LIGURIa - LIGURIe

geografie

SZ Itálie, 3. nejmenší italský kraj. 5 400 km2.

Hraničí s Francií, Piemontem, Emilií Romagnou, Toskánskem. Ligurské moře je součást Středozemního moře.     Riviéra od „riva“.   Levante-ponente.Od Ventimiglia do la Spezia = délka pobřeží 270 km. Rovina a nížiny – 5%, jinak vrchovina a hory – Alpi Liguri + Appenino ligure.            Mnoho lesů - do 500 m n. m. stále zelená vegetace. Kaštany, habry, jasany, jilmy a duby. Národní park 5terre

obyvatelstvo

1,5 milionu, velká hustota osídlení. 3 provincie: Savona, imperia, Spezia + Genova. Jací jsou liguřané? šetrní, málomluvní, hrdí, stateční, skromní

dialetto

Genova = Zena. Termín Ligure – až moderní doba, užívá se „genovese“ podobně jako „romano“

dějiny

Název od kmenů Ligurů neznámého původu. Ligurie součástí římské říše, prošli tu Longobardi, Frankové.                                  11. – 18.st - Janovská republika, dějinný vývoj společný s Janovem. Konflikty s Francií a Milánem, Pisou, Benátkami, saracény. 1887 – poslední velké zemětřesení, některé obce opuštěny (Bussana)

hospodářství

pěstují se citrusy, olivy, ovoce, vinná réva, květiny – A 10 = autostrada dei fiori       loděnice, strojírenství, terciální sektor – turismus

gastronomie

bylinky z macchia – rosmarýn + tymián. Modré hrozny – réva: sangiovese, ciliegiolo, canaiolo  Bílé hrozny – réva: bosco, albarola, trebbiano, vermentino 

giugiola – Cicimek čínský (jujuba) nevysoký opadavý strom z Číny - přivezly ho karavany po Hedvábné stezce do střední a Přední asie, na Blízký východ a do Středomoří.Plody jsou jako datle – jedí se čerstvé, sušené či kandované. Vysoký obsah cukru,železa, jodu, kobaltu., čerstvé i vitamín C. Vhodné na vysoký tlak a dobré trávení. 

varie

vlajka Ligurie: oblouček = karavela + plachta s červeným křížem + stříbrné hvězdy

symbol Janova: gryf

poutní místo Arenzano – bambino di Praga 

JANOV

regione Liguria,  provincia Genova, 6. největší italské město  580 000 obyv.                                                                       nejdůležitější italský přístav, universita, arcibiskupství, letiště C.Colombo

dějiny:                                                                                                                                                                                        místo osídeno Řeky i Římany – via Postumia, via Aemilia   Slavná námořní republika  - 12.st – kolonie v Maroku, obchod s Anglií a Holandskem. Stavba a prodej lodí Španělům a Portugalcům, boj s konkurencí – Amalfi, Pisa, Venezia                        crociate = dobrý byznys                                                                                                                                                                1380 – bitva u Chioggia – zničena většina janovské flotily,  Janov pod vládou Milána, poté Francie

1492 - Kryštof Kolumbus

1528  - vzpoura proti Francouzům, v čele kondotiér andrea Doria - velitel námezdných žoldnéřů. Nejprve ve službách papeže, 1503 na Korsice ve službách janovského loďstva – úspěšná vzpoura Janova X. Titul admirál a velitel janovské flotily. Bojoval proti Osmanským Turkům a středomořským pirátům. Janovská republika řízena jako firma - bankéři a námořní podnikatelé v námořní dopravě vše pro slávu republiky

1571 – el siglo de Genovesis – janovští bankéři financují španělské království, půjčují králům a císařům (Karel V.) Nicoló Grimaldi – „monarcha“, bankéř Filipa II. První kapitalisté, obchodní styky s evropskými mocnostmi, Malou Asií.

Rčení: zlato se rodí v Novém světě, ale pohřbeno je v Janově…

1604 – Rubens v Janově – nadšen městem, píše knihu I paazzi di Genova

1782 – Nicoló Paganini

1800 - Napoleon – město je francouzským departimentem, mluví se francouzsky

1815  - město a celá Ligurie připadla rodu Savoia, Sardinskému království. Pro janovany potupa, obchodníci přece nemohou být poddanými rolníků….(Piemont)

bohatíse stěhují na kopce, dál od přístavu a chudšího centra    1922 Janovská konference  - zástupci 34 zemí řeší poválečnou ekonomiku.

