DĚJINY ITÁLIE
                         

pracovní texty

ETRUSKOVÉ 

co se traduje -  tajemný starověký národ, málo informací – nerozluštěný jazyk, fatalisté – dle předpovědi bude jejich říše trvat  1000 let..., praktikují rituály, věští vůli bohů z blesků a letu ptáků...poživační... ř + ř zprávy tendenční –  etruskové jsou  piráti              = zdatní mořeplavci,                 ženy jsou prostitutky    = ženy jsou svobodnější než jinde 

co se dochovalo -  písmo, vznik  z řecké abecedy - cca 7 500 krátkých nápisů na nádobách, jen 4 vokály – nemají O –Apollo = Aplu             jazyk nepatří  do žádné nám známé jazykové  skupiny. Chybí bilingvní texty – známe význam jen asi 200 slov, 3 zlaté destičky = etruština + féničtina přístav Pyrgi, téma: mytologie 

hmotné památky -  nádoby,  drobná keramika, šperky, sošky, vázy, malby v hrobkách, nekropole,  hradby, městské brány

zeměpisné názvy - Řekové – Tyrsenoi -  Tyrrhénské moře, Italikové – Tusci, -Toscana,Římané –  Etruschi, zemi Etruria           

zájem o Etrusky -    15.st – medici –  dědicové „slavné Etrurie“, od 19.st – vykopávky – nekropole – Vulci, Tarquinie, Cerveteri, 1932 – Istituto di studi etruschi -  Firenze -  etruskologie – museo archeologico.  Jen v Itálii – přes 50 museí -   Museo nazionale etrusco di Villa Giulia 

původ Etrusků - více názorů - z M asie – Lýdie, dnes Smyrny v Turecku,  jsou autochtonní – sami se zvou Rassena, přišli ze S – rasena-reti –alpská údolí, dnešní názor – etruská civilizace vznikla z kontaktu s místními populacemi,    ital.kmeny

osídlení - mezi  Tiberou  +  Arnem, pianura padana + Lombardie  +  Campania – od 7.st.př suroviny – monti metaliferi u Voltery-měď+železo,       Elba – železo, na J tufové oblasti – hloubení obydlí + nekropolí

odkaz + význam - gladiátorské zápasy, vítězný oblouk, systém počítání, písmo,  zvyk křestních jmen+příjmení, úřední odznaky moci -   biga, purpurový plášť, svazek prutů fascés,    hůl lituus, ariový římský dům + chrám.  Etruskové  ovlivněni řeckou kulturou =  přijali řeckou abecedu + mytologii (přes vázy), keramiku. Etruskové ovlivnili téměř všechny italické kmeny (venetové,samnité, ligurové, picenové, lukanové,                                  latinové,,,) a římany – hry, architektura 

dějiny Etrusků -   obecně - starší doba železná = halštatská       10.st.př, pesněji– období tzv.kultury villanovské   9.st.př                                    podle sídliště u Bologny. Obchodní kontakty s řeckými kolonizátory        8.st.př. Vrchol moci    pol.6.‑poč.5.st. př, Tarquiniové v římě – 3 králové – vyhnáni 509 př, cloaca maxima, chrám jova kapitolského, hradby za Servia Tulia. Král Porsenna – rival  Říma (prameny –Ttitus Livius).                    spojenci Kartaginců, ovládají Z středomoří

úpadek5.st př. – oblast pobřeží - důkazy – drastické omezení dovozu keramiky – váz,  luxusních předmětů, snížení životní úrovně X – netýká se vnitrozemí -  + S  - Chiusi, Arezzo, Cortona, Volterra, Fiesole, Perugia. 474 př – poraženi Řeky u Cumy, 396 př – Římané dobyli Veje – vojevůdce Furio Camillo. Etruskové to neberou jako začátek konce, Římanům asi pomohlo i jiné   etr.“konkurenční“ město....jak krátkozraké...308 př – Římu podlehly Cortona, Arezzo, Perugia, Řím zakládá colonie marittime – Fregene, Pyrgi, Castrum novum   - 1.st – za Augusta  =  Etrurie   region VII.            romanizace – potlačení kultury + jazyka, zničení písemnictví, asimilace – splynutí s římany

