PŘEKLADY FRAZEOLOGIE                                                                                       

Jsou prubířským kamenem stupně znalosti cizího jazyka. Čím hubenější kapesní slovník máte, tím větší je  šance, že si vyberete z uvedených možností zrovna tu špatnou -zkoušet šaty není totéž co zkoušet u tabule natož pak zkoušet jako pes. Dovolte na úvod jednu radu jak NEPŘEKLÁDAT frazeologii: nikdy ne doslovně – ne vždy si výrazy odpovídají.  Pokud to uděláte, v lepším případě druhá strana neporozumí nebo porozumí jinak, v horším případě se urazí ( nebo vám rovnou jednu vrazí). Chcete příklad? Jste- li přitažlivá blondýnka a latin lover někde na pláži či v baru kolem vás začíná kroužit čím dál těsněji, vaše dej mi pokoj přeložené doslova jako dammi la stanza ho přinejmenším  trochu rozhodí. Neslyší neotravuj, ale – věnuj mi místnost. Může vás pak zařadit do kategorie, kam patřit určitě nechcete. (rada: použijte  lasciami in pace nech mě být). Kdo na výše uvedenou radu neslyší, a slyšet zatím nemůže, je internetový překladač. Co má také chudák dělat se všemi těmi českými koncovkami, rody, vidy a já nevím co ještě, když italština nic takového nemá? A tak dělá co může a výsledek bývá překvapující. Třeba boj s větrnými mlýny přeloží jako mulini a vento di combattimento, což ve výsledku znamená mlýny bojového větru. Inu, kreativec. Na závěr mi dovolte radu jak PŘEKLÁDAT frazeologii:  ideálně s rodilým Italem po boku, pokud není zrovna po ruce, tak s dobrým slovníkem,  a vždy velmi opatrně.  Osvědčil se následující postup - již přeloženou frázi zadejte do italského googlu, pokud jste blízko originálu, mže se chytit a vyhledat vám správné znění.

PROČ TATO RUBRIKA                                                     

Není žádným tajemstvím, že pasivní slovní zásoba se rozšiřuje a zdokonaluje četbou knih v originále. Kdysi  dávno, když jsem byla  pánem svého času (kdypak se asi v rámci gender pravidel prosadí paní), četla jsem neustále. Malé ohmatané Harlekýnky jsem v Itálii kupovala na kila po antikvariátech a na burzách levných knih. Vše, co se mi zdálo při četbě přínosné pro studium – (od češtiny odlišné slovesné vazby, obzvlášť vypečená slovní spojení a fráze všeho druhu) - jsem vypisovala do tlustého sešitu, odkud je nyní budu postupně vytahovat na světlo Boží a umisťovat sem v naději, že se budou hodit všem, kteří chtějí dobře mluvit italsky. Jelikož mým cílem není vydat novou učebnici, bude to takový pel mel  (pěkné slovní spojení!). Nechť si každý najde, co ho bude zajímat. Pokud tu není to, co zrovna naléhavě potřebujete, napište nebo zavolejte. Avvertimento: pokud písnete nebo kólnete, budu HÓÓDNĚ nepříjemná! 

Některé složitější příklady jsou přeloženy, jinde zůstává věta v italštině. Rody se většinou nezabývám, neb vše je dohledatelné a Sofiina volba, zda articolo in - nebo determinato, je zcela na Vás (mezi námi, já v nich mám taky hokej) Pro lepší orientaci  jsou ošidná slovesa, slova s více významy a frazeologie řazeny abecedně v české jakož  i v italské verzi a bude jich postupně přibývat...Magari!  Buona lettura!

PŘEKLADY FRAZEOLOGIE  A USTÁLENÝCH SLOVNÍCH SPOJENÍ 

A

ANDĚL, STRÁŽNÝ = angelo custode

APRÍL = pesce d´aprile

B

BARVY

/ MODROvous = Barbablu

/ NAMODRALÝ = azzurrognolo

/ vidět RUDĚ = vedere rosso

ŠEDÁ eminence = eminenza grigia 

BERÁNEK

/ Beránek Boží = Agnelo di Dio 

/ obětní b. = capro espiatorio

BÍT, BÍT SE

/ do hrudi = battersi il petto

/ hodiny = battere, scoccare

BLECHA

/ šťastný jako blecha = felice come una Pasqua

BOD

/ pevný b. = punto d´appoggio

/ stěžejní  b. = perno

/ styčný b. = punto di riferimento

/ b.varu = grado di ebollizione

BOJOVAT

/ s větrnými mlýny = prendersela (lottare) con mulini a vento

BOTA

/ botička (zablokování auta) = ceppo

/ traktory (podrážka) = suolo carrarmato

/ chyba, omyl = marrone

BRAMBORA

/ bramborová medaile = la medaglia di legno

BÝT

/ druhá strana mince = il rovescio della medaglia

/ jako slon v porcelánu = essere come un elefante  in un negozio di porcellana

/ k něčemu = servire a qc.

(a che cosa serve questo strumento?)

(queste domande non servono a niente - tyhle otázky jsou na nic)

/ mimo mísu = fuori del vaso

/ na černé listině = essere sul libro nero

/ na ostří nože = sul filo del rasoio

 na řadě = tocca a qc. (adesso tocca a te)

(a chi tocca ?)

/ na suchu, bez peněz = essere al verde

/ ožralý, na plech = essere ubriaco fradicio

/ papežštější než papež = piú papalino del papa

/ po zuby ozbrojený = essere armato fino ai denti

/ přítomen = prendere parte

/ silný jako dub = essere forte come una guercia

/ studnice vědomostí = un pozzo di scienza

/ v sedmém nebi = salire al settimo cielo

 (ne) v pořádku = non andare (qualcosa non va?)

/ zdravý jako ryba = essere sano come un pesce

 zticha = stare zitto

/ u sebe (v pokoji, bytě...) = essere in camera

C

CENA 

/ cena zboží apod. (questo prezzo é troppo alto)

za jakou cenu - v přeneseném smyslu slova (Cesare vinse, ma a quale prezzo)

/ za každou cenu = a tutti costi

/ ocenit = apprezzare 

/ velká cena Monaka = gran premio di Monaco

CESTA 

/ královská cesta, v Praze = via reale

/ křížová cesta = via crucis

/ hedvábná cesta (stezka) = via della seta

/ poslední cesta = estremo viaggio

/ svatební cesta = viaggio di nozze 

CESTOVNÍ

/ rychlost = velocitá di crociera

CVOK, BLÁZEN

/ (strašnej, šílenej) = pazzo da legare (dosl.k svázání) 

CUKR

/ cukrová vata = zucchero filato

/ moučkový  = zucchero a velo

/ třtinový = zucchero di canna

Č

ČÁRA

/ ponoru = linea di galleggiamento

ČARODĚJNICE = beffana, strega

ČAS 

/ v rekordním čase = a tempo di record

ČELO

/ustupující = fronte sfuggente

/čelem vzad! = dietrofront!

ČISTIT SI ZUBY = lavarsi i denti

ČISTÝ

/ čistá pravda = pura veritá

/ čistá bavlna = puro cottone

/ čisté ruce = mani pulite

/ blesk z čistého nebe = fulmine a ciel sereno

D

DÁL + sloveso  = continuare + inf.

/ kouří dál = continua a fumare

Pozor na zpětný překlad slovesa „continuare“  =  „pokračovat“:

(Luigi continua a comportarsi come cretino - Luigi se dál chová jako blbec)

výsledek doslovného překladu:  „Luigi pokračuje v chování jako blbec“

DÁT, DÁT SE

/ do tance, smíchu, zpěvu = METTERSI A + inf.

/ na ústup =BATTERE la ritirata

položit, postavit  = METTERE (dove mettiamo le valigie?)

darovat = REGALARE

/ ránu z milosti = DARE, colpo di grazia

/ dát pozor = TENER d´occhio

(Tieni d´occhio il sugo!)

/ dát - dostat, rozhřešení = ASSOLVERE

začít pršet = METTERSI A PIOVERE

(puó darsi che si metta a piovere - vypadá to, že začne pršet)

DĚLAT

/ z komára velblouda = fare d´una mosca un elefante

DOČKAT SE = non vedere l´ora

DOSTAT, SE = ricevere, avere

/ dostat hlad = venire fame a chi (gli é venuta una gran fame - dostal strašný hlad)

/ dostat se z deště pod okap = cascare dalla padella nella brace

DRŽET

/ drž hubu! = chiudi la bocca

/ drž zobák = chiudi il becco

/ slovo = mantenere la parola

/ v šachu = tenere in scacco 

E

EMINENCE, ŠEDÁ = eminenza grigia          

H

HEJNO

/ ryb = branco (= smečka psů)

/ much = sciame (= roj včel)

/ ptáků = stormo

HLAS

/ zlomit se = incrinarsi (le si é incrinata la voce

HLAVA

/nebo orel = a testa o croce (kříž místo habsburské orlice)

/dubová = testa di legno (dřevo jako dřevo)

/ má hlavu jak koleno (plešatý) = é pelato come un ginocchio

/ se vztyčenou hlavou = a testa alta

HLAVNÍ

/vchod = entrata principale

/ nádraží = stazione centrale

/ oltář = altare maggiore

HLUCHÝ

/ jako poleno = sordo come una campana

HOREČKA

/ omladnic = febbre adolescenziale

/ sobotní noci = la febbre del sabato sera

HRAČKA

/to je hračka (jednoduchá věc) = é un gioco da ragazzi

/(dětská) hračka = gioccatolo 

HRÁT

/ sporty - fotbal = giocare a calcio

/ hudba - na housle = suonare

/ divadlo = recitare

/ hrát si-děti = giocare

/ hrát něco - předstírat = fingere

/ hrát si na něco, někoho = creder essere

/ hrát si s ohněm = scherzare (giocare) con il fuoco

HŮLKA

/ čínské h. = bacchette

/ kouzelná h. = bacchetta magica

/ lyžařské h. = bastoni

CH

CHODIT 

/ chodit na italštinu = frecquentare lezioni d´italiano

/ chodit na návštěvu = andare, venire a trovare

/ chodit spát se slepicemi = andare a letto con le galline

/ chodit s někým = uscire con qualcuno

/ chodit tancovat = andare a ballare

/ za školu = marinare la scuola

CHŘIPKA

/ ptačí chřipka = influenza aviaria

J

JÁMA

/ lvová = fossa dei leoni (Daniele)

JAZYK, JAZÝČEK

/ vah - ago della bilancia

JEDINÝ 

/ za jedinou noc - in una sola notte

JEDNODUCHÝ 

/ jednoduchá otázka = domanda facile

/ jednoduchý člověk = persona semplice

JET

/ na plný plyn = andare a tutto gas

JÍT 

/ do prčic = andare a quel paese

/ hladce jako po másle = andar liscio come l´olio

/ kam chodí i císařpán pěšky (na WC) - nejbílž je: dove il re non manda ambasciatori

/ na dračku = andare a ruba

/ na kraj světa = andare in capo al mondo

/ na OO (WC) = allo zero zero

/ zavěšeni = a braccetto                                             

K

KABINET

/ kabinetní politika = politica di gabinetto

KÁMEN

/ ne, zůstat kámen na kameni = non, restare pietra su pietra

KAPKA

/ poslední = la goccia che fece traboccare il vaso

KAPSA

/ da tasca = kapesní

/ vzdušná k. = tasca

KAŠLAT = tossire (jako capire)

KAŠLAT NA NĚCO = fregarsene =  hovorový, přibližně stejně silný výraz jako v češtině

( me ne frego cosa dice la gente - je mi fuk, co lidi řeknou)

KÁZAT

/ kázat vodu a pít víno = lodare l´acqua e bere il vino

KECAT = raccontare balle

KLEC

/ žít ve zlaté kleci = vivere nella gabbia dorata

KLENOT

/ v heraldice - cimiera

KLÍČ

/ zavřít na = chiudere a chiave

/ klíčové slovo = parola chiave

KLIKA

/ mít kliku = essere nato con la camicia, essere fortunato

/ u dveří = maniglia, f.

/ politická = frazione, f.

