KRAJ LAZIO A ŘÍM
____________________

PRACOVNÍ TEXTY 

rozloha: 17 203 km

5 provincií

Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo

obyv. 5 080 000

krajina 

území mezi  Monti Sabatini + Tyrhénským mořem

rovina + pahorkatiny (Colli Albani, Prenestini, Sabatini...)

většina kraje pokrývají 4horní vulkanická pohoří, v kráterech jezera

monti Volsini = lago Bolsena

monti Sabatini = lago Bracciano

S - colli Albani = lago Albano,Nemi – vulkanického původu

řeky  - Tevere, Aniene, Garigliano

pobřeží písečné

Anzio – vylodění spojenců

památky

Řím,  via Appia, Ostia antica, villa Adriana, Etruskové-Cerveteri, Tarquinia

Viterbo - sídelní město papežů

hospodářství

chov dobytka, ovcí, zemědělství  - v nížině pšenice, zelenina, cukrovka,

na sopečné pahorkatině vinné réva, olivy, citrusy

rybolov - Civitavecchia

průmysl - stavební prefabrikáty, chemie, textilnictví, hutnictví, farmacie, CR

historie

Etruskové, ústí Tiberu Latinové - název kraje Latium

přísloví

le chiacchiere er Monte nu le piia - tlachy v zastavárně neberou

gastronomie

čtvrtek v restauracích: gnocchi z brambor plněné ragů

                   spaghetti carbonara, bucatini amatriciana

                   saltimbocca - telecí závitek se šalvějí + šunkou

víno

80% bílá - Colli albani, Orvieto, Frascati

lokality

Marino

Anagni

424 m.n. - 18 000 obyv.

částečně dochované římské hradby, ve středověku často sídlo papežů

Frosinone       

291m.n. - 46 000 obyv., malebná poloha na svazích údolí Cosy

Palestrina

450 m.n.- 14 000 obyv., antické Praeneste

jedno z nejstarších italských měst, od 1630 patřilo rodu Barberini

Fiuggi          

740 m,n, - 8 000 obyv. lázně - radioaktivní termální prameny - ledviny, dna

Rieti            

402 - 44 000 obyv., leží na úrodné náhorní plošině

zachované středověké centrum

gemellaggio s OÚ Praha 7

na lyže do Monti Reatini - oblíbené Římany

Montefiascone 

590 m.n. - 12 000 obyv,

sladké bílé víno Est-Est -Est

Cassino

450 m.n. - 40 000 obyv.

antické  Cassinum

130 od Říma + 50 od Neapole

pův.antické město Cassinum - zachované zbytky amfiteátru + divadla

zříceniny hradu z 10.st

německý hřbitov - Cole Marino -5 km od města - přes 20 000 padlých

polský hřbitov -  1000 padlých

opatství Montecassino

9 km od města,  519 m.n.m.

529 zal.Benedikt z Nursie na pův. římském municipio Casinum

577 –  1.zničili Longobardi – obnoven

883 –  2.zničili Saracéni – obnoven

1349 – 3. zničilo zemětřesení

1944 – 4. zničili spojenci

zachovala se krypta s hroby Benedikta + sestry Scholastiky - dvojčete

80 000 knih, archiv + obrazy - včas převezeno do vatikánu

bronzové dveře, odlité v Konstantinopoli – 1066., 24 panelů

česká stopa

1190 - pohřbeny zde ostatky přemyslovského knížete Konráda II.Oty

zemřel na mor u Neapole, byl spojencem císaře Jindřicha VI.

kosti převezeny do Prahy v pohřební truhle sicilské výroby (dřevo ze středomoří, vnitřek potažen kůží ve tvaru palmet

truhla pův. ve svatovítské bazilice, pak přenesena do krypty katedrály vedle Karla IV.

přestože Konrád Ota zastával knížecí hodnost pouhé dva roky, patří k nejvýznamnějším vládcům z přemyslovské

dynastie ve 12.st. Mnozí historici mu přiznávají zásluhy za sjednocení státu a upevnění jeho právních základů,

navzdory tomu, že mu vyčítají přílišnou ctižádostivost a občasné nečestné jednání

1950 – nalezeny ostatky B +S

1952 – bronzové sousoší 

umírající Benedikt podpírán svými žáky – věnoval kancléř Adenauer

1964

klášter znovu vysvětil papež Pavel VI

rajský dvůr

Bramante, 3, x 40 m

3.chiostro

Antonio Sangallo Il giovane

opatský kostel

v presbytáři hrob Piera Medici, syna Lorenza Magnifica a bratra Lva X.

kardinál Piero byl zdejším opatem, utopil se v místním potoce na útěku před španělskou armádou táhnoucí na Neapol

knihovna

chráněná památka -  1.000 kodexů, 40.000 pergamenů, 250 prvnotisků

krypta

vytesaná ve skále

poč.20.st –výzdoba ve stylu Beuronské školy – srv. kostel sv.Gabriela na Smíchově

Beuronská umělecká škola

historizující škola církevního výtvarného umění, zejména výtvarného. založena benediktiny v opatství Beuron

v J Německu koncem 19. století. Když byli mniši z Beuronu roku 1880 vyhnáni, usídlili se do roku 1918 v Emauzském

klášteře v Praze.

historická slavnost

Každoročně z jiného evropského města vyslána pochodeň do Vatikánu – papež ji posvětí – pokračuje do Montecassina

přijme ji „průvod sv.Benedikta“

sv. Benedikt  - 470 - 542

zakladatel benediktinského řádu a Z mnišství, patron Evropy

nar.v Nursii v Umbrii, studoval 3 roky v Římě, poustevník v jeskyni v Subiacu.

zvolen opatem kláštera u Tivoli, pro mnichy moc asketický

chtěli ho otrávit mešním vínem - legenda: požehnal kalich, ten pukl, víno vyteklo

postupně zorganizoval 12 malých komunit po 12 mniších na různých místech a v každém jmenoval

opata. Číslo 12 mělo symbolizovat úplnost a schopnost tvořit společenství..

530 - odešel zpět do Subiaca, zal.klášter - heslo ora et labora

původně zde Apollonův chrám, který Benedikt po přestavbě zasvětil sv. Martinovi.

tam vyhlásil řeholní pravidla -  důsledně vychází z bible - důsledná služba Bohu, poslušnost+pokora, usilovná práce

rozjímání, školní vyučování, práce v duchovní správě...

legenda:

Když se přiblížila jeho smrt, přenesli Benedikta do kaple, kde přijal svátost a zemřel vestoje s rozpaženýma rukama,

podpírán svými žáky

jeho atributy - rozbitá číše a havran.

1220 - Benedikt  prohlášen za svatého - svátek 11.7.

1964 - papež Pavel VI  ho prohlásil za patrona Evropy

660 - Relikvie sv. Benedikta uchovávány v kryptě opatského kostela v  Saint-Benoit -sur Loire a v Germigny des Prés

u Orleans  - spory s Montecassinem, závěr – pravé relikvie jsou na obou místech

benediktini

1.misijní řehole v Z Evropě, působili v Británii, u Germánů i Slovanů

kláštery = důležitá centra vzdělanosti, kultury i umění, i hospodářství

během vývoje prošel řád několika reformami - srv.clunyjské hnutí

vrcholí za Řehoře VII - dictatus papae

u nás Břevnov, sázavský klášter, 14.st. - Emauzy na Slovanech

Morava - Rajhrad + Třebíč

mnoho konventů zaniklo za husitství, jiné za Josefa II, zbytek 1950

dnes působí v Břevnově

Benedikt = česky Blahoslav

ambroziáni = latinská neřímská liturgie.

sv. Ambrož ‑ biskup milánský, 339‑397

1. ze 4. velkých Z církevních učitelů (+ Jeroným, Řehoř, Augustýn)

podporuje asketické hnutí

ambroziány k nám pozval Karel IV., k Hybernům

+ mosarabská liturgie ve Španělsku ‑ Toledo, Salamanca

+  lyonská a galikánská liturgie 

+  irokeltská ‑ z ní do římské  liturgie svěcení ohně na Bílou sobotu - starý keltský zvyk, Týn -  křesáním

boje za 2.sv.války

cesta z Reggia na S Itálie trvala 20 krušných měsíců

9.září 1943 - začátek dlouhé a těžké bitvy o Itálii

vylodění u Taranta + Brindisi

8.armáda se vylodila u Salerna = operace Lavina

do té doby největší vyloďování v celé válce, velel generál Clark

5.října 1943- spojenci v Neapoli - srv. film podle Curzia Malaparta Kůže - Mastroiani

postup ztěžuje terén - Apeniny + Alpy

Britové- gen.Montgomery s armádou z celého britského impéria postupoval S Itálií

Američané - gen.Marc Clark

německá strategie

Kesserlink po dohodě s Hitlerem - stáhnout se z J Itálie + opevnit  za silnými obrannými liniemi

hluboká údolí + hory = terén ideální pro obrannou válku

spojenecká strategie

5.Clarkova armáda postupuje SZ

8.Mongomeryho armáda postupuje na SV

postup pomalý - Němci zničili mosty

největší překážka na cestě na S:  160 km  J od Říma - Montecassino

právě tudy vedla německá obranná linie

(=Gustavova linie: Termoli – Gaeta - Minturno-San Vito +řeky, na jaře se rozvodňovaly)

minová  pole, bunkry, nástrahy

linie měla být prolomena na 2 nejznámějších bojištích 2.světové války

u Anzia + Montecassina- po válce hodnoceno jako strategická chyba

17.ledna 1944 

5.Clarkova armáda postoupila ke Gustavově linii. pozornost se  přesunula k Montecassino  -

problém je 1400 let starý klášter, spojenci se tu zdráhali zaútočit

dle mezin. úmluv se nesmí útočit na kulturní památky

koncem r.1943 Němci odtud odvezli všechna cenná díla, hlásili, že respektují památku

17 náklaďáků do Apoštolské knihovny ve Vatikánu

teprve po odchodu mnichů – spojenecký útok

začala bitva o Montecassino

únor 1944 – Němci odrazili 2 útoky spojenců

15.února 1944

229 amerických bombardérů (453 tun bomb) - z kláštera ruiny , Němci se tu ale opevnili

spojenecká armáda: Američané, Novozelanďané, Indové - nedaří se jim prorazit

15.března 1944

na městečko Cassino shodilo 700 bombardérů 1250 tun výbušnin

cílová oblast široká 1,5 km- vypáleno na ni za 2 hod 195 000 granátů

něm.výsadkáři – zoufalý odpor, útok po týdnu zastaven

18.května

ruiny Montecassina konečně v rukou spojenců  - 2.polského sboru 50 000 mužů pod velením

Wladyslawa Anderse.  

Bitva u Monte Casina skončila spojeneckým vítězstvím,ovšem za velkých ztrát. Němci nedokázali

udržet Gustavovu linii a pro Spojence byla nyní cesta na Řím volná.

22.ledna 1944

Anzio - vylodilo se 36 000 mužů 5.armády (anglo-amer.vojsko)

žádný odpor - Kesserlink sem ale rychle posílal německé jednotky

německá obávaná zbraň: K5 - dělo s dostřelem 80 km, náboj o váze čtvrt tuny

Němci vedou X útok u Anzia, spojenci jen s úsilím útok odrazili

chyba spojenců - gen.Lucas čekal na vylodění všech a pak teprv zaútočil - to už bylo pozdě

Churchill doufal, že:...