státní forma -  nejde o stát  podle římského práva,  6.st. př. ‑ federace 12 městských států  - volné sdružení  = lukumonie, vláda. Symbol vládní moci – svazek prutů se sekyrou + purpurem lemovaná tóga. Vládne velmož - lukumon = voj.velitel-soudce –velekněz  + šlechta. Tasokracie- ovládnutí Tyrhénského moře 

významná města - Cerveteri = Cisra  Tarquinia = Tarchuna    nejjižněji položená města na pobřeží, rychle zbohatla - obchod. Vulci  = Velch,     Volsini –  Orvieto, Arezzo = Aretium, Chiusi = Clevsin, Vetulonia = Vetluna, Populonia= Popluna  - zpracování kovů z Elby hned na pobřeží. Od 396 př -  Veje, Volterra = Velathri, Cortona = Curtun, Perugia = Perusia -    40 – 41 – revolta Perugie, pak spolupracuje jako Augusta  Perusia...města po pádu Etrusků opuštěna - Veje, Roselle, Acquarossa, osídlena i ve středověku,    existují do současnosti 

sídla -  různých rozměrů + typologie – záleží na krajině, obecě -   Etruská města na kopcích X  římská v rovině, poblíž zdroje vody – drenážní kanály, cisterny = nádrže, důmyslné za / odvodňovací systémy – srv.   cloaca maxima

založení města - augurové určí přesně místo podle nebeských znamení – letu ptáků aj,    makrokosmos  -nebeská sféra – mikrokosmos – pozemská sféra musí být v rovnováze,     vyznačení hranic města – hraniční kameny – často slovo TULAR = město, decumánés-cardinés – insulae – znají už Řekové

obydlí - půdorys kruhový / čtvercový, materiál  nepálené jílové cihly,  základy kamenné nebo z hrubých oblázků. Vlastní konstrukce  dřevo - kůly. Výplň jíl - pojivo, rákosí , drobné kaménky, omítka,  jíl. Střecha        terasová + šikmé. Krytina sláma, jíl, terakotové tašky – přesahovaly půdorys domu, uprostřed na podlaze ohniště – otvor pro kouř

soukromí a rodina - společnost Etrusků byla aristokratická, existují otroci, mají lepší postavení než v Ŕímě. Zákl.jednotka – manželský pár  = pevné rodinné svazky. Pater familiae. Ženy svobodnější  než u ř + ř.     - vl.křestní jméno + účast na banketech + pití vína. Šperky, zrcadla, výzdoba sarkofágů. Víra v posmrtnou existeci = pokrač.života – výbava hrobek, hostiny…snaha zvěčnit zemřelého – X od ř + ř – portréty – důraz na hlavu. Na jedné nádobě z 6.st.př - porod 

zábava - lov na divočáky je výsada aristokracie. Zvěř lákají hrou na flétnu. Hudba, tanec, zápas, hra v kostky, hra kotabos,  gladiátorské hry 

hospodářství - pěstují vinnou révu, olivy, obilí  + dobytek – kácení lesů – dřevo pro metalurgii.             úžasný rozmach – přechod od pastevectví + zemědělství k obchodu s  Řeckem, Kyprem, Galií, Sýrií, Španělskem, Kartágem. Vývoz   železo + měď, keramika – nádoby bucchero + poháry,             dovoz -  látky, šperky, vázy, slonovina, zlato     

stravování - kusé info z nálezů – Populonia, Pyrgi, Aquarossa,  bankety aristokracie – malby  X plebs ??

fáze hostiny - 1 – společné jídlo, 2 – společné pití + konverzace + přednes +hry, populární kóttabos (  zbytkem vína zasáhnout zavěšený bronzový talířek, vítěz dostal sladkosti, ovoce nebo sex).  Pův. se sedí, později pololeží na lehátkách, jí se v domech i venku

víno - ritus  symposion =      projev příslušnosti k elitě. Víno se míchalo s vodou – v cratere, většinou 3:1.dle Řeků – samotné víno pijí jen barbaři. Nabírá se do oinochoe + kyathos – a rozlévá do skypos, kylikos