KLÍN

/ vytloukat klín klínem = cacciare chiodo con chiodo

/ na klíně = sulle ginocchia, in grembo 

KOBEREC

/ kobercový nálet = bombardamento a tappetto

KOČKA

/ kočičí máma = mamma dei gatti

KOLENO

/ nechat si k.vrtat = scorticherebbe anche un pidocchio (stáhl by z kůže i veš)

KOST A KŮŽE = pelle ossa

KOSTKA

/ kostky jsou vrženy = il dado é tratto - v orig.alea iacta est

KOSTRA

/ lidská = scheletro

/ zvířecí = carcassa

/ střechy apod. = intelaiatura

KRÁLÍK

/ pokusný k.  = cavia

KREV

/ a mlíko = acqua e sapone 

/ pít krev, někomu = succhiare il sangue

/ do poslední kapky krve = fino all´ultimo sangue

KRČIT

/ nos = storcere il naso

/ čelo = corrugare la fronte

/ rameny = stringersi nelle spalle, fare le spaluccie

KŘÍŽ

/ křížem krážem = per diritto e per traverso

/ křížová cesta = via crucis

/ křížová kost = osso sacro

KVĚTINY

/ řezané = fiori recisi

L

LEHKÝ = leggero, facile

/ lehká žena (lehkých mravů) = donna facile

LETĚT

/ letí po dálnici.. = corre sull´autostrada

LÍBÁNKY = luna di miele

LIST

/ listí, až opadá z dubu = quando le querce faranno limoni

/ otočme list = voltiamo pagina

/ papíru = foglio,m.

/ stromu = foglia, f.

LOĎ

/ být na stejné lodi = essere nella stessa barca

/ chrámová loď = navata

/ plavidlo = nave

/ loď duchů =  nave fantasma

/ lodní kýl = la chiglia

/ lodní šroub = propulsore

/ lodní příď = prua

/ lodní záď - poppa

M

MATEŘSKÝ = materno

/ mateřské znaménko = il neo

MĚSÍC (planeta)

/ spadnout z = venire dalla luna, cadere dalle nuvole

MÍT = avere, possiedere

/ čas = avere tempo + essere disponibile (míněno pracovně)

otrocký překlad: být k dispozici

Signora, sarebbe DISPONIBILE domani per due ore? Ho bisogno di un interprete dal russo.

Měla byste ČAS  zítra na dvě hodiny? Potřebuji překladatele z ruštiny.

Purtroppo domani non sono DISPONIBILE , ho giá un IMPEGNO

Buhužel zítra NEMÁM ČAS, už NĚCO MÁM

otrocký překlad: Bohužel zítra nejsem k dispozici, už mám závazek

/hlad jako vlk, jako herec= avere fame da lupo, da poeta

/husí žaludek = avere uno stomaco di struzzo ( pštros!)  

/chuť = avere voglia di

/ kostlivce ve skříni = uno scheletro nell´armadio

/ mlíko na bradě = avere ancora il latte sulle labbra

/ nohy do x = avere le gambe a X

/ oči jako rys = avere gli occhi di lince

/ odvahu = avere fegato (játra! -proč? viz antické Řecko)

/ štěstí, narodit se na šťastné hvězdě = esser nato con la camicia

/ to na jazyku = averlo sulla punta della lingua

/ za manžela blbce = essere sposata con un cretino

/ považovat = prendere (per chi mi hai preso? = za koho mě máš?)

MLUVIT 

/ jak ti zobák narost´= ma parla come mangi

MODROVOUS = barbablu, m.

MOŽNÁ 

/adv. snad, asi = forse, puó darsi

/adj. možná varianta = possibile  

MŮSTEK

odrazový = trampolino di lancio

/ velitelský, na lodi = la plancia

N

NABALENÝ

/ jako PUMPA = vestito come la cipolla

NAČERNO

/ jezdit n. = fare il portoghese

NÁHODA

/ to je náhoda! = che combinazione!

/ náhodou = per caso (non essere geloso, ci siamo incontrati per caso)

/ ani náhodou = nemmeno per sogno

NECHAT

/ nechat být = lasciar stare (lascia stare, non toccarlo! - nech to být, nesahej na to)

/(ne) nechat se + inf. = (non) farsi + inf.

(Rachel non si fece pregare - Rachel se nenechala prosit)

/ nechat si =  tenere (la piantina di Praga é gratuita? posso tenerla?)

/ nechat někoho, rozejít se = piantare, lasciarsi (Marta e Pedro si sono lasciati)

(Ma la vuoi piantare? - Necháš už toho?)

NIC 

/ 100x nic umořilo osla = con tanti niente ammazzai l´asino

/ za nic = není zač = di nulla

NOHA = piede, gamba

/ šel kam ho nohy nesly=- andó dove lo portarono i piedi

/ schopný člověk = uomo in gamba

/ vstát levou nohou = alzarsi col piede sinistro

/ na válečné noze = sul piede di guerra

 / dupat = pestare i piedi

/ stojí nohama pevně na zemi = ha i piedi per terra

/ roztáhnout nohy = aprire le gambe

NOS

/ tahat za nos = prendere per il naso

NOVÁČEK (bez zkušenosti) = essere alle prime armi

NUDA

/ to je n. = che noia / pizza / barba

 Ň = iota

/nevynechat ani ň - non tralasciare il piú piccolo iota

O

OBLÉKNOUT SE = vestirsi, mettersi addosso, coprirsi, prendere roba pesante

/ obléknout se teple = coprirsi bene

(oblékni se teple, je tam 5 pod nulou = copriti bene, ci sono 5 gradi sotto zero)

OBLOUK

/gotický  = arcata gotica

/lomený = arco a sesto acuto

/nadočnicový, vystouplý = arcata sopraccigliare prominente

/ vítězný = arco di triomfo

ODHALIT

/sochu = svelare la statua di..

/spiknutí = smascherare la congiura

OKO, OČI

/ koutkem oka = con la coda dell´occhio

/ přimhouřit oko = chiudere un occhio

/ říct, do očí = dire in faccia 

/ mezi čtyřma očima = a quattr´occhi

/ pouhým okem = ad occhio nudo

OKRAJ

/ klobouku, krempa = tesa (a tesa larga)

/ stránky, chodníku = margine

OPASEK

/ utáhnout si = stringere la cinghia

OŘÍŠEK, tvrdý = osso duro 

OSLOVENÍ paní, pane- bez příjmení se většinou nepřekládají, postačí "promiňte prosím" apod.(Signora, mi scusi, quale bus va alla stazione? Promiňte, který autobus jede na nádraží?)

OSOBA

/ stůl pro čtyři osoby = tavolo per quattro (persone - vynechává se)

OTÁZKA .

/ co je to za otázky - che domande

/ další otázky? - altre domande?/ otázka života a smrti - questione di vita o di morte

OTEC

/ Otec nebeský = Padre Eterno

/ Svatý Otec = Santo Padre

OTRAVA 

/jídlem apod. = avvelenamento

/nuda = viz NUDA   

/ otravný člověk = rompiscatole, rompipalle

OTRAVOVAT = dare noia, dare fastidio, rompere (le scatole, le palle)

OVCE,  OVEČKA

/ černá ovce = pecora nera

/ počítat ovečky = contare le pecore

P

PAMĚŤ

/kam lidská paměť sahá = a memoria d´uomo

PÁTER NOSTER (výtah) = il saliscendi (doslova "nastup-vystup")  

PES, PSÍ 

/ psí počasí = tempo da cani

/ psí útulek = il canile

/ ovčácký pes = cane da pastore, cane lupo

/ šípková růže = rosa canina

PÍCHAT

/ do vosího hnízda = stuzzicare il vespaio

/ souložit, vulg. = chiavare

PÍSEŇ

/ labutí píseň = canto del cigno

PÍT, PŘÍLIŠ = alzare il gomito       

PIVO

/ světlé = birra chiara, bionda 

/ točené = alla spina

/ tmavé = scura 

/ v plechovce = in lattina

PLATIT

/ penězi apod. = pagare

/ sázka, stát za něco =  valere

/ zákon apod. = essere in vigore

/ na mě to neplatí = con me non attacca (non funziona)

PLNÝ

/ na plný plyn = a tutto gas

/ s plným břichem (žaludkem) = a stomaco pieno

/ plná moc = delega, pieni poteri

POHLED 

/ láska na první pohled = amore a prima vista

/ pohled,-nice = la cartolina

/ z mého pohledu = dal mio punto di vista

/ skelný pohled = occhi vitrei

POMLOUVAT

/ za zády = parlare male dietro le spalle

POSÁDKA

/ lodní = ciurma

POSLEDNÍ

/ odpočinek = estremo riposo

/ pomazání = estrema unzione

/ sbohem = estremo addio

/ slovo = l´ultima parola

/ soud = Giudizio Universale

/ večeře = Ultima cena 

PRÁDLO 

/ teplé prádlo = la biancheria pesante (doslova „těžké“)

/ špinavé prádlo, prát doma = lavare in casa i propri panni sporchi

PRASE 

/ házet perly sviním = gettare perle ai porci

/ tlustý jako prase = grasso come un porco

PRDEL

/ mít z p.kliku = avere il culo

/ běž do p. = vaffanculo

PRINC

/na bílém koni = principe azzurro

PROBUDIT 

/ probudit mrtvé = rescuscitare i morti

/probudit svědomí = svegliare la coscienza

/ probudit se akorát včas = svegliarsi giusto in tempo

PRVNÍ

/ první třída = prima classe 

/ první pomoc = pronto soccorso

PRYČ 

/běž pryč = vai via

/ je to pryč = é acqua passata

/ všichni jsou pryč (údiv) = sono tutti spariti

/ všichni jsou pryč (informace) = sono tutti via

PŘIJÍT

/ s křížkem po funuse = arrivare a spogliar il prete, dopo la musica

PŘÍKLAD

/ názorný příklad - esempio palese

PULT

/ v baru = banco

/ přebalovací = fasciatoio

PŮSOBIT

/ lék, alkohol.= agire, fare effetto

/ bolest, utrpení = far soffrire

(il suo ricordo le faceva soffrire -vzpomínka na něj jí působila bolest, bylo bolestné na něj vzpomínat, při vzpomínce na něj trpěla - atd.atd,) 

R

RÁM

/ obrazu = cornice, f.

/ kola = intelaiatura

RÁNA

/ z milosti = colpo di grazia

RONIT

/ krokodýlí slzy = versare lacrime di coccodrillo

RUKA

/ pravá ruka = braccio destro (paže!)

/ požádat o ruku = chiedere la mano

/ podat prst-chytit za ruku (čert) = dare un dito e farsi prendere Il braccio

/ se založenýma rukama = con braccia conserte

RŮŽICE

/ větrná = rosa dei venti

/ r. katedrální okno = il rosone

RYBA

/ ani ryba ani rak = né carne né pesce

/ zdravý jako rybička = sano come un pesce

/ čerstvý jako rybička = fresco come rosa 

RYTÍŘ

/ bez bázně a hany = cavaliere senza macchia e senza paura

Ř

ŘADA

/ jít v indiánské řadě = andare in fila indiana

ŘÍŠE

/Svatá říše římská = Sacro Romano Impero

/ Třetí říše = il Terzo Reich

S

SALÁT

/ hlávkový = insalata verde

/ míchaný = mista

/ vlašský =  russa

SEDĚT

/ na židli = sedere sulla sedia

/ na silnici-auto = tenere la strada

/ jako na trní = stare sulle braci

/ souhlasit-počet = quadrare

SEN

/ sladké sny = sogni d´oro

SKOČIT

/ do ohně, kvůli někomu = gettarsi nel fuoco per qc.

SKŘÍŇKA

/ Pandořina s. = vaso di Pandora

SLEPÁ BÁBA

/ hrát na  = giocare a mosca cieca 

SLEPICE

/jako zmoklá slepice = bagnato come un pulcino /kuře/

SLIBOVAT

/ hory doly = promettere mari e monti

SLON

/ v porcelánu = elefante in un negozio di porcellane

SLOVO 

/ čestné slovo - lo prometto, hai la mia parola

 Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh

In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio 

SLOUP

/ solný sloup = statua di sale (la moglie di Lot)

SLUCH

/ 1 ze smyslů = udito

/ absolutní sluch = orecchio assoluto

SONDOVAT, terén = tastare il terreno

SPÁT

/ na vavřínech  = dormire sugli allori

STAČIT 

/ dostatečně - stačí ti 200 Kč? -= ti bastano 200 corone?

/ stačit, ve vodě = toccare – (tocchi? - stačíš tam?  doslova "dotýkáš se" )

/ stačit, stihnout = farcela  (non ce la faccio  mai)

STRAKA

/ zlodějka = gazza ladra

STRANA

/ pravá = parte destra

/ politická = il partito

/ světová = punto cardinale 

/ svá - ze své strany - dal canto suo

STRÁNKA

/ v knize = la pagina

/ slabá, silná stránka = il punto debole, forte (la matematica non é il mio forte)

STRAŠNĚ = zesílení významu - přípona - ISSIMO

/ strašně moc = tantissimo

/ strašně hezká = bellissima 

/ strašně daleko = lontanissimo

/ strašně zamilovaný = innamorato COTTO 

STREFIT SE = centrare, fare centro, colpire

hádanka pro Vás: kdepak se můžete setkat s tímto nápisem?

non importa se fate centro ma fatela almeno dentro...

