CALABRIA - kalábrie

pracovní text !!

rozloha 15 080 km   

5 provincií – Crotone, Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Vibo Valentia                                            hl.m Catanzaro, hranice S Basilicata, J Sicílie 

moře V Jónské moře, Z Tyrhénské –780 km pobřeží, tudíž ve vnitrozemí spousta zeleně, vyprahlé půdy, kde je jílové podloží. V zimě teploty klesají pod nulu, sněží. 

pobřeží písčité i skalnaté,  strážní věže, pevnosti 

Calabria = krajina kontrastů  - několik geomorfologických celků:                                                                                       pohoří Apeniny  i Alpy,   vápencový masiv Pollino –přirozená hranice s Basilicatou                                                          Catena costiera tirrenica S-J – 80 km souběžně s Tyrhénským mořem, náhorní plošina Sila                                                          le serre calabre  - geologicky Alpy, krystalická struktura hornin                                                                                                 skalnatý masiv Aspromonte - z řec.aspros = bílý – 76 000 ha - neprostupné jehličnaté lesy, rozlehlé pastviny - Montalto – 1956 m 

NP Pollino – Basilicata // Calabria 2267 m – 200 000 ha -  vydry, lišky, jezevci, vlci, kočka divoká, černá veverka, vysoká zvěř… volavka popelavá, plameňáci, sokol stěhovavý – et střemhlav až 390 km/ h, sup bělohlavý                                                                                        Pino loricato – borovice bělokorá, v italštině od „lorica“, brnění legionářů.výška až 30m, pozůstatek doby ledové,  kuželovitá koruna, tenká borka, popelavá, dole hranatě šupinovitá. Jehlice po 2, dlouhé 4–9 cm, nahloučeny štětkovitě na konci větviček, tuhé, leskle zelené. Roste na Balkáně, v Buharsku, Itálii, Albánii, Turecku. 1200–2200 m.n.m na vápencových a dolomitových pohořích. Nesnáší kyselé půdy. 

pino laricio - borovice černá kalabrijská  - i giganti della Sila           

 křivolaké buky   

NP Sila – 3 části: Sila grande (oblast jezer) , piccola (oblast u Catanzara) , greca (jónská strana). Jezera – výroba elektřiny – v oblasti mezi corigliano + Rossano – mnoho šlechtických rodin, latifundistů, elektrifikace nejdřív z celé Kalabrie 

borovice černá, výška až 40 m a obvod kmene 1 metr, giga kapradí – 60 milionů let, z třetihor, klima bylo tropické. Kdysi naleziště stříbra 

řeky  Lao – peřeje, rafting, Crati, NP Sila -                                                                                                                                    jezera Ampolino 1926 vytvořeno uměle v NP Sila, Cecita, Arvo 

hospodářství - pastevectví, zemědělství – citrusy, cedry, fíky, bergamot - aromatické ovoce, barvou podobné citronu. Asi kříženec limetky + cedrátu. Nejí se, využití na éterické oleje. 

80 % produkce v jižní Kalábrii.  

Obilí, olivy, teletina, koberce, gobelíny, lněné, hedvábné, bavlněné textilie, dřevořezby, zlatnictví,  keramika 

grange – původně rozsáhlé sklady obilí, později soběstačné statky s mlýny, lisovnou oleje apod.   – budovaly církevní řády – basiliáni, kartusiáni, cisterciáci. Ekonomická základna kláštera, staví se ve vnitrozemí i na pobřeží. Součástí je dormitář, refektář, kaple a opevnění, strážní věž. Mnoho opuštěných, zřícených, jiné opravené – muzea, agriturismo, soukromý majetek 

průmysl – Gioia Tauro-největší kontejnerový přístav Itálie, proudí tudy kokain do Evropy (n´dranghetta) 

dějiny - Calabria dala jméno celému poloostrovu – pův.J část podle krále Itala, S část Enotria. Název Calabria – od 7.st, od Byzantinců dál. 

osídlení již v paleolitu – vápencové jeskyně v parku Pollino, grotta Romito – grafitti 12 000 let staré                                     magna grecia – kolonie na jónském pobřeží – Locri, Sibari, Crotone….         soužití s místním obyvatelstvem, italickými kmeny. Kde byli Řekové, tam bylo divadlo. Na konci období Magna Grecia Calabria zažívá úpadek, 

Římané – území pojmenovali Bruzio, naopak území Salenta pojmenovali Calabria.. Spojenectví s některými městy X Lukanům, za to spojenci Říma X Kartagincům. Stavba konzulské silnice Popilia – z Capuy přes celou Kalábrii. 

pobřeží napadají saracéni, muslimští piráti, později Turci - obyvatelé do hor – izolace od zbytku světa 

byzantské období - 554 – 1059 dějiny Kalábrie se prolínají s dějinami Byzance.            První přicházejí mniši ze Sýrie + Palestiny, kde jsou pronásledováni. Zde poustevny – jeskyně, odlehlá místa, kláštery.  Jinde v Itálii – benediktinští mniši. 

