MOJE DĚJINY 
                                 

Ars longa vita brevis...jak moudré a jak krutě pravdivé.

Zlomový rok 1989 otevřel stavidla a naši zemičku zaplavil oceán. Kdo se v něm neutopil, začal postupně lovit. Ryb najednou bylo spousta. Cestování, studium v zahraničí, kariéra, nové možnosti, jak naložit se svým životem. Mě zaplavily knihy,  o kterých   jsem si mohla  dřív nechat jen zdát. Pak odborné časopisy typu History  a Živá historie, nakonec internet a s ním úžasné dokumenty o umění a dějinách. Je toho tolik, že je třeba pečlivě vybírat a třídit zrna od plev. Stejně se všechno zvládnout nedá. Času je málo a ...vita brevis.

Tato rubrika je takovým mým pracovním stolem, na kterém se válí vše, co potřebuji ke své práci kdysi vystudované historičky, která se dnes živí jako průvodkyně. Jde spíš o kaleidoskop poznámek, informací, srovnání, odkazů na užitečné weby a dokumenty na youtube. Texty zpracovávám z různých veřejně dostupných pramenů v češtině a italštině podle toho, na co se potřebuji zaměřit. 

Rubrika byla založena v lednu 2015 a přestože mám počítač napěchovaný množstvím nejrůznějších materiálů, zde zveřejněné stránky vznikají klopotně. Nejedná se o doslovný přepis textů z knih nebo wikipedie, z které pochopitelně také čerpám, ale  o samostatné  zpracování, na které se vztahuje zákon o autorských právech.

Materiál je k dispozici všem zájemcům o historii  i případným  kolegům průvodcům pro vlastní potřebu, v případě dalšího veřejného šíření (referáty, přednášky, prezentace) je třeba uvést jako zdroj 

www.guide-zemanova-jana.com

MOJE DĚJINY PRO VÁS  - VŠECHNY, KOHO ZAJÍMAJÍ A BAVÍ 

seznam studijní literatury

dějiny umění 

dějiny starověku

dějiny středověku a raného novověku

dějiny křesťanství

dějiny Lucemburků

dějiny Habsburků

dějiny ženy

dějiny židů

 

 

HISTORIE SE SKLÁDÁ Z HISTOREK  - Dieter Breuers

....NIC NA TOMTO SVĚTĚ SE NEMĚNÍ - JEN KOSTÝMY A KULISY...