LINGVISTICKÁ TERMINOLOGIE

Kolokace též slovní spojení je spojení více slov, která spolu souvisejí gramaticky i sémanticky a vytvářejí víceslovné pojmenování. Tvoří tak podobně jako slovo lexikální jednotku.

Lexém čili lexikální jednotka je základní jednotka slovní zásoby

Sémantika - nauka o významu slov