V Kalábrii monaci unicorno, odolní, tvrdohlaví, energičtí. 1 klášter = i jen 1 mnich.              Mniši řeckého ritu basiliáni – jediný východní řeholní řád podle teologa Basila Velikého (330-379). Z Byzance  do Itálie a Španělska, do Ruska v Kyjevě.      Noviciát trvá 1-3 roky. Poté skládají mniši sliby chudoby, čistoty a poslušnosti a dostanou malé řeholní roucho. Dokonalí obdrží roucho velké, zv. andělské. Mnichové jsou buď laikové, nebo kněží. Představený kláštera - igumen, představený velkých klášterů nebo několika klášterů spojených v jeden celek.           

Normané11.st - dohoda s papežem, vrátí církev pod římský atriarchát = porazí Byzantince, ponechají si světskou vládu na dobytých územích. Ale řecký ritus už je hluboko zakořeněn, nelze jít proti proudu. Normné ho respektují, obnovují staré a staví nové církevní stavby „alla greca“. 

Štaufové, stejný vývoj jako Regno di Napoli - Anjuovci, Aragonci, Bourboni - Albánská menšina – v 15.st, útěk před Turky - San Demetrio corone, Civita                               Napoleonské války – Pizzo, neapolští Bourboni zajali švagra Napoleona Gioachino Murata, zastřelen v mítním hradě, pohřben v místním kostele. 

památky a umění 

jeskynní malby staré 19 000 let u Crotone - řecké období – Sibari – Sibaris, 1.řecká kolonie zde 780 př + římské divadlo - Crotone – keramika, vázy, Héřin chrám - římské období -   - mozaikové podlahy ve vilách Casignana, římské portréty - Reggio – archeologické muzeum – bronzy z Riace - Vibo Valentia – zbytky dórského chrámu + řeckého divadla - Byzantinci, Normané – kostely byz.půdorys, kupole, normani – bened.kláštery  - Nikastro, Mileto - normanská katedrála v Gerace – 1045 - Štaufové, aragonci – gotické kostely + hrady – katedrála v Tropea - Rocca Imperiale- hrad Fridricha II - nová doba – secese – Reggio – promenáda u moře  

Catanzaro – san Vitaliano, Reggio – s.Giorgio, sagra del pesce, Festa di san Biagio, san Bruno – 3.2. – hoši nabízí pečivo ve tvaru ? - ANO -  dívka si kus ulomí - NE – poděkuje, zavře dveře, slavnosti řecké + albánské - vánoce – živé betlémy - červenec – sagra del pescespada 

přísloví - u riccu puri all umbiernu trova la seggia bella e priparata - bohatému nejlepší židle i v pekle      

gastronomie 

silné, výrazné chuti – feferonky – od Kolumba, celký úspěch, ochutily fádní zeleninová jídla                                                     mustica – ančovičky sušené na dřevě na slunci, zakapané feferonkou + olejem - = kaviár chudých - 1.chod – hodně druhů pasty, málo  polévek, lasagna – maso-vařená vejce, mozzarella, zelenina, strouhaný pecorino, licurdia – polévka z brambor + cibule, pescespada 100 x jinak – na špalíčk yvařený v páře s citronem, kapari, olejem, oreganem, vino doc – ciró rosso classico 

sport - vodní sporty + potápění, trekking, jízda na koních, v zimě dost sněží – lyžuje se 

 MAGNA GRECIA - MEGALÉ HELLÁS 

původně jen nejjižnější část Apeninského poloostrova, později se rozšířil na celou oblast, kde se nacházely řecké kolonie, tedy i části severněji na italské pevnině nebo naopak více na jihu Sicílie a další ostrovy V římské době pojem Magna Graecia označoval prostě bohatá jihoitalská města. 

