LOMBARDIa - lombardie

Dějiny 18. a 19.st 

Rakousko a Francie si dělí severní Itálii  

 

1796 Napoleon ve válce s Rakouskem se svou špatně vyzbrojenou armádou přešel Alpy a dostal se do samostatného království Piemontu. Zde vládne Vittore Amedeo III. To nečekali ani Rakušané, z Lombardie poslali do Piemontu na pomoc své vojsko. Napoleon zde prokázal své geniální vojenské schopnosti, armádu rozdělil a porazil obě části. Uzavřeno příměří v Chierasco s Piemontem, rakouskou Lombardii napadli Francouzi z jihu tak, že porušili neutralitu Parmy a prostě jí prošli. Bitva u Lodi znamená rakouskou porážku a Napoleon je v Miláně. Zde ruší milánské vévodství a vyhlašuje Republiku  transpadánskou. Rakouští vojáci budují obrannou linii na řece MIncio z Mantovy, kde mají vojensku pevnost, na severu je Peschiera, ta už je benátská. Rakušané žádají o „půjčení „ pevnosti, s tím, že jí vrátí a jistě by to i udělali…Neutrální Serenissima tím ale dala Napoleonovi záminku k vyhášení války, přidala se tak na stranu Rakušanů.

 

1797 - konec Benátské republiky, Napoleon v Benátkách. Je to episoda v pětileté válce francouzsko rakouské. Byl podepsán mír v Campo Formio,  Rakousko uznalo ztrátu svého vlivu v Itálii a vzdalo se ve prospěch Francie území Lombardie a Belgie, získalo naopak Benátsko, Istrii, Dalmacii. Francie získala navíc  Jónské ostrovy 

1814 po Vídeňském kongresu restaurace poměrů pod taktovkou kancléře Metternicha. Benátsko na půlstoletí připadlo spolu s Lombardií Rakousku. 1815 - 66 Království lombardsko-benátské. Kterých celků se to konkrétně týkalo: Lombardská část se skládala z provincií Milán, Como, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lodi, Sondrio. Benátská část: Benátky, Verona, Padova, Vicenza, Treviso, Rovigo, Belluno, Udine. 

1866 pak připojen tento politický celek k Italskému království

Současně s tím v době od Vídeňského kongresu probíhalo v Itálii hnutí za obnovu a nezávislost - risorgimento 1815 - 1870. Došlo ke 3 válkám za nezávislost proti Rakousku a Francii, hlavním hybatelem ze strany Italů byl Piemont a Sardinie. Některé bitvy vešly do dějin především svými následky.

1859 Solferino - provincie Mantova, jedna z nejkrvavějších bitev, francouzsko sardinská vojska porazila Rakušany, padlo nebo raněno 40 000 vojáků. Bitva trvala 15 hodin, masakr na bodáky. Mezi bojujícími je také český pluk jízdních myslivců, dnes mají pomník v Písku, odkud pocházeli, autor Emanuel Max.  Pod dojmem krvavé řeže se  švýcarský lékař Henri Dunant zasloužil o. založení mezinárodní organizace  1863 vznik MČK 

MANTOVA 

oblast: Lombardie - obyv. 60 000

poloha: J od jezera Garda, na řece Mincio v Pádské nížině - 1 ze obranných  měst Peschiera + Verona + Legnano + Mantova. Město vody - Mincio se tu rozšiřuje v jezero, které obklopuje město ze 3 stran - Lago superiore, mezzo,inferiore – hlavní ochrana - 2 mosty – san Giorgio + dei mulini. Síť kanálů. Město obklopují staré hradby s baštami.      

slavné osobnosti:  Nuvolari – automobilový závodník, Marinetti – manifest Futurismu – zde uveřejněn 1911 

dějiny a umění

město založené Etrusky, název snad od Mantu, etruského boha podsvětí, rodiště básníka Vergilia - 70-19 př. původně zde ostrov na řece Mincio, která zde tvořila jezera. Dnes poloostrov, J část spojena s pevninou.

1115 - městská republika, člen Lombardské ligy

Rozkvět za Matyldy z Canossy – založila rotundu sv.Vavřince, vzorem je svatý hrob v Jeruzalémě – typická románská stavba, na základech budovy z římských dob

1328  rod  Gonzaga přebírá po rodu Bonnacorsi  na 400 let vládu nad osudy Mantovského markrabství, později vévodství. Na straně ghibellinů.  Z rodu pocházeli vychytralí kondotiéři, kteří dokázali vydělat na válkách mezi Milánem + Benátkami - nabízeli své služby střídavě oběma stranám.. Mantova je obilnicí Benátek, získává za to dlužní úpisy, bohatne z obchodu, využívá své polohy. Řeka Mincio je důležitá vodní cesta v severní itálii.

