PRAHOU KŘÍŽEM KRÁŽEM
                                   

aneb pohled na známá i méně známá místa Prahy očima průvodkyně. Jsou to místa, kudy často provádím návštěvníky Prahy, jsou tu i taková, kam se veřejnost běžně nedostane. Vždyť Praha se stále mění, tak jako zmizelo Židovské město (netroufám si posuzovat rozhodnutí tehdejšího magistrátu), zmizely nádraží Těšnov a hotel Praha,  na řadě je brutalistní Transgas. Opět nesoudím, jen konstatuji. I když ohledně Transgasu si neodpustím povzdech. Ve stejném slohu mají v Londýně u Temže Královské divadlo a bourat ho tam nikoho nenapadlo. 

S radostí chodím na akce klubu PRAGOS, kdy se často dostaneme do úžasných míst. Stejně tak přínosné jsou Pražská muzejní noc a Noc kostelů. V dome U zlatého prstenu byla otevřená nová expozice, Praha doby Karla IV.  Kolik Pražanů ví, kde ten dům vůbec je?  Cestujeme rádi do zahraničí a je to dobře, srovnání je důležité. Nezapomínejme ale, že máme jedno z nejkrásnějších hlavních měst na světě. Už přes čtvrt století mi to říkají  zahraniční návštěvníci, které po Praze provádím, Nikdo nikdy neřekl, že Praha není krásná, právě naopak. Těší mě to a současně zavazuje studovat dál, poznávat nová místa, protože tahle cesta nekončí. Praha je jako živý organismus, nakonec ten palác na Národní, co se bude brzy otvírat veřejnosti, se jmenuje DRN. Ars longa vita brevis. 

POHOŘELEC A "PRAŽŠTÍ" ASTRONOMOVÉ 
POHOŘELEC 

Bývalá osada, dnes pražské prostranství, kde se setkávají hlavní komunikace: Úvoz z Malé Strany, Loretánská ulice z Hradčanského náměstí a křižovatka s Dlabačovem směrem k Bílé hoře. Keplerova ulice, připomínající jednoho ze slavných astronomů rudolfínské Prahy tvoří hranici mezi  Hradčany a Střešovicemi. Jméno náměstí, doloženo ve 14.st. je příhodné, oheň tu řádil často. První požár, o němž máme zprávu, poničil toto předměstí Hradčan na konci 11. století. Další požáry jsou zaznamenány v r. 1420, 1541 a 1742 při vpádu francouzských vojsk do Prahy. 

Už v nejstarších dobách vedla tudy dálková stezka od západu k Pražskému hradu a odtud Újezdem k jihu a přes vltavské brody na východ a na sever. Dnes je Pohořelec hlavně parkovištěm, což je určitě škoda. Prostoru kolem barokní sochy sv.Jana Nepomuckého by slušelo pár laviček a třeba pítko, vždyť Jan je patronem všech „lidí od vody“. Aspoň že se dochovalo několik zdobných štítů na domech. Většinu turistů překvapí symbióza velkého kříže a nápisu Hotel na průčelí za ním. Jak je možné, že se stal hotel z kostela? Pokaždé vysvětluji, že se jedná o bývalý klášterní špitál a sousoší Kalvárie s Kristem, Pannou Marií a sv.Maří Magdalenou pouze zdobilo dvouramenné schodiště. 

JOHANNES KEPLER

Kepler se narodil r.1571 poblíž Stuttgartu. Byl velmi nadaný a měl všestranné zájmy včetně astrologie, která byla v 16.st. považována za součást astronomie a sestavování horoskopů bylo váženým oborem. Kepler se jako velmi mladý stal učitelem matematiky ve Štýrském Hradci, současně s výukou psal i pojednání o astronomie. Jeho matematické schopnosti zaujaly Tycha Brahe, který Keplera pozval do Prahy k císařskému dvoru, kde sám působil. Kepler nabídku přijal a roku 1600 přijel i s rodinou. V letohrádku Belveder pak došlo k jakoby náhodnému setkání obou vědců s císařem Rudolfem, který je pověřil vypracováním nových planetárních tabulek. Spolupráce s Brahem trvala jen rok, Tycho Brahe v Praze umírá 1601 a je pohřben v Týnském chrámu. Do jeho domu na Pohořelci se stěhuje Kepler, v prostoru dnešního gymnazia Jana Keplera jsou dochovány základy původního domu. Jan Kepler je také jmenován na místo Tychona jako císařský matematik a začíná jeho nejplodnější období, kam spadají dva zákony o pohybu planet. První z nich hlásá, že planety se pohybují kolem Slunce po elipsách, v jejichž společném ohnisku je Slunce.

Roky 1611 – 12 nebyly pro Keplera šťastné. Zemřela mu manželka, dvě děti, blízký přátel a a nakonec i jeho zaměstnavatel císař Rudolf. Jan Kepler odešel do Lince, kde se podruhé oženil a narodily se mu další děti. Podařilo se mu také obhájit matku, která byla obviněna z čarodějnictví. Tisíce žen napříč Evropou ovšem takové štěstí nemělo. Mimoto je to doba náboženských střetů mezi katolíky a protestanty. Kepler roku 1628 nakonec přijímá nabídku přestěhovat se na zaháňské panství hraběte Albrechta z Valdštejna, aby se stal jeho vrchním astronomem, přesněji aby kontroloval výpočty svých kolegů, kteří již pro Valdštejna pracovali. To jsou poslední dva roky Keplerova života, umírá na zápal plic v roce 1630. Jeho náhrobek byl zničen za Třicetileté války švédským vojskem.

TYCHO BRAHE

Tento dánský astronom, astrolog a alchymista byl považován za nejlepšího a nejpřesnějšího pozorovatele hvězdné oblohy. Jeho pozorování byla překonána až šedesát let po vynalezení dalekohledu.

Brahe se narodil roku 1546 v Dánsku (dnes Švédsko) jako potomek starého šlechtického rodu. Studoval filozofii a rétoriku v Kodani, poté práva v Lipsku. Poté, co zdědil značné jmění, se mohl věnovat svým koníčkům – alchymii, ale především astronomii. Později pokračoval ještě ve studiu  chemie v Augsburgu. Roku 1571 se po smrti otce vrátil do Dánska a získal vlastní observatoř, kde mimo jiné  pozoroval a popsal výbuch supernovy v souhvězdí Kasiopeia. Poté cestoval nějaký čas po Evropě. Velkorysá nabídka dánského krále Frederika II, který mu nechal postavit laboratoře a observatoře na ostrově Hven, jej přiměla k návratu. Pracoval zde přes dvacet let. Peté, co se nepohodl s novým králem, cestoval po Evropě a v roce  1599 přijal pozvání na císařský dvůr Rudolfa II do Prahy, Působil tu jako astrolog. V Praze také zemřel r.1601, pravděpodobně na akutní uremii po přílišném pití na hostině pana Petra Voka. Pohřben je v Týnském chrámu.

Tycho Brahe vytvořil originální kosmologickou teorii: podle ní je sice Země středem vesmíru, ale kolem ní obíhá jen Slunce a Měsíc. Ostatní planety obíhají kolem Slunce. Vytvořil tak jeden z kompromisních modelů mezi  Ptolemaiovou teorií  geocentrickou  a Koperníkovou heliocentrickou . Na základě Brahových pozorování (především poloh Marsu) mohl později  Johannes Kepler formulovat své slavné zákony oběhu planet.

Tycho Brahe bydlel po příjezdu do Prahy na Novém Světě, nějakou dobu v Benátkách nad Jizerou, později získal dům na Pohořelci, kam se po jeho smrti nastěhoval Jan Kepler s rodinou.  

LOBKOWICZSKÝ PALÁC NA PRAŽSKÉM HRADĚ

 

Jediný soukromý objekt na území Pražského hradu se nachází  hned za západní branou po výstupu zámeckých schodů od Klárova. Palác ukrývá mnohá překvapení a protože byl pro veřejnost otevřen teprve v roce 2007, jsem přesvědčena, že pro mnoho Pražanů zůstává velkou neznámou. Pojďme se tedy společně virtuálně projít místnostmi  druhého patra a povědět si něco k historii rodu Lobkowiczů, samotného paláce i vystavených uměleckých děl. 

Palác byl vybudován v polovině 16.století jako Pernštejnský Jaroslavem z Pernštejna, brzy však přešel do vlastnictví jeho bratra Vratislava. Název Lobkowiczský získal po sňatku Vratislavovy dcery Polyxeny se Zdeňkem Vojtěchem Popelem, prvním knížetem rodu Lobkowiczů. 

Vzhledem k tomu, že se palác  nachází na území Pražského hradu, jsou s ním spojeny důležité události českých dějin, především druhá pražská defenestrace 23.5.1618 Je dobře známo, že císařští místodržící byli po bouřlivé výměně názorů vyhozeni protestantskými šlechtici z okna české kanceláře a přistáli na nevábném lůžku z odpadků a hnoje, které jim ovšem zachránilo život. Méně se už ví o tom, co následovalo. Poranění a otřesení místodržící byli i po přestálém 15 metrovém letu z okna nadále vystaveni nebezpečí, šlo jim o život. Protestantští šlechtici byli v mnohonásobné přesile. Kam se tedy ukrýt? Řešení bylo jediné – do Lobkowiczského paláce, neboť kněžna Polyxena i její manžel Zdeněk byli přesvědčenými katolíky. Slavata a Martinic zde skutečně pomoc našli, traduje se dokonce, že kněžna oba zkrvavené nešťastníky ukryla před protestanty pod své široké sukně a pevným hlasem vetřelce ze svého domu vykázala. Příběhem se nechal inspirovat malíř Václav Brožík, kopii obrazu se zmíněným výjevem najdete v lobkowiczské sbírce zde v paláci. 

Palác prodělal řadu změn, za vlády jediného syna Polyxeny Václava Eusebia byla přestavěna palácová kaple a Koncertní, Balkonový a Císařský sál ve stylu baroka. Krásné nástropní fresky jsou dílem malíře Harovníka. Další významná přestavba v roce 1791 byla spojena s nástupem Leopolda II.na český trůn. 7.kníže Josef František Maxmilián se před císařem hodlal předvést v co nejlepším světle.

 

Lobkowiczové drželi palác přibližně 300 let. Když byly po 1.světové válce v nově vzniklé československé republice zrušeny šlechtické tituly, tehdejší majitel paláce Maxmilián Lobkowicz poskytl prostory pro kancelář ministerského předsedy. Poté přišlo těžké období. Po okupaci v roce 1939 byl palác zkonfiskován nacisty, Lobkowiczové totiž odmítli přihlásit se k německé říši. Projevené vlastenectví ale po ukončení války nestačilo a po nástupu komunistů k moci byl nakrátko vrácený palác v roce 1952 zkonfiskován podruhé. Trvalo to 40 let, než se vrátil původním vlastníkům a další roky tvrdé práce, aby mohl být otevřen v roce 2007 veřejnosti jako soukromé rodinné muzeum.

Současný název muzea Poklady Lobkowiczských sbírek rozhodně není přehnaný, poklady v paláci skutečně jsou, ať už se jedná o obrazy, vzácné hudební nástroje, dobové zbraně nebo sbírky keramiky a porcelánu. 

