POUTNÍ ZÁJEZDY PRO FARNOSTI 

ve spolupráci se specialistou na Itálii - CK CICALA 

PROGRAM ZÁJEZDU - na přání

TERMÍN ZÁJEZDU po dohodě celoročně

DOPRAVA letecky / autobusem

UBYTOVÁNÍ - hotel ***/ apartmány s kuchyňkou

ÚVODEM

Církevní turistika má dnes  za cíl návštěvu míst spojených s vírou – svatyň, kostelů, klášterů, opatství, pousteven a svatých míst. Na rozdíl od náboženských poutí se tato místa navštěvují nejen pro duchovní, ale také pro umělecký  a estetický zážitek, poznání historie.

Je dobře, že se v posledních letech konečně stojaté vody pohnuly i v České republice, nejateističtější země Evropy (???) Pro spravedlnost je třeba zmínit, že Morava je v této oblasti tradičně napřed, už třeba tím, že Centrála turistického ruchu východní  Moravy se stala členem celoevropské organizace Cammini d´Europa (camminideuropa.eu), což je Evropské sdružení poutních cest. Východomoravský region obsahuje hned tři klíčová poutní místa, tzv. Velkou moravskou trojku - Svatý Kopeček, Hostýn a Velehrad. 

Pojďme se však podívat, co  nabízí ITÁLIE, země s dlouhou tradicí poutnictví. Následující kapitolka může posloužit jako inspirace při sestavování Vašeho programu. Úkolem mým a CK CICALA pak bude zhodnotit  jeho "proveditelnost" z hlediska vzdálenosti jednotlivých vybraných míst, která budete chtít navštívit, zajistit dopravu a ubytování a další služby na přání.

POUTNÍ ZÁJEZDY DO ITÁLIE OD SEVERU NA JIH

Itálie byla od počátku vzniku křesťanství zemí, kam mířili poutníci z celé Evropy, aby se poklonili místům spojeným s životy Pána Ježíše Krista, Panny Marie, apoštolů a prvních mučedníků víry. Mezi nejznámější poutní místa na území Itálie (v abecedním pořádku)     

Arenzano

Assisi

Chiusi della Verna

Loreto

Monte san Angelo

Montecassino

Pietrelcina

Řím

San Giovanni Rotondo

Santa Maria degli Angeli

Tindari

Některá z výše uvedených jsou dobře známá i českým a moravským poutníkům – Assisi a bazilika Santa Maria degli Angeli spojené s životem sv.Františka, Loreto s Pannou Marií a Zvěstováním,  Řím s hroby apoštolů sv.Petra a Pavla. Méně  už se u nás ví o Monte san Angelo a Pietrelcina, přitom pro Italy symbolizují nejuctívanějšího italského světce 20.století  - otce Pia. Stranou by nemělo zůstat ani Arenzano v kraji Ligurie. Nachází se tam  Santuario di Bambin Gesú di Praga – svatyně pražského jezulátka.

Seznam poutních míst Itálie je samozřejmě mnohem delší, v každém z 20 italských krajů lze najít kostely, kláštery a další místa spojená s mariánským kultem a životem světců. V Padově je to překrásná bazilika sv.Antonína s kupolemi v orientálním slohu, na okraji Sieny důstojný kostel san Domenico, který uchovává relikvie sv.Kateřiny Sienské.

Klášter Montecassino, který doslova vstal jako Fénix z popela 2.světové války, navštěvují tisíce turistů, ohromených dokonalou prací restaurátorů.

Poutníci se přicházejí poklonit ostatkům sv.Benedikta a jeho sestry sv.Scholastiky a nic na tom nemění fakt, že nelze s jistotou říct, jsou-li opravdu zde nebo ve francouzském klášteře ve Fleury, případně na obou místech. 

foto Petr zip42 Hájek

Přestože restaurátoři odvedli bezesporu mistrovskou práci, svou atmosférou dnes klášter Montecassino zaostává za benediktinským opatstvím v Subiacu, kde jsou stopy sv.Benedikta doslova hmatatelné. Je to podobné jako v Assisi – v bazilice sv.Františka brání skutečnému hlubokému duchovnímu zážitku davy turistů. Je třeba opustit samotné město, až příliš poplatné komerci a vydat se za sv.Františkem do poustevny Eremo delle Carceri. Stejně jako v Subiacu zde i po staletích zůstávají mnišské cely i společné prostory prodchnuté neuvěřitelně silnou duchovní energií, záleží na každém návštěvníkovi, nakolik je schopen ji vnímat.

Mariánských svatyní bychom našli po Itálii stovky. Kromě nejznámějšího poutního místa Loreto je třeba zmínit baziliku minor Santa Maria De Finibus Terrae v městečku Santa Maria di Leuca v kraji Apulie, v níž české poutníky překvapí věrný obraz mučednické smrti sv.Jana Nepomuckého.

Málo se také ví, že podle tradice prvním městem Západu, kde vznikla křesťanská obec, jsou sicilské Syrakusy. Připomíná to latinský nápis v medailonu před dómem sv.Lucie:  Ecclesia Syracusana Prima Divi Petri Filia Et Prima Post Antiochenam Christo dicata (Křesťanská obec v Syrakusách  je první dcerou sv.Petra  a druhou po obci antiochijské zasvěcené Kristu).

Dóm je názornou ukázkou přestavby antického chrámu v křesťanský kostel: původní peristyl chrámu byl zazděn, naopak ve zdi chrámové cely byly vyraženy oblouky a vznikl trojlodní kostel. Syrakusy jsou také jedním z nejvýznamnějších poutních míst na Sicílii, nachází se tu svatyně Panny Marie slzící, který vysvětil v roce 1994 papež Jan Pavel II. 

