OSOBNOSTI
________________________
vincenc beneš

V mládí člen Osmy, propagátor moderních směrů, později maloval zátiší a krajinky hýřivých barev

adolf branald

Spisovatel, známý titul: Dědeček automobil.

EMIL FILLA

Ateliér měl na Ořechovce. Z našich malířů ovlivěných kubismem dospěl asi nejdál. Za války byl vězněn v Buchenwaldu, po návratu nebyl příliš oceňován novou garniturou, bohužel ani mnoha svými kolegy.

pavel janák

Architekt. Hotel Juliš, přístavba Ministerstva zahraničí na Pohořelci

RICHARD KLENKA RYTÍŘ Z VLASTIMILU 

1873 - 1954. Renesanční osobnost, nekonvenční architekt, který šel vlastní cestou. V Praze zanechal svůj výrazný rukopis na několika nepřehlédnutelných stavbách. Krom toho působil tento pražský rodák jako designér, autor rekonstrukcí památek, pedagog i jako průkopník cykloturistiky. Rytířský titul dostal jeho dědeček Antonín, sládek a významný pražský měšťan od císaře Františka Josefa 1867. Rodu patřilo panství v Miloňovicích na Strakonicku. Mladý Richard studoval nejprve pražskou techniku, kde byl žákem Jana Kouly a Josefa Schulze. S ním pracoval jako elév na stavbě Uměleckoprůmyslového muzea.. Po této praxi neodešel  jako jeden z mála tehdejších architektů do Vídně, ale do Paříže, kde pokračoval ve studiích na École des Beaux-Arts u profesora Gustava Raulina. Přestože je to doba nástupu secese, významné městské stavby mají tvary neobarokní, secese více zasáhla výtvarné umění a design. Klenka se i tak s návrhy secesních staveb seznámil prostřednictvím architekta Leona Benouville, do jehož ateliéru nastoupil.  

1902 se Klenka vrátil do Prahy a nastoupil praxi u stavitele Františka Buldry. Zde navrhl například průčelí paláce Louvre na Národní třídě s populární kavárnou nebo řadové činžáky v Dykově ulici na Vinohradech 

První samostatnou Klenkovou prací se stal neobarokní nájemní dům v Italské ulici 4  na Královských Vinohradech. V obdobném stylu pak autor navrhl i dům U Zlatého kříže na Staroměstském náměstí v sousedství paláce Kinských. Pozdvižení a kritiku modernistů Kotěrova ražení však vyvolaly až další Klenkovy stavby, zejména trojice nárožních domů s prvky historismu a secese, opatřená bizarní dekorací v eklektickém stylu. Šlo o činžáky v Pařížské ulici 17, na Strossmayerově náměstí 10 a Janáčkově nábřeží 5. Na domech je řada pozoruhodných detailů dokonale řemeslně zpracovaných. Richard Klenka byl, spolu se stavitelem Františkem Weyrem,  autorem hotelu Ambassador na Václavském náměstí, který byl později doplněn o dostavbu dvorního traktu s populárním biografem Passage. I Ambassador je příkladem eklektické architektury, ale ze stavebního hlediska je zajímavý svou progresivní železobetonovou konstrukcí. 

Další Klenkovy stavby byly již kritiky jeho rané tvorby přijaty vlídněji a mají blíže k modernistické architektuře. Jedná se mohutný činžák v Maiselově 21 a dvojdům v Široké 4–6 se střízlivým ornamentem, rozměrnými okny a tvrdými omítkami. Během své pestré kariéry se Richard Klenka zabýval i restaurováním památek. Pracoval například na katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, navrhl  oltář v poutním kostele na Svaté Hoře u Příbrami. 1902 1935 byl profesorem ornamentálního kreslení na pražské uměleckoprůmyslové škole. Pamětníci na něj vzpomínali jako na podivína a také propagátora cyklistiky; vyrážel každé léto na svém bicyklu do Španělska...  

ALFONS MUCHA

1860, Ivančice. Na monumentálním cyklu Slovanská epopej pracoval na zámku ve Zbirohu. Vilu měl v Bubenči. Je autorem okna ve sv.Vítu s postavami sv. Cyrila a Metoděje, Ludmily a Václava. Mnoho zajímavých informací o Muchovi a jeho synovi Jiřím zde

KAREL VELIKÝ

S Karelm Velikým Evropa zažívá výjimečnou jednotu, kterou po jeho smrti ztrácá na dlouhá staletí. Během své vlády uděluje správu okrajových území důvěryhodným spolupracovníkům, kteří mu skládají účny. Postupně se ale centrální kontrola uvolňuje a vláda nad jednotlivými územími se stává dědičnou. Tato území - feuda - patří formálně panovníkovi, mohl by je žádat zpět. V praxi ovšem postupně přechází na potomky feudála, to se také stvrzuje legálně. Vzniká vládnoucí hierarchie.

CHARLOTTA MASARYKOVÁ

S Masarylem se seznámila v Lipsku, nejprve odmítla jeho nabídku k sňatku, dopisy ji obměkčil. Přijel za ní do Ameriky na tak chatrné lodi, že ta se při další plavbě potopila... Rodině se líbil, otci méně, vzal Masaryka na milost až při návštěvě v Praze, kdy viděl, že jeho dcera je s ním šťastná. Svatba se konala v New Yorku, nějakou dobu žili novomanželé ve Vídni.  V Praze žila od 1882. Město měla ráda, cítila se tu lépe než ve Vídni. Tam se narodili Alice a Herbert. V Praze byli pak přijati velmi hezky, byli členy Amerického klubu dam Vojty Náprstka. Vedou bohatý společenský život. Vystřídali 11 adres. Holečkova na Smíchově, Hrubešova, pak vila Osvěta na Vinohradech. Tam se narodil Jan. Rodina odtud odešla kvůli neshodám s vydavatelem Vlčkem, takto panem domácím, šlo o pravost rukopisů. Další adresa  - 1888 - 90 - je ve Školské ulici v domě U rytířů. Zde zemřela malá dcera Eleonora. Další adresa je Hrzánský palác, Loretánská. Na Malé Straně bydleli v Tomášské, Valdštejnské a Thunovské. (1896 - 1907). Před bydlením na Hradě žili ještě v Mickiewitzově 13. (1911 - 18). Je to těžká doba, manžel a nejmladší dcera Olga jsou v zahraničí, 1915 zemřel na tyfus syn Herbert, Jan narukoval do armády. Navíc je ve Vídni Alice uvězněna, maminka Charlotta jí posílá české knihy a dopisy, kdy se ve vzpomínkách obrací k šťastnému životu rodiny před válkou. Po zvolení Masaryka prezidentem na Hradě pobývá střídavě, opakovaně se léčí z depresí v sanatoriu na Veleslavíně. Zemřela 1923 v Lánech.

marie podvalová

Vnikající operní pěvkyně v rolích Libuše, knežny v opeře Rusalka, Mařenku v Prodané nevěstě a dalších.

václav rabas

Pocházel z Krušovic, kde se věnoval zahradě a včelaření, ale především malbě. Typické jsou jeho krajinky s barevnými pásy políček.

MAX ŠVABINSKÝ

Malíř a grafik. Od 1910 byl profesorem a později rektorem na AVU. Byl znám portréty osobností. Slavný obraz: Chudý kraj. Letní domek měl na Chodově.