RODINNÉ ALBUM –PODESTA VE 2.PATŘE

 

Než vstoupíme do prvního sálu paláce, zastavme se na chvíli u portrétu dědečka současného majitele paláce, Maxe Lobkowicze. (1888 – 1967). Po studiích práv na UK se stal majitelem bývalého tzv.roudnického fideikomisu, tedy rozsáhlého rodinného majetku – nemovitostí i uměleckých sbírek. Max později působil v diplomatickýhc službách v Londýně, kde se seznámil s budoucí manželkou Gillian Somerville. Svatba se konala v roce 1924. Za 2.sv.války působil jako vyslanec exilové vlády, německá okupační vláda mu zkonfiskovala veškerý majetek. Ten mu byl navrácen na krátko po válce, ale již v roce 1949 znovu bez náhrady zkonfiskován, tentokrát československými komunisty v rámci pozemkové reformy. Max nakonec republiku opustil a se ženou odcestoval do USA, kde se narodil syn Martin (1928 – 2014). V roce 1992 v rámci restitucí získávají Lobkowiczové majetek částečně zpět. Nyní ho spravují manželé  William a Alexandra Lobkowicz. 

PERNŠTEJNSKÝ SÁL 

Na počátku  cesty Lobkowiczů do stávajícího paláce na Pražském hradě je třeba povědět si něco o Pernštejnech. Tento významný jihočeský rod je zastoupen v prvním sále rodinnými portréty a portréty významných osobností doby. Největšího rozkvětu rod dosáhl v 16.století, kdy vedle Rožmberků patřil k nejbohatším a nejvlivnějším v českém království , což dokazuje i fakt, že pouze tyto dva rody mohly vlastnit palác na území Pražského hradu. Obrazy zde vystavené se do sbírek dostaly z majetku rodu Pernštejnů, představují jednak členy rodiny, jednak významné osobnosti doby. Přímo proti vchodu do sálu je vyobrazen Vratislav z Pernštejna, zvaný Nádherný. Vratislav se už ve 13 letech dostal na vídeňský dvůr  budoucího císaře a krále Maxmiliána Habsburského , kterému dělal společníka, později s ním strávil 4 roky ve Španělsku. Vratislav se s Maxmiliánem spřátelil a to zcela jistě usnadnilo Pernštejnovu politickou kariéru. Pro svého vládce vykonával důležité mise na mezinárodním politickém poli a za své zásluhy byl  jako první Čech přijat mezi rytíře Řádu zlatého rouna. V letech 1566 – 82 dokonce zastával nejvýznamnější funkci kancléře českého království – dnes bychom tuto funkci mohli srovnat s funkcí předsedy vlády. 

V roce 1555 se Vratislav oženil ve Vídni s dvorní dámou císařovny Marie, Marií Manrique de Lara y Mendoza.  Jazyková bariéra mezi manžely zcela jistě nestála, po španělském pobytu Vratislav ovládal řeč své ženy. Nejen to, byli to právě Vratislav z Pernštejna a Marie Manrique, kteří stejně jako jejich přítel Adam z Dietrichsteina přenesli duch Španělska do svého pražského paláce. Rodina mluvila i psala španělsky, přejala i dvorský ceremoniál a styl  oblékání. Krátké kalhoty „bubny“, plášť cappa, bohatý skládaný límec „gorguera“ nebo boty kordovánky lze ostatně vidět na obrazech členů rozvětvené (21 potomků) rodiny od předních španělských umělců.  Sice jen málo dětí Vratislava se dožilo dospělosti,  podle tehdejšího zvyku však uzavřelo výhodný sňatek s cílem rozmnožit rodinné jmění a společenskou prestiž. Nejstarší dcera Jana z Pernštejna je vyobrazena vedle portrétu svého španělského manžela vévody Villahermosa, Do vlasti své matky se Jana vrátila s doprovodem  ovdovělé královny Marie Španělské po smrti  císaře Maxmiliána II. Jana se bohužel také stala vdovou, když byl její manžel popraven za zradu španělského krále Filipa II. Její sestra Bibiana pak zamířila do Itálie na panství vévody Francesca z Gonzagy, s nímž měla 8 dětí. Francesco sloužil císaři Rudolfu II., nějakou dobu i v Praze. Orientace Vratislavovy rodiny na Španělsko dokládá symbolicky i zde umístěná kopie pražského jezulátka. Originál přivezla jako rodinnou relikvi do Prahy právě Maria Manrique. 

Na dalších obrazech můžeme vidět portréty členů císařské rodiny i dalších evropských dvorů. Je zde císař Ferdinand I, císařovna Marie, dcera Karla V. a manželka Maxmiliána II. Muž v oděvu rytíře řádu maltézských rytířů je nepříliš známý arcivévoda Václav Rakouský. O to zajímavější osobností je autor obrazu španělský malíř Alonso Sánchez Coello (1531 – 88), který byl pro svou zálibu v šedé barvě znám jako mistr šedých odstínů. (bylo jich 50 nebo snad víc?). Pracoval na dvoře portugalského krále Jana a později přes 30 let v Madridu pro krále Filipa II, který na trůně setrval plných 42 let. Coello mj. provedl nové instalace obrazů a úpravy v Pradu. Jeho vzorem byli Tizian a Coreggio. Je autorem mnoha portrétů, např. českého krále a císaře Rudolfa II, k vidění bohužel až v Hampton court, zde v Lobkowiczském paláci vedle již zmiňovaného Václava Rakouského je to i 4.manželka – a současně neteř – Filipa II., Anna Habsburská. Příbuzenské svazky nebyly při uzavírání manželství pro Habsburky žádnou překážkou. Jen pro představu – Filip II.byl  bratrancem Annina otce a bratrem její matky Marie. Navíc si Anna měla původně vzít Filipova syna Karla, který však ještě před sňatkem zemřel. 

ROŽMBERSKÝ SÁL 

Druhý sál je věnován rodu Rožmberků. Z tohoto rodu pocházel Vilém, který začal spravovat rodový majetek již v 16 letech.  Ukázal se jako velice shcopný, za jeho působení se rozvíjelo rybníkářství, pivovarnictví i dolování drahých kovů. Dal přebudovat českokrumlovský hrad v novém stylu, který na svých cestách poznal v Itálii – v renesanci. Vilém zastával vysokou funkci nejvyššího purkrabího a působil jako diplomat pro císaře Maxmiliána II. stejně jako Vratislav z Pernštejna, jehož dcera Polyxena se stala Vilémovou 4.manželkou. Netřeba zdůrazňovat značný věkový rozdíl snoubenců, sňatky z rozumu byly na denním pořádku. Polyxeně bylo lehce přes dvacet a kdo ví, jak se cítila vedle muže ve věku jejího otce. Svatba nicméně byla velkolepá, oslav se zúčastnil i císař Rudolf II. Svatební dar pro snoubence, skvostný oltářík vykládaný polodrahokamy z dílny bratrů Castrucci  si  můžete prohlédnout zde v Rožmberském sále. Sv.Markéta, ochránkyně těhotných žen, není na oltáři náhodou. Byl to jasný odkaz na Vilémova tři předchozí  manželství bez dědice. Bohužel se Vilém z Rožmberka syna nedočkal ani s Polyxenou. Když v roce 1592 zemřel, stal se dědicem Vilémův bratr Petr Vok, nicméně ke švagrové se zachoval velkoryse, vdova získala nejen  zámek Roudnice, ale Vok jí přidal i 25 000 zlatých. 

Letopočet 1603 je pro původní Pernštejnský palác důležitý, mění se jeho název -  tehdy se Polyxena z Pernštejna vdala podruhé, za 1.knížete z Lobkowicz Zdeňka Vojtěcha Popela. S trochou nadsázky se dá říci, že Polyxenu přitahovali muži ve vysokých funkcích – 1.manžel byl purkrabím, druhý kancléřem českého království – jako Polyxenin otec  Vratislav z Pernštejna. I jediný syn manželů Václav Eusebius dosáhl významného postavení v habsburské říši. Byl členem císařské rady Ferdinanda III. a Leopolda I., stal se tak jedním z nejvlivnějších evropských státníků 17. století. Během třicetileté války stál v čele vlastního regimentu. Po válce pak ve Vídni vedl důležitá jednání v pozici předsedy císařského válečného kabinetu (od roku 1652) a předsedy tajné císařské rady (od roku 1669). Své schopnosti prokázal i ve správě rodinného majetku. Na jeho přání byli do Čech pozváni italští umělci a architekti, pod jejichž vedením byly v Lobkowiczkém paláci a na zámku v Roudnici provedeny rozsáhlé barokní úpravy. 

V roce 1624 byl Zdeněk za své zásluhy jmenován knížetem Svaté říše římské, první tohoto titulu v rodě Lobkowiczů. Dnes bychom Zdeňka nazvali diplomatickým atašé, z titulu své funkce hodně cestoval. Polyxena, spojená rodinnými vazbami s významnými evropskými rody, se také dobře vyznala v politice a ve své době zaujímala v Praze významné postavení, pro ženu tehdy vyjímečné. O pevném vztahu manželů vypovídá ukázka korespondence vystavená vedle dveří do dalšího sálu. Je úsměvné zjistit, že manželé používali vtipné, často lehce hanlivé přezdívky, když se zmiňovali o tehdejších mocných, třeba o Valdštejnovi. V neklidné době kolem pražské defenestrace Polyxena neochvějně zůstávala věrná katolické víře. To připomíná výjev na kopii obrazu Václava Brožíka, kde statečně vykazuje ze svého domu protestanty, hledající zraněné místodržící Slavatu a Martinice. V rodě se později tradovalo, že je, otřesené po pádu do hradního příkopu a zkrvavené, ovázala pásy látky ze své spodničky a ukryla pod objemnými sukněmi, dokud protestanti neodtáhli s nepořízenou. 

Prohlédněme si další obrazy. Malý portrét Rudolfa II. je dílem již zmiňovaného Alonsa Sanchese Coella, je zde i půvabná infantka Margarita Teresa, s velkou pravděpodobností přímo od Velazqueze. Tento dvorní malíř španělské královské rodiny v době Filipa IV se proslavil mj. obrazem Dvorní dámy (Las meninas), kde v centru obrazu stojí právě infantka Margarita, pětiletá dcera Filipa IV.

Stejnou dívenku najdeme na obraze v Lobkowiczském paláci, jen v zrcadlově převráceném pohledu. A jak se obraz dostal do sbírky? Jediný syn Polyxeny a Zdeňka Václav Eusebius (portrét staršího muže vedle obrazu infantky) se s Margaretou znal z Vídně, kam přijela jako mladá dívka, aby se stala ženou Leopolda I. U jeho dvora pak Václav Eusebius působil a díky přátelství s mladou císařovnou nejspíš získal i slavný obraz.  Margareta Teresa přišla do Vídně ve věku 15 let přímo z Madridu od otce Filipa IV. S důležitým úkolem – postarat se o dědice. Leopold byl o 11 let starší, nápadně ošklivý a navíc její vlastní strýc. Přesto bylo manželství šťastné, manžele spojoval zájem o poezii, hudbu a divadlo. Bohužel několik těhotenství rychle za sebou Margaretu vyčerpalo a zemřela ve věku 21 let. Zůstala však navždy živá na dojemných obrazech, které jí zachycují jako tříletou a šestiletou holčičku. Velasques, Kunsthistorische Museum, Vídeň. 

