11 STOLETÍ PRAŽSKÉ ARCHITEKTURY

                                                    

Praha bývá mimo jiné nazývána také otevřenou učebnicí architektury. Během více než tisíciletého vývoje města vznikaly skvělé stavby, z nichž některé dnes patří k vrcholným dílům jednotlivých uměleckých slohů. Návštěvníky Prahy fascinuje právě ta různorodost domů v pražských ulicích a samozřejmost, s níž dvě stavby, které dělí propast staletí, mohou fungovat vedle sebe. Rokem 2000 vývoj pochopitelně nekončí. Přestože Praha nemá odvážné hi tech stavby Londýna, Madridu nebo Berlína, i u nás vznikají velmi zajímavá díla. Zde je stručný přehled těch, která nejlépe reprezentují daný stavební sloh. 

ROMÁNSKÝ SLOH

Basilika sv.Jiří (Pražský hrad, Praha 1)

Rotunda sv.Martina  (Vyšehrad, Praha 2) 

Rotunda sv.Kříže (ul. Karolíny Světlé, Praha 1, staré Město)

Rotunda sv.Longina (ul. Na Rybníčku, Praha 2, Nové Město)

Podzemí domu č. 222 v Řetězové ulici (Praha 1, Staré Město) 

GOTIKA

Konvent sv. Anežky České (ul. U Milosrdných, Praha 1, Staré Město)

Staronová synagoga (ul.Červená, Praha 1, Josefov) 

Karlův most a mostecké věže (Praha 1, Staré Město a Malá Strana) 

Katedrála sv. Víta - východní část (Pražský hrad, Praha 1)

Prašná brána (ul. Na Příkopě)

Kostel Panny Marie před Týnem (Staroměstské nám., Praha 1, Staré Město) 

RENESANce

Letohrádek královny Anny-Belvedér (Mariánské hradby, Praha 1, Hradčany)

Okna Vladislavského sálu ve Starém paláci (Pražský hrad, Praha 1) -FOTO FABIO CALLINI

Míčovna v Královské zahradě (Pražský hrad, Praha 1)

Schwarzenberský palác (Hradčanské nám. 2, Praha 1, Hradčany) - FOTO FABIO CALLINI

Dům U  Minuty (Staroměstské nám., Praha 1, Staré Město) 

BAROKO

Valdštejnský palác (Valdštejnské nám., Praha 1, Malá Strana)

Kostel sv.Mikuláše (Malostranské nám. Praha 1, Malá Strana) -FOTO FABIO CALLINI

Kostel sv.Mikuláše na Starém Městě

Kostel sv.Jakuba (ul.Malá Štupartská, Praha 1, Staré Město)

Zámek  Troja (ul.U Trojského zámku, Praha 8, Troja) 

ROKOKO

Palác Goltz-Kinsky (Staroměstské nám 12, Praha 1, Staré Město)

Palác Sylva-Taroucca (ul.Na Příkopě 10, Praha 1, Nové Město) 

KLASICISMUS A EMPÍR

Stavovské divadlo (Ovocný trh, Praha 1, Staré Město)

Průčelí Slovanského domu (ul.Na Příkopě 22, Praha 1, Nové Město)

Kostel sv.Kříže (ul.Na Příkopě 16, Praha 1, Nové Město)

Palác U Hybernů (nám. Republiky, Praha 1, Nové Město) 

HISTORIZUJÍCÍ SLOHY 19.ST  

19.st - krize v architektuře a umění, barokní rozmach lze těžko překonat. V období osvícenství se staví v klasicismu a empíru - důraz na symetrii, čistotu forem, návaznost na  antiku. S ničím novým nepřichází. Historismus znamená návrat do předchozích dob, které idealizuje také romantická literatura. Architekti se inspirují dobou, která je jim nejbližší a dle nich vhodná pro vyznění jejich staveb. Kombinují formy a zdobné prvky (Pařížská)

NOVOROMÁNSKÝ

Kostel sv. Martina ve zdi, Kamil Gilbert 1905–6, Martinská 8      

NOVOGOTICKÝ 

bytový dům s restaurací, Richard Klenka:1906–7,  Pařížská. Gotizující eklektismus, výrazná nárožní dominanta 

Novoměstská radnice, Kamil Hilbert a Antonín Wiehl, 1904–5, Karlovo náměstí 22

Kostel sv.Petra a Pavla - neogotický (Vyšehrad, Praha 2)

kostel sv.Ludmily  - nám. Miru, Praha 2, Vinohrady

NOVORENESANČNÍ 

Německá technika (dnes ČVUT), Ignác Ullmann: 1872–73, Karlovo náměstí 13 - Novorenesance severoitalského pojetí

