KRAJ LOMBARDIE
                              

ve výstavbě

Dějiny 18. a 19.st 

Rakousko a Francie si dělí severní Itálii 

1797 - konec Benátské republiky, Napoleon v Benátkách. Je to episoda v pětileté válce francouzsko rakouské. Byl podepsán mír v Campo Formio,  Rakousko uznalo ztrátu svého vlivu v Itálii a vzdalo se ve prospěch Francie území Lombardie a Belgie, získalo naopak Benátsko, Istrii, Dalmacii. Francie získala navíc  Jónské ostrovy 

1814 po Vídeňském kongresu restaurace poměrů pod taktovkou kancléře Metternicha. Benátsko na půlstoletí připadlo spolu s Lombardií Rakousku. 1815 - 66 Království lombardsko-benátské. Kterých celků se to konkrétně týkalo: Lombardská část se skládala z provincií Milán, Como, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lodi, Sondrio. Benátská část: Benátky, Verona, Padova, Vicenza, Treviso, Rovigo, Belluno, Udine. 

1866 pak připojen tento politický celek k Italskému království

Současně s tím v době od Vídeňského kongresu probíhalo v Itálii hnutí za obnovu a nezávislost - risorgimento 1815 - 1870. Došlo ke 3 válkám za nezávislost proti Rakousku a Francii, hlavním hybatelem ze strany Italů byl Piemont a Sardinie. Některé bitvy vešly do dějin především svými následky.

1859 Solferino - provincie Mantova, jedna z nejkrvavějších bitev, francouzsko sardinská vojska porazila Rakušany, padlo nebo raněno 40 000 vojáků. Bitva trvala 15 hodin, masakr na bodáky. Mezi bojujícími je také český pluk jízdních myslivců, dnes mají pomník v Písku, odkud pocházeli, autor Emanuel Max.  Pod dojmem krvavé řeže se  švýcarský lékař Henri Dunant zasloužil o. založení mezinárodní organizace  1863 vznik MČK 

MANTOVA 

oblast: Lombardie - obyv. 60 000

poloha: J od jezera Garda, na řece Mincio v Pádské nížině - 1 ze obranných  měst Peschiera + Verona + Legnano + Mantova. Město vody - Mincio se tu rozšiřuje v jezero, které obklopuje město ze 3 stran - Lago superiore, mezzo,inferiore – hlavní ochrana - 2 mosty – san Giorgio + dei mulini. Síť kanálů. Město obklopují staré hradby s baštami.      

slavné osobnosti:  Nuvolari – automobilový závodník, Marinetti – manifest Futurismu – zde uveřejněn 1911 

dějiny a umění

město založené Etrusky, název snad od Mantu, etruského boha podsvětí, rodiště básníka Vergilia - 70-19 př. původně zde ostrov na řece Mincio, která zde tvořila jezera. Dnes poloostrov, J část spojena s pevninou.

1115 - městská republika, člen Lombardské ligy

Rozkvět za Matyldy z Canossy – založila rotundu sv.Vavřince, vzorem je svatý hrob v Jeruzalémě – typická románská stavba, na základech budovy z římských dob

1328  rod  Gonzaga přebírá po rodu Bonnacorsi  na 400 let vládu nad osudy Mantovského markrabství, později vévodství. Na straně ghibellinů.  Z rodu pocházeli vychytralí kondotiéři, kteří dokázali vydělat na válkách mezi Milánem + Benátkami - nabízeli své služby střídavě oběma stranám.. Mantova je obilnicí Benátek, získává za to dlužní úpisy, bohatne z obchodu, využívá své polohy. Řeka Mincio je důležitá vodní cesta v severní itálii.