 

MÍSTNOST S KERAMIKOU 

V dalším sále se opět setkáme s rodiči Polyxeny v podobě portrétů nad vitrínou s jejich „svatební“ keramikou. Jedná se o majolikové mísy italské výroby z Castelli v kraji Abruzzo , které zdobí erby rodu Pernštejnů – zubří hlava – a DeLara. Dekor také připomíná důležitou  událost – v roce 1556 dostal Vratislav z Pernštejna jako první Čech od Filipa II.řád zlatého rouna. Tento rytířský řád patří k nejvýznamnějším v Evropě a jeho historie sahá až do roku 1429. Založil ho Filip III. Burgundský pro původně 31 rytířů ze starýhc a váženýhc šlechtických rodů. Sám se prohlásil velmistrem. Řád později přešel na dědičku burgundských zemí Marii a jejím sňatkem s Maxmiliánem I. na Habsburky. Postupně se zvýšil počet členů, kteří se rekrutovali především z obou habsburských větví - rakouské i španělské. Nicméně Filip II. získal od papeže Řehoře XIII. právo jmenovat do řádu osoby dle svého uvážení. Řád nadále existuje, dodnes čítá na 1000 členů. Z rodu Lobkowiczů řád získalo 16 osob, ze známých osobností řád získal Karel Schwarzenberk, Otto von Habsburg, královna Alžběta, císař Hirohito a další. Řádový svátek se slaví ve Vídni 30.11. na den sv.Ondřeje. 

K nejstarším servisům  ve sbírce patří Dietrichsteinský servis z konce 16.století, moravská habánská fajáns. Adam z Dietrichsteinu s manželkou Margaretou z Cardony byl blízkým přítelem Vratislava z Pernštejna a spoluvytvářel tzv.španělskou frakci na Pražském hradě. Působil jako diplomat ve službách císaře Maxmiliána II, jeho syna Rudolfa II (jako vychovatel mladého prince) a během svého působení u španělského dvora si získal důvěru Filipa II. Jednal také s papežem  a zajímavostí může být jeden z bodů tohoto jednání – zrušení celibátu kněží (mluvíme o 16.století!). Papež ovšem tento návrh z pochopitelných důvodů  zamítl  a tak dalšího půl tisíciletí celibát trvá dál. 

Rodovým sídlem Adama z Dietrichsteinu byl Mikulov, ostatně tam se také nachází rodová hrobka. Do 2.pol.19.st. patřil rod k nejmocnějším a nejbohatším na Moravě. Syn Adama František Serafínský se věnoval , jak napovídá jméno, kněžské dráze. R.1599 byl zvolen olomouckým arcibiskupem a za svou věrnost Habsburkům ho císař FerdinandI roku 1624 povýšil do šlechtického stavu. 

Keramický servis ve vedlejší vitríně patřil rodině Trčků z Lípy, do kterého se přivdaly členky Lobkowiczů Alžběta a Marie Magdalena, která servis dostala jako svatební dar. Tato žena, dcera Ladislava Popela z Lobkovic,  se později osvědčila jako velice schopná hospodyně a podnikatelka. Zbohatla nákupem zkonfiskovaných pobělohorských majetků takovým způsobem, že ji v Čechách předčil jedině hrabě Valdštejn. Zajímavostí je, že když musela z bezpečnostníhc důvodů Polyxena z Lobkovic prhcnout do Vídně za anželem, českým kancléřem, svěřila panství Roudnici právě Marii Magdaleně Trčkové, přestože byla evangelička.Polyxena si byla dobře vědoma Mariiných schopností.

K velmi cenným patří také delfská keramika, kterou Lobkowiczové získali přechodem majetku bílinské větve. Svazek mezi Dietrichsteiny a Lobkowicz zde připomíná portrét Eleonory Karolíny z Dietrichsteinu, která se provdala za 4.knížete Lobkowicz Filipa HyacintaVystavená habánská fajáns je zdobena erbem Dietrichsteinů. Je zde zastoupena také krásná barevná keramika z Lombardie z okolí Pavie a města Savony. Soubory pochází z konce 17. a poč.18.století. Nechybí ani raný míšenský porcelán, jedná se o dva soubory známé jako Deutsche Blumen a Servis létajícího psa s čínskými motivy. V Míšni se začal vyrábět první evropský porcelán.

K vystavené týnecké keramice se váže zajímavý příběh. Továrnu na kameninu v Týnci nad Sázavou založenou na konci 18.století zdědil roku 1888 po smrti majitele Františka Josefa z Vrtby Jan Nepomuk Karel z Lobkovic. Údajně za to, že byl ve správnou chvíli na správném místě – na ulici, kde starý pan Vrtba upadl a zranil se. Jan Karel mu pomohl a pečoval o něj. Uběhlo několik let a mladému důstojníkovi přišel dopis. V něm stálo, že se stává majitelem panství Křenice, Nekmíř, Žinkovy a Konopiště. Druhorozený syn z roudnické větve se tak dostal nečekaně k významnému majetku. Tak to aspoň vyprávěl zámecký myslivec na Konopišti. 

Vedle míšeňského porcelánu je známý také pojem delfská fajáns. Fajáns (také se používá výraz majolika) se rozšířila v renesanci. Jde o  jemný keramický materiál, který se po prvním vypálení namáčí do olovnatocíničité glazury a po jejím vsáknutí je za syrova malován čtyřmi barvami: kobaltovou, zelenou, žlutou a manganově fialovou. Název pochází od italského města Faenza, proslulého glazovanou keramikou. V 17. století značné ovlivnil evropskou výrobu keramiky čínský porcelán, zejména modrobílý porcelán dynastie Ming. Ten také významně ovlivnil výrobu a dekor další proslulé keramiky, delfského fajáns v holandském městě Delft. Modrobílý ušlechtilý fajáns se zde začal vyrábět v bělosivě bílé glazuře zdobené kobaltovou modří, a vyráběly se nejen vázy, ale i celé jídelní sety, s motivy orientálního zvířectva, ptáků, stromů a květin. V Delftu vyrábělo koncem 17.století fajáns asi 30 dílen a v jedné z nich, se zajímavým názvem „U kovového hrnce“ si Lobkovicové objednali proslulý servis, který je vystaven zde v paláci. Bylo to poprvé, co delftská dílna vyrobila kompletní jídelní servis o asi 150 kusech. Kromě tradičních talířů, táců, mis a šálků zde najdeme i krabičky na čaj, nádobky na ocet a chladiče na víno. Servis objednal Václav Ferdinand z Lobkovic a když si vystavené kusy nádobí pozorně prohlédneme, najdeme na nich jeho monogram WFL. Uvádí se, že servis takového rozsahu je jediný na světě. 

 KLENOTNICE 

Tak jako mnozí jiní šlechtici své doby, i Lobkowiczové se věnovali sběratelství, i když zpočátku víceméně náhodně, stejně jako se jejich sbírka obrazů plnila hlavně podobiznami členů rodu. Prvním skutečným sběratelem byl 3.kníže Lobkowicz Ferdinand August. Vejděme tedy do klenotnice, kde můžeme obdivovat zdobené procesní  kříže, relikviáře i obrazy s náboženskou tematikou.  Jeden z nejcennějších předmětů je zde románský procesní a ostatkový kříž z pozlaceného stříbra, zdobený horskými křišťály a filigránem. Nad ním visí obraz od Lucase Granacha  st. z poč.16.st, který znázorňuje Madonu s dítětem, sv.Barboru a sv.Kateřinu. Velmi cenná je také relikviářová busta světice, asi sv. Uršuly, zhotovená kolem r. 1340. Předměty ve vitrínách nás přenesou do dob dávno minulých a přiblíží i každodenní činnosti. Renesanční železné klepadlo pochází z konce 17.století, o sto let starší je bronzová olejová lampa. Je zde vystaven maličký tkalcovský stav z želvoviny - jedná se vlastně o naviják na přízi. Tkaly tedy i šlechtičny, ovšem předměty, které používaly, byly současně uměleckým dílem. Lobkowiczové jako pravověrní katolíci měli ve sbírkách také liturgické předměty. Zde můžeme vidět monstranci z plátkového zlata s lobkowiczským znakem z roku 1723 nebo domácí oltářík, zdobený emailem a drahými kameny. Krásná je také kolekce rubínového skla ze 17. a 18.st.

1.SÁL SE ZBRANĚMI 

Ozbrojené konflikty mezi lidmi asi jen tak nevymizí a zbraně se od nepaměni považovaly za naprostou nutnost. Panovník, rytíři a šlechtici, kteří si to mohli dovolit, od zbrojířů požadovali zbraně nejen technicky dokonalé, ale také umělecky zpracované. Proto dnes vidíme v historických zbrojnicích, tu lobkowiczskou nevyjímaje, zbraně nákladně zdobené, s vyřezávanou rukojetí, s pozlacenými kovovými ornamenty, s cizelováním apod. Velkou část lobkowiczské zbrojnice tvoří lovecké pušky. Lov byl vyhledávanou činností vysoké šlechty, vedle zábavy poskytoval zásoby masa a pro mladé šlechtice byl i určitou možností vojenského výcviku, který se pak hodil v případném ozbrojeném konfliktu. 

V první místnosti na obraze mezi okny vidíme 2.knížete z Lobkowicz, Václava Eusebia, který roku 1632 založil vlastní regiment a účastnil se aktivně bojů na polích třicetileté války. Na dalších obrazech jsou otec Marie Manrique don García, vnuk Václava Eusebia Josef z Lobkowicz a bratr Polyxeny Jan Z Pernštejna. Ten zahynul v bitvě u Rábu při dělostřelecké palbě. Vystavené brnění je ukázkou toho, jakou tíhu musel jeho nositel na sobě strpět. Navíc bylo velmi nepohodlné a koncem se 17.st. s používáním střelných zbraní nedalo mluvit o spolehlivé ochraně. 24 loveckých  pušek s křesadlovými zámky má turecké hlavně a jsou krásnou ukázkou skvělé práce zbrojařů v 17.st. 

Většina pušek ve sbírkách byla pro Lobkowicze vyrobena mezi lety 1650 – 1750 v Čechách ve vyhlášených zbrojařských dílnách. Lovecké pušky mají vesměs kolečkové zámky, ale bohužel se nedochoval žádný speciální klíč. Kolečkový zámek  se poprvé objevuje na přelomu 15. a 16.st. Celý mechanizmus byl před výstřelem natažen prostřednictvím klíče, podobně jako hodiny. Stisknutí spouště  uvolnilo a pootočilo rýhované kolečko, ke kterému byl současně pomocí pružiny sklopen kohout s křesacím kamínkem. Jiskry vznítily střelný prach na pánvičce a způsobily výstřel.  Jako materiál křesacího kamínku byl používán nejprve křemen, později pyrit. Zbraně s kolečkovým zámkem měly pohodlnější obsluhu, byly pohotovější ke střelbě a nepotřebovaly  doutnák citlivý na změny počasí. Byly ale příliš drahé, konstrukčně značně složité a citlivé na znečištění.  

Většinu návštěvníků při vstupu do zbrojnice upoutá zlacený lobkowiczský erb a kolem něj zavěšených 24 loveckých pušek s křesadlovým zámkem.  Mají turecké hlavně, které byly získány na bojištích nesčetných konfliktů s tureckou říší na Balkáně.