Příprava jídla: neexistuje kuchaně,  příprava hlavně venku – přenosné rošty, pece na dřevo – různé typy. Rožně na maso. Velké hliněné nádoby – hluboké a baňaté. Bronzové nože + velké vidličky + 4 zubá vidlička – porcování masa. Bronzové + stříbrné nádobí. Vyšívané ubrusy – květinové motivy

potraviny - pšenice špalda, luštěniny, drcené zrní  - nahrubo – na polévky, najemno – na kaše a polenty. Far clusinum - pšenice pěstované ve Valdichianě, Chiusi – kosmetika – pleťové masky. Příprava droždí na chleba -  mouka se solí přejde varem, nechá se zkysnout - sušená drcená zrna se máčí 3 dny ve víně. Maso vepřové, skopové, zvěřina - kančí, ryby, ptactvo běžné pro vyšší vrstvy – lucumony, augury X obecný lid - minimálně. Mléčné výrobky -    ovčí a kozí sýry, vejce – etruské sýry vyhlášené, s olivami + plackami. Ovoce poznali od Řeků – meruňky, hrušky, hrozno, cedráty, třešně. Na freskách – fíky + granátová jablíčka. Med jako sladidlo, ředění vína 

oděv -  dbali na módu – jejich vkus pověstný – oblečený jako Etrusk = elegantně (ř). Vlna – pestré barvy. Len přírodní. Muži – bederní rouška, muži i ženy – dlouhé tuniky. Boty z kůže nebo vyšívané látky + sandály se špičkou nahoru – „orientální“ . Ozdoby – diadémy, přezky, spony, náušnice, prsteny. Zlato, stříbro, slitina obou 

etruské umění -  8.st př– 6.st.př  období orientální. Vliv Blízkého V – Sýrie + Kypr + vliv řecký, styky s Féničany. Vliv villanovské kultury. Důraz na dekor, ornament, geometrické tvary – předměty denní potřeby. Přebírání technologických postupů – zpracování zlata + slonoviny. Zlaté výrobky velmi žádané – i rostlinné motivy – vliv Sýrie.  X důraz na individuální rysy – velká hlava                

6.st př – pol.5.st př     - období archaické. Velké chrámové sochy se nedochovaly. Množství sarkofágů – sarkofág z Caere + z Chiusi

pol 5.st.př  - pol4. st př.   - období klasické. Pomalá stagnace, témata + zpracování se opakují, konec importu z Řecka.  Kandelábr z Cortony, má 16 lamp a mezi každou je Bakchova hlava. Dole Gorgona

pol 4.st. př -  2. st př.            období pozdní.  Aringatore + lupa + chiméra

umělecké řemeslo - materiál – bronz +  zlato + slonovina, předměty denní potřeby i okrasné,  svícny, trojnožky, držáky na     pochodně , řezba ze slonoviny a kosti. Šperkařství – orientální vliv =   potahování předmětů zlatou fólií. Granulace: povrch předmětu zdoben miniaturními zlatými zrnky   - složité vzory, 0,3 mm – až 120 000 kuliček na sponě z Cerveteri. Filigrán - tenká zlatá vlákna.

zrcadla - častý dochovaný předmět, snad i svatební dar – 3000 dochovaných. Bohatě zdobená i zadní strana - často Paris a 3 bohyně. Erotické motivy – převzali od Řeků (a tergo). Předměty z bronzu - umožnil dostatek železa. Talíře, přezky, spony, zrcadla – velmi ceněny ř + ř 

sochařství - silný vliv řeckého archaického sochařství - méně významné než v Řecku a Egyptě.    Málo  velkých soch  X množství drobných votivních  sošek bohů z  Veje. Důraz na hlavu, ne na tělo.  Portrétní sochařství – překvapivý realismus. Sochy bohů – typický etruský ÚSMĚV. Postavy na sarkofágách, urny z terakoty +  bronzu   - Chiusi. Antropomorfní canopy -   snaha zvěčnit zemřelého. Cippy  = hranolovité náhrobní kameny. Cippo ve tvaru falu – u Perugie. Kamenné stély  - Fiesole, Volterra. M ateriál - málo kamene + mramoru,  hlína + tmavá pemza - živá  polychromie

vázové malířství - řecký vliv, příchod řeckých mistrů z J Itálie – dílny, nejžádanější vázy z Korintu.  Typický černý lesklý podklad – vzor:   vázy z Atén. 

