DĚJINY ITÁLIE
                         
ETRUSKOVÉ 

co se traduje -  tajemný starověký národ, málo informací – nerozluštěný jazyk, fatalisté – dle předpovědi bude jejich říše trva 1000 let..., praktikují rituály, věští vůli bohů z blesků a letu ptáků...poživační... ř + ř zprávy tendenční –  Etruskové jsou  piráti = zdatní mořeplavci,   ženy jsou prostitutky = ženy jsou svobodnější než jinde 

co se dochovalo -  písmo, vznik  z řecké abecedy - cca 7 500 krátkých nápisů na nádobách, jen 4 vokály – nemají O –Apollo = Aplu             jazyk nepatří  do žádné nám známé jazykové  skupiny. Chybí bilingvní texty – známe význam jen asi 200 slov, 3 zlaté destičky = etruština + féničtina přístav Pyrgi, téma: mytologie 

hmotné památky -  nádoby,  drobná keramika, šperky, sošky, vázy, malby v hrobkách, nekropole,  hradby, městské brány

zeměpisné názvy - Řekové – Tyrsenoi -  Tyrrhénské moře, Italikové – Tusci, -Toscana,Římané –  Etruschi, zemi Etruria , oni sami se nazývají Rasna.

zájem o Etrusky -    15.st – medici –  dědicové „slavné Etrurie“, od 19.st – vykopávky – nekropole – Vulci, Tarquinie, Cerveteri, 1932 – Istituto di studi etruschi -  Firenze -  etruskologie – museo archeologico.  Jen v Itálii – přes 50 museí -  Museo nazionale etrusco di Villa Giulia 

původ Etrusků - více názorů - z M Asie – Lýdie, dnes Smyrny v Turecku, dnes převažuje názor, že jsou autochtonní – sami se zvou Rassena, přišli ze S – rasena-reti –alpská údolí, dnešní názor – etruská civilizace vznikla z kontaktu s místními populacemi,    ital.kmeny

osídlení - mezi  Tiberou  +  Arnem, pianura padana + Lombardie  +  Campania – od 7.st.př suroviny – monti metaliferi u Voltery-měď+železo,       Elba – železo, na J tufové oblasti – hloubení obydlí + nekropolí

odkaz + význam - gladiátorské zápasy, vítězný oblouk, systém počítání, písmo,  slova (persona) zvyk křestních jmen+příjmení, úřední odznaky moci -   biga, purpurový plášť, svazek prutů fascés,    hůl lituus, ariový římský dům + chrám.  Etruskové  ovlivněni řeckou kulturou =  přijali řeckou abecedu + mytologii (přes vázy), keramiku. Etruskové ovlivnili téměř všechny italické kmeny (venetové,samnité, ligurové, picenové, lukanové,  latinové,,,) a římany – hry, architektura 

dějiny Etrusků -   obecně - starší doba železná = halštatská       10.st.př, pesněji– období tzv.kultury villanovské   9.st.př                                    podle sídliště u Bologny. Obchodní kontakty s řeckými kolonizátory        8.st.př. Vrchol moci    pol.6.‑poč.5.st. př, Tarquiniové v římě – 3 králové – Tarquinius Priscus, Servius Tullius, Tarquinius Suoerbus - vyhnán 509 př, cloaca maxima, chrám jova kapitolského, hradby za Servia Tulia. Král Porsenna – rival  Říma (prameny –Ttitus Livius).spojenci Kartaginců, ovládají Z středomoří

úpadek5.st př. – oblast pobřeží - důkazy – drastické omezení dovozu keramiky – váz,  luxusních předmětů, snížení životní úrovně X – netýká se vnitrozemí -  + S  - Chiusi, Arezzo, Cortona, Volterra, Fiesole, Perugia. 474 př poraženi Řeky u Cumy, 396 přŘímané dobyli Veje – vojevůdce Furio Camillo. Etruskové to neberou jako začátek konce, Římanům asi pomohlo i jiné   etr.“konkurenční“ město....jak krátkozraké...308 př Římu podlehly Cortona, Arezzo, Perugia, Řím zakládá colonie marittime – Fregene, Pyrgi, Castrum novum   - 1.st – za Augusta  =  Etrurie   region VII.  romanizace – potlačení kultury + jazyka, zničení písemnictví, asimilace – splynutí s Řmany