Vyšší dívčí škola, dnes ZŠ: Ignác Ulmann1866–67, Vodičkova 22

Wiehlův dům, Antonín Wiehl: 1894 -Václavské náměstí 34 

Spořitelna král. Hl. m. Prahy, Antonín Wiehl, Osvald Polívka:  1891–93, Rytířská 29 

tržnice Jindřich Fialka: 1893–96, Rytířská 10 

U tří bílých beránků, Friedrich Ohmann, Quido Bělský: 1892 - 28.října, novorenesnace přecházející do secese 

Ministerstvo průmyslu a obchodu,Josef Fanta 1926-33, Na Františku 32 - Novorenesance se secesními detaily

Dům společenstva stavitelů, Josef Schulz 1875–79, Kozí 7

 Hypoteční banka, dnes htl Boscolo Achill Wolf: 1889–90, Senovážné náměstí 13 

Schebkův palác, Ignác Ullmann: 1869–71, Politických vězňů 20 

Městské muzeum, Antonín Balšánek, Antonín Wiehl: 1896–98, Na Poříčí 52 

Národní divadlo - Josef Zítek, Josef Schulz (ul. Národni 2, Praha 1, Nové Město)

Národní museum - (Vaclavské nám, Praha 1, Nové Město)

Rudolfinum - Josef Zítek, Josef Schulz, 1874 - 85  (náměstí Jana Palacha, Praha 1, Staré Město) 

Uměleckoprůmyslové muzeum, Josef Schulz 1896–1901

obytný dům, Janáčkovo nábř., Praha 5 - Smíchov

NOVOBAROKO

Strakova akademie, Václav Roštlapil: 1893–95, Nábřeží Edvarda Beneše 

Dům U tří mušketýrů, František Niklas: 1906–07, Široká 15  

NOVOKLASICISMUS  

Městská knihovna, František Roith: 1926–30, Mariánské náměstí 1 

Šekový úřad, dnes KB, František Roith: 1924–27, Václavské náměstí 42 – 46 

Ministerstvo zdravotnictví,Bohumil Hübschmann:  1924–31     Palackého náměstí 4       

SECESE   - MODERNA

poslední univerzální sloh v dějinách Evropy. Paradoxně  různé názvy, společné jsou významy jako  „mládí, roztržka, odchod, moderní, nový, módní, apod.“: modern style, Jugendstil, art nouveau, modern, Liberty…Architekti. Ohmann, Fanta, Polívka, Balšánek, Bendelmayer…

Hlavní znaky slohu - ornamentálnost, plošnost, barevnost, často nezvyklé odstíny barev, princip harmonie a kontrastu,  estetické využití rozličných materiálů. Vláčný secesní ornament a secesní linie jsou plynulé, působí vyrovnaně. Pohyb je nenucený, nenásilný, proti případnému jednotvárnému vyznění působí barevné plochy. Ústředním znakem je stylizace, návrat k přírodním tvarům (listy, květy, lidské a zvířecí tělo).

Secese se projevila v architektuře, malířství, sochařství, užitém umění. "Zlatý oblak" (odkaz na zlaté pozadí mozajek) rozprášen výstřely první světové války1914 sloh doznívá. 

ROSTLINNÁ MODERNA

1895 - vyšek Manifest České moderny (Machar, Šalda...) Z umělců Preiss, Sucharda.. Hlavní tezí je, že se přežil historismus.

Hlavním představitelem nového směru byl žák Otto Wagnera z Vídeňské akademie Jan Kotěra. (1871 - 1923). Odmítal pouhou estetiku dojmů historizujících staveb a kombinaci historických motivů. Zdůrazňoval tvořivost. Inspiraci hledal v přírodě. Zájem moderny o přírodu a její tvary vycházel z dobového romantismu, z myšlenky o přírodním ráji

Peterkův dům 1900

Trmalova vila  

GEOMETRICKÁ MODERNA       

1906 - 11. Narozdíl od moderny rostlinné. intuitivní, se architekti nyní soustředí na pevné, geometricky určitelné těleso