...na pobřeží posíláme divokou kočku, byla to chcíplá velryba

Clark osvobodil Řím, těšil se velké popularitě - ale promarnil možnost Němce v Itálii porazit

ti si stačili vydechnout a organizovat odpor.

invaze z jihu

červen 1943 

7.americká armáda generála Pattona + 8.britská generála Montgomeryho - ovládli  Pantallerii

příprava na vylodění  na Sicílii - z Alžíru, Suezu + Gibraltaru - na 2 600 plavidel + letadla z Pantallerie

krycí název akce Husky

9.červenec.1943

vylodění Američanů u Gely  , Britů v Augustě + Syracusách

těžké vzdušné boje, spojenci převaha 10:1, přesto luftwafe lepší,  postup spojenců  pomalý, Němci skoro žádné ztráty

17.srpna 1943

Britové v Messině

12.září 1944

útok na gotickou linii

gotická linie 

Pisa - Pesaro - šířka až  16 km ,1600 km ostnatého drátu

po pádu Říma roste její význam

válka stále pokračuje, Hitler do Itálie posílá další a další jednotky

spojenci částečně odveleni - operace Kovadlina - vylodění v J Francii

podzim 1944 -přišly deště - postup spojenců zastaven

1.duben 1945 -útok Britů u jezera Comacchio - konečně opět xofenzíva po dlouhé zimní pauze

21.4. 1945 -dobyta Bologna (polské jednotky) - dohoda Němců o kapitulaci

29.4. 1945 -u Neapole setkání německé delegace s polním maršálem Alexandrem, Itálie měla kapitulovat 2.5.odpoledne

1.5. 1945 -zastřelen Mussolini italskými partyzány - válka v Itálii skončila

Mondragone

25 000 obyv

v antice význam – leží blízko via Appia 4.st. př a na via Domiziana

obchod s vínem Falerno

pianura campana - mozzarella di bufala

název – 3 verze:

1 - Rocca dai Normanni, Rocca Dragone, hrabě Richard na počest své ženy z rodu Rocca.

2 – podobnost hory monte Petrino nad městem – s hlavou draka

3 – nejhezčí – kdysy tu žil klasický zlý drak

pravda – v době nájezdů barbarských kmenů místní rodina Dragoni se uchýlila do pevnosti

na Monte Petrino = Monte dei Dragone  =  Mondragone.

sýrárny – pracovní příležitost pro většinu místních obyvatel - mozzarella di bufala

v létě ochutnávky pro turisty + vino Falerno

mozzarella z Mondragone je pojem jako tvarůžky z Olomouce 

Capua

19 500 obyv

za řř významné místo, pak raně křresťanská svatyně Santa Maria Capua Vetere

za Longobardů důl. obchodní středisko

9.st – vpády Saracénů, obyvatelé se stěhují do hor

později na ruinách antického města postavena nová Capua – městská komuna

ovládá i Montecassino, Casertu, atd

13.st torri di Federico II - dochované věže ze vstupní brány

1501 – vpád Cesare Borgi – slíbil město ušetřit, brány otevřeny – plenění a vraždy 

ŘÍM - DĚJINY, PAMÁTKY, ZAJÍMAVOSTI

několik měst v jednom - antický, raně křesťanský, středověký, papežský (renesance + baroko), současný Řím

stavební techniky a materiály

oblouk a klenbu – od Etrusků – dovedli k dokonalosti – akvadukty, Koloseum, Pantheon

stavby = beton + cihlové obložení

beton + mramorový štuk

pálené vápno -  vyrábí se tepelným rozkladem vápence asi při 1000°C.

vzniká bezbarvý oxid vápenatý hašené vápno - vzniká smícháním páleného vápna s vodou

zvedací systémy

rumpály, kladky – velká kola, na příčle se věší otroci, přenášením vlastní váhy kolo

pohánějí – máme i vyobrazení

typy zdiva

- opus quadratum – velké lichoběžníkové  bloky tufu + travertinu

- opus spicatum – úzké dlaždice do V, typ rybí kost

- opus incertum

- opus testaceum – cihly po stranách, prostor mezi vyplněn štěrkem atd                         -

- opus reticulatum – typ pletiva

cihly -  již 1.st, pak za Hadriána

pův sušeny na vzduchu, od 1.st  vypalovány v pecích – znali už Sumerové 2500 př

info od římského stavitele Marca Vitruvia:

doporučuje hrubozrnný jíl

používali často půlené i duté cihly – ušetřili, prostor mezi vylili betonem

cihly měly i estetickou fci

staví klenby, sloupy, pilíře, bloky nájemních domů - Ostia

beton

pálené vápno + písek + voda + puzzolana – vulkanický popel

další příměsi: štěrk, cihlová moučka

max odolný – výdrž přes 2 000 let – řř se používal od 2 stpř – po pádu řř zapomenut –

do renesance

tvrdne i pod vodou – akvadukty, mosty, přístavnní hráze        

tuf

sopečný materiál

peperino

sopečný kámen z vulkanické oblasti albanských hor

pemza

lehký  vulkan materiál – do kopulí

travertin

typ vápence z oblasti Tivoli

mramor

od 1.st  používán na obložení staveb, veřejných budov + chrámů

Augustus – převzal Řím z cihel a zanechal ho z mramoru

dal postavit 20 nových chrámů + 80 obnovil

stavby

baziliky

chrámy

lázně

akvadukty

1.mapa města – 1551

1.jména ulic – 1798

1.čísla ulic - 1803

1.katastr – 1820

typy obydlí

7.st př. – kruhové chýše na Palatinu – pastevci, rolníci

trhy – pod Palatinem foro boario, pod Capitolem zelneninový trh

první hradby – mura Serviane 11 km

osídlení na 7 pahorcíxh, 400 ha

období císařství

1 000 000 obyvatel

typy staveb: insulae + domus

úzké ulice, vysoké domy – čím výš, tím horší stavební materiály – patra se často zřítila

v domech kde bydlela chudina - nulová hygiena - žádná voda - nočníky se vylévaly z oken

balkóny + pavlače

velké obchodní + zásobovací stavby – sýpky, přístav, trhy

stavby za Flaviovců

Colosseo, terme, Titův oblouk, Domiciánův palác na Palatinu

konec císařství

Diokleciánovy lázně, 1.křest.baziliky

608 – sloup Fokase na fóru - poslední stavba

udržování veřejného pořádku

od Augusta, dříve jen malé jednotky z urozených hochů k ruce konzulům

pretoriáni

9 kohort á 1000 mužů – 3 v Římě, 6 v provinciích

od Tiberia všechny v Římě – Castro pretorio

300 mužů – osobní ochrana císaře + jeho rodiny

zrušil je až Konstantin, stáli na straně Maxentia

městská policie

aktivní služba 20 let, nižší plat než pretoriáni

hasiči

7 kohort á 1000 mužů – vždy na 2 obvody

FORUM ROMANUM

Roma Caput Mundi – stále přitahuje pozornost

Řím = 1.kosmopolitní město – obyvatelé ze všech koutů světa

1.město v antice – 1 000 000 obyvatel

odkud a proč – zajatci – otroci – obchodníci, řemeslníci, dobrodruzi

tady vše začalo – na poměrně malém prostoru, s ohromným dopadem pro naši civilizaci 

náš  způsob myšlení, vyjadřování, psaní, systém práva

údolí mezi Quirinalem + Kapitolem + Palatinem – bažiny

nalezeny dětské hroby z 9.st př – ve fosilních kmenech stromů kostry s pohřební výbavou

Řeka Velabro – první chýše pastevců

Tarquinius Priscus – cloaca maxima – funkční do pol.20.st

postupná zástavba – basiliky + chrámy + st archiv  tabulárium + pokladnice

via sacra – legie na Kapitol

středověk -  napůl v zemi – kraví pole, pastviny                                            

renesance – oživení zájmu o antiku, inspirace sochami, architekturou                         

zdroj materiálu – konzervace není cílem

od 18.st – soustavné vykopávky  

život na fóru

od rána přicházely na forum spousty lidí – nákupy, výměna peněz,  služby advokátů, zápasy a souboje 

podél  fóra dřevěné tribuny

za Caesara -  zákáz provozu během dne–kromě vozů bohatých a dopravy materiálu na republikánské stavby

za Augusta – hry do divadel, zákaz pouličního prodeje

veřejné svátky – senát organizoval hostiny pro plebs – na foru dlouhé hodovní tabule  

veřejné pohřební proslovy – vystavení hlav popravených

po vraždě Caesara v Pompejově divadle na 15.idy sem přineseno jeho tělo

rostra

vyvýšené podium, na ně vystavovány kýly (rostra) nepřátelských lodí

řečnické tribuny – bez umění mluvit žádná kariéra        

projevy pečlivě připravovány + zachovány písemně – hvězdy Caesar + Cicero

zákony 12 (bronzových) desek – 1.kodifikace římského práva z pol.5.st př.

právo majetkové, dědické, procesní, trestní (vymáhání dluhů..)

předpisy o šířce cest, zákaz pohřbívat ve městě atd.

Každý, kdo ohněm zničí dům nebo sýpku u domu, nechť je zbičován a upálen na hranici…

jestliže někdo zazpívá nebo složí pomlouvačnou nebo urážlivou píseň proti druhému

 člověku,  bude ubit k smrti…  Jestliže se někdo v noci dopustí krádeže a majitel ho při tom

zabije, jedná se o oprávněné zabití. Kdo by zburcoval nepřátele státu nebo kdo by vydal

nepřííteli římského občana, nechť je popraven.“

Markus Antonius –

vynikají řeč po zavraždění Caesara – lid vypálil Pompejovo divadlo,  kremace Caesara zde – jako jediná na fóru

krátká vláda MA, pak egyptská eskapáda s Kleopatrou –po bitvě u Azia – MA + K –sebevražda

nástup Oktaviána Augusta – období principátu

27 – Oktaviánus Augustus – 1.císař

chrám božského Caesara - tempio divo Caesar

tabularium – st archív

materiál

barevné mramory- přes 50 druhů z celého imperia  purpurový z Turecka,  žlutý z Tuniska,

červená žula z Řecka, travertin z Tivoli

stavby za republiky 

střídmé, z tufu, 1 vrstva omítky, ozdoby z cihel – Řím zaměstnán občanskými  válkami, vzhled  rustikální

kontakt s řeckým světem – změna – budování bazilik

2.st. př – rozkvět (podrobeno Kartágo, Makedonie, Sýrie, S Galie – kořist!)

stavby administrativy + politické propagandy                            

řř od Skotska po Irán – 50 milionů obyvatel –

potřeba efektivního řízení provincií

Comitium – místo pro shromáždění

Augustus: chrám Božského Caesara + nové forum – od cihel k mramoru

chrám Antonia + Faustiny

2.st – 141 zasvěcen Faustině, 161 Antoniovi

7.st – kostel san Lorenzo in Miranda

17.st - směs antiky + baroka – původně měl být stržen –   na sloupech stopy po zářezech pro lana 

mramor cipolino z Řecka

chrám boha Romula

NE TOHO Romula, ale syna císaře Maxentia – Valeria Romula zemřel mladý, prohlášen za boha

bronzová vrata  + sloupy z porfyru původní – dnes předsálí středověkého kostela

podzemí fóra

objeveno 50 malých místností z hlavní chodby – pro otroky ? lupanare?