státní forma -  nejde o stát  podle římského práva,  6.st. př. ‑ federace 12 městských států  - volné sdružení  = lukumonie, vláda. Symbol vládní moci – svazek prutů se sekyrou + purpurem lemovaná tóga. Vládne velmož - lukumon = voj.velitel-soudce –velekněz  + šlechta. Tasokracie- ovládnutí Tyrhénského moře. Města nejsou jednotná, samotná se Římanům neubrání 

významná města - Cerveteri = Cisra  Tarquinia = Tarchuna    nejjižněji položená města na pobřeží, rychle zbohatla - obchod. Vulci  = Velch,     Volsini =  Orvieto, caput etruriae ,  Arezzo = Aretium, Chiusi = Clevsin, Vetulonia = Vetluna, Populonia= Popluna  - zpracování kovů z Elby hned na pobřeží.  Veje, Volterra = Velathri, Cortona = Curtun, Perugia = Perusia -    40 – 41revolta Perugie, pak spolupracuje jako Augusta  Perusia...města po pádu Etrusků opuštěna - Veje, Roselle, Acquarossa, osídlena i ve středověku, existují do současnosti 

396 př - padla Veio, odolávala Římanům 100 let

290 př - padla Tarquinia

280 př - Vulci je na řadě. Město má přirozené hradby, močály, říčku, pahorky. Na nechráněné straně postavili 6 metrový bastion - ojedinělý příklad pevnostní architektury. Snad pomocí zrady, snad početní převahou Římané město stejně dobyli a vyplenili

280 př. - padlo poslední nezávislé etruské město Volsini-Orvieto. Rozhodlo se v bitvě, město ušetřeno, ale obyvatelé se musí dobrovolně přidat k Římu a platit vysoké daně. Město se dostává do izolace, protože venkov plení římští vojáci.

264 př - K úplnému zničení dojde na pozadí sociálního střetu mezi bohatou etruskou aristokracií, která s Ŕímany spolupracuje, a středními a nižšími vrstvami, která je utlačovaná ze dvou stran. Povstane proti aristokracii, ta si zavolá na pomoc Římany a ti věc vyřeší po svém. Fanum Volturnae vydrancována, město zničeno, přeživší obyvatelé odvezeni do Bolseny. Orvieto opuštěno dalších 700 let..

sídla -  různých rozměrů + typologie – záleží na krajině, obecě -   Etruská města na kopcích X  římská v rovině, poblíž zdroje vody – drenážní kanály, cisterny = nádrže, důmyslné za / odvodňovací systémy – srv.   cloaca maxima

založení města - augurové určí přesně místo podle nebeských znamení – letu ptáků aj,    makrokosmos  -nebeská sféra – mikrokosmos – pozemská sféra musí být v rovnováze,     vyznačení hranic města – hraniční kameny – často slovo TULAR = město, decumánés-cardinés – insulae – znají už Řekové

obydlí - půdorys kruhový / čtvercový, materiál  nepálené jílové cihly,  základy kamenné nebo z hrubých oblázků. Vlastní konstrukce  dřevo - kůly. Výplň jíl - pojivo, rákosí , drobné kaménky, omítka,  jíl. Střecha        terasová + šikmé. Krytina sláma, jíl, terakotové tašky – přesahovaly půdorys domu, uprostřed na podlaze ohniště – otvor pro kouř

soukromí a rodina - společnost Etrusků byla aristokratická, existují otroci, mají lepší postavení než v Ŕímě. Zákl.jednotka – manželský pár  = pevné rodinné svazky. Pater familiae. Ženy svobodnější  než u ř + ř.     - vl.křestní jméno + účast na banketech + pití vína. Šperky, zrcadla, výzdoba sarkofágů. Víra v posmrtnou existeci = pokrač.života – výbava hrobek, hostiny…snaha zvěčnit zemřelého – X od ř + ř – portréty – důraz na hlavu. Na jedné nádobě z 6.st.př - porod 

zábava - lov na divočáky je výsada aristokracie. Zvěř lákají hrou na flétnu. Hudba, tanec, zápas, hra v kostky, hra kotabos,  gladiátorské hry 

hospodářství - pěstují vinnou révu, olivy, obilí  + dobytek – kácení lesů – dřevo pro metalurgii.  úžasný rozmach – přechod od pastevectví + zemědělství k obchodu s  Řeckem, Kyprem, Galií, Sýrií, Španělskem, Kartágem. Vývoz   železo + měď, keramika – nádoby bucchero + poháry,  dovoz -  látky, šperky, vázy, slonovina, zlato     

stravování - kusé info z nálezů – Populonia, Pyrgi, Aquarossa,  bankety aristokracie – malby  X plebs ??

