MOJE PRAHA
                         

 

MOJE PRAHA je 

město mého dětství, všech mých lásek, mých studií na FF UK 

město, kde mám děti a rodinu 

město, které mi díky své kráse  umožňuje skvělou  práci 

nejlepší město mého života

10 století pražské architektury 

průvodce Prahou doporučuje

Praha ve filmu

Moje pragensie