PARTNEŘI ORGANIZACE ZÁJEZDU
PLÁNUJETE PROCHÁZKU PO PRAZE S VÝKLADEM? 

Nejprve něco historie aneb boj průvodce Prahou s větrnými mlýny. Píše se rok 2014 (a tímto zdravím kolegyni Renatu Blažkovou), v Praze zuří boj o turistu  Střih. Máme rok 2021 (a pandemii, takže průvodci mají stejně zaracha), nicméně ledy se trochu hnuly. Od března mohou provádět pouze průvodci s národním průkazem. Živnost volná ale zůstává. Nicméně pokud zvolíte jednu z mých vycházek zde, přidanou hodnotou vám budiž fakt, že jako old school průvodce vlastním vše vyhláškou požadované...  

PLÁNUJETE ZÁJEZD DO ITÁLIE?

Následující řádky jsou určeny Vám, případným klientům - jednotlivcům i kolektivům, které spojují profesní, kulturní, sportovní a další zájmy a chystají se do Itálie.

OSLOVTE PŘÍMO PRŮVODCE

Máte vše organizačně zajištěno a zbývá sehnat průvodce?

Čím dříve začnete shánět, tím lépe  

CK zadávají zájezdy svým smluvním průvodcům hned po skončení hlavní sezony ve chvíli, kdy vychází katalog na příští rok. Pokud bude Váš termín v  mých časových možnostech, ráda vyhovím. Kontakt zde

Máte představu o programu a je třeba organizační zajištění?

Pojedete za uměním, sicilskými sopkami, toskánským vínem nebo poutními místy?

Potřebujete průvodce + tlumočníka v jedné osobě?

Neznalost zákona neomlouvá, proto uvádím několik nezáživných, ale nutných citací platných zákonů a norem s konkrétními vysvětlivkami :

PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU 

je podle definice evropské normy ČSN EN 13809 „fyzickou osobu, která provádí návštěvníky v jazyce podle jejich výběru (tedy hezky česky) a poskytuje výklad o kulturním a přírodním dědictví oblastí (zde všehochuť o ITÁLII) , přičemž tato osoba má obvykle specializaci na příslušnou oblast vydanou a/nebo uznávanou příslušným úřadem." (povolení vydáno 20.3.2012 italskou obdobou našeho MPO. Č.povolení: 0003095. Upozornění: bez tohoto povolení hrozí vysoké pokuty v řádech stovek až tisíců eur buď průvodci, je-li OSVČ, nebo  CK, je-li průvodce její zaměstnanec.)

Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností
Hlava I
Úvodní ustanovení
§ 1
(1) Zájezdem se rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou z následujících služeb, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování přes noc,
a) doprava,
b) ubytování,
c) jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část zájezdu nebo jejichž cena tvoří alespoň 20 % souhrnné ceny zájezdu.
Oddělené účtování za jednotlivé položky téhož zájezdu nezprošťuje subjekt, který je oprávněn nabízet a prodávat zájezdy, závazků podle tohoto zákona.
(2) Zájezdem podle tohoto zákona není kombinace služeb cestovního ruchu
a) prodávaná jinému podnikateli za účelem jeho dalšího podnikání, nebo
b) jejíž nabídka a prodej nesplňuje znaky živnostenského podnikání

§ 2
(1) Provozovatel cestovní kanceláře (dále jen "cestovní kancelář") je podnikatel, který je na základě koncese oprávněn organizovat, nabízet a prodávat zájezdy.
(2) V rámci živnosti podle odstavce 1 může cestovní kancelář rovněž
a) nabízet a prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu

b)  organizovat kombinace služeb cestovního ruchu a nabízet je a prodávat jiné cestovní kanceláři za účelem jejího dalšího podnikání,

c) zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu pro jinou cestovní kancelář nebo cestovní agenturu, případně pro jiné osoby (dopravce, pořadatele kulturních, společenských a sportovních akcí apod.),

d) zprostředkovávat prodej zájezdu pro jinou cestovní kancelář; cestovní smlouva v těchto případech musí být uzavřena jménem cestovní kanceláře, pro kterou je zájezd zprostředkováván,

e) prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty.

ROZDÍL MEZI CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ A CESTOVNÍ AGENTUROU

Zákon č.159/1999 Sb. přesně vymezuje podmínky podnikání v cestovním ruchu (CR) a definuje pojem cestovní kancelář (CK) a cestovní agentura (CA)

CK = touroperátor nebo organizátor - CA = dealer nebo smluvní provizní prodejce.

Zájezd je vždy tvořen kombinací dvou a více služeb CR (ubytování, doprava atd.). Tento zájezd vždy sestaví a organizuje CK, která má řádné pojištění proti úpadku. Klient však může zájezd koupit i prostřednictvím CA, která má uzavřenu smlouvu o provizním prodeji se zmíněnou CK.
Na cestovní smlouvě, kterou u CA klient uzavírá je vždy napsáno, kdo je organizátorem. Doklad o pojištění proti úpadku dostane na vyžádání klient od tohoto organizátora (tedy ne od CA, od níž klient zájezd případně koupí, ta pouze smluvně provádí další prodej).     