Nade dveřmi do 2.zbrojnice je vystaveno 12 karabin s křesadlovými zámky.  Tento typ zámku se objevil  téměř současně s objevem kolečkového zámku, v pol.16.st  Po stisknutí spouště došlo k uvolnění napnuté vzpruhy, která uvedla do pohybu kohout s křesacím kamínkem upevněným v jeho čelistech. Ten udeřil do ocelové destičky - ocílky, která způsobila vykřesání jisker a zároveň se odkryla pánvička se střelným prachem. Jiskry vznítily prach na pánvičce, který  zažehl prach v hlavni a došlo k výstřelu. Zbraně s křesadlovým zámkem byly pohodlnější na obsluhu a rovněž rychlost palby vzrostla ve srovnání s doutnákovými zbraněmi více než dvakrát - interval mezi dvěma výstřely se nyní zkrátil na 1 minutu. 

Nechybí ani zajímavosti, třeba velká lovecká kuše ze dřeva  ovocného stromu, vykládaná rohovinou. Kuše se používala na lov jelenů na malou vzdálenost. Dětská kuše s bambulkami je z hruškového dřeva. Malé karabiny sloužily k lovu z výšky, kdy lovec střílel ze stromu.
BEETHOVENŮV SÁL 

Inter armae silent musae, v tomto sále už ale žádné zbraně nenajdete e muzika zní ze všech stran. Hudební archiv dochovaný ve sbírce roudnické větve Lobkowiczů obsahuje na 4 000 položek. Systematicky se sběru hudebnin začíná věnovat 3.kníže z Lobkowicz, Ferdinand August od roku 1700. Sám byl velmi uznávaným hráčem na loutnu, stejně jako 4. kníže z Lobkowicz Filip Hyacint. S manželkou Marií Vilemínou mohl pořádat domácí koncerty a dobová svědectví hodnotí jejich hru velmi vysoko. Sbírka drnkacích nástrujů a loutnové hudby je největší soukromou sbírkou na světě. K vidění jsou tzv.tabulatury (rozkreslení stisku hmatníku drnkacích nástrojů) , kterých je celkem 28 – 20 rukopisných a 8 tištěných. Drnkací nástroje jako mandolína, loutna a kytara byly v baroku velmi populární. Velmi vzácný je soubor šesti trumpet, vyrobených ze stříbra a částečně zlacených a zdobených almandiny. Podobný soubor je vystaven v uměleckohistorickém muzeu ve Vídni. Jedná se o trumpety fanfárové, později používané lobkowiczkou kapelou. 

Další z knížat, Ferdinand Filip, 6. 3.kníže z lobkowicz, hodně cestoval a z jedné londýnské cesty přivezl vzácnost – 1.tištěné vydání Handelových oratorií. Setkání s Handlem zprostředkoval přítel Ferdinanda Filipa, hudební skladatel Christoph Willibald Gluck. Gluckův otec působil v knížecích službách jako lesník na panství Jezeří a předpokládalo se, že syn se bude držet rodinné tradice. Gluck ale tíhl k hudbě. Zběhl, studoval nějakou dobu v Praze, pak v Milaně a skládá svou první operu. S ní přišel úspěch a otevřená cesta k vídeňskému dvoru. Celkem Gluck složil na 35 oper, k jeho přátelům patřil třeba Salieri, jeho slavnou žačkou byla nešťastná Marie Antoinetta.   Mezi lety 1734 – 35 působil Gluck v Lobkowiczském paláci ve Vídni. 

A jak souvisí slavný hudební skladatel Ludwig van Beethoven s Lobkowiczi? 7. kníže z Lobkowicz Josef František Maxmilián se s Beethovenem seznámil ve Vídni a později se stal jeho mecenášem. Skladatel tak získal ojedinělou možnost psát hudbu podle vého, nikoliv na objednávku, jak bylo tehdy zvykem. Svému mecenáši se odvděčil tím, že mu věnoval některé ze svých nejslavnějších skladeb. (Symfonieč.3,5,6, smyčcový kvartet, opus 18 a opus 74 a další) 

Partitury opisovali profesionální opisovači pro potřeby hudebních představení, vystavená díla jsou často opatřena poznámkami samotných skladatelů. Ve vitrínách jsou vystavena tato díla: část Handlova Mesiáše, kterou upravil Mozart pro obnovené, „modernizované“ představení. 1.vydání Haydnova oratoria Stvoření z r.1800. Zajímavostí je dvojjazyčná verze, originální anglická a překlad do němčiny. Oba texty odpovídají hudbě tak, aby se z uvedení mohlo těšit vídeňské i londýnské publikum. Oratorium Stvoření ovšem zaznělo i v českém překladu. Na své náklady ho dal pořídit právě Josef František Maxmilián, který byl i schopným zpěvákem - v premiérovém provedení v roce 1805 na Roudnici se zhostil partu Rafaela. Český překlad je zde též vystaven. Následuje  smyčcové kvarteto op.77, které Haydn věnoval 7.knížeti z Lobkowicz, a Beethovenova symfonie č.4. V malém památníku ve tvaru mauzolea s věžičkami je uschován chorobopis knížete a lékařská zpráva.

Zajímavý je osud 3.symfonie zvané Eroica. Původně byla věnována Napoleonovi, Beethovena ovšem velmi rozzlobilo císařovo gesto, kdy si sám vložil na hlavu korunu. Věnování skladatel změnil a své dílo věnoval Josefu Františku Maxmiliánovi. Premiéra symfonie se konala v roce 1804 v Lobkowiczském paláci ve Vídni.  Následuje asi nejslavnější symfonie, Osudová, smyčcové kvarteto a dvě zajímavé listiny - první je se skladatelovým vlastnoručním podpisem, kdy potvrzuje přijetí pravidelné renty, druhý je účetní doklad z pera kapelníka lobkowiczské kapely Antonína Vranického. Jedná se o účet za dva koncerty.

V místnosti jsou vystaveny i cenné hudební nástroje – dvě violoncella, jedno z dílny Guarneriho z Cremony. Guarneri se stejně jako Antonio Stradivari vyučil v dílně u Amatiho. Všechno to jsou jména, která ve světě smyčců mnoho znamenají.

SÁL PIETERA BREUGHELA ST.

 

Breughel (1530 – 69)  je považován za nejvýznamnějšího nizozemského malíře 16.století. Usadil se v Antverpách a podobně jako mnoho jeho kolegů podnikl studijní cestu do Itálie. Během dvou let pobýval v Římě, Neapoli, Messině a Palermu. Jsou známé především jeho krajinky, kde dokázal jedinečným zpúsobem zachytit atmosféru přírody a velmi realisticky ztvárnit venkovany při práci na polích. Při bližším pohledu však divák objeví i groteskní prvky, zde je patrná inspirace obrazy Hyeronyma Bosche Ctnosti a neřesti. 

Mnoho Breughelových děl měl ve svých sbírkách císař Rudolf iI, ta se dnes nacházejí převážně ve Vídni. Obraz Senoseč v pražském Lobkowiczském paláci patří do šestidílného cyklu obrazů měsíců, z nichž 3 jsou ve Vídni, jeden v New Yorku a jeden zde v Praze. Šestý obraz je pokládán za ztracený. 

SÁL CARLA ROBERTA CROLLA 

Německý krajinář Carl Robert Croll (1800 – 63) působil hlavně v Teplicích a také v Praze, kde i zemřel. Působil jako učitel kreslení a vychovatel u Lobkowiczů,  bylo tedy přirozené, že byl roku 1840 pověřen 8.knížetem z Lobkowicz  Ferdinandem Josefem  namalovat jednotlivá rodová sídla. Jednalo se vlastně o zdokumentování tehlejšího vzhledu panství a obrazy jsou dnes cenným historickým materiálem. Na obrazech vidíme hrady a zámky Jezeří, Střekov, Nelahozeves, Bílinu, Roudnici nad Labem a Vysoký Chlumec. Hlavní sídlo roudnické větve, Roudnice nad Labem, je zde zachycena třikrát. Dnešní zámek se nachází na místě původné románské falce, přebudované ve 14.století na gotický hrad. Na kopci nad Labem působil se svými baštami a kulatou věží sice impozantně, ale k obývání se už nehodil. Vilém z Rožmberka k němu bez rozpaků nechal přestavět obytné křídlo v renesančním stylu. Dnes má zámek raně barokní podobu z doby působení Václava Eusebia (1652 – 84), který zadal projekt italskému architektu Francescu Carratimu. Po 12 letech Caratti z lobkowiczskýhc služeb odešel a velkolepé plány na přestavbu nebyly zcela uskutečněny. Z dalších architektů v Roudnici pracovali Orsolini a Porta.    

Roudnickým Lobkowiczům patří také zámek Nelahozeves, jedna z nejvýznamnějších renesančních staveb v Čechách. Počátky zámku sahají do roku 1553, kdy se začalo stavět podle velkorysého projektu. Občas se stávalo, že stavebník neodhadl výši nákladů a ve snaze držet se původního projektu, upadl do velkých dluhů a nakonec o svůj majetek přišel. To je třeba případ palazzo Pitti ve Florencii, kdy konkurent vládnoucího rodu Medici Luca Pitti požadoval na architektovi okna paláce velká tak, jako mají u Medičejských dveře.  Dosáhl svého, ovšem během stavby se zadlužil a nakonec palác koupil jeho největsí konkurent, rodini Medici. V Praze stihl podobný osud Černínský palác na Loretánském náměstí. V Nelahozevsi  na stavbu nestačil královský dvořan Florián Griespek z Griespachu a v roce 1623 koupila zadlužené panství Polyxena z Lobkowicz. 

Smutný je osud zámku v Jezeří. Původně gotický hrad získal během přestavby z konce 17.století zajímavý půdorys ve tvaru písmena H. K nejvýznamnějším majitelům zde patřili právě Lobkowiczové. Za druhé světové války „získal“ zámek zelený maskovací nátěr a bylo zde zřízeno vězení pro prominentní osobnosti. Byl zde vězněn třeba bratr generála DeGaulla, syn frncouzského politika  a žurnalisty Clemenceaua. Bohužel období komunismu nevěnovalo znárodněnému zámku náležitou péči, v 80.letech budově hrozilo dokonce zboření, přednost dostala těžba v bezprostředním okolí. Z toho pak vyplynuly problémy se statikou budovy. Zámek nebyl dokonce ani zakreslen na mapách. 

Roku 1989 vznikla Společnost za obnovu Jezeří, od roku 1996 je zámek ve státní správě. Martin z Lobkowicz se rozhodl pro tento krok, protože budova byla příliš zdevastovaná a pro rodinu nebylo finančně možné zahájit byť základní obnovu. Dnes je otevřen v omezeném rozsahu návštěvnický okruh.  Podle originálního vybavení interiérů - nábytku a závěsů, na obrazech, byly zhotoveny i závěsy a nábytek v této místnosti.

 SÁL ANTONIA CANALETTA

Jedním z lákadel, především pro italské návštěvníky, je plakát s pohledem na Londýn, kopie obrazu benátského malíře Canaletta. Stejně zajímavý je příběh, jak se originál obrazu do paláce dostal. Stopy vedou k  6.knížeti z Lobkowicz, Ferdinandu Filipovi. Tak jako mnoho ostatních šlechticů jeho doby i on mnoho cestoval, v jeho případě byly zahraniční cesty svým způsobem nutností. V době války o Rakouské dědictví ve snaze zachránit své panství ve Slezsku se Ferdinand Filip přiklonil k podpoře pruského krále Fridricha Velkého proti Habsburkům. Tím se tento roudnický Lobkowicz připravil o možnost udělení vysokého řádu Zlatého rouna, protože pochopitelně u Habsburků upadl v nemilost. Rozumně tedy zvolil cestu mimo habsburské državy a odjel do Londýna. Původním záměrem byl nákup ušlechtilých koní. Tehdy bylo Ferdinandu Filipovi 24 let a podle dobových svědectví byl velmi pohledný. Účelem tohoto textu není uvádět nepodložené zprávy, diplomaticky se snad lze zmínit o velké popularitě mladého knížete u londýnských dam z vyšší společnosti. Jednou z nich byla údajně i manželka benátského vyslance v Londýně, která se znala s Canalettem. Ten tehdy  díky kontaktům s britským obchodníkem s uměním Johnem Smithem získal místo malíře v britské metropoli a záhy se stal velmi žádaným. Odtud tedy vede cesta dvou jeho nejrozměrnějších pláten, pohledy na Londýn s řekou Temží, až do Prahy.