O 1000 let starší je soška Černé Madony v Tindari, na severním pobřeží Sicílie.Kostel, kde se nachází, je dnes výsledkem mnoha přestaveb a pochází z roku 1979. Madona z cedrového dřeva je byzantskou prací a přitahuje poutníky z celého světa.

Samostatnou kapitolou poutních zájezdů je Řím, který neodmyslitelně patří k hlavním střediskům křesťanství. V Římě (lépe řečeno ve Vatikánu) se konají nejdůležitější náboženské akce na světě – volba nového papže, vyhlašování svatých, církevní koncily. Nacházejí se tu umělecká díla nesmírné hodnoty, raně křesťanské kostely, katakomby, v kterých se nejen pohřbívali první křesťané, ale konaly se v nich také první bohoslužby.

Řím byl od nejstarších dob cílem 900 km dlouhé poutnické cesty Via Francigena, začínající v alpském průsmyku Passo del Gran San Bernardo na rozhraní Itálie a Švýcarska. V roce 1300 se počet poutníků mnohonásobně zvýšil, papež Bonifác VIII.vyhlásil první Milostivé léto – Svatý rok. Pro odpuštění hříchů bylo třeba navštívit následující kostely:

1) Bazilika sv. Petra ve Vatikánu

2) Bazilika sv. Pavla za hradbami

3) Bazilika Panny Marie Větší

4) Bazilika sv Jana v Lateránu

5) Kostel sv.Kříže jeruzalémského

6) Kostel sv. Vavřince za hradbami

7) Kostel sv. Šebestiána za hradbami, na Via Appia

PŘÍKLAD TŘÍDENNÍHO POBYTU V ŘÍMĚ

I když ještě dnes mnozí z poutníků zdolávají nemalé vzdálenosti mezi jednotlivými poutními místy pěšky, díky slušné dopravní obslužnosti Říma to není nutné. Pokud jde o ceny MHD, Řím není Londýn a třídenní jízdenka na metro i autobus stojí 18 euro.  Třídenní pobyt skupiny farníků ve „Věčném Městě“ může vypadat následovně: 

První  den

pobytu v Římě bude věnovaný Vatikánu – s dostatečným časovým předstihem lze na ráno domluvit mši v bazilice sv.Petra, pak se pokračuje prohlídkou (socha sv.Petra, hrobky papežů, pro zájemce výstup na kupoli). Po přestávce na oběd v jedné z mnoha místních pizzerií nebo tavole calde (jídelen se samoobsluhou) se odpoledne věnuje návštěvě Vatikánských muzeí a Sixtinské kapli.

Druhý den

Ráno prohlídka baziliky sv.Jana Lateránského, přilehlého baptisteria (křtěcí kaple, údajně vůbec nejstarší v Itálii) a Svatých schodů. Poté přesun ke kostelu sv.Kříže, který byl titulárním kostelem Miloslava kardinála Vlka. Odpoledne návštěva baziliky sv.Pavla za hradbami, kde lze opět domluvit bohoslužbu.

Třetí den

Zahájit můžeme návštěvou malého kostelíka sv.Praxedy, zajímavého jednak překrásnými mozaikami, jednak cennou relikvií.  Jedná se o část sloupu, u kterého byl bičován Kristus. Pro nás má kostel sv.Praxedy další význam – je zde pohřben pražský arcibiskup Jan z Jenštejna. Odtud to není daleko k dalšímu místu se vztahem k českým zemím – do kostela sv.Klimenta. Jde o jednu z nejzajímavějších římských staveb, která se dá považovat za učebnici římské architektury. Kostel má čtyři úrovně. Za průčelím z 16.století se skrývá působivý prostor s jedněmi z nejzachovalejších mozaik v Římě. To pravé překvapení se však skrývá hluboko pod zemí. V jedné z místností je umístěn hrob slovanského věrozvěsta sv.Konstantina (Cyrila). Zájemci mohou sejít až na úroveň ulic antického Říma v 2.století, kde se částečně dochovala dlažba a kudy protéká podzemní říčka. 

Méně náročnější variantou odpoledního programu může být návštěva kostela sv.Petra v okovech s ohromující sochou Michelangelova Mojžíše. Zdatnější poutníci zamíří na via Appia ke kostelu sv.Šebestiána, po dohodě lze domluvit také bohoslužbu v Kalistových katakombách. Že se jedná o ojedinělý duchovní zážitek, není třeba zdůrazňovat.

Variant programu je nespočet. Věčný Řím nabízí nejen místa notoricky známá, která nemohou chybět v žádném katalogu cestovních kanceláří, jako je Koloseum,  Forum Romanum, Pantheon, fontana di Trevi, náměstí Navona, Španělské schody, ale také místa umožňující spočinutí, zamyšlení, tichou modlitbu  stranou davů turistů. 

Každý program je připraven na míru podle požadavků skupiny.  

(návštěva papežské koleje pro české a moravské bohoslovce Nepomucenum, středeční veřejná audience na svatopetrském náměstí, místa spojená s apoštoly sv.Petrem a Pavlem…)

Důležité upozornění:

Čím delší je doba mezi datem objednání  zájezdu a datem vlastního odjezdu, tím širší je výběr ubytování a dopravce a tím příznivější je výsledná cena.

Vážení přátelé,

bude mi potěšením vydat se společně s Vámi na cestu za vírou, uměním, památkami, přírodou i výbornou kuchyní.

ARRIVEDERCI IN ITALIA 

REFERENCE:

Farnost Křižanov