EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA 

oblast Emilia Romagna. 

obyv 388 000

poloha v Pádské nížině na sev. úpatí Apenin

dialetto romagnolo Bulággna

popis         sídlo arcibiskupa a  nejstarší university v zemi, architektura z nepálených        cihel, na 20 věží (pův. asi 150), zachovalé hradby, 38 km podloubí.      Potravinářský průmysl ‑ pasta, mortadela, sugo bolognese      Chemie, strojírenství, jemná mechanika. Tři B. B. colta - vzdělaná ‑ universita,  B. grassa -tučná – kuchyně – tortellini- Tortellini = turtléin, mnoho variant ragů, mortadela, felino, culatello, B. rossa – barva kamene

patron města -  sv.Petronius

osobnosti 

Vignola architekt,manýrismus –studuje a staví tu

Josue Carducci básník –Nobelova cena,  profesor na místní universitě  , zemřel tu 1907    

Collina- Alberto Tomba –Umberto Eco

dějiny a umění

          za Etrusků Felsina,  Galové Bójové, snad z Bohemie! Římané.

          za Římanů Bononia - půdorys 8úhelníkového castra na Via Emilia

53      město zničeno požárem, vystavěno znovu

Byzanc - město rozděleno na 12 zón, zvaných hodiny, každou hodinu daní obyvatelé hlídali město – dnes zbylo 12 bran – ale brány tu byly už za Etrusků          Longobardi

774    Karel Veliký získal město pro papežský stát

1119 zal. universita, pův. právnická škola, jako 1. zde studium anatomie. Období vlády signorií, boje místních rodů o moc. (Bentivoglio) -  50 000 obyvatel. Hradby dlouhé 8 km, vysoké 9 m, 7 bran – v 19.st zbořeny 

1506 k církevnímu státu za Julia II.

1530 korunovace Karla V., poslední korunovace na italské půdě. Zpracování hedvábí, v této době evropská velmoc. Soupeřila s Lionem 

1796 Napoleon během války s Rakouskem prochází přes severoitalské území, bez boje se mu podrobujíí města v Romagni Vyhlásil zde repubblica cispadana – MOdena, Reggio, Bologna, Ferrara. Má se za to, že se zde poprvé objevuje použita italská trikolóra.  Po Vídeňském kongresu se Bologna (a Ferrara) opět vrátila k území papežského státu

1860 k Itálii

1980 neonacisté - pumový atentát na nádraží, 85 obětí 

veletrhy – co do významu hned za Milanem 

universita -  1088 – 1.alma mater studiorum, Slavní žáci ¨Dante, Petrarca, Koperník, dnes ročně 100 000 studentů, 22 fakult, knihovna 3 000 000 ks

1.sídlo - palazzo del archiginnasio 1563-1803 zde Anatomické divadlo - sál obložen smrkovým dřevem, katedra s vyřezávaným baldachýnem, 2 figury stažené z kůže - 1734

Manhattan – SV města -bílé výškové budovy - architekt Kenzo Tange, 1967-70,  inspiroval se věžemi města

colli bolognesi - kopce jsou součástí města

poutní místo

Madona san Luca - 3,8 km dlouhé arkády, 666 oblouků. Nejdelší podloubí na světě– spojuje san Luca + porta zaragozza

dokončeno 1721poutníci se přicházeli poklonit ikoně PM s Ježíškem, nahoru vede 500 schodů, pořádají se běhy

znak města – jednoocasý lev s vlajkou LIBERTAS 

Věže

kdysi 140 dnes 24, nejznámější Asinelli 98 m / 498 schodů + Garisenda 47 m /   studentská tradice – nahoru až po promoci  

Prendiparte

61 m, stáří 850 let, tloušťka stěn 2,80  dnes hotel –jediný pokoj, 12 pater – od předsíně přes koupelnu k ložnici…kuchyň, jídelna, vězení, na stěnách ještě grafitti vězňů - pak technické zázemí, 12.patro – terasa – na dva dny 1000 E 

PROHLÍDKA BOLOGNI 

Via indipendenza

Pův.via massima - mozaiková podlaha – vino = veselí, chleba = život, canabis = ochrana, dřív se zde pěstovalo konopí

Parco della montagnola

dóm s.Pietro

          z 10.stol.. Dlouhý stav. vývoj ‑ požáry, ve 12. stol. zemětřesení...

          co zbylo:       románský kříž z cedrového dřeva, kropenky v podobě lva

via Piellaokénko – je vidět „benátský“ kanál. Voda – životně důležitá, již ve středověku vybudovány kanály – spojení s Benátkami, Ferrarou a Malalbergo.