/NEstrefit se = mancare (il bersaglio)

STRKAT (SE, SI)

/v MHD = spingere (non spingete, tanto non c´é piú posto! - nestrkejte se, už tak je tu narváno)

/nos do cizích věcí = ficcare ( mettere) il naso nei fatti altrui - odtud i FICCANASO 

/ ruce do kapes = infilare (-rsi) le mani in tasca

STROP

/ maximální výše (strop) = tetto massomo

STŘÍLET

/ šípy = scoccare

STUDENÝ 

/studená voda, v řece = acqua fredda

/ studená voda (nápoj, v horku) = acqua fresca

SVATÝ 

/ světec = il santo (san Venceslao)

/Svatá rodina = la Famiglia sacra

/ svaté místo = il luogo sacro

SVĚTLO

/ světelné roky = anni luce,

/ večeře při svíčkách =  a lume di candela 

/ rozum = lume della ragione

/ světla auta = i fari

SVRHNOUT

/ z trůnu - detronizzare

/ z výšky - scaraventare

/ pumy z letadla - sganciare

Š

ŠERMOVAT

/ sport = tirare di scherma

/ rukama, gestikulovat = agitare le mani

ŠKRTAT

/ chyby = tagliare errori

/ výdaje = tagliare costi

ŠPATNÝ

/ špatný člověk - uomo cattivo

/ je to špatné - siamo nei guai

/ špatný vlak, nastoupit do ... - treno sbagliato

/ je mi špatně - sto male

ŠPIČKA

/ má špičku (vesele přiopilý) = é brillo

/ nevidět si na špičku nosu = non vedere piú in lá del naso

/ po špičkách, jít = in punta di piedi

Ú

ÚDER

/ obecně, i přeneseně (to je rána, osudu) = colpo

/ šavlí = fendente

/ pěstí = pugnalata

/ rukou, do stolu = botta

/ blesku = colpo di fulmine

/ hromu = tuono

T

TAHAT

/ někoho za nos = menare qc. per il naso

/ losovat = tirare a sorte

TAŽNÝ

/ ptáci = uccelli migratori

/ zvířata = animali da somma

/ zařízení = dispositivi di traino

TÁHNOUT, SE

/ jako šnek = camminare come una lumaca, trascinarsi

/ táhne (je průvan) = tira

/ táhni! = vattene, va al diavolo!

TEHDEJŠÍ

/ v tehdejším Československu - nell´allora Cecoslovacchia

TEPLO

/ subjektivní vjem = caldo

/ fyzikální veličina = calore

TĚLESO

/ geom. = solido

TĚŠIT SE = non vedere l´ora

TMA

/ jak v ranci, úplná tma = buio, pesto

TRÁVIT

/ čas = trascorrere il tempo, passare le vacanze

/ jídlo = digerire

TVÁRNÝ = duttile

U

ÚČEL = fine,m., scopo

/ účel světí prostředky - il fine giustifica i mezzi

UČEDNÍK

/ budoucí řemeslník - apprendista

/ u.Krista - discepolo

UDĚLIT

/ svátost nemocných = somministrare unzione degli infermi

/ povolení = dare un permesso

/ titul = conferire un titolo

UCHO

/ jedním uchem tam a druhým ven = gli entra da un orecchio e gli esce dall´altro

/ jehly = cruna dell´ago

UMĚNÍ

/ užité  = arti applicate

UTRÁCET

/ jako blázen, příliš = avere le mani bucate

UVOLNIT, SE

/ uvolnit pokoj = liberare la stanza

/ uvolnit se = rilassarsi

UZEL

/ gordický uzel = nodo gordiano

V

VÁLET

/ sudy, ze svahu - rotolarsi

VÁLKA

/ válečný = bellico

/ blesková válka = guerra lampo

VAZ, ZLOM VAZ! = bocca al lupo 

VĚNOVAT

/ pozornost = prestare attenzione

/ darovat = regalare

VESTA

/ záchranná = giubotto salvagente

VĚTA

/ frase

/ teorema - teorema di Pitagora - Pythagorova věta

VIDĚT/ UVIDĚT = vedere

/zelené mužíčky = omini verdi

VISET

/ na rtech = pendere dalle labbra

VODA

/ hnát vodu na svůj mlýn = tirare l´acqua al suo mulino

/ studená, na pití = acqua fresca

/v kalných vodách, lovit = pescare nell´acqua torbida

VOJÁK = soldato, milite (kniž.)

/ hrob neznámého vojáka = la tomba del Milite Ignoto

VOSA

/ na med = mosca al miele

VRÁNA

/ bílá = merlo bianco, mosca bianca

VRH

/ koulí = lancio

/ štěňat = cucciolata

VRSTVA

/ omítky , oblečení = strato

/ nátěr = mano

/ společenská = ceto sociale

VSTÁT

/ levou nohou = alzarsi col piede sinistro

VYVOLAT

/ rozruch - suscitare clamore 

Z

ZABÍT, ZABÍJET = uccidere, ammazzare

/ zabíjet čas = ammazzare il tempo

/ zabít dvě mouchy jednou ranou = prendere due piccioni con una fava

(doslova"dva holuby na jeden zob" - FAVA = vlčí bob)

/ hřebík do dřeva = conficcare un chiodo nel legno

ZÁLEŽET = dipendere, tenere

/ záležet někomu na něčem = tenerci (ci tengo tanto = moc mi na tom záleží)

/ záviset na čem = dipendere da

/ to je různé = dipende

ZÁMEK

/ vzdušné z. = castelli di sabbia, di carta

/ dvojitý z. = serratura a doppia mandata

/ z. na kolo, na skříňku = il lucchetto

/ pusu na zámek = acqua in bocca 

ZÁPAD

/ na západě Prahy = all´ovest di Praga

/ na dva západy, zamknout = chiudere a due mandate

/ západ slunce = tramonto 

ZAPÁLIT SI, cigaretu – accendersi (i NASTARTOVAT auto) 

ZAPNOUT

/ televizi, rádio = accendere

/ si pásy = allaciare le cinture  

/ si kabát = abbottonarsi

ZARAZIT

/ hřebík = conficcare un chiodo

/ zastavit = fermare, bloccare

ZBRAŇ

/dvousečná = arma a doppio taglio

/ hromadného ničení - per lo sterminio di massa

ZBRUSU NOVÝ = nuovo di zecca

ZAVINÁČ

/ ryba - aringa (involtino d´aringa)

/v mailu = chiocciola 

ZÁZRAK

/ zachránit se jen zázrakem = salvarsi per puro miracolo

ZLATO

/ kočičí = oro di Bologna, di Piombino

ZLOM VAZ = in bocca al lupo

ZMATENÝ, CELÝ ZMATENÝ = tutto sotto sopra, scombusolato

ZRNO

/ oddělit zrno od plev =  separare il grano dal loglio

ZUB = il dente

/ drkotat zuby = battere i denti

/ skřípat zubama = digrignire i denti

/ mléčné zuby = denti da latte

/ něco na zub = qualcosa sotto i denti 

/ uvařeno na skus = cotto al dente

/ zub moudrosti =  dente di giudizio

Ž

ŽALUDEK

/ kručí v žaludku = brontola lo stomaco

ŽERT

/ kanadský žertík = scherzo cinese (přes Kanadu do Číny za 80 dní...) 

ŽIVÝ

/ plot = siepe (živý se nepřekládá)

ALCUNI VERBI ed ESPRESSIONI CON PIÚ SIGNIFICATI

A

ACQUA

/ di fogna = odpadní

/ fresca = studená, na pití

/ frizzante = perlivá

/ liscia = bez bublinek, neperlivá

/ passata = uzavřená záležitost, minulost

/ potabile = pitná

/ acqua in bocca, avere = mlčet o něčem, nikomu to neříct

/ gettar via acqua sporca con il bambino = vylít s vaničkou i dítě

/ gettare acqua sul muro = házet hrách na stěnu

ANDARE 

/ a, a chi = mít chuť, chtít (zvratná forma!) (ti va di andare al cinema stasera?)

/ a. a farsi benedire = jít do prčic

/ a. a monte = zhatit se

/a.,  bene = vyhovovat, hodit se (Le va bene alle sette?)

/ andare bene - ironicky!! (andiamo bene! - no to je super!to nám ještě scházelo)

/  andare, come = dařit se (come va?)

/ andare = dovere = muset - neosobní vazby

(questa cosa va fatta immediatamente! ta věc se musí udělat hned)

/ lasciarsi andare  = uvolnit se (non essere cosí nervosa, lasciati andare)

/ a. a prendere un bicchiere = jít na skleničku

/ a. su tutte le furie = rozzlobit se, vztekat se

ANTI

/antigelo = nemrznoucí

/ antincendio = protipožární

/ antiurto = nárazuvzdorný

APERTURA

/ alare = rozpětí křídel

APRIRE

/ a. le gambe = roztáhnout nohy

ARMA

/ a doppio taglio = dvojsečná zbraň (i přen.) 

/ alle prime armi = nováček, začátečník

AVERE

/ avere = dostat, dárek (Da chi hai queste rose? Le ho avute da Gianni)

/ avere (ho)...anni = být...starý, je mi ... let (quanti anni hai?)

/ avere (ho) caldo / freddo = být, je mi teplo, zima       

/ avere un impegno = mít práci, nemít čas

/ avere la testa FRA le nuvole  = mít hlavu V oblacích                             

AVERCELA CON QC= zlobit se na někoho – (non ce l´ho con te)

RIAVERSI = vzpamatovat se

B

BORSA

/ b. a rete = síťovka

/ b. di studio = stipendium

/ le b. sotto gli occhi = pytle pod očima

/ b. di Milano = milánská burza

BRACCIO 

/ a braccia aperte = s otevřenou náručí

/ a braccetto = zavěšení, vodit se 

/ bracci della croce =ramena kříže

/ braccio della morte = cela smrti

/ braccio di ferro = konflikt, střetnutí

/ braccio destro di qc. = něčí pravá ruka

/ candelabro a sette bracci = sedmiRAMENNÝ svícen

C

CAMBIARE 

/ cambiare cappotto = převléknout kabát (přeneseně)

/ cambiare casa = přestěhovat se

/ cambiare soldi = vyměnit peníze

/ cambiare treno = přestoupit  

CANE, da CANE 

/ cane lupo = německý ovčák, vlčák

/ cane lupo cecoslovacco - československý vlčák

/ pesce cane = žralok

/ porco cane = do pytle! kruci!

/ tempo da cani = psí počasí

/ rosa canina = šípková růže

/ vita da cani = psí život

CANTO

/ belcanto - technika zpěvu

/ dal canto suo - ze své strany

CAPACE

/ di tutto = schopný všeho

/ capaci tasche del grembiule = objemné kapsy zástěry

CAPELLI

/ rasati = holé lebky

CAPO

/ capobranco = vůdce smečky

/ capoufficio = vedoucí oddělení 

CATENA

/c.di metallo = kovový řetěz

/ c.alberghiera = hotelový řetězec

/ c.montuosa = horský hřeben

CHIUDERE

/ il becco = zavřít zobák

/ con qc. = skončit s někým ( con te ho chiuso)

CODA 

/ code sull´A 1 = kolony na A jedničce 

/ capelli raccolti a coda di cavallo = vlasy do culíku

/ coda di occhio = koutek oka

COLORI

AZZURRO

/ principe azzurro = princ na bílém koni

BIANCO

/ passare la notte in bianco = nespat celou noc

/ mosca bianca = bílá vrána

/ voci bianche = dětské hlasy (ve sboru)

/ vedovo bianco = slaměný vdovec 

/ vedere tutto bianco  = vidět vše v růžových barvách

BLU

/ barbablu = modrovous

/ sangue blu = modrá krev

GRIGIO

/ eminenza grigia = šedá eminence

NERO

/ essere sul libro nero = být na černé listině

/  la pecora nera = černá ovce

/ fare i lavoro nero = dělat černou práci ( neplatit daně)

/ nero su bianco = černé na bílém

/ nero animale = živočišné uhlí

/ pozzo nero = žumpa

ROSSO

/ rosso dell´uovo - žloutek

VERDE

/ essere al verde = být na suchu-bez peněz

/ avere il pollice verde = být schopný zahradník

COLPO

/ c. di grazia = rána z milosti

/ c. basso = úder pod pás

/ c.di Stato = státní převrat

CONSUMARE

/ il cibo  = jíst, konzumovat

/ il matrimonio = naplnit manželství

CORRERE

/ corre sull´autostrada = letí po dálnici

COSTUME

/ donna di facili costumi = žena lehkých mravů

/ costumi d´epoca = dobové oděvy

D

DARE 

/ dare nel cortile = vést do dvora-okna

/ dare i soldi = dát (darovat) peníze

/ dare gli anni = hádat věk (quanti anni mi dai?) 

