LINGVISTICKÁ TERMINOLOGIE

akronym - slovo složené z počátečních písmen několika slov, čte se jako jedno slovo a lze ho skloňovat (UNESCO, MAHARAL)

kolokace též slovní spojení je spojení více slov, která spolu souvisejí gramaticky i sémanticky a vytvářejí víceslovné pojmenování. Tvoří tak podobně jako slovo lexikální jednotku.

lexém čili lexikální jednotka je základní jednotka slovní zásoby

okazionalismy - slova příležitostná -  jsou slova, vznikající při konkrétní příležitosti. Nikdy se do běžného užívání nedostanou nadlouho (rouškovné podle vzoru odškodné)

sémantika - nauka o významu slov