Mozarteum, Jan Kotěra, 1913, Jungmannova, sochy Jan Štursa

bytový dům Žatecká 2, Josip Plečnik, Ladislav Skřivánek, 1914 - 15 

bytový dům Śiroká 5-7, 1911, Bohumil Hypšman 

bytový dům - Bedřich Bendelmayer: , 1903–4 U Prašné brány 1 – 3  

Hotel Central - Fridrich Ohmann: 1899 – 1901  Hybernská 10 

Celetná 30 - Friedrich Ohmann: Obchodní a nájemní dům U české orlice, 1896–97

Celetná 33 -  Bedřich Bendelmayer : bytový dům s obchody, 1903–4 

Haštalská 11 - Emil Králíček: Bytový dům, 1914–15 

Václavské náměstí 1 - Antonín Pfeiffer: palác Koruna, 1912 – 1914  

Václavské náměstí 5 - Richard Klenka, František Weyr: hotel Ambasador 1912–13

Václavské náměstí 12  - Jan Kotěra: Peterkův dům, 1899 - 1900  

Hotel Arcivévoda Štěpán (dnes Evropa), Bedřich Bendelmayer:  1903 - 5 Václavské náměstí 25  

Hotel Meran - Alois Dryák, Jan, Letzel, 1903 - 5 Václavské náměstí 27 

Palác Lucerna  Osvald Polívka, Vácslav Havel: , 1907–8 Vodičkova 36 

MMR ČR, Osvald Polívka:  1899–90, Výtvarná výzdoba Ladislav Šaloun, Bohuslav Schnirch, Staroměstské náměstí 6 

Storchův dům - Friedrich Ohmann: 1896 – 1897, výzdoba Mikoláš Aleš, Felix Jenewein, Staroměstské nám.

dostavba křížovnického kláštera, Josef Sakař: 1908-12, Platnéřská 2 – 6  

Židovské muzeum, Rudolf Schlosser. Škola, 1907–9 -  Jáchymova 3 

bytový dům Maislova 21 - Richard Klenka, František Weyr: , 1910–11

Chevra Chadiša, Bohumil Hybšman,1910  Široká 5, 7

bytový dům Široká 9 - 1909  Karel Vítězslav Mašek , sochařská výzdoba: Ladislav Křtín

Obecní dům  - Antonín Balšánek a Osvald Polívka:  1906-11 (nám.Republiky 5, Praha 1, Staré Město)

Obchodní dům U Nováků (ul. Vodičkova 28, Praha 1, Nové Město)

Hotel Paříž - Jan Vejrych: , 1904–5     U Obecniho domu 1, Praha 1

Hlavní nádraží, Josef Fanta 1901–9   Wilsonova, Praha 1

Dům Pojišťovny Praha - Osvald Polívka. , 1907–8 Národní 7, Praha 1

Nakladatelství Topič  - Osvald Polívka. 1907–8  Národní 9, Praha 1

Česká pojišťovna Spálená 14, Praha 1

Průmyslový palác Výstaviště, Praha 7, Holešovice

Dům zpěváckého spolku hlahol Masarykovo nábřeží 16, Praha 1

Goethe institut  - Jiří Stibral:  1904-5 Masarykovo nábřeží 32, Praha 1

Nová radnice hl.m.Prahy - Osvald Polívka: 1908–11, Ladislav Šaloun, Stanislav Sucharda  Mariánské nám., Praha 1

Vinohradské divadlo Nám.míru, Praha 2

KUBISMUS

 

z franc. „le cube“ , Kubismus se snaží vytvořit obraz v krychlích a základních geometrických tvarech. Kubismus v pojetí Picassa a Braqua (analytické období) byl tak radikální, že neměl nikde bezprostřední ohlas - až na Prahu. Vliv kubismu v architektuře (český kubismus) i v užitém umění a nábytku.   Oodnoží rondokubismus, obloučkový sloh, národní sloh. Josef Gočár, Josef Chochol, Janák, Hoffmann… V architektuře se podle nich odráží duch doby, proti vyváženosti staví dynamismus, v němž tvůrčí myšlenka překonává   hmotu. Český kubismus má univerzální znaky, ale každý tvůrce nabízel i  své originální řešení. V exteriérech je často patrná snaha co nejméně drobit povrchové plochy, chybí tradiční ornamenty a detaily. 