1433 Mantova povýšena na markrabství Zikmundem Lucemburským

Gonzaga nemohou konkurovat velké pětce (Milano, Venezia, Firenze, papežský stát, Neapolské království) vojensky, sázejí na kulturu a rafinovanost. 1460 se stává dvorním malířem Andrea Mantegna, přijal opakované pozvání Gonzagů, s přestávkami zůstal v Mantově až do smrti - maluje mnoho Madon, jeden z prvních malířů na plátno. 9 pláten Césarův triumf - pracuje na nich přes 10 let. 2 roky tráví v Římě, jistě byl rozčarován, vysnil si idealizovaný obraz  

1707 - vymřeli Gonzaga, město pod Rakousko – Marie Terezie – dala vybudovat teoatro scientifico – příklad barokního divadla - Bibiena. 1717 tu hrál 13 letý Mozart  

ZLATÁ LÉTA MANTOVY

Isabella  d´Este - 1474 - 1539 

jedna z nejvýznamnějších postav italské renesance na poli umění i politiky. Rodiče: Eleonora a Ercole d´Este, vládci Ferrary. Dcera prvorozená, umělecky nadaná, získává prestižní vzdělání. Sourozenci: bratr Alfonso ( + Lucrezia Borgia),  sestra  Beatrice (+ Lodovico Moro)

Isabella manželka

1490 sňatek s markýzem mantovským, Franceskem Gonzagem. Isabella byla pragmatik, city moc neoplývala. Sňatek chápala jako rozumný krok spojení dvou mocných vládnoucích rodů sousedních států. V době časté manželovy nepřítomnosti vede stát ona. Podle dochované korespondence je vidět, že byla velmi předvídavá, získala si postavení na tehdejší politické scéně. Byla ochotná leccos překousnout pro dobro státu. I zvláštní manželský trojúhelník - Francesco měl poměr s Lukrécií Borgia, její švagrovou (manželkou bratra Alfonsa d´Este) 

Isabella matka a lobbistka

mateřský cit ji kompletně chyběl pro dcery, roztála až u synů... Eleonora je zklamání, na druhorozenou Margaritu se ani nepodívá a nestojí ji ani za to napsat o porodu bratrovi. Dítě umírá v útlém věku. Ani Ipollita a Livie mateřskou lásku nepoznaly. Aspoň že tatínek Francesco měl dcery rád a dával to najevo. 1500 konečně první syn Federico , ten je naopak hýčkán, Stal se vládcem Mantovy po smrti matky. Syn Ercole jmenován v Římě kardinálem - papež Klement VII potřebuje peníze, Isabella je má. Bohužel není nejšťastnější moment - 1527, sacco di Roma. Isabella stejně jako další římská smetánka nachází úkryt v palazzo Colonna - ten jediný ušetřen drancování lancknechtů. Jistě i proto, že 3.syn Ferrante Gonzaga - je blízkým rádcem Karla V, šedá eminence, 1530 Mantova povýšena Karlem V. na vévodství, Federico povýšen na vévodu.
Císař Karel V.chtěl poznat 1.dámu Itálie. Isabela ho pozvala do Mantovy, přijal a strávil tam 4 měsíce Mantovu tehdy zdobí dva vítězné oblouky, dekorace navrhl Giulio Romano. Císař slavnostně otevřel novostavbu Palazzo di Te- Místo pro odpočinek a zahálku. Později zde Federico přijímá vládce celé Evropy, palác je vzorem pro ostatní podobné stavby.

Isabella influencer

udává tón  v módě, její róby kopírují šlechtičny celé Itálie. Zachovala si grácii do pozdního věku, od mala krásně tančila, hrála na loutnu a jejímu charismatu podlehlo mnoho významných osobností, včetně vládců nejvyšších - papeže i císaře. Lev X ji sice moc nemusel, nicméně i tak jí vyhověl ve chvíli kdy žádala o pomoc pro Benátčany  zajatého manžela. Lva si omotal kolem prstu i desetiletý Federico, vyslaný jako "rukojmí " do Říma. Chlapec šel v matčiných stopách,  udivil papežský dvůr svým rozhledem, znalostí matematiky i politické situace...

Isabella milovnice umění

těžko říct, nakolik její  budování uměleckých sbírek vychází z osobní potřeby a lásky k umění a nakolik z potřeby reprezentace mantovského markrabství navenek. Kritiku, že po sacco di Roma využila chaosu a devastace města a neváhala si odvézt mnohá umělecká díla do Mantovy, vůbec nebrala v potaz. Po sacco di Roma se Mantova stává Římem severu. Isabela je jedinou osobností své doby, kterou portrétovali Tizian (a také syna Federica) a Leonardo...