Maxentiova basilika

správní + soudní budova

pův socha císaře Konstantina – kupole  - impozantní valená klenba

inspirace pro Michelangelovu kupoli sv Petra

vliv architektury lázeňských komplexů

kdysi největší budova na fóru

Titův oblouk

81, po dobytí Jeruzaléma, zboření chrámu – židovská válka

plastiky – drancování chrámu, 7ramenný svícen menora

uvnitř oblouku – apoteóza Tita – orel ho odnáší na nebe – pův. vše barevné

vzor pro Napoleonův Arc de triumph

ve středověku součástí hradeb rodiny Frangipane, díky tomu se dochoval,  v 18. st rekonstrukce

chrám Kastora + Poluxe

synové Dia  - nejstarší na fóru, po stranách koně    

zde dávali otcové synům jména, novorozenec položen na zem před pater familiae  zvedl ho

= uznal za své

oslava se až 8.den – vysoká novoroz.úmrtnost – věneček na dveře!!

byl tu úřad měr + vah a směnárna...      

senát SPQR

římská rés publica – od 509.př. do 27.př –do Augustova principátu

2 konzulové / 1 diktátor - Z nejbohatších a nejvlivnějších rodů - nobilita

senátor = vrchol politické kariéry za republiky, od 32 let možnost být zvolen fce doživotní

schůze každý 39 a 15 den  v měsíci - stále v pohybu –

PRO - přechod na jednu stranu auly,

PROTI–na druhou – celkem 300 členů

kde bydleli senátoři

na Palatinu  poblíž fora v luxusních obydlích až několik 1000 m2 - pracovna, triklinium,

biblioteca–svitky papyru v oválných pouzdrech, velká kuchyně i koupelna - ložnice - topení

v zimě –přenosná topeniště  - v oknech jen závěsy

via sacra

vojenské triumfy, v průvodech kořist i celé stromy, voděni zajatci,  exotická zvířata

trasa: Palatin, Circus Maximus, , přes forum do Jupiterova chrámu

ve voze i otrok, držel nad hlavou vítěze vavřínový věnec a ševelil mu do ucha –

pamatuj, že jsi jen smrtelník

dům vestálek

půdorys obdélníku, v centru vodní nádrž, kolem portikus Poblíž zdroj vody- fontána,

dodnes komplikovaný systém chodeb a kanálů

kruhový Vestin chrám – jako chýše pův.obyvatel, kruhový otvor ve stropě – dým svatý

oheň – symbol trvání Říma, nesměl vyhasnout porušení slibu čistoty –pohřbeny do kobky

na Quirinálu, zemřely hlady, jinak samá privilegia

kult vydržel do 4.st myšlenka věčného ohně trvá – hrob neznámého vojína atd.

Ženy v řř -lepší postavení  než v Řecku

požadavky na ženy

casta+  pudica+  pia + lanifica  +   domiseda

čistotná + zbožná + cudná+  aby předla +  seděla doma

jméno po otci - Julia, Flavia...později – větší svoboda X vestálky

vestálky mohly mít vlastní majetek, čestné místo v Koloseu a řídit vlastní vůz

svatba v řř

dívka 12 let – večer  před svatböu hračky lárům

oranžový závoj – na novomanžele se hází ořechy – symbol her- skončil

vymění si smlouvy a slib – hostina

večer do domu manžela – nevěstu přenesou přes práh – zakopnutí  = smůla

rozvod

žena ne, muž kdykoliv, pošle rozvodový list - důvod  i to, že žena pila víno

3 svaté stromy

píše Plinius st – fíkus, olivovník, réva – tradice trvá

sloup císaře Fokase

608 poslední stavba fóra

původně mnoho sloupů s VIP - byz.císař Focas věnoval papeži Pantheon

střed světa – ombelico del mondo

zlatý milník – z pozlaceného bronzu, zbyla základna

100 000 km cest – výkop + písek + balvany

štěrk + hrubé kameny spojeny hlínou a maltou - dlažební kameny – čedič

1000 kroků = 1 římská míle – vždy milník s údaji o císaři a vzdál do nejbl města

Via trionfale – čísla na domech udávána ve vzdálenosti od milníku – cca 14 000

Lapis niger

údajný Romulůh hrob v podzemí – posvátné místo

oblouk Septima severa

203 - vítězství nad Parthy (dnešní Irán) výška přes 20 m, celý pokryt mramorem 

nahoře  bronzová kvadriga – výzdoba  bohyně vítězství, vodní božstva, 

na 4 panelech hlavní události z vojenského tažení

zajatci – jejich osud neznáme – žádné  ženevské dohody neexistovaly - zabiti? zotročeni?

dynastie Severovců -Caracalla + Geta – ten zabit a jméno vymazáno

Septimus zahájil, Caracalla dostavěl obrovské lázně r. 212-216 – 16 000 dělníků, pro 2 000 osob

Saturnův chrám 

8 sloupů  + jónské hlavice  -státní poklad  – au,Ag + několik milionů sesterziů

Saturnálie – 17.12. –7 denní svátek  - otroci mají volno, rodiny + přátelé-dárky

PIAZZA NAVONA 

historie

řř -              Domicianův stadion pro 30 000 diváků – 240 x 65 m

střed. –        Navona – od navis, loď  -  závody + představení

od 15.st –     čtvrť kolem nám. oblíbená aristokracií – palazzo Pamphilj, Madama

do 19.st -      srpen – nám.zaplaveno vodou – letní kratochvíle

21.st -          malíři + Befana

fontána 4 řek

1647 - Bernini X Borromini

Ganga + Dunaj + Rio de la plata + Nil

zvířata typická pro kontinenty – lev + kůň + had + drak (+palma)

obelisk = římská práce, znak rodu Pamphilj – holubice s oliv.ratolestí

Francesco Borromini – 1627-67

Lugano –Řím

nadaný, introvert, melancholik – podpora od  Innocence X          

celá rodina kameníci, architekti, sochaři                    

jako dítě (9 let) do Milána, pak do Říma      

starší vzdál příbuzný Carlo M -podpora – spolupráce na palazzo Barberini      

zemřel v depresích-nalehl na meč –přání být pohřben ve svém san Carlo   zamítnuto –

sebevrah...hrob v Chiesa di San Giovanni de' Fiorentini – jen jméno a datum

Gian Lorenzo Bernini -  1598 – 1680

Neapol – Řím, SM M.

sebevědomý, nenucený ve vyšší spol papežského Říma      

zakázku získal lstí -daroval stříbrný model  lakotné sestře papeže

Michelangelo svého století

muž co oživil mramor

nám = jeviště, sochy = herci

mizí hranice mezi architekturou + sochařstvím

dynamické pózy, zdeformované pozice soch, pohyb, emoce

zemřel doma, s ním papež a Kristýna švédská, pohřben v SM Maggiore

výzdobu platili římané – vyšší daně – letáky

obelisků + fontán není nám třeba to co my chceme je chleba , jen chleba

palazzo Pamphilj

kostel sv Anežky římské

Borromini

konkávní tvar, nepůsobí hřmotně

legenda – 13letá dívka odmítla urozeného římského mládence, obviněna z křesť

svlečena  – zázrakem jí narostly dlouhé husté vlasy

350 – má zde být upálena - plameny jí neublížily, sťata mečem

patronka panen, dětí, mladých dívek, snoubenců, zahradníků

21.1.    na mši  přineseni 2 beránci – po mši do Vatikánu,na velikonoce obětováni, z vlny

utkán pás pallium, nosí arcibiskupové při bohoslužbách

znak – beránek, agnes v řečtině = cudná

častý námět barok malířství – ital + špań

Anežka Česká  -1211 – 1282  

česká princezna,  dcera PO I. +Konstancie Uherské – řeholnice,

abatyše kláštera Na františku    

výrazná osobnost své doby – 3x zasnoubena, i s F.II –odmítla ho

s bratrem, Václavem I., založila špitál +  vstoupila do nového kláštera klarisek  

organizuje chudinskou a nemocniční péči na české půdě.

o kanonizaci Anežky České usilovali už Eliška Přemyslovna + Karel IV  

1874 - blahoslavena                                                                      

1989 – svatořečena za JP II.

borgo

14.čtvrť města – povýšena za papeže Sixta V – cittá Leonina

znak – 3 kopce ě hvězda + lev

via della conciliazione

1929 – lateránské smlouvy

1936  - demolice části Borga

1950 – slavnostní otevření. Spojuje Řím + Stato Vaticano

CASTEL SANT´ANGELO

oblast Ager Vaticanus – nekropole + ponte Emilio, dnes na jeho místě ponte s.Angelo

výška 21 m – průměr 64 m – Augustovo mauzoleum je větší!

125 – stavět začal  Hadrián mauzoleum (inspirace – Augustovo m.)

139 – dokončil Antonio Pio –pohřební místnost-8 x 8 m

pohřbeni římští císaři – od Hadriána po Caracallu

403 – Honorius  – součást Aureliánových hradeb = pevnost-castellum

590 – papež Řehoř vede průvod - zjevil se archanděl Michael a schoval meč 

= konec moru ve městě = andělský hrad

10.st – do majetku rodu Crescenzi

13.st – passetto -  800 m

1497 – uhodil blesk do bronzových křídel anděla – výbuch prachárny  

15.st – za Alexandra VI – zbudovány prigioni     -5 místností    

1538 – Cellini, 1599 – Beatrice Cenci – poprava za otcovraždu, hrabě Caliostro, G.Bruno...

1527 – sacco di roma – drancování  žoldáky Karla V, bronzový zlacený anděl roztaven na děla

Clemente VII l do hradu  - po měsíci kapituloval - 7 měsíců vězněn, pak prchl do Orvieta

útěk kryla švýcarská garda - pobita

zabíjení, ničení, zbyla graffiti ve vatikánu (jméno LUTHER) – jako Vandalové v 5.st

Řím má jen 30 000 obyv

17.st – mohutné 5 úhelníkové hradby + 4 věže dle evangelistů M+M+L+J

18.st - současný anděl = 6.v pořadí 

PONTE SANT´ANGELO

pův most spojoval mausoleum + campo marzio -  první výzdoba - 8 terakotových soch apoštolů + proroků

1668   dnešní sochy –2  Bernini + žáci 

1681 - inspirace pro Karlův most – Jan Nepomucký – ještě nekanonizován !!

PANTHEON

nejlépe dochovaná antická stavba Říma

mýtické místo – podle legendy odtud orel odnesl na Olymp Rómula

chrám všech bohů = kostel SM ad Martyres + hrobky VIP 

Vittore Emmanuele  II, Umberto I, královna Margherita, skladatel B.Peruzzi, , Raffael Sanzio

27 př. – postavil synovec Caesara M.Agrippa

požár + zásah bleskem

128 -    dnešní vzhled za Hadriána  – datace cihel

608 – pohanský chrám darován papeži od byzantského císaře Focase

17. st – Berniniho zvonice – oslí uši, později zbourány

ideální geometrické tvary – kruh + válec + koule – 43  x 43 m 

pronaos

16 sloupů – 8 růžová + 8 šedá žula z Egypta, z Asuánu – po Nilu přes celé Středomoří...

výška 15 m, průměr 1,5 m

vstupní dveře – původní, větší antika neznala  - výška 7 m

podlaha i výklenky ve stěnách jsou původní

kupole

stavba trvá 7 let

největší samonosná kupole světa – (2. = sv Petr) -inspirace pro Brunelleschiho i Michelangela

8 pilířů po obvodu – průměr 6 m                                                                      

7 m podpůrné zdi – cihlové oblouky ve stěnách – přenáší váhu na nosné pilíře

odlehčení kupole

aby se nezhroutila pod vlastní vahou  5 000 tun

5 různých druhů zdiva

odlehčená malta – směs vápna + puzzolany-vulkanického popela

1.prstenec –do betonu  travertin

2. – do betonu terracotta

3. – do betonu tuf

4.+ 5. – do betonu pemza

kazetový strop  – panely zlacené                              

okulus -  průměr 9 m

měděné pláty ze střechy = baldachýn ve sv Petru

mramorové obložení = palazzo Barberini

quod non fecerunt barbari fecerunt Barberini

PIAZZA DELLA ROTONDA

klasická 4 kombinace

renesanční fotnána – obelisk z doby Ramsese II – 13.st př.