Neptunova fontána - 1566, Giambologna.  Neptun + sochy dívek – Nil + Ganga + Eufrat + Tigris, Poseidon/Neptun = bratr Dia a Háda, znak kůň, delfín, býk, trojzubec 

palazzo di Re  Enzo

Syn Fridricha II. zde 23 let až do smrti 1272. Zajat v 19 letech v bitvě u         Fosalta. Neměl se tu špatně, skládal básně, navštěvoval bohaté rody, jen 1 x  zkusil utéct v koši na prádlo, ale prozradila ho bohatá blonďatá kštice         

palazzo podestá

s podloubím + věží torre dell´Arengo = campanazzo, 13.stol., rekonstrukce v raně renes. stylu. Na průčelí papež Řehoř XIII, v rohu je ozvěna-původně pro nemocné leprou, aby se mohli zpovídat, dnes hříčka s ozvěnou -  křižovatka dvou ulic

Piazza maggiore -   střed města. Říká se -jdu na náměstí, ne jdu do centra. Vzhled z konce 18,st  trhy a shromažďování, město vykoupilo a zbořilo domy

palác notářů -  s cimbuřím 14.stol., dříve sídlo různých korporací, dnes úřady. polomramor polocihly ‑ Na zdi vedle – délkové a objemové míry 

basilika sv. Petronia ‑ 14.stol., návrh Antonio di Vincenzo.       1390  - 1650

          stavbu  zastavil Pius IV, chybí peníze, finance jdou na sv. Petra.

          Sponzorovali obyvatelé města, ne kurie - srv. Barbora v KH

          Délka hl. lodi 117 m. Nezdá se, ale je to jeden z největších kostelů v Evropě

Zvýšený chodník před dómem1934, crescentone poškozen tankem – 21.4.1945

          průčelí - vyřezávané plastiky Jacopo della Guercia  ze Sieny- vrcholné jeho dílo

                   tajemství vzkříšení, madona s děťátkem, sv.Pertonius+sv.Ambrož       

          interiér

                   3 lodní prostor, šířka hlavní lodi 47 m !!

                   nepůsobí studeně díky teplým odstínům cihlových sloupů

          22 kaplí, v 7. pohřbena Elisa Bonaparte, sestra B.

          Cappella maggiore ‑ dřevěný kříž z 15. stol. je v ciboriu ze 17.stol. od Vignoly

Giovanni da Modena

poledník 1655 - slunce prochází otvorem v L lodi a určuje západ slunce v Bologni

1743 ze s.Stefano přenesena hlava sv. Petronia, tělo tam zůstalo - dnes ve 2.kapli L      

 palazzo dei Banchi, Vignola – bolońský rodák, 16.stol.

Strada maggiore ‑  uměleckoprůmyslové muzeum,  galerie Davia Bargellini.

Via Gueerazzicafé bazar ‑ lihoviny, lahve roztodivných tvarů, káva

Santo Stefano -  v nejstarší čtvrti města, jsou tu k vidění dřevěné arkády, piazza delle 7 chiese, dnes           komplex 4 kostelů, všechny věnovány světci, žádný nenese jeho jméno, ve dvoře Pilátova mísa, dle tradice si v ní umyl ruce, ale je z 8.st s longobardským nápisem -  pilátův dvorek - v podloubí náhrobky - jeden s nůžkami-pohřben krejčí

          kostel sv.Trojice

          kostelík sv.Hrobu

          kostel kříže - 8.st - freska Madona rajská, pod ním krypta

          bazilika sv.Vitale+Agricoly - 1100 -    kostel si uchoval svůj románsko-lombardský ráz,                    strohost interiéru odpovídala středověkému křesťanskému pohledu na svět - hlavice sloupů - jónský sloh, pozdně byzantský...