/ dare coraggio = dodat odvahy

/ dare del tu= tykat si

/ dare fastidio = obtěžovat, otravovat (mě - něco/ někdo ) (il fumo mi da fastidio)

/ dare fuoco = zapálit

/ dare la mano = pomoct (la valigia é troppo pesante, mi dai la mano?)

/ dare un´occhiata = kouknout se

/ dare nell´occhio - být nápadný

/ dare sui /ai nervi = jít na nervy

DAI = dělej, do toho!

MA DAI! - výraz údivu - vážně?

PUÓ DARSI = možná

DIVENTARE 

/ diventare medico  (Luigi vuole diventare presidente)

/ diventare rosso = zčervenat

/ diventare pallido = zblednout

/diventare blu = zmodrat

E

ESSERE 

/ essere geloso di =  žárlit na

/ essere in collera con qc. = zlobit se na  někoho

/ essere in grado = být schopen

/ essere disponibile = mít čas (pracovně)

/ essere impegnato = nemít čas (pracovně)

/ essere morto = zemřít, být mrtvý - podle kontextu

(il nonno é morto nel´ 68 = děda zemřel v osmašedesátém)

(mamma, il papá é morto, non si muove! Non é morto, é ubriaco fradicio come sempre

mami, táta je mrtvý, nehýbe se! Neni mrtvej, je na plech jako dycky)

ENTRARE 

/ entrarci con  qc = mít společného, souviset (questo non c´entra niente)

/ entrare in vigore = vstoupit v platnost

F

FACILE 

/ donna facile = lehko přístupná, lehčích mravů

FARE                                                                                                            

Fare amore = milovat se (fyzicky)

Fare il bagno = vykoupat se

Farsi la barba = oholit se

Fare bella figura = ukázat se / v dobrém světle, předvést se

Fare a botte = porvat se        

Far da bravo = být hodný, přestat zlobit  (Beppe, fai da bravo)

Fare una brutta caduta = ošklivě upadnout

Fare il brindisi = připít si

Fare brutta figura = ztrapnit se  / vyvolat špatný dojem

Fare il bucato = vyprat                                                                       

Farsi buio = stmívat se (si fa buio/  lépe vyjádřený průběh děje – si STA FACENDO BUIO

Far cadere = upustit                                                                     

Far (fa) caldo =být (je) horko

Far capire = vysvětlit (fammi capire meglio)        

Fare i capricci = zlobit

Fare cavaliere = pasovat na rytíře

Farcela = dokázat, zvládnout (něco = LA -tu věc ) non ce la faccio, é troppo difficile  

Fare castelli in aria = stavět vzdušné zámky

Fare causa = obžalovat

Fare centro = strefit se

non importa fare centro ma fatela almeno dentro - otázka za 10 000 euro - kdepak můžete vidět tento nápis?

Fare colazione = snídat (pozor – NE udělat snídani, to je „preparare la colazione“) 

Fare i conti = spočítat / zúčtovat

Fare la doccia = vysprchovat se 

Fare domande = ptát se  

Fare due   (quattro) passi = trochu se projít         

Farsi fare = dát si, nechat si něco udělat (il vestito, i cappelli) 

Far favore a qc. = udělat laskavost   

Fare una festa =  oslavit, uspořádat oslavu

Far finta = předstírat 

Farla finita = nechat něčeho, přestat s něčím  (zájmeno LA zde znamená LA COSA) 

Fare (fa) freddo = být (je) zima                                                              

Farla franca - vyvléknout se z něčeho

Far fuori, qc. = zbavit se někoho, odkrouhnout,odstranit – silné!

Fare furbo = chytračit, přelstít někoho                                        

Fare da guida = provést někoho, příležitostně

Fare la guida = pracovat jako průvodce

Far impazzire = vytáčet někoho (Il mio capo mi fa impazzire)       

Fare il letto = ustlat     

Fare una linguaccia  a qc. vypláznout jazyk na...

Far luce  = osvětlit                                        

Far male  a qc.= ubližovat  / bolet (mi fa male la testa

Fare a meno = obejít se (non ne posso fare a meno)      

Fare la muta = svlékat kůži (had)                                      

(NON) Far niente = nevadit – non fa niente       

Dolce far niente = sladká zahálka                          

Fare ore piccole = málo se vyspat, jít spát pozdě                     

Fare pace = usmířit se                                             

Far pena = být líto (Giulia mi fa tanta pena)          

(NON) Fare per chi  = (ne)být pro někoho (questa musica non fa per me)   

Far piacere = těšit (mi fa piacere di vederti)                                         

Far piangere = rozplakat                                            

Fare i piatti = umýt nádobí                               

Fare il pieno = tankovat plnou nádrž                         

Fare il portoghese = jezdit načerno

Far presto = pospíšit si    

Fare pulizie = uklidit / uklízet                    

Far ridere = rozesmát    

Far sapere = dát vědět 

Far scorrere l´acqua = pouštět vodu

Fare la spesa = nakoupit      

Fare (a) sapere = vědět (e tu, come fai a saperlo? -a jak ty to víš?)

Fare storie = dělat drahoty, okolky     

Fare ucccello di malaugurio = sýčkovat                                                   

Fare le valigie = sbalit si

Far vedere = ukázat (ti faccio vedere)

Fai da te = udělej si sám

FREGARSENE = kašlat na něco (me ne frego - kašlu na to)

(chi se ne frega = koho to zajímá)

G

GIRARE, GIRO

/ girare sui tacchi = otočit se na podpatku, a odejít

/ giro panoramico = okružní jízda

/ giro d´affari = obrat (ekon.)

/ essere sempre in giro = být pořád pryč, na cestách

/ essere su di giri = být vytočený, rozčilený

/ giro del mondo = cesta koem světa

/ 4000 giri al minuto = 4000 otáček za minutu

GOMITO

/ alzare il g. = pít přes míru

/ gomitolo di spago = klubko provázku

/ dare una gomitata = šťouchnout

/ sgomitare = tlačit se, strkat se

GUIDA

/ idea guida = vůdčí myšlenka

/ scuola guida = autoškola

/ guida turistica = průvodce, průvodkyně

GIUSTO

/ giusto in tempo - právě včas

/ giusto tra le nazioni - spravedlivý mezi národy

I

ISOLA

/ Isola di Capri é bellissima = Ostrov Capri je překrásný

/ isola pedonale = pěší zóna

L

LAMPO

/ guerra lampo = blesková válka

/ fare in un lampo = udělat bleskově

/ chiusura lampo = zapínání na zip

LAVARE,- RSI

/ i cappelli = mýt si vlasy

/ i denti = čistit si zuby

/ le mani = mýt si ruce (i Pilát)

LAVORARE

/ la terra - obdělávat půdu

LEGNO

/ stagionato - vyschlé

/ legna da ardere - palivové dříví

LEVARE, -RSI 

/ Levati di mezzo = vypadni, posuň se apod.(hrubé)

/ il sole si leva... - slunce vychází

LUOGO

/ aver l. = konat se 

/ comune = klišé, otřepaná fráze

/ di preghiera = místo modlitby 

M

MANCARE

/ persona = chybět -(mi manchi - chybíš mi  )                                                        

Ti manco, tesoro? - mica tanto = chybím ti  lásko? - nijak zvlášť

/ il bersaglio = nestrefit se do terče

MANDARE

/ m. a quel paese = poslat do prčic

/m. giú = spolknout

/ m. giú con il martello  = zatlouct

MANO

/ dare la m. = pomoci

/ l ´unica mano  = jediná vrstva (barvy, laku)

/ man mano = postupně 

METTERE, METTERSI

/ mettersi ai tacchi di qc = pustit se za někým, sledovat ho

/ mettere (carte in tavola) sul tavolo = položit (vyložit, karty) na stůl

/ mettere addosso = obléknout si, vzít si na sebe

/ mettersi le scarpe comode = obout si pohodlné boty

/ mettersi a piangere/ ridere  = dát se do pláče / do smíchu

/ mettersi a spiegare = začít vysvětlovat

/ mettersi d´accordo = domluvit se

/ mettere in discussione = zpochybnit

/ mettersi in fondo = usadit se (sednout si, najít místa) vzadu

/ mettersi in moto = dát se do pohybu, rozjet se

/ mettere le carte in tavola = vyložit karty na stůl

/ mettersi nei panni di uno = vžít se do něčí situace

/ mettersi in testa = vzít si do hlavy

MONTE

/a monte = proti proudu

N

NUDO 

/ a occhio nudo = pouhým okem

o

osso, duro = oříšek, tvrdý

P

PASSARE 

/ passare, le vacanze = trávit  (dove passi le vacanze?)  

/ passare, il sale = podat,  sůl (mi passi il sale? - můžeš mi podat sůl?)

/ passare, il tempo = ubíhat, čas  (il tempo passa)

/ passarsela = mít se (i detenuti se la passavano male)

/ il passatempo = zábava, kratochvíle

/ passare, il bus = jezdit ( passa qui il numero 9?)

/ passare dagli amici = zastavit se na návštěvu (passate da noi sabato prossimo!)

LASCIAPASSARE, m. = propustka 

PERSONA 

/ é venuta una persona = někdo přišel

otrocký překlad: "přišla jedna osoba"

/ c´é posto ancora per due persone = je tu místo ještě pro dva

PESCATORE 

/ martin pescatore = ledňáček - nikoli "rybář Martin"

PEZZO

/ grosso = významná, důležitá osoba

/ 10 euro al pezzo = 10 euro za kus

/ nervi a pezzi = nervy na dranc

/ se n´é andato da un pezzo = je to už dost dlouho, co odešel 

PIAZZA

/ piazza Venceslao = Václavské náměstí

/ pleš

/ letto a una piazza = postel pro 1 osobu, samostatné lůžko

PIEDE

/ su due piedi = jen tak

/ in piedi a quest´ora? = ještě vzhůru takhle pozdě? 

/ a piedi = pěšky

/ in piedi, stare = stát (v tramvaji...)

PIENO 

/ fare il pieno = natankovat plnou nádrž

/ pieno zeppo = nabitý k prasknuti (věcmi)

/ luna piena = úplněk

/ fiume in piena = rozvodněná řeka

PONTE 

/ bruciare (tagliare) ponti = spálit za sebou mosty

/ il ponte di maggio = volno v květnu

je-li 1.5.čtvrtek, pátek si mnozí berou volno a vytvoří si tak "ponte" - celkem 4 dny volna v kuse

PORTARE = nosit, vzít

/cappelli lunghi = dlouhé vlasy

/ legna al bosco = dříví do lesa 

/ porto d´armi = zbrojní pas

/ ti porto al cinema = vezmu tě do kina

POZZO

/ p.dell´ascensore = výtahová šachta

PRENDERE

/ stipendio = vydělávat (quanto prende un operaio al mese?)

/ da bere, da mangiare = objednat si, dát si ( prendi il caffé?)

/  un aperitivo, andiamo a ... = jdeme na skleničku? ("prendere" se do č.nepřekládá)

/ due piccioni con una fava  = zabít dvě mouchy jednou ranou

/ il treno = jet vlakem (prendo il tram 11)

/ un ladro = chytit zloděje

/  per qc = mít (považovat)  někoho za co / koho  (per chi mi hai preso?)

/  le medicine = užívat, léky (queste goccie si prendono tre volte al giorno )

/  il cappotto = obléknout si (meno male che ho preso i pantaloni corti, fa cosí caldo!)

/  cura di qc.  = starat se, pečovat  o někoho

/  freddo = nastydnout

/  fuoco = začít hořet

/  in giro = dělat si z někoho legraci

/ parte = zúčastnit se

/  per mano = vzít za ruku

/  piede = šířit se

/ sul serio= brát vážně

/ il sole = opalovat se

/  il velo = stát se jeptiškou

/ prendersi una cotta per qc.= zamilovat se do někoho

/ prendersela = brát si něco-osobně

PRIMO = první, raný (rané baroko - primo barocco)

PULIRE

/ le scarpe = čistit boty

/ le patate = škrabat brambory

R

RIMANERE = zůstat (oggi rimango a casafuori fa freddo), zbýt

/ rimanere male = cítit se být ublížený - pozor na překlad - z činného do trpného rodu

(Paolina é  rimasta molto male quando Michele si é sposato - Když se Michal oženil, Pavlína z toho byla celá špatná)

/ rimanere impressionato = podivit se, být překvapen - pozor na překlad, činný rod v italštině se

překládá často trpným rodem - (tutti sono rimasti molto impressionati - na všechny to vyvolalo velký dojem)

ROSA

/ dei venti = větrná růžice

S

SALATO

/ zuppa troppo salata = příliš slaná polévka

/ conto salato = mastný (příliš vysoký) účet

SAPERE 

/ sapere il fatto suo - vyznat se v něčem

/ sapere di cipolla - být cítit cibulí

SBAGLIARE

/ ho sbagliato numero - to je omyl (při telef.)