1433 Mantova povýšena na markrabství Zikmundem Lucemburským

Gonzaga nemohou konkurovat velké pětce (Milano, Venezia, Firenze, papežský stát, Neapolské království) vojensky, sázejí na kulturu a rafinovanost. 1460 se stává dvorním malířem Andrea Mantegna, přijal opakované pozvání Gonzagů, s přestávkami zůstal v Mantově až do smrti - maluje mnoho Madon, jeden z prvních malířů na plátno. 9 pláten Césarův triumf - pracuje na nich přes 10 let. 2 roky tráví v Římě, jistě byl rozčarován, vysnil si idealizovaný obraz  města.

1707 - vymřeli Gonzaga, město pod Rakousko. Marie Terezie dala vybudovat teoatro scientifico – příklad barokního divadla - Bibiena. 1717 tu hrál 13 letý Mozart . Rakušané tu vybudovali vojenskou pevnost, kam se stáhli po prohrách s Napoleonem v Lombardii, po bitvě u Lodi. Na linii podle řeky Mincio vybudovali obrannou linii přes města Borghetto a Peschiera, ta už patřila neutrální Benátské republice. 

ZLATÁ LÉTA MANTOVY

Isabella  d´Este - 1474 - 1539 

jedna z nejvýznamnějších postav italské renesance na poli umění i politiky. Rodiče: Eleonora a Ercole d´Este, vládci Ferrary. Dcera prvorozená, umělecky nadaná, získává prestižní vzdělání. Sourozenci: bratr Alfonso ( + Lucrezia Borgia),  sestra  Beatrice (+ Lodovico Moro)

Isabella manželka

1490 sňatek s markýzem mantovským, Franceskem Gonzagem. Isabella byla pragmatik, city moc neoplývala. Sňatek chápala jako rozumný krok spojení dvou mocných vládnoucích rodů sousedních států. V době časté manželovy nepřítomnosti vede stát ona. Podle dochované korespondence je vidět, že byla velmi předvídavá, získala si postavení na tehdejší politické scéně. Byla ochotná leccos překousnout pro dobro státu. I zvláštní manželský trojúhelník - Francesco měl poměr s Lukrécií Borgia, její švagrovou (manželkou bratra Alfonsa d´Este) 

Isabella matka a lobbistka

mateřský cit ji kompletně chyběl pro dcery, roztála až u synů... Eleonora je zklamání, na druhorozenou Margaritu se ani nepodívá a nestojí ji ani za to napsat o porodu bratrovi. Dítě umírá v útlém věku. Ani Ipollita a Livie mateřskou lásku nepoznaly. Aspoň že tatínek Francesco měl dcery rád a dával to najevo. 1500 konečně první syn Federico , ten je naopak hýčkán, Stal se vládcem Mantovy po smrti matky. Syn Ercole jmenován v Římě kardinálem - papež Klement VII potřebuje peníze, Isabella je má. Bohužel není nejšťastnější moment - 1527, sacco di Roma. Isabella stejně jako další římská smetánka nachází úkryt v palazzo Colonna - ten jediný ušetřen drancování lancknechtů. Jistě i proto, že 3.syn Ferrante Gonzaga - je blízkým rádcem Karla V, šedá eminence, 1530 Mantova povýšena Karlem V. na vévodství, Federico povýšen na vévodu.
Císař Karel V.chtěl poznat 1.dámu Itálie. Isabela ho pozvala do Mantovy, přijal a strávil tam 4 měsíce Mantovu tehdy zdobí dva vítězné oblouky, dekorace navrhl Giulio Romano. Císař slavnostně otevřel novostavbu Palazzo di Te- Místo pro odpočinek a zahálku. Později zde Federico přijímá vládce celé Evropy, palác je vzorem pro ostatní podobné stavby.