80-100 -  v místě bohatém na léčivé prameny kousek od Via Emilia postaven Isidin chrám, mramorové průčelí, sloupy dovezeny ze S Afriky

393-450 - nalezeny ostatky mučedníků Vitale+Agricoly, začíná křesťanské období stavby -    kruhový půdorys, původní průčelí zbořeno. Sv.Petronius tu chtěl mít nový Jeruzalém  a na zbytcích pohanského Issidina chrámu dal vztyčit Boží Hrob. Tam je taky   pohřben

450-760 - po smrti Petronia místo ztrácí na kultovním významu. příchod Longobardů - staví kostel S.Giovanni Battista

760-830 - příchod Franků, obnoven kult sv.Vitale

830-1200 - po vymření karolinské dynastie období úpadku, kolem 1000 přišli  benediktini z Cluny,  nemocnice,   postavena zvonice, klášter, horní kostel s.G.Batt.       benediktinský rajský dvůr,   jedno z vrcholným uměleckých děl v Emilii

1200-1900 -  kostel 300 oltářů, 1630 je u 34 kaplí

1870-90 -  rekonstrukce do původního stavu  -  1100-1300  

RAVENNA 

oblast          Emilia-Romagna

obyv            155 000 

JV část S it.nížiny, pův. u moře, dnes 10 km od pobřeží. Původně v lagunách jako Benátky. Rozdělena na ostrovy.  Písčité půdy, těžba mořské soli - ještě dnes se těží cca 20 km jižně od Ravenny u města Cervia - nejsevernější salina. Umělé mělké bazénky, mořská voda sem proudí kanály. Zde se odpařuje. Tento systém užívali už místní kmeny před příchodem Římanů. Výraz "salario" - plat, sůl jako platidlo. Římané vybudovali přístav.

význam Ravenny  prům + zeměd středisko -rafinerie ropy, těžba zemního plynu, přístav, jedinečný příklad přechodu  od byz slohu k románskému - mozaiky. Patron: sv.Apolinář. Dialekt :romagnolo - Ravéna  

dějiny 

1.st.př - za řř zde významný obchodní přístav. Augustus prodloužil via Flaminia z Fana do Rimini, daů vybudvat síť vodních kanálů směrem na S, do Aquileje. Vedle Capo Miseno je zde druhý vojenský přístav (ten se nedochoval, objeven jen ten obchodní se sklady, cestami, hospodářskými budovami) Připlouvaly sem obchodní lodě z celého V Středomoří. Mnoho informací máme z nápisů na náhrobcích. (výčet řemesel, jména lodí, počet let v aktivní službě

Claudius procházel městem při návratu z dobyté Británie, dal tu zbudovat vítězný oblouk s dvěma (sic!) branami, zbytky v Museo archeologico nazionale di Ravenna

5.st  - Úpadek Říma (410 Alarich vyplenil Řím) = vzestup Ravenny. Císař Honorius  v obavě z barbarů stěhuje sídlo císařství z Milána do lépe chráněné Ravenny. Doba stěhování národů,  mnohé oblasti  zpustošené,  zde čilý stavební ruch - cenné stavby + mozaiky. Přístav - kanály spojen s mořem, přímý kontakt s Konstantinopolí.

425 - 37  - Po smrti císaře Honoria  vládne jako regentka za malého syna Honoriova sestra Galla Placidia. Přinucena vzít si krále barbarského kmene, později se vrací do Ravenny, zde o pár desítek let později dochází ke zlomu -   

476  Odoaker  nejvýznamnější generál (barbar) římského vojska, svrhnul posledního římského císaře Romula Augustula a prohlásil se  králem Itálie  Končí existence řř. Konflikt s byzantským císařem, ten proti Odoakerovi do Itálie poslal armádu vedenou schopným Teodorichem, ostrogótským králem, který vyrostl na císařském dvoře v Konstantinopoli. Válka trvá 4 roky a dlouhém obléhání Ravenny je Odoaker poražen. Novým králem Itálie se stává 

Teodorich – vládne 33 let. Osvícená vláda – opravy Trajánova akvaduktu a výstavba nových budov - s.Apolinare nuovo, vlastně kaple královského paláce. Zprvu respektuje původní římskou komunitu v Ravenně, ke konci vlády ji ale utlačuje,ke sporům politickým se řadí spory náboženské. 526 Teodorich umírá

Zhoršení vztahů mezi Byzancí + Ostrog´ty - vypukla válka.