 9.- 8.st – geometrický dekor, ptáci, rostlinné motivy. Černofigurální, od pol.6.st.př červenofigurální. Postavy malované, ne ryté, pohled z profil – oko z anfasu. Paridův soud – té nejkrásnější – Héra + Athéna + Afrodité. Achilés hraje v kostky, + Athéna. Penelopa + Telemachos

keramika - hliněné nádoby - výrobky pro stavebnictví – střešní tašky, potrubí, obrubně studní. Původně ruční výroba + později na kruhu - impasto. Ruční vytvarování +  pokrytí bahnem, vypálení + vyleštění     = kovový lesk, nápodoba kovu

bucchero - etruské černé zlato -    lesklá keramika černé barvy - figurální dekor. Úspěšný vývozní artikl       vypadá jako kov – je levnější. Název  =  španělský výraz pro tmavou indiánskou keramiku. Nálezy v J Francii, v Provanci - jídelní nádobí, poháry, kalichy, džbány, amfory . Černá barva - dohady o příměsích – popel, uhlí? Způsob vypalování – postupné snížení přívodu kyslíku,        přidání organických materiálů, přeměna červeného oxidu železitého na černý oxid železnatý. Střediska výroby - Cerveteri, Tarquinia, Veje, Vulci. Datace - 7. – 6.st.př – tenkostěnné nádoby - nejkvalitnější,  5.st. př    - bucchero pesante – šedavá barva, skoro barokní tvary                

nádoby

            anfora =           na víno  - 2 ucha

            hydria =           na vodu – 3 ucha

            cratere =         na míchání vína s vodou

            oinochoe =      džbánek

            coppa =           mělká miska široká

            cantaro =         miska širší

            kilikés =           poháry

            lekythos =       džbán s uchem na vonné oleje a masti

            canope -        kanopa – víko ve tvaru hlavy – později antropomorfní – po stranách „paže“- má evokovat tvar těla + snaha o podobu zesnulého.                                     ženské kanopy – náušnice

          

 pyxis =           nízká válcovitá schránka na šperky – nejcennější z alabastru

alabastron=      na olej, parfémy, vonné masti, štíhlá hliněná nádoba

pithos =          sud s širším hrdlem + malými uchy pod ním – na obilí, fíky… 

architektura  - hradby +  brány - Volterra, Perugia, na brány – trofeje – useknutá hlava, ruka..., později symbolicky kameny. Obytný dům,  dochován jen půdorys. Řecké stavební slohy Etruskové nepřevzali, jen 1. podobný raně dórskému. Chrám podobný řeckému ALE kratší + širší, průčelí JV +JZ. pódium  +  centrální přístupová rampa, štít zdoben až později, původně prázdný, podél hřebenu střechy terakotové sochy.            Střecha    mírně šikmá nebo rovná, hodně přesahující, vpředu trojúhelníkový štít. Sloupy kamenné +  lehká konstrukce ‑ nepálené cihly a dřevo.         Omítka  terakota, silná polychromie. 

prameny – musea – sbírky - přes 50 museí jen v Itálii - Toscana dávná Etrurie, nejvíc muzeí. Villa Giulia v Ŕímě, Firenze Museo archeologico, Volterra – museo Guarnacci – 1761 – j edno z nejstarších v Evropě,  vybavení hrobů, urny,  Ombra della sera. Cortona – accademia etrusca –bronzový svícen  52 kg – 5 st př. Tarquinia –symbol města = okřídlení koně. Perugia – museo arch nazionale, Orvieto – museo Claudio Faina – šperky-náušnice, přívěsky, prsteny 

vrcholná díla - lupa capitolina,  chiméra z Arezza – objevena 1553, bronzový lustr z Cortony, Mars z Todi,   Apolón z Vejí, sarkofág manželů z Cerveteri,  socha v tóze – lago Trasimeno - 1566 