V 8. a 7. st př.  v Řecku přelidnění, potřeba nových území a komerčních odbytišť a přístavů se Řekové začali usazovat v jižní Itálii. Kolonie po celém Středomoří a Černém moři (NE v SZ Africe, zde sféra vlivu Kartága), na Sicílii a v jižní Itálii. 

8 - 5.st př, za megalé hellas založeno asi 40 měst na Sicílii a v J. Itálii      

 polis - helénské kolonie se staly velmi bohatými a mocnými  

MARATEA 

perla del Tirreno + la cittá di 44 chiese

  - 30 km pobřeží, Basilicata, prov.Potenza, golfo di Policastro, nad městem monte san Biagio – Cristo redentore – 622 m.n.m – 1965, florentský sochař Bruno Innocenti mix carrarského mramoru + cementu -22

5 200 obyv

 Lucania.    7. st  Saraceni.    732 ostatky svatého Blažeje, do kostela na vrcholu hory.                                                             1077 Normané. čtvrť Borgo + Castello. Střídání vlád - Anjou a Aragonci, Bourboni.   1806 vojsko Napoleona – boje s Bourbony,  zničilo městské hradby                                                                                                                                                                    6 strážních věží na pobřeží.                                                                                                                                                          1930  otevřena pobřežní silnice, zjednodušila se dostupnost.

 kdysi výměnný obchod – contadini z hor zelenina – rybáři z Maratea – mořská sůl chudoba do 50.let 20.st – chybělo odbytiště ryb, jediná možnost výdělku, zpracování rostlinných vláken na výplň matrací – těžká práce, ženy 

giro

 piazza Vitolo 

fontána della Sirena – via Unitá 

corso Garibaldi - piazza Buraglia – chiesa Annunziata 

formaggi: mozzarella + caciocavallo, dolce: bocconotto con crema + amarena, z kaštanové mouky 

DIAMANTE

Diamante  - centrum Riviera dei cedri: od Tortora do Paola                                                            pás území hornotyrhénského Cosentina v Kalábrii, podél kterého se pěstuje cedr. Hladký cedr Diamante, velkořezaný, voňavý a z velké části určený k cukroví, je jedním z produktů, díky kterým je město známé po celém světě. export do Izraele + USA – židi, sukot. Bocconotti, sušenky z křehkého těsta plněné cedrátovým džemem; ale likér se také vyrábí, získává se infuzí kůry, kandovaný citron, který zahrnuje proces solanky a festival peperoncino – sídlo Akademie peperoncino in Italia 

SCALEA

10 900 obyv

malé město, jméno od terasovitého členění svahu nad mysem Capo Scalea, Staré město chráněno starověkým openěním.

Scalea Vecchia – stará část města, ležící na kopci se starým normanským hradem, úzkými uličkami, paláci, portály, kostely a Scalea Nuova s desítkami hotelů, obchodů, barů, kaváren, diskoték a jiných kulturních a sportovních zařízení. Každé pondělí dopoledne se ve městě konají velké trhy. hrad, klášter, trosky Jidášovy věže, palác dei Principi, horní kostel Panny Marie, dolní kostel Svatého Mikuláše, Palác Palammolla, náměstí Spinelli, náměstí Cimalonga, starobylá věž Cimalonga 

MORANO CALABRO                                                                

v antice významné obchodní centrum, za Římanů obchodní stanice Muranum 10.st – 1096 místní porazili saracény – každoroční Festa della bandiera 20.5., znak: hlava mouřenína od 14.st - baroni Sanseverino, osvícená vláda, investice do výstavby města

normanský hrad – Sanseverino podle vzoru Maschio Angioino přidali 6 válcových věží, od 17.st postupný úpadek

chiesa parocchiale di ss.Pietro + Paolo – základy z 1007. Sochy v nikách s.Petr + Pavel, sv.Kateřina + sv. Lucie  - Pietro Bernini. Mramorový reliér - Gagini

krásný vyřezávaný chór, Oplakávání Krista – Pomarancio

chiesa s.Maddalena – Madona-Gagini

CIVITA

Italsko-albánská obec  - 1100 obyv, NP Pollino.                                                                                                                              15. st - příchod albánských přistěhovalců, utekli před Turky, tlačící se na Balkán.  Zde v Kalábrii založili celkem 21 obcí          muzeum albánské kultury, název obce  nido d´acquila

chiesa SM Assunta – konec 16.st. – řeckokatolický byzantský  ritus. Ikonostas odděluje svatou část kolem oltáře od prostoru pro věřící. Vyobrazení: Poslední večeře + 12 hl.církevních svátků. Lustr z tepaného kovu, 12 apoštolů

Arberešové  Italoalbánci  =  národnostní menšina, asi 100 000 osob. Smíšený původ cca 2 miliony. Arbereština – vznik z albánského dialektu toskičtiny + ital + řeč.      italsko-albánská řeckokatolická církev - byzantský ritus.                                       1919 nezávislost (sui iuris) potvrdil eparchii papež Benedikt XV. Podléhá přímo papeži.