1937 Renzo Piano

1965 - Sopraelevata

1967 – ponte Morandi

2004 Janov – evr.hl.m.kultury – revitalizace centra                                                                                                                2006 – centrum na seznam UNESCO

2018 – zřícení mostu, 43 obětí                                                                                                                                                      2020 – most san Giorgio – autor janovský rodák Renzo Piano (hi tec – C.Pompidou, Střep-Londýn, potzdamer Platz, porto antico-Janov…)

největší africká komunita v Itálii – Senegal, Ghana, Nigérie – via di Pré. Povolení pobytu je vázáno na práci – nemáš, nemůžeš zůstat. Zůstávají ilegálně, si arrangiano – malavita

zachráněné rozmisťují do janovských hotelů, platí to město 

prohlídka Janova

největší histrické centrum v Evropě – 113 ha     

caruggi – úzké dlouhé uličky – z římského quadrivium (decumanes-cardines)

chybí lavičky a koše….

oltáříky s madonkou – nahrazovány odlitky, kradly se

symbol města – la lanterna

znak město - kříž sv.Jiří mezi 2 gryfy               

piazza Caricamento 

palác san Giorgio s freskou 1570.

1.obecní palác města-1260 – celnice, 1298 zde byl vězněn Marco Polo po prohrané bitvě u Korčuly v Dalmácii a diktoval spoluvězni text své knihy Milion. Později banka san Giorgio, dnes ředitelství přístavu 

porto antico

1992 - modernizace Renzo Piano (výročí 500 let od 1492), bigo – jako staré jeřáby. 4 E do výšky 40 m - Renzo Piano,  

akvárium

1992

39 akvárek - 15 000 živočichů  400 druhů + 4 podzemní tunely (delfín, tueni, žraloci)

via Sottoripa – podloubí + focacce –piazza Banchi – libri usati       

via san Lorenzo - katedrála san Lorenzo

1118 vysvěcena,  románská plastika na průčelí – Vavřinec s roštem – u Pinkasů.. + Poslední soud ,  u vchodu nevybuchlý dělostřelecký granát z  1941, socha Panny Marie Královny – patronky Janovaostatky sv.Jana Křtitele, přivezeny z 1.kruciády, plastika stavitelova psíčka 

piazza Matteotti – palazzo Ducale – chiesa Gesú (Rubens + Reni)

via porta soprana -12.st

(horní – odpovídala spodní-sottana, u přístavu, mezi nimi středověké hradby) Hradby vybudovány 5 x 

Casa di Cristoforo Colombo+ ex Monastero di Sant'Andrea

 

vicolo delle calabraghe (ve Smečkách – kalhoty dolů, byl tu bordel, zákaz průchodu dětí – městská legenda). Realita: calabrage – malé katapulty, koule do nich složeny v této uličce 

zpět po Salita dei Priori na piazza Erbe – cestou čokoládovna Romeo Viganotti-1866 

zpět na 

Piazza De Ferrari                                                                                                                                      Rafaele Ferrari – bankéř, politik, filantrop, omylem zastřelil sluhu při čištění zbraně, vyčítá si to celý život – odchod do Paříže, věnuje se finančnictví. 

Palazzo della Regione,     ex Borsa eklektismus 1911, L'Accademia di Belle Arti,  Teatro dell'Opera Carlo Felice, 

Palazzo Ducale                                                                                                                                               spojen chodbou s kostelem Gesú, dóže nesměl v době úřadu (2 roky) opustit palác –max.5 dní do roka

Ve středověku zde ambroziánská komunita   - utekli sem před Barbarossou 1122. Proto kostel zasvěcen san Ambrogio + san Andrea. Obrazy zakladatee sv.Ignáce a č.2. Františka Xaverského misionář, zemřel v Číně                                            - Rubens – hl. oltář - Circoncisione di Cristo, Miracoli di san Ignazio, Guido Reni  - Assunta, v bílém, netypická ikonografie, stropní výmalba  - Gianbattsta Carlone 

edicole                                                                                                                                                                  1637 Janov zvolil Madonu jako královnu města (přímluvkyně – války, mor…). Barokní oltáříky po celém Janově. cca 4 500

 via XXV Aprile piazza Fontane Marose    

piazza del Portello pol.19.st, vzaly za své dvě šlechtické zahrady                                                                                      ascensore Portello castelletto - výhled 