Ravenna pod vládou Byzance 

Byzantská říše = území Vřř.- do pádu Konstantinopole 1453 1000 let – pokračování římského impéria. V Ravenně zřízen EXARCHÁT = zámořské území patřící Byzanci, administrativní celek, exarcha = vojensko-správní funkce.

Byzantský císař Justinián – sní o sjednocení V + Z, obnovení sláv zřř. Vrcholné období Ravenny - odtud se šíří umění do sev. It. + do Říma. Justinián upevnil moc, získal zpět rozsáhlá území na Gótech. Spojení moci světské + duchovní v osobě panovníka.   Největší přínos – legislativa - nový zákoník + umění – výstavba. Poslední císař mluvící latinsky. Skandální sňatek – Teodora nízkého původu – herečka + kurtizána, ale sebevědomá a velmi inteligentní

Longobardi  

12-14.st -    signoria – nezávislá vláda. 1321 – Dante – zemřel tu na malárii 

1441 - město připadlo Benátkám – převažuje zemědělství, město připadlo 1509 - 1859 církevnímu státu 

BYZANTSKÉ UMĚNÍ       

Byzanc = nejdéle trvající státní útvar středověku 395 - 1453 území ve V středomoří = vřř - většina Balkánského pol, M Asie, Kréta, Kypr, Sýrie, ostrovy v egejském moři,  Palestina, Egypt. Název  dle osady Byzanción, u níž zal Konstantinopol – Cařihrad - Istanbul. Největší rozsah - 6. t -  Justinián –  i S Afrika, Itálie, Sicílie, Dalmácie,část Pyren.pol - tlak ze S – gótové, longobardi, slované, později benátčané – nadvláda nad ostrovy. 

Po pádu zřř = centrum kultury + umění, jednotícím prvkem = řecká vzdělanost, mísí se tradice antické + křesťanské, ohromný kulturní vliv  na V + JV Evropu, christianizace balk Slovanů, Kyjevs Rusi, přetrvává v umění až do 12.st. -  vliv vzorů na látkách, zájem o detail -    vychází z pozdní antiky (NE volné sochy + podobizny). Orientální tradice – zdobnost – umělecké řemeslo, rukopisy, mozaiky -  vychází z tradicionalismu křesťanské víry, daná hierarchie (posloupnost)

architektura - centrální stavby s kupolemi - půdorys řeck kříže - Hagia sofia= chrám Boží moudrosti, začal Konstantin,    dokončil Justinián  

malířství - ikona – řecky – ajíja eikon = svatý obraz, deskový obraz = malba temperou na dřevo. Obecné rysy - chybí  hloubka, postavy nemají stín, působí ploše a nehybně. Obličej přísně geometrický - oči hledí přímo před sebe, bez výrazu, neurčitý věk. Zobrazení zepředu – svatí zásadně anfas, z profilu morálně vachrlaté - jidáš

Přísná pravidla ikonografie –způsobu zobrazení. Neměnná hierarchie  - posloupnost. Sféra světla – apsida + kupole – svatí      -vousatý Kristus Pantokrator + Panna Marie. Výseč klenby – nebe + zem+ se prostupují  - výklenky + stěny – pozemská témata

8.st -  ikonoklasmus – obrazoborectví -  ikony, fresky, mozaiky ničeny. Tajný vývoz – J Itálie -  – maniera greca ovlivnila raně renesanční malíře –  Duccio, Cavallini, Cimabue, Giotto 

příklady vlivu Byzance: Venezia –san Marco, Aquileia, Ravenna, baptisterium ve Firenze – 1225-1325 – strop, dílo umělců Z i V, Siena, Duccio – Maestá – adorace/ uctívání  PM, Palermo –capella Palatina -  Monreale, Cefalú           

BASILICA SAN APOLLINARE NUOVO

6.st. doba náboženských střetů o čistotu víry. Ostrogóti jsou ariáni. Pro Byzantince je to hereze.

