MARCHE - MARKY 

URBINO 

Regione  Marche, provincia Pesaro485 m.n.m.

poloha 70 km od Rimini, v sev. části kraje Marche

popis ideální renesanční město, rodný dům Raffaela, universita 1506, honosný palazzo Ducale

od 1998 v UNESCO - harmonické zasazení města do okolní krajiny, zachovaný původní renesanční vzhled

znak: orel

dějiny - za řř urbinum metaaurese, později Longobardi, později libero comune, ghibellini, odvěké nepřátelství – Montefeltro X Malatesta 

Významné umělecké osobnosti: Bramante, Raffaello

1444 – 82 Federico da Montefeltro

Otčím, hrabě Guidantonio di Montefeltro, požádal papeže o vydání buly, která prohlásí legitimitu, když se dlouho nemohl dočkat vlastního dědice. V druhém manželství se však narodil syn Ottantonio a Federico se stal nepohodlným, odeslán k příbuzným do Gubbia. Velmi nadaný. Studie v Mantově – latina, dějiny, literatura i matematika.

Jako 19 letý vede úspěšně válku s rodem Malatesta, bratr je ještě moc mladý. Po smrti otce však právě mladší bratr přebírá vládu v Urbinu. Je nezkušený, dopouští se chyb, nadělá si nepřátele, je zavražděn. Federico je v té době v Pesaru, rychle se vrací a ujímá se vlády.

1460 – 2.manželství s Battistou Sforza, honosná svatba v Pesaru – politická volba, spojenectví s milánským rodem Sforza. Nevěstě je 13. Šťastné manželství. Battista velmi schopná, skvělá matka a hospodyně, nadaná a vlídná k poddaným. Řídila chod vévodství za manžela, když byl na cestách. Dědic Guidobaldo – narodil se v Gubbiu. Ten zůstal bezdětný, vláda přešla na rod Della Rovere

Po vraždě právoplatného dědice se Federico dostává k moci. Vládne 20 let. Schopný válečník i diplomat. Podmanil si panství rodu Malatesta a vytvořil silné hrabství Montefeltro. (Urbino,San Leo, Fossombrone, Gubbio). 1474 získal titul vévody z Urbina

Ve znaku slon

Mecenáš umění – Federico byl milovníkem umění a štědrým mecenášem. Peníze získané na válečném poli investoval do umění.  P. Ucello, P. della Francesca, Melozzo da Forli, Perugino,  Giovanni Santi a syn Raffael, poblíž se nar. Bramante- Vlámští tkalci gobelínů, intelektuálové, umělci –

Federicova knihovna patřila k nejrozsáhlejším v tehdejším západním světě. V paláci pracovalo 14 let 30-40 písařů, kteří opisovali kodexy latinské, řecké, hebrejské i arabské (vévoda odmítal knihy tištěné). Urbinská knihovna dnes ve Vatikánu 

Federico se nechával portrétovat z levého profilu, aby skryl deformaci a ztrátu pravého oka, ke kterému došlo při turnaji. Po léta se lékaři vraceli k podivnému tvaru nosu na jeho portrétech Každý, kdo se snažil seznámit se podrobně s událostmi kolem turnaje v roce 1450, narážel na nedostatek přímých zpráv. Pravda se ukázala až v roce 1946. Při pečlivém studiu rukopisu vévodovy kroniky se objevilo, že text jednoho listu, kterou v té době sepisoval Giovanni Santi (malířův otec) byl přelepen dalším listem, líčícím jinou epizodu z jeho života. Na spodním listu bylo zapsáno, jak vévoda na svém dvoře pořádal slavný turnaj, kterého se původně nemínil účastnit. Ale názor změnil v okamžiku, kdy mezi přihlížejícími uviděl svou dávnou lásku. Osudovou chybou bylo, že před zahájením turnajového klání si zvedl hledí a odkryl obličej. Velmi zkušený protivník rytíř Ranieri Guidagnalo, zaútočil na hlavu, jeho dřevce rozdrtilo kořen nosu, poranilo pravé oko a část pravé tváře. Na vévodovo zranění se blíže podíval obličejový chirurg docent Jiří Ramba. Jezdci na sebe najížděli zleva, proto hrot dřevce směřoval šikmo zepředu k pravé polovině obličeje, zvednut v úhlu asi 30 stupňů. Tangenciálně směřující dřevce nejprve rozdrtilo kořen nosu a přiléhající část čelní kosti, vnitřní stěnu pravé očnice a nezvratně poškodilo i samotné oko. Hrot dřevce opatřený turnajovou korunkou nezastavil ani zevní okraj pravé očnice. Nutně muselo dojít k jejímu vylomení či rozdrcení, nejspíše i s tělem lícní kosti. Právě zde došlo k velkému defektu, pro který byl vévoda zobrazován z levého profilu. Při tak velké ztrátě kosti v oblasti kořene nosu a čela bylo doslova zázrakem, že nedošlo k otevření přední jámy lební a k průniku infekce. Chirurg odvedl vynikající práci, odstranil rozdrcenou a nepoužitelnou kost, ohladil ostré kostní okraje a lžičkou vyškrábal zbytek toho, co ještě nedávno bylo okem. Ránu dokonale vypláchnul, poté desinfikoval. Vzniklý defekt dokonale plasticky uzavřel posunem měkkých tkání. V průběhu hojení se projevily určité známky remodelace - rozpustily se nerovné kostní hrany - a tak malíři tří známých vévodových portrétů zachytili již vyhlazené okraje miskovitého defektu kořene nosu. Rána se dobře zhojila pevnou jizvou, vévoda tak mohl žít ještě dlouhých 32 let 