Via Garibaldi                                                                                                                                               novátorsky rovná a široká ve středověkém urbanismu. Via Aurea.    Palazzi nejbohatších janovských rodin – Spinola, Grimaldi, Pallavicini, Doria. Zadní trakty ústily původně do zahrad, později zastavěny.  Via privata – neslouží jako komunikace, původně končí skálou svažující se k moři  250 m – 13 paláců, UNESCO – palazzi dei Rolli (i na via Balbi – celkem cca 40)   = uvedené v pozemkových listech = roli. Bohaté vlivné rodiny mají povinnost přijímat zde VIP hosty janovské republiky.    Střízlivé baroko – Janované nestaví na odiv vnějšek, o to přepychovější jsou interiéry. Zadávají zakázky slavným umělcům - Rubens. 

paláce od piazza Portello:

1 – P- palazzo Cambiaso – Unicredit                                                                                                                                              2 - palazzo Gambaro - banka

3 – palazzo Parodi – privato

4 – L - palazzo Caregga Cataldi – obchodní komora

5 – L palazzo Spinola – Deutsche bank

6 – palazzo Doria – privato 

7 – palazzo Lomelino – žluto modrá štuková fasáda – privato. Nicola Lomelino, příbuzný   Doria, zbohatl díky koncesi na lov korálů u ostrova v S Africe. V zahradě věž jako minaret, původně i zavlažovací systém 

8-10 – palazzo Adorno – privato

9 – palazzo Doria Tursi – fasáda 88 m - radnice a galerie

11 – palazzo Bianco – pinacoteca ligure

12  palazzo Campanella – privato

18 – palazzo Rosso – museo (Durer, Reni, Guercino…) 

VENTIMIGLIA 

Provincia Imperia. 5 km do Francie

24 000 obyv

DOLCEACQUA

držitel Bandiera Arancione d’Italia (přes 100 městeček ve vnitrozemí do 15 000 duší)  a předsedá tomuto sdružení. Známku uděluje Touring Club Italiano – pohostinnost, kvalita

2 000 obyv.                                                                                                                                                                                    geografie                                                                                                                                                                                     51 m.n.m.val Roja + val Nervia, říčka Nervia

dějiny                                                                                                                                                                                             teorie názvu:    římský statek – majitel Dulcius + keltové z Provance  - sídlo Dulsaga                                                            1151 –hrabě z Ventimiglia staví hrad -   kontrola obchodních stezek                                                                                          1270 – hrad kupuje vojevůdce Oberto Doria z Janova, vzniká podhradí Tera– „Latrán“ pol.15.st – osídlení i na druhém břehu = Borgo- 15.st - spojeny ponte vecchio 33 m                    pol.18.st – hrad obsadili Francouzi a skoro zbořili, 1744 - Doria do paláce v Borgo     1883 – Manet + Renoir na Riviera Ligure – maluje most 

románský ponte vecchio – novodobá  freska představuje Andrea Doriu                                                                                  piazetta dell´Armatore – znak Doria-Grimaldi 

 via Castello - quartiere Terra – ke Castello Doria.                                                                                                                  piazza Mauro - chiesa s.Antonio červenožlutá (WC + polyptych santa Devota-patronka Monaka palazzo Doria (zelené podloubí)                                                                                                                     

borgo:                                                                                                                                                                                            carugi – kryté uličky -

20.1. – procesí – nese strom vavřínu zdobený barevnými hostiemi, pohanské kořeny  - symbol hojnosti

gastronomie  

la michetta – mouka,vajíčka, cukr, olej                                                                                                                             legenda – 1300 vládne krutý baron Doria, obnovil ius primae noctis - dívka Lucrezia se tajně vdává, stráže barona ji unesly na hrad - raději zemřela hladem a žízní ve vězení. Ženich se pomstil – vetřel se do hradu na voze se senem, v noci přiložil dýku k hrdlu barona – ten musel písemně zrušit ius.

Na památku se peče brioška ve tvaru vulvy – ženy: od teď ji dáme jen tomu, koho si vybereme samy…. 16.8.  – festa dela michetta - giro chlapců po městě, hudba a žádají pod okny michettu…

Omi, au, a michetta a damu a chi vuremu nui”

14 výrobců – jednodrůdové, rubínová barva, plně strukturované, 12,5 stupňůlze archivovat – k zrajícím sýrům, červenému masu, místní gastronomii (králík)

L’erbun  - cuketový koláč s polentou, mlékem, metým pórkem                                                                                                 fugasun  - jednoduchý slaný koláč ochucený bylinkami                                                                                                  Cunìu (restovaný kralík nakrájený na kousky s česnekem a cibulí, podlévá se Rossese, na konci se přidají olivy                                                                                                                                                             cartelètu -  plněná kapsa z kůzlečího masa bietolou, sýrem

SEBORGA

rozloha 15 km2, 310 obyv + 2000 sympatizantů po světě.  Starobylé sídlo, podle legendy zde byl snad ukryt Svatý grál.   954 věnoval Seborgu hrabě z Ventimiglia benediktinům. 1079 opatství povýšeno na knížectví v rámci  Svaté říše římské.  1630 vlastní měna.                                                                                                                                                                               1729 zakoupila panství od řádu savoiská dynastie - transakce nevýznamná, nebyla zaknihována. 1963 vyhlásil místní květinář Giorgio Carbone anexi Seborgy za neplatnou a jmenoval se knížetem nezávislého státu.  1995 referendum, 304 z 308 oprávněných voličů  -pro samostatnost Knížectví Seborga.