CHIESA SAN CLEMENTE                                   

učebnice architektury Říma                                                                                            

bazilika zasvěcena papeži Clemente I – mezi  Esquilino +  Celio  - Rione Monti                  

správci -  irští  dominikáni                                                                                                                 

sv.Kliment

1.st. - 4.papež, hlásal křesťanství, vyhnán Trajánem na Krym, křtil místní, odsouzen

utopen přivázán ke kotvě

868 -ostatky přinesl do Říma  věrozvěst Cyril 

stavební vývoj

několik vrstev – základy římských domů, svatyně boha Mithry                                          

3.st – přestavba na 3lodní raně křesť. baziliku - mnohem širší než horní kostel                  

12.st - středověký horní kostel

horní kostel  1713-19 

barokní fasáda - arch. Fontana

quadriportikus  - 3 lodní půdorys + apsidy

sloupy z baziliky zničené Normany vestavěny do zdí – podpora pro novou stavbu

strop – freska Sláva sv.Klimenta. Anděl mu nese kotvu

12.st mosaiky v apsidě

triumf Kříže + Kristus + PM

apoštolové = 12 holubic na kříži                                                 

Jeruzalém + Betlém - symboly S + N zákona – andělé uctívají Agnus Dei                                                       

sv.Kliment – loďka

sv.Vavřinec - rošt   

strom života,   4 proudy = biblické řeky  Fison, Geon, Eufrat, Tigris.

holubice        = duch sv.

fénix            = nesmrtelnost

pijící jeleni     =  žízeň po křtu

Augustýn, Jeroným, Řehoř, Ambrož = církevní otcové.

evangelisté

Marek - lev

Matouš - anděl 

Lukáš - býk

Jan - orel

kaple sv.Kateřiny

1430 – fresky -  Masolino da Panicale  + Masaccio, raná renesance

typická perspektiva, více scén současně. Dochovaná sinopie

nad vchodem -   Zvěstování

na zadní stěně - Ukřižování

L   – sv.Kateřina

P   – sv.Ambrož

3. st - Kateřina Alexandrijská – vzdělaná,půvabná – žádá císaře Maxentia zakázat modly

on pozval 50 filozofů obrátit ji, ona je obrátila na křesťanskou víru 

odmítá Maxentiovu nabídku k  sňatku, je již Kristovou nevěstou

mučena kolem s bodci, to se  rozpadlo, sťata mečem

ve středověku kult rozšířen po celé Evropě

patronka mlynářů ,železničářů, mladých dívek, filozofů, ošetřovatelek, kolářů, přadláků

atribut - kolo

spodní kostel

1715 – zahájeny vykopávky                                                                    

1858 – práce zastaveny – hrozí zřícení, nalezeno mitreo                                                

pokračuje se do 70.let 20.st

archeologický komplex - mezi Colle Oppio  + Celio - v údolí procházely 2 cesty –

dnes SS. Quattro + Labicana  spodní říčka Labicano – vytékala do bažin Velabrum Maius

2.pol.2.st                                                                                                                   

nejstarší budova – několik malých místností s valenou klenbou - opera quadrata

z tufu   snad to bývala římská celnice, za touto stavbou postaven dvoupatrový domus 

s venkovním dvorem – část.dochovaný štuk na klenbách

3.st                                                                                                                             

svatyně Mithry -stoupenci kultu se zde scházeli na banketu – boční lavice

kult boha Mithry

mithraismus - mužský kult plodnosti,  Persie - v 1.st do Říma –populární u armády

kult bojovníků - těžké zkoušky ‑ ohněm, ledem, hladověním..

obětní oltář -ara

Mithra narozen ze skály, havran nese zprávu od boha slunce - obětovat býka

z krve býka pramení  život. Mitra   vzat na nebesa..

Cautes + Cautopates s pochodněmi. 1 dolů, 2. nahoru = západ a východ slunce

kultovní místa

klenuté jeskyně = nebe - později  kupole křesťanských chrámů.                          

dráha slunce z V na Z – cyklus života

zasvěcovací obřad noviců

zavázány oči + spoután – sundána pouta = symbolika prozření

novici nabídnuta koruna krále světa – odmítl: Mithra je má jediná koruna

přijímání chleba + vína těla + krve Mithry

4.st – vytlačen křesťanstvím – má širší základnu – otevřeno i ženám

křesťanské  nápisy + symboly

IXTYS – JK syn boha spasitele

holubice -  kotva -  kříž -  dobrý pastýř

depositio = pohřbívání, na desce nově i datum = den zač nov života

po 313 – nápisy i výzdoba obsažnější - končí slovem PAX

židovské  nápisy + symboly

v Římě = 6 židovských katakomb

nápisy většinou řecky

menora, obřízkový nůž, šófar-roh, palma – svátek stánků

nápis SHALOM

fresky                                                                                                                         

8.st - Madonna col Bambino  - čistě byzantský styl

9.st – Poslední soud                                                                                                    

Daniel mezi  lvy + sv.Biagio léčí chlapce

převoz těla ?? ( Klimenta nebo Cyrila) z basiliky Vatikánské do  S.Clemente

papež Lev IV (847-855)  - hranatá svatozář, typické pro žijící osoby                  

dochovaný nápis - donátorka Maria macellaria, pro bázeň boží + spásu své duše

snaha o překonání byz.strnulosti + inspirace klasickými modely

1.komiks v dějinách                                                                                               

Legenda o Sisinniovi +  zázrak se sloupem                                                         

Sisinnio – římský  prefekt tajně přistihl manželku Teodoru v katakombách na mši sloužené papežem Klimentem  (88-97). Náhle oslepne, zrak mu vrátí až papež – místo vděku káže spoutat ho vojáky – ti tak učiní, ale spoutali vlastně jeden ze sloupů baziliky. – sloužící nemohou sloup utáhnout - Sisinnio: "Fili de le pute, trahite!" = 1.romanesco.    Sv. Kliment mluví latinsky"(ob) duritiam cordis v(est)ris saxa (sic) traere meruistis".    za tvrdost vašich srdcí si zasloužíte tahat kamení

Zázrak sv.Klimenta – v nartexu 

světec pohřben v podvodní kapli na Ćerném moři – 1 x ročně „odliv“ – věřící uctívají hrob   vody se ale rychle zavírají - "chiusura delle acque"   -  jednou tam matka zapomněla dítě – prosby vyslyšeny – napřesrok dítě sano + salvo   Miracolo di S. Clemente!

Legenda o Alessiovi                                                                                        

ve středověku velice populární                                                                                                                                   Alessio – z bohaté rodiny, v den své svatby utekl do Orientu = stal se poustevníkem -po mnoha letech se vrací nepoznán domů – otce žádá o almužnu - z okna hledí jeho matka -  v rodném domě 17 let dělá podřadné práce -na smrtelné posteli ho navštíví papež, otec je dojat

vpravo -  Alessio již zesnulý. Papež všem oznamuje, kdo to byl – je pozdě  - manželka s pláčem objímá rakev               nahoře – freska  - Kristus na trůnu +  SS. Gabriel,Nicolò, Michal, Kliment,    dole – ptáčci + vázy s ovocem

zlacené mozaiky

zlatý plíšek se nalepí na skleněnou destičku a obráceně vtiskne do malty - je vidět + drží                            

použití – stěny, klenby, podlahy                                                                            

typické je zlacené pozadí postav – vyvolává dojem vznešenosti

hrob Konstantina

5. 7. - den slovanských věrozvěstů Cyrila + Metoděje

9.st     moravský kníže Rostislav  žádal papeže Mikuláše o misi, ten odmítl

poškodil by zájmy franské říše - byz. císař Michal III – vyhověl

863 - 2 Řekové ze Soluně - zkušení misionáři – umí slovansky

Konstantin = Cyril - vytvořil písmo hlaholici, přeložili bibli + právnické texty

cestou zpět do Soluně onemocněl, v Římě umírá. Pohřben zde 

LUDUS MAGNUS  - GLADIÁTORSKÁ ŠKOLA

největší + nejvýznamnější v Římě – podzemní chodba do arény

zatím vykopána S část – dobře patrná cavea – půdorys elipsy – 62 x 45 m

postavil Domicián – do 6.st – pak hrobky

pův. 3 patrová budova – pro 3000 diváků

předpoklad – další stavby v blízkosti

ludus matutinus – na Celiu   cvičení venatores – (lovci – ranní lovy)

ludus dacicus

ludus gallicus – na Celiu

spoliarium – sem nošeny zabití borci, sundána zbroj

saniarium – ošetřovna

sumum choragium – sklad kulis, mechanických zařízení, kostýmů

armamentarium – sklad zbraní

CHIESA SAN PIETRO IN VINCOLI 

basilica Eudoxiana – podle zakladatelky, římské císařovny Licinie Eudossie – 5.st

stavební vývoj

442 – do basiliky uloženy relikvie – okovy sv.Petra z carcere Mamertino.

8.+ 15 st -  stavební úpravy, dnes renesanční portikus – na hlavicích erb Julia II   

3 lodní bazilika, 2 řady 20 korintských sloupů                                             

17.st – štukový strop, fresky  + chiostro dnes součástí fakulty strojní  

L loď – hrobka florentských malířů Antonia + Piera del Pollaiolo

v kostele pohřbeny význ.osobnosti renes. + barokního Říma    

mozaika sv.Sebastiana – zde jako starší, s vousy!!  

P loď – sv.Augustin – Guercino        

portrét kardinála - Domenichino                

ve skleněné skříňce pod oltářem  – okovy

Legenda                                                                                         

Eudoxie vlastnila okovy Petra z vězení z Jeruzaléma, papež Lev Veliký okovy z Mamertina

přiloženy k sobě, slily se v jeden řetěz...                                          

Vatikánské stanze – Rafael – Anděl osvobozuje sv.P. z vězení

socha Mojžíše  1513 – 16  

Michelangelo Buonarroti - mramor - výška 235 cm 

pro náhrobek papeže Julia II – sochařovo prokletí – 40 let práce                                 

pův. návrh – 3 patrové mausoleum - 40 soch  - ve Vatikáně

1505 -papež nadšen –M  měsíců v Carraře –svatopetrské nám  plné mramoru

papež mění názor  + neplatí- M prchá z Říma na 2 roky - po návratu z FI–sixtina

po Juliovi - Lev X, Hadrián VI, Kliment VII, Pavel III         

po návratu z FI – Poslední soud                                                                                    

1545 - náhrobek dokončí po 40 letech    Mosè è «la tragedia della mia vita».        

Papež byl pohřben v sv.Petru, hrob vykraden 1527, ostatky pak přeneseny sem  

2003  -  5 let práce – socha vyčištěna + otevřeno původní lunetové okno nad sousoším –

lepší světlo   - oskarový režisér Michelangelo Antonioni – natočil dokument

Mosé = biblická postava plná skryté síly a energie        

rohy = sluneční paprsky – židovsky karen" – v překladech chybně keren = rohy      

pohled = terribile – vystihuje charakter Michelangela – hrdost, popudlivost  

vousy = dle Vasariho jsou jako namalované – jemná precizní práce

legenda                                                                                     

Michelangelo uhodil Mojžíše kladivem do kolena se slovy:   „Tak promluv“!

co říkají o Mojžíšovi historici umění

L paže = typická paže atleta, s vynikající znalostí anatomie

P noha = se opírá o zem, lýtko i koleno  výrazné, celek působí jako pevně stojící sloup...

Rotace těla                                                                      

Celé tělo natočeno na P, hlava náhle L.                                                                          

důkaz virtuozity umělce +  vyjadřuje hluboké morální rozhořčení Mojžíše

zlobný pohled - Mojžíš vyvedl z svůj lid z otroctví. Místo vděku uctívají Zlaté tele... 

Mojžíš rozbije desky Desatera 

v historii umění je to snad nejvýraznější příklad zobrazení čisté fyzické a morální síly

člověka v tomto světě....