/ ho sbagliato - spletl jsem se, udělal jsem chybu 

/ sbagliando s´impara - chybami se člověk učí

SBAGLIATO

/ strada sbagliata - nesprávná cesta

/ treno sbagliato - špatný, nesprávný vlak

SBRIGARE = zařídit (devo ancora sbrigare una cosa importante)

SBRIGARSI 

(e dai, sbrigati, facciamo tardi! = tak dělej, hoď sebou, přijdeme pozdě!)

SENTIRE

/ cítit - sento odore di cipolla

/ slyšet - non ti sento bene

/ prožívat - le feste sono molto  sentite - svátky se hodně prožívají

SERVIRE

(serve aiuto? = potřebujete pomoct?)

(e questo, a che cosa serve? = a tohle je k čemu?)

(serviti pure = posluž si)

STARE

/ stare bene = mít se dobře

/ stammi bene = měj se dobře

/ stare alla larga = držet se daleko (od někoho)

/ stare sulle braci = být jako na trní

/ ben ti sta! = dobře ti tak!

/ come stanno le cose = jak se věci mají

/ stanno insieme = žijí spolu

STANZA

/ appartamento con 3 stanze = byt o 3 pokojích, místnostech

/ recitare la seconda stanza - strofa-lit.

STRADA 

/ donna di strada, volg. =  šlapka

SUONARE

/ a morto - zvonit umíráček

/ la campana - zvonit hranu

/ il campanello - zvonit na zvonek

/ la chitarra - hrát na kytaru

T

TAGLIARE

/i capelli = stříhat vlasy

/la cipolla = krájet cibuli

/la legna = řezat, sekat dřevo

/la corda = odjet, zmizet, zdrhnout

/corto = utnout (větu, hovor)

/i ponti = spálit za sebou mosty

/le spese = omezit - škrtat  výdaje

/taglio cesareo = císařský řez 

TASCA

/ t.di canguro = klokaní vak (marsupio)

/ t. parodontali = parodontální choboty

/ t. = vzduchová kapsa

TAVOLA

/ t.calda - jídelna se samoobsluhou

/ pittura su t. - deskové malířství

TENERE

/ posso tenerlo? = můžu si to nechat?

/ tener compagnia = dělat společnost (signorina, vuole tenerci compagnia?)     

/ tenere discorso = mít projev

/ tener duro = vydržet (Francesca, tieni duro!)

/ tenerci = záležet, někomu na něčem (ci tengo tanto - moc mi na tom záleží)

/ tenersi forte = pevně se držet 

/ tenere in mente = mít na paměti

/ tenere presente = uvědomit si

LA TENUTA = usedlost (statek)

TIRARE

/ le cuoia = natáhnout brka

TOCCARE 

/ toccare  = sahat, dotýkat se ( non toccare! ) 

/ toccare a qc. =  být na řadě (adesso tocca a me!)

/ toccare il ferro = zaklepat na dřevo (pověrčivě)

/ toccare il fondo = dosáhnout na dno/ stačit    (tocchi?)

TORMENTARE

/ il fazzoletto = hrát si s kapesníkem (v rozpacích, z nudy)

V

VIA

/ TV via cavo = kabelová TV

via d´uscita = východisko

 VITA

/ v.da cani = psí život

/ v.del compressore = životnost kompresoru

/ v.utile = užitná doba (nikoliv užitečný život!!!)

/ v.sottile = štíhlý pas

VOLTA

/ una volta = jednou, kdysi (c´era una volta un re)

/ due, tre volte = 2x, 3x

/ l´altra volta = posledně

/ un´altra volta = jindy, znova

/ molte volte = mnohokrát

/ questa volta = tentokrát

/ quella volta = tehdy, tenkrát

/ qualche volta = někdy

/ uno alla volta = jeden po druhém

/ tutte le volte = pokaždé

/ a volte = někdy, občas

/ quante volte = kolikrát

/ a sua volta - překlad podle kontextu

(Bennie si é alzato a sua volta - Bennie se taky zvedl)

/ per la prima volta = poprvé

některá předponová slovesa - alcuni verbi cechi con prefisso

NA

nazout si = infilare 

OD

odklepnout, popel = (fare il gesto per) far cadere la cenere

PO

pokrčit, rameny - stringersi nelle spalle 

POD

podpálit - dare fuoco

PŘE

přeposlat (mail) - girare 

PŘI

přilévat, olej do ohně = gettare olio sul fuoco

přimhouřit, oko = chiudere un occhio

ROZ

rozčeřit, ( stojaté) vody = smuovere le acque

S

spočítat, na prstech jedné ruky = contare sulle dita

SE

seřvat = dare una sgridata

U

umýt si ruce-nad něčím (Pilát) = lavarsi le mani (di qc.)

VY

vyjít, do ulic = scendere in piazza

vymývat, mozek = lavare il cervello

vysypat, to (vyklopit, o co jde) = vuotare il sacco

Z

zkřivit, vlásek = torcere un capello

ZA

zanechat = lasciare (lasciate ogni speranza voi che entrate)

zapálit = dare fuoco

OCCHIO A QUESTI

la caSa = dům

la caSSa = pokladna i rakev

il conto = účet

lo Sconto =sleva

il laDRo = zloděj

il laRDo = slanina

il porco = prase

Sporco = špinavý

l´aNNo = rok

l´aNo =  konečník

LE toRRi = věže

I toRi = býci

la seRa = večer

la seRRa = skleník

mettere = dát, položit

Smettere = přestat

vendicare = mstít

RIvendicare =nárokovat

PARtire, parto, la PARtenza = odjet, odjezd

PARTOrire, partorisco, il PARTO = rodit, porod

FALSI AMICI

la botta = rána X la rana = žába...la scarpa = bota

la cava = lom X il caffé = káva

la firma = podpis X la ditta = firma

la lupa = vlčice X la lente = lupa

RŮZNÝ ROD A VÝZNAM

la balena = velryba X il baleno = blesk, okamžik

il buco = díra, jáma, výmol X la buca = díra, jáma, výmol

il capello = vlas, il cappello = klobouk X la cappella = kaple

il capitale = kapitál X la capitale = hlavní město

il cappotto = kabát X la cappotta = kapota

il carico = náklad, nakládka X la carica = funkce, munice, nálož

il caso = případ X la casa = dům

il cavo = kabel X la cava = lom

il corso = kurz, korzo X la corsa = dostih

il cozzo = trknutí, drcnutí X la cozza = slávka jedlá

il dato = údaj X la data = datum

il filo = vlákno, nit, stéblo, ostří X la fila = řada, fronta

il fine = důvod, účel X la fine = konec

il foglio = list (papíru) X la foglia = list (stromu)

il frutto = plod X la frutta (f.pl.) = ovoce

il grano = obilí X la grana = zrnění, mrzutost, prachy (hov.)

il lama = lama X la lama = čepel

il libro = kniha X la libra = váha

il manico = rukojeť, držadlo X la manica = rukáv 

il masso = balvan X la massa = hmota, množství

il mazzo = svazek klíčů, kytice X la mazza = kyj, palice

il melo = jabloň X la mela = jablko (nikoliv královské!!!)

il mento = brada X la menta = máta

il modo = způsob X la moda = móda

il muro = zeď X le mura (f.pl.) =hradby

il muso = čenich X la musa = můza

l´oro = zlato X l´ora = hodina

il palo = kůl X la pala = lopata, oltářní obraz !!!

il panno = sukno, látka X la panna = smetana

il passato = minulost x la passata = průchod, rychlé přečtení, prolistování

il pasto = jídlo (chod) X la pasta = těstoviny

il pene = penis x la pena = trest, pokuta

il pezzo = kus, součást X la pezza = záplata, balík (látky), onuce

il partito = politická strana X la partita = zápas

il parto = porod X la parte = část, strana

il pero = hrušeň X la pera = hruška

il piano = plán, , půdorys, patro, klavír X la piana = planina, rovina

il pianto = pláč X la pianta = rostlina, mapa

il polpo = chobotnice X la polpa = dužina

il porto = přístav X la porta = dveře, brána

lo scalo = přístav, letiště, přistání X la scala = schod, schodiště

lo scopo = účel X la scopa = smeták

lo spino = trnka, hloží X la spina = trn, osten

lo stretto = úžina, průliv X la stretta =  úžina, průliv , stisk (ruky)