Stát je volební monarchií, vlastní znak (bílý kříž v modrém poli, od benediktinů) a modrobíle pruhovanou vlajku s korunou, hymnu, ústavu i SPZ. Státní heslo Sub Umbra Sede – Sedím ve stínu (pod ochranou církve).                                                Státní svátek 20.8., den patrona sv.Bernarda.    Měna: euro + luigino – s  dolarovým kursem 1:6 nejcennější měnou světa. Známky – popelky – bezcenné. Seborská armáda má jediného vojáka, takže je nejmenším ozbrojeným sborem světa.

Vyhlášení seborské samostatnosti nemělo ve skutečném světě žádné právní důsledky. Seboržané nadále dodržují italské zákony, platí italské daně, účastní se italských voleb. Italské úřady nijak nezakročily proti vyvěšování seborských vlajek a podobně, za legitimního představitele Seborgy však považují voleného starostu Franca Fogliariniho, který se od knížectví distancuje. Republika Burkina Faso sice Seborgu oficiálně uznala , to ale nebere nikdo vážně a Seborga je tak mezinárodním společenstvím řazena mezi takzvané mikronárody, imaginární soukromé státečky.

SAN REMO

55 000 obyv – mírné klima – hory kolem cca 1 000 m

Festival písně v Sanremu od 1951. Od 70. let v Teatro Ariston . Začínali tu Adriano Celentano, Toto Cutugno, Al Bano, Romina Power, Ricchi e Poveri, Eros Ramazzotti

květinová burza

dějiny

řř - Via Julia Augusta, pokračování Via Aurelia. Matuzia podle Villa Matuziana                                                                         později se tu usadil biskup z Janova – san Romolo, pohřben zde - civitas di sancti Romuli – v dialektu san romo – san Remo   1297 pod správu rodu Doria, součást Janovské republiky. Janovský biskup město jednoduše prodal – obyvatelé mu nechtěli platit vysoké daně

středověké město                                                                                                                                   3 okruhy městských hradeb + brány s.Stefano, s.Giuseppe,    di SM, della Palma             Vzhled jako šupiny šišky – quartiere Pigna  - case-torri-prampouchy, zásobárny vody v době obléhání saracény – piazza Cisterna                                          Pěstuje se ovoce, olivy na olej, staví se loděnice  -  vicoli stirassi – dlouhé, rovné (stirare – tirare, dřevo z hor k moři na stavbu lodí. Rovné pinie na základ lodi, mladé stromky svazovali provazy, vyrostly křivě – na stavbu přídí.)                                    Teprve později zastavěny domy, ale dochovala se via Stirasso                                                                                                  Via Palazzo – zde sídlo janovského biskupa

1630 - santuario Madonna della costa                                                                                                          ze sbírky, kterou zahájil námořník, uprchlý ze zajetí korzárů. Barokní skvost města. Kupole 50 m, sochy janovského sochaře Maraliana

giro                                                                                                                                                               výstup u kasina  -                                                                                                                                                                           L via Nuvoloni: pravoslavný kostel Cristo Salvatore 1912   - 2.pol.19. stol evropská aristokracie. ruská císařovna Maria Alexandrovna, car Mikuláš II., Sisi, Alfréd Nobel….. Rusové financují stavbu i opravy – báně – plátkové zlato   

1905  - casino municipale                                                                                                                          1902 – villa Angerer – koupil rakouský advokát a nadšený botanik, secesně vyzdobil, žil tu do 1937 nechtěl mít vedle výškové budovy - prodal kasínu, dnes patří městu                                                                                            via Matteotti – chiesa cappuccini -                                                                                                                                           piazza Cassini                                                                                                                                            chiesa santo Stefano, jezuité + konvent – naproti stará radnice-museo civico   rivolte s.Sebastiano –                                 La Pigna   

      oratorio san Sebastiano- po moru v 16.st, 1770 Confraternita di 7 dolori                   via Palma – vicolo Balilla      piazza capitolo   úřad rychtáře – řešily se přestupky i zločiny (trám na domě – pro hrdelní tresty)                               piazza cisterna    nádrž na vodu v případě obléhání města saracény                                                                              1680 - farní kostel san Giuseppe                                                                                     

chiesa san costanzo   1 ze 3 kostelů starého města, za ním amfiteátr – prostor po vybombardovaných domech                                                                                                                             

