VÝUKOVÉ METODY ITALŠTINY
                                                      

Buon giorno, grazie di aver scelto le mie pagine web.

JAK SE BUDEME UČIT

Úvodní věta rovnou v italštině má své opodstatnění, napovídá totiž , jakou výukovou metodu budeme používat především. Jsem si jistá, že i naprostý začátečník rozumí výrazu BUON GIORNO a WEB. Velmi pravděpodobně bude znát i slovo GRAZIE. Jazykově nadaný začátečník  si ho později promítne do slovesa  rinGRAZIo. U neznámých výrazů (scelto, paginepodvědomě zapojí fantazii a zkušenost. Ve výsledku dojde k tomu, že to asi bude poděkování za zájem, jak to tak v úvodech webovek bývá.

Úplný začátečník

právě dosáhl prvního úspěchu - porozuměl - v tomto případě dostatečně - danému sdělení. A přesně o to jde v počátcích  výuky jazyka především - porozumět. Přitom ovšem neotrávit biflováním, nenudit, nebát se mluvit s chybami. V počátcích studia je zbytečné rozumět každému slovu, stačí pochopit celek obecně.  Přitom k dosažení tohoto cíle vedou různé cesty podle toho, jak se kdo učí a jakou má paměť. Vizuální, sluchovou, takřka žádnou? Je systémový typ, který potřebuje gramatiku vysvětlit a zaškatulkovat nebo raději gramatická pravidla jakoby mimoděk odvodí z textu?

Jsou i tací studenti, kterým ze slova gramatika naskakuje kopřivka a tvrdošíjně odmítají jakékoliv vysvětlování. Inu, pokud mají výbornou sluchovou paměť, nakonec proč ne, budou se učit nejprve stylem "otravné robátko" (opakovat, opakovat a znovu opakovat slyšené), poté dialogem, následně monologem, aniž by se zatěžovali pravidly. Na této metodě je mimochodem postavena výuka pár renomovaných jazykových škol s bezchybným marketingem. Proč ne, když to někomu vyhovuje. Moje zkušenost je jiná, v praxi se setkávám se studenty, kteří se bez základní gramatiky neobejdou.         

Až si vyjasníme, kam patříte Vy, zvolíme i nejvhodnější výukovou metodu 

Mírně - středně pokročilý student

se často může cítit sklesle při práci s obtížným textem, když v něm plave a tuší, kolik se toho ještě musí naučit, přitom studuje druhým (třetím, čtvrtým, pátým...) rokem. Ten pocit jsem zažila také. Při výuce angličtiny na gymnáziu jsme postupovali stylem vysvětlit gramatické pravidlo, procvičovat gramatické pravidlo, zkoušet gramatické pravidlo. To na k tomu účelu šroubovitě sestavených větách, obsahujících právě ten jeden jediný gramatický jev. Použití takových vět v praxi se pak velmi blížilo scéně z knihy Tři muži na cestách (Jerome klapka Jerome), kdy hlavní hrdina - Angličan - používal věty z učebnice angličtiny pro cizince v reálných situacích. Když v obchodu s obuví bezelstně pronesl: slyšel jsem, že zde prodáváte boty", vyhnal ho majitel ven s křikem, že blázny si z něj nikdo dělat nebude.

Takže co s tím? S textem se dá pracovat i jinak než stylem přečti přelož. Aktivní slovní zásoba, tedy slova, kterým student rozumí a umí je správně používat, není každé nové slovo z textu. Pokud nebrání porozumění danému, (zatím) pryč s ním. V našich hodinách italštiny půjdeme následující cestou  - Přívlastek je méně důležitý než podmět, který je o fous méně důležitý než přísudek. 

Každý jsme jiný a každý potřebujeme od výuky jazyka něco jiného. Kuchař v italské restauraci potřebuje porozumět italskému kolegovi, který na něj z druhého kouta kuchyně zoufale volá TOGLI LA PENTOLA DAL FUOCO!. Když dotyčný kuchař neporozumí slovu TOGLI, nechá pánev na ohni až do chvíle, kdy bude sugo nenávratně připálené.

S kuchařem se tedy zaměříme na slovní zásobu z oboru gastronomie a z gramatiky hlavně na imperativ. S passatem remotem trápiti se netřeba. Trápiti se třeba ovšem bude tomu, kdo se chystá na státnice. Na učiteli jazyků je, aby trápení nebylo víc, než je bezpodmínečně nutné.

KDE  A KDY SE BUDEME UČIT 

Výuka probíhá až na vyjímky u mě doma, jednak pro většinu studentů z finančních důvodů, jednak kvůli spoustě materiálů, které můžeme na hodinách použít, stejně jako výuku doplnit poslechem mluvené italštiny v živém vysílání italské televize. Po dohodě můžu docházet k Vám domů nebo do zaměstnání. Jak často, záleží jen na Vás.

BONUS

K výukovým metodám patří i případný bonus v podobě konverzace s Italy. Zvlášť italští studenti, kterých je každoročně na jaře plná Praha, jsou velmi komunikativní. Zájemci z řad mých studentů se mohou přidružit ke skupině, kterou budu provázet a nabyté znalosti pak rovnou vyzkoušet v praxi. Tato metoda zvaná též SKOČ A PLAV je zvlášť účinná a velmi motivující. Konverzace nezřídka pokračuje na dalších místech typu diskotéka či restaurace, ovšem už bez dohledu lektora. Pokud jste  blondýnka příjemného vzhledu, pozvání od RAGAZZI ITALIANI je více než pravděpodobné.

KOLIKA JAZYKY MLUVÍŠ, TOLIK ŽIVOTŮ ŽIJEŠ
CI VEDIAMO PRESTO !

602 20 48 42