CENÍK SLUŽEB
                           

Příznivý poměr kvalita: cena

Přímá cesta od klienta k poskytovateli služby

Odpadá zprostředkovatel - CK, JŠ, překladatelská agentura

Nejsem plátce DPH - uvedené ceny jsou konečné

PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY

asistence - 1 jazyk -  400 Kč / hod

asistence - 2 jazyky -  500 Kč / hod.

kratší vycházka po Praze                                        900,- Kč    /  2 hod              

zvýhodněná nabídka nazvaná 

V ČASE CORONY UŠETŘETE KORUNY                      

půldenní okruh po Praze                       1.400,- Kč / -3  hod. /cena za skupinu

celodenní okruh po Praze - max.6 hod.                                 2.200,- Kč /  6 hod.    

vedení poznávacího zahraničního zájezdu   - min                          2.200,- Kč / den

vedení zahraničního zájezdu s odborným tlumočením

- cena dohodou podle stupně  obtížnosti  -  min.                             2.500,- Kč /den  

POZN. 

Cena za průvodcovské služby nezahrnuje případné vstupné a jízdenky. 

TLUMOČNICKÉ A PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

tlumočení v Praze

krátké do 1 hod                                                                            1 000,- Kč

polodenní  do 3 hod                                                                                  1. 500,-

celodenní do 6 hod                                                                  3. 000,- Kč             

tlumočení mimo Prahu

cena dohodou + cestovní náklady

tlumočení v zahraničí

cena dohodou + ubytování + cestovní náklady, min.    -              2.500,- Kč /den

cena za překlad  

250,- 300 Kč / 1 NS // 1800 úhozů  - podle úrovně obtížnosti

příplatky za express překlad - cena dohodou 

VÝUKA JAZYKŮ

výuka  s docházkou studenta                                                      6,66,-Kč / min (300 kč / 45 min)

výuka v místě požadovaném klientem                                          + 40 % (420 Kč / 45 min)

výuka po skypu / whats up    - sleva                                                          300 / 45 min

zvýhodněná výuka po skypu / whats up  pro žáky ZŠ a SŠ                      250 Kč / 45 min     

Platba sjednaného počtu hodin předem převodem na účet       

výuka prostřednictvím portálů a JŠ                                                         dohodou                                

SLEVY

množstevní slevy - stálá spolupráce

slevy pro školy  a kluby seniorů

 ZPŮSOB PLATBY  

v hotovosti nebo bankovním převodem na účet

ihned po uskutečnění akce převodem na účet prostřednictvím  mobilní aplikace

(mobilního bankovnictví)