1754forte di san Tecla – vybudoval Janov jako odpověď na povstání. Sanremští chtěli připojení k sardinskému království, zajali i janovského komisaře.. Kanóny směrem k městu, janovští z něj měli větší obavy než ze saracénů  1864 – 1997 vězení, dnes patří městu – koncerty, výstavy, kongresy

CERVO

1 150 obyv.   prov. Imperia.                                                                                                                                                    chiesa san Giovanni Battista – dei corallini  

sponzorovali lovci korálů na Sardinii a Korsice. Janovská republika vybírala vysoké poplatky, několik povstání místních. I tak v 16.st – zlatý věk, corallini vybrali na stavbu kostela. Živnost do pol.18.st, zásoby se tenčí.

legenda: jednou v bouři zahynula celá flotila – Cervo= město 100 vdov.                                                                              castello di Clavesana    - 13.st, majetek markýzů Clavesana, později kostel sv.Kateřiny, špitál, dnes etnografické muzeum

Cervo festival – klasická hudba, u zrodu stál maďarský houslista Sandor Vegh – ocenil akustiku před kostelem (konkávní fasáda – odraz zvuku)          

via Juia Augusta

vybudoval císař Augustus v 1st – spojnice pianura padana + Galie. Využívána až do 18.st, současná via Aurelia je až doba Napoleonova a Savoia.

Dnes stezka pro turisty, bikery. K vidění staré kostely, římský amfiteátr a středomořská vegetace – carruba.buganvilie, divoké lilie…za Albengou a Alassiem zbytky nekropolí.

ALBENGA

prov. Savona – riviera di ponente, delta řeky Centa - v rovině -  24 000 obyv.

Albenga – chi non ha da fare non ci venga

dějiny                                                                                                                                                           osídlení od 4. st př. n. l. kmenem Ligurů   89.př - Římané  - město Albingaunum.  Procházela tu via Julia Augusta z Pádské nížiny do Gallie.         Výhodná poloha, obchodní přístav                                                                                                  obchodní i duchovní kontakty s Milánem – ambroziáni. Vzniká tu křesťanská komunita 

prohlídka

SP 39 od viale pontelungo na piazza del popolo – via Roma, via medagie d´oro – pole ocenění za statečnost obyvatel za 2.sv.války   cittá delle 100 torri                                                                                                                                                       Torre del Comune + del Municipio, battistero- via Episcopio 9 – museo diocesano - kasa                     

Battistero   

                                                                                                                                                    5.st – raně křesťanské, nejvýznamnější památka té doby v Ligurii. Základy 2,5 m pod dnešní úrovní ulice. 8 nik střídavě polokruhových a čtvercových korintské sloupy recyklovány z jiných staveb. V rensanci interiér vymalovaný. Od 2 000 se znovu používá                                                                              

mozaika                                                                                                     ,                                                       3 soustředné kruhy 3 odstínů modré – symbol sv. Trojice       + alfa + omega, počátek a konec všech věcí + 12 holubic-apoštolů.  8 cípé hvězdy-osmý den vzkříšení  + beránci, svaté duše v ráji oslavují Krista-kříž                                                     X + P = CH + R v řecké abecedě       monogram Krista     nápis – jména svatých, jejichž ostatky tu byly    rostlinné motivy – vavřín + lilie (čistota) + akant (nesmrtelnost – v ráji)                                                  

bazének – měl i 8 bokou stříšku, ústí sem pramen spodní vody. Pozdně středověká křtitelnice – od ponoření k pokropení vystavené amfory původně zazděny v kupoli, odlehčovaly ji. Původní kupove odstraněna, myslelo se, že není původní. Ale byla….         5. st – město zpustošili Vizigóti                                                                                                          1095 - účast na první křížové výpravě, Albenga městský stát a sídlo biskupa.                                                                          17. st – rod Savoia, 1746 Napoleon. 1861 –Italské království.