PRAKTICKÉ INFORMACE

ADRESA: Jiřská 3, Pražský hrad, Praha 1

OTVÍRACÍ DOBA: denne 10.00 - 18.00

VSTUPNÉ : 275 Kč / zlevněné 200/ rodinné 690 Kč

web

PRAHA MYSTICKÁ

Pro hledající má Praha mnoho tajemných souvislostí, mnohem víc než jiná města. Naše krásné hlavní město zažilo dva zlaté věky, dobu Karla IV a dobu Rudolfa II. Za vlády obou panovníků se stává hlavním městem  svaté říše římské. Pokud však jde o mystickou stránku Prahy, bývá spojována spíš s Rudolfem. Nakonec  rudolfínská Praha zahrnuje  legendu o Golemovi, zlatou uličku plnou alchymistů a císařovu touhu po elixíru věčného mládí. Přitom i doba  Karla IV. má svá tajemství, legendy a astronomické zvláštnosti. Je to třeba osa, která vychází ze svatovítské katedrály, prochází přes Malostranskou mosteckou věž, Novým Městem přes rotundu sv.Kříže k rotundě sv.Longina. Osa naznačuje azimut letního slunovratu.

Svoji symboliku měla i výzdoba staroměstské mostecké věže. Průchod tvoří triumfální oblouk, pod kterým panovník procházel při cestě na korunovaci na Pražském hradě. Samotný most byl viděn symbolicky jako cesta ke spáse. Je zde 14 volných pilířů. Na 12. musí být ukřižování, aby Kristus mohl být dále sňat z kříže a uložen do hrobu.

Numerologickou hříčkou je datum položení základního kamene. Letopočet 1357 a datum 9.7. v 5 hodin a 31 minut. Stačí všechna čísla napsat do řady za sebou…Most byl založen v době letního slunovratu, kdy došlo ke konjungci Saturnu se Sluncem. Byl to nejšťastnější den roku. Daný čas byl navíc v nejpříznivějším astrologickém bodě, v ascendentu bylo znamení lva, heraldický symbol českého království.

Východní strana věže je rozdělena na 4 sféry, z nichž nejnižší je pozemská sahající po konzole na začátku klenutí s dvojicí nárožních plastik, znázorňujících lidské hříchy -  filosofa Aristotela svádí kurtizána a stařena laškuje s vojákem. Následuje sféra lunární, knížecí. Římsu klenutého průchodu zdobí 28 krabů, číslo měsíčního cyklu. Původně ve vchodu byla na sloupu socha sv.Václava a nad ní v klenbě svatováclavská koruna. Třetí část tvoří sféra sluneční se sochami panovníků a sv.Víta. Ze znaků je zde říšská orlice a  český dvouocasý lev, vzdávající úctu plamenné svatováclavské orlici nad nimi. Dole jsou erby zemí, které tehdy patřily České koruně. Nejvyšší, hvězdná sféra se sochami zemských patronů má 24 slepých kružeb, po 8 ve 3 řadách. Znamená 24 hodin, za něž se země otočí kolem své osy. Jde o průřez celým vesmírem, který je při tom, když král v triumfálním korunovačním průvodu jde z Vyšehradu na Hradčany. I v Římě vedla korunovační cesta přes Tiberu. Přejít most znamenalo dokázat, že i vodní živel podléhá svrchovanosti panovníka. Sluneční symbolika měla pro Karla IV obrovský význam. Slunce má v době slunovratu největší sílu. Postavíme-li se v této době k portálu mostecké věže, slunce zapadá přesně nad svatováclavskou kaplí katedrály. Kult sv.Víta má patrně předobraz v keltském božstvu 4 tváří, Svantovítovi. Ve jménu Lucemburků lze najít slova lux-světlo, a burg-hrad. Hrad světla. Světelný jinotaj tak propojuje kult svantovíta se jménem Lucemburků.

VELKÁ PRAHA

Rozšiřování Prahy má dlouhou tradici.

1348 - Karel IV založil Nové Město pražské, území Prahy se zvětšilo víc než 3x. 

1784 - Josef II.sloučil historické části v jednotné královské město. Staré a Nové Město, Malá Strana a Hradčany dostaly jeden magistrát a jednoho purkmistra. Dále byly připojeny Vyšehrad a Josefov.

 Další snaha o připojení okrajových obcí narážela na tuhý odpor.Karlín, Vinohrady, Žižkov a Smíhcov se bránily - obstaraly si dokonce povýšení na městai symboliku - prapory a městské znaky. Měla své vodárny - Vinohradská stála hned vedle pražské v Podolí. Roli hrál i odpor k daním - v Praze byly vyšší než v obcích. Teprve 1.sv.válka všechny poučila - hlad a problémy se zásobováním. nemoci.

1922 - po tříletých přípravách vyhlášen zákon a vznikla VELKÁ PRAHA. připojeno bylo přes 30 obcí, součástí metropole se staly Vinohrady, Karlín, Žižkov, Nusle, Dejvice, Smíchov

1968 - připojeno 21 obcí -  Modřany, Komořany, Kunratice

1970 - Praze připadl areál ruzyňského letiště

1974 - připojeno dalších 30 obcí, Zbraslav, Stodůlky, Uhříněves. 

NOVÉ MĚSTO PRAŽSKÉ JAKO NEBESKÝ JERUZALÉM

A uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha. Bylo vystrojeno jako nevěsta okrášlená pro svého ženicha.  Jiskřilo jako nejvzácnější kámen, jako křišťálově průhledný jaspis. Mělo silné a vysoké hradby s 12 branami. ...Při budování Prahy jako centra tehdejší křesťanské říše se hluboce věřící panovník Karel IV.inspiroval biblickou vizí Nebeského Jeruzaléma, jak je popsán v Apokalypse sv.Jana (21, 1-8). Na Novém Městě byly vybudovány chrámy mající vztah ke Karlovi jako světské hlavě křesťanského světa. Chrámy jsou rozloženy v ose kříže. Ve středu je kostel sv.Apolináře, Svislé břevno kříže spojuje kostel sv.Kateřiny, Karlovy patronky, přes kostel Panny Marie na Slupi a vede až k bazilice sv.Petra a Pavla na Vyšehradě. Příčné rameno tvoří linie mezi klášterem Na Slovanech a kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv.Karla Velikého na Karlově 

OKOLÍ KARLOVA MOSTU 

Nostický palác

Rozsáhlý barokní palác, který dal v druhé polovině 17. století vystavět tehdejší nejvyšší kancléř Jan Hartwig z Nostitz. Rod pocházel z Horní Lužice, přestože se jedna větev usídlila v Čechách a považovala je za svůj domov. Byli známými mecenáši umění, v rodině působil jako vychovatel Josef Dobrovský.  Po 2.sv.válce byla pražská linie odsunuta do Rakouska a jejich majetek zkonfiskován. Zpět nedostali nic. K Nosticům se přivdala dcera arcivévody Františka Ferdinanda Žofie z Hohenbergu. v sobě skrývá unikátní knihovnu s 15 tisíci historickými svazky, kapli a obrazárnu. Palác není běžně přístupný, konají se zde však krátkodobé výstavy

Velkopřevorský palác 

Na místě paláce byl původně románský pevnostní dvorec, který daroval kníže Vladislav řádu johanitů. Soustřeďoval rytíře před cestou do Svaté země, jako  - dnešní terminologií - školicí středisko. Zároveň sloužil jako špitál. Stejně jako ostatní johanitské budovy za husitských válek vyhořel, několikrát přestavován, z významných architektů zde pracovali Carlo Lurago a Bartolomeo Scotti. Za komunistů bylo v paláci muzeum hudebních nástrojů a zřejmě zde i tajně StB pozorovala protější budovu francouzského velvyslanectví.  V roce 1991 získali palác opět maltézští rytíři. Je zde centrum sociální pomoci Caritas, krásné sály lze pronajmout pro různé společenské akce. V zahradě paláce stojí nejstarší a největší památný platan v Praze – Beethovenův platan. Podle legendy pod ním skladatel sedával při své návštěvě Prahy roku 1796. 

Kostel Panny Marie pod Řetězem 

Pozemky poblíž tehdejšího mostu přes Vltavu získal ve 12.st. rytířský řád johanitů. Založili zde komendu, opevněné sídlo, jehož součástí byl i kostel. Původní románskou trojlodní baziliku vybudovali johanité do roku 1182, gotické úpravy pravděpodobně měly chrám zvětšit. Je doloženo dokončené kněžiště, protože v roce 1378 zde bylo vystaveno tělo Karla IV. během smutečních akcí. Další práce přerušily husitské bouře. Z baroka jsou doloženy stavební úpravy z dílny slavného architekta Carla Luraga v letech 1640 – 1660. Z doby vrcholného baroka pochází oltář. Zdobí ho obraz Karla Škréty, na němž Panna Marie žehná johanitům v bitvě u Lepanta 

Kostel dnes působí impozantně hlavně díky kamenné gotiské fasádě se dvěma později sníženými věžemi, mezi kterými je portikus. Portikem projdeme do nádvoří přibližně v místech původního románského chrámu. Jeho pozůstatky jsou dobře patrné v obvodových zdech při pohledu směrem do Maltézského náměstí. Samotný interiér kostela je výsledkem úprav původního gotickéh kněžiště. 

V kostele jsou pohřbeni mj. různí významní členové řádu a také socha Rudolfa Colloredo- Wallsee, velitele pražské obrany za obléhání Švédů v roce 1648 od  Emanuela Maxe, kolem roku  1850 z bílého carrarského mramoru. Ve dvoře stojí za to zaměřit se i na místní stromky a keře. V Praze není moc míst, kde se můžeme setkat s divoce rostoucím fíkovníkem…. 

KAMPA

Ostrov“ - tak se říkalo Kampě až do pol.18.st. Název pochází asi od výrazu campo, lat.pole, protože se zde dlouho nic, kromě mlýnů a zahrad, nestavělo.  Ostrov je od pevniny oddělen mlýnskou strouhou Čertovka. Rozloha  5,2 ha. Písemné zprávy z 12.st od maltézských rytířů, v zakládací listině kostela Panny Marie pod řetězem.  Na ostrov se navážel rum po požárech, různý odpad, ke zvýšení terénu přispívaly záplavy. Poč.17.st byly zpevněny břehy. Severní zastavěné části se pro malebnost říká Pražské Benátky. 

Werichova vila   - 1580  zde postaven domek, sloužící jako koželužna, v blízkosti vody (jircháře…). Později  část zahrady a domek získali Nosticové, klasicistní přestavba, bydlel tu vychovatel rodiny Nosticů  Josef Dobrovský, dnes je zde umístěna i jeho busta. Po 1918 dům rozdělen na byty, bydlel zde i Jan Werich 1948 - 80. 

