KRAJ LOMBARDIE
                              

ve výstavbě

 

MANTOVA 

oblast: Lombardie - obyv. 60 000

poloha: J od jezera Garda, na řece Mincio v Pádské nížině - 1 ze obranných  měst Peschiera + Verona + Legnano + Mantova. Město vody - Mincio se tu rozšiřuje v jezero, které obklopuje město ze 3 stran - Lago superiore, mezzo,inferiore – hlavní ochrana - 2 mosty – san Giorgio + dei mulini. Síť kanálů. Město obklopují staré hradby s baštami.      

slavné osobnosti:  Nuvolari – automobilový závodník, Marinetti – manifest Futurismu – zde uveřejněn 1911 

dějiny a umění

město založené Etrusky, název snad od Mantu, etruského boha podsvětí, rodiště básníka Vergilia - 70-19 př

původně zde ostrov na řece Mincio, která zde tvořila jezera. Dnes poloostrov, J část spojena s pevninou.Pou

1115 - městská republika, člen Lombardské ligy

Rozkvět za Matyldy z Canossy – založila rotundu sv.Vavřince, vzorem je svatý hrob v Jeruzalémě – typická románská stavba, na základech budovy z římských dob

1328 rezidence rodu Gonzaga - po 400 let utvářejí dějiny města. Na straně ghibellinů – vlaštovčí ocasy, vychytralí kondotiéři, dokázali vydělat na válkách mezi Milánem + Benátkami - nabízeli své služby střídavě oběma stranám...Podporují i umění

po sacco di Roma se Mantova stává Římem severu.

mantovský markrabě Francesco Gonzaga, vojevůdce ve službách Benátčanů. Manželka- Isabela d´Este. 8 dětí

Isabela  d´Este - sbírala cenné předměty, knihy aj.

Milenka Lucrezia Borgia (ve Ferraře si vzala Alfonza d´Este, bratra Isabely)

1433 Mantova povýšena na markrabství Zikmundem Lucemburským

1530 Mantova povýšena na vévodství Karlem V.

1707 - vymřeli Gonzaga, město pod Rakousko – Marie Terezie – dala vybudovat teoatro scientifico – příklad barokního divadla - Bibiena. 1717 tu hrál 13 letý Mozart  

Francesco II Gonzaga + Isabela d´Este - 15.-16.st. Vzniká dvůr

1519 ovdověla, naplno se věnuje vládnutí + umění

Konflikt s Cesare Borgiou - Isabelin syn Federico II- rukojmí do Vatikánu. Stává se pak prvním mantovským vévodou. Císař Karel V.chtěl poznat 1.dámu Itálie. Korunovace 1530Isabela ho pozvala do Mantovy, přijal a strávil tam 4 měsíce 

Ferrante Gonzaga - blízký rádce Karla V, šedá eminence

Andrea Mantegna - dvorní malíř, přijal opakované pozvání Gonzagů, s přestávkami zůstal v Mantově až do smrti - maluje mnoho Madon, jeden z prvních malířů na plátno. 9 pláten Césarův triumf - pracuje na nich přes 10 let. 2 roky tráví v Římě, jistě byl rozčarován, vysnil si idealizovaný obraz

casa di Mantegnasám si ho navrhl. Kruhového půdorysu, byl slavný v celé Evropě - objednávky z Francie, Německa, Španělska. 

castello di san Giorgiotypická pevnostní archtektura

palazzo ducalecamera picta, camera degli sposi, malby  Mantegna 1460. Scénu na fresce otvírají těžké opony, kompozici dominuje manželský pár, dozvídají se o zvolení syna Federica kardinálem. Na stropě otvor typu Panteonu, postavy shlížejí dolů - až barokní iluzionistický styl 

katedrála san Pietropův. románský kostel rodinné hrobky hrabat z Canossy + Gonzagů, obnoven goticky, interiér G.Romano, průčelí manýrismus, zvonice románská 

piazza Sordello - od počátku srdce města, středověký ráz - palazzo del capitano + magna domus – postavili Bonnacorsi ve 13.st - paláce bohatých rodin – Castiglioni  - stále patří potomkům – conte Baltassare Castiglione tam má zvonek + Cervi s torre della gabbia

piazza Broletto - obě náměstí dělí rohový casa del mercante 1444.  milánský obchodník s látkami, uvnitř zachovaný gotický oblouk a nápis prezzi fissi, v 1.patře ve zdi zachovaný funční renesanční trezor 

piazza delle erbe – trh s ovocem a zeleninou - náměstí lemováno domy s podloubím

palazzo della ragione - sídlo Gonzagů, s hodinovou věží 1493

rotunda san Lorenzo - 11.st, kruhový půdorys, nejstarší ve městě

corso Umberto I - hlavní obchodní třída       

piazza Mantegna -          kostel san Andrea - raně renesanční 1472-94 - Leon Battista Alberti. Mramorové průčelí, gotická cihlová věž zbyla z benediktinského kláštera - 1.kaple vlevo - Mantegnův hrob-bronzová busta, zemřel 1506                     

palazzo ducale. - 1400 postavil stejný architekt jako palác ve Feraře.. Velký komplex, město ve městě. jeden z nejkrásnějších zámků v Itálii. Mramorový průchod - dílo benátského umělce, plastiky na antické motivy

Isabelino studiolosbírka antických skvostů

Mantegna maluje  2 plátna s mytologickými náměty se záměrně skrytým smyslem. Musel se ale cele podřídit Isabele, navrhla námět i kompozici. námět - vítězství duchovní lásky nad přirozeností, chtíčem + neřestí. Isabela zpodobněna jako vítězná bohyně

Giulio Romano – hlavní architekt Mantovy, žák Raffaella, přichází sem 25 letý. palazzo te -sál gigantů1525 - 35- pro Isabelu a syna Francesca II projektuje Palazzo nuovo / palazzo te za městskými hradbami  příklad manýrismu v itálii – zona relax. Staví původně na ostrově, později voda odvedena. Romano také vymaloval interiéry. Pěkně rozdováděné fresky – kypré nymfy, vilní satyrové