Cattedrale di San Michele Arcangelo. z románského kostela  

torre civica + municipio, museo civiltá dell´olio – via G.Mamelli – 6 E

pontelungo    SP 39 římský most 150 m, dnes půlkou v terénu, Centa tekla kdysi pod ním

CAMOGLI

golfo di Tigullio – golfo Paradiso, riviéra levante, monte di Portofino                                                                                              case di mogli…barevné fasády jako na Buranu

festa Stella Maris – ochránkyně námořníků –   1.neděle v srpnu procesí lodí vede il Dragone relikvie Panny Marie z místní bazilky – k punta Chiappa (dialekt ciappa – místní šedý kámen) – mše, lidé v loďkách, požehnání

sagra del pesce      2. neděle v květnu – na pánvi o průměru 4 metrů pesce fritto per tutti

festa del cane 16.8.                                                                                                                                                                san Rocco di Camogli, od 1962 – opuštěný pejsek 10 let doprovázel a čekal na školáky – sv.Roch = patron psů….

tonnara                                                                                                                                                                                     podvodní sítěný labyrint z kokosových vláken, od dubna do září – 3xdenně se vytahuje  za úsvitu + v 11.00 + v 18.00 dnes už ne tuňáci, je jich málo, ale pesce azzurro

ABBAZIA SAN FRUTTUOSO

 

dříve takto vypadal přístup do všech sídel na pobřeží – jen po moři + mulattiere        1000 let historie -   u pramene zal. beneditinský klášter                                                                                                                                                              legenda: uchýlil se sem biskup z Taragony Prospero, na útěku před Araby,  uložil sem ostatky san Fruttuosa – ochránce mořeplavců.  Příklad románsko-gotiské architektury v Ligurii . 12.st - Doria investuje do oprav, staví lodžii, mají tu rodinnou hrobku      1983 - Doria věnovali FAI – soukromá nezisková organizace

Potápění – v hloubce 15 m – socha Kristus v hlubinách, 1954 – na památku utopených – svátek 31.7. – 260 kg, z bronzu

PORTOFINO

0 – 610 m.n.m. – 5000 obyv. Golfo di Tigullio – do S.Levante

obec Portus Delphini       zmiňuje Plinius st.                                                                                                                                      10. st – opatství San Fruttuoso  12.st – Portofino +SM Lgure pod správu Rapalla.                                                                13.st - součástí Janovské republiky, pak mění majitele . Konec 19. st. – oblíbila si britská aristokracie.                                     po 1950  - turismus, butiky, hudební festival. Vlk z Wall Street

Castello Brown - pol. 16. st. na obranu zálivu.    1867 koupil britský konzul                                                                 chiesa San Giorgio  - 1154, upravenýbarokně.                                                                                                                  chiesa San Martino z 12. st., úpravy pol.16.st

Museo del parco – terasy s výhledy - sochy, středozemní vegetace                                                                                                1917 – maják, dodnes funkční – z hradu 10 min, bar + výhled

RAPALLO

30 000 obyv

dříve proslulé lázeňské letovisko -  1920 smlouva o určení hranic mezi Itálií a Královstvím SHS, 1922 smlouva meui Německem a sovětským Ruskem

giro

Lungomare Vittorio Veneto  - palmy, restaurace, hotely a secesní paláce.                                                                           Piazza Cavour  - bazilika Santi Gervasio e Protasio. Ulice Corso Italia ústí                                                                         Piazza delle Nazione -radnice, Torre civica , Museo Civico.                                                                                                 1551 Castello di Rapallo                                                                                                                                                               1625 - Castello di Punta Pagana, patří maltézskému řádu   

VARESE LIGURE

appennino spezzino – val di Vara  -  1 800 obyv.                                                                                                                  borgo rotondo - bandiera arancione +borghi piú belli d´Italia                                                                                                 osada longobardů, byzantinců, 1162 - conti Fieschi – feudálové, oblíbení poddanými. Autoři kruhového urbanismu + hradu - kontrola obchodních cest přes Apeniny do Parmy a Tortony -  strategická pozice

1547 odhaleno spiknutí X Doria, hrad k Janovské republice, dnes patří obci . V minulosti chudý kraj  - kácení lesů – orná půda, kaštanovník setý – na řece mlýny – kaštanová mouka bukové dřevo – na výrobu vesel janovských galeon                    tradice šití bot – 24.10. svátek sv. Kryšpína, patrona ševců – po mši v san Filippo Neri společný obět mistrů + tovaryšů  z okolních lesů přítel posílal Rossinimu houby do Paříže                                                   

poč. 19.st – úpadek, přesun obchodních cest, stavba pobřežní železnice – odchod za prací, emigrace

ulice do kruhu – úzké barevné domy + podloubí  -kamenný dům Casa del capitano        

barokní kostel s.Filippo Neri + Tersia d´Avilla                                                                                                                               1515 kamenný most přes říčku Grovana nel quartiere Grecino

valle Lagorara – naleziště jaspisu, odrůda chalcedonu různé barvy. U nás Liberec, Kozákov, halda Ema

SESTRI LEVANTE

Staré město na poloostrově Portobello mezi Baia delle Favole (Andersen 1833) +  Baia del Silenzio. Palazzo Durazzo –Pallavicini, radnice.                                                                                                                                                               Palazzo Fascie Rossi   - úžasné interaktivní muzeum. Hrad na kopci – dnes hotel.