 Isabella - první dáma renesance

Vede celoživotní obsáhlou korespondenci s VIP své doby, literáty, humanisty, umělci.  (Bembo, Macchiavelli) Uznává ji švagr Lodovico il Moro (manžel sestry Beatrice). Lodovico Ariosto ji věnuje jeden výtisk Orlanda do sbírek. . 1519 ovdověla, naplno se věnuje vládnutí + umění

Dosáhla všech cílů, které si vytkla – byla ctěná básníky i spisovateli, malíři jako Tizian a Mantegna ji zvěčnili svým uměním, obdivovanou přítelkyní králů a císařů, okouzlila i sveřepé papeže.Snad že měla v sobě i něco mužského, brali ji jako sobě rovnou, jen málo žen renesance dostalo takovou příležitost, Isabella ji bezesporu využila.

PROCHÁZKA MANTOVOU

casa di Mantegnasám si ho navrhl. Kruhového půdorysu, byl slavný v celé Evropě - objednávky z Francie, Německa, Španělska. 

castello di san Giorgiotypická pevnostní archtektura

palazzo ducalecamera picta, camera degli sposi, malby  Mantegna 1460. Scénu na fresce otvírají těžké opony, kompozici dominuje manželský pár, dozvídají se o zvolení syna Federica kardinálem. Na stropě otvor typu Panteonu, postavy shlížejí dolů - až barokní iluzionistický styl 

katedrála san Pietropův. románský kostel rodinné hrobky hrabat z Canossy + Gonzagů, obnoven goticky, interiér G.Romano, průčelí manýrismus, zvonice románská 

piazza Sordellood počátku srdce města, středověký ráz - palazzo del capitano + magna domus – postavili Bonnacorsi ve 13.st - paláce bohatých rodin – Castiglioni  - stále patří potomkům – conte Baltassare Castiglione tam má zvonek + Cervi s torre della gabbia

piazza Brolettoobě náměstí dělí rohový casa del mercante 1444.  milánský obchodník s látkami, uvnitř zachovaný gotický oblouk a nápis prezzi fissi, v 1.patře ve zdi zachovaný funční renesanční trezor 

piazza delle erbetrh s ovocem a zeleninou - náměstí lemováno domy s podloubím

palazzo della ragione - sídlo Gonzagů, s hodinovou věží 1493

rotunda san Lorenzo - 11.st, kruhový půdorys, nejstarší ve městě

corso Umberto Ihlavní obchodní třída       

piazza Mantegna         kostel san Andrea - raně renesanční 1472-94Leon Battista Alberti. Mramorové průčelí, gotická cihlová věž zbyla z benediktinského kláštera - 1.kaple vlevo - Mantegnův hrob-bronzová busta, zemřel 1506   

palazzo ducale. - 1400 postavil stejný architekt jako palác ve Feraře.. Velký komplex, město ve městě. jeden z nejkrásnějších zámků v Itálii. Mramorový průchod - dílo benátského umělce, plastiky na antické motivy

Isabelino studiolosbírka antických skvostů

Mantegna maluje  2 plátna s mytologickými náměty se záměrně skrytým smyslem. Musel se ale cele podřídit Isabele, navrhla námět i kompozici. námět - vítězství duchovní lásky nad přirozeností, chtíčem + neřestí. Isabela zpodobněna jako vítězná bohyně. Výzdoba trvala velmi dlouho, markýza byla náročná na uměleckou kvalitu, třeba Bellini práce odmítl, obával se, že nesplní, co se po něm požaduje. Isabela se inspirovala podobnými pracovnami, například u Federica Montefeltro.  

palazzo del Te

Giulio Romano – hlavní architekt Mantovy, žák Raffaella, přichází sem 25 letý Palazzo nuovo / palazzo te za městskými hradbami  příklad manýrismu v itálii – zona relax. Staví původně na ostrově, později voda odvedena. Vzorem je mu Vitruvius, stavba připomíná jednopatrové římské vily. Portrét Giulia Romana od Tiziana dodnes visí v místním Museo civico..