il tappo = zátka X la tappa = úsek, etapa

il telo = osuška (plážováú X la tela = plátno, i obrazu

il testo = text X la testa = hlava

il velo = závoj x la vela = plachta

il volto = tvář, obličej X la volta = klenba

SLOVNÍK ZEMĚPISNĚ HISTORICKÝ a biblický

včetně historických pseudonymů vládců, umělců a dalších osobností

VOCABOLARIO GEOGRAFICO STORICO biblico

compresi pseudonimi storici dei sovrani, artisti ed altri personaggi   

A 

Alsasko - Alsazia 

Antverpy - Anversa 

Archa úmluvy - Arca dell´alleanza 

Avignonské zajetí - Cattivitá Avignonese

Abrahám - Abramo

Albrecht z Valdštejna - Alberto di Wallenstein

Anna Boleynová - Anna Bolena

B 

Babyloňané - Babilonesi 

babylonská věž - torre di Babele 

Bartolomějská noc - Notte (strage) di san Bartolomeo 

Bavorsko - Baviera 

bavorský - bavarese 

Blízký Východ - Vicino Oriente 

Bodamské jezero - lago di Costanza 

boj s větrnými mlýny - lotta contro mulini a vento 

Brixen - Bressanone 

Burgundsko - Borgogna 

Byzanc - Bisanzio

Bezzemek - Senzaterra

bič boží - flagello di Dio

Boleslav Chrabrý -Boleslao II l'Impavido  / Intrepido

Boleslav Ukrutný - Boleslao Il Temerario 

C 

Cáchy - Aquisgrana 

Curych - Zurigo

Č

14 pomocníků - 14 ausiliari

Čingischán - Gengis-Khan

D 

Dauphin - Delfino 

Dekret kutnohorský - Decreto di Kuttenberg 

Deska, rosettská  - la Stele di Rosetta 

Desky, zemské  - Tavole del Paese 

doba bronzová - Etá del Bronzo 

doba železná - Etá del Ferro 

Duryňsko-Turingia

Daniel v jámě lvové - Daniele nella fossa dei leoni

Descartes - Cartesio

Dokonáno jest - Tutto é compiuto

Doverské, bílé útesy - Bianche scogliere di Dover 

E

Eduard Vyznavač - Edoardo il Confessore

F

František Lotrinský - Francesco Lorena

Filip Sličný - Filippo il Bello 

Frankfurt nad Mohanem - Francoforte sul Meno

Fridrich Falcký - Federico del Palatinato

G

Gaskoňsko - Guascogna 

Gdaňsk - Danzica

glejt - salvacondotto 

H 

Héraklés - Eracle 

Herkules - Ercole 

12 úkolů - 12 fatiche 

hora

/olivetská - Monte degli Ulivi

Hromnice - Festa della Candelora

Havel, sv. - san Gallo

Haštal, sv. - san Castullo

Herodes - Erode

Hésiodos - Esiodo

Homér - Omero

Hora Olivetská - Monte degli Ulivi

Horní Falc - Alto Palatinato

CH

Chlodvík - Clodoveo

Chorvatsko - Croazia

J 

Jablko sváru - Pomo della discordia 

jáma lvová - bocca del leone 

Jan Křtitel - Giovanni Battista 

Jan Zlatoústý - Giovanni Crisostomo 

Jerusalém - Gerusalemme 

Jonáš - Giona 

Judea - Giuda

Jakub - Giacomo

Jana Šílená -Giovanna la Pazza

Jeroným pražský - Girolamo da Praga

Ježíš - Gesú

Jidáš - Giuda

Jiljí - Egidio

Jindřich- Enrico

/ Korutanský - di Carinzia

/ Ptáčník - Uccellatore

Johanité - Giovanniti

Jonáš - Giona

Josef,Pepa -Giuseppe,Beppe

K

Kapetovci - Capetingi

Karel

/ Holý - il Calvo

/Hrozný - il Temerario

/Prosťáček - il Semplice

/ Smělý -il Temerario

/Veliký - Carlomagno

/Tlustý - il Grosso

Kašpar - Gaspar 

Kapitol - Campidoglio 

Katalánsko   - Catalonga 

kmeny, bojovné - bellicose tribú 

Korutany  -Carinzia 

království za koně - regno per un cavallo 

Kraňsko - Carniola 

Kristus na Hoře Olivetské - Cristo sul Monte degli Ulivi 

křižník - corazzata 

křížové výpravy - crociate 

Krym - Crimea 

Kunhuta - Cunegonda      

kurfiřti - principi elletori    

Kateřina

/ Alexandrijská - Caterina d´Alessandria

/ Medičejská - Caterina de Medici

/ Sienská - Caterina di Siena

Kresčak - Crécy

křeslo, trůn - scranno

L 

Lamanžský kanál  - la Manica  

Letnice - Pentecoste                                                                           

Lotrinsko - Lotaringia 

lože, Zahořovo - giaciglio di Lazzaro 

Lužice - Lusazia 

horní = alta 

spodní = bassa

Lev - Leone

Lorenzo Nádherný - Lorenzo il Magnifico

Lothar - Lotario

Ludvík

/ Bavor - Ludovico il Bavaro

/ Pobožný - Ludovico il Pio

Lukáš- Luca

M

Matouš - Matteo

Matyáš -Mattia

Melichar - Melchior

Merovejci - Merovingi

Měšek - Miesco

Mohamed - Maometto

Mojžíš - Mosé

mše, zádušní - messa di suffragio 

Malá Asie - Asia Minore 

malomocní - lebbrosi 

Mars - Marte 

Míšeň - Meissen 

Mnichov - Monaco in Baviera 

Mohuč - Magonza 

Mosela - Mosa 

Mykény - Micene 

mykénský - miceneo 

N

Nanebevstoupení - Ascensione

Nanebevzetí - Assunzione

Neptun - Nettuno

O

Odyseus - Ulisse 

odpuštění hříchů - remissione delle pene 

Oplakávání Krista - Compianto di Cristo 

osvícenství - etá dei lumi 

P

Petr Veliký - Pietro il Grande

Pipin Krátký  - Pipino il Breve

Ptolemaios - Tolomeo 

Panny moudré a pošetilé - Vergini savie e stolte 

Panská jednota      - Lega dei signori

Papežský stát - Stato Pontificio 

Paridův soud - Giudizio di Paride 

Pasov - Passavia 

Persefoné - Proserpina 

Píseň písní - Cantico dei cantici 

Pomořansko - Pomerania 

Pragmatická sankce - Prammatica sanzione 

proroci - profeti 

průvodní list - salvacondotto

předpeklí - limbo

přikázání - commandamenti 

purkmistr - borgomastro 

R

Richard Lví srdce - Riccardo Cuor di Leone

Rollo - Rollone 

Rakousy, Dolní + Horní - Alta + Bassa Austria 

Remeš - Reims 

rada starších - consiglio degli anziani 

rána (10 ran egyptských) - piaga (10 piaghe egiziane) 

Rhodos - Rodi 

Rhona - Rodano 

rod, šlechtický - casata aristocratica 

rouhání - blasfemia 

Rýn - Reno

Ř 

Řád německých rytířů - ordine teutonico 

Řád zlatého rouna - Ordine del Toson d´oro

Řehole sv.Benedikta - Regola di san Benedetto 

Řezno - Ratisbona

Řehoř Veliký - Gregorio Magno 

S

Salzburg - Salisburgo 

samaritán, milosrdný - buon samaritano 

Samaří - Samaria 

Sámova říše - Regno di Samo 

sanhedrin - sinedrio 

Sasko - Sassonia 

saský - sassone 

Slovácko - Slovacchia Morava 

Snímání z kříže - Deposizione dalla croce 

Srbsko - Serbia 

státy, městské - cittá-stato 

stěhování národů - invasioni barbariche / migrazione delle popolazioni 

Střední Východ - Medio oriente 

svátosti - sacramenti 

Svatá Anna Samotřetí -   sant´Anna Metterza      

Svatý hrob - Santo Sepolcro 

světští vládci - laici signori

Š

špitálníci - frati ospedalieri

Štýrsko - Stiria

Švábsko - Svevia 

T

Tomáš, nevěřící - Tommaso incredulo 

Théby - Tebe 

Trevír - Treviri 

tridentský koncil - concilio di Trento

U

Ukládání do hrobu - Cristo al sepolcro

Ukřižování - Crocifissione

umírnění - moderati

uzel, gordický - nodo gordiano 

V

Vilém - Guglielmo 

Valašsko - Valacchia 

válka 

/ dvou růží - guerra delle Due Rose 

/ o dědictví rakouské - guerra della successione austriaca 

/ selská - guerra dei contadini 

/ šmalkaldská -   guerra smalcaldica 

/ trojská - guerra di Troia 

/ žabomyší - guerra dei topi e delle rane 

vážení duší, psychostáze - psicostasi

Venuše - Venere 

vévodství - ducato 

Vídeň - Vienna 

vlámský - fiammingo 

Vyvolení - gli Eletti 

Vzkříšení - Ressurezione

Z

Zikmund - Sigismondo 

zajetí, avignonské - cativitá avignonese 

Zákupy - Reichstadt 

Zátoka sviní - baia dei porci 

Zatracení - Dannati 

Zlatá horda - Orda d´oro

Zbožštění - Apoteosi

Zmrtvýchvstání - Ressurezione

Ž

Ženeva - Ginevra

žoldnéř - soldato di ventura

PROVERBI - PŘÍSLOVÍ

Il proverbi  testimoniano che i tempi cambiano, ma la gente rimane sempre uguale

I proverbi superano confini del tempo le frontiere, giroano il mondo

I proverbi sono il risultato dell´esperienza dell´uomo

Spesso descrivono le stesse situazioni e le stesse caratteristiche umane

Alcuni sembrano tradotti alla lettera, altri si distinguono sottilmente

Ci sono anche proverbi originali tipici per un paese e incomprensibili per un altro 

Seguono esempi di tutte le cattegorie menzionate da paragonare il ceco con l´italiano

Buon divertimento! 

Proverbi uguali o quasi uguali

MEGLIO TARDI CHE MAI

LÉPE POZDĚ NEŽ NIKDY  

AD OGNI UCCELLO IL SUO NIDO É BELLO

KAŽDÁ LIŠKA SVŮJ OCAS CHVÁLÍ

CAN CHE ABBAIA NON MORDE

PES, KTERÝ ŠTĚKÁ, NEKOUŠE

BATTI IL FERRO FINCHÉ É CALDO

KUJ ŽELEZO, DOKUD JE ŽHAVÉ

OCASSIONE FA UOMO LADRO

PŘÍLEŽITOST DĚLÁ ZLODĚJE

UNA MANO LAVA L´ALTRA

RUKA RUKU MYJE

CHI SEMINA VENTO, RACCOGLIE LA TEMPESTA

KDO SEJE VÍTR, SKLÍZÍ BOUŘI

NON É TUTTO ORO QUELLO CHE LUCICA

NENÍ VŠECHNO ZLATO CO SE TŘPYTÍ

NON SI PUÓ SERVIRE DUE PADRONI

DVĚMA PÁNŮM NELZE SLOUŽIT

IL PARLARE É ARGENTO FINO, TACER É ORO ZECCHINO

MLUVITI STŘÍBRO, MLČETI ZLATO

LA MENZOGNA HA LE GAMBE CORTE

LEŽ MÁ KRÁTKÉ NOHY

LE DISGRAZIE NON VENGONO MAI SOLE

NEŠTĚSTÍ NECHODÍ NIKDY SAMO

SBAGLIANDO SI IMPARA

CHYBAMI SE ČLOVĚK UČÍ

UNA RONDINE NON FA PRIMAVERA

JEDNA VLAŠTOVKA JARO NEDĚLÁ

IL TEMPO CURA OGNI PIAGA

ČAS VŠECHNY RÁNY ZHOJÍ

NEL BISOGNO SI CONOSCE AMICO

V NOUZI POZNÁŠ PŘÍTELE

A CAVAL DONATO NON SI GUARDA IN BOCCA

DAROVANÉMU KONI NA ZUBY NEHLEĎ

LONTANO DAGLI OGGI LONTANO DAL CUORE

SEJDE Z OČÍ SEJDE Z MYSLI

QUANDO NON C É IL GATTO, I TOPI BALLANO

KDYŽ KOCOUR NENÍ DOMA, MYŠI MAJÍ PRÉ

IL FRUTTO NON CADE LONTANO DALL´ALBERO

JABLKO NEPADÁ DALEKO OD STROMU

I PANNI SPORCHI SI LAVANO A CASA

ŠPINAVÉ PRÁDLO SE PERE DOMA

CHI NON LAVORA, NON MANGI

KDO NEPRACUJE, AŤ NEJÍ

PAESE CHE VAI, USANZE CHE TROVI

JINÝ KRAJ, JINÝ MRAV

MISURA TRE VOLTE E TAGLIA UNA

DVAKRÁT MĚŘ, JEDNOU ŘEŽ 

Il soggetto / oggetto é uguale, cambia il verbo

NESSUNO NASCE MAESTRO

ŽÁDNÝ UČENÝ Z NEBE NESPADL

LA FORTUNA AIUTA GLI AUDACI

ŠTĚSTÍ PŘEJE ODVÁŽNÝM

COME UNO SI FA LETTO, COSÍ DORME

JAK SI KDO USTELE, TAK SI LEHNE

IL DIAVOLO NON É COSÍ BRUTTO COME LO SI DIPINGE

ČERT NENÍ TAK ZLÝ JAK VYPADÁ 

Il soggetto / oggetto cambia, il verbo  é uguale

AL VILLANO, SE GLI PORGI IL DITO, TI PRENDE LA MANO

PODEJ ČERTU PRST, CHYTÍ CELOU RUKU

ACQUA CHIETA ROVINA I PONTI

TICHÁ VODA BŘEHY MELE

CHI HA PAURA NON VADA ALLA GUERRA

KDO SE BOJÍ NESMÍ DO LESA 

Proverbi che descrivono lo stesso fenomeno ma con le parole diverse

A OGNUNO SEMBRANO BELLE SOLO LE SUE FRITELLE

KAŽDÁ LIŠKA SVŮJ OCAS CHVÁLÍ

NEANCHE UN CANE MUOVE LA CODA PER NIENTE

ANI KUŘE ZADARMO NEHRABE

MEGLIO UN UOVO OGGI CHE UNA GALLINA DOMANI

LEPŠÍ VRABEC V HRSTI NEŽ HOLUB NA STŘEŠE

NON SI FANNO FRITTATE SENZA ROMPERE LE UOVA

KDYŽ SE KÁCÍ LES, LÉTAJÍ TŘÍSKY

CHI AFFOGA S´ATTACCHEREBBE AI RASOI

TONOUCÍ SE STÉBLA CHYTÁ

LA NECESSITÁ É LA MADRE DELL´INVENZIONE

NOUZE NAUČILA DALIBORA HOUSTI

AL CAN VECCHIO NON DIRE MAI "VA A CUCCIA"

STARÉHO PSA NOVÝM KOUSKŮM NENAUČÍŠ

TANTO VA LA GATTA AL LARDO CHE CI LASCIA LO ZAMPINO

TAK DLOUHO SE CHODÍ SE DŽBÁNEM PRO VODU, AŽ SE UCHO UTRHNE

QUANDO SI É IN BALLO BISOGNA BALLARE

KDO SE DÁ NA VOJNU, MUSÍ BOJOVAT 

Proverbio giusto per piú categorie

OGNI SIMILE AMA IL SUO SIMILE

VRÁNA K VRÁNĚ SEDÁ, ROVNÝ ROVNÉHO SI HLEDÁ 

AD ASINO DURO BASTON DURO

NA HRUBÝ PYTEL HRUBÁ ZÁPLATA

IN CASA DI CALZOLAIO NON SI HANNO SCARPE

KOVÁŘOVA KOBYLA A ŠEVCOVA ŽENA CHODÍ BOSA 

Proverbi móólto particolari

CECI, PALESTRA E LODI GONFIANO IN TANTI MODI

OGNI SCARAFAGGIO É BELLO PER SUA MADRE

CHI GUARDA TUTTE LE NUVOLE, NON PARTE MAI

A PAGARE E A MORIRE C´É SEMPRE TEMPO

IL COLTELLO FERISCE DA VICINO - LA LINGUA  A QUALUNQUE DISTANZA

I FUNGHI E LE PROMESSE DELLA GENTE - SPUNTANO SEMPRE MOLTO FACILMENTE

SAREMO TUTTI ONESTI E TUTTI BUONI - AI MANIFESTI PRIMA DELL´ELEZIONI

BACIA LA MANO CHE NON PUOI TAGLIARE (přísloví Tuaregů)  