Isabella influencer

udává tón  v módě, její róby kopírují šlechtičny celé Itálie. Zachovala si grácii do pozdního věku, od mala krásně tančila, hrála na loutnu a jejímu charismatu podlehlo mnoho významných osobností, včetně vládců nejvyšších - papeže i císaře. Lev X ji sice moc nemusel, nicméně i tak jí vyhověl ve chvíli kdy žádala o pomoc pro Benátčany  zajatého manžela. Lva si omotal kolem prstu i desetiletý Federico, vyslaný jako "rukojmí " do Říma. Chlapec šel v matčiných stopách,  udivil papežský dvůr svým rozhledem, znalostí matematiky i politické situace...

Isabella milovnice umění

těžko říct, nakolik její  budování uměleckých sbírek vychází z osobní potřeby a lásky k umění a nakolik z potřeby reprezentace mantovského markrabství navenek. Kritiku, že po sacco di Roma využila chaosu a devastace města a neváhala si odvézt mnohá umělecká díla do Mantovy, vůbec nebrala v potaz. Po sacco di Roma se Mantova stává Římem severu. Isabela je jedinou osobností své doby, kterou portrétovali Tizian (a také syna Federica) a Leonardo...

 Isabella - první dáma renesance

Vede celoživotní obsáhlou korespondenci s VIP své doby, literáty, humanisty, umělci.  (Bembo, Macchiavelli) Uznává ji švagr Lodovico il Moro (manžel sestry Beatrice). Lodovico Ariosto ji věnuje jeden výtisk Orlanda do sbírek. . 1519 ovdověla, naplno se věnuje vládnutí + umění

Dosáhla všech cílů, které si vytkla – byla ctěná básníky i spisovateli, malíři jako Tizian a Mantegna ji zvěčnili svým uměním, obdivovanou přítelkyní králů a císařů, okouzlila i sveřepé papeže.Snad že měla v sobě i něco mužského, brali ji jako sobě rovnou, jen málo žen renesance dostalo takovou příležitost, Isabella ji bezesporu využila.

PROCHÁZKA MANTOVOU

casa di Mantegnasám si ho navrhl. Kruhového půdorysu, byl slavný v celé Evropě - objednávky z Francie, Německa, Španělska. 

castello di san Giorgiotypická pevnostní archtektura

palazzo ducalecamera picta, camera degli sposi, malby  Mantegna 1460. Scénu na fresce otvírají těžké opony, kompozici dominuje manželský pár, dozvídají se o zvolení syna Federica kardinálem. Na stropě otvor typu Panteonu, postavy shlížejí dolů - až barokní iluzionistický styl 

katedrála san Pietropův. románský kostel rodinné hrobky hrabat z Canossy + Gonzagů, obnoven goticky, interiér G.Romano, průčelí manýrismus, zvonice románská 

piazza Sordellood počátku srdce města, středověký ráz - palazzo del capitano + magna domus – postavili Bonnacorsi ve 13.st - paláce bohatých rodin – Castiglioni  - stále patří potomkům – conte Baltassare Castiglione tam má zvonek + Cervi s torre della gabbia

piazza Brolettoobě náměstí dělí rohový casa del mercante 1444.  milánský obchodník s látkami, uvnitř zachovaný gotický oblouk a nápis prezzi fissi, v 1.patře ve zdi zachovaný funční renesanční trezor 

piazza delle erbetrh s ovocem a zeleninou - náměstí lemováno domy s podloubím

palazzo della ragione - sídlo Gonzagů, s hodinovou věží 1493

rotunda san Lorenzo - 11.st, kruhový půdorys, nejstarší ve městě

corso Umberto Ihlavní obchodní třída       

piazza Mantegna  kostel san Andrea - raně renesanční 1472-94Leon Battista Alberti. Mramorové průčelí, gotická cihlová věž zbyla z benediktinského kláštera - 1.kaple vlevo - Mantegnův hrob-bronzová busta, zemřel 1506   

palazzo ducale. - 1400 postavil stejný architekt jako palác ve Feraře.. Velký komplex, město ve městě. jeden z nejkrásnějších zámků v Itálii. Mramorový průchod - dílo benátského umělce, plastiky na antické motivy

Isabelino studiolosbírka antických skvostů

Mantegna maluje  2 plátna s mytologickými náměty se záměrně skrytým smyslem. Musel se ale cele podřídit Isabele, navrhla námět i kompozici. námět - vítězství duchovní lásky nad přirozeností, chtíčem + neřestí. Isabela zpodobněna jako vítězná bohyně. Výzdoba trvala velmi dlouho, markýza byla náročná na uměleckou kvalitu, třeba Bellini práce odmítl, obával se, že nesplní, co se po něm požaduje. Isabela se inspirovala podobnými pracovnami, například u Federica Montefeltro.  

palazzo del Te

Giulio Romano – hlavní architekt Mantovy, žák Raffaella, přichází sem 25 letý Palazzo nuovo / palazzo te za městskými hradbami  příklad manýrismu v itálii – zona relax. Staví původně na ostrově, později voda odvedena. Vzorem je mu Vitruvius, stavba připomíná jednopatrové římské vily. Portrét Giulia Romana od Tiziana dodnes visí v místním Museo civico..