Klasicistní basilica SM di Nazareth + románský San Nicolò dell'Isola                                                                                              Domy – eklektismus   - malované ostění +balkony per risparmiare                                                                                              18 000 obyv.                                                                                                                                                                              Festival Andersen – ocenění pro nejlepší pohádky

 

5 TERRE

14 km pobřeží  - mys Montenero + mys Punta Mesco                                                                                                          dlouho odříznuty od světa – cesta po stezkách – osl, muli, po moři. Kontrola území – hraběcí rod z Lavagni, poté šlechtický rod Fieschi, o území se přetahovali velcí hráči – Pisa + Janov, nakonec k janovské republice                                                 1874 železnice     - 1997 – UNESCO   - 1999  Národní park, jeden z nejmenších v Evropě – 3 860 ha. 120 km stezek

Moře – chráněná zóna, zakázán rybolov kromě ančoviček. Jsou tu delfíni a velryby. rybolov, vinohradnictví, ovocnářství - nad každou vesnicí v kopcích poutní kostel

Rick Steves – americký autor cestopisů, propaguje méně známá místa, zpopularizoval 5 terre

2011 velká povodeň, sesuvy půdy

gastronomie                                                                                                                                                                           quiche s ančovičkami, rajčaty, bramborami, bylinkami – tymián, majoránka, bazalka

králík s olivami                                                                                                                                                                         rýžový koláč – rýže drahá, střídalo se s chlebem změklým v mléce

panzotti – typ raviol s ořechovou omáčkou                                                                                                                                      terasovité vinice – 3 m široké, zídky 2-3 m vysoké, réva vedená asi 1 od země na tzv.trelážích, aby teplo mohlo stoupat k hroznům 1973 – status DOC. Vše ruční práce, dnes 52 jednokolejek, snaha Parku postavit další, opravit terásky. 70 let zpět – 1 300 ha vinic, dnes ca 100 ha

3 500 km zídek – 4,5 milionů m3 kamení, 22 výrobců, největší Sassarini Bílé vino DOC Cinque Terre: 60% odrůd Bosco, Albarola + Vermentino(uznané od 1963).   suché, slámově žluté, 12 -13,5 st.

Sciacchetrà: původně červené, po filosere přechod k bílým bobulím, sladké koncentrované víno ze seschlých hroznů. Hrozny schnou na dřevěných mřížkách 2 měsíce, zrání 1 rok v ocelových tancích, někdo se zkouší vrátit k sudům.                    Název podle pracovního postupu: scia + trac (schiacciare + tirare via le vinaccie) Ančovičky di Monterosso: loví se červen/září, fritované, v oleji   citróny:  sladkosti, marmelády, med, olej

LA SPEZIA

93 000 obyv

vojenský přístav                                                                                                                                                                                porto Mirabello - starý arsenál s vodním příkopem                                                                                                                          náměstí u přístavu – moderní kostel Cristo Re – dokončen 1975 

MANAROLA

z nádraží tunelem do centra – vyhlídková teráska  - pod ní hl.ulice k moři, k vodě chodníček nalepený na skálu – kolem lodní kasy, ale žádný výhled – vyhlídková cesta po útesu až do Parco giochi Paradiso – odtud foto města –piknikové stoly, lavičky  , kousek výš WC – ještě výš hřbitov  a zase dolů do města               nebo -  dále po útesu na terasovité kamenné pláže – výhled na Corniglia 

450 obyv, administrativně pod Riomaggiore. Minipřístav pro 20 loděk. NEMÁ PLÁŽ-jen skály pro skoky.                                          1.zprávy pol.12. st – hraběcí rodina Fieschi, 1272 pod Janovskou republiku.              1243 člen rodu zvolen papežem – Inocenc IV   (x Fridrich II.)     zvonice + románsko gotický kostel  san Lorenzo – patrona města.  Proužky obdělávané půdy = cian, 7 000 km zídek

via dell´amore - z Riomaggiore do Manarola. Banální začátek –1874 při stavbě cesty mezi Riomaggiore + Manarola, spojeny jen po moři. Spojnice  vylámána ve skále, postavena prachárna. Strada nuova – nějaký zamilovaný dělník na zeď prachárny napsal Via dell´amore a mýtus byl na světě…Sesuvy půdy, JE zavřená.