Velkopřevorský mlýn -  poslední renesanční mlýn ze 126.st, s velkým dřevěným kolem.

Sovovy mlýny – název podle majitele Václava Sovy z Liboslavě, od  2001 zde sídlí  Muzeum Kampa

Socha Šrí Činmoje – indický duchovní učitel 

Babies – D.Černý 

STŘELECKÝ OSTROV                                                                                                        

Doložen už ve 12.st, patřil johanitům. Za Karla IV. se tu cvičilo ve střelbě  z kuší a luků, později i z palných zbraní. Za 30leté války zpustl. Od 18.st. svatojanské oslavy a ohňostroje. Sokolské slety. Úprava po povodni  2002

TYRŠŮV DŮM                                                                                                                    

renesanční palác Michnů z Vacínova,různí majitelé, 1921 palác koupila Čs. obec sokolská- opraven. Na zahradě přístavek – tělocvičny, zimní plovárna, noclehárny.  Za 2.sv.války zde Hitlerjugend, po válce Sokol zrušen, Muzeum TV + sportu. 1989 navráceno Sokolům. Později výbuch plynu a požár, devastace za povodní. Dnes jsou zde tělocvičny, funguje i bazén. 

Fridrich Emanuel Tirsch – 1832 – 1884 

Budoucí zakladatel  Obce sokolské se narodil v Děčíně, v útlém dětství ale zažil tragedii. Na tuberkulozu zemřel otec i dva sourozenci. Maminka syna odvezla do středních Čech k bratrovi, záhy zemřela i ona. Tyrš v 6 letech sirotkem – odtud deprese a neurózy, výchova u strýce v českém prostředí. Studia filosofie – antický ideál kalokagathiá, dokonalost tělesná + duševní. Vliv přítele Jindřicha Fugnera a jeho rodiny, která mu nahrazovala rodinu vlastní. 

1862 zal.Sokol pražský, reakce na německý TV spolek. Tyrš spolupracuje při vytváření nového názvosloví – spojení stehen +lýtek = dřep., rozmrsknout = roznožit apod. Červené košile dle Garibaldiho. Vždy velmi uctíván spolubratry. Oceňována jeho usilovná práce i vzdělání.  Přednáší umění na FF a získává konečně profesuru, opouští pozici náčelníka Sokola.  Svatba s dcerou Fugnera Renatou, rozdíl 22 let  Tyrš trpí nervovým vyčerpáním, jezdí na ozdravné pobyty do hor. Zahynul v Tyrolským Alpách za nevyjasněných okolností, žena ho přežila o 53 let, nikdy se už neprovdala, věnovala se jeho odkazu a vyučovala. 

 JÁNSKÝ VRŠEK

Pamětní deska na zdi připomíná, že na zaniklém hřbitově byl pohřben mimo jiné geniální architekt JAN BLAŽEJ SANTINI AICHL. Díky jeho úžasné stavbě na Zelené hoře má Česká republika jednu z 12 památek na seznamu UNESCO.Santini se nikdy neopakoval. Užíval často skryté symboly, kterým je třeba porozumět. Klenby jeho kostelů připomíbají gotiku, ale architekt ji pojal jinak než ve středověku - tehdy měla podpůrnou funkci, u Santiniho jde o funkci zdobnou. V klášterním kostele v Kladrubech gotický oltář zdobí barokní sochy. Nápis v božím oku je psaný hebrejsky (JVHV), což je míněno jako odkaz na Starý zákon. Ukřižování Krista je pak symbolem Nového zákona.

Santini používal často také symboliku čísel. Boží oko je číslo 1, Kristus se dvěma anděly číslo 3, evangelisté jsou čtyřka. 

DŮM U HYBERNŮ 

Co zde bylo dřív: místo má spojitost s korunovací Karla IV. římským králem v Miláně. Roku 1354 zde Karel IV. založil klášter s gotickým kostelem na památku patrona Milána, sv.Ambrože pro benediktiny ambroziánského ritu. Po husitských válkách klášter chátral, obnovy se dočkal až roku 1629, kdy od císaře Ferdinanda získali povolení pro klášter irští františkáni vyhnaní z alžbětinské Anglie. Pravda, do Prahy přišli trochu oklikou, 

Současně s přestavbou kláštera byl vybudován i nový kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, autorství návrhu se přisuzuje Carlu Luraghovi.(1652 – 59) , z 19. století pochází empírová  přestavba. To už byl ovšem klášter zrušen za josefinských reforem, později zde fungoval celní úřad, odtud také jméno ulice V celnici. 

Odkud se vzal název Hybernia: latinsky to znamená Irsko, odkud přišli bratři františkáni. Jejich klášter se pak nazýval podle nich, u hybernů. 

Co je tu dnes:  V bývalém kostele je od roku 2006 v provozu muzikálové divadlo, Rozlehlou budovu bývalého kláštera v roce 2015 prodal v aukci český stát utajenému investorovi 

11 STOLETÍ ARCHITEKTURY aneb  Z FLORENCE NA FLORENC 

Florentinum, Masarykovo nádr. s výhledem do budoucna (Gold Tower Zahy Hadid), kavárna Arco, Senovážné nám a urbanismus doby Karla IV, pasáže v centru a méně známé zkratky na Starém i Novém Městě. Kostel sv.Josefa, pasáže v Dlouhé a okolí kostela sv.Haštala, Kozí náměstí, zpět ulicí Na Poříčí, Legiobanka  

MUZEUM HL.M.PRAHY 

Langweilův model Prahy  - ojedinělé prostorové zobrazení města v měřítku 1: 480. 

Model z papírové lepenky na dřevěné konstrukci vytvořil 1826-1837 sluha Univerzitní knihovny v Klementinu Antonín Langweil. Nikdy nenašel sponzora, zemřel v bídě. Model obsahuje přes 2000 budov historického jádra Prahy v dokonalém realistickém provedení se všemi stavebními a zdobnými detaily fasád. Přibližně polovina zobrazených budov byla později v reálné Praze zbořena či radikálně přestavěna. Od 2007 nově nasvíceno.  

Muzeum jako instituce otevřeno 1900, jedním ze členů výboru A.Wiehl. Hlavní budova je neorenesanční. Na středovém vystupujícím rizalutu je tympanon. sochy L.Šaloun

HOTEL KING DAVID 

Od 2014 nabídka Kosher služeb – hotelová synagoga, mehadrin kosher stravování - vyšší standardu kashrutu, shabat klíče - hosté dodržující shabat se kromě jiného nesmí v tento den dotýkat elektrických věcí, tím jsou i elektrické karty od pokojů. mikve - muži každé ráno před bohoslužbou, ženy 7 dní po menzes. Certifikované kosher potraviny - Hotel má potvrzení od rabína z Jeruzaléma a potvrzení ze židovské obce v Praze. přítomnost  mašgiah -  dohled na zásady dodržování kashrutu při přípravě jídel. Měl by to být halachický praktikující Žid. 

ŽIŽKOVSKÁ VĚŽ  

stavba 1985 – 92, architekti Kozák + Aulický. 2013 rekonstrukce interiérů, spol. Tower park – vyhlídka, u paty věže restaurace Miminoo, hotel – v 70 m. Vstupné 250 / 200 / 50 (dog). Člen Federace světových věží. Výška 243 m 

One room hotel – na ježíška 1300 E, na Silvestra vyprodáno. Silvestr na věži, restaurace Oblaca – v 93 m – 6 000 – 8 000 – 10 000,- Kč 

OKOLÍ FLORENCE 

Florenc ve středověku – NMP, pův.zde v hradbách poříčská brána, dnes ulice Za poř.branou… V 18.st. vybudováno nové barokní opevnění bastionového typu. Začíná se bourat od 1873 Hlavní zástavba zde v 19.st – do průmyslové periferie  Karlína (textilní manufaktury, továrny, bydliště nižších vrstev, dělníků)  V osa, Sokolovská dříve Královská – vedla až ke král.dvoru, Hybernská – podél ní zájezdní hostince, barokní a klasicistní a historizující  palácové domy – významných podnikatelů, šlechtických rodin. V meziválečném období i bankovní domy. Ulice Na poříčí v 18.st vzkvétala, byly tu hostince i řemeslnické dílny, stejně jako v okolí – názvy ulic Truhlářská, Zlatnická, Soukenická

Jídelna 80 let, zbouraný Těšnov, nové stavby, velký potenciál 

FLORENTINUM 

studio Cígler - Marani, spol. Penta – nadčasový prostor – náměstí – zahrada, 2014 ocenění za nejlepší kancelářský developerský projekt ve stř. + V Evropě. Za 2.sv.války zde vybudován komplex tiskárny, po 1948 vydavatelství Rudé právo, v 70.letech se tu bouralo a stavělo … 

Název FLORENTINUM – latinská koncovka –um, historie sahá do antiky – Palladium, socha Pallas Atheny, přeneseně posvátný předmět, uctívané místo. Později užito pro názvy institucí zaměřených na umění, hudbu (Mozarteum)  a vzdělávání, jejichž patronem byl nějaký světec (Doroteum, Klementinum) nebo panovník (Karolinum Rudolfinum). Zde souvislost s kulturním městem Florencií i danou lokalitou. 

MASARYKOVO NÁDRAŽÍ 

Jedno z posledních terminálových, tzv.hlavových nádraží. Nejstarší nádražní stavba v Praze, v klasicistním slohu. Nádraží a kolejiště navrhl Jan Perner, vrchní inženýr státních drah.. Osobitost stavby – nádraží mělo vnější obslužnou – technickou část vně hradeb, odbavovací část byla uvnitř. Nutno prorazit hradby a vybudovat  tunely s branami, které se na noc zavíraly. Po 1874 hradby zbourány. Vlaky odtud mířily do Olomouce, Vídně, spojení se Saskem přes Negrelliho viadukt. Jak se měnil název nádraží: 1845 – 62 „Praha“, 1862 – 1919 -  „státní nádraží“, 3 x Masarykovo (19 – 40, 45 – 52 a nyní), 1953 – 90 Praha-Střed. Za války velkolepé plány na posunutí nádraží pod Vítkov, měl tu procházet široký bulvár. Nic z toho se neuskutečnilo, název nádraží – Hybernské. 

Klasicistní budova nádraží je kulturní památkou. Opraveny cenné prvky – litinové sloupy s pozlacenými hlavicemi, dřevěné konstrukce s povrchovou úpravou fládrováním. Byt paní Termerové? 

OKOLÍ MASARYKOVA NÁDRAŽÍ 

V 90.letech opětovné hlasy ohledně zbourání, přesun důrazu na Hlavní nádraží. Místo má velký potenciál, leží na okraji historického centra. Bariéry nevyužitého kolejiště a SJ magistrála brání prostupnosti Prahy 1 s Karlínem a Žižkovem. Chybí tu kvalitní veřejná prostranství. 

2014 v architektonické soutěži 12 návrhů vítězí návrh Zahy Hadid (kouzelnice křivky). Tvořila v dekonstruktivismu (časté popření tradičních architektonických prvků, nepředvídatelnost, odvážná řešení, nepravidelné tvary). Autorka mnoha administrativních a obchodních budov i jednoúčelových staveb (skokanský můstek v Insbrucku, molo v Salernu, muzum v Římě…) 

LANNŮV PALÁC 

Lannovi– 3 generace. Rod Lannů přišel v 18. století do jižních Čech ze Salzburska  - obchodoval se solí. Později vlastní doly, slévárny. Vojtěch rytíř Lanna - 1836 - 1909 nejslavnější člen rodu. Po strudiích cesty po Evropě, poté pracuje v otcových podnicích na Kladně.