505 postavil Teodorich  - král Ostrogótů, jako palácovou kapli. Bohatá mozaiková výzdoba. Po smrti Teodoricha daroval císař Justinián kostel místnímu biskupovi pro konání obřadů V ortodoxní církve. Bazilika zasvěcena sv. Martinovi, obránci víry, Později zde uloženy zde ostatky sv.Apolináře, původní místo v Classe ohroženo nájezdy pirátů 

sv Apolinář1.biskup+1.mučedník města,  z Říma poslán do Ravenny, pohřben v Classe ,  Papež Řehoř I ho prohlásil za svatého. Patron Ravenny, Dusseldorfu, Remagenu, - jak putovaly jeho ostatky  Remagen, odtud uloupeny pro Düsseldorf, vrácena jen  lebka.  Části kosterních ostatků získal Karel IV. Oatron výrobců jehel, pomocník při padoucnici a urologickým    obtížím do klína nasypat žhavé uhlí – nezkoušejte!          

exteriér  portikus (přístřešek, od portus, přístav), otevřená sloupová hala před vstupem do budovy. mramor, 16.st,       typická ravenská válcová zvonice, 10.st Směrem vzhůru přibývá oken, stavbu to odlehčuje.

interiér3 lodní půdorys - 12 + 12 mramorových sloupů z Konstantinopole. Mozaiky  -  různí autoři – nejrozsáhlejší cyklus raného středověku. Kazetový strop -  17.st.  

mozaiky:   příběhy se čtou odzhora dolů    L – Starý zákon -    Ježíš v káni galilejské – proměna vody ve víno,  zmnožení chleba + ryb, vzkříšení Lazara, uzdravení hcoromyslného - zlí duchové = prchající vepři.

Kristus vypadá mladě, bez vousů, což bylo typické pro V ritus.  16 proroků, apoštolů + patriarchů. Město + přístav classis  - nápis CIVI CLASSIS, průvod panen.       panny + mučedníci – typické byzantské zobrazení postav. Stereotypní gesta -   upřený pohled, statičnost, dvojrozměrnost,      jakoby se vznášely ve vzduchu.   3 králové – mají frygické čapky - Frygie – území v  M Asii obývané ve starověku národem Frýgů,  vládne král Midas -    srv. král lávra - KHB. Báje – Midas zachránil Siléna, druha Dionýsa, mohl si přát co chtěl -  na co sáhl, vše se  měnilo   ve zlato –i jídlo... urazil Apollóna, ten mu přičaroval oslí uši – otrok tajemství vyzradil do jámy, vyrostlo rákosí  a vyšumělo to do světa... 

 P – nový zákon - Kristus mezi archanděli +  mučedníci ve zlatých pláštích. Teodorichův palác  - nápis PALATIUM, 26 scén mučení Krista – 13 + 13 panelů 

mausoleo di teodorico

Základna je osmiúhelník, horní část kruhová. Materiál tuf z lomů z Istrie. Kupole z jediného kusu, hmotnost 200 tun.Interiér střízlivý, uprostřed obdélníková nádrž - vana z porfyru.Takové bývaly v římských lázních, není jasné, jak se tu vzala. Snad použita jako sarkofág. Kamenné bloky nejsou spojeny maltou, mají výřezy, aby do sebe zapadaly. Navíc je drží pohromadě závaží - kupole. 

BATTISTERO ARIANO 

ariáni - směr v raném křesťanství dle alexandrijského kněze Aria, Kristus -  není božské podstaty jako Bůh Otec 

325  Nikájský koncil -  učení zavrženo, Arius do exilu, do 7.st.  u Germánů 

budova zapuštěná 2 m do země, výzdoba už jen v kupoli, nahý Kristus v řece Jordán – tu představuje postava nalevo, holubice = Duch sv. Jan Křtitel - apoštolové poprvé se svatozáří, s korunou X sv.Petr klíče, sv.Pavel svitek

Tomba di Dante Alighieri 1265 - 1321italský básník, jazykovědec 

 O lidové řeči –o 14 it dialektech, Božská komedie. Zemřel  jako vyhnanec v 56 letech. 1519 papež Lev X povolil Florenťanům přenést  ostatky do Firenze, urna prázdná. -  Františkáni je ukryli jinde 

piazza del Popolocentrum města. Palazzo comunale1681 s arkádami + cimbuřím,  2 žulové sloupy z doby nadvlády Benátek, na sloupech Vitale + Apolinář, za Benátčanů -  lev sv. Marka 