Proverbi divertenti

ALL´AMORE A PRIMA VISTA SPESSO SERVE L´ OCULISTA

UN BACIO TIRA L´ALTRO E SI FINISCE IN SALA PARTO 

AMORE DI VILLEGGIATURA SOLTANTO UN MESE DURA

A RUBAR POCO SI VA IN GALERA A RUBAR MOLTO SI FA CARIERA

IN CASA NON C´É PACE- SE CANTA LA GALLINA E IL GALLO TACE

SE LE MOGLI FOSSERO UNA BELLA COSA, DIO NE AVREBBE UNA

FORTUNATI GLI ANIMALI CHE NON LEGGONO I GIORNALI

LACRIME D´EREDE - É MATTO CHE CI CREDE

OSPITE RARO - OSPITE CARO

IL BASTONE É MUTO MA INSEGNA MOLTO BENE 

PŘEKLAD NÁZVŮ  FILMŮ, KNIH,  UMĚLECKÝCH DĚL

A

A jitra jsou zde tichá - Qui le albe sono quiete

Absolvent - Il laureato

Advokát chudých - L´avvocato della strada

Agent bez minulosti - The Bourne Identity

Agent z Panamy - Il sarto di Panama

A loď pluje - E la nave va

Amélie z Montmartru - Il favoloso mondo di Amélie

Americký prezident -Il presidente -una storia d´ amore

Annie Hallová - Io e Annie

Asanace - Il risanamento

Až na krev - Il petroliere

B

Barbar Conan - Conan il Barbaro

Baron Prášil - Il barone di Munchausen

Barva peněz - Colore dei soldi

Bejvalek se nezbavíš - La rivolta delle ex

Běsi - I demoni

Bezstarostná jízda - Easy Rider

Běžící muž - L´implaccabile

Bílá nemoc - Il morbo bianco

Bláznivá runway - Falso tracciato

Blízká setkání třetího druhu - Incontri ravvicinati del terzo tipo

Bohem zapomenuté děti - Figli di un dio minore

Bonnie a Clyde - Gangster Story

Bouřlivé dny - Giorni di tuono

Bratrstvo - I confratelli

Buffy, přemožitelka upírů - Buffy L´Ammazza Vampiri 

C

Cabiriiny noci - Le notti di Cabiria

Cela smrti - L´appello

Cena za něžnost - Voglia di tenerezza

Cesta do pekel - Road to perdition - era mio padre

Cesta do pravěku - Viaggio nella preistoria

Cesta za slávou - Questa terra é la mia terra

Co žere Gilberta Grapea - Buon compleanno, Mr.Grape

Č

Čarodějky na cestách - Streghe all´estero

Čarodějův učeň - L´apprendista Stregone

Čaroprávnost - L´arte della magia

Čas žít, čas umírat - Tempo di vivere, tempo di morire

Černá labuť - Il cigno nero

Černý déšť - Black rain -pioggia sporca

Černý Petr - L´asso di picche

Čest rodiny Prizziů - L´onore dei Prizzi

Čokoláda - La Fabbrica di Cioccolato

Čtvrtý protokol - Il quarto protocollo

D

2001: Vesmírná odyssea - 2001: Odisseia nello spazio

Dáma s hranostajem - La Dama con ermellino

Dáma s psíčkem - Signora con il cagnolino

Dámy a pánové - Streghe di una notte di mezza estate

Darmošlapové - Vitelloni

Děcka jsou v pohodě - I ragazzi stanno bene

Děti kapitána Nema - I ragazzi del capitano Nemo

Děti moje - Paradiso amaro

Dívka s perlou - Ragazza col turbante

Dispara! - Spara che ti passa

Dnes neumírej - La morte puó attendere

Do morku kosti - Un gelido inverno

Do naha - Full Monty-Squattrinati organizzati

Do světa - Fra la gente

Dobrý ročník - Un´ottima annata

Dobrý voják Švejk - Il buon soldato Švejk

Dobrý Will Hunting - Will Hunting - Genio ribelle

Dobyvatelé ztracené archy -I predatori dell´Arca perduta

Dokonalý svět - Un mondo perfetto

Dokud nás smrt nerozdělí - Il matrimonio impossibile

Dračí oči - Gli occhi del drago

Dragnet - La retata

Druhá šance - Il matrimonio che vorrei

Drž hubu - Sta zitto, non rompere

Duch - Ghost-Fantasma

Dům s mezaninem - La villa col mezzanino

Dům za všechny peníze - Casa, dolce casa

22 výstřelů -L´immortale

20 000 mil pod mořem - 20 000 leghe sotto i mari

Dvanáct opic - L´esercito delle 12 scimmie

Dvě tváře lásky - L´amore ha due faccie

Dvojčata - I gemelli

Dvojník - Il sosia

Ďábel nosí Pradu - Il diavolo veste Prada

E

Elvis už odešel - Se ti investo, mi sposi?

- E.T. extra-terrestre

Exploze - I dinamitardi

F

Farmářova žena - La  moglie del fattore

Faunovo velmi pozdní odpoledne - Il tardo pomeriggio di un fauno

Firma - Il socio

Foucaultovo kyvadlo - Il pendolo di Foucault

Francouzova milenka - La donna del tenente francese

Francouzská spojka - Il braccio violento della legge 

G

Gangsterovo děvče - La pupa del gangster

Garderobiér - Il servo di scena

Goyovy přízraky - L´ultimo inquisitore

H

Hádej, kdo přijde na večeři - Indovina chi viene a cena

Hadí oči - Omicidio in diretta

Hanebný pancharti - Bastardi senza gloria

Hej rup - Oh issa!

Herkules v New Yorku - Ercole a New York

Hezké vstávání  -  Il buongiorno del mattino

Hledání Země Nezemě - Un sogno per la vita

Hlídat Tes - Cara, Insopportabile Tes

Hluboké pastviny - I guardiani del mare

Hodiny (kniha A.Christie- Sfida a Poirot

Hon na čarodejnice - L´Ultimo dei Templari

Honba za diamantem - Il gioello del Nilo

Hoří, má panenko - Al fuoco, pompieri!

Hořkost - Heartburn -Affari di cuore

Hra -The game -nessuna regola

Hra na pláč - La moglie del soldato

Hra snů - Gioco d´amore

Hranice zlomu -Amore senza confini

Hrdinové a zbabělci -Leoni per agnelli

Hrozny hněvu - Furore

Hřiště snů - Uomo dei sogni

Hudba mého srdce - La musica del cuore

Hurtova válka - Sotto corte marziale

Hvězdné války - Guerre stellari

CH

Chlapec v modrém - Nato per vincere

Chudí lidé - Povera gente

Chyť mě, když to dokážeš - Prova a prendermi

I

Idiot - L´idiota

Soldato Jane

Indián - Grey Owl, gufo grigio

Interview s upírem - Intervista con il Vampiro

J

Jack Rozparovač - Jack lo Squarciatore

Jak zabít ptáčka - Il buio oltre la siepe

Jasné nebezpečí - Sotto il segno del pericolo

Jeden svět nestačí - Il mondo non basta

Její zpověď - Ricatto

Jestřábí žena - Ladyhawke

Jízda - Il giro

Jméno růže - Il nome della rosa

K

Kam s ním - Come liberarsi

Kapsa plná žita - Polvere negli occhi

Karty na stole - Carte in tavola

Kdo se bojí Virginie Woolfové - Chi ha paura di Virginia Woolf?

Když jsem umírala - Mentre morivo

Kladivo na čarodějnice - Il martello delle streghe

Kletba bratří Grimmů - I fratelli Grimm e l´incantevole strega

Klid noci - La lama nel buio

Klient - Il cliente

Klobouk s oblohou - Un cappello pieno di stelle

Kmotr - Il padrino

Knoflíkáři - I ladri di bottoni

Kobercové -(Terry Pratchert) Il popolo del Tapetto

Kočka mezi holuby - Macabro Quiz

Kolem světa za 80 dní - Il giro del mondo in 80 giorni

Kolja - Kolya

Komu zvoní hrana - A chi suona la campana

Konec dětství - Le guide del tramonto

Konec světa - Giorni contati

Koule - La sfera

Koupili jsme zoo - La mia vita é uno zoo

Krajina střelců - Terra di confine

Král advokátů - Il re dei torti

Král zbojníků:Robin Hood - Robin Hood Principe dei ladri

Králova řeč - Il discorso del re

Královský gambit - Gambetto di cavallo

Kráska v nesnázích - Beauty in Trouble

Kronika Pickwickova klubu - Il circolo Pickwick

Křižník Potěmkin - La corazzata Potemkin

Kukuřičné děti - I figli del grano / povídka

Grano rosso sangue / film

Kůže - La pelle

Kůže, kterou nosím - La pelle che abito

L

Labyrint lži - Nessuna veritá

Lapeni v ráji - Bufera in paradiso

Láska přes internet - C´é posta per te

Lásky jedné plavovlásky - Gli amori di una bionda

Lazebník sevilský - Barbiere di Siviglia

Legenda o vášni - Vento di passioni

Lehké fantastično - La luce fantastica

Lepší pozdě než později - Non é mai troppo tardi

Lepší už to nebude - Qualcosa é cambiato

Líbánky v Las Vegas - Mi gioco la moglie...a Las Vegas

Lidská skvrna - La macchia umana

Lid versus Larry Flint - Larry Flint - Oltre lo scandalo

Likvidátor - L´eliminatore

Lilie v údolí - Il giglio della valle

Liška Bystrouška - La volpe astuta

Lišky na vinici - Le volpi nel vignetto

Lítám v tom - Tra le nuvole

Lovci pokladů - Il mistero delle pagine perdute

Lovec jelenů - Il cacciatore

M

Madisonské mosty - I ponti di Madison County

Mafiáni - Quei bravi ragazzi

Magická posedlost - Amori e incantesimi

Magický prazdroj - Stregoneria

Malá mořská víla - La Sirenella

Malovaný dům - La casa dipinta

Maminka slaví sté narozeniny - Mamá compie 100 anni

Maratonec - Il maratoneta

Marťanské písky - Le sabbie di Marte

Master and Commander: Odvrácená strana světa

Master and Commander - Sfida ai confini del mare

Mechanický pomeranč - Arancia meccanica

Měsíční prach - Polvere di luna

Měšťáci - Piccolo-borghesi

Mezi cizinci - Cuori estranei

Milostná aféra - Love Affair, un grande amore

Miluj bližního svého - Ama i prossimo tuo

Milujte svého zabijáka - Confessioni di una mente pericolosa

Misery - Misery non deve morire

Mistři pěvci norimberští - I maestri cantori di Norimberga

Mlčení jehňátek - Il silenzio degli innocenti

Moc bezmocných - Il potere dei senza potere

Moderní doba - Tempi moderni

Moje krásná čarodějka - La vita da strega

Moje krásná učitelka - Amore all´improvviso

Morganovi - Che fine hanno fatto i Morgan

Mort  - Morty l´apprendista

Moskva slzám nevěří - Mosca non crede alle lacrime

Mrtvá nevěsta - La sposa cadavere

Mrtví se někdy vracejí - A volte ritornano

Musíme si pomáhat - Bisogna darsi una mano

Muž bez minulosti - L´uomo senza passato

Muž, který věděl příliš mnoho - L´uomo che sapeva troppo

Muž se železnou maskou - La maschera di ferro

Muž v hnědém obleku - L´uomo vestito in marrone

Muž ve stínu - L´uomo nell´ombra

Mužici - I contadini

Muži, kteří nenávidí ženy - Millenium-uomini che odiano le donne

Může to potkat i vás - Puó succedere anche a te

My dva a křen - Tu, io e Dupree

N

Na křídlech vážky - Il segno della libelulla

Na plechárně - Vicolo Cannery

Na samotě u lesa - In solitudine nel bosco

Na šikmé ploše - Il declino

Na větrné hůrce = Cime tempestose

Na vrcholu vlny - Alla deriva

Na východ od ráje - La valle dell´Eden

Na západní frontě klid - Niente di nuovo sul fronte occidentale

Náhodný turista - Turista per caso

Námluvy - Una domanda di matrimonio

Návštěvníci - I visitatori

Navždy a daleko - Cuori ribelli

Nebe může počkat - Il paradiso puó attendere

Nebe nezná vyvolených - Il cielo non ha preferenze

Nebeské pastviny - I pascoli del cielo

Nebezpečná hra - L´ultimo inganno

Nebezpečné známosti - Le relazioni pericolose

Nějak se to komplikuje - É complicato

Nejvyšší nabídka - La migliore offerta

Někdo to rád horké - A qualcuno piace caldo

Nekonečná láska - Amore senza fine

Němá barikáda - La barricata muta

Neodpočívej v pokoji - Non si fruga nella polvere

Nepravý Nero - Il falso Nero

Nepřemožení - Gli invitti

Nerovný pár - Coppia mal assortita

Nesmiřitelní - Gli spietati

Nesnesitelná lehkost bytí - Insostenibile leggerezza dell´essere

Nespoutaný Django - Django Unchained

Neúplatní - Gli intoccabili

Neuvěřitelně hlasitě - Molto forte, incredibilmente vicino

Nezvěstný - Disperso

Než se setmí - Prima che sia notte

Ničitel Conan -  Conan il Distruttore

Noční hlídka - Nightwatch - operazione Rembrandt

Nohy z jílu - Piedi d´argilla

No way out - Senza via di scampo

O

O myších a lidech - Uomini e topi

Obecná škola - Scuola elementare

Obchod na korze - Il negozio al corso

Obchodník se smrtí - Lord Of War

Obsluhoval jsem anglického krále - Ho servito il re d´Inghilterra

Odcházení - Partire

Odpor - Defiance-i giorni del coraggio

Od soumraku do úsvitu - Dal tramonto all´alba

Ohnivá eskadra - Apache Pioggia di fuoco

Ohňostroj marnosti - Il faló delle vanitá

Oliver Twist - Le avventure di Oliver Twist

Opravdová kuráž - la grinta

Ospalá díra - Il Mistero di Sleepy Hollow

Ostrov včerejšího dne - L´isola del giorno prima

Ostře sledované vlaky - Treni strettamente sorvegliati

Osudová přitažlivost - Attrazione fatale

Osvobozené divadlo - Teatro liberato

Ošklivá vévodkyně Markéta Pyskatá - L´odiosa duchessa Margherita Maultasch

Otec Goriot - Papá Goriot

P

Panelstory - Storia di prefabbricati

Panictví po americku - Un week end da leone-una gita da sballo

Pán prstenů - Il signore degli anelli

Pán přílivu - Il principe delle maree

Pár správných chlapů - Codice d´onore

Pátá hora - Monte cinque

Pavilon č.6 - La corsia n.6

Pavučina snů - L´acchiappasogni

Peggy Sue se vdává - Peggy Sue si é sposata

Pelíšky - Coccole

Peníze nebo život - O la borsa o la vita

Percy Jackson,zloděj blesku - Percy Jackson e gli dei dell´Olimpo, il ladro di fulmini