Stavebně upravil karlínský, holešovický a libeňský přístav. Veřejně činný, člen Obchodní a živnostenské komory, různých spolků. Mecenáš umění a sběratel českého umění 19.st. 1907 povýšen do šlechtického stavu. Zdědil mj. palác Lanna v Hybernské ulici – ve 3.patře byl byt, dnes FINEP. V Bubenči si dal postavit Lannovu vilu. 

HYBERNSKÁ ULICE 

Vznikla jako historická cesta do KH ještě za Přemyslovců, byla dlážděná, pův.název Horská. Z KH stříbro a hotové mince. Půdorys v podstatě zachován. 

KAVÁRNA ARCO 

Kavárny – místa společenských setkávání, známé – Union, roh Národní + Na Perštýně, Metropol na Václavském nám. Odraz nacionalismu – některé upřednostňovali pražští Němci, jiné Češi.  Sem ale chodili svorně všichni. Arco otevřena 1907  - kavárník Josef Suchánek měl koncesi i na občerstvení. Velkou předností kavárny strategická poloha - blízko Masarykova nádraží a Plodinové burzy dnes ČNB. Architekt Jan Kotěra navrhl v secesním stylu i vybavení nteriéru. Byly tu  kavárenská místnost s kójemi a kulatým stolem, kulečníková místnost a čítárna. Chodili sem výtvarníci i spisovatelé a novináři, hlavně pražští Němci – Brod, Kisch, Kafka. Občas zašli Vladislav Vančura nebo Karel Poláček 

Majitel kavárny vyžadoval klid a pořádek formou psaných pravidel chování návštěvníků. Vyhláška se jmenovala "Rady a pokyny pro válečné a poválečné „kvaltovní“ zbohatlíky a různé jiné nemravy"  - 23 bodů. 

Třeba vytrhávání listů z novin byla  "sprostá krádež" a kdo oznámil pachatele, dostal odměnu 100 Kč. Nepolepšitelní návštěvníci mohli získat  jednorázové peněžní "odbytné" za písemný  slib, že do kavárny Arco už nebudou chodit. 

Nejslavnější doba kavárny – do 1.sv.války. U otáčecích dveří čekal vrchní číšník pan Pošta, odebíral svrchníky…Byly zde stammtischs – básníci, spiritisti, konstruktivisti, pragmatici…Chodili sem i čeští umělci – Max Švabinský, prý i s modelkami. Ferdinand Peroutka. Literát Ernst Pollak se tu seznámil s Milenou Jesenskou, později se vzali. 1929 zemřel majitel, skončilo slavné období. Po 2.sv. válce hospoda čtyřka, dnes závodka Ministerstva vnitra bez genia loci….Aspoň snaha připomenout zašlou slávu zvenku – tlak Federace židovských obcí, Společnosti FK, česko-německé diskusní forum 

SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ 

Budova ČNB, dříve Plodinová burza, i zde domovní znaky. Názvy se měnily v čase – Havlíčkovo, Soukupovo, Gorkého…fontána s plastikami Anny Chromy  - sochařka a malířka, 1940 nar. v Českém Krumlově, emigrace do Rakouska, žije ve Francii, pracuje v Itálii. 

Plášť svědomíPieta či Commendatore  v katedrále v Salcburku a u Stavovského divadla, v Carraře je kaple z jediného kusu bílého mramoru o váze 200 tun.  Inspirace v operách, klasických tancích a antické mytologii. Její malby obsahují odkazy na díla vídeňské školy a fantastického realismu a ostatních středoevropských umělců. Barvy plastik velmi jemné, pastelové. Své sochy často daruje – neprochází výběrovým řízením, má i kritiky (Knížák, Lukeš). Ve světě ovšem velmi ceněna. 

Žačka Dalího:   Setkali se v Paříži, přijal ji do ateliéru. Na jedné jeho výstavě mu ukázala svůj obraz.Říkáte, že ženy nemají fantazii, co na tohle řeknete?  Komentář Mistra: Podle tohoto obrazu nejste žena

CUKROVARNICKÝ PALÁC   

kubisticko-klasicistní  -1916 Zasche +Fischer.Firma Matěj Blecha.  Byl zde pojišťovací spolek cukrovarníků. Budova mění majitele – IPB, různé finanční skupiny, dnes rakouský vlastník, bude zde hotel. Platné stavební povolení.  

DŮM U TŘÍ JEZDCŮ   

Dříve tu byl barokní dům, zbořen. 1906 architekt Zasche staví pro spolek Deutsches Haus  - byty, kanceláře, restaurace, divadelní sál. Moderní architektur poč. 20. stol s prvky geometrické secese. Tympanon přenesen z barokního domu. 

Zasche - 1871 - Jablonec, německý architekt, vycházel dobře s českými kolegy, Janákem, stejně starým Kotěrou. Po válce mu ani přímluvy českých kolegů nepomohly, vysídlen do Německa. 

JINDŘIŠSKÁ VĚŽ 

Nejvyšší volně stojící zvonice v Praze (65,7 m). Hlídky odtud střežily město před požáry. Původně tu byla nižší zvonice dřevěná, asi s kamennou podezdívkou, kolem 1470 postavena kamenná. Původní gotická střecha zničena za vichřice 1801, novou navrhl architekt Josef Mocker. Důvod stavby? Věž u kostela byla na nestabilním podloží, neunesla by zvony. Věž mnohokrát poškozena při útoku Prusů i požárem, Ještě poč.20.st.tu farnost u sv.Jindřicha měla ustájeny koně, patřily jí polnosti v Karlíně, na Žižkově. Arcibiskupství souhlasilo s návrhem soukromé společnosti postavit věž ve věži. Vnitřní konstrukce je samonosná, nezávislá. Otevření 2002, vnitřní prostor 6 x 6 m. Výzdobou kavárny je i zvon Maria z r.1516. Stálá expozice o pražských věžích, výstavní prostory… 

KOSTEL SV.JINDŘICHA A SV.KUNHUTY 

Pův.gotický – pol. 14.st. Z vůle Karla IV. Ve správě křižovníků s červenou hvězdou. Vysvěcen 1351 Arnoštem z Pardubic. Kolem hřbitov, využíván za morových epidemií. Byla tu i kostnice. Císař Jindřich II (svatořečen spol.s manželkou Kunhutou) zal. biskupství v Bamberku, tam se často konaly říšské sněmy. Ideový odkaz císaře tedy jasný – posílit vazby s říší, které vládl. 

Později zde utrakvisté. Po Bílé hoře císař Ferdinand III. kostel v roce 1649 převedl na Nové Město. 1529 - předsíň před kostelem je renesanční, odtud schodiště na kůr. V baroku přistavěno pár kaplí kostela. 1879  Zrušen hřbitov, dnes parčík. Některé náhrobní desky na zdech kostela. 

významná neogotická přestavba  -  architekt purista Josef Mocker1835 – 99 

Odborník na sakrální architekturu. Stavitel mimořádně pracovitý, svědomitý a mnohostranný. Přestavba Karlštejna, věží Karlova mostu, mnoha pražských i mimopražských kostelů,  dostavba sv.Víta. Jeho je návrh dvojice věží západního průčelí, tím sjednotil svarou a novou část. Byl mu vytýkán puristický přístup, upřednostňoval gotiku, ostatní nánosy odstraňoval, někdy dost nemilosrdně (hlavní věž sv.Víta mohla také vypadat jinak, kdyby to stihl…). Regotizace chrámu sv.Petra a Pavla na Vyšehradě.

JERUZALÉMSKÁ  - JUBILEJNÍ  SYNAGOGA  

1906 v maursko-secesním slohu, vídeňský architekt Wilheim Stiassny. Náhrada za synagogy, zbořené při asanaci ghetta. Nápis: toto je brána Hospodinova, skrze ni vcházejí spravedliví 

Ve 30.letech tu probíhaly obřady v češtině, v dubnu 1941 se tu konala poslední židovská svatba. Pak sloužila jako sklad zabaveného  židovského majetku. Po válce činnost obnovena. Bohoslužby se zde pravidelně konají dodnes.

RŮŽOVÁ

mírně klesá k Jindřišské, byly tu hradby, nestejná úrověň terénu, na domech je to vidět. Pův. tu byly zahrady – věřilo se na léčivé účinky růžových listů x moru – Rosalia, název ulice od 15.st.  V místě pošty botanická zahrada, založiAngelo z Florencie . Na Malém náměstí měl lékárnu. 

JINDŘIŠSKÁ 
HARRACHOVSKÝ PALÁC 

Několik menších gotických domů, dochovay se gotické sklepy, různí majitelé, poslední Harrachové. Dnes obnovený barokní vzhled. 

PANSKÁ 

Zatímco první obyvatelé NMP byli řemeslníci, po 1620 tu získává pozemky (zabavené i koupené) šlechta, odtud název Panská. Hned po založení města v této části poblíž hradeb zůstávaly nezastavěné plochy a zahrady. 1766 sem přišli z Celetné piaristé – církevní řád, orientace na výchovu a vzdělání, konkurence jezuitů. Vyučování bezplatné, pro všechny spol. třídy. Postavili i empírovýkostel sv.Kříže. Studoval u nich Jakub Jan Ryba- napsal Hej mistře, vstaň bystře… 

V CÍPU 

Průchod na Václ. Nám. 

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 

Náměstí s pohnutou historií. Neprodávali se tu ovšem pouze koně, viz níže:Jednu dobu název Proutková alej, zasazeny lípy v několika řadách. K.H.Borovský použil název Václavák v době názvu Koňský trh – byla tu socha sv.Václava, ale níž, od Bendla. 

PASÁŽ ALFA

Dříve U Stýblů, funkcionalismus 1926-28, chicagská okna 

LUCERNA 

Národní památka. Architekt a stavitel Vácslav Havel  měl velké přání, postavit v Praze multifunkční palác – byty, kanceláře, kavárny. Viděl automaty v Americe, zde otevřel po Koruně 2. v Praze. Studoval pražskou a vídeňskou techniku, postavil v Praze krásné secesní domy. Skoro všechny prodal, aby si splnil sen. Nejstarší část Lucerny - křídlo do Vodičkovy- 1907 – 21. Architekt Osvald Polívka. Pasáž se stavěla ve dvou etapách. Hlavnímu prostoru se říkalo bazar. Styl secese + moderna + arabizující prvky. V přízemí obchody, v patře kavárny + restaurace. Železobetonová konstrukce známá z mostů, pro obytné prostory použito poprvé, využil se vytěžený písek. Velký sál stavěl arch.Bechyně. Pod sálem zimotvorné stroje. 1921 – velká akce, mělo být představení on ice, nepovedlo se, Havel ostudu odstonal, posléze zemřel na mrtvici. 

Střešní terasy v různých úrovních. Výzdoba Lucerny – moderní styl Alhambry, tehdy v Evropě velmi moderní. Vše z betonu, i trámy a tvárnice, zvenku obloženo umělým kamenem, dá se čistit. Kavárna v patře má původní bar a fontánku. Křídlo do Štěpánské se stavělo jako poslední, otevřeno 1919, parkovaly tu 4 busy, spojnice odtud na Barrandov do ateliérů. 