MAUSOLEO DI GALLA PLACIDIA

Mozaiky si zachovaly barevnost po 16 stolení - mozaika není z barevných kamínků, ale se skelné pasty - mezi dvě skleněné destičky vložený zlatý plátek, vše slisováno dohromady. Výzdoba klenby - hvězdná obloha, Apoštolové Petr + Pavel a ostatní, san Lorenzo s rožněm v plamenech, v otevřené skříni 4 evangelia. Sarkofág z hrubého kamene - neví se přesně, zda tu byla Galla opravdu pohřbena. Další dva - manžel Costanzo III. + syn Valentiniano 

SAN VITALE 

Vchod je 2,5 m pod úrovní terénu - město vybudováno v lagunách na písčitých ostrovech, terén se postupně propadal, spodní voda stoupala,  řešilo se zvyšováním podlahy baziliky. Obruč na sloupu je v úrovni podlahy z počátku 20.st. Dnes využití moderní technologie, voda odčerpána čerpadly o několik úrovní. Původní mozaiková podlaha z římské doby před 1500 lety.

Vitale = snad na víru obrácený římský voják.      

1 z nejčistších příkladů raně křesťanského umění - monumentální centrální  stavba, 8 boký půdorys + kupole - V vliv. Barevný  mramor, štuk, ozdobné nástavce hlavic – obrácená  pyramida. Barevnost – přidávání oxidů kovů do skelné suroviny. 

Hlavní oltář -  bohatá mozaiková výzdobapředává korunu san Vitalovi,v druhé ruce drží svitek Zákoná , andělé a biskup Ecclesius s modelem stavby, Teodora v purpuru + 3 králové s dary.

Byzantský císař  Justinián  nikdy v Ravenně nebyl, mozaika jeho tváře sem dovezena a dosazena. P - arcibiskup Maxmilián, L - byzantský generál .Belisar. Jasné poselství: mě, císaře, zde zastupuje můj arcibiskup, pokud budou problémy, vyšlu Belisara v čele vojska udělat pořádek a šlápnout vám  "na kuří oko" - viz mozaika.

Teodora a její dámský doprovod - ukázka byzantské módy. Drahé bohatě vyšívané látky, složitě zapletené vlasy zdobené zlatými ozdobami. 

Betlém + Jeruzalém + symbol slunce, písmeno alfa 

barokní fresky  - oltář  - průzračný alabastr. Podlaha - pod současnou úrovní terénu – stálé vysušování, u oltáře na podlaze labyrint -   symbol hříchu, najít východ = očista duše  

CYRILOMETODĚJSKÁ MISE     

 staroslověnština = nejstarší slovanský spisovný jazyk 

hl + cyr – vytvořeny pro potřeby evangelizace slovanských území  

C + M = Makedonci z hl m řecké makedonie = Soluně, mluví se tu slovjanštinou, z ní pak spisovná staroslověnština – pro všechny Slovany.   

hlaholice = nejstarší slovanské  písmo, na základě řečtiny + slovanské hlásky, k název z glagoliti = stsl hovořit 

sestavil Konstantin 

Morava + Čechy - do 11.st – centrum starosl = sázavský klášter, nejstarší písemný doklad ve starosl = kyjevský misál – psaný hlaholicí, v 10 st přechod k latince nebo cyrilici. Cyrilice je jednodušší a praktičtější než hlah – mírně upravená řecká abeceda  + fonémy typické pro slov. Sloužila zapisování církev slovanštiny – není od cyrila, vznik v 9.st v bulharsku – vychází z řečtiny, nositeli řečtí duchovní na slovanských územích 

Bulharsko, Kyjevská Rus, Novgorod, Moskva

ferrara

Leží na řece Pád, od 1995 centrum je na seznamu Unesco. Symbolem je vodní hrad, dobře dochované hradby a krásná katedrála s průčelím francouzského střihu. 132 000 obyvatel. 

753 1.písemná zpráva z doby Longobardů, za vlády rodu Este postupně roste význam města a staví se významné stavby - dóm sv. Jiří, palazzo dei diamanti, palazzo della Ragione. 

Ve středověku Ferrara podporuje guelfy, většinou v dobrých vztazích s papežem, z toho plynou politické výhody

1385 zahájena výstavba vodního hradu, klasická pevnostní architektura, residence Este. 

1240 moc přebírá natrvalo rod Este, jeden z nejdéle vládnoucích italských rodů, ve Ferraře přes 300 let.
 