Sál gigantů1525 - 35 Romano také vymaloval interiéry. Inspirace - Ovidiovy Proměny.  Pád Gigantů z Olympu, po nichž Zeus vrhá kameny, má silný symbolický význam, tak končí arogance moci.

Sala grande dei cavalli - výmalba: klasicistní architektura - pilastry, oblouky, mezi nimi 6 velice věrných vyobrazení nejoblíbenějších Federicových koní. Choval je podobně jako otec.

MILANO  

oblast: Lombardia, provincie: Milano

obyv. 1 480 000 

poloha: SZ část Pádské nížiny

Mediolanum - starý latinský název znamená uprostřed roviny.Miláňané jsou prý namyšlení. Je jich 3% obyvatelstva země, do státní pokladny odvádějí 25% celkových příjmů        

hospodářství

prům. textilní, automobilový, strojírenství, chemie, papírny,móda.   Milano X Paříž, tato móda nositelnější - žádné výstřelky, solidní, elegantní

quadrifoglio - Montenapoleon, Spiga, Manzoni, Venezia. butiky-Armani, Ferré, Versace-z Calabrie, 1997 zastřelen, sestra Donatella. Dolce-Gabbana - jeden ze Sicílie, druhý z Milana 

dějiny:

400 př. město zal. Keltové 

222 př. řř -  Mediolanum - 2.město S Itálie 

313 - císař Konstantin vydává Milánský edikt – povoleno křesťanství, křesťanům vrácen zabavený majetek. Působil tu jeden z církevních otců sv.Ambrož

6.st - Longobardi – odtud název kraje Lombardie

8.st - Frankové

Později se Milano stává libero comune.. Odpor Lombardské ligy X Hohenštaufům 

1162 Milán dobyl císař Fridrich Barbarossa (titul krále pro Vladislava II.) 

1360 - 70 Galleazo II. Visconti staví Castello Sforzesco

1395  Milano = vévodství, 1.vévoda  Gian Galeazzo Visconti  – titul mu udělil císař Václav IV. Zvětšuje hrad , přístavba pro žoldnéře, investice do městských vodních kanálů. Zpracování hedvábí a brokátu. Lombardští umělci pracují po celé S Itálii, staví se milánský dóm

1450 rod Sforza     Francesco Sforza si bere Francescu Marii Viscontivláda do rukou Sforzů. Předehrou je vzbouření obyvatel proti Viscontiům, žoldák Sforza situaci řeší svatbou, je podporován Benátkami. 

1466  - 78 Galeazzo Maria Sforzavévoda milánský

výbušného charakteru a často po smrti otce ve sporech o vládu s matkou, nicméně vzdělaný v duchu humanismu, zcestovalý, pobývá na dvorech v Parmě a v Padově.Přestavba Castello sforzesco, interiéry skromné.

1476 vévoda je napaden a pobodán, manželka Bona se uchyluje do věže Rochetta, Bona vládne za malého syna, zvládne i spiknutí ze strany příbuzných. Poté přichází doba skutečného vládce

Lodovico il Moro

vychován ve Francii, tam ho zastihne zpráva o smrti bratra, narychlo se vrací do Milána. Spiknutí proti vládnoucí radě odhaleno, Moro vyhnán do Pisy, kde se věnuje sokolnictví a čeká na další příležitost.

1479 zpět do Milana, švagrová mu předává moc, věří mu víc, než radě. Lodovico dal přestavět  a vyzdobit Castello. Chce mít z Milana nové Athény. Zve sem umělce Bramanta a Leonarda.

Svatba s Beatrici d´Este, 16 letou sestrou Isabely MantovskéOsobní ztráta - manželka umírá i smiminkem.

1498 Francouzi opět v Itálii, jejich spojenci jsou tentokrát Benátčané, napadeno i Milano. Moro prchá do Insbrucku, sbírá vojsko. 1500 - Bitva u Vercelli, Moro zatčen a uvězněn v hradě Novara, poté odvezen do Lyonu, Ludvík XII ho tam dal potupně odvézt na mule1508 tam Moro umírá.