David Černý – kůň 1999 , dohoda s D.Havlovou – zůstane dokud se do Čech nevrátí konstituční monarchie 

ŠKODA PALÁC

historismus 

WIEHLŮV DŮM

novorenesance. Antonín Wiehl se věnoval sběratelství, archeologii a ochraně památek.  

PALÁC GENERALI  

naproti šikmo,  rohák ve stylu pařížské secese nebo novobaroko?  Ohmann. Ex polské vyslanectví. Sochařská výzdoba Sucharda, Vosmík 

JULIŠ

známý pražský cukrář, stavba Pavel Janák 1928 – 30, 2 x denně domem prochází denní světlo. Bylo tu kino, neony vykreslovaly hlavní postavy daného filmu. Okna posuvná až do 1978, pak se začalo budovat metro, mechanismus se zkřížil

BAŤA

pozemek stál 35 milionů, přízemí původně otevřeno, byla tu pítka, vzor americké stavby, přesné rozměry mezi sloupy. Baťa – bílý vodorovný pruh mají všechny firemní obchody. Architekt Karfík 

ADAMOVA LÉKÁRNA

Václ.n.8. Projekt Emil Králíček, stavěla fi Matěje Blechy – geometrická secese. Sochaři Odehnal + Pavlík, titáni a gryf. I interiér se dochoval, coýž je výjimečné. Nábytek s intarziemi, keramické lunety, ozdobné mříže.  

ČKD  

Postmoderna, Alena Šrámková, minimalistický přístup. Další práce – hala Hlavního nádraží, fakulta architektury v Dejvicích.  

Dům má své povinnosti vůči člověku obecně - nesmí ho lekat, šokovat, nesmí ho ani oslňovat, musí být poctivý, dostatečně silný, aby člověka ovlivnil. Plastika „nerv “ Libenský, Brychtová. Dům nemá žádné podzemí, je tam metro 

KORUNA

1911 – geom.secese, v suterénu byly lázně, dnes Bomton, v pasáži v kupoli sochy od Suchardů      

AMBASSADOR

nápis NOVA PASSAGE – dřív to byl luxusní obchoďák, na konci dvora bývala Meisnerovajízdárna, jezdil tu syn Muchy Jiří. 

NA PŘÍKOPĚ  

Obranný příkop před staroměstským opevněním asi 10 m široký a 8 m hluboký. Po naplnění vodou z Vltavy bylo Staré město jakýmsi izolovaným ostrovem se vstupy vmístě dnešní Prašné brány a svatohavelskou branou (Na můstku). Po založení NMP ztratily hradby i příkop smysl, hradby zbourány. Příkop však zasypán až 1760. Původní názvy: V alejích, Kolowratská třída  

PALÁC SYLVA-TARROUCA 

Pozdně barokní objekt se třemi dvory a zahradou je nejkrásnější světskou stavbou K. I. Dientzenhofera  -  1743-1751. SochYI. Platzera, rokokový interiér, jeden z nejranějších v Praze,  A. Lurago. Palác  1878 zrestaurován.. . Po skončení Národopisné výstavy českoslovanské  1895 tu byla uložena část exponátů, základ sbírek Národopisného muzea. Bývala zde kavárna Savarin. 

vedle Pelikána bydlel Gočár. Vedle nejužší fasáda v Praze 

PALÁC VÍDEŇSKÉ OBCHODNÍ JEDNOTY 

Zasche, 1908. Dnes Berschka. obklad i carrarský mramor, venku „asyrské“  sochy 

PALÁC BONDY + ČERNÁ RŮŽE 

Pasáž z konce 20.let, architekt Oldřich Tyl, funkcionalismus. Sklobetonové stropy, ochozy vyloženy skleněnými tvárnicemi (český patent) spojené betonem. Velmi pevné, umožňují průhledy. Prosvětlují prostor.

PÁNSKÁ PASÁŽ

za Marie Terezie zde byl bazar s levným zbožím

OVOCNÝ TRH 

pův.hlavní tržiště Starého Města, byl tu pevný terén 

STAVOVSKÉ DIVADLO 

Nosticovo divadlo 

Nostic měl spory s univerzitou i karmelitány, pozemek byl mezi nimi, musel zasáhnout až císař a stavbu povolit. Půtky českého a německého souboru, český hrál ve dny s předpokládanou menší návštěvností apod. 

1787 Figarova svatba a Don Giovanni 

1791 přízemí otevřeno do Ovocného trhu, přistavěn pavilon, odehrála se tu oslava korunovace císaře Leopolda II. 

1799  - divadlo odkoupily české stavy. 

Vnější výzdoba souvisí s tematikou divadla, horní reliéfy – L – tanec, P hudba, uprostřed žena s maskami tragedie + komedie. Na zábradlí zdobný prvek – lyra.Závěsy lamp – český lev  

U ČESKÉ ORLICE

Secese, architek B.Ohman. Měl velký cit pro lokální zvláštnosti staré pražské architektury. Zajímavě propojil renesanční  a pozdně gotické štíty do jedné skupiny.Majitelem a stavebníkem  zámožný lékař Čeněk Klika, monogram na fasádě.. Výzdoba na motivy kartonů M.Alše, na arkýři kalamář a pergamen na psaní receptů 

SECESE - poslední univerzální sloh v dějinách Evropy. Paradoxně  různé názvy, společné jsou významy jako  „mládí, roztržka, odchod, moderní, nový, módní, apod.“: modern style, Jugendstil, art nouveau, modern, Liberty…Architekti. Ohmann, Fanta, Polívka, Balšánek, Bendelmayer…

KUBISMUS  - z franc. „le cube“ , Kubismus se snaží vytvořit obraz v krychlích a základních geometrických tvarech. Kubismus v architektuře je ryze česká specialita, odnoží rondokubismus, obloučkový sloh, národní sloh. Josef Gočár, Josef Chochol… 

DLOUHÁ             
HAŠTALSKÉ NÁMĚSTÍ 
KLÁŠTER SV.ANEŽKY  
REVOLUČNÍ 

Název po 1918. Pův. Eliščina třída, podle Elisabetty, Sisi. Další názvy podle Habsburků – Rudolfinu, Žofín, Ferdinandova třída, dnes Národní 

NÁM.REPUBLIKY 
OBECNÍ DŮM

Snaha vyrovnat se Němcům, již měli scé centrum, Kasino na Příkopech. Za Beneše název Slovanský dům.Secese dorazila do Prahy o cca 15 let později než byla v Paříži. Vstupní rizalit - napodobenina pařížského Grand Palais. 1912 - Balšánek, Polívka  

Potíže při projektování - nepravidelný půdorys, multifunkčnost. V různých částech nestejný počet pater.,Skleněná kupole - mj. chrám Umění. Budova sklidila i kritiku za pozdně renesanční a barokní formy. 

PRAŠNÁ BRÁNA

1475 -dříve Odraná, za husitů poničena. Dnešní vzhled 19.st, purismus, J. Mocker.  Stavitel Václav a Matěj Rejsek– od „rýsovat“. Od něj je také hlava rytíře v průčelí. Po návratu Jagellonců na hrad nebyl zájem věž udržovat. Pod slepými čtyřlístky běží podél římsy nápis, gotickou minuskulou – datum zahájení stavby, stavebníci atd. Tabulka s určením nadmořské výšky. Za Rakouska-Uherska byl bod 0 v Terstu. 

NA POŘÍČÍ 

Název podle osady z konce 10.st 

HOTEL IMPERIAL 

1920, keramické obklady. Po válce hotel ROH, 2007 rekonstrukce

BÍLÁ LABUŤ 

1939, ve své době nejmodernější OD ve stř.Evropě. Dříve hostinec a pivovar U bílé labutě podle znaku na průčelí.  Budovy koupil ve 30. letech podnikatel Brouk (OD na Letné Brouk + Babka), zbořil a postavil OD Bílá labuť. Funkcionalismus. Uliční průčelí   - samonosné okno 33 x 18 m. Senzací vnitřní eskalátor, první pohyblivé schodiště ve střední Evropě uvnitř objektu. 

PALÁC ARCHA – LEGIOBANKA

banka čs.legií, založena v Irkutsku 1919, existovala do 1955. rondokubismus,  Josef Gočár Stavba – 1921 – 39. Sochařská výzdoba Jan Štursa, Otto Gutfreund, v interiérech pracoval František Kysela. Dnes kancelářské prostory a divadlo Archa. Sousední funkcionalistickou budovu banka koupila 1922, byl tu pivovar, později bufet U Rozvařilů a divadlo D34 E.F.Buriana..

MOSTY - CESTY PŘES VLTAVU

500 let spojoval Staré Město a Malou stranu most jediný - Kamenný, později KARLŮV. Více či méně poničen povodněmi byl vícekrát, z nejstarších dob ovšem chybí písemné zprávy i obrázky, jak vypadaly provizorní lávky. Méme až ty z roku 1890, kdy se zbortily dva pilíře i se sochami světců. Opravy trvaly2 roky, dřevěná provizorní lávka netradičně obcházela poškozené místo. Byla vybudována za pouhé 3 měsíce.  

ŘETĚZOVÝ MOST CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA I spojoval Revoluční, dříve Eliščinu třídu, a Letenské sady. Měl ovšem malou nosnost, proto v době konání Jzbilejní zemské výstavy vedle něj sloužila i provizorní lávka. 

ŘETĚZOVÝ MOST CÍSAŘE FRANTIŠKA I. na jehož místě je dnes MOST LEGIÍ

OPATSTVÍ EMAUZY 

Benediktinské opatství Panny Marie Montserratské a sv. Jeronýma

 

21. 11. 1347 Karel IV. vydavá v Norimberku zakládací listinu kláštera slovanských benediktinů, 1372 na velikonoční pondělí posvěcen opatský kostel Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů, tehdy největší kostel v Praze. 1378  v  kostele vystavena rakev s tělem zesnulého zakladatele kláštera císaře Karla IV. Za husitů zde správa konzistoře pod obojí, jediný utrakvistický pokus o řeholní život. 1593  klášter opět katolický

 

1635 císař Ferdinand III rozhodl o předání kláštera montserratským benediktinům, dosavadní malá česká komunita odchází na Staré Město ke sv. Mikuláši (kde žili až do zrušení kláštera Josefem II.)

 

1880 na pozvání arcibiskupa Bedřicha kardinála Schwarzenberga přebírají klášter benediktini nově vzniklé beuronské kongregace, kteří byli vyhnáni ze svého kláštera sv. Martina v Beuronu, opatem je Maurus Wolter

 

1880 - 1885 Emauzy mateřským klášterem Beuronské kongregace, 1887 benediktini získávají zpět Beuron. 1918 emauzští mniši hájí věrnost Římu, část komunity je vyhnána a to přispěje ke vzniku nových benediktinských klášterů (Neresheim, Krzeszow-Grussau). 

 

1941 klášter je zrušen nacisty, 1942 opat Arnošt Vykoukal umírá v Dachau, 14. 2. 1945 vybombardování kostela a kláštera při náletu na Prahu. V květnu 1945 se  benediktini vracejí zpět do Emauz, Emauzy se stávají součástí nově vzniklé benediktinské Slovanské kongregace sv. Vojtěcha duben 1950  zrušení kláštera komunisty

 

Opat Maurus Verzich a převor Cyril Stavěl - úspěšně se dostali do Itálie, 1965 - 1990 emauzští benediktini žijí v malém klášteře Madonna delle Grazie za hradbami města Norcia (Nursie), rodišti sv. Benedikta a sv. Scholastiky

 

1990 návrat emauzských benediktinů do Prahy