CHIESA DI CROCE IN GERUSALEMME

za řř – zde kasárna pretoriánů – castro pretorio, císařská garda Maxentia

Konstantin je zrušil, zabral pozemky – postavil císařský palác

bydlela tu  matka Helena– tu prohlásil císařovnou –slib z dětství

císařovna = matka- -ne manželka Faustina

kostel – pův. kaple relikvií ze svaté země

trn z Kristovy koruny, hlína z Getsemanské  zahrady,  část ukazováčku sv.Tomáše

sochy na průčelí

L – Helena s křížek

P  - Konstantin + 4 evangelisté

fasáda = labutí píseň baroka – podivné formy daleky umění B + B

Bývalý kostel kardinála Miloslava Vlka

PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO

porta san Giovanni

1574 - v Aurelánových hradbách-travertin

hradby Servia Tulia – 11 km

do poč.19.st – v železné kleci hlavy banditů 

akce

potvrzen řád sv.Františka – socha na nám

shromáždění odborů, zájmových skupin

1.5. – rock koncert + 23.6. oslavy s.Giovanni, hl.chod hlemýždi

scala santa

významné poutní místo katolíků

údajně z paláce Ponzio Pilato v Jeruzalémě – ničím nepodložené

do Říma dovezla matka Konstantina, sv.Helena.

původně v lateránském paláci– za papeže Sixta V postavena dnešní budova

Sancta Sanctorum, soukromá papežská kaple

obraz Krista acheropita

nápis v kapli – není na zemi svatějšího místa

desky z ořechového dřeva - schod 2, 15,28 –údajné stopy Kristovy krve

výklenek s mozaikou        

1743 –postavil  F.Fuga pro Benedikta IVX – nahoře znak

mozaika = kopie té v trikliniu Lateránského paláce

Kristus + sv.Petr + Lev V. + Karel Veliký + Konstantin + Sylvestr

lateránský palác

patří Vatikánu – právo extrateritoriality    

sídlo papežů - až do Avignonu 1305

5 koncilů  - dnešní vzhled – za Sixta V della Rovere – letní sídlo

1729 - svatořečení Jana Nepomuckého

průčelí kostela  -obrazy,vedle papežského znaku erby pražské kapituly + českého král +

Habsburků

interiér – obrazy  i alegorické výjevy, svíce, květiny, čalouny

pod baldachýnem papežský trůn, na schodech položeny lebky sv.P+P

Benedikt XIII  prohlásil Jana za svatého

socha – na ponte Milvio

1722 – dokončen kostel na Zelené hoře – Santini – PŘED kanonizací!!

1929 - podepsána Lateránská dohoda - o svrchovanosti státu  Vatikán

od 1967 – sídlo římského vikariátu

1.patro – museo storico vaticano - všude erby Sixta V  

papež Sixtus V

1585 – 90 -horlivý reformátor- střízlivý františkánský mnich

posílil postavení církve + úřadu papeže

zkrotil kardinály -  státní úředníci.

zavřel pasáky, zloděje, prostitutky =  papa tremendo

velká přestavba města - pokřesťanšťování pohanských památek - obelisky jako ukazatele cesty poutníkům

pohřben v S.M. Maggiore.

epitaf: zde leží papež Sixtus, neprošel u něj ani Kristus

BASILICA S.GIOVANNI LATERANO

314 – zal. nejstarší římský kostel = katedrála města 

katedrála – od „katedra“, křeslo biskupa Říma = papež

dějiny

pův. pozemek šlechtické rodiny Laterani - odmítli přijmout novou víru - vzpoura X Nerovi, vyvraždil, pozemky zabral

Konstantin věnoval církvi - dál od Palatinu s pohanskými chrámy

1 z 4 poutních basilik

SG + S.Pietro = na pozemcích vatikánu

SM maggiore + S.Paolo = na pozemcích itálie

stavební vývoj - exteriér

několik přestaveb kostela i  papežského paláce

1377 – návrat papeže z Avignonu, přesun do Vatikánu

17.st –za Inocence X – úprava interiéru -Borromini

18.st – dnešní průčelí – Alex.Galilei - 15  soch, v.7 m   

12 apoštolů + Kristus + Jan křtitel + evangelista

erb papeže Klementa XII

matka + hlava všech kostelů města + světa

portikus

bronzová vrata ze senátu- antická socha Konstantina + 5 bran

2000 = 26.svatý rok – původně 100, 50, 33, pak 25

interiér

lodí, 130 m délka, půdorys latinského kříže

1646

přestavba za Inocence X  - Borromini – barokní vzhled

v nikách v hl.lodi 12 apoštolů

sv.Juda + sv.Tadeáš + sv.Jakub - poutník, s holí - Santiago da Compostela

sv.Tomáš-exorcista, rozvazovač, vymýtač ďábla=zla

podlaha

cosmatesca + znak Martina Colonny – 1417 – 31

zvolen na kostnickém koncilu – konec schismatu

fresky

Cavalier d´Arpino, Pomarancio – oprava původních + nové – manýrismus

v medailonech proroci

gotický ciboriový oltář

v rané křesťanské církvi ciborium  = baldachýn

v bazilikách podepřený sloupy.

údajně lebky sv.P  +P – schránky nové, původní roztavené  - odvody Napoleonovi

papežský oltář – jen papež zde smí sloužit mši

fresky L od oltáře

Zjevení kříže Konstantinovi, bitva u milv.mostu, vítězství K.

erb Inocence X

1644‑1655 Inocenc X. PAMPHILI,  holubice s oliv. snítkou.

Neobyčejně šeredný, portrét od Velasquese  komentoval rezignovaně: troppo vero    

strop  erb Pia IV     

severní strana náměstí

loggia delle benedizioni 

papež zde žehná na den Nanebevstoupení –pohyblivý svátek

50 dní poté Letnice  - seslání Ducha sv.

v nice socha franc.krále Jindřicha IV - mecenáš lateránské kapituly

vchod do papežské university    

soukromá – výuka teologie, civilního + církev.práva – studenti nejen   bohoslovci

baptisterium sv.Jana

5. st – upraveno za Sixta III.  pův.Konstantinovo, na místě lázní z 2.st

15.st – za Sixta V 

8 boký půdorys – pův. účel zachován dodnes, vana není původní, byl tu bazének - raně křesťanská stavba 

výzdoba za Urbana VIII – včely na podlaze -   fresky  - ze života císaře Konstantina

obelisk

NEJstarší + NEJ vyšší 45 m - za Tutmose III – 357

dal přivézt z Egypta Costanzo II

pův. v Circo massimo – ve středověku povalen

přemístění obelisku za Sixta V. – ukazatele pro poutníky

otevřena spojnice k SMM – via merulana

v Římě je celkem 18  - 13 starých / 5 moderních obelisků

většina dovezena z Egypta za císaře Augusta

jiné jsou římské kopie ze stejného materiálu – žuly, nápisy vůbec nebo špatně

2005 – jeden vrácen do Etiopie

CHIESA DI SS.QUATTRO CORONATI - KOSTEL 4 SVATÝCH KORUNOVANÝCH

snad 4 Diokleciánovi vojáci  - nechtěli obětovat bohům -  snad 4 kameníci

odmítli vytesat pohanskou sochu

Konvent sester augustiniánek v klausuře (16)

zde zůstávají novicky 6 let, pak poslány do 1 z 24 klášterů v zemi

vede odtud tajná chodba do Lateránu

2 nádvoří – typické pro první baziliky – tam postávali katechumeni, ještě nepokřtění

V 1.místnosti – la ruota – dříve nechtěňátka, dnes pouto se světem pro sestry (pošta aj.)

Torre san Silvestro

krásně dochované  středověké fresky

nemocný Konstantin se má vykoupat v dětské krvi – ve snu uvidí P+P –

pošlou ho za papežem – křest + uzdravení – za to papež dostal koně,

světskou vládu nad městem a Z světem = Konstantinova donace

K.se odebral na V – do Konstantinopole

papež mohl zasahovat do světských konfliktů mezi státy, ovlivňovat politiku, rozhodovat o

kolonizaci Nového světa

KD napsaná 400 let poté = falsum 

KOLOSEUM – první kamenný amfiteátr

Od 11.století se Flaviovský amfiteátr nazývá Koloseum. Název je pravděpodobně odvozen od obrovské – kolosální –

sochy boha slunce z epochy císaře Nera, která stála nedaleko odtud.

Amfiteátry se stavěly po celé římské říši. Dochovaly se např.v El Djem v severní Africe, v Nimes a Arles ve Francii a

v severoitalské Veroně.

Tento nejvýznamější římský amfiteátr v Římě nechal postavit  v roce 72 císař Vespasianus na bažinaté půdě jezera na

pozemcích Neronova Zlatého domu (Domus Aurea). O osm let později stavbu dokončil Vespasiánův syn Titus.

Symbolicky tak bylo ukončeno období hrůzovlády císaře Nera.

Podle tradice trvaly zahajovací slavnosti sto dní a bylo při nich zabito na pět tisíc zvířat.

Otevření arény znamenalo začátek období brutality, které trvalo 400 let, pro zábavu zde umírali lidé i zvířata.

Budova je svým způsobem ztělesněním smrti a v krvavých dějinách lidstva bychom těžko našli podobnou.

Na druhou stranu je Koloseum jasným symbolem moci římské říše.

Římská společnost byla v zásadě válečnická, založena na síle a krutosti jako běžného prostředku dosažení cíle –

podmanění si nového území i s jeho obyvateli.

Tomu pak odpovídal i program v Koloseu, který odrážel vkus doby.

Krutost soubojů nás dnes může šokovat, pro tehdejší obyvatele Ŕíma bylo násilí holým faktem, součástí jejich kultury

boje a smrti.

Poslední představení, o kterém existují záznamy, se odehrály v roce 523 za vlády gótského krále Teodoricha.

Po 6.století zřídili Římané uvnitř chodeb arény mnoho příbytků, později stavba sloužila jako kamenolom, levný zdroj

stavebního materiálu pro stavbu paláců renesančního města..

Neví se jistě, zda tu byli mučeni a upalováni křesťané, nicméně v roce 1750 toto místo papež Benedikt XIV prohlásil za

místo Kristova utrpení a věnoval ho památce křesťanských mučedníků.

Každoročně na velikonoce se zde koná Křížová cesta

Koloseum se jako vyjímečná stavba dostalo na seznam nových sedmi divů světa, jako takový bylo bráno již v době

svého vzniku, Tento superstadion má obrovské rozměry, na délku měří 188 metrů, na šířku 150.

Nahoře byly umístěny dřevěné podpěry pro obrovskou plachtu zvanou velárium, sloužící jako ochrana proti palčivému

slunci nebo dešti.

Zdi se člení do čtyř pater z travertinových kvádrů, dovážených z oblast Tivoli. Čtvrté patro sahá do výšky  skoro 50

metrů.

Podle provedených výpočtů bylo na stavbu použito 500 000 tun travertinu a 300 tun železa, tvořícího svorky mezi

bloky. Po nich zůstalo jen množství prázdných otvorů.

Na ozdobu se použilo dalších 150 000 tun toho nejlepšího mramoru.

Dovnitř Kolosea vedlo osmdesát vchodů ke kamenným sedadlům umístěným v řadách nad sebou.

Předpokládá se, že diváci dostávali  lístky s přesným označením svého místa

Přízemí bylo tvořeno stupni obloženými mramorem, které se členily na jednotlivé sektory.

Diváci byli rozděleni podle příslušnosti k sociálním vrstvám. V prvním sektoru mohli sedět senátoři.

Druhý sektor byl rezervován pro jezdce  - equités-, čestná místa měli také císařem pozvaní hosté a kněžky vestálky.

Zcela nahoře seděli plebejci a ženy

Císařská lóže byla uprostřed první řady

Odhady počtu diváků se velmi různí, od 45 000 až po 70 000, většinou se uvádí kolem 55 000.

Gladiátoři, hvězdy Kolosea

Souboje gladiátorů se pravděpodobně vyvinuly ze soukromých náboženských obřadů Etrusků

V období republiky, než bylo postaveno Koloseum, se pořádaly hry  na Foru Romanu a diváci je sledovali z mobilních

tribun.

Za císaře Augusta se odehrávaly na Martově poli poblíž Tibery. Nero dal později k tomuto účelu zřídit provizorní

dřevěnou budovu.

Když císař Vespasianus z rodu Flaviovců stavbu zahájil, byla to z hlediska pracovní síly příhodná doba. Dva roky

předtím byl dobyt Jeruzalém a do Ŕíma se dostalo na sto tisíc otroků. Víc jak třetina pak pracovala na stavbě největší

arény na světě.

Aréna byla původně pokryta dřevěnými deskami, dnes je vidět to co zbylo ze spletitého systému podzemních  chodeb a

prostor, sloužících k bezchybnému provozu her. Byly zde klece s divokými zvířaty, výtahy, místnosti s divadelními

rekvizitami i sklady zbraní..

