedie heraldiky - M.Buben

Evropa v proměnách staletí - Honzák, Pečenka...

Evropa - historické události - M.Hroch

Figura a místo - Pierre Francastel

Galleria degli Uffizi - Florencie - edice Slavné galerie světa 

Galleria dell´Accademia  - Benátky -  edice Slavné galerie světa 

Galleria di Brera -Milano -  edice Slavné galerie světa 

Giotto a středověké umění - L.Corrainová 

Hřích a strach - J.Delumeau 

Jak je poznáme: umění románské - edice KK 

Jak je poznáme: umění gotiky - edice KK 

Jak je poznáme: umění renesance - edice KK 

Kultura a každodenní život v raném novověku - R.Van Dulmen 

Leonardo - F.Romeiová 

Leonardo - umělec a vědec - M.White 

Lesk a bída středověku - F.Seibt 

Na hradech, v klášterech, v podhradí - D.Breuers

Od moderny k funkcionalismu - R.Švácha 

Osudové ženy - edice Odkaz

Panovníci svaté říše římské - P.Čornej

Paul Klee - S.Partsch

Raně křesťanské a byzantské umění - J.Lassus, Artia 1971

Renesance - edice Umění zblízka

Renesanční člověk a jeho svět - E.Garin

Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění - J.Hall

Slabikář návštěvníků památek - J.Herout

Staletí kolem nás - J.Herout

Stavební slohy v Itálii  - A.Greulich

100 nejvlivnějších osobností dějin - edice KK

Středověký člověk a jeho svět - J.Le Goff

Strach na Západě ve 14. - 18.st - J.Delumeau

Středověká imaginace - J.Le Goff

Středověk je kolem nás - H.Fuhrman  

Světové dějiny v kostce - O.Dorazil 

Svatá říše římská národa německého - F.Rapp 

Tajné dějiny Evropy 1. - B.Vurm

Tvář baroka - Z.Kalista

Výtvarné umění - výkladový slovník - J.Baleka

Wellington - P.B.Elbl

Zpráva o nemocech mocných 1 - 2, Ivan Lesný

Zrcadlo vzdálených časů - B.Tuchmanová

Život ve středověku - H.Werner 

Ženy v dějinách lidstva - J.Polišenský

Ženy české renesance - J.Janáček

DĚJINY STAROVĚKU 

Dvanáct Cézarů - M.Grant

Dějiny psané Římem - V.Zamarovský 

Etruskové - F.Prayon 

Etruskové a Římané - edice KK 

Etruské mýty - L.Bonfanteová

Gladiátoři - S.Wisdom 

Jak se žilo ve starověku  - P.Augusta, Z.Honzák

Kniha o mytologii starého Řecka a Říma - C.Estin

Koloseum - P.Connolly

Objevení Troje - V.Zamarovský

Prohnilí Římané - edice Děsivé dějiny 

Řecko - A.Buttinová

Římské impérium - J.Burian

Římské mýty - J.F.Gardnerová

Řím - J.Robert

Řím - archeologický průvodce - S.Pescarinová 

Starověký Řím - A.M.Liberati

Slovník řecko-římské mytologie a kultury - EWA Edition

Sexuální život v Římě - G.Puccini-Delbey 

DĚJINY NÁBOŽENSTVÍ A CÍRKVE

Bible  - překlad 21.století

Cesty křesťanského umění - H.De Borchgrave

Církev - A. a V.Vondruškovi

Církevní řády a kongregace v českých zemích - L.Jirásko

Encyklopedie bible - M.Stubhann a kol.

Jak katolická církev budovala západní civilizaci - T.Woods jr.