Sál gigantů1525 - 35 Romano také vymaloval interiéry. Inspirace - Ovidiovy Proměny.  Pád Gigantů z Olympu, po nichž Zeus vrhá kameny, má silný symbolický význam, tak končí arogance moci.

Sala grande dei cavalli - výmalba: klasicistní architektura - pilastry, oblouky, mezi nimi 6 velice věrných vyobrazení nejoblíbenějších Federicových koní. Choval je podobně jako otec.

MILANO

313 Konstantin + Licinius - vyhlášení svobody kultu, vracení zabaveného majetku křesťanům

569 Longobardi, hl.městem je Pavia, Karel Veliký z Milana buduje obchodní centrum

1097 - comune. Fridrich Barbarossa, bitva u Legnana, vítězí Lombardská liga, MIlano si volí své zástupce

1205 della Torre - 1.signorie, soupeří s Visconti, kteří podporují císaře Jindřicha VII. Dostávají se k moci

Galleazo II. Visconti staví Castello sforzesco 1360 - 70

Gian Galleazzo hrad zvětšuje, přístavba pro žoldnéře, investice do městských vodních kanálů. Zpracování hedvábí a brokátu. Lombardští umělci pracují po celé S Itálii, staví se milánský dóm

Francesco Sforza si bere Francescu Marii Visconti, vláda do rukou Sforzů. Předehrou je vzbouření obyvatel proti Viscontiům, žoldák Sforza situaci řeší svatbou, je podporován Benátkami.

Pace di Lodi, na 40 let je klid.

Ca´grande - městský špitál, od 1456 staví architekt Filaret Toskáńan, dostaví umělci z Lombardie. Kombinace slohů - lombardské je použití cihel, lodžie je toskánská.

1466  - 78 Galeazzo Maria Sforza, vévoda milánský

výbušného charakteru a často po smrti otce ve sporech o vládu s matkou, nicméně vzdělaný v duchu humanismu, zcestovalý, pobývá na dvorech v Parmě a v Padově.Přestavba Castello sforzesco, interiéry skromné.

1476 Galeazzo Maria - je napadena pobodán, manželka Bona se uchyluje do věže Rochetta, BOna vládne za malého syna, zvládne i spiknutí ze strany příbuzných. Poté přichází doba skutečného vládce

Lodovico il Moro

vychován ve Francii, tam ho zastihne zpráva o smrti bratra, narychlo se vrací do Milána. Spiknutí proti vládnoucí radě odhaleno, Moro vyhnán do Pisy, kde se věnuje sokolnictví a čeká na další příležitost.

1479 zpět do Milana, švagrová mu předává moc, věří mu víc, než radě.Lodovico dal přestavět  a vyzdobit Castello, pracuje pro něj i Leonardo.

Manželka 16 letá Beatrice d´Este. Moro hledá další spojence, v Itálii se mu vyčítá pozvání francopuzského krále s vojskem - do Neapole. Karel VII. mu děkuje dopisem, pak ovšem z Itálie musí rychle zpět do Francie, bitva u Fornovo - plichta, jde o to, aby Karel neztratil tvář, všichni vědí, že je to útěk.

Lodovico si uvědomuje, že se jeví jako uzurpátor, chce si vylepšit obraz do budoucna. Chce mít z Milana nové Athény. Zve sem umělce, třeba Bramanta, Leonarda.

Osobní ztráta - umírá mladážena i miminko.

1498 Francouzi opět v Itálii, jejich spojenci jsou tentokrát Benátčané, napadeno i Milano. Moro prchá do Insbrucku, sbírá vojsko.

1500 - Bitva u Vercelli, Moro zatčen a uvězněn v hradě Novara, poté odvezen do Lyonu, Ludvík XII ho tam dal pozupně odvézt na mule. 

1508 tam Moro umírá.

Santa Maria delle Grazie

.

Milano ovládá ohromné území do poloviny Itálie.