PARTNEŘI ORGANIZACE ZÁJEZDU
                                               
PLÁNUJETE PROCHÁZKU PO PRAZE S VÝKLADEM? 

Nejprve něco historie aneb boj průvodce Prahou s větrnými mlýny. Píše se rok 2014 (a tímto zdravím kolegyni Renatu Blažkovou), v Praze zuří boj o turistu  Střih. Máme rok 2021 (a pandemii, takže průvodci mají stejně zaracha), nicméně ledy se trochu hnuly. Od března mohou provádět pouze průvodci s národním průkazem. Živnost volná ale zůstává. Nicméně pokud zvolíte jednu z mých vycházek zde, přidanou hodnotou vám budiž fakt, že jako old school průvodce vlastním vše vyhláškou požadované...  

PLÁNUJETE ZÁJEZD DO ITÁLIE?

Následující řádky jsou určeny Vám, případným klientům - jednotlivcům i kolektivům, které spojují profesní, kulturní, sportovní a další zájmy a chystají se do Itálie.

OSLOVTE PŘÍMO PRŮVODCE

Máte vše organizačně zajištěno a zbývá sehnat průvodce?

Čím dříve začnete shánět, tím lépe  

CK zadávají zájezdy svým smluvním průvodcům hned po skončení hlavní sezony ve chvíli, kdy vychází katalog na příští rok. Pokud bude Váš termín v  mých časových možnostech, ráda vyhovím. Kontakt zde

Máte představu o programu a je třeba organizační zajištění?

Bude to cesta za uměním, sicilskými sopkami, toskánským vínem nebo poutními místy?

Potřebujete průvodce + tlumočníka v jedné osobě?

Neznalost zákona neomlouvá, proto uvádím několik nezáživných, ale nutných citací platných zákonů a norem s konkrétními vysvětlivkami :

PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU 

je podle definice evropské normy ČSN EN 13809 „fyzickou osobu, která provádí návštěvníky v jazyce podle jejich výběru (tedy hezky česky) a poskytuje výklad o kulturním a přírodním dědictví oblastí (zde všehochuť o ITÁLII) , přičemž tato osoba má obvykle specializaci na příslušnou oblast vydanou a/nebo uznávanou příslušným úřadem." (povolení vydáno 20.3.2012 italskou obdobou našeho MPO. Č.povolení: 0003095. Upozornění: bez tohoto povolení hrozí vysoké pokuty v řádech stovek až tisíců eur buď průvodci, je-li OSVČ, nebo  CK, je-li průvodce její zaměstnanec.)

Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností
Hlava I
Úvodní ustanovení
§ 1
(1) Zájezdem se rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou z následujících služeb, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování přes noc,
a) doprava,
b) ubytování,
c) jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část zájezdu nebo jejichž cena tvoří alespoň 20 % souhrnné ceny zájezdu.
Oddělené účtování za jednotlivé položky téhož zájezdu nezprošťuje subjekt, který je oprávněn nabízet a prodávat zájezdy, závazků podle tohoto zákona.
(2) Zájezdem podle tohoto zákona není kombinace služeb cestovního ruchu
a) prodávaná jinému podnikateli za účelem jeho dalšího podnikání, nebo
b) jejíž nabídka a prodej nesplňuje znaky živnostenského podnikání

§ 2
(1) Provozovatel cestovní kanceláře (dále jen "cestovní kancelář") je podnikatel, který je na základě koncese oprávněn organizovat, nabízet a prodávat zájezdy.
(2) V rámci živnosti podle odstavce 1 může cestovní kancelář rovněž
a) nabízet a prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu

b)  organizovat kombinace služeb cestovního ruchu a nabízet je a prodávat jiné cestovní kanceláři za účelem jejího dalšího podnikání,

c) zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu pro jinou cestovní kancelář nebo cestovní agenturu, případně pro jiné osoby (dopravce, pořadatele kulturních, společenských a sportovních akcí apod.),

d) zprostředkovávat prodej zájezdu pro jinou cestovní kancelář; cestovní smlouva v těchto případech musí být uzavřena jménem cestovní kanceláře, pro kterou je zájezd zprostředkováván,

e) prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty.

ROZDÍL MEZI CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ A CESTOVNÍ AGENTUROU

Zákon č.159/1999 Sb. přesně vymezuje podmínky podnikání v cestovním ruchu (CR) a definuje pojem cestovní kancelář (CK) a cestovní agentura (CA)

CK = touroperátor nebo organizátor - CA = dealer nebo smluvní provizní prodejce.

Zájezd je vždy tvořen kombinací dvou a více služeb CR (ubytování, doprava atd.). Tento zájezd vždy sestaví a organizuje CK, která má řádné pojištění proti úpadku. Klient však může zájezd koupit i prostřednictvím CA, která má uzavřenu smlouvu o provizním prodeji se zmíněnou CK.
Na cestovní smlouvě, kterou u CA klient uzavírá je vždy napsáno, kdo je organizátorem. Doklad o pojištění proti úpadku dostane na vyžádání klient od tohoto organizátora (tedy ne od CA, od níž klient zájezd případně koupí, ta pouze smluvně provádí další prodej).     

SHRNUTÍ aneb co vyplývá z nezáživných citací 

Váš zájezd na míru připravím společně se svými partnerskými CK.

Jsou to specialisté na ITÁLII, pojištěny proti úpadku.

Podle Vašich potřeb a přání zajistí kvalitní dopravu, ubytování i stravování.

Přípravu programu, průvodcovské,

případné tlumočnické a překladatelské služby

zajistí majitelka těchto www. 

MOJI SPOLEHLIVÍ PROFESIONÁLNÍ PARTNEŘI 

CK GEOPS - www.geops.cz - zájezdy pro kolektivy

CK CICALA - www.cicala.cz  trattoria.cicala.cz - zájezdy pro ZŠ, SŠ

BENZ CAR - www.benzcar.cz   okružní jízdy, transfery, výlety 

 

DOPORUČENÉ WEBY

Praha na dlani

užitečné info ze života hl.města Prahy - aktuality, počasí, kulturní kalendář aj.  Na stránky přejdete kliknutím na logo Firma v Praze

 

Firmy v Praze

Z metropole - pořad ČT o tom, co se děje v hlavním městě. Odkaz zde

Toulky Evropou - CK RNDr. Miroslava Hrdličky

kromě bohaté nabídky zájezdů i přehledně zpracované medailonky evropských zemí, důležité informace na cesty, úvahy a články z oblasti cestování.   Přejít na stránky

Prague City Line

Paradoxně uvádím odkaz na web, který je mi teoretickou konkurencí. Nenabízí ovšem jiné průvodce z masa a kostí, ale obsáhlé informace o Praze pro plánování vlastní vycházky. Sama z něj čerpám, protože patří k nejlepším webům o Praze, jejích památkách a historii a je spolehlivý. Odkaz zde

Centrum architektury a městského plánování CAMP

Novinky a zajímavosti o minulosti i budoucnosti architektury hlavního města, rozhovory s osobnostmi, přednášky a spousta zajímavostí na stránkách  campuj on line

Metro Praha 

Jízdní řády, zajímavosti a aktuality o pražském metru. Odkaz zde

Překvapivé stavby

očima českého architekta a novináře Adama Gebriana. Odkaz zde

Miluju Prahu