Národní hrdina: vládce Gjergi Skanderberg vyjednal 1459 v Neapolském království právo usadit se na Apeninském poloostrově, po dobytí AlbánieOsmany tak unikli islamizaci. Příchozí z Albánie žili v izolovaných vesnicích - chudé, neúrodné kraje -          od 2.pol.19. st - vystěhovalectví do zámoří: USA, kanada, Brazílie, Argentina

V Itálii rozsáhlá autonomii: muzeum + socha Skanderbega, v arbereštině vycházejí knihy a vysílá rozhlas. Ale ve škole nic, děti se učí od rodičů

znak města -  jelen

kodra – antropomorfní domy s lidskou tváří – okna = oči, komín = nos.                                                                              Zakončení komína – portafortuna. Visuté pece – na stěnách těch nejstarších domů.

shum bukur = moc krásné 

Raganello

K řece vede turistická stezka přímo z Civity až k Ponte del Diavolo - 800 m z centra. 2018 – 10 obětí

přádelna

Gole del Raganello – 13 km  

SIBARI

Dnešní Sibari = frazione di Cassano al Ionio. 5 000 obyv.     Prázdninové letovisko laghi di Sibari – moderní apartmány, sportovní vyžití, obchody, restaurace, říční přístavy pro čluny, hausbóty a jachty (2 800 míst) .9 km dřevěných mol  5 km písčité pláže, cyklostezky.

pěstování citrusů, rýže, oliv. Ústí řek –150 ha, ptačí rezervace – stěhovaví ptáci – čápi, volavky, kolpík bílý. Různorodá vegetace – od pobřežních travin přes močály k souvislejším porostům. Tamaryšky, vrby, topoly

720 př – založení města Achájci, 1 z prvních řeckých kolonií                                                                                                       6. st – zlatý věk, růst počtuobyvatel – až 120 000, mohou se tu usídlovat i cizinci.                                                            Úrodná půda, výhodná poloha, využití vnitrozemských cest – od moře k moři, vývoz pšenice – nalezeny základy obilných skladů. Výroba keramiky, inspirace pro Etrusky. Tkaní látek, výroba stříbrných šperků.    Sibari ovládla okolní menší města, zakládá své kolonie -  Poseidonia / Paestum, Laos/ Scalea, Schidros               Zprávy o bohatství města – historik a geograf Strabón                                                                                                                                                                                         Co se také říkalo: Nad ulicemi plátěné střechy, aby obyvatele ráno nerušilo slunce, když dlouho spali a aby se mohli procházet ve stínu.. sibarita = milovník luxusu

městské hradby – 10 km                                                                                                  510 př  -  státní převrat, vyhráli demokraté, 500 aristokratů odešlo z města, usadili se v Crotone, tyran télis je chce zpět, odtud je odmítli vydat. Sibari vyhlásilo Crotone válku, chyba – 70 dní obléhání, poté město dobyto, vypleněno a zaplaveno odkloněným tokem Crati.    Přeživší se uchýlili do svých kolonií, snili o obnově města.

444 př – město obnoveno s pomocí Athén za Perikla. Měl na tom politický i hospodářský zájem.   Nový název – Turi. Přichází sem VIP své doby – Hérodotos, Protagorás, Ipodamus z Milétu – architekt, navrhuje nové město. Čtvercový půdorys,  4 dlouhé rovné ulice platei + 3 široké příčné  - mezi nimi úzké stenopoi zastavěné domy

282 př – spojenectví s Římem x útokům Lukánů.                                                                                                                         84    - římská kolonie, název Copia – zlatý věk, doba císaře Augusta, staví se divadlo, lázně, comizium                                       od 3.st – postupný úpadek -  malárie, zvětšují se plochy bažin                                                                                                        6.st – město definitivně opuštěno                                                                                                                                             1932  - Umberto Zanotti Bianco objevil  zmizelé Sibari v nížině mezi řekami Sibari +  Crathis  .  Ostatní hledali na kopcích Zanetti přesvědčen, že Sibari  bylo u moře (kvetoucí obchod  s Milétem – dovoz látek, koberců, šperků, slonoviny…) Závistivci – pomluvy: žijí v luxusu, jsou líní (to se trochu vylučuje…)    