Úhlavní nepřítel rodu Montefeltro (Romagna, část Marche a Umbrie, Urbino, vazal papeže) byl po dlouhá desetiletí  rod Malatesta (Fano, Cesena, Rimini). Proti Federicovi stojí pán z Rimini, o 5 let mladší Sigismondo Malatesta. Oba soupeře portrétoval Piero della Francesca. Konflikt trvá dlouhých 22 let.  Kromě toho území Marche, Romagna a Umbria je v hledáčku "velkých států"  - Milana, Benátek, Říma. Malatesta i Montefeltro musí obezřetně volit, na čí stranu se přidají. 

1446 Sigismondo dokonce osnuje vraždu soka během karnevalu, spiklenci mají využít masek. Spiknutí je prozrazeno, vrazi popraveni. Na nějakou dobu je klid zbraní.

1453 dobyta Konstantinopol, společné nebezpečí spojuje rivaly na Apeninském poloostrově, vzniká liga Milano - Venezia - Neapol, přidává se papež a vazalské státy. Za neposlušnost ( a na radu Federica) vyloučen ze spolku Sigismondo, nevrátil dluh neapolskému králi Alfonsu Aragonskému. Nový papež Pius II, který označil riminský kostel za chrám démonů, dal Sigismonda do klatby a nakonec odsoudil k smrti. Virtuální poprava  - zapálení figuríny představující Sigismonda na svatopetrských schodech 

Raffaelo Sanzio 1483 - 1520

umělec vytříbeného stylu, maloval bravurně a lehce. Malíř madon - hledal ztracenou maminku? Pocházel      z malířské rodiny, s otcem má přístup na knížecí dvůr, studuje obrazy Piera della Francescažák Vanucciho = Perugino. Společenský, oblíbenec papeže. Schopný podnikatel - zaměstnával až 50 pomocníků najednou, aby mohl rychle dokončit zakázky.

1506 ve Firenze - setkání s Vincim a Michelangelem. Řím - přední osobnost na papežském dvoře.  Stanze di Raffaello, pak vede stavbu sv. Petra.

1520 zemřel v Římě náhle ve 37 letech.   

PROHLÍDKA URBINA

Rozloha cca 1 km 2 

Convento di santa Chiara - Rozlehlá stavba, terasa nad městem

piazza della Reppublica. Po via vittorio Veneto ‑ na piazza duca Federico

dóm, jeho dnešní podoba z r. 1801, Valadier,  pův. zničen při zemětřesení 1789.

egyptský obelisk, dar kardinála Albaniho v 18. st. Pův. zdobil Panteon. Naproti

kostel sv. Domenica 

1465 Palazzo ducale

Federico MOntefeltro dal postavit jeden z nejkrásnějších renesančních paláců v Itálii. Mluví se o městě ve tvaru paláce...Vévodský palác je soukromým sídlem vévody + centrum moci + reprezentace. Nezvyklý vzhled – spojení vyvážených proporcí renesančních paláců florentského typu + „orientálních věžiček“. Snad inspirace minarety? Stavitel Luciano Laurana je znal z Dalmácie  

2 průčelí ‑první na náměstí - hlavní vchod do paláce, elegantní aristokratické sídlo, druhé vyrovnává svažitý terén ‑ torricini ‑ symbol města.  

čestný dvůr – čistá renesance ‑ vyvážená geometrie - arkády, střídání materiálů ‑ mramor, cihly. Nápis po obvodu oslavuje vládu a vojenské úspěchy Federica. Odtud vstup do kanceláří, pokladnice, přijímacích salonů

Studiolo – soukromý prostor vévody, zde studoval, ali i přijímal návštěvy. Stěny obloženy dřevem – výzdoba dokazuje humanistické vzdělání vévody. Portréty filosofů, umělců, teologů, matematiků… 

Palác na svou dobu velmi moderní, zcela soběstačný – spíže, přípravna jídel, kuchyně, podzemní prostor –lednice (sníh + led), prádelny, koupelna s ohřevem ve zdech typ hypokaustum, konírny, 25 stájí, kovárna,  jízdárna. V podzemí 3 velké nádrže na dešťovou vodu – čištěna přes filtry (štěrk a uhlí), použita na mytí nádobí a systém čištění odpadních vodu 

dnes  obrazárna kraje Marche.

Obraz Città ideale – bez lidí! (inspirace pro Lauranu), la Flagellazione di Piero della Francesca, la Profanazione dell’Ostia di Paolo Uccello, la Muta di Raffaello, ma anche opere di Tiziano, Luca Signorelli, Federico Ba rocci  

rodný dům Raffaela via Raffaello 57, originály otce, kopie syna

gastronomie 

Olio d´oliva– vyvážená chuť hořká / pikantní

Sýr Casciotta – mix mléka ovčího + kravského 

feste

září – festa dell´aquilone, od 1955 – 10 čtvrtí x 100 účastníků