CO POTŘEBUJETE?

Dříve než si objednáte tlumočnické služby, je třeba určit, o který typ tlumočení půjde.

Doprovodné tlumočení

neboli informativní tlumočení: toto tlumočení se používá pro neformální situace, tlumočník doprovází klienta například při obchodních schůzkách, na jednání na různých úřadech a institucích, je přítomen na pracovních obědech či večeřích se zahraničními partnery a klienty. 

Simultánní tlumočení

Jde o tlumočení ve formálním prostředí, kde řečníci hovoří ve své mateřštině nebo schválených jednacích jazycích, a tlumočníci tlumočí ve zvukotěsných kabinách. Nejčastěji se používá na mezinárodních konferencích, filmových festivalech apod.

Konsekutivní tlumočení

Jde o tlumočení ve formálním prostředí, ne ale v kabině. Tlumočník sedí nebo stojí poblíž řečníka, buď mluví do vlastního mikrofonu, nebo si mikrofon předává s řečníkem. Používá se na konferencích, promo akcích, přednáškách apod.

Šušotáž

neboli tlumočení šeptem (z francouzského chuchoter). Jde o simultánní tlumočení bez technických pomůcek, a to šeptem do ucha klienta. Především v průvodcovské praxi se také používá tzv. "šeptáková souprava", "šepták". Tlumočník mluví do mikrofonu a posluchači jsou vybaveni bezdrátovými přijímači. Toto zařízení pronajímají specializované firmy, které je před akcí dodají a po akci opět odvezou. Přijímače i mikrofon musí být naladěny na určitou frekvenci, tudíž pro laika nepoužitelné. 

PODROBNĚJI O  KONSEKUTIVNÍM TLUMOČENÍ

Při konsekutivním tlumočení začíná tlumočník mluvit ve chvíli, kdy řečník skončil. Rozlišujeme dvě kategorie konsekutivního tlumočení - krátké a dlouhé. V prvním případě dělá řečník pauzy po několika větách a tlumočník se spoléhá na svou paměť. V druhém případě řečník mluví 5 až 10 minut, někdy i déle, tlumočník si dělá poznámky. Je nezbytné, aby se tlumočník s řečníkem PŘEDEM domluvili na jednom či druhém způsobu. „Ideální" řečníci mohou tlumočníkovi pomoci tím, že mluví zřetelně, ne příliš rychle, zdůrazní klíčová místa v projevu třeba intonací hlasu a dělají pravidelné pauzy na tlumočení.

Konsekutivní tlumočení nikdy nemůže být doslovné. Jedná se o činnost, probíhající v reálném čase, kdy narozdíl od překladu nemá tlumočník čas ani možnost vyhledat si všechna neznámá slova. Je přirozené, a tak je to třeba chápat, že i velmi zkušený tlumočník se občas dostane do situace, kdy nezná nějaký výraz, protože jde o vysoce specializovaný obor nebo třeba o slang či profesní žargon. Překládat slovo za slovem v mnoha případech by ani nemělo smysl. Ne vždy existují v druhém jazyce přísloví a různé slovní hříčky stejného významu. Když se je tlumočník snaží přeložit za každou cenu, ztrácí tím zbytečně spoustu času a výsledkem jsou věty, které posluchačům nic neřeknou. Na druhé straně dobrý tlumočník musí mít perfektní znalost nejen jazyka, v kterém pracuje, ale i hluboké vědomosti o zemi, v níž se daným jazykem mluví. To mu umožní rozlišit, zda má smysl hledat podobná vyjádření nebo věc raději přejít.

Ve snaze předat posluchačům myšlenky a poselství v co nejvěrnější podobě volí tlumočník ta nejvhodnější slova v daném jazyce. Výsledkem je, že jisté procento řeči v původním znění zůstane nepřeloženo, v tomto případě jedině k dobru věci. V ideálním případě se při konsekutivním tlumočení zprostředkuje posluchačům 80% informací z originální verze.  

DESATERO TLUMOČNÍKA PROFESIONÁLA

DOBRÝ TLUMOČNÍK NIKDY...

  • není egocentrický
  • nezačíná větu slovy:"on / ona říká, že.." 
  • nic nepřidává k obsahu řečeného 
  • nebude spokojený se svými znalostmi cizího jazyka
  • nenechává věty nedokončené 
DOBRÝ TLUMOČNÍK VŽDY...
  • stojí na straně svého klienta 
  • zachovává maximální důvěrnost informací
  • přichází co nejlépe připravený
  • považuje svou práci za svého koníčka
  • vystupuje skromně

specializace

reference

ceník