Během představení byla kolem arény natažena vysoká a pevná drátěná síť, podpíraná dřevěnými kůly a nahoře

zakončená sloními kly a válečky ze slonoviny. Ty měly zabránit dravým šelmám v útěku a také davu v pokusům síť

přelézt. Pro větší bezpečnost byli ve výklencích otvírajících se do arény  rozmístěni lukostřelci

Typický den v aréně začínal předváděním divokých zvířat z celého impéria, do města byli dováženi hroši, nosorožci,

medvědi, lvi, leopardi, pštrosi, žirafy, zebry, antilopy.

Římané se považovali za pány světa a bylo pro ně prestižní dovézt do města to nejexotičtější co mohli sehnat.

V zabíjení zvířat neviděli akt krutosti, bylo pro ně součástí náboženských obřadů. Obětování zvířete bylo poctou

věnovanou bohům.

Poté se konaly veřejné popravy zločinců, způsob provedení popravy závisel na jejich společenském postavení.

Stětí mečem bylo vyhrazeno římskému občanu, nepřátelé říše a zrádci byli ukřižováni.

Největšími hvězdami Kolosea, které lid zbožńoval a na jejichž souboje vášnivě sázel, byli gladiátoři.

V Římě existovaly čtyři gladiátorské školy, celkem se v nich cvičilo na 2 000 budoucích gladiátorů.

Největší ze škol, Ludus magnus pochází z doby císaře Domiciána.

Škola byla spojena s Koloseem podzemní chodbou. Její základy se nachází mezi ulicemi Via Labicana a Via San

Giovanni in Laterano.

Učiteli ve školách byli bývalí gladiátoři, kteří přežili 300 soubojů, noví adepti nejprve dostávali dřevěné zbraně, později

tupé meče, skutečné zbraně je čekaly až v aréně.

Gladiátoři byli vybíráni z odsouzenců na smrt, z válečných zajatců a otroků, našlo se však i mnoho svobodných mužů,

kteří bojovali pro osobní prestiž. Boj končil smrtí jednoho z bojujících, publikum mohlo poraženému udělit milost.

Pořadatelé her viděli raději, když umíralo méně gladiátorů, protože jejich výcvik a obživa pohlcovaly značné sumy.

V aréně probíhalo vždy několik soubojů najednou, gladiátoři měli každý jinou zbrań a výzbroj.

Secutor byl vyzbrojen dlouhým štítem, chráničem levé  nohy a helmou bez hledí.

Retiarius měl jako hlavní zbraně síť připevněnou na řemenu, trojzubec a dýku. Chráněný měl krk a levou paži.

Mirmillo dostal své pojmenování podle vyobrazení ryby mirmillo na přilbě, jeho zbraní byl meč..

Souboje gladiátorů bývaly ohlašovány pomocí plakátů vylepených po městě a rozdávaných přímo na ulicích nebo

grafitti. Pokud se použilo velárium, vždy o tom byla zmínka.

Má se zato, že vstup byl zdarma, aspoň se o tom zmiňuje několik antických autorů. Diváci, ve snaze zajistit si dobré

místo, tvořili frontu už od předchozího večera. 

KONZULSKÉ SILNICE

na Trajánově sloupu – římští vojáci staví silnici v Dacii

cesty- z dnešního pohledu nepohodlné – žádný asfalt, ale existují přes 2000 let

stratum = latinsky vrstva – via strata – vícevrstvá cesta – dnes strada, street, strasse...

3 skupiny – cca 15 nejdůležitějších

1. – konzulské – Cassia, Appia, Flaminia, Aurelia

2. - místní – podle měst kam vedly – Nomentana, Ardeatina, Ostiense, Portuense

3. - dle zaměření – Salaria, Trionfale

Ostiense – do Ostie

Flaminia – do Rimini

Portuense – do Porto

Tiburtina – do Tivoli

Aurelia - do Frascati

Nomentana – do Nomentum, dnes mentana

Casilina – do Cassino

Prenestina – do Palestriny

Ardeatina – do Ardey

Tuscolana – do Tusculum u Frascati

Salaria – do San Benedetto – na jadranu

Cassia – přes Sienu a FI na S

VIA APPIA ANTICA - regina viarium

silniční síť

400 000 km, důležité tahy = 80 000 km

trasa

Roma – Capua

za republ + císař - od Porta Capena u terme di Caracalla, v pův. hradbách S.Tullia

Capua – SM capua vetere – souběžně i via Latina k moři do Taranta  - Brindisi

dnes od Mura aureliane – val Almone - směr ke Colli Albani

dějiny

312 př – zahájení stavby za cenzora Appia Claudia Caeca

190 př - dokončení

71 př – 6 000 křížů  za Spartakova povstání – až do Pompei

476 – po pádu zřř – opuštěna, chátrá

středověk -    campagna romana řídce osídlena,

venkovští baroni – obranné věže na antických ruinách

cestují po ní křiřáci – z Brindisi do Svaté země

1852 – slavnostní otevření –vyvezen odpad, vybudovány chodníky, odkloněna doprava na V.A.nuova -   dnes  vede

nad GRA, část po ní provoz u Velletri

stavební technika

zcela nová technika  -osvědčila se – vzniká hustá síť silnic po celém impériu

štěrkové podloží, velké hladké mírně vypouklé balvany bazaltu-voda stéká

drenážní kanálky

max.snaha stavět v přímém směr

šířka 4,1 m–2 směrný provoz – po stranách crepidinés – chodníky

poprvé použity milníky

příslušenství cest

každých 10-12 km / na vedlejších 14-17 km –mutationes = poštovní stanice       

poslové mění koně – konstantní rychlost přesunu

cestovalo se pěšky, vozy tažené voly = náklady

osobní vozy – žádné pérování – pouze na dlouhé vzdálenosti

každých  40-50 km -1 den chůze – mansiones = hotely

jen pro posly, úředníky + majitele  povolení přespat

síť levných hostinců – zachovalo se menu i účty – grafitti

porta san Sebastiano

pův název Porta Appia

skoro všechny brány nově pojmenovány za křesť.-pův názvy moc pohanské

museum hradeb

reliéf – s.Michael zabíjí draka kopím + v L ruce má globus

= na památku vítězství bitvy Římanů X neapols.králi Robertovi z Anjou 1327

1.milník

kopie, originál na kapitols.nám

říms.míle –1478 m

kostelík quo vadis domine

venio romam iterum crucifigi

podle nalezeného otisku stopy – snad Krista? spíš votivní dar pro boha Redicola

kostel  z 9.st, nová stavba – 1620 za Klementa VIII

naproti prostor boha Redicolo – šťastného návratu – sem chodili děkovat navrátilci

svatyně obecně

stavěny na hranicích-dnes celnice. Hranici města chránili bohové

hranice Říma postupně posouvány – za Caesara – Rubicone

před překročením hranice nepřátelského města – obřad evocatio

konkurenční bozi ochránci mají přejít na stranu Říma- za to svatyně

katakomby sv. Kalista

1.podzemní křesť hřbitov Říma – 188 – 217

4 patra – plocha 300 x 400 m

zlatá doba zde po Konst.ediktu – všichni chtěli být pohřbeni co nejblíž k mučedníkům + papežům – s  nimi do ráje   

náhrobky

postupně vznikly i ve 2.řadě

nejvíc utrpěly ty nejblíž k městu – levný stav.materiál + zdroj mramoru

přežilo jen to co bylo znovu využito – jako sídla, strážní věže atd.      

nápisy –jméno +  povolání – obsažné texty

porporiaus – prodavač ceněné rumělky

sídlo správy parku

pův.papírny, využívaly vodu z říčky Almone

za řř svatá místa, kult boha Almona – oslavy 27.3.

náhrobek naproti

konická věž, nahoře strážní domek

snad hrobka Gety, bratra Caracally – zabit 212

tomba della Priscilla

válcovitý tvar

P = manželka bohatého úředníka – pův.zdoben množstvím bronzových soch

L – odbočka do Via della Cafarella

malá kruhová kaple s kupolí – 1536, postavil kardinál Reginald Pole – vyvázl ze spárů Jindřicha VIII 

technika barevných cihel – žlutá + červená - inspirace ř.stavbami 2.st

kolumbarium liberti di Augusto

3 000 výklenků, jedno z největších, navíc na povrchu – velmi vyjímečné

katakomby sv.Sebastiana

od 3.st – velmi dlouho používány, délka chodeb 12 km

basilica di s.Sebastiano

původně tu byly ostatky sv.P + P

pak zasvěcena sv.sebast.

kaple ostatků – otisky Kristových nohou, hrot šípu

Maxentiův cirkus

nejlepší dochovaný příklad říms cirku

513 x 91 m, pro 10 000 osob

při stavbě používány amfory – odlehčovaly ji

dochovaly se 2 věže hl.vchodu, 12 boxů pro závodníky...

sedadla rozdělena podle barev –bílí, červení, zelení, modří

obelisk dnes na Piazza Navona

závodníci 7 x obíhali mety – oslava kosmu

cirkus spojen dlouhým portikem s palácem + mauzoleem

po porážce M konstantinem vila i cirk zpustly, později přešly na farnost sv.seb, pak na jedn

bohaté  rody – Cenci, Torlonia...dnes Comune di Roma

palác

zachovaly se jen 3 apsidy, prostřední = aula palatina – audience

odtud 200 m dlouhý portikus zdobený freskami – vedl přímo do cirku

ovlivěno byzantskou mentalitou – císař = bůh

Romulův hrob

naproti cirku

mausoleum Maxentiova syna Romula – zemřel  velmi mladý – pochován zde 309

hrobka asi určena jako dynastická – množství výklenků – pův.2 patrová

vzorem byl Pantheon – inspirace pro architekty renesance – Raffael, Palladio-vily

horní patro – pro veřejné oslavy “divo romolo” – opět orientální vliv – kult panovníka

tomba di Cecillia Metella

symbol Via Appia

kol.50 př. – vyvýšené –čestné místo

dcera konzula Quinta Metella krétského  - dobyl Krétu

manželka Marca Licinia Crassa  - porazil Spartakovo povstání, člen 1.triumvirátu

8 m vysoká čtvercová základna + válcová nástavba vysoká 11 m

typická stavba helénského typu – tehdy v římě velmi oblíbená

výzdoba – festony s bůvolí hlavou – odtud  název místa – capo di bove,  válečné trofeje, listy, květy---

pův cimboří z travertinu, nahoře zemina + cypřiše – vliv etruský                       

spodní patro – kruhová vysoká místnost - tělo CM

středověká nástavba – rodina Caetani – cimbuří + palác – průměr 30 m

castello dei Caetani

z pův říms hrobky – díky tomu se zachoval

od 9.st od Byzantinců opevněné věže –kontrola území – venkovští baroni využívají starých staveb

Caetani-rodina Bonifáce VIII  -13.st – kontrola území kolem, využití pro hospodářství, postaveno cca

50 drobných staveb – přístěnky pro rolníky, stodoly, stáje, kostely, knížecí palác atd.   

mauzoleum obestavěno dřevěným ochozem, střílnami – visutý most do paláce – 16 obranných věží

mezi jedn.cimbuřím – mramorové kruhy – na přivázání ochranných pohyblivých chodníků – obranné  účely

1303 –rodina Savelli – 10 let, pak Colonna, Orsini, postupně úpadek

chiesa di s.Nicola di Bari

ojedinělá římská gotika

torre di capo di bove

velké mauzoleum z cementu

forte appio

stavbu využívali vojáci NATO - blízkost Ciampina - dnes prázdné, snad pod správu parku

různé náhrobky

tomba di Seneca

zde základy jeho vily, sem přišel Neronův příkaz, aby spáchal sebevraždu

casa Viola

zvláštní velká fontána tvaru poháru

hrobka Ilasia Fusca

cihlová stavba, mramorový reliéf – podoby 5 pohřbených – kopie,  originál v Museo naz.romano