1535 - 1713 - město připadlo španělským Habsburkům, doba reforem a rozkvětu 1713 – Milano přechází do vlastnictví rakouských Habsburků  

1805 – Napoleonské intermezzo, Bonaparte se prohlásil králem Itálie, korunován v dómu, vyhlásil zde repubblica Cisalpina 

1815 – Milano a Lombardie opět připadly Rakousku do 1859 

1919  Mussolini založil fašistickou stranu1922 pochod na Řím1945 - jeho mrtvola vystavena na Piazzale Loreto

2015  - Expo 

PROHLÍDKA MILÁNA 

castello Sforzesco

1360 Gian Galleazo Visconti staví hrad jako vojenskou pevnost. Později přestavba na luxusní sídlo milánského vévody. Následují další vládci, různé stavební úpravy a skoro kompletní zničení citadely za Napoleona

V 19.st se řeší co s tím – zbourat a postavit luxusní čtvrť? Převážil názor restaurovat.

1905 – dokončeno, slavnostně otevřena pro veřejnost Filaretova věž a park Sempione. Dříve lovecká obora 

2005 – poslední stavební úpravy

7 muzeí – 2 archeologická, starého umění od středověku k renesanci Pietá Rondanini, obrazárna, hudebních nástrojů, umělecko průmyslové, nábytku a dřevěných soch 

piazza del Duomo

socha Viktora Emanuela II. -1896  

galerie Viktora Emanuela II - 195 m dlouhá nákupní pasáž – salotto della cittá. Obchody musí mít povinně černý štít a zlatá písmena. Šlápnout se zavřenýma očima pravou nohou na býka porta fortuna         

dóm

635 let existence – poslední z velkých evropských katedrál, 11 700 m2 plochy, půdorys latinského kříže, délka 157 m, pro 40 000 osob.Výška věže s Madoninou - 108,5 m. Madonka váží 1000 kg, má 4,5 m, ocelová kostra pokrytá měděnými pozlacenými pláty, za války zakrytá – moc zářila. 135 věžiček 3 400 soch – králové, císaři, papežové, svatí, boxer a dirigent

55 vitrážových okenkuriózní opravy, některé kusy k sobě nesedí, recyklace. Nejstarší z 15.st – u oltáře, v 18.st restaurovány. symbol slunce – z erbu Visconti

materiálzvláštní typ mramoru, během doby má tedenci se odlupovat – obsahuje částečky křemenu a pyritu, vlivem vlhkosti a působení atmosférických vlivů se roztahují. Proto neustálé opravy. Proč ho použili? Tehdy se v Lombardii stavělo z cihel, ale katedrály byly jinde z mramoru. Zde vozili mramor z dolů v Candoglii (mezi Lombardií a Piemontem) – 100 km, po řece. Mramor s růžovými a šedými žilkami. Bloky měly na sobě písmena AUF – ad usum fabricae, neplatilo se za ně clo.

1386 zahájení stavby z vůle G.Galeazza Visconti

1500 dokončena kupole

1805 dokončeno průčelí –trvalo to, protože gotika vyšla z módy, na konci 18.st. průčelí stále cihlové - dokončení nařídil Napoleon, u příležitosti své korunovace na italského krále. 20.st - bronzové dveře

interiér pozdně gotický, výška hlavní lodi 45 m. Obrazy – život san Carlo B- - 16.st, ohromné 24 m vysoké sloupy se sochami v nadživotní velikosti – to má jen milánský dóm. Krypta – manýrismus -  relikviář san Carlo Borromeo. Nejspodnější vrstva - battistero, zde sv.Ambrož pokřtil sv.Augustýna. Kolektivní práce – Italové, Lombarďané, Němci, Francouzi, Vlámové, Češi….        

piazza della Scala – socha Leonarda

teatro alla Scala -1775-8

původně zde stál kostel PM delle scala. Architekt Piermarini, zahajovala hudba Salieriho. 1800 míst,  za války poškozeno, stále platí dress code

osobnosti - dirigent Toscanini, režiséři Visconti, Zefirelli, tanečník Rudolf Nurejev, pěvkyně Maria Callas - řeckého původu, narozena 1923 v NY. 1950-60 žije v Miláně ve vile ve via Buonarotti. Role: Carmen, Tosca, Medea, Aida.  manžel Gianbattista Meneghini. Rozmazlená star - chce mít na pódiu pudlíka, roztrřka s vedením, odjíždí do Říma, zde přijata vlažně. Vrací se do Milána a vychutnává triumfální přivítání na Stazione centrale.

