Starověký Řím

DĚJINY ANTIKY
_______________________
Starověký Řím

ŽIVOT V ŘÍMĚ 

Roma Caput Mundi – stále přitahuje pozornost  -  odkaz: - politika, právní systém, lingvistika, architektura i zvyky.                                                       Řím = 1.kosmopolitní město – obyvatelé ze všech koutů světa - odkud a proč – zajatci – otroci – obchodníci, řemeslníci  - otrokářská spol – neomezený přísun otroků + surovin   z dobytých území

po 25 letech služby v armádě získali vojáci z provincií římské občanství

římský dům

atrium, tablinum - centrální část. Oltář lárú a penátů.    impluvium - nádrž na vodu - hypocaustum - topení v podlaze - chudí – po domě koše s uhlím .kysličník uhelnatý – proto vysoké stropy.

peristyl - podloubí se sloupořadím - triclinium - jídelna s lehátky, výhled do zimní zahrady, kuchyně - topili dřevěným uhlím, kouř vycházel přímo na ulic, v oknech ovčí střeva – dobře těsnila + skoro průhledná, bohatí hedvábí - podlaha – bohatí-mozaiky / chudí -hlína politá býčí krví – po zaschnutí se leskla

rodinný život

novorozenec položen na zem před pater familiae – zvedl ho = uznal za své - oslava se až 8.den – vysoká novoroz.úmrtnost – věneček na dveře!! - průměrný věk – 40 / 30 let - průměrný muž – 165 /65 kg - žena 155 / 49 kg

roste se málo – jídlo málo výživné - ženy .lepší postavení  než v Řecku.jméno po otci - Julia, Flavia...později – větší svoboda X vestálky. Žena mohla vlastnit půdu, ale nemohla s ní obchodovat, byla odpovědná otci / manželovi. Ženy nemají politickou moc, nevolí, ale mají občanská práva.

požadavky na ženy - casta+ pudica+pia+lanifica+domiseda = čistotná+zbožná+cudná+aby předla+seděla doma 

hygiena + make up v antickém Římě

cenila se bílá pleť – bělila se křídou. zdravíčko - červená hlinka, popel -obočí.Pleťové masky -narcis, mák, kmín,  oční linky – jehlou zčernalou kouřem, inkoustem sépie, uhlem. Rty – různé barvy, rumělka aj.často s příměsí olova - toxické

piha krásy – různá umístění = různé info o dotyčné

kult krásně vypracovaného opáleného těla – vliv řeckých soch - depilace – voskem, smůlou, pinzetou – často i muži, v lázních otrokdepilátor

parfémy - základ = olivový olej + bylinky + vonné esence - aromatické látky v horkém oleji, pak se filtroval - růžové lístky macerované ve zvířecím  tuku - na tělo, vlasy, nozdry, holubice pouštěné mezi hosty

účesy – od jednoduchých ke složitým,  barvené na červeno, černo, blond

šperky luxus postupně – s dobýváním a bohatnutím města -obliba zlata a perel

svatba v římě

dívka 12 let – večer  před svatböu hračky lárům - oranžový závoj – na novomanžele se hází ořechy – symbol her-jejich čas skončil - snoubenci si vymění smlouvy a slib – hostina - večer do domu manžela – nevěstu přenesou přes práh – zakopnutí  = smůla

soudnictví

z římského práva vychází většina evropských zemí. Slyšení podobné jako tehdy - žalobce přednesl obžalobu, k ní se vyjádřila druhá strana, rozsudek vynesla porota. Tabulky A - absolvo, C condemno, případně In dubio pro reo.

