CENÍK SLUŽEB
                           

Příznivý poměr kvalita: cena

Přímá cesta od klienta k poskytovateli služby

Odpadá zprostředkovatel - CK, JŠ, překladatelská agentura

Nejsem plátce DPH - uvedené ceny jsou konečné

PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY

cena je míněna za celou skupinu (1 - 50 osob)

asistence - 1 jazyk -  400 Kč / hod

asistence - 2 jazyky -  500 Kč / hod.

kratší vycházka po Praze    max 2 hod                                   900,- Kč          

půldenní okruh po Praze - max.3 hod                                      1.400,- Kč 

celodenní okruh po Praze - max.6 hod.                                 2.400,- Kč    

vedení poznávacího zahraničního zájezdu   - min                          2.200,- Kč / den

vedení zahraničního zájezdu s odborným tlumočením

- cena dohodou podle stupně  obtížnosti  -  min.                             2.500,- Kč /den  

POZN. 

Cena za průvodcovské služby nezahrnuje případné vstupné a jízdenky. 

ZPŮSOB PLATBY  ZA PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY

CK  - na fakturu

Individuální klienti  - ihned po uskutečnění akce převodem na účet prostřednictvím  mobilní aplikace

(mobilního bankovnictví) nebo v hotovosti  

TLUMOČNICKÉ A PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

tlumočení v Praze

krátké do 1 hod                                                                            1 000,- Kč

polodenní  do 3 hod                                                                                  1. 500,-

celodenní do 6 hod                                                                  3. 000,- Kč             

tlumočení mimo Prahu

cena dohodou + cestovní náklady

tlumočení v zahraničí

cena dohodou + ubytování + cestovní náklady, min.    -              2.500,- Kč /den

cena za překlad  

350 - 500 Kč / 1 NS // 1800 úhozů  - podle úrovně obtížnosti

příplatky za express překlad - cena dohodou 

VÝUKA JAZYKŮ

výuka  s docházkou studenta  nebo on line              350 Kč /  45 min nebo 460 Kč / 60 min

výuka v místě požadovaném klientem                   + 40 % (490 Kč / 45 min)

zvýhodněná výuka on line  pro žáky ZŠ a SŠ            250 Kč / 45 min     

platba sjednaného počtu hodin předem převodem na účet   

platba za firemní výuku na fakturu    

výuka prostřednictvím portálů a JŠ                            dohodou