Judaismus od A do Z  - J.Newman 

Klíč k náboženství - C.Boelle

Křesťanství od A do Z - P.Petrosillo 

Malé církevní dějiny - A.Franzen

Náboženský smysl - L.Giussani

Řeholní život v českých zemích - karmelitánské nakladatelství 1997

Slovník biblické ikonografie - J.Royt

Sexualita v náboženstvích světa - G.Belinger 

Světová náboženství - M.Keene 

Šifra mistra Leonarda - pravda a smyšlenky - B.Ehrman 

Tichá srdce - 1 + 2.díl . - A.Ježková, J.Chalupa

Velká kniha světců - S.Ravik

Vyprávění z Nového zákona - R.Fučíková

Židé - dějiny a kultura - ŽMP 

DĚJINY ITÁLIE A SICÍLIE 

Breviář Středomoří - P.Matvejevic

Dějiny Itálie - G.Procacci

Florencie - dějiny měst - Ch.Hibbert 

Itálie - cesty za uměním - A.Morrow, J.Power

Jižní Itálie - průvodce pokladnicemi UNESCO - V.Tkáč

Mezi vodou slanou a svěcenou - dějiny jižní Itálie - T.Astarita

Řím - dějiny měst - Ch. Hibbert

Sicílie  - J.Kovařík, D.Rybníček

Sicílie-umění a kultura - H.Hartmann 

U kolébky Evropy - W.Dahlheim 

PRAHA - ČESKÉ ZEMĚ

více

DĚJINY HABSBURSKÉ ŘÍŠE

Aféra a skandály Habsburků - V. a K.Houbovi

Finanční starosti domu Habsburků - K.Kramar, P.Stuiberová

Habsburkové - historie jednoho evropského rodu - W.Pohl, K.Vocelka

Habsburkové - životopisná encyklopedie - B.Hammanová

Habsburkové v českých dějinách - I.Čornejová, J.Rak, V.Vlnas

Habsburkové na cestách - G.Schreiber 

Habsburkové bez trůnu - J.Pernes

Lásky a sňatky Habsburků - G.Bichlerová

Karel V. - F.Seibt

Leopold I. - J.Mikulec

Nemoci Habsburků - H.Bankl

Rudolf II. a jeho Praha - B.Wurm

Svět Habsburků - D.Pieper-J.Saltzwedel

Vraždy v domě habsburském - S.Grosingová

Vysoký pán konopišťský - V.Němec

Viribus unitis - M.Winkelhoferová

Zapomenuté děti Habsburků - T.Leitnerová

Ženy na habsburském trůnu - F.Weissensteiner

TITULY V ITALŠTINĚ

Artisti del Quattrocento a Firenze - A.Conti

Barocco - gli stili

Bellini - deAgostini

Botticelli - Gemme dell Arte

Breve storia delle religioni - A.Donini

Brunelleschi - E.Capretti

Capire l´arte - il sapere - A.Appiano 

Caravaggio - R.Giorgi 

Caravaggio-madonna dei Palafrenieri - A.Coliva 

Cattedrali del mistero - A.Cerinotti

Conoscere l´Italia - Toscana I, II -deAgostini 

Conoscere l´Italia - Lazio I,II - deAgostini

La cucina dell´antica Roma - Apicio 

La civiltá dell´antica Roma - P.Grimal

La civiltá degli Etruschi -  coll.Antiche civiltá 

Dizionario mitologico - D.Cinti 

Dizionario di civiltá romana - Gremese - Larousse  

edizione Napoli tascabile: 

Napoli greca e romana  

Il Vesuvio 

Breve storia della Sicilia - edizione Italia tascabile 

edizione Roma tascabile:

Storia di Roma antica

Roma inizio secolo

I mosaici di Roma

Gli acquedotti di Roma

Fontane di Roma

Teatri e anfiteatri di Roma antica

Le porte di Roma

Le grandi piazze di Roma

Piazette di Roma

Le cupole di Roma

Le chiese rinascimentali di Roma

La Roma di Bernini

Le sette chiese 

Etruschi - E.Sandrelli 

Gli Etruschi - il sapere - R.Staccioli 

L´Europa del Rinascimento - Mondadori

Federico di Svevia - G.Cattaneo

Giotto - Gemme dell Arte 

Giotto - F.Zeri 

Gozzoli - M.Opitz

Le grandi religioni - il sapere - F.Brezzi

Grandi peccatori grandi cattedrali - C.Marchi

Grande storia del Medioevo - L.Gatto

Grecia e Roma - S.Woodfort 

Guida insolita di Roma - C.Rendina 

Guida insolita dell´Anno Santo - C.Rendina 

Guida insolita della Sicilia - S.Correnti 

Guida insolita di Firenze - F.Cesati 

Le chiese di Firenze - edizione Italia tascabile 

L´italia delle comuni e delle signorie - il sapere - L.Gatto

Leonardo da Vinci - Miniarte

Lezioni di prof. Andrea Barbero - youtube  

Lorenzo il Magnifico - N.Saladino

Magie e malie dell´Est europeo - A.Quattrocchi

Mantegna - Fabbri editori

Michelangelo - Miniarte 

Michelangelo  - Art Book 

Mussolini - il sapere - P.Alatri

l Medioevo - S.Hellmann

Il Medioevo - L.Gatto

I Medici - M.Vanucci

Morte e ressurezione - E.De Pascale

Monaci, santuari, pellegrini - J. Sumption

Il mosaico - AA.VV. 

Otzi, l´uomo venuto dal ghiaccio - A.Fleckinger  

Otto secoli di poesia italiana - G.Spagnoletti 

Piero della Francesca - deAgostini 

La Pittura italiana - Mondadori  

I proverbi della Bibbia- S.Moser 

Pietro Leopoldo granduca di Toscana - H.Peham 

Praga al tempo di Kafka - P.Runfola

Praga - C.Canal

Praga L.Pirovano

Rodolfo II. - Edgarda Ferri

Raffaello - Gemme dell Arte 

Roma antica - A.Gabucci, G.Rinaldi  

Roma antica - vita e cultura - L.dell´Orto  

I Romani e l´ereditá dell´impero -  R.Hahoune 

Romanico - gli stili 

Romanico, gotico - il sapere - B.Zevi 

Rinascimento, manierismo - il  sapere - B.Zevi 

Il rinascimento in Italia - il sapere - S.Suatoni

Santi e Santuari nel cuore dell´Europa Cattolica G.Panzeri 

I segreti di Roma - C.Augias 

I segreti di Roma sotterranea - L.De Santis  

Storia d´Europa - H.Pirenne 

Storia dal 1350 - 1650 - A.Giardina, G.Sabatucci  

Storia dell´arte I.- II. - Gremese - Larousse

Tiziano - Gemme dell Arte

Tiziano - Art Book

Tintoretto deAgostini  

Santi e Santuari nel cuore dell´Europa Cattolica G.Panzeri

Le vite dei piú eccellenti scultori, pittori e architetti - G.Vasari

TITULY V ANGLIČTINĚ

Art with Rick Steves - youtube channel

Prague in black and gold  - P:Demetz

Jewish sights of Bohemia and Moravia - J.Fiedler

Foreigners in Prague - J.Hrubeš

Small fortress Terezín

SPECIALIZOVANÉ WEBY

chodby, podzemí, kasematy a mnoho dalšího - web

YOUTUBE KANÁLY V ITALŠTINĚ

Scripta Manent di Roberto Trizio

Illustri conosciuti