rozvod

žena ne, muž kdykoliv, pošle rozvodový list - důvod  i to, že žena pila víno

lékařství

sterilizace chirurgických nástrojů - nejlepší péče pro gladiátory, velmi pokročilá chirurgie – operace oka (malezena katarátová jehla s dutou trubičkou - odsátí zákalu), moč měchýře, trepanace lebky...nejslavnější lékař GALÉN                                                                                               plastická chirurgie – odstálé uši, odstranění tetování - sedativa – opium, alkohol

pohřeb

před dveřmi cypřišová větev, mrtvého omyjí, obléknou do bílé tógy, vystaví na 1-7 dnů – pozůstalí se nemyjí + nečešou – židé!! pohřební průvod, herci parodují zemřelého- a je veselo

stravování

dochovaly se sbírky receptů - vzájemné obohacování - Římané + dobytá území

chudina - taverny - hotovky– klobásy, vařené maso, špek, šunka, dušená zelenina x bohatí - v lehu v tricliniu –hostina symposion - pojem z Řecka - podrobná pravidla, závěrečná fáze - hry, kotabos (od Etrusků), zajímavé ceny - ovoce, dívka... legie – jednoduchý jídelníček - ráno – skoro nic – časté přejídání večer

rozdávání obilí

gratis – od Grakchů, pův.pro 300 000, po sčítání (a odečtení podvodníků) 200 000

Řím = spotřebitel – sám by nezvládl uživit obyvatelstvo - dovoz obilí + oliv oleje + vína - do Ostie-odtud po Tibeře na Foro boario 

jídelníček:

snídaně:        chléb a ovoce                                                                                                                                                                                  oběd:           studená vejce, ryba zelenina - vaječný pudink s kopřivami, pampeliškový salát, hustá polévka – ječmen máčený 24 hod + luštěniny      večeře:         předkrm - ředktvičky, chřest apod.hlavní chod: kuře, zajíc, ryba se zeleninou, chlebový bochánek s jehněčím – 1.hamurger na světě - zákusek: sladkosti a ovoce-jablka, víno, fíky, z Orientu meruňky + broskve

speciality

plši krmení ořechy, žaludy a kaštany. Jedli se nadívaní,  smažení šneci s vinnou omáčkou.zpěvné a jiné ptactvo: drozdi, racci, kavky, vrány, krkavci, labutě, pávi, čápi, husy krmené sušenými fíky – husí játra, ryby, česnek vajíčka, zaječí pečeně na cibulce s tymiánem, medové koláčky, ovoce, fíky, ořechy, sýr, garum - od Řeků

pracovní činnosti + řemesla

identifikace podle povolání – nápisy na náhrobcích - vysoká specializace, řemesla podobná dnešním – stavebnictví, obchod, doprava, služby, gastronomie, hygea-porodní bába, nutrix – chůva, ornatrix –kadeřnice, tabernarius – hostinský, pistoris –pekař (Eurysakés – 7 m hrobka ve tvaru pece u Porta Maggiore)

výroba skla

používal se jemný písek dovážený ze Stř.V,přidávali drcené nerosty – železo-žlutá -měď – zelená, kobalt – modrá - foukané sklo - formy

římská armáda 

 byla politickou + vojenskou institucí, v Z světě měla nejdelší trvání - 753 př - 1453 (zničena při obléhání Konstantinopole. Římský voják je nejúčinější vražedný stroj starověkého světa. Řřímané jako jedni z prvních mají ustálenou a uspořádanou bojovou taktiku - přísná kázeň, tuhý výcvik - každý voják denně cvičí - výcvik = bitva bez krve. Silní, ukáznění, dobře živení 

legionáři + jízda + auxiliá (=pomocné +zásobovací oddíly-řemeslníci apod.) - praporečníci - helmy zdobené kožešinami měly vyděsit nepřítele, legionáři v plátkovém brnění - se štíty  a přilbami přes rameno, nesli oštěp, štít, meč, koš, pilu, motyku, sekeru a stravu na 3 dny - říkali si Mariovi mezci - nesli vše přes rameno, žádné vozy se zavazadly - Mariova reforma - armáda byla efektivnější + pružnější, zásobní oddíly ji nezdržovaly  

lehká pěchota + těžká pěchota - pokud lehké oddíly neuspěly, ustoupily za těžkou pěchotu jako za železnou zeď 