1393 - 1441 - Nicoló III - Nicoló je obratný diplomat, smlouvami i válkami rozšiřuje území. Neštítí se ani zrady, zavraždil Ottobuona z Parmy a Parmu vyměnil s Visconti za Reggio..
Nicoló byl 3 x ženatý a k tomu měl spoustu levobočků: da questa parte del Po, tutti figli di Nicoló...
 
1438 - 39 ve Ferraře probíhá církevní koncil, jedním z cílů je smířit V, ortodoxní  + Z církev. Řeší se i téma husitů. Poté, co vypukl mor, kongres přesunut do Firenze ( i díky diplomatickým schopnostem Cosima il Vecchio) 
 
1441 - 50 Leonello  Titul markýze. Obratný politika mecenáš umění. Ferrara v době renesanční díky němu vzkvétá. Přítel L.B.Albertiho. Vzniká malířská škola (Cosmé Tura aj.) Na ferrarském dvoře pracují Pisanello, Jacopo Bellini, Mantegna, Piero della Francesca, Rogier van der Weyden, vlámský malíř. Leonello podporuje universitu.
 
1450 - 1471 Borso d´Este  vládne po bratrovi, poslední markýz a první ferrarský vévoda, získává od papeže Pavla II. titul vévody.  Papež vnímá Ferraru jako hráz proti rozpínavosti Benátek. Borso strávil na jmenování v Římě celý měsíc, vrací se ale nemocný a brzy umírá. Po něm vládne bratr  Ercole, za jeho působení 
 
1471 - 1505 Ercole I. d´Este, vládne po nevlastním bratrovi. Vychován na aragonském dvoře v Neapoli, manželka  Eleonora Aragonská.  V mládí brání zájmy rodu jako velitel žoldnéřů, se střídavými úspěchy, jeho vojenská kariéra je nevýznamná. Mecenáš umělců. Zajímavá je jeho sňatková politika  Syn Alfonso si bere Lukrécii Borgiu, dcera Isabella Francesca  Gonzagu.
 
1505 - 1534 Alfonso I.d´Este Je ojedinělým příkladem, jak se papeži mstili neposlušným ovečkám, co nesouhlasily s jejich politikou, většinou proto, že šla proti jejich zájmům. Alfonso I byl exkomunikován dokonce 3 papeži, vždy z politických důvodů, byli to Julius II a dva Medici - Lev X. a Klement VII. Na druhou stranu je to doba, kdy si z toho málokdo dělá těžkou hlavu...I Alfonso jde v rodinných stopách, na jeho dvoře pobývá Bembo, Ariosto, Tizian, Bellini...
 
 1534 - 1559 - Ercole II. d´Este Má slavnou maminku, Lucrézii Borgiu
 
1559 - 1597 Alfonso II d´Este - nemá potomky, Ferrara přechází do vlastnictví papežského státu
RIMINI

Město, tradičně považované za symbol letní dovolené u Jadranu, má antické dějiny. Bylo založeno jako římská kolonie roku 268 př. a tvořila významný dopravní uzel na spojnici S - J Apeninského poloostrova. Končila zde via Flaminia vedoucí z Říma. Z té doby se dochoval Augustův vítězný oblouk

a Tiberiův most, ale také Casa del chirurgo, odkud pochází nejucelenější sbírka chirurgických nástrojů té doby v Itálii.

Od pol. 14 st. se k moci dostává rod Malatesta, staví se hradby, dodnes dobře dochované. Jedna z městských bran byla vestavěna i do hradu Castello Sismondo. Pánové Rimini se dostali i do literatury, Dante se o nich zmiňuje v 27. verši Inferna, a nijak pochvalně... Stejně tak do rodinných dějin patří literárně i filmově zpravovaný příběh lásky Francesky a  Paola, milenců, které ze žárlivosti zabil Paolův bratr - a Franceskin manžel Gianciotto. Nicméně to jsou  literární verze, chybí histporické dokumenty, věc mohla mít politické pozadí, navíc Paolo začal být známý a uznávaný na mezinárodní (v rámci Itálie mezi signoriemi) scéně. To, že chybí dokumenty, jen nahrává verzi, že je odstranil právě Gianciotto a jeho společníci. Nebyl zájem, aby se aféra dostala na světlo.  