fáze hostiny - 1 – společné jídlo, 2 – společné pití + konverzace + přednes +hry, populární kóttabos (  zbytkem vína zasáhnout zavěšený bronzový talířek, vítěz dostal sladkosti, ovoce nebo sex).  Pův. se sedí, později pololeží na lehátkách, jí se v domech i venku

víno - ritus  symposion =      projev příslušnosti k elitě. Víno se míchalo s vodou – v cratere, většinou 3:1.dle Řeků – samotné víno pijí jen barbaři. Nabírá se do oinochoe + kyathos – a rozlévá do skypos, kylikos

Příprava jídla: neexistuje kuchaně,  příprava hlavně venku – přenosné rošty, pece na dřevo – různé typy. Rožně na maso. Velké hliněné nádoby – hluboké a baňaté. Bronzové nože + velké vidličky + 4 zubá vidlička – porcování masa. Bronzové + stříbrné nádobí. Vyšívané ubrusy – květinové motivy

potraviny - pšenice špalda, luštěniny, drcené zrní  - nahrubo – na polévky, najemno – na kaše a polenty. Far clusinum - pšenice pěstované ve Valdichianě, Chiusi – kosmetika – pleťové masky. Příprava droždí na chleba -  mouka se solí přejde varem, nechá se zkysnout - sušená drcená zrna se máčí 3 dny ve víně. Maso vepřové, skopové, zvěřina - kančí, ryby, ptactvo běžné pro vyšší vrstvy – lucumony, augury X obecný lid - minimálně. Mléčné výrobky -    ovčí a kozí sýry, vejce – etruské sýry vyhlášené, s olivami + plackami. Ovoce poznali od Řeků – meruňky, hrušky, hrozno, cedráty, třešně. Na freskách – fíky + granátová jablíčka. Med jako sladidlo, ředění vína 

oděv -  dbali na módu – jejich vkus pověstný – oblečený jako Etrusk = elegantně (ř). Vlna – pestré barvy. Len přírodní. Muži – bederní rouška, muži i ženy – dlouhé tuniky. Boty z kůže nebo vyšívané látky + sandály se špičkou nahoru – „orientální“ . Ozdoby – diadémy, přezky, spony, náušnice, prsteny. Zlato, stříbro, slitina obou 

etruské umění -  8.st př– 6.st.př  období orientální. Vliv Blízkého V – Sýrie + Kypr + vliv řecký, styky s Féničany. Vliv villanovské kultury. Důraz na dekor, ornament, geometrické tvary – předměty denní potřeby. Přebírání technologických postupů – zpracování zlata + slonoviny. Zlaté výrobky velmi žádané – i rostlinné motivy – vliv Sýrie.  X důraz na individuální rysy – velká hlava                

6.st př – pol.5.st př     - období archaické. Velké chrámové sochy se nedochovaly. Množství sarkofágů – sarkofág z Caere + z Chiusi

pol 5.st.př  - pol4. st př.   - období klasické. Pomalá stagnace, témata + zpracování se opakují, konec importu z Řecka.  Kandelábr z Cortony, má 16 lamp a mezi každou je Bakchova hlava. Dole Gorgona

pol 4.st. př -  2. st př.            období pozdní.  Aringatore + lupa + chiméra

umělecké řemeslo - materiál – bronz +  zlato + slonovina, předměty denní potřeby i okrasné,  svícny, trojnožky, držáky na     pochodně , řezba ze slonoviny a kosti. Šperkařství – orientální vliv =   potahování předmětů zlatou fólií. Granulace: povrch předmětu zdoben miniaturními zlatými zrnky   - složité vzory, 0,3 mm – až 120 000 kuliček na sponě z Cerveteri. Filigrán - tenká zlatá vlákna.