1992 – museo archeologico – 5 sálů, bronzový býk – symbol města, zobrazen i na mincích

2013  - záplavy, celý areál pokryt bahnem

4 okrsky

parco del Cavallo, Casa bianca (masseria), Prolungamento strada, Stombi                                                                           1997 museo nazionale Sibari   

https://www.beniculturalicalabria.it/schede.php?id=103

Z centra města Cerchiara jeďte po Statale 92 směrem na jih, směrem k Piano del Praino. Asi po třech kilometrech narazíte na rozcestí, na kterém odbočíte doleva na asfaltovou cestu, která za něco málo přes kilometr vede k jeskyni, krajinou olivovníků, keřů a opuncií. Asfaltovaná cesta vede až k rozšíření, odkud se cesta rozdvojuje, označující na jedné straně parkoviště restaurace v areálu, na druhé parkoviště lázní, v nichž se nachází placené koupaliště.      

CERCHIARA DI CALABRIA

monastero

SM delle armi – budova přilepená ke skále výhled na piana di Sibari + moře

Grotta delle Ninfe 

vápencová jeskyně - sirný pramen  30°C. Sirnato-uhličitá, sírano-hydrogenuhličitanovo-alkalická zemitá, podchlazená

RIVIERA DEI CEDRI
CROTONE

710 př. zal.kolonisty z města Rhypes.   za Římanů z přístavu putuje dřevo ze Sily na lodě a obydlí, pryskyřice jako tmel i uzávěr amfor s vínem                                                                                                                                                              Osobnosti                                                                                                                                                                              Pythagoras – „otec čísel“ – 570 př.nar. na ostrově Samos filosof, matematik, astronom, založil filosofickou školu, ke konci života žil v Motaponto. Zemřel cca 520 př.   Pythagorovi se připisuje zavedení pojmu filosofie, žáci mu říkali  sofos  - opravil je na  „milovník moudrosti“ P.věta: součet obsahů čtverců nad oběma odvěsnami pravoúhlého trojúhelníka je roven obsahu čtverce nad přeponou

Milón - 6 násobný vítěz OH v zápase                                                                                                                                         Boj o moc  porazili Sibari, poraženi Siracusou (Dionýsio)                                                                                                    památky                                                                                                                                                                                     na místě agory hrad, pevnost dobudoval Pedro di Toledo.

CAPO COLONNA

1 dochovaný sloup chrámu Hery Lacinie ze 48

LE CASTELLA

„Capo Rizzuto – 15.st - základna pro vojáky bojující proti nájezdům z moře. základ z období Magno-Greco (400 př. n. l.), poté Římané, další stavební fáze - Normanské, Švábské, Byzantské, Anjou a Aragonské – z té doby hradby

santa Maria del patire                                                                                                                                                             12.st., za Normanů, dochovaná mozaiková podlaha

ROSSANO

piana di Sibari, comune Cosenza, 13 km

písemné zprávy konec 10.st, rozkvět za Normanů

1073 – hrad – založil Robert Guiscard. Základ věže z té doby, později přístavby, celkem 5 úrovní  a fresková výzdoba (křížové výpravy, klasické náměty). Mastio jako poslední útočiště

kuchyně z 18.st – litinové nádobí, v podzemí mučírna, v 19.st – topení v podlaze, ložnice, pracovna, přijímací salón s lustry z českého křišťálu – konají se tu svatby a recepce….

mezinárodní festival fotografie, od 2003, autoři fotek si nastudují prostředí a něco z něj vyfotí a vystaví

kostel sv. Antonína Paduánského

36 600 obyv – prov. Cosenza. Území kolem zálivu Corigliano – bohatá historie, zde jedno z nejvýznamnějších řeckých měst Magna Grecia - Sibari, od 510 př. úpadek – nové osady víc ve vnitrozemí, ochrana před piráty - jedna z nich Rossano.

rozkvět – 10.st – centrum byzantské kultury v J Itálii. Jeskyně na pobřeží – útulky mnichů poustevníků z Orientu.

