Osobnosti Karel Veliký

OSOBNOSTI
________________________
KAREL VELIKÝ

S Karelm Velikým Evropa zažívá výjimečnou jednotu, kterou po jeho smrti ztrácá na dlouhá staletí. Během své vlády uděluje správu okrajových území důvěryhodným spolupracovníkům, kteří mu skládají účny. Postupně se ale centrální kontrola uvolňuje a vláda nad jednotlivými územími se stává dědičnou. Tato území - feuda - patří formálně panovníkovi, mohl by je žádat zpět. V praxi ovšem postupně přechází na potomky feudála, to se také stvrzuje legálně. Vzniká vládnoucí hierarchie.