LINGVISTICKÁ TERMINOLOGIE

Kolokace též slovní spojení je spojení více slov, která spolu souvisejí gramaticky i sémanticky a vytvářejí víceslovné pojmenování. Tvoří tak podobně jako slovo lexikální jednotku.

Lexém čili lexikální jednotka je základní jednotka slovní zásoby

Okazionalismy - slova příležitostná -  jsou slova, vznikající při konkrétní příležitosti. Nikdy se do běžného užívání nedostanou nadlouho (rouškovné podle vzoru odškodné)

Sémantika - nauka o významu slov