V.míle

ukázka původního dláždění – bloky bazaltu + koleje od povozů

neznámé hrobky –různé typy, různě (ne)zachovalé

materiál – travertin – finančně náročné – doprava z Tivoli,  cihly + štuk

cihlové hrobky – pohřební místnost s 2 bočními okénky v suterénu

přízemí – prostor pro bankety – duch zemřelého “přítomen”

zde je mírná ZATÁČKA – jinak je Appia rovná 90 km

tombe degli Orazi

legenda - 3.král Říma Tullius Hostilius – konflikt s Alba Longa

souboj 2x 3 bratrů – konal se  zde na hranici území ř + al

vyhráli Horáciové nad Curacii

hroby tvaru tumulus – pouze kenotaf

základna -peperino, travertin

tombe dei Curazi

stejný tumulus naproti – nahoře antická věžička

odbočka – via Appia Pignatelli

židovské katakomby

u via Pignatelli

židé v Římě2.st.př – za Nera 40 – 60 000 osob

až do 2.st – pohřbívali po pohanském zvyku

od 3.st – vlastní pohřebiště – nepravidelný půdorys

u vstupu studna na rituální očistu

nalezeno mnoho nápisů – žádný židovský

casal rotondo

největší mauzoleum zde– neví se, čí

pův.obložen travertinem,     nahoře patrně umělý kopec se stromy

vztah Římanů k zemřelým

pohřební místa  za hradbami města

úzký vztah – hrob velmi důležitý

výzdoba – sochy, mozaiky, portrét zesnulého

velké.významné hroby – fontánka + lavička + otrok co se stará o údržbu

majitelé vil za městem – hrob příbuzných v zahradě – stále přítomen

děti buona notte ai nonni

chrámek

2-3 patra – v přízemí =  hodovní síň – bankety – duch zemřelého přítomen

terakotové + skleněné trubičky – nakapalo se víno, parfém

v suterénu = pohřební komora

kolumbárium

typické pro střední vrstvy, i řemeslné cechy

členské příspěvky – nalezeny nápisy: jsem prázdná, patřím...na prodej

stavěna v podzemí (málo vyjímek) – v řadách nad sebou výklenky – v nich urny

typy pohřbů

za Augusta i dřív – pohřeb žehem

od 2.st –pohřeb do země

mauzoleum

od 2.st př, vyhrazeno význ osobám –tvar + velikost hrobky přitahuje pozornost

vliv helénistické kultury – do 4.st

výzdoba -  obložení –mramor +recyklováno ve středověku

tvary  -válcový se 4 hranným podstavcem , čtverhranný, sloupový, kopec

pohřební komora -  v podzemí, sarkofág na vrcholu

materiál

beton – finančně náročné – mramor, tuf, travertin na vápno

kamenolomy byly daleko

cihly – pálené cihly vynalezli římané na poč.císařství

polychromie – žlutá + červená

text na jednom náhrobku

HOSPES, RESISTE, ET HOC AD GRVMVM AD LAEVAM ASPICE, VBEI 
CONTINENTVR OSSA HOMINI BONI, MISERICORDIS, AMANTIS 
PAUPERIS. ROGO TE VIATOR MONVMENTO HUIC NIL MALE FECERIS 
C. ATEILIVS SERRANI L. EVHODVS MARGARITARIVS DE SACRA 
VIA IN HOC MONVMAENTO CONDITVS EST. VIATOR VALE.

EX TESTAMENTO IN HOC MONVMENTO NEMINEM INFERRI NEQVE 
CONDILICET NISEI EOS LIB. QVIBVS HOC TESTAMENTO DEDI TRIBVIQVE

zastav se cizinče a pohleď vlevo na tento náhrobek, je v něm popel dobrého a čestného muže, přítele chudých. prosím tě příchozí,nenič ho,leží tu Gaius Attiliius Evodus propuštěnec klenotníka  Serrana z via Sacra

 Sbohem poutníku. Podle závěti tu nikdo nemůže být pohřben,kromě osoby v závěti uvedené 

akvadukt

do Říma z akv.Claudia + novis = 11 m3 za sek. –měli k dispozici víc vody než dnes

pro ř byly nezbytné cesty + kanalizace + akvadukty – velmi na ně hrdí         

na dobytém území – okamžitě toto staví = i propaganda

problém – sifony

bronz drahý

ocel obtížně zpracovatelná

olovo nevhodné pro dlouhé trubky o velkém průměru – používané jen ve městě

olovo jedovaté - tehdy se to nevědělo

tuf + cihly – levnější + dostupnější = cesta k obloukům

kanál musel mít mírný ale stálý spád, rychlý tok – ničení kanálu

pomalý tok – zkažení vody

skvost – aquedotto vergine =21 km–spád 3,5 m

hrob Quintilli

věž tvaru pyramidy – čtvercová základna, beton, obložení dávno pryč

villa Quintilli

pův. zvána Roma vecchia

rozloha 24 ha– 2.největší po villa Adriana –120 ha

císař si mohl dovolit ohromnou vilu i v centru – Nero –80 ha

součásti sídla

terme + vlastní přípojka akvaduktu Anio novis

závodiště

ninfeum .za ním  zahrada

tvar závodiště 

ohromná fontána + socha herkula – dojem na příchozí

teatro marittimo

oválný půdorys, 2 cihlové kusy s oblouky – ale neví se co to bylo, název podle   teatra z vily Adriana

výzdoba vily

dnes v antiquariu – Zeus bronton=hromu, bůh deště a bouře-uctíván v M Asii

kult přišel z Řecka s lidmi kolem Quintilů - sochy i V božstev- Isis, Astarte, Cautés + Cautoptés – společníci Mithry 

důkaz tolerance vůči služebnictvu z V

nový vchod - casale dei quintilli – via Appia Nuova 1992

pův.vchod  -  přes ninfeum – středověká přestavba na hrádek

9-11.st – conti Tuscolo – patřilo jim půl Lazia

I Quintili

Condianus + Maximus -  velmi bohatí aristokraté, senátorská rodina – na konci 2.st

přátelé Marca Aurelia – guvernéři v Řecku + Panonii – úspěšní x germánům

182 -  závistivý Commodus -vykonstruovaný proces - je odsoudil + vilu zabral - bratři uškrceni

křížení s GRA

2000 – 80 000 000 E

esedra

z betonu

cihlová kaplička

jako v Agrigentu –tomba di Ierone

v přízemí pohřební komora, v nice byla socha zesnulého

cihlové kolumbárium

ukázka kolejí od povozů

cesta mírně stoupá ke colli albani – pěkně zpustlá část

mauzoleum

zachovaná pohřební komora

VIII.míle

Herkulův chrámek

dnes pár sloupů na trávě

píše o něm básník Marcialis – dal postavit Domicianus + socha Herkula měla jeho rysy

ve skutečnosti je z konce republiky –snad odpočinkové místo pro poutníky – today´s autogril

kamenné lavičky + studna

křížení s via di Fioranello

kněžská čepička

4.st, později středověký kostelík, proto dochována kupole z bílého kamene

kus klenby s výklenkem

mausoleo di Gallieno

v této části silnice dominující kruhová stavba z cihel  pův. s klenbou, kolem kolonáda

císař Galiano zemřel r.268, za hrobkou zbytky jeho vily

IX..míle

neupravený povrch, skládky odpadu

zpráva z r.333 – zde 1.přepřahací stanice ad nonum

hora hlíny

mauzoleum

flora

vavřín – svatý strom Apolóna - symbol Vítězství +  Poesie

janovec – zlato, symbol Slunce

fikovník – strom Plodnosti a Poznání

hloh -  strom bohyně Maji –května, měsíce očisty

lentišek – zaháněl čarodějnice, na smrtelném loži –přání nesmrtelnosti

dub – strom s nedobrou pověstí, často značil místo zločinu, vykonání trestu

mirta – keř Plodnosti + Ženskosti – koruna pro nevěsty

jilm – symbol dlouhověkosti – může růst až 500 let

sambuca  - strom s božskými vlastnostmi- Hypocrat pro léčivé vlastnosti,  v severské tradici úkryt elfů

rozmarýn  - rostlina s magickými vlastnostmi – latinský název mořská rosa = podle barvy květů

campagna romana

za řř má město přes 1 000 000 obyvatel – pozemky kolem –důležité pro zásobování 

pole, pastviny

trvanlivé plodiny + tekutiny – z egypta, S afriky, sicílie –olej, obilí

čerstvé ovoce + zelenina – z okolí města – sběr večer + v noci -ráno na trhy

pův.vzhled na obrazech malířů 18. + 19.st

ještě dnes občas stádo ovcí

TIVOLI - VILLA ADRIANA - HADRIÁNOVA VILA

CÍSAŘ HADRIÁN,

117 – 138 -  z Hispánie    

císař vzdělanec                                                                                                  

v mládí studuje sochařství, malířství, hudbu, matematiku a literaturu, obdivuje řeckou kulturu. Údajně hovořil řecky

plynněji než latinsky. Stal se patronem umění, literatury a vzdělání. zasloužil i o rozvoj "vysokého školství".

Zřídil v Římě tzv. Athenaeum, v němž se na vysoké úrovni sdružovalo studium rétoriky, filozofie a literatury.

Právo dosáhlo svého vrcholu právě za vlády Hadriana

Pozdně antický autor Aurelius píše

byl takovým odborníkem na řeckou literaturu, že byl  nazýván malý Řek. Znal jazyk i způsoby, byl hudebníkem, architektem, lékařem, básníkem, malířem, sochařem v bronzu i mramoru, filosofem a vše ovládal bezvadně.

Zdá se to přehnané, je to  spíš portrét renesančního génia a ne muže starověku, nicméně pokud jde o architekturu a sochařství, byl skutečně vyjímečný.                                                

Cítím se odpovědný za krásu světa

císař architekt

Řím ‑ Pantheon, stavba s největší kopulí starověku + Mausoleum, dnes Andělský hrad + Hadriánův val - dodnes přetíná napříč sever Anglie délka 120 km, šířka 3, výška 5 m

císař voják                                                                                                           

Hadrianus od svých 9 let sirotkem  - poručníkem  strýc  Trajánus, (vládl 98 – 117)         

V 15 se dostal do Říma, v 19 jmenován vojenským tribunem legií na S hranici překvapoval svojí vytrvalostí a

sebekázní. Stal se velmi respektovaným vojevůdcem, po smrti Trajána se stal císařem v 41 letech.

Zdědil největší  starověkou říši – od Skotska, přes celou Evropu, Francii, Německo, ex Jugoslávii, Rumunsko, Turecko, Sýrii, Egypt, S Afriku – Alžírsko, Lybii, Maroko, Tunisko

Dokázal udržet mír v obrovské říši, která se prostírá od Británie k Egyptu, od Mauretánie po Arménii a Babylonii.

Jeho říše zahrnovala 40 dnešních moderních států na 3 kontinentech 

nyní upevnění hranic, dobrá vláda...

císař cestovatel -                                                                              

Vládne 21 let - přes polovinu této doby strávil mimo Itálii, na neúnavných cestách  široko daleko po provinciích

impéria – víc a dál než kterýkoliv jiný císař před ním    

jako první navštívil Galii a Germánii. Přeplul do Anglie  - staví limes             

Pak se přes Galii dostal do Španělska, do dnešního  Maroka přes Středozemní moře do

Efesu v Malé Asii, kde dal po zemětřesení opravit několik měst a nechal postavit několik

chrámů, divadel a lázní      

navštívil Rhodos, několik měsíců strávil v Athénách. Na zpáteční cestě se zastavil na Sicílii

v Římě zůstal pouze rok a poté se vydal do provincie Africa.

Důvody cest: - zajímá se o život v provinciích, baví ho architektura, kontroluje a povzbuzuje armádu Císař měl

zájem o stav armády a zasloužil se o zlepšení životních podmínek legionářů. (služba trvá 20 let...)

císařovo soukromí – odraz v umění                                                      

1.císař s plnovousem (krátce i Nero) ženatý s Vivií Sabinou, neteří Trajána, bezdětný, více pozornosti věnuje mladíkovi

Antinoovi. Asi jeho skutečná životní láska. Krásný mladík z Betinie, dnes Turecko                          

Při plavbě po Nilu se  Antinoos utopil – okolnosti neznáme. Nehoda? Rituální oběť? Vražda?