zrcadla - častý dochovaný předmět, snad i svatební dar – 3000 dochovaných. Bohatě zdobená i zadní strana - často Paris a 3 bohyně. Erotické motivy – převzali od Řeků (a tergo). Předměty z bronzu - umožnil dostatek železa. Talíře, přezky, spony, zrcadla – velmi ceněny ř + ř 

sochařství - silný vliv řeckého archaického sochařství - méně významné než v Řecku a Egyptě.    Málo  velkých soch  X množství drobných votivních  sošek bohů z  Veje. Důraz na hlavu, ne na tělo.  Portrétní sochařství – překvapivý realismus. Sochy bohů – typický etruský ÚSMĚV. Postavy na sarkofágách, urny z terakoty +  bronzu   - Chiusi. Antropomorfní canopy -   snaha zvěčnit zemřelého. Cippy  = hranolovité náhrobní kameny. Cippo ve tvaru falu – u Perugie. Kamenné stély  - Fiesole, Volterra. M ateriál - málo kamene + mramoru,  hlína + tmavá pemza - živá  polychromie

vázové malířství - řecký vliv, příchod řeckých mistrů z J Itálie – dílny, nejžádanější vázy z Korintu.  Typický černý lesklý podklad – vzor:   vázy z Atén. 

 9.- 8.st – geometrický dekor, ptáci, rostlinné motivy. Černofigurální, od pol.6.st.př červenofigurální. Postavy malované, ne ryté, pohled z profil – oko z anfasu. Paridův soud – té nejkrásnější – Héra + Athéna + Afrodité. Achilés hraje v kostky, + Athéna. Penelopa + Telemachos

keramika - hliněné nádoby - výrobky pro stavebnictví – střešní tašky, potrubí, obrubně studní. Původně ruční výroba + později na kruhu - impasto. Ruční vytvarování +  pokrytí bahnem, vypálení + vyleštění     = kovový lesk, nápodoba kovu

bucchero - etruské černé zlato -    lesklá keramika černé barvy - figurální dekor. Úspěšný vývozní artikl       vypadá jako kov – je levnější. Název  =  španělský výraz pro tmavou indiánskou keramiku. Nálezy v J Francii, v Provanci - jídelní nádobí, poháry, kalichy, džbány, amfory . Černá barva - dohady o příměsích – popel, uhlí? Způsob vypalování – postupné snížení přívodu kyslíku,        přidání organických materiálů, přeměna červeného oxidu železitého na černý oxid železnatý. Střediska výroby - Cerveteri, Tarquinia, Veje, Vulci. Datace - 7. – 6.st.př – tenkostěnné nádoby - nejkvalitnější,  5.st. př    - bucchero pesante – šedavá barva, skoro barokní tvary                

nádoby

            anfora =           na víno  - 2 ucha

            hydria =           na vodu – 3 ucha

            cratere =         na míchání vína s vodou

            oinochoe =      džbánek

            coppa =           mělká miska široká

            cantaro =         miska širší

            kilikés =           poháry

            lekythos =       džbán s uchem na vonné oleje a masti

            canope -        kanopa – víko ve tvaru hlavy – později antropomorfní – po stranách „paže“- má evokovat tvar těla + snaha o podobu zesnulého.                                     ženské kanopy – náušnice

          

 pyxis =           nízká válcovitá schránka na šperky – nejcennější z alabastru

alabastron=      na olej, parfémy, vonné masti, štíhlá hliněná nádoba

pithos =          sud s širším hrdlem + malými uchy pod ním – na obilí, fíky… 

architektura  - hradby +  brány - Volterra, Perugia, na brány – trofeje – useknutá hlava, ruka..., později symbolicky kameny. Obytný dům,  dochován jen půdorys. Řecké stavební slohy Etruskové nepřevzali, jen 1. podobný raně dórskému. Chrám podobný řeckému ALE kratší + širší, průčelí JV +JZ. pódium  +  centrální přístupová rampa, štít zdoben až později, původně prázdný, podél hřebenu střechy terakotové sochy.            Střecha    mírně šikmá nebo rovná, hodně přesahující, vpředu trojúhelníkový štít. Sloupy kamenné +  lehká konstrukce ‑ nepálené cihly a dřevo.         Omítka  terakota, silná polychromie. 