Kovařovicova vila,Josef Chochol  1912–13 - Libušina 3 

Sequensova vila, Otakar Novotný1912, Libušina 5 - Klasicizující moderna  

Učitelské domy, Otakar Novotný:  1918 Elišky Krásnohorské 123/10, 1021/12, 1037/14

obchodní a bytový dům Diamant, Emil Králíček, 1912 - 13 Spálená 2

kancelářský dům Na Perštýně 11, Alois Dryák: , 1920-22

rodinný dům Břehová 3, Antonín Engel:  1913–15 - Kubizující moderna, vila italského typu

obchodní dům s byty Karmelitská 22 Ludvík Kysela: , 1912

bytový dům Karmelitská 26 - František Štorch: , 1913 Karmelitská 30

Dům U černé Matky Boží - Josef Gočár  1912  Celetná 34, Praha 1

Dům č. 30 v ul. Neklanova Josef Chochol:  1913 - 1914 Praha 2, Vyšehrad

Patrně nejtypičtější Chocholova novostavba je výsledkem snahy zmodernizovat typický nájemní dům kubistickým pláštěm. Chochol zde využíví velkou škálu úhlů. Víc než ostatní kubisté klade důraz na vizuální vyznění, více než oni řeší napětí mezi tradicí a modernou ve prospěch moderny. Jeho velkoryse rozvržené plochy působí dramaticky, jsou přitom čisté a hladké bez vnějších dekorů. Už samotné netradiční prohýbání a lámání ploch působí jako jeden velký ornament. Obnažení kostry stavby se tu projevilo otevřením interiéru do průčelí. Nárožní balkony mají pětiboký půdorys stejně jako parádní pokoje interiéru. 

Trojitý dům na Rašínově nábřeží pod Vyšehradem Praha 4, Podolí  - Josef Chochol (1880 - 1956)

Nápadný palácový půdorys do šířky nerušící pohled na Vyšehrad, barevnost odkazující k státní vlajce, výzdoba tympanonu na motivy vyšehradských pověstí. Z hlavního průčelí, členěného příporami, vystupují polygonální arkýře. V bočních průčelích hluboce rozevřená špaletová okna. 

RONDOKUBISMUS

Palác Adria Pavel Janák:   1922-25  Jungmannovo nám., Praha 1

Palác Legiobanky  Josef GočárNa Poříčí 24, Praha 1 

PALÁC ARCHA - LEGIOBANKA – banka čs.legií 1919 - 55. Ve stylu rondokubismu navrhl Josef Gočár, včetně mnoha prvků v ineriérech. Stavba – 1921 – 39. Jako instituce sloužící finančním potřebám čs.legií byla banka založena r.1919 v Irkutsku. R.1945 znárodněna. Sochařskou výzdobu provedli Gočárovi přátelé, vynikající umělci - Jan Štursa, Otto Gutfreund, v interiérech pracoval František Kysela. Dnes jsou zde po rekonstrukci ČSOB z 90.let kancelářské prostory a divadlo Archa. Sousední funkcionalistickou budovu banka koupila r.1922, byl tu i známý pivovar, později bufet U Rozvařilů a divadlo D34 E.F.Buriana..

Cukrárna Myšák, Vodičkova, Praha 1

rondokubismus v běžné zástavbě - obytný dům v ulici U hráze, Praha 10

FUNKCIONALISMUS

Jako názorový systém vychází z moderní organizace práce v továrnách, z kultu strojů a inženýrské práce. Půdorys stavby, prostory a jejich vzájemné vazby měly přesně odpovídat jejich funkci, účelu. FORMA MUSELA SLEDOVAT FUNKCI. Odtud logické řetězení místností (inspirace pásovou výrobou v továrnách) Kuchyň-spíž-jídelna, jídelna-pokoj, pokoj-pracovna, ložnice-koupelna-terasa...TOVÁRNA NA BYDLENÍ. Nástup pražského funkcionalismu přerušila hospodářská krize 1929. Ta prohloubila krizi bytovou, výsledkem prudký poklesstavební činnosti.

Barrandovské terasy

Veletržní palác , Dukelských hrdinů 47, Praha 7

Obchodní dům Bílá labuťJosef Kittrich, Josef Hrubý: 1937–39,Na Poříčí 23, Praha1, první předsazená celoskleněná průčelní stěna v Praze

Stýblův obchodní dům s kinem Alfa, Ludvík Kysela,  1929 Václavské nám.28, Praha 1    

obchodní a kancelářský dům Fénix s kinem   Blanik - Josef Gočár, Bedřich Ehrmann 1929 Václavské nám.56, Praha 1