lustr z českého křišťálu 365 žárovek

Dvorský - je to nejopernější opera na světě! 

pomník Leonarda1872 

via A. Manzoni 1785-1873

pojmenována hned v den úmrtí spisovatele Promessi sposi 22.5.1873. Bydlel poblíž. Básník, dramaturg, my máme Babičku 1856, Italové historický román Snoubenci. 1840 

museo Poldi-Pezzoli 1854

vzniká ze soukromé sbírky, milánský intelektuál ze šlechtické rodiny založil nadaci, ta se o sbírky stará. Umírá 1879, je mu 57 let.Obrazy, sochy, zbraně, keramika, gobelíny… (Bellini, Botticelli, Perugino, Mantegna..) 

via Montenapoleone

s ulicemi Spiga (pěší zóna), Manzoni a corso Venezia tvoří módní čtyřúhelník. Údajně 3. nebo 5. nejdražší ulice v Evropě. Jdeme v místě římských hradeb. Z 50.let přežily drogerie Parini, ovoce-zelenina Moretti e il uzenářství di Monte Napoleone butiky Gucci, Dior, Vuitton, Fendi, Armani, Dolce Gabbana, Prada, Alberta Feretti 

san Babila

budovy kolem náměstí – 30.léta, fašistická architektura. Místo je spojené s neofašistickým hnutím, skupinou mladých „sanbabilini“, pravičáků. 1976 došlo k vraždě studenta, který večer cestou přes náměstí strhl neofašistický plakát. Skupina si toho všimla, pronásledovala ho a zabila nožem. San Babila, ore 20.00.

V 80.letech skupiny mladých - 1 -fioruccini nápadné, přehnané oblečení, (móda Fiorucci) 2 –paninari (od baru Panini – značkové oblečení, zlatá mládež) 3 – yuppi – mladí kariéristé 

Torre san Babila / Snia Viscosa1.milánský mrakodrap, Alessandro Rimini, 1937,60 m. Zajímavé odstupěná budova, 15 pater. – v 5. a 13.patře se zužuje. Obložení z trachytových desek. Byty, kanceláře 

basilica san Babila

jméno podle biskupa z 3.st. umučen za císaře Decia. Nejstarší část z 11.st, poblíž tehdejších městských hradeb. Komplikovaný stavební vývoj, v interiéru v hlavní lodi křížová klenba, v bočních valená. Dnešní průčelí neorománské 1905 

zpět po corso VE II

VE II – otec vlasti, 1.král sjednocené Itálie 1861 měl 13 dětí, 2.manželka Bela Rosin, negramotná dívka z Piemontu o 13 let mladší. 

chiesa di san Carlo in corso

nádoba na svěcenou vodu – tridacna gigas – zéva obrovská, největší mlž, váha až 200 kg, každý má jinou barvu. Žije v korálových útesech Indického a Tichého oceánu a už je jich málo. 

santa Maria delle Grazie

corso Magenta. Gotická cihlová stavba 1465, chór a 6hrannou kupoli přestavěl Bramante jako pohřební kapli pro rodinu Lodovica il Moro. V refektáři dominikánů Poslední večeře - Vinci - 1495-7. Jeho nejslavnější dílo malované temperou na stěnu 

Leonardova vinice

1498 věnoval mu ji Lodovice Moro. Průzkum pozemku, z biologických nálezů získáno DNA révy, zasazena nová. 2018 - La Malvasia di Milano, Anno I. 

moderní architektura – čtvrť Porta Nova + Isola – futuristické stavby

unicredit tower231 m – nejvyšší stavba Itálie

bosco verticale2014 2 výškové budovy, zasazeno 1000 stromů

výšková budova Pirelli - 32 pater, 1955

2002-duben, narazilo do ní sportovní letadlo, 4 oběti   

gastronomie

risotto allo zafferano s parmezánem a šafránem

ossobuco alla milanese - kost s dírou - plátek masa z telecího kolena uříznutý napříč i s kostí z dolní části nohy (kližky). S polentou, rizotem, fazolkami i rajčatovým pyré

cotoletta alla milanese maso ze svíčkové nebo plece

trippa alla milanese

zucca fritta alla lombarda

pan de meidezert z kukuřičné mouky

barbajada čokoládový dezert

charlotte dezert s jablky, citronovou kůrou, rozinkami, máslo, cukr 

capitale di aperitivo - koktejly

Negroni Sbagliato

1/3 di spumante brut.