Na konci dne po pochodu se složí náklad + rozestaví stráže, vojáci odloží štíty + zbraně a začnou se zakopávat - tábor na pochodu je chráněn zákopy + náspy z hlíny a drnů, nahoře se ježí zahrocené dřevěné tyče, na nepřátelském území poskytoval tábor absolutní bezpečnost - velitel mohl volit strategii - obrannou nebo útočnou. Tábor stavěli římští občané - legionáři, ne pomocné sbory, měli velké znalosti stavebnictví - římská technická nadřazenost nad barbary

barbarská armáda nemá žádnou organizaci, bojuje se individuálně - ale bojovníci většinou o 20 cm vyšší než průměrný říman, meče přes metr dlouhé - i spořádaná římská armáda pod takovým útokem zakolísá

Římané mají profesionální lékařskou službu - stará se o raněné v boji (strojek na stažení žil, svorky na tepny...uměli dobře amputovat, podvázali předtím žíly a tepny, používali anestetika - blín + opium

2 hlavní zbraně - pilum = těžké kopí + meč, pilum = vrhací kopí s dřevěnou násadou + ocelovým hrotem,  používalo se na začátku bitvy pro odražení náporu,  kopí prorazilo i štít = velmi ničivá zbraň - štít - v levé ruce, chrání skoro celé tělo, meč v pochvě se nosil NAPRAVO, netasili pravou křížem, ale překroutili zápěstí a pak meč rychle vytáhli. Meč - gladius - nejúčinnější zbraň starověku. Než se nepřítel dostal k pěchotě, zasáhla ho střelba z válečných strojů. Katapulty dokázaly vysřelit šípy dlouhé metr na vzdálenost až 300 m. Katapulty na kárách = mobilní polní děla – až 100 m. Při dobývání tábora si římané stavěli dřevěné rampy vyplněné zeminou vysoké jako hradby - stavitele chránili vrhači, kteří nepustili nepřátele na hradby. Onagy - divoký osel - největší vrhací zbraň - mohla vrhnout kamennou kouli o váze 50 kg do dálky 400 m -  2x tak daleko než stříleli Napoleonovi kanonýři. Kamenné projektily ubouraly cimbuří a nepřítel se neměl kde skrýt. Prak = jedna z nejstarších zbraní. Kožená kapsa na 2 provazech - roztočí se nad hlavou a jeden provaz se uvolní. Projektily se vyráběly z olova, to se nalilo do jamek v písku - na nich psány různé  obscénní vzkazy nepříteli, střelci z praku dokázali na 100 m zasáhnout nepřítele do oka 

testudo = želví krunýř - vytvořen ze štítů - pod ním jednotka postupuje na zteč

římský systém = po naprosté porážce dostal nepřítel možnost vlánout si sám - pokud se vzpíral, přišli římané znovu a vše zničili. Pozdní císařství – končí výboje – cíl = udržet území od Británie po eufrat v Sýrii - 90 000 km silnic. Zbraně různého typu, mnohé byly obrovské – detaily na Trajánově sloupu. BALISTA – metal střely až 78 kg váhy, cheiro balistra – ruční balistra, nejlehčí, lana ze zvíř.šlach, žíní, ženských vlasů - rychlost 190 km / h – typ střely dum dum – devastující poranění

KATAPULT - – každá legie jich má běžně 55, ŠKORPION – dostřel až 500 m, vrhal malé šipky, BERANIDLA – od nejstarších dob, jediné dochované z Olympie

HEGETOVA ŽELVA – válečný stroj – oplátována železem, pytle s mokrými mořskými řasami – obrana před podpálením, vlastní katapulty, beranidlo dlouhé až 31 m

HELEPOLIS– útočná věž, 9 pater, při útoku na Rhodos v 5.st př., výška 40 m, váha 160 t, stavěl Epimachos, ze 3 stran ocelové oplátování, střílny uzavíratelné, obrana = minová pole – duté džbány zahrabané do země

424 př – ve válce Athén X Spartě – plamenomet = válec naplněný smolou, cupaninou – dostřel 5 m, pracuje na principu sifonu – píst nasaje vzduch, smísí se s hořlavou tekutinou, u hlavně hoří plamínek