Pes Baskervilský - Il mastino dei Baskerville

Plechový bubínek - Il tamburo di latta

Počítání mrtvých  - Al di lá della vita

Po přečtení spalte - Burn after reading-A prova di spia

Podivuhodný případ Benjamina Buttona - Curioso caso di Benjamin Button

Podnik Artamonových - l´affare degli Artamonov

Podnikavá dívka - La donna in carriera

Podoby lásky - Scherzi del cuore

Pod povrchem - Le veritá nascoste

Podraz  - La stangata

Pod vlivem úplňku - Stregata dalla luna

Podvodníci - Sul filo dell´inganno

Pohlednice z Hollywoodu - Cartoline dall´inferno

Pochyby - Il dubbio

Pokání - Espiazione

Pokaždé se loučíme - Come é difficile amare

Pokoušení - Tentazione

Polibek smrti - Il Baccio Della Morte

Polibek upíra - Stress Da Vampiro

Policajt ze školky - Un poliziotto alle elementari

Porota - La giuria

Poručík - Il cattivo tenente

Posel budoucnosti - L´uomo del giorno dopo

Poslední vůle - Il testamento

Postradatelní - I mercenari

Postřižiny - La tonsura

Pošťák zvoní vždycky dvakrát - Il postino suona sempre due volte

Poutník: mágův deník - Il cammino di Santiago

Povídky z jedné kapsy - Racconti da una tasca

Prasátko Babe - Babe-maialino coraggioso

Prasklé zrcadlo - Assassinio allo specchio

Pravdivá romance - Una vita al massimo

Pravidla moštárny - Le regole della casa del sidro

Prázdniny - L´ amore non va in vacanza

Proces - Il processo

Prokletí Salemu - Le notti di Salem

Proměna - La metamorfosi

Proroctví - Segnali Dal Futuro

Proti pádu noci - Oltre il buio della notte

Protiúder - Danni collaterali

Předvolání - La convocazione

Přelet přes kukaččí hnízdo - Qualcuno voló sul nido del cuculo

Případ Pelikán - Il rapporto Pelicano

Příšerný host - Il pensionante

Přiznání - Io confesso

Psí odpoledne - Quel pomeriggio di un giorno da cani

Ptáci - Gli uccelli

Půlnoční kovboj - Un uomo  da marciapiede

Purpurové řeky - I fiumi di porpora

Pytel kostí - Mucchio d´ossa

R

Radio Flyer - Il grande volo

Rain man - Rain man-Uomo della pioggia

Requiem pro panenku - Requiem per una ragazza

Requiem za jeptišku - Requiem per una monaca

Riskantní podnik - Risky business-fuori i vecchi i giovani ballano

Rolničky kam se podíváš - Una promessa é una promessa

Rozum a cit - Ragione e sentimento

Rozvedená žena - Una donna tutta sola

Rudé horko - Danko

Rváčův deník - Il Ritorno dal Nulla

Rychlejší než smrt - Pronti a morire

Ř

Říše hraček - Mr.Magorium e la bottega delle meraviglie

Říše vlků - L´impero dei lupi

S

Samotář v Seattlu - Insonnia d´amore

Seber prachy a zmiz  - Prendi i soldi e scappa

Sedím na konári a je mi dobre - Sono seduto sul ramo e mi sento bene

Sedm statečných - I magnifici sette

Sekáč - Il triste mietitore

Senzační svět - Fuga dal mondo dei sogni

Seznamte se, Joe Black - Vi presento Joe Black

Schůzka s cizincem - Mai con uno sconosciuto

Skandální odhalení - Rivelazioni

Skřivánci na niti - Allodole sul filo

Skyfall - 007 Skyfall

Slepá zuřivost - Furia cieca

Sloni mají paměť - Elefanti hanno buona memoria

Směšné lásky - Amori ridicoli

Smrt jí sluší - La morte ti fa bella

Smrt obchodního cestujícího - Morte di un commesso viaggiatore

Smrt přišla brzy - Sentenza finale

Smrtonoš - Il segugio della morte

Sophiina volba - La scelta di Sophie 

Soudné sestry - Sorellanza stregonesca

Spiklenci slasti - I cospiratori del piacere

Společenstvo prstenu - La compagnia dell´Anello

Společník - Il ricatto

Správci osudu - I guardiani del destino

Správná posádka - Uomini veri

Starožitníkův krám - La bottega del antiquario

Stařec a moře - Il vecchio e il mare

Statečné srdce - Braveheart-Cuore impavido

Stíny v ráji - Ombre in Paradiso

Stráže, stráže - A me, le guardie

Středozemě (J.R.R.Tolkien) - La Terra di Mezzo

Strýček Váňa - Zio Vanja

Střihoruký Edward - Edward Mani di Forbici

Studie v šarlatové - Uno studio in rosso

Svit vzdálených dní - La luce del passato

Stmívání - Twilight

Svatba podle Margot - Il matrimonio di mia sorella

Svět patří nám - Il mondo ci appartiene

Světlo pro mého syna - Qualcosa di biondo

Š

60 sekund - Fuori in 60 Secondi

Šagrénová kůže - La pelle di zigrino

Šepoty a výkřiky - Sussurri e grida

Šifra mistra Leonarda -Il codice Vinci

Špatnej polda - Il cattivo tenente-Ultima Chiamata New Orleans

Špinavá dohoda - Codice Magnum

Štěstí - Una cosa chiamata felicitá

Šumař na střeše - Il violinista sul tetto

Švindlíři - Il Genio Della Truffa

T

Tajnosti a lži - Segreti e bugie

Tajuplný ostrov - L´isola misteriosa

Takoví jsme byli - Come eravamo

Tak to chodí - Vizio di famiglia

Talentovaný pan Ripley - Il talento di Mr. Ripley

Tančím, abych žil -Ti va di ballare?

Tanec s vlky -Balla coi lupi

Taxikář - Taxi driver

Teče tudy řeka - In mezzo scorre il fiume

Tělesný strážce -Guardia del corpo

Temná půle - La metá oscura

Temná věž - La torre nera

Temný příběh - Un tenebroso affare

Tenká červená linie - La sottile linea rossa

Tenkrát v Americe - C´era una volta in America

Tenkrát v Mexiku - C´era una volta in Messico

Ten kdo mě hlídá - Chi protegge il testimone

Terminátor 2: Den zúčtování - Terminator 2 - Il giorno del giudizio

Terminátor 3: Vzpoura strojů - Terminator 3: Le macchine ribelli

Texaský masakr motorovou pilou - Non aprite quella porta

Tichý nepřítel - L´Ombra Del´Diavolo

Tmavomodrý svět - Mondo blu scuro

Total Reccal - Atto di forza

Toulavý autobus - La corriera stravagante

Trapné povídky  - Racconti tormentosi

Trávníkář - Il tagliaerbe

Tři kamarádi - Tre camerati

Tři muži na toulkách - Tre uomini a zonzo

Tři muži ve člunu - Tre uomini in barca

3000 mil na útěku -La rapina

Tváří v tvář - Due faccie di un assassino

U

U řeky Piedra jsem usedla a plakala -Sulla sponda del fiume Piedra mi sono seduta e ho pianto

Úderem půlnoci - Le mani della notte

Úplné bezvětří - Ore 10, calma piatta

Uprchlík - Il fuggitivo

Uražení a ponížení - Umiliati e offesi

Utrpení mladého Werthera - I dolori di giovane Werther

V

V kárném táboře - Nella colonia penale

Válka Roseových -La guerra dei Roses

Válka s mloky - La guerra delle salamandre

Vánoce nebudou - Fuga dal Natale

Věc -It / La cosa

Věc Makropulos - L´affare Makropulos

Věk nevinnosti - L´etá dell´innocenza

Velká nádhera - La grande bellezza

Velké vítězství -Ragazze vincenti

Venkovský lékař - Un medico di campagna

Veronika se rozhodla zemřít - Veronica decide di morire

Vesničko má středisková - Il mio piccolo villaggio

Vetřelec - Alien

Višňový sad - Il giardino dei ciliegi

Vítejte v džungli - Il tesoro dell´Amazzonia

Vlk - Wolf-La belva é fuori

Vojna a mír - Guerra e pace

Volný pád - Un giorno di ordinaria follia

Vratné lahve - Vuoti a rendere

Vražda na golfovém hřišti - Aiuto, Poirot!

Vražedná pole - Urla nel silenzio

Vrtěti psem - Sesso e potere

Vše o mé matce - Tutto su mia madre

Vůně ženy - Il profumo della donna

Vynález zkázy - La diabolica invenzione

Výrostek - L´adolescente

Vysoká hra patriotů - Giocchi Di Potere

Vyvolávač deště - L´uomo della pioggia

Vzkaz v láhvi -Le parole che non ti ho detto

Vzpomínky na Afriku -La mia Africa

Vztekle tvá -Litigi d´amore

W

Wall street-peníze nikdy nespí -Wall street-il denaro non dorme mai

Z

Záblesk -Vite sospese

Zabití Jesse Jamese zbabělcem Robertem Fordem

L´assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford

Zahrada rozkoší - Il giardino del piacere / delle delizie

Zahradní slavnost - Festa in giardino

Zahraj to znovu, Same - Provaci ancora, Sam

Zachraňte vojína Ryana -Salvate il soldato Ryan

Zákon přitažlivosti - Il matrimonio in appello

Zámek - Il castello

Zamilovaný Shakespeare - Shakespeare in love

Zápisky z mrtvého domu - Memorie dalla casa dei morti

Zápisky z podzemí - Memorie dal sottosuolo

Zátah - Vento di promavera

Zdravý nemocný - Il malato immaginario

Ze života hmyzu - Dalla vita degli insetti

Zelená míle - Il miglio verde

Zeměplocha (Terry Pratchert- Mondo Disco

Zemřít pro... - Da morire

Zítra nehrajeme - Radio America

Zítra to spustíme - Domani si inizia

Zítřek nikdy neumírá - Il domani non muore mai

Zkrocení zlé ženy - La bisbetica domata

Zlatá brána otevřena - Poirot si annoia

Zlatý kompas - La bussola d´oro

Zločin a trest - Delitto e castigo

Zločin a trest v New York City - Hell´s Kitchen-Le strade dell´inferno

Z pekla - La Vera Storia di Jack Lo Squartatore

Zpěv vzdálené země - Voci di terra lontana

Zpívání v dešti - Cantando sotto la pioggia

Ztížená možnost soustředění - Difficoltá di concentrazione

Ztraceno v překladu - L´amore tradotto

Zuřící býk - Toro scatenato

Zůstaň hladový - Il gigante della strada

Zvláštní den - Una giornata particolare

Ž

Žebrácká opera - L´opera dello straccione

Žhářka - L´incendiaria

Židovka z Toleda -L´ebrea di Toledo

Život je krásný - La vita é bella

Život nebo něco takového - Una vita quasi perfetta

Životy těch druhých - Le vite degli altri

LIDOVÁ A BIBLICKÁ RČENÍ A POŘEKADLA 

Natale con i tuoi Pasqua con chi vuoi - vánoce s rodinou slav na velikonoce s přáteli se bav

unire l’utile al dilettevole - spojit příjemné s užitečným

tutto é compiuto - dokonáno jest