prameny – musea – sbírky - přes 50 museí jen v Itálii - Toscana dávná Etrurie, nejvíc muzeí. Villa Giulia v Ŕímě, Firenze Museo archeologico, Volterra – museo Guarnacci – 1761 – j edno z nejstarších v Evropě,  vybavení hrobů, urny,  Ombra della sera. Cortona – accademia etrusca –bronzový svícen  52 kg – 5 st př. Tarquinia –symbol města = okřídlení koně. Perugia – museo arch nazionale, Orvieto – museo Claudio Faina – šperky-náušnice, přívěsky, prsteny 

vrcholná díla - lupa capitolina,  chiméra z Arezza – objevena 1553, bronzový lustr z Cortony, Mars z Todi,   Apolón z Vejí, sarkofág manželů z Cerveteri,  socha v tóze – lago Trasimeno - 1566 

nápisy - CHIUSI + okolí,nalezeno 3 000 (Řím +Atény ze stejné doby jen 1 000některé etrus / latins , na urnách jméno zemřelého – to v Římě až za císařství. Osobní (= křestní) jméno + příjmení + druhé příjmení (široké příbuzenstvo), vlastní   jméno otce, Od r.90 př.  i římské jméno  - římské občanství - důvod -  voličs seznamy + osobní práva, nedostal je každý, neměly ho ženy. Bylo možno získat  narozením z rodičů-manželů-občanů, propuštěním z otroctví – propuštěnci  mají ale jen práva soukr, ne veřejná, ne právo volit. Spojenci Říma – za odměnu,  od r.88 př římské občanství na všechny obyv Itálie. Polit práva + soukr p  =   sňatek, majetek, nároky před soudem. Povinnosti : být na sčítání lidu, platit daně, sloužit v armádě. 

náboženství - vliv řeckého Olympu. Artemis=Aritimi, Apollon=Aplu, Neptun=Nethuns... Turms-Hermés,       Tinia  = nejvyšší bůh, vrhač blesků, Turan = Venere,bohyně lásky + života, zpodobněna s křídly ,  Maris = Mars.   X důraz na božské i lidské dvojice,  styčné body s orientálními kulty 

bozi - nižší božstva  jako transvestiti,  důraz na bohyně – UNI - Juno, thalna = ochránkyně narozených.  Bohové  všudypřítomní – vše určuje jejich vůle – je nutno ji respektovat. Starší žena + mladší milenec = typické!!

démoni - průvodci  - ochránci zemřelých – neví se přesně  podoba   -starší nevzhledný muž, snad   Charun – s kladivem – otvírá bránu podsvětí? bytosti se zobákem, zvířecí hlavou, mladé ženy v bílém, s křídly  – Vanth, okřídlená démonka smrti – pochodně, vousatí hadi, svitky. Nahá, polonahá, oděv jako Artemis – chitón, vysoké boty, popruhy křížem na hrudi

disciplina etrusca - ucelený systém, víra ve věštby + rituály, auspikové věští z letu ptáků,  haruspikové   věští z jater + blesků,             vnitřnosti němé =  nic neoznámily, mluvící =  varování  - požár, otrava, nebezpečí, královské =  uznání, moc, morové =  smutek, nemoc, neštěstí. Játra   - 2 části ‑ chrám pozemský +  nebeský.  =  sídlem citů, odvahy, hněvu i rozumu. ha fegato = je statečný. Našly se modely ovčích jater s popisy vysvětlujícími symboliku 

Etruskové v římské mytologii - Aeneas z Troje – venušin syn – praotec Římanů, do Lazia – z jeho rodu i R + R

etruský vliv ve středověkém + renesančním umění démonologie – vděčný námět zobrazení pekla, Signorelli – Orvieto,  Michelangelo – sixtina, Zvěstování - duhově zbarvená křídla andělů – Vanth. Renesance – umělci navštěvují „malované jeskyně“ = etruské hrobky

nekropole  - za hranicemi města, Cerae, Banditaccia, Roselle

hroby 9 – 8.st.př  - vilanovské obd – hroby podél cesty do vesnice značeny kamenným   patníkem. Jámové hroby jednoduché – pro ty nejchudší, uvnitř urny. Ipogea – podzemní hrobky  vyhrazeny význ osobám – vojáci, šlechta..významné rodiny. - ipogeo dei volumni 

strmý sestup po schodech do atria – chodba-dromos,  větvení do chodeb – až 6 hrobek. Nákladná výzdoba hrobu = odraz života na onom světě – srv Egypt. Dovážená pštrosí vejce – symbol znovuzrození 

poč.7.st.př   -  pohřeb do země, komorové hrobky kryté  kupolemi zeminy = tumuly - Banditaccia, z velkých kamenných kvádrů nebo hloubené do skal. Strop = falešná klenba. Různé typy - pravoúhlý půdorys , půdorys obráceného T – ke komorám vede dlouhá chodba,  složitý půdorys – vzor atriového domu. Hroby tesané do do tufových skal. Dekorace – vytesaná okna, nábytek i vybavení 