SHRNUTÍ aneb co vyplývá z nezáživných citací 

Váš zájezd na míru připravím společně se svými partnerskými CK.

Jsou to specialisté na ITÁLII, pojištěny proti úpadku.

Podle Vašich potřeb a přání zajistí kvalitní dopravu, ubytování i stravování.

Přípravu programu, průvodcovské,

případné tlumočnické a překladatelské služby

zajistí majitelka těchto www. 

OŠETŘENÍ AUTORSKÝCH PRÁV

uveřejněné fotografie:

v 99% vlastní výroby, ostatně mizerná kvalita je toho dokladem. Některé fotky jsou z publikací o umění, které vlastním, jedná se o přefocené obrazy nebo sochy. Profesionální fotografové pan Fabio Callini a pan Petr Hájek poskytli laskavé svolení s uveřejněním.

citace: jedná se o citáty, krátké úryvky z literárních textů, které jsou ozdrojované 

MOJI SPOLEHLIVÍ PROFESIONÁLNÍ PARTNEŘI 

CK GEOPS - www.geops.cz - zájezdy pro kolektivy

CK CICALA - www.cicala.cz  trattoria.cicala.cz - zájezdy pro ZŠ, SŠ

FURRABUS - furrabus.cz  profesionální autobusová doprava s přidanou hodnotou 

BENZ CAR - http://www.benzcar.cz/  okružní jízdy, transfery, výlety pro malé skupiny

 

DOPORUČENÉ TV PROGRAMY, WEBY a youtube kanály

Kudy z nudy

portál provozuje organizace Czech tourism. Přehledně na jednom místě tipy kam na víkend, zajímavý výlet, akci nebo za turistikou. Odkaz zde

Hledání ztraceného času

nepřekonatelný Karel Čáslavský přenese své diváky prostřednictvím dobových filmů a dokumentů do časů dávno minulých. Obraz doprovází nejen množstvím zajímavých informací, ale také trefných a moudrých postřehů. Ideální srovnání "dříve a nyní" 

Z metropole 

výborný pořad Petra Sojky na ČT o tom, co se děje v hlavním městě. Každou sobotu od 12.00 na ČT 1. Odkaz zde 

Stará Praha

krásně zpracované stránky, z nichž na vás dýchne nostalgie starých časů v podobě dobových pohlednic, seřazených podle pražských čtvrtí  - odkaz zde

Prague City Line

Nenabízí jiné průvodce z masa a kostí, ale obsáhlé informace o Praze pro plánování vlastní vycházky. Sama z něj čerpám, protože patří k nejlepším webům o Praze, jejích památkách a historii a je spolehlivý. Odkaz zde

Centrum architektury a městského plánování CAMP

Novinky a zajímavosti o minulosti i budoucnosti architektury hlavního města, rozhovory s osobnostmi, přednášky on line a spousta zajímavostí na stránkách  campuj on line

Prázdné domy

Databáze prázdných objektů s jejich stručnou historií. Odkaz zde

Metro Praha 

Jízdní řády, zajímavosti a aktuality o pražském metru. Odkaz zde

Překvapivé stavby

očima českého architekta a novináře Adama Gebriana. Odkaz zde. Vřele doporučuji i další pořady pana Gebriana, jsou nabité informacemi a srozumitelné i pro laickou veřejnost, k níž se počítám, zajímající se o  - nejen pražskou- architekturu. Vedle pana Lukeše můj nejoblíbenější popularizátor architektury.

Miluji Prahu

webové stránky, FB profil. Spousta krásných videí o Praze i z míst, kam se běžný smrtelník nedostane. Odkaz zde

Kluci z Prahy

Dokumentarista Janek Rubeš na tomto kanálu na Youtube natáčí s kolegou Honzíkem skvělá videa z našeho hlavního města, která odhalují také stinné stránky. Témata jsou nevšední, takže i průvodce po Praze se může mnohé dovědět. Třeba o vzorech na pražské dlažbě nebo proč není dobré v bankomatech ATM souhlasit s konverzí. Odkaz na posledně zmíněné téma si dovoluji zde uveřejnit, protože by mohlo mnohým spoluobčanům ušetřit dost peněz. Pan Rubeš je nejen skvělý profesionál, ale přenese na vás od první minuty svůj nezměrný optimismus, což je v současné době potřeba jako sůl. Kluci, díky, děláte to suprově! Z náhodného setkání na Karlově mostě Anča fotku nemám. Sice mě to trochu mrzí, ale pan Rubeš propagaci nepotřebuje.  Odkaz zde 

Toulky Evropou - CK RNDr. Miroslava Hrdličky 

kromě bohaté nabídky zájezdů i přehledně zpracované medailonky evropských zemí, důležité informace na cesty, úvahy a články z oblasti cestování. Odkaz zde

Antický svět

Nesmírně obsáhlý web pro všechny milovníky antiky. Odkaz zde

Český rozhlas

podcasty z pořadu Historie plus, příklad zde