Hadrián zdrcen, upadl do depresí, ztratil životní energii.  Poblíž založil  Antinopolis – dnes neexistuje, ruiny viděl ještě

Napoleon. Existoval i kněžský kult Antinoa, hry na jeho počest.  Jinocha nechal v Egyptě prohlásit za boha – jeho

sochy po celé říši, ve Vatikánu

Antinoos = Osiris, v Louvru jako bůh zemědělství, v ruce drží větvičku s olivami.

2001 – kult obnoven – sekta...

VILLA ADRIANA

Nepatří mezi 7 starověkých  divů světa, protože tehdy ještě nestála      

"vila"  = rozsáhlý komplex staveb – císařská residence postavena na základech starší vily

z doby republiky, patřila manželce Hadriána Sabině                                                    

Rozloha – cca 120 ha = Versailles starověku     

1999 – součást světového kulturního dědictví UNESCO

poloha a místo                                                                                                        

na úpatí monti Tiburtini 5 km od starověkého města TIBUR.28 km od Říma                  

starověké spojnice: viaTiburtina, via Prenestina, po řece Aniene        

poblíž Bagni di Tivoli – sirné prameny, známé už ve starověku                        

poblíž lomy – travertin, tuf, vápenec                       

mezi Římem + Tivoli se stavěly vily už za ř.republiky – čistý vzduch, lesy, voda

architektura                                                                                                        

řř v malém – odtud Hadrián říši spravuje-  vila má ohromit a podtrhnout jeho postavení.

Vila nerespektuje tehdejší klasické stavební schéma, cardo + decumano.

Jsou zde tradiční stavby, ale  vše volně v prostoru, žádné tahy podle pravítka.                                            

co bylo objeveno:                                                                                

divadla, chrámy, baziliky, nymfaiony, bazény, lázně, knihovny, věže, brány, arkády, peristyly (sloupořadím obklopená

nádvoří), obytné  a správní budovy...

sám císař vedl stavební práce 20 let až do své smrti 138.   Inspirace a názvy slavnými stavbami Řecka, Egypta atd.

vše dokonale zakomponováno do okolní krajiny, celkový

estetický dojem nemělo kazit zásobování – proto podzemní vozové komunikace.  

vozové cesty                                                                                                                 

z technického hlediska jako akvadukt. Nejdřív vertikální šachty – pak 2 skupiny hloubí chodbu proti sobě, poté co se

potkají, rozšiřují cestu na potřebné rozměry.Neprobádané - po staletí sesuvy půdy, podzemí zanesené materiálem.

délka cca 7 km

maximální využití oblouku, typického stavebního prvku Římanů (od Etrusků). Někde prohnutí dovnitř a ven působí až

barokně (Borromini)

stavba: 118 – 125 + 125 - 133                                                                                  

osud vily                                                                                        

po smrti Hadriána zde Dioklecián, Konstantin dal mnoho uměleckých děl převést do Říma

6.st – gótské kmeny tu mají tábořiště                                       

1460  - o vilu se zajímá papež Pius II Piccolomini a bohatí šlechtici                                

16.st – na 200 let plenění a odvoz 300 soch                              

vykopávky řídí Hypolit d´Este, syn Lukrécie Borgie, pak střídání majitelů                  

zdroj inspirace – Michelangelo, Borromini, Palladio, Canova, rytec Piranesi (Lobkowiczký palác, Pražský hrad) 

19.st – vila do vlastnictví italského státu

umělecká díla                                                                           

sochy božstev celé říše – řecké, římské, egyptské, asyrské...     ve Vatikánu -  Diskobolos-Myron, Antinoos jako

Dionýsos  - v Kapitolských muzeích – mozaika s holoubky, Kentauři, Faun

prohlídka areálu vily

vstup do areálu  - po cestě vzhůru do mírného kopce  - malý domek s modelem

vegetace                                                                                                                

olivovníky – prořezává se koruna = lepší cirkulace vzduchu

cypřiše

vlastní vchod do Villy  = brána ve zbylé 9 m vysoké zdi   

názvy budov a objektů – až v renesanci a později, dokumenty se nedochovaly

pecile

velký obdélníkový porticus  232 x 97 m. Bazén  restaurován.                  

název dle stoà poikìle,  malovaný portikus na aténské agoře

7 x dokola = 3 km – lékaři doporučená procházka po obědě

v horní části zdi 104 děr po trámech – budova měla sedlovou střechu                                                   

typ zdiva: opus mixtum = cihly i kámen, stavební technika konce rep + zač.císařství původně uzavřený prostor,

dnes výhled do kraje

odtud přístup do Sala dei filosofi e Teatro marittimo. Stavba leží na velké nosné konstrukci

100 camerelle                                                               

sloužila jako ubytování pro sloužící, otroky a vojáky, ale nijak s Pecile nesouvisela.

místnosti byly stejně velké, měly dvojité zdi proti vlhkosti, dřevěné podlahy.

přístupné po zděném schodišti – vedlo na venkovní dřevěné pavlače                  

datace cihel - rok 123 a 124                                                          

kryptoportika – podzemní chodby – zásobování lázní dřevem                            

místnosti otevřeny do dvora, okna do ulice prakticky neexistovala – soukromí

2000  - objeven dvojitý silniční systém u Cento Camerelle.   1. silnice poměrně úzká – pro personál, vedla do 

cryptoportica pod Vestibulem, Piccole  + Grandi Terme.  Tato silnice oddělena zdí od hlavní 2.přístupové silnice do Villy

2.silnice – širší, vydlážděná kameny, se středním pásem. Základy chrámu kultu Antinoa

L'Antinoeion se 100 Camerelle v pozadí

piccole terme     Honosná mramorová výzdoba...Klasické členění – atrium – apodyterieum-frigidarium – tiepidarium – sudatio – natatio – palestra                                            

sala ottogonale =  mistrovské dílo – vzor pro renesanční + barokní architekty při řešení zakrytí velkých prostor - výška je 10,5 m - Borrromini                                

střídají se rovné a zakřivené plochy stěn - na zemi krásné mramorové obklady v opus sectile

palestra – tělesná cvičení, spheristerium = hra s koženým míčem                              

z palestry vstup do oválného frigidaria, s 2 bazény se studenou vodou v apsidách

U palestry jsou monumentální zbytky budovy                                            

praetorium -  kasárna prétoriánské gardy                                                             

stavebně podobné 100 camerelle -  dvě samostatné budovy                    

spodní budova tvoří nosnou konstrukci horní budovy -  má 3 patra, oddělené pokojíky

lázně spojeny podzemní chodbou – přístup k preafurnia - pecím

grandi terme                                                                                                          

méně honosněji vybaveny  - asi pro služebnictvo, otroky a vojáky

LÁZNĚ OBECNĚ                                                                             

lázně pro Římany = buena vista social club..., pro všechny společenské vrstvy

hygiena + občerstvení + společenský život + uzavírání obchodů domy bez koupelen a WC chodilo se do lázní - čistota vody přísně kontrolována snaha oddělit muže a ženy-moc se nerespektovalo, opakovaně to mají řešit vyhlášky a nařízení všechny služby placené – botteghe, osterie, barbieri, mescita di vino

canopus                                                                                                                    

 vznikl PŘED cestou do Egypta, vyzdobeno poté.                        

miniatura kanálu, spojujícího Alexandrii s městem Canopo v deltě Nilu                      

bazén – 120 x 18 m  - námořní hry, naumachie      

Serapeum = umělá jeskyně GROTTO  (chrám egyptského boha Sérapida)

Serapis - latinská verze řecko-egyptského boha  - patrona města Alexandrie a celé ptolemaiovské říše 

od 4.st př. - do Řecka a celého antického středomoří - zobrazován - důstojný muž a´la Zeus - kadeře do čela +koruna jako košík na ovoce - symbol úrody a hojnosti                                                       

od římské doby  Serapis zobrazován na předmětech užitého umění – lampách, bronzových nádobách, nářadí, vázách

triclinium = letní jídelna -   umělé vodopády měly ohromit hosty   

architekt sám Hadrián? -  tvar dýně zkritizoval Apolodoros -  císař o architektuře nic neví. Neměl to dělat...    

materiál  = římský beton                                                                                                

sochy

4 karyatidy (stejné jako  na Erechteionu v Athénách) -2 Siléni (originály zde v muzeu)                            --

kopie soch bohů Marta , Mercuria a Athény starší kopie Amazonky od Feidia

krokodýl z cipolina = pro Římany symbol Egypta + Nilu

ninfeo                                                                                                        

nymphaeum (nebo natatio)  leží poměrně vysoko nad cryptoportikem                             

caserma dei vigili - kasárna stráží                                                                             

dobře zachovalá kasárna hasičů, jednoduché stavební techniky, dřevěné schody, podlahy  - opus spicatum  

basilica  - dochovala se část půlobloukové cihlové stěny

budova peschiera  v zimě vyhřívaná, sloužila císaři

Sala dei Pilastri Dorici

za kasárnami, s dórskými čtyřhranými a kanelovanými sloupy. Kladí zdobí několik triglyfů

a za sloupy je vchod do Cryptoportica.

Od kasáren PRETORIO – po cestě ke CANOPUS

sál filosofů 

mezi Piazza del Pecile + Teatro Marittimo  - ve stěně 7 nik – snad zde sochy filosofů?

budova s 3 exedrami

L od Pecile – v polokruhu dochovány bílé sloupy, impluvium a obdélníková fontána  -monumentální rozměry,

bohatá výzdoba – asi zde vlastní císařská rezidence

piazza d´oro - zlaté náměstí                                                                                       

název podle nalezené bohaté výzdoby – dnes v muzeích po celém světě systematické vykrádání – mramorové sloupy v Sále můz ve Vatikánu

velký peristyl 51 x 61 m  - uprostřed obdélníkový bazén                                                     

po obvodu peristylu dvojité sloupořadí toskánských sloupů z cipolina a egyptské žuly, nedávno objeven unikátní zavlažovací systém                

vstup  - velkým vestibulem - střecha byla kopulovitá  

proti vchodu bylo několik budov – osmiboké  letní triclinium                   

za tricliniem  velké polokruhové  nymphaeum - podlahy pokryty v opus sectile  složený do pravidelných obrazců

z různých typů mramorových desek

biblioteche - knohovny 

2 patrová latinská + 3 patrová řecká, budovy byly vytápěny

hospitalia 

místnosti pro hosty

císařský palác

postaven na základech staršího paláce z doby republiky

teatro marittimo - mořské divadlo                                                                              

hloubka 1,50 m, v 1955 rekonstrukce stropu -  rozměry stejné jako Pantheon - 43 m průměr

dle řeckých filosofů kruh = dokonalá forma, zde obdélníkový domus kruhové formy

hlavní vchod  - od Sálu filosofů                      

na ostrůvku miniaturní luxusní vila s átriovou zahradou, tricliniem a cubicolou (ložnicí).

malé lázně, bazén a latríny -přes kanál 2 dřevěné padací mosty - podlahy  opus sectile.

teatro marittimo sousedí s Terme con Heliocaminus

terme con heliocaminus 

nejstarší lázně vily. Kruhový sál sudatio – sauna. Otvor v kopuli regulován bronzovým

poklopem – více / méně páry. Přívod páry – troubou  kamen, otvory trouby, využití

termálních výparů ze země                                                                

místnost měla okna se skleněnými tabulkami v bronzových / železných rámech

AKVADUKTY

Celkem 11. délka 450 Km. Aqua Marcia - z Colli Albani. První akvadukty z 4. a 3. st.př, stavěny pod zemí, lépe skryty před nepřítelem, Řím ještě nekontroluje celé území.Max.výška oblouku 21 m