Betlém na útesu: 1976 Mario Andreoli, 300 figurek, 15000 žárovek, 7 km kabelů

restaurace Nessun dorma - podle árie zz Pucciniho Turandot. zvolání princezny Turandot, ať nikdo v Pekingu nespí, musí se zjistit jméno záhadného prince Calafa1990 - Pavarotti – znělka MS ve fotbale v Itálii. (vyhráli NSR, Íčka třetí)

VERNAZZA

777 obyv.                                                                                                                                                                                          asi z latinského adjektiva „verna“ – místní, míněno víno vernaccia. 1.zrávy z 10.st. – námořní základna  místních baronů X Saracénům. 1276 k Janovu.   2011 povodeň - 3 oběti + škody za 100 milionů, bahno do výše 1.patra

stazione – k moři po via Roma   - průchod pod skálou na minipláž - zpět k přístavu po via Visconti – loďky (gozzi) v zimě na náměstíčku

přístav lze obejít po úzkém molu – pod skálou voda? pohledy na město + věž Doria             pod ní Ventegá – odtud odplouvají lodě – šipka doleva DOCCE

legenda: na pláži nalezena schránka s ostatkem (prst) s.Margerity, dnes zde u moře kostel    S Margarita di Antiochia - pomocnice rodiček – oltářík od Rudolfa II Polyxeně z Lobkovic)  dá se vyjít zadem-teráska, výhled-vyšší teráska – stop, dál to nejde, lze obejít zadem, schody dolů na náměstí (žluté slunečníky – růžový dům)

castello Doria-Vernazza –strážní věž x saracénům 

trial do Monterosso     

CORNIGLIA

100 m.n.nm - nejmenší + nejvyšší - cca 200 duší Patron sv.Petr, svátek se slaví 29.6.                                                                   název od Gens Cornelia                                                                               

od nádraží via Lardarina – schody –  po silnici vlevo – via stazione – do centra –locanda Dau Tinola, za ní via Fieschi              do centra přes largo Taragio  - oratorio s.Caterina. Z náměstí lze k moři po via alla marina – od půlky kamenné prudké schody, výhled na kopce a město na nich                                                                                    

kolem oratoria po chodech napravo – místní calcio platz -    další schody další vyhlídka                                                            zpět a dál po via Fieschi – suvenýry – via končí na vyhlídce S.Maria, kdysi kostel, zřítil se. Výhled nic moc, jen na moře + kopce (město je za námi)

farní kostel sv.Petra 1334 – růžice marmo di Carrara. Trail do Vernazza - via Serra a ven z města – zelená kontrolní budka

vinum Corneliae – nápis na amfoře v Pompejích

MONTEROSSO AL MARE

1 500 obyv – 12 m-n.m                                                                                                                                                     1.písemné zprávy 12.st, poté sféra vlivu Janova, útoky Saracénů – dochované věže jako součást opevnění, chiesa san Giovanni Battista. Parco letterario Eugenio Montale – Nobelova cena za literturu – 1896 Janov – z 6 dětí, samouk, jeden z největších italských básníků 20.st. (sbírka Sépiová kost). Inspirace Ligurií – odráží jeho samotu a empatii

od pláže schody –convento di cappucini – socha: san Francesco + vlk. 1618 kapucíni od obce pozemek, postavili klášter a skromný „venkovský“kostelík  cimitero +jednoduchá kaple, freska s.Kryštof+ježíšek (Doryforos-Polykleités)

RIOMAGGIORE

z nádraží na hl.ulici 160 m tunel – projít, p schodech hned dolů k moři, po obou stranách balvany jako hrom, nad nimi kamenné výstupy  - levá na terásku – foto města (Manarola hezčí) – odtud kolem skály na pláž

pravá strana – up and down městem, poté poměrně daleko po útesech jde stezka, v jednu chvíli „punto panoramico“ prudce dolů, dřevěné terásky až k moři

1 700 obyv. - 2012 – povodeň, proud bahna, velké škody

místní řeka tekoucí z hor údolím mezi dvěma kopci dala jméno městu – Rio Mayor   - dnes pod povrchem.     Osadu založili řečtí uprchlíci v 8 st                                                                                                                                                                              piazza Vinaioli - socha vinaře, nikoliv rybáře.    Patron města sv.Jan Křtitel – kostel 1415

terásky u moře – foto vyhlídky