pohřeb - veřejné vystavení těla, pláč pozůstalých, pohřební průvod a hostina před hrobem. Program:  hry, atlet. závody, souboje  -  na zesnulého vitalitu a energii. 2.fáze – pohřby těl - mumifikace, zpopelnění - pohřeb žehem - do 600 stupňů lze  rekonstruovat z kostního materiálu – věk, pohlaví, výšku, způsob stravy - stroncium, barium,   zinek, měď.   Nad 800 -  nic. Ukládání těl do rozměrných hrobů, Od 2.pol. 6.st..- př.      do zdobených truhel a hliněných a kamenných  sarkofágů. N a víku ležící postava zesnulého 

Fresková výzdoba  tuf  vlhký, pod zemí stálá teplota – dochována úžasná barevnost – po 2500 letech. Výzdoba komorových hrobek ‑  Tarquinia, Veje, Vulci, Orvieto, Chiusi.Výjevy hostin, tanců,    lovu, her, koňských dostihů, zápasu, boxu… snaha o portrét, ženy bílá barva pleti, muži hnědá.  Společ. postavení =  osoba doprovázená sluhy. Pohřební průvody, kruté scény bitev, násilí, amputace končetin = krev pro mrtvé, namísto skutečných obětí, okřídlení démoni Charun + Vanth 

STŘEDOVĚKÁ ITÁLIE

14.st. je kritickou dobou. Lidé ztrácí odvěké jistoty a pevné body. Papež je v Avignonu. Svatá země dfinitivně v rukou muslimů Ve Francii válka o nástupnictví, Svatá říše ztrácí své postavení pod tlakem rodících se národních států. V Itálii liberi comuni - samostatné městské obce postupně nahrazovány vládou bohatých rodů - signorií. Ferrara - Este, Milano  - Visconti. Na jihu Neapolské království pod vládou Francouzů, Sicílie pod vládou Španělů. Neustálý zápas o moc, absence pevné vlády. 1348 - 51 - černá smrt. Následují vlny hladomoru. Roste počet obyvatel, nelze je uživit. Lidé se obávají blízkého konce světa.

Paradoxně je to doba prvních velkých jmen v umění.Giotto, Dante, Petrrca, Bocaccio

Milionový Řím antický má ve 14.stol. cca 30 000 obyvatel. Forum Romanum = campo vaccino, Campidoglio = Monte caprino. Císařská mauzolea zabrána bohatými rodinami. Hadriánovo - Colonna, Augustovo - Orsini. Teatro Marcello - rod Savelli

Cola di Rienzo  1313

Narodil se do neklidné doby ve čtvrti Regolo. Od mládí ho zajímala antika, četl Livia a Seneku, obdivoval Caesara. Pocházel ze skromných poměrů, nejvzdělanější z rodiny. Na foru překládal dochované latinské nápisy. Vzestup mezi střední vrstvu sňatkem s dcerou notáře. Sám se také stává notářem. 1342 - předstupuje před papeže v Avignonu s obviněním římských rodin z násilí, korupce, zneužití moci. Papežem je Francouz Klement VI., Cola na něj velmi zapůsobil. Jmenoval ho vysokým hodnostářem římské administrativy. Po dvou letech se Cola vrací do Říma. MOcní ho neberou vážně, vykoledoval si na jednom zasedání i facku.

Cola věřil v sílu "billbordů" Velké symbolické obrazy na plátně dal věšet na veřejná místa v Římě - potopené lodi s mrtvými ženami - Babylon, Kartágo, Troja, Jeruzalém - města, zničená špatnou vládou a nepravostmi. Pátá loď se potápí - Řím.

1347 - léto, baroni na venkově, Cola připrauje převrat se svými stoupenci. Pronáší řeč, přijímá titul tribun lidu. Odhaleno spiknutí baronů, ti se musí podrobit, Cola je k nim milostivý. Začíná období reforem, daně sníženy na polovinu, vymáháno právo, do Říma se vrací pořádek. Znovu přicházejí poutníci i kupci.Vytvořena republika, Cola píše dalším městům v Itálii, vybízí k následování. Doba ovšem na to nedozrála. Proti je papež, císař, italské signorie. Jediná podpora - od Petrarky, ale to je básník a nemá žádný politický vliv. Cola si neuvědomuje nebezpečí. Ztrácí obezřetnost. Zachutnala mu moc, nákladně se obléká i hoduje, manželka se zdobí drahými šperky. Baroni se bouří, lid se k němu obrací zády.