1/3 di Vermouth rosso (Carpano originariamente)

1/3 di Campari.

plátek pomeranče 

Ricetta Zucca lavorato “secco”

1/3 bylinný likér Zucca ricetta segreta

1/3 Campari

1/3 Rabarbaro Zucca

Soda

drcený led

pomerančová kůra

Tento koktejl si dávali  Verdi, Toscanini a Marinettinež šli vystupovat do opery

 angostura 

Směs hořkých bylin a koření. Vyrábí se z ní tekutina z výtažků z bylin, kořenů, listů a ovoce rozpuštěných v alkoholu. Hořké látky posilují a vyrovnávají chuť nápojů, čistí patro a podporují trávení. Příběh tohoto nápoje je fascinující a má své kořeny ve Venezuele. V době bojů za nezávislost pod velením Simona Bolivara tu pobýval pruský lékař Johann Gottlieb Benjamin Siegert. Tento nápoj pochází z města Angostura (dnes Ciudad Bolìvar), kde německý lékař experimentoval s různými směsi pro přísně lékařské účely, aby pomohl vojákům trpícím žaludečními potížemi. Teprve v polovině 19. století v Londýně a během světové výstavy se nápoj začal používat k míchání alkoholických nápojů, především Ginu.

Angostura údajně obsahuje přes 40 přísad, včetně exotického koření a ovoce. S jistotou víme, že se jedná o směs citrusů, která obsahuje výtažky z kardamomu a hořce. Výsledkem je velmi hořká směs se  44,7% alkoholu.. Angostura se vyrábí na ostrově Trinidad a Tobago v Karibiku. Původní recept uložen v bance v NY. Zajímavost: první štítky byly na lahve nalepeny špatně a byly moc velké. To ale přitáhlo pozornost a už to tak zůstalo.

basilica di san Lorenzo

doklad románské a předkřesťanské architektury,  v průčelí 16 korintských sloupů pocházejících z jiné budovy antického ř.. Stavba ze 4.st, v interiéru mozaiky-4.st, kupole renesanční 1574Bramante zde namaloval falešnou apsidu, iluze je dokonalá

cimitero monumentale

1866 - množství mramorových náhrobků, nejvelkolepější hřbitov v Itálii. V italském Slavíně, zvaném Famelio, jsou pohřbeni Giuseppe Verdi, Luca Beltrami, Caravaggio, Manzoni... 

basilica di san Ambrogio

prototyp lombardské románské stavby. V kryptě ostatky světce.              

sv. Ambrož -  biskup milánský, 339‑397, 1. ze 4. velkých Z církevních učitelů (+ Jeroným, Řehoř, Augustýn). podporuje asketické hnutí. Ambroziány k nám pozval Karel IV., k Hybernům.  V Praze nejsevernější výspa milánské ambroziánské liturgie. Ambroziáni = latinská neřímská liturgie. + mosarabská ve Španělsku ‑ Toledo, Salamanca)                 lyonská, galikánská, irokeltská ‑ z ní přešlo do římské  liturgie svěcení ohně na  Bílou   sobotu. Starý keltský zvyk, dělá se v Týnu křesáním. Ambroziáni pod oltářem pohřbívali těla mučedníku a nebylo dovoleno  pohřbení těla v lodi  přímo pod náhrobek. 

pinacoteca ambrosiana 1609  

 1.veřejná knihovna v Itálii a 2. v Evropě po Oxfordu

1621 věnoval kardinál Federico Borromeo svou sbírku, přes 160 skvostných obrazů lombardské + benátské školy  (Bassano, Tizian, Raffael, Vinci, Botticelli, Breughel, Ghirlandaio...knihy, obrazy, rytiny, dokumenty, zajímavosti - vlasy Lucrezie Borgie-přírodní blondýna,při své návštěvě jimi byl uchvácen lord Byron - tak blond jsem nikdy neviděl  

quartiere giardino

Poklidná zahradní čtvr´t v hektckém městě. Granátová jablíčka a citráty v předzahrádkách navozují dojem Edenu. Jedná se o nedokončený projekt, i tak stojí za návštěvu.

 

.