Malatesta pochází z lokality Verocchio, od 1348 jsou u moci v Rimini a postupně v celém kraji Romagna.  

umění

Počátkem 14.st. se v Rimini formuje malířská škola Giottovské tradice, kterou ale ovlivňuje i styl Bologni a další. Chiesa di san Agostino  - freska Posledního soudu. Sigismondo je mecenášem podobně jako jeho současníci. Jde o zvýšení prstiže rodu prostřednictvím uměleckých děl. 

Sigismondo Pandolfo Malatesta

1417 - Brescia, maminka pocházela z Lombardie. Již jako 16 letý  je aktivní na politickém kolbišti, přísahá věrnost papeži, Zikmund Lucemburský ho pasoval na rytíře. Jak ho vidí současníci? Inteligentní, energický, ambiciózní, odvážný, ale i krutý a licoměrný - což je hodnocení, které se dá vztáhnout na většinu představitelů mocných italských signorií.

Komplikovaná doba - malé státečky mí složité postavení mezi velkými hráči jako Milano, Venezia, papežský stát. Aliance vznikají a zanikají, mění se strany, vypovídají spojenectví....

Sigismondo je úhlavním nepřítelem Federica Montefeltro.  Vždy uzavírá pakty s Federicovými nepřáteli. Spor o hraniční území, o hrad San Leo. Ten původně patřil Montefeltro, pak ho dobyli Malatesta na cca sto let. Federico Montefeltro ho získal zpět odvážným strmým výstupem po skále, hrad do té doby považován tímto způsobem za nedobytný.

Válka o Gradaru

Sigismondo osobně přítomen, podporuje své věrné obránce, nočními výpady opatřuje zásoby. Krutá zima, boj vyčerpává obě strany. Proti Sigismondovi stojí - jak jinak - Montefeltro a Sforza. Nicméně Sigismondovi se podařilo jednáním s Visconti dosáhnout dohody, po 43 dnech. Válka  skončila bez vítězů a poražených...

Sigismondo je jistě schopný válečník, má prostě smůlu, v mocenské hře často ztrácí ve prospěch Montefeltra. Ten je vždy o krok napřed při jednání s papežem, tak se stalo, že Sigismondo nebyl přizván do spolku Pace di Lodi, musí papeži postoupit Senigalii a Fano. Zlepšit si reputaci hodlá vyslyšením benátské výzvy vydat se na kruciádu proti Turkům, velmi nebezpečná záležitost.

1465 se šíří zvěsti, že zemřel na cestách na mor, to přiměje Sigismonda rychle se z Orientu vrátit a bránit svá území. Je ale už pozdě. Snaží se u papeže Pavla II získat zpět ztracená území )je snad ve středověku něco cennější?), ne vše se daří.

1468 umírá v Rimini, pohřben v Tempio.

Sigismondovy ženy

Obě, Giovanna d´Este i Polixena Sforza zemžely po krátké době, nic se nedokázalo. Zlé jazyky tvrdí, že to nebyla náhoda. 3.ženou se stala Sigismondova celoživotní láska Isotta - 1456. Je nejen skvělou milující - a milovanou - manželkou, jedná i s politiky, vede Rimini za nepřítomnosti manžela.

Castello Sismondo

strohá pevnostní architektura, úzká nepočetná okna, dvojitý vodní příkop. Současně rezidence i pevnost. Střední část vybudovaná na počest Isonzy (palazzo di Isonza)

Tempio Malatestiano

už název je zvláštní, odkazuje k pohanským chrámům stejně jako výzdoba. Architekt Leon Battista Alberti. Symbolika římských vítězných oblouků, monogramů S a I a slona v erbu. Má zde být hrobka Sigismonda a manželky Isotty, kterou velmi miloval. Nad pohanským vyzněním se pozastavil i papež Pius II....piuttosto luogo di infedeli adoratori di demoni...

Freska Piera della Francesca - uvnitř znázorňuje Sigismonda klečícího před svým patronem, sv. Zikmundem s tváří Zikmunda Lucemburského, tento císař povýšil Malatestu do rytířského stavu.

Dále tu jsou reliéfy postav zvěrokruhu, amorci velmi pohanského střihu. Je to snad otevřená výzva papeži?

1.kaple P - kaple ctností

2.kaple P - andělská. Zde pohřbena Isotta.

Na hlavním oltáři Giottův krucifix.

 REPUBLIKA SAN MARINO