nápisy - CHIUSI + okolí,nalezeno 3 000 (Řím +Atény ze stejné doby jen 1 000některé etrus / latins , na urnách jméno zemřelého – to v Římě až za císařství. Osobní (= křestní) jméno + příjmení + druhé příjmení (široké příbuzenstvo), vlastní   jméno otce, Od r.90 př.  i římské jméno  - římské občanství - důvod -  voličs seznamy + osobní práva, nedostal je každý, neměly ho ženy. Bylo možno získat  narozením z rodičů-manželů-občanů, propuštěním z otroctví – propuštěnci  mají ale jen práva soukr, ne veřejná, ne právo volit. Spojenci Říma – za odměnu,  od r.88 př – římské občanství na všechny obyv Itálie. Polit práva + soukr p  =   sňatek, majetek, nároky před soudem. Povinnosti : být na sčítání lidu, platit daně, sloužit v armádě. 

náboženství - vliv řeckého Olympu. Artemis=Aritimi, Apollon=Aplu, Neptun=Nethuns... Turms-Hermés,       Tinia  = nejvyšší bůh, vrhač blesků, Turan = Venere,bohyně lásky + života, zpodobněna s křídly ,  Maris = Mars.   X důraz na božské i lidské dvojice,  styčné body s orientálními kulty 

bozi - nižší božstva  jako transvestiti,  důraz na bohyně – UNI - Juno, thalna = ochránkyně narozených.  Bohové  všudypřítomní – vše určuje jejich vůle – je nutno ji respektovat. Starší žena + mladší milenec = typické!!

démoni - průvodci  - ochránci zemřelých – neví se přesně  podoba   -starší nevzhledný muž, snad   Charun – s kladivem – otvírá bránu podsvětí? bytosti se zobákem, zvířecí hlavou, mladé ženy v bílém, s křídly  – Vanth, okřídlená démonka smrti – pochodně, vousatí hadi, svitky. Nahá, polonahá, oděv jako Artemis – chitón, vysoké boty, popruhy křížem na hrudi

disciplina etrusca - ucelený systém, víra ve věštby + rituály, auspikové věští z letu ptáků,  haruspikové   věští z jater + blesků,             vnitřnosti němé =  nic neoznámily, mluvící =  varování  - požár, otrava, nebezpečí, královské =  uznání, moc, morové =  smutek, nemoc, neštěstí. Játra   - 2 části ‑ chrám pozemský +  nebeský.  =  sídlem citů, odvahy, hněvu i rozumu. ha fegato = je statečný. Našly se modely ovčích jater s popisy vysvětlujícími symboliku 

Etruskové v římské mytologii - Aeneas z Troje – venušin syn – praotec Římanů, cesty po Itálii – do Lazia – z jeho rodu i R + R

etruský vliv ve středověkém + renesančním umění démonologie – vděčný námět zobrazení pekla, Signorelli – Orvieto,           Michelangelo – sixtina, Zvěstování - duhově zbarvená křídla andělů – Vanth. Renesance – umělci navštěvují „malované jeskyně“ = etruské hrobky

nekropole  - za hranicemi města, Cerae, Banditaccia, Roselle

hroby 9 – 8.st.př  - vilanovské obd – hroby podél cesty do vesnice značeny kamenným   patníkem. Jámové hroby jednoduché – pro ty nejchudší, uvnitř urny. Ipogea – podzemní hrobky  vyhrazeny význ osobám – vojáci, šlechta..významné rodiny. - ipogeo dei volumni 

strmý sestup po schodech do atria – chodba-dromos,  větvení do chodeb – až 6 hrobek. Nákladná výzdoba hrobu = odraz života na onom světě – srv Egypt. Dovážená pštrosí vejce – symbol znovuzrození 

poč.7.st.př   -  pohřeb do země, komorové hrobky kryté  kupolemi zeminy = tumuly - Banditaccia, z velkých kamenných kvádrů nebo hloubené do skal. Strop = falešná klenba. Různé typy - pravoúhlý půdorys , půdorys obráceného T – ke komorám vede dlouhá chodba,  složitý půdorys – vzor atriového domu. Hroby tesané do do tufových skal. Dekorace – vytesaná okna, nábytek i vybavení 

pohřeb - veřejné vystavení těla, pláč pozůstalých, pohřební průvod a hostina před hrobem. Program:  hry, atlet. závody, souboje  -  na zesnulého vitalitu a energii. 2.fáze – pohřby těl - mumifikace, zpopelnění - pohřeb žehem - do 600 stupňů lze  rekonstruovat z kostního materiálu –        věk, pohlaví, výšku, způsob stravy - stroncium, barium,   zinek, měď.   Nad 800 -  nic. Ukládání těl do rozměrných hrobů, Od 2.pol. 6.st..- př.      do zdobených truhel a hliněných a kamenných  sarkofágů. N a víku ležící postava zesnulého 