1348 - nějakou dobu žije na Andělském hradě, polohost, polovězeň rodiny Orsini. Papež ho exkomunikoval.1350 jede do Prahy za Karlem IV. Ten ho zajal a využil jako zbraň při jednání s papežem Klementem VI. . 1352 ho pak Karel posílá do Avignonu, kde je zatčen. Výměna figur, nový papež Colu posílá udělat pořádek v Římě. 1354 tam triumfálně vjíždí, nadšeně přijat. Nadšení trvá asi 2 měsíce. Cola už není mladý pohledný tribun lidu, ale obézní dekadentní pijan. Jako papežův zmocněnec je viněn z vysokých daní, drahého obilí, je zrádcem starých ideálů. lidé se bouří, chtějí ho mrtvého. Spouští se z paláce na Kapitolu po svázaných ubrusech. Skoro se mu podařil útěk, převlékl se za uhlíře, umounil si tváře, zapoměl si sundat zlaté náramky. Ubit, mrtvola pověšena. Poté upálen. Damnatio memoriae se nevyvedlo, tématu se chopili umělci a risorgimento.

Francesco Petrarca -          1304 – 74

nar. v Arezzu, rodiče sem přišli z FI. Básník + intelektuál, otec humanismu + znalec antických textů  +  klasické filologie, od středověku k humanismu, vzor básníků. Člověk všestranných zájmů od filozofie, dějepisu, zeměpisu, astrologie (kterou zavrhoval), lékařství, zahradnictví, až po pořádání rodinných slavností. Studie   Bologna +   Francie, snil o sjednocení Itálie jako dědičky antického Říma – píše latinsky. Cesty  střídá období osamocení + veřejného působení -  Milán, Řím, Benátky. Dílo     1327   Avignon -  můza Laura - poetický Zpěvník - milostná lyrika, cca 500 dopisů v latině 

1341 korunován básníkem na Kapitolu1354 Mantova–setkání s Karlem IV. Korespondence s  arc.Arnoštem z  Pardubic1356 vštěva  Prahy + Karlštejn - gemma pro Annu Svídnickou¨ jako vyslanec Viscontiů 

DĚJINY novodobé ITÁLIE

Italské královstvíRegno d'Italia

vznik 1861 sjednocením Itálie pod vládou savojské dynastie =  jediný královský rod  it.původu. Vládla v Sardinském království

Sjednocování Itálie  1815  -  1870 

původně - Sardinské království ( 1861  =  Italské království) Parmské vévodství, papežský stát, Lombardsko-benátské království (rak) Modenské vévodství, Toskánské velkovévodství, Království Obojí Sicílie, Vévodství Lucca (1847 součást Toskánska), Beneventské vévodství , Gorizia, Istria (dnes součástí Chorvatska a Slovinska) Terst +Trentino Alto Adige – až 1919

politický režim: Italské království   = konstituční monarchie  - 1925  - 1943, fašistická diktatura.

Králové 1861 - 1946 z rodu Savoia

Viktor Emmanuel II        (1861–1878)    Umberto I. (1878–1900)  Viktor Emmanuel III      (1900–1946  )           Umberto II 1946

Sjednocení Itálie  1859 – 1870 

2 význ.ososbnosti - na J Giuseppe Garibaldi, vůdce republikánského hnutí za nnezávislost 

na S Camille Cavour, hrabě, stoupenec nezávislosti pod Savoia 

1859 Sardinsko-piemontské království  + podpora Napoleona III x  Rakousku, zisk  Lombardie, později Papežského státu

1861 – It.království – unie S + j – třenice mezi republikány a royalisty -konflikt.

1866  - Prusko + It x Rakousku, italská armáda  - katastrofa, pruské vítězství ale znamená zisk Benátek

 1870 - Prusko x Francie,  ta odvolala francouzskou posádku z Říma  - je opět italský

Ekonomická situace  It. žalostná -  žádný průmysl. J-chudoba, vysoká negramotnost  (78%)  = Zemědělská krize  + bída  = masová emigrace  z J do USA.  Ze S do Něm, Fr a Švýc. do 1901 emigrovaly  2 miliony