Řecké památky v J Itálii studoval archeolog Paolo Orsi, jako první na ně upozornil.         554 – 1059 dějiny Kalábrie se prolínají s dějinami Byzance. O Calabria bisantina se mluví až v moderní době, původně je Calabria za vřř provincie s hl. m. Konstantinopol.                  Řecký vlv na liturgii, jazyk, umění, architekturu…přetrvává dlouho po příchodu Normanů. Církev spadá pod konstantinopolský patriarchát – tedy ne pod vliv papeže v Římě.  Liturgii v latině nahradila liturgie v řečtině.

Byzantská říše = Byzanc = Vřř 395 - 1453

Byzanc - záštita křesťanství, určující vliv na náboženství, právo, politický systém, architekturu a umění značné části Evropy a Středního Východu. Pevná zlatá měna. Konstantinopol – jedno z nejvýznamnějších obchodních středisek 

Ravenna jihu - La Bizantina e Città del Codex

Purpurový kodex – kodex purpureus Rosanensis. jeden z nejstarších evangeliářů na světě 5 – 6.st. 2015 – památka UNESCO. V iluminovaných kodexů existuje 7 na světě.Byzantské iluminace, 188 listů (376 stran) na pergamenu, celé Matoušovo a skoro celé Markovo evangelium. Nalezen v zákristii 1831. Údajně přivezla Theofanó, manželka Oty II 982. Ale mohli ho už dříve přivézt mniši na útěku z Orientu v době ikonoklastů. Purpur = barva císařů. Text v řečtině psaný zlatým a stříbrným písmem + 15 iluminací – život Ježíše - pasqua. + ultima cena. Proroci ze SZ odkazují na scény z NZ                       Lapis lazuli (modrá), bezový lak z bobulí (fialová)  - poprvé pro manuskript.                                                                                                          Více autorů, vznik ve skriptoriu v Byzanci – asi. Pravděpodobně v Antiochii. Používal se do 1462 kdy se přešlo k latině. Otáčet stránky se smí jen 1 x v roce. Pojištěn na 80 milionů eur.

evangeliář = liturgická kniha s texty evangelií, o svátcích účasten i panovník – bohatě zdobené rukopisy

katedrála Maria santissima Achiropita

3 lodní půdorys z 11.st, 3 apsidy. Podlaha - mozaika 12. st. Kombinace stylů                Po 1836  - terremoto, úpravy.                                                                                          Freska: legenda : mnich Efrem se tu setkal s knížetem Mauriziem, příbuzným císaře, na lovu. Když se staneš císařem založíš tu katedrálu, budu se modlit, ano? Ano. stal se císařem, na slib zapomněl. Mnich jede do Konstantinopole – tak jo, posílám loď s umělci. Malíř maluje madonu, každý den večer obraz mizí. Místo něj jiný – achiropita – nenamalovaný lidskou rukou. Místní křestní jméno… 

oratorio di san Marco – řecký kříž, 5 kupolí, 10.st

chiesa Panaghia – 11. st, jednolodní, zbytky fresek 

přírodní park Cozzo del Pesco

NP Sila –1040 m.n.m.bosco dei giganti – kaštanovníky + javory. Některé stromy rostou už 1000 let, zasazeny mnichy basiliány – místo obilí, na mouku

klášter Pathirion          11. st - od „padre“ (Bartolomeo di Simeri). Původní je pouze 3 lodní  kostel, mozaika na podlaze 12.st. Jméno opata – Blasius = Biagio. Fantaskní témata  - novum pro byzantský kostel – je znát latinský vliv, už tu vládnou Normané. Okolní stavby – chiostro – 15. + 16.st. Celek je byzantsko-normanský mix.

METAPONTO

golfo di Taranto. Podle řecké tradice zde první město založili obyvatelé města Pylu, kteří doprovázeli Nestora do trojské války. Nicméně v době, kdy začala velká řecká kolonizace, bylo místo opuštěné. Novou osadu zde založili kolonisté ze dvou sousedních achajských měst – Krotonu a Sibaridy. Než se zde ale mohli usídlit, museli porazit jak místní obyvatelstvo, tak jednotky z Tarentu. Podobně jako další místa v tomto regionu, bohatlo Metapontum hlavně díky mimořádně úrodné půdě v okolí. Město udržovalo přátelské vztahy s dalšími achajskými obcemi v okolí a na konci 6. sem přesídlil Pythagoras a jeho žáci, kteří se zde těšili velké úctě. Jeho hrob byl ještě v Ciceronových časech návštěvníkům města ukazován jako významné místo.

Název: mezi dvěma řekami     Znak: obilný klas