Fresková výzdoba  tuf  vlhký, pod zemí stálá teplota – dochována úžasná barevnost – po 2500 letech. Výzdoba komorových hrobek ‑  Tarquinia, Veje, Vulci, Orvieto, Chiusi.Výjevy hostin, tanců,    lovu, her, koňských dostihů, zápasu, boxu… snaha o portrét, ženy bílá barva pleti, muži hnědá.  Společ. postavení =  osoba doprovázená sluhy. Pohřební průvody, kruté scény bitev, násilí, amputace končetin = krev pro mrtvé, namísto skutečných obětí, okřídlení démoni Charun + Vanth 

STŘEDOVĚKÁ ITÁLIE

Francesco Petrarca -          1304 – 74

nar. v Arezzu, rodiče sem přišli z FI. Básník + intelektuál, otec humanismu + znalec antických textů  +  klasické filologie, od středověku k humanismu, vzor básníků. Člověk všestranných zájmů od filozofie, dějepisu, zeměpisu, astrologie (kterou zavrhoval), lékařství, zahradnictví, až po pořádání rodinných slavností. Studie   Bologna +   Francie, snil o sjednocení Itálie jako dědičky antického Říma – píše latinsky. Cesty  střídá období osamocení + veřejného působení -  Milán, Řím, Benátky. Dílo     1327   Avignon -  můza Laura - poetický Zpěvník - milostná lyrika, cca 500 dopisů v latině 

1341 korunován básníkem na Kapitolu. 1354 Mantova–setkání s Karlem IV. Korespondence s  arc.Arnoštem z  Pardubic, 1356 návštěva  Prahy + Karlštejn - gemma pro Annu Svídnickou¨ jako vyslanec Viscontiů 

DĚJINY novodobé ITÁLIE

 Italské královstvíRegno d'Italia

vznik 1861 sjednocením Itálie pod vládou savojské dynastie =  jediný královský rod  it.původu. Vládla v Sardinském království

Sjednocování Itálie  1815  -  1870 

původně - Sardinské království ( 1861  =  Italské království) Parmské vévodství, papežský stát, Lombardsko-benátské království (rak) Modenské vévodství, Toskánské velkovévodství, Království Obojí Sicílie, Vévodství Lucca (1847 součást Toskánska), Beneventské vévodství , Gorizia, Istria (dnes součástí Chorvatska a Slovinska) Terst +Trentino Alto Adige – až 1919

politický režim: Italské království   = konstituční monarchie  - 1925  - 1943, fašistická diktatura.

Králové 1861 - 1946 z rodu Savoia

Viktor Emmanuel II        (1861–1878)    Umberto I. (1878–1900)  Viktor Emmanuel III      (1900–1946  )           Umberto II 1946

Sjednocení Itálie  1859 – 1870 

2 význ.ososbnosti - na J Giuseppe Garibaldi, vůdce republikánského hnutí za nnezávislost 

na S Camille Cavour, hrabě, stoupenec nezávislosti pod Savoia 

1859 Sardinsko-piemontské království  + podpora Napoleona III x  Rakousku    zisk  Lombardie, později území Papežského státu

1861 – It.království – unie S + j – třenice mezi republikány a royalisty -konflikt.

1866  - Prusko + It x Rakousku, italská armáda  - katastrofa, pruské vítězství ale znamená zisk Benátek

 1870   -Prusko x Francie,  ta odvolala francouzskou posádku z Říma  - je opět italský

Ekonomická situace  It. žalostná -  žádný průmysl. J-chudoba, vysoká negramotnost  (78%)  = Zemědělská krize  + bída  =  masová emigrace  z J do USA.  Ze S do Něm, Fr a Švýc. do 1901 emigrovaly  2 miliony