Kancelářský dům s restaurací a kinem Avion - Bohumír Kozák,, 1924 - 26 - Václavské náměstí 41, 
první fasáda s pásovými okny a parapety, protofunkcionalismus

hotel Juliš, Pavel Janák, 1928–31, Václavské náměstí 22, Praha 1

Lindtův obchodní dům -Ludvík Kysela 1925 - 7, Václavské nám. 4, Praha 1

Dům služeb Baťa, Projekční kancelář firmy Baťa a Ludvík Kysela, Václavské nám 6, Praha 1

Dům hudebních nástrojů, Vlastimil Brožek, Karel Polívka, 1939, Jungmannovo náměstí 17, Praha 1

obchodní dům ARA, dnes ČSOB - Milan Babuška  1927-31 - Perlová 5, Praha 1

kancelářský dům, Bohumír Kozák: , cca 1938-41, Bartolomějská 7

Pojišťovna Praha (ul. Na Příkopě 15, Praha 1, Nové Město)

Mullerova vila (ul. Nad Hradním vodojemem 14/642, Praha 6, Ořechovka

Hotel Axa -Václav Plic, 1930 - 32, Na Poříčí 40 

dům S. V. U. Mánes,  Otakar Novotný, 1928 - 30, Masarykovo nábřeží 1 

Pivovarský dům, Gustav Paul, 1936 - 7, Lípová 15 - Funkcionalismus s klasicizujícími znaky  

Kulichův dům (dnes s kinem Mat) - Oldřich Tyl, 1934 - Karlovo náměstí 19 , Praha 2

Pasíž Černá růže - 1933, Oldřich Tyl

Černý pivovar, Karel Kotas: - 1932 - 34,Karlovo náměstí 14, 15 Praha 2

poliklinika, Ferdinand Fencl:  1937–47 - Karlovo náměstí 32 Praha 2

Palác Merkur - Jaroslav Fragner:  1934–35, Revoluční 25 - Klasicizující funkcionalismus 

KONSTRUKTIVISMUS

Strašnické krematorium, Praha 10, Strašnice

kostel sv.Václava - Praha 10, Vršovice

SORELA = SOCIALISTICKÝ REALISMUS 

hotel Crowne Plaza - dříve Internacional Praha 6, Dejvice 

BRUTALISMUS

hotel Interkontinental Pařížská, Praha 1

budova býv. Feder. shromáždění Wilsonova, Praha 1

dostavba věží kostela kláštera na Slovanech František Maria Černý:  1967,Vyšehradská, Praha 2

ARCHITEKTURA 21.STOLETÍ
EXPRESIONISMUS, DEKONSTRUKTIVISMUS

Dekonstruktivismus - časté popření tradičních architektonických prvků, nepředvídatelnost, odvážná řešení, nepravidelné tvary (Ghery, Z.Hadid)

Tančící dům Vlado Milunič, Frank O. Gehry  1993– 96 Rašínovo nábř., Praha 2

developerský projekt Florentinum 2015 Praha 1

OKOLÍ FLORENCE

Florenc ve středověku patří do NMP,  v hradbách proražena poříčská brána, dnes ji připomíná ulice  Za poříčskou branou. Současná zástavba je věsměs z  19.st. Na rozdíl od průmyslové periferie  Karlína s textilními manufakturami, továrnami a bydlením především dělnických vrstev se ve východní ose  Sokolovská (dříve Královská) – Hybernská stavěly zájezdní hostince, barokní a klasicistní a historizující palácové domy významných podnikatelů a šlechtických rodin. V meziválečném období pak přibyly hotely a bankovní domy

FLORENTINUM – studio Cígler - Marani, spol. Penta – nadčasový prostor – náměstí – zahrada, 2014 ocenění za nejlepší kancelářský developerský projekt ve stř. + V Evropě. Za 2.sv.války mezi ulicemi Na poříčí a Na Florenci vybudován komplex tiskárny, po 1948 vydavatelství Rudé právo, v 70.letech místo doznalo značných změn. Bohužel byly zbourány i stavebně cenné objekty.

Název FLORENTINUM inspirován podobnými názvy s latinskou koncovkou –um. Historie použití sahá do antiky, kdy byl výraz Palladium používán nejprve v přímém smyslu pro sochu bohyně moudrosti Pallas Atheny, přeneseně pak pro posvátný předmět, uctívané místo. Později užito pro názvy institucí zaměřených na umění, hudbu (Mozarteum) a vzdělávání, jejichž patronem byl nějaký světec (Doroteum, Klementinum) nebo panovník (Karolinum Rudolfinum). Zde souvislost s kulturním městem Florencií i danou lokalitou. 

nová výstavba 2017, Praha 4 - Pankrác