TRIUMF -  za republiky – 320 triumfů, za císařství jen 30 (císař sám je vrchním velitelem armády), poslední triumf za Diokleciána – r. 302. organizace triumfu: velitel + vojsko čekají za hradbami – pošle do senátu zápis o tažení – senát vyslechne svědky – ne / svolí, v den triumfu celý řím na nohou – troubí trubky – zpívá se - všechny chrámy otevřeny, vyzdobeny, voní kadidlo - trasa v Římě – campo mazio – porta triomfale - vestin chrám –circus maximus – via sacra - capitol – chrám jova kapitolského. v čele senátoři a soudní úředníci – pak neseny desky se jmény dobytých měst + území + počtu zabitých nepřátel - na vozech kořist – zlato, stříbro, drahé kameny, sochy, všehochuť i vzácné rostliny + zvířata – to mohlo trvat i několik dní, pak bílí býci – určeni k obětování, pak zajatci v poutech + s oholenou hlavou – odpojeni u Carcere Mamertino, pak trubači + nosiči vonných esencí, pak vůz s triumfátorem – v pravé vavřínovou ratolest + v levé štít ze slonoviny – obé se dalo soše v chrámu,          oděn ve zlatu a purpuru + se zlatou korunou,  na voze jeho děti a otrok co šeptal – pamatuj, že jsi jen člověk! -  podél vozu příbuzní, za vozem vojáci zdobeni vavříny  -  na kapitolu obětování bohům – dary vojákům - banket

TRAJÁNŮV SLOUP - přes 2000 postav, původně s kovovými oštěpy a meči,  sloup = komiks o 200 metrech, nejdokonalejší zobrazení římské armády - odtud zákl info o legionářích, jejich výzbroji a brnění, stal se císařem díky armádě, složitá doba, velká povstání britů + severských kmenů - nikdy je úplně neporobili - existuje legenda o ztracené 9.legii, císař tu asi nechtěl vázat vojenské síly, rozhodl se postavit místo pevností val

Hadriánův val

Pro starověké Římany za ní byl konec civilizovaného světa - délka 117,5 km, šířka 3 m, výška 6 m - od moře k moři napříč řř na S Británie - důvod: oddělit římany + barbary, vytyčit SZ hranici řř -  dát najevo, že tady končí expanze - pevnosti vzdálené od sebe na 12 km, největší z římských opevnění, velká část se dochovala dodnes. Císař dobře znal zdejší krajinu, měl hlášení a sám tu i byl, řeka tu nebyla, využil kopce + horské hřebeny, val na nich vypadá velkolepě, jinak kolem bažiny a pustiny, žádná armáda tu neprošla, vojáci to věděli - ptali se  proč?, centurion jim odpověděl - dostali jste rozkaz, stavějte, jiný důvod vás nezajímá! 

náročná stavba, minimum techniky - stavěli zkušení řemeslníci z 2 + 26 legie - ví se to podle tabulek s nápisy, místní obyv.byli nespolehliví a neuměli pracovat s kamenem - za valem byl 8 široký příkop a za ní vlastní cesta podél valu, pevnosti od sebe 1 římskou míli (1500 m) + mezi nimi vždy 2 věže - na valu hlídaly situaci posádky (z auxilií, naverbovaní britové) -kde byl val už hotový, musel se bourat, aby na něm vznikla pevnost.  Důvod . větší bojeschopnost - na J vzniklo vallum = 2 hliněné 2m vysoké valy s příkopem mezi nimi bylo nutno kontrolovat i příchod z J -         vznikla neprodyšně uzavřená vojenská + celní zóna,  za průchod branami se dal vybírat poplatek. Po r.138 val opuštěn, hranice posunuty severněji, ve Skotsku postaven Antoniův val, po 17 letech po povstání zpět na H.val

PEVNOST - neměnný vzor - 2 vchody - J + S, pojaly až 32 oddílů, v 1.části kasárna + stáje, pak společné místnosti pro mužstvo a soukromé pro důstojníky, kasárna po obou stranách hlavní cesty vedoucí ke „štábu“ + dům velitele, v zadní části další kasárny + dílny - na prostranství stála tribuna pro velitele, byla tu i svatyně + pod ní pokladnice pevnosti, lázně většinou stály mimo pevnost, často blízko řeky, voda přiváděna akvadukty. Římany vystřídaly anglosaské kmeny, vikingové - val nevyužily, středověk: stal se zdrojem legce dostupného stavebního materiálu,       pevnosti využívali zbojníci

pretoriáni 

od praetirum – římský vojenský stan - elitní císařská garda, Tiburius – zdvojnásoben počet kohort, z 10 na 23 - na místě mokřadů u říma – vystavěna gigantická kasárna – castro pretorio - legionáři 99%X pretoriáni 1% vojska, ale 1,5x vyšší plat, slouží o 4 roky míň – 16 let - hlídková služba, ochrana císaře + jeho rodiny na cestách, špionáž, doručování císařské pošty - zrušeni za Konstantina

za císařství 28 legií - 170 000 mužů - udržují mír na limes romanum, současně ho staví - od Skotska přes lesy Germánie až k Černému moři a břehům Afriky. Další činnost - stavba mostů, silnic. Pozdní císařství – končí výboje – cíl = udržet území od Británie po Eufrat v Sýrii - 90 000 km silnic

Římané jsou pány čtvrtiny tehdejšího světa - 60 milionů obyvatel. Nejlepší zbraně - kopí doletí až 15 metrů, plátové brnění, moderní technika a strategie boje – nášlapné hroty na bojišti - detaily na Trajánově sloupu - Balista – metal střely až 78 kg váhy, cheiro balistra – ruční balistra, nejlehčí, lana ze zvíř.šlach, žíní, ženských vlasů - rychlost 190 km / h – typ střely dum dum – devastující poranění  - katapulty – každá legie jich má běžně 55 - škorpion – dostřel až 500 m, vrhal malé šipky - beranidla – od nejstarších dob, jediné dochované z Olympie

hegetorova želva – válečný stroj – oplátována železem, pytle s mokrými mořskými řasami – obrana před podpálením, vlastní katapulty, beranidlo dlouhé až 31 m - helepolis – útočná věž, 9 pater, při útoku na Rhodos v 5.st př. - výška 40 m, váha 160 t, stavěl Epimachos, ze 3 stran ocelové oplátování, střílny uzavíratelné

obrana = minová pole – duté džbány zahrabané do země, plamenomety – znají už řekové

424 př – ve válce athén X spartě – plamenomet = válec naplněný smolou, cupaninou – dostřel 5 m - pracuje na principu sifonu – píst nasaje vzduch, smísí se s hořlavou tekutinou, u hlavně hoří plamínek

imperium

     pevninská Itálie

-      řecký Východ

-      Z provincie v Africe + Hispánii + J Francii

-      S provincie osídlené „spřátelenými „barbary – Galie, část Británie, stř.E – po Dunajskou pánev  

Největší rozsah řř za Traiána

PAX ROMANA - podmínka římské nadvlády

pokud kulturně velmi odlišné národy uznaly, že jejich budoucnost je s Římany - do samosprávy měst Řím zasahoval jen při ohrožení stability říše - nepřítel = narušitel zákonů, tradice = křesťané. Propaganda Římanů - nastolení míru, pořádku, lepšího světa, technických vymožeností

důvody zřizování kolonií - bezpečnost říše, ochrana císařské moci, sláva zakladatele. dnešní koblenz, Kolín, Mohuč, Řezno atd. byly římské vojenské tábory - castra. 

spravování provincií - moc předána do rukou správce, dosazeného Římany. Nutné = dodržování zákonů, placení daní, služby císaři + vojsku, bezvýhradná poslušnost,  ochrana vnitřního pořádku říše - srv.Pilát – místodržitel v Judei – 26 – 36           na nátlak židovského sanhedrinu, sboru velekněžích, odsoudil Ježíše,  aby  si židé nestěžovali v Římě.

gladiátoři - hvězdy Kolosea